Zatvaranje minusa po računima jeftinijim kreditom

Zatvaranje minusa po računima jeftinijim kreditom

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 29/10/2021 / 3 komentar

Dopuštena ili prešutna prekoračenja, poznatija kao minusi po računu, čest su način zaduživanja građana. Građani ih vole koristiti zbog jednostavnosti i brzine odobravanja te lake dostupnosti sredstava. Omogućavaju svakom korisniku da raspolaže s više novca nego što u određenom trenutku ima na svom tekućem računu.

Uvijek su na dohvat ruke i rezerva kad zaškripi.

Međutim, minusi po tekućim računima zbog visokih kamatnih stopa, uz revolving kartice, najskuplji su oblik zaduživanja.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Dopušteno vs. prešutno prekoračenje

Dopušteno prekoračenje odobrava se na temelju internih pravila banke klijentima koji ostvaruju redovna primanja na tekući račun, najmanje 1-3 mjeseca. Za odobrenje ove vrste kredita, potrebno je podnijeti zahtjev banci.

Prešutno prekoračenje oblik je kreditnog zaduženja gdje banka klijentu, bez njegovog prethodnog zahtjeva, stavlja na raspolaganje određeni iznos sredstava. Banke imaju mogućnost bez zahtjeva klijenta odobriti prešutno prekoračenje, a klijent ga može i ne mora koristiti.

Prekoračenje se naziva i okvirni kredit po tekućem računu.

Visina odobrenog prekoračenja ovisi o iznosu uplata redovnih primanja na tekući račun, a odobrava se do maksimalno 50.000 kn ili do 300% redovnih primanja.

Na kraju 2019. godine, prema podacima HNB-a, po više od 1,8 mil. tekućih računa postojalo je odobreno prekoračenje koje je i iskoristilo oko 840.000 građana.

Najveći broj odobrenih prekoračenja odnosi se na prešutna prekoračenja.

Kamatne stope na minuse

Osim razlike u načinu odobravanja okvirnih kredita po tekućem računu, razlika je i u visini kamatnih stopa na iskorišteni dio prekoračenja. Dopuštena prekoračenja, prema trenutnoj zakonskoj regulativi, imaju maksimalnu efektivnu kamatnu stopu od 7,61%, dok se za prešutna prekoračenja ne određuje maksimalna visina efektivne kamatne stope.

Nominalne kamatne stope za prekoračenja iznose nerijetko i više od 8,00% zbog čega je ovo zaduženje ujedno i najskuplji kredit.

Kamata se plaća za iskorišteni dio prekoračenja uglavnom zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec.

Za iskorišteno prekoračenje u visini od 10.000 kn, uz kamatnu stopu od 8,50% klijent će mjesečno platiti nešto više od 70 kn kamata.  Na godišnjoj razini to je oko 850 kn.

Odobren u tren oka, ali…

Minusi po tekućim računima odobravaju se vrlo jednostavno i u kratkom roku. Ne zahtijevaju ugovaranje dodatnih instrumenata osiguranja niti ovjeru kreditne dokumentacije kod javnog bilježnika. To su kratkoročni krediti obično odobreni na rok od 6 ili 12 mjeseci uz mogućnost automatskog produljenja roka korištenja.

Banka je klijentu odobrila dopušteno prekoračenje uz rok korištenja do 6 mjeseci. Po isteku tog roka, klijent ne mora ponovno podnositi zahtjev za odobrenje. Banka će automatski, uz uvjet kontinuiteta uplate redovnih primanja, omogućiti nastavak korištenja prekoračenja.

Kada se uplate redovnih primanja smanje ili izostanu, banka ima mogućnost umanjiti visinu odobrenog prekoračenja ili ga ukinuti u potpunosti.

O svim promjenama u uvjetima korištenja, stanju i visini odobrenog prekoračenja, banka je dužna pravovremeno obavijestiti klijenta.

Nedopušteno prekoračenje

Kad god je klijent potrošio viši iznos od onog odobrenog prekoračenja, našao se u nedopuštenom prekoračenju. To je negativno stanje na računu koje za sobom nosi dodatne troškove u obliku zatezne kamatne stope. Ona se obračunava na razliku između dopuštenog/prešutnog i nedopuštenog minusa.

