Tekući račun – račun za svakodnevno bankarenje

Tekući račun – račun za svakodnevno bankarenje

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 15/09/2021 / 16 komentar

Pojavom novih i naprednijih usluga putem mobilnog/Internet bankarstva, usluge koje nude transakcijski računi građana koriste se puno više i češće. Osim za uplatu redovnih primanja, transakcijski računi koriste se i za plaćanje režija, prijenos novca na drugi račun, kupnje putem interneta te za sve druge svakodnevne transakcije.

Kada govorimo o transakcijskim računima, tu mislimo na tekući račun i žiro-račun.

Redovna primanja koja se ostvaruju na temelju radnog odnosa, mirovine, stipendije i sl. isplaćuju se u korist tekućeg računa građana. Dohodak koji građani ostvaruju na temelju primanja obuhvaćenih nadzorom po osnovi poreznih obveza (autorski honorari, ugovori o djelu,  dohodak od samostalne djelatnosti obrtnika, najamnine i sl. ) isplaćuju se u korist žiro-računa građana.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Transakcijski računi građana

Transakcijski račune građani koriste za izvršenje platnih transakcija kao što su podizanje, polaganje ili prijenos novčanih sredstava na druge račune. Svaki transakcijski račun ima svoj jedinstveni IBAN broj – međunarodni broj bankovnog računa koji se koristi za transfer sredstava u nacionalnom i međunarodnom platnom prometu.

Hrvatska je staru konstrukciju brojeva računa zamijenila IBAN-om ulaskom u Europsku uniju.

IBAN konstrukcija tekućih i žiro-računa otvorenih u Hrvatskoj uključuje 21 znak. Brojevi računa započinju oznakom HR, zatim slijede dva brojčana znaka – kontrolni brojevi, vodeći broj banke te broj računa korisnika.

Primjer IBAN broja

Tekući račun
HRxx2xx000032xxxxxxxx

Žiroračun
HRxx2xx000031xxxxxxxx

Otvaranje tekućeg računa

Svaka fizička osoba, bez naknade, može otvoriti jednovalutni ili multivalutni tekući račun.

Tekuće račune građani otvaraju kod banaka na temelju okvirnog ugo­vora putem kojeg se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja računa.

Prilikom otvaranja računa, građanima se uz ugovor obično uručuju i:

 • opći uvjeti poslovanja po računima za plaćanje fizičkih osoba
 • naknade u poslovanju s fizičkim osobama
 • terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe
 • načela za utvrđivanje promjene kamatnih stopa na kredite i depozite po tekućem računu
 • na­čela za utvrđivanje promjene naknada za usluge

Tekući račun moguće je otvoriti fizičkim odlaskom u poslovnicu i virtualno – online.

Uz njega se veže i debitna kartica koja omogućava podizanje gotovine na bankomatima te plaćanje roba i usluga kupljenih online.

Osim debitne kartice, banke klijentima stavljaju na raspolaganje dodatne  proizvode i usluge kao što su korištenje dopuštenog prekoračenja, mobilnog/Internet bankarstva, kreditne kartice i sl.

Klijent treba potpisati pristupnice koje se odnose na korištenje svake specifične usluge po tekućem računu.

Iako svaka banka uz tekući račun nudi gotovo iste usluge (minusi po računima, mobilno/Internet bankarstvo), razlike među bankama postoje. Naknade, bankomati, dostupnost usluga samo su neki od kriterija koji vam mogu pomoći odabrati banku.

Dopušteno i prešutno prekoračenje

Okvirni kredit ili dopušteno prekoračenje („minus po računu“) odobrava se klijentima banke koji zadovoljavaju uvjete banke te ostvaruju redovna primanja na tekući račun. Dopušteno prekoračenje ovisi o visini redovnih primanja, a može iznositi i do 40.000 kn. Ono se odobrava na zahtjev klijenta.

Prešutno prekoračenje također je oblik kreditnog zaduženja kojeg banka daje klijentima prešutno na raspolaganje. Razlikuje se od dopuštenog prekoračenja po tome što za njegovo odobrenje nije potrebna suglasnost klijenta. Banka ga samoinicijativno stavlja na korištenje klijentu. Klijent ga može i ne mora koristiti.

Minus po računu, zbog svojih visokih kamata, predstavlja najskuplji oblik zaduživanja građana. Zatvaranje minusa povoljnijim kreditom isplativ je potez.

Izvadak o stanju po tekućem računu

Okvirni ugovori o tekućem računu sadržavaju i informacije o načinu izvještavanja banke o promjenama stanja po tekućem računu.

Informacije o izvršenim platnim transakcijama dostavljaju se jedanput mjesečno. Te informacije nazivamo Izvadak o stanju i prometima po tekućem računu.

