Zatvaranje minusa po računima jeftinijim kreditom

Zatvaranje minusa po računima jeftinijim kreditom

Iz ponude izdvajamo / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 16/09/2014 / 1 komentar

Zatvaranje minusa predstavlja najčešći oblik zaduživanja kod nas, iako je poznato da je dopušteno prekoračenje po tekućem računu građana jedan od najskupljih oblika kredita.

Građani se uobičajeno odlučuju za plaćanja kreditnim karticama koje je vrlo lako provući kroz POS uređaj ili ubaciti u bankomat da bismo dobili gotovinu. Međutim, tek kad prime mjesečni izvod kreditne kartice, postaju svjesni stvarnog dugovanja. Dodajući kamatu na kamatu, u slučaju revolving kredita, zaduženje po kartici može dosegnuti pozamašne iznose.

Kada se nađu u situaciji u kojoj podmirivanje mjesečnih obveza postaje nemoguće, građani posežu za kreditom za refinanciranje. Tada se javlja potreba za napraviti “zatvaranje minusa“.

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Građani koji se nađu u teškoj situaciji i ne mogu plaćati mjesečne obveze po kreditnim karticama, pod pretpostavkom da su u cijelosti iskoristili i dopušteno prekoračenje, pronalaze jedini izlaz u zatvaranju postojećih obveza novom obvezom.

Dakle, podižu novi kredit koji se najčešće odobrava po uvjetima nenamjenskih kredita. Kredit se odobrava uz primarne instrumente osiguranja, Izjavu o suglasnosti zapljene primanja i Zadužnicu, čime se znatno smanjuje cijena posuđivanja novca od banke.

Smanjena naknada za obradu kredita

Na maksimalnom iznosu kredita, klijent na naknadi može uštedjeti do 250,00 €

Kako bi izašla u susret građanima, banka se odriče dijela naknade za administrativne troškove obrade kredita. Ovisno o roku otplate naknada iznosi 0,5 ili 1,0 %. Naknade za obradu nenamjenskih kredita danas iznose i do 3,0 % pa samim time na maksimalni iznos kredita od 10.000,00 € klijent može uštedjeti i do 250,00 €.

Namjena kredita je strogo definirana. S obzirom na to da je kreditom moguće zatvoriti dospjela dugovanja, odobrava se na temelju pisane potvrde druge banke koja sadrži informaciju o vrsti i točnom iznosu zaduženja, broju žiro računa i pozivu na broj za uplatu sredstava.

Klijentima koji su zapeli pri otplati revolving kredita ili su dospjeli u nedopušteni minus, pruža se mogućnost za novi financijski početak prije stvaranja štetnih posljedica u kreditnom izvješću.

Maksimalni iznos kredita od 10.000,00 € rok otplate do 3 godine Promjenjiva kamatna stopa vezana je uz 6M EURIBOR: 9,17 %. Mjesečni anuitet iznosi 2.448,30 kn Efektivna kamatna stopa iznosi 10,44 % Naknada za administrativnu obradu kredita iznosi 0,5 ili 1,0 % od glavnice kredita

Uz kredit za zatvaranje minusa se Ugovaraju samo primarni instrumenti osiguranja (Izjava o suglasnosti zapljene primanja i Zadužnica).

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik
Autor teksta: Vera Maroshi

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!