Uz troškove, nedopušteno prekoračenje ostavlja i negativan trag u OSR sustavu čime se mogu umanjiti mogućnosti realizacije novih kreditnih zaduženja.

U nedopuštenom prekoračenju nađu se klijenti kada ne ostave dovoljan iznos raspoloživih sredstava za podmirenje naknade za vođenje tekućeg računa ili kamate za korištenje prekoračenja. Čest je razlog nedopuštenog prekoračenja i ne ostavljanje dovoljno sredstava za podmirenje dospjelog dugovanja po kreditnoj kartici.

Klijent ima charge karticu čija naplata ide s tekućeg računa, svakog 25.og u mjesecu. Zbog nekih drugih troškova, klijent je cijelu iznos primljene plaće podigao u gotovini s računa. Na računu mu je ostalo stotinjak kuna. Naplata kartice izvršila se 25.-og u iznosu od 1.700 kn zbog čega je klijent završio u nedopuštenom prekoračenju u iznos od cca. 1.600 kn.

Sve dok klijent ne zatvori nedopušteno prekoračenje nije u mogućnosti raspolagati sredstvima koja će mu biti uplaćena na račun. Primjerice, od redovne plaće koja je uplaćena na tekući račun, najprije će se podmiriti nedopušteno prekoračenje.

Banka vam je smanjila minus po računu

Praćenjem kreditne sposobnosti i urednosti u plaćanju obveza, banka može prema vlastitoj procjeni, klijentu smanjiti ili ukinuti odobreno prekoračenje.

Do smanjenja iznosa odobrenog prekoračenja najčešće dolazi smanjenjem visine redovnih primanja.

Plaća klijenta iznosi 5.800 kn. Banka mu je odobrila na korištenje dopušteno prekoračenje u visini 200% plaće – 11.600 kn na rok od 6 mjeseci. Nakon nekog vremena klijentu se smanjila plaća na 5.300 kn. Prije odobrenja nastavka korištenja prekoračenja, banka će provjeriti zadovoljava li klijent i dalje uvjete za prekoračenje od 11.600 kn. Ako utvrdi da je prosjek plaća manji, vjerojatno će umanjiti i iznos dopuštenog prekoračenja.

Obavijest o smanjenju prekoračenja klijentu se dostavlja najmanje 30 dana prije određenog datuma smanjenja.

Razliku između trenutnog odobrenog prekoračenja i novog umanjenog, klijent mora podmiriti banci najkasnije do zadnjeg dana važenja trenutnog prekoračenja. Kao mogućnost otplate, nudi se i obročna otplata u 12 obroka. Pritom se obračunava kamata prema kamatnoj stopi koja je važila za odobreno prekoračenje. Ovakav način otplate primjenjuje se na sva dopuštena prekoračenja. Većina banaka obročnu otplatu omogućava i kod prešutnih prekoračenja.

Prešutna prekoračenja nisu obuhvaćena u potpunosti zakonskim regulativama te se mogu razlikovati od dopuštenih i u mogućnostima otplate smanjenog ili ukinutog prekoračenja.

Razmislite o zatvaranju minusa

Obročna otplata na 12 mjeseci, koja se nudi klijentima kada dođe do smanjenja ili ukidanja minusa, često je prevelik teret za budžet.

Klijent je zaprimio obavijest banke da će njegovo prekoračenje od idućeg mjeseca iznositi 8.000 kn umjesto dosadašnjih 15.000 kn. Do kraja tekućeg mjeseca klijent bi trebao razliku od 7.000 kn podmiriti u cijelosti ili dogovoriti obročnu otplatu na 12 mjeseci. Mjesečna obveza od 605 kn uključuje i kamate na kredit za podmirenje minusa. S plaćom od 5.500 kn i postojećim kreditom u otplati čija mjesečna obveza iznosi 1.000 kn, klijentu je preveliko opterećenje plaćati dodatan kredit za otplatu minusa. Tada je dobro razmisliti o refinanciranju postojećih obveza kako bi se održao balans u osobnom budžetu.

Dodatna mjesečna obveza od nekoliko stotina kuna može dovesti do poteškoća u plaćanju ostalih obveza a time i do gomilanja dugova.