Dakle, banke ga šalju klijentima jedanput mjesečno putem kanala komunikacije koji je klijent ugovorio. Izvadak se dostavlja poštom, e-mailom, putem Internet/mobilnog bankarstva ili je dostupan klijentima u poslovnici banke. Banke imaju obvezu davanja informacija klijentu o platnim transakcijama terećenja njegova računa odnosno slanja izvatka. Izvadak se obično dostavlja samo ako je bilo prometa po računu.

Na redovi­tom izvatku o stanju tekućeg računa uobičajeno se dostavljaju i druge važne informacije klijentima, kao što su:

 • promjena visine naknade za vođenje tekućeg računa
 • promjena visine kamatne stope za iskorišteno prekoračenje po te­kućem računu
 • iznos odobrenog prekoračenja po tekućem računu i datum s kojim će ban­ka ponovno definirati novi iznos odobrenog prekoračenja
 • dnevni limit za podizanje gotovine s bankomata
 • dopušteni limit za obročna plaćanja
 • informacije o različitim akcijama i nagradnim igrama i drugo

Promijenili ste mjesto prebivališta?

S obzirom na to da ste s bankom sklopili ugovor o tekućem računu, dužni ste sve promjene (adresa, bračni status, radno mjesto, e-mail adresa) koje bi mogle utjecati na nemogućnost izvršavanja ugovornih obaveza dostaviti u banku.

Tekući račun je trajan račun

Ugovori o otvaranju i vođenju tekućeg računa (žiro-računa) imaju karakter ugovora na neograničeno vrijeme.

Ako imate tekući račun kojim se ne koristite, odmah ga zatvorite!

Banke za vođenje tekućih računa naplaćuju naknadu prema dogovorenoj tarifi, mjesečnom dinamikom. U razdoblju kraćeg nekorištenja tekući račun ne nalazi se u stanju „mirovanja“.

Na pozitivan saldo sredstva na tekućem računu banka plaća kamate uobičajene za depozite po viđenju. Na negativan saldo po tekućem računu banka naplaćuje znatno višu kamatu.

Uslijed neaktivnosti po računu duljem od 12 do 30 mjeseci, banka može otkazati odnosno raskinuti ugovor o tekućem računu.

Banka propisuje općim uvjetima koje tekuće račune smatra neaktivnima. Obično je to onaj račun po kojem nije bilo nikakvih platnih transakcija, osim eventualnih pripisa kamate i naplate naknade za vođenje računa. Neaktivan račun ili nema nikakav saldo ili je on minimalan.

Najčešće banke neće, bez prethodne obavijesti klijentu, automatski zatvoriti neaktivan račun.

Zatvaranje tekućeg računa

Kada klijent želi zatvoriti tekući račun, potrebno je otići u poslovnicu banke, potpisati izjavu o zatvaranju te banci treba vratiti karticu tekućeg računa.

Banke obično ne naplaćuju naknadu za zatvaranje tekućeg računa.

Otvorili ste novi tekući račun u drugoj banci, ne zaboravite zatvoriti stari!

Stari tekući računi – nove ovrhe!

Mnogi se iznenade kada im na adresu stigne obavijest banke prema kojoj duguju više stotina kuna za trošak vođenja tekućeg računa koji se gomilao mjesecima ili čak godinama.

Građani  nerijetko saznaju za dugovanje tek kod pokušaja realizacije kredita ili kad im ovrhe blokiraju sve račune.

Banke obično šalju obavijesti o dugovanju po računu, ali to može biti tek kada se skupi određeni veći iznos dugovanja. Isto tako, brojni klijenti promijene svoje kontakt podatke, bez da o tome obavijeste banku, pa je banka u nemogućnosti dostaviti obavijest o stanju po računu.

Ako znate da imate račun koji ne koristite, preporuka je otići i fizički ga zatvoriti u poslovnicu.

Niste sigurni imate li otvorene račune i u drugim bankama

Sumnjate da ste davno imali otvoreni tekući račun na koji su vam roditelji, stavljali džeparac, bake i djedovi devize, i sl. Niste sigurni? Ne možete se sjetiti u kojoj ste tada bili banci?

Obilaženje banaka predugo bi trajalo pa tako postoje dva jednostavnija načina na koji to možete saznati.

Jedan od načina da se uvjerite, a možda i da spriječite ovrhu ili status neurednog klijenta je uvid u OSR sustav. Podnošenjem zahtjeva za pristup osobnim podacima u OSR sustavu, možete saznati imate li i gdje otvorene tekuće račune. Dobit ćete podatak o datumu otvaranja, vrsti računa, financijskoj instituciji u kojoj je račun otvoren i eventualni dug po računu. Zahtjev se može podnijeti matičnoj banci ili HROK-u.