Minus po računu koji se koristi godinama, dugovanje je bez kraja. Svaki mjesec plaća se kamata, ali dugovanje po računu ostaje isto.

Klijent ima odobreno prekoračenje u visini od 10.000 kn. Koristi ga u punom iznosu svaki mjesec. Na godišnjoj razini, za korištenje ovog zaduženja, klijent će platiti 900 kn kamata. Kako ne otplaćuje i odobreno prekoračenje, nego samo kamatu, dug po tekućem računu i dalje ostaje.

Zbog visokih kamata minus nije predviđen za trajno korištenje.

Povoljna rješenja za novi početak

Niste u mogućnosti otplatiti minus obročnom otplatom na 12 mjeseci i više bi vam odgovarala otplata na dulje razdoblje? Tada je rješenje gotovinski kredit uz niže kamatne stope od onih za prekoračenje. Uz prekoračenje, podmiriti možete i neke druga kreditna zaduženja te si tako olakšati otplatu mjesečnih obveza.

Građani koji se nađu u teškoj situaciji i ne mogu plaćati mjesečne obveze po kreditnim karticama, pod pretpostavkom da su u cijelosti iskoristili i dopušteno prekoračenje, pronalaze jedini izlaz u zatvaranju postojećih obveza novom obvezom.

Kreditna linija za zatvaranje postojećih obveza

Maksimalni iznos 225.000 kn
Rok otplate 12 godina
Kamatna stopa 5,40%
Mjesečna obveza 2.126,44 kn
Efektivna kamatna stopa 5,53%*

* EKS je izračunat na iznos kredita od 225.000 HRK uz rok otplate kredita od 144 mjeseca uz navedenu kamatnu stopu.

Ovaj kredit se ugovora bez naknade za obradu kredita i uz osnovne instrument osiguranja.

Namjena kredita je strogo definirana. Najmanje 70% iznos kredita mora se koristiti za zatvaranje obveza.

Klijentima koji su zapeli pri otplati revolving kredita ili su dospjeli u nedopušteni minus, pruža se mogućnost za novi financijski početak prije stvaranja štetnih posljedica u OSR sustavu.

Kreditna linija za zatvaranje prekoračenja po računu

Iznos 15.000.000 kn
Rok otplate 3 godine
Kamatna stopa 3,95%
Mjesečna obveza 442,53 kn
Naknada za obradu kredita 37,50 kn
Efektivna kamatna stopa 4,20%*

* EKS je izračunat na iznos kredita od 15.000 HRK uz rok otplate kredita od 36 mjeseci uz navedenu kamatnu stopu.

Disciplina i odgovorno trošenje

Prekoračenje je najjednostavniji način da klijent posudi gotovinu na određeni vremenski rok. To može biti na nekoliko dana ili tjedana, ali čak i godina. Kada se prekoračenje koristi dugoročno, ono je skupo, teško ga je otplatiti i svesti na nulu. Tada klijenti upadaju u zamku minusa iz kojeg dugo vremena ne mogu izaći.

Preporuka je da se prekoračenje ne koristi kao dugoročni oblik financiranja. Kada nam posluži za plaćanje nepredviđenih i neočekivanih troškova, dobro ga je svaki mjesec pomalo smanjivati. Kao i kod drugih zaduženja, potrebno je odrediti iznos primanja koji možemo odvojiti za otplatu minusa na računu te ga na taj način, u određenom roku, u cijelosti podmiriti.

Prekoračenje po računu trebalo bi se koristiti kao pripomoć da izdržimo od plaće do plaće ili za podmirenje nekih neplaniranih i izvanrednih troškova.

Ako imate potrebu za većim zaduživanjem, razmislite o povoljnijim načinima financiranja kao što je kredit ili obročna otplata putem kartice.

Svaki klijent bi samostalno trebao odabrati visinu prekoračenja koje želi koristiti. To nije  maksimalno prekoračenje koje je banka odobrila, nego ograničenje u iznosu koje bi klijent sam trebao odrediti i postaviti. To bi trebao biti iznos koji se može podmiriti u kratkom vremenu, iz redovnih primanja. Korištenje minusa zapravo je test samokontrole.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

  1. Imam prekoračenje na tekućem računu i to bi pokrio?

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!