Druga mogućnost je uvid u elektroničku bazu podataka o otvorenim računima koju vodi FINA, a dostupna je uz naknadu. Ta baza naziva se Jedinstveni registar računa – JRR koji sadrži podatke o transakcijskim i depozitnim računima otvorenim u bankama u RH.

Jedan tekući račun – jedna naknada za vođenje!

Kada ste saznali da imate otvorene račune koje ne koristite, potrebno je donijeti odluku o zatvaranju računa. Često ostavljamo otvorene račune, jer mislimo da će nam jednog dana možda zatrebati kredit ili štednja, te će nas banka nagraditi zbog toga što smo dugi niz godina njezin klijent. No za banku klijent predstavlja osobu s redovitim mjesečnim priljevom na računu!

Ako ste odlučili da vam je određeni račun potreban, provjerite ima li na njemu dovoljno novaca za podmirenje troškova vođenja računa, barem za godinu dana unaprijed.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Pozdrav, imala sam račun u PBZ BANCI, htjela sam ga zatvoriti jer ga ne koristim jer sam u Njemačkoj ali mi je osobna istekla i nisam mogla. Nisam uspjela napravit novu vremenski. A u Međuvremenu su me odjavili s prebivlista . Znači banka nema moju adresu iz Njemačke. Da li je moj račun i dalje aktivan?

  1. Author

   Poštovana,

   ako niste zatvorili račun u banci, onda bi on i dalje trebao biti aktivan. Svakako bi bilo najbolje da provjerite s bankom kad budete imali mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 2. Poštovani, mogu li zatražiti u banci da mi ne šalju izvod sa tekućeg računa na kućnu adresu poštom, već da primam obavijest isključivo e-mailom.

  1. Author

   Poštovana,

   ovo ovisi o načinima i procedurama obaviještavanja koje se obično razlikuju od banke do banke. Najbolje da provjerite s bankom gdje imate otvoren tekući račun.

   Lijep pozdrav

  2. Postovani,
   Je li banke moraju dati potvrdu o zatvaranju racuna?
   Hvala

   1. Eduard

    Primam mirovinu iz Federacije BiH u eurima i srazmjerni dio iz RH pa me zanima moram li imati 2 računa i to oba u eurima.
    LP

 3. Poštovani,

  naplaćuju li banke ikakvu naknadu prilikom zatvaranja računa?

  1. Author

   Poštovani,

   svaka banka primjenjuje drugačije naknade za zatvaranje računa.
   Najbolje da upit postavite banci gdje planirate zatvoriti račun.

   Lijep pozdrav

 4. otvorio bi žiro račun ili tekući račun-međutim kod FINE imam ovrhu koju nastojim što prije riješiti.
  Pitanje ako bi otvorio bilo koji račun dali bi FINA odmah sjela na uplatu-ili nema uticaja.
  Pitanje na koji način uplatu na bilo koji račun-mogu dobiti u cjelosti.

  1. Author

   Poštovani,

   otvaranjem računa, bilo kojeg, FINA bi Vam odmah sjela na naplatu (ako bi na tom računu bilo sredstava).

   Uplatu sredstava u cjelosti ne možete dobiti nikako, osim ako nije riječ o primanjima zaštićenim od ovrhe.

   Srdačan pozdrav

 5. Postovani,

  Nedavno sam digla kredit u banci u kojoj imam tekuci racun od prije, ali nemam status klijenta-placa mi sjeda na tekuci racun u drugoj banci. Mogu li zatvoriti racun u banci u kojoj nisam klijent, pa da se sredstva za kredit skidaju s racuna na koji mi sjeda placa? Napominjem da je kamatna stopa za kredit za sve bila ista, neovisno o tome jesu li osobe koje su dobile kredit klijenti banke.
  Hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenom, možete zatvoriti račun u banci u kojoj niste klijent. Savjetujem Vam da najprije provjeriti da li je naplata kredita ugovorena otplatom s upravo tog računa. Ako je, bilo bi dobro da napravite trajni nalog u banci u kojoj jeste klijent pa potom zatvorite račun koji Vam nije potreban.

   Srdačan pozdrav

 6. Postovani,

  da li SE moze zatvoriti tekuci racun u banci kada ste pod blokadom?
  Cujem da SE povrat poreza moze u tom slucaju isplatiti putem fine ili poste,hvala ,lp

  1. Author

   Poštovana,

   bilo bi najbolje da u Vašoj matičnoj banci provjeriti mogućnosti zatvaranja računa koji je pod blokadom. U određenim slučajevima je moguće zatvoriti tekući račun ako ne postoje nepodmirene obveze prema banci.

   Koliko nam je poznato, povrat poreza nije moguće isplatiti putem Fine ili pošte. No, bilo bi dobro da provjerite u poreznoj upravi da li se što u međuvremenu promijenilo.

   Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!