Multivalutni račun

Multivalutni transakcijski račun

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 08/02/2015 / 2 komentar

Multivalutni transakcijski računi omogućuju obavljanje uplata, isplata i cjelokupnoga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom.

Građani Republike Hrvatske koji su zaposleni ili borave u inozemstvu ostvaruju devizna primanja. Hrvati koji su godinama radili u Austriji, Sloveniji, SAD-u, Norveškoj, Švicarskoj, Njemačkoj i drugim zemljama korisnici su inozemnih mirovina.

U posljednjih godinu dana u Hrvatskoj je zabilježen trend usporednog pada broja zaposlenih i broja nezaposlenih građana. Istodobno smanjenje broja radnika i građana prijavljenih na burzi najčešće upućuje na iseljavanje radno aktivnog stanovništva iz Hrvatske.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Način isplate deviznih primanja

Mirovine ostvarene na osnovi radnog staža u stranoj državi korisniku se isplaćuju izravno u hrvatsku poslovnu banku.

Multivalutni račun omogućuje vlasniku računa i dodatnom korisniku računa jednostavno izvršavanje novčanih transakcija, neovisno o zemlji u kojoj se nalaze vlasnik i dodatni korisnik računa.

Korisnici inozemnih mirovina po povratku u Republiku Hrvatsku trebaju otvoriti transakcijski račun u jednoj od domaćih poslovnih banaka. Da bi im primanja sjedala na račun otvoren u domaćoj banci, korisnici stranih mirovina dužni su broj transakcijskog računa i promjenu adrese javiti inozemnom mirovinskom zavodu.

Građani zaposleni u inozemstvu plaću primaju na račun otvoren u stranoj ili domaćoj banci, a na sam odabir najčešće utječe poslodavac.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, građanima je znatno olakšan pronalazak posla u inozemstvu. Iako odlazak u stranu zemlju predstavlja neizvjestan početak, građani koji su godine proveli na burzi rada odlučuju se na taj težak korak.

Za rad u inozemstvu ili izaslanstvu najčešće se odlučuje jedan član prosječne hrvatske obitelji. Uobičajeno je da supruga i djeca nastave rad i život u Hrvatskoj. Ako cijela obitelj živi u inozemstvu, po povratku umirovljenih roditelja u rodni kraj djeca se najčešće ne vraćaju s njima u Hrvatsku, nego nastavljaju svoj život u stranoj zemlji.

 

Transakcijski računi za plaćanje

Transakcijski računi služe za izvršenje platnih transakcija kao što su uplata, isplata ili prijenos novčanih sredstava.

Računi građana tradicionalno se dijele na tekuće kunske račune, tekuće devizne račune, žiro kunske račune i žiro devizne račune.

Od 1. siječnja 2011. godine u određenim hrvatskim bankama umjesto zasebnih kategorija kunskih i deviznih tekućih/žiro računa javlja se jedinstveni multivalutni račun za fizičke osobe. Uvođenje multivalutnog računa rezultat je pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji i potrebe za ujednačavanjem platnog prometa u svim zemljama članicama.

Multivalutni tekući račun

Kod multivalutnih računa kunski i devizni platni promet obavlja se preko istog računa.

Devizni računi (u različitim valutama) predstavljaju „podračune“ multivalutnog računa.

Korištenje novčanih sredstava na podračunima multivalutnog računa pod regulativom je deviznog poslovanja.

Devizni propisi ograničavaju određene devizne transakcije građana u zemlji. Tako stranu gotovinu u korist deviznog računa može uplaćivati samo osoba koja je vlasnik, odnosno opunomoćenik deviznog računa.

Devizne transakcije provode se uz primjenu određenoga deviznog tečaja. Ako se sredstva na deviznom „podračunu“ koriste za plaćanja u Hrvatskoj, banka prethodno izvršava konverziju strane valute u domaću valutu,  a potom za odgovarajući iznos tereti devizni račun.

Umjesto zasebnoga kunskog tekućeg računa i zasebnoga deviznog tekućeg računa građani mogu ugovoriti jedinstveni multivalutni tekući račun, kod kojeg devizni računi u različitim valutama predstavljaju podračune osnovnog (kunskog) računa.

Zahvaljujući multivalutnom računu građani na istom računu mogu držati sredstva u kunama, američkim dolarima, eurima, švicarskim francima, jenima, britanskim funtama i drugim valutama.

S obzirom na to da multivalutni tekući račun predstavlja transakcijski račun, sredstva na deviznim podračunima mogu se koristiti za plaćanje u inozemstvu.

Plaćanja izvršena u kunama terete se do iznosa raspoloživih sredstava u kunama. Ako sredstva u kunama nisu dostatna za namirenje potraživanja, terete se sredstva u eurima ili drugim stranim valutama.

Isplata gotovine putem bankomata moguća je isključivo u valuti zemlje u kojoj se osnovni ili dodatni korisnik platne kartice trenutačno nalazi.

Pogodnosti tekućeg računa

Najčešće  pogodnosti tekućeg računa građana su:

 • primanje uplata i izvršavanje isplata s tekućeg računa
 • jednostavan i brz pristup gotovini putem poslovnica banaka i bankomata
 • korištenje međunarodno prihvaćenih debitnih kartica tekućeg računa za plaćanje na EFT POS uređajima u zemlji i inozemstvu (uz određene naknade)
 • mogućnost korištenja mobilnoga, telefonskog i internetskog bankarstva
 • mogućnost korištenja i izvršavanja naloga za plaćanje u bezgotovinskim platnim transakcijama u zemlji i s inozemstvom
 • mogućnost korištenja trajnih naloga
 • dopušteno prekoračenje po tekućem računu i obročna otplata

Dodatne pogodnosti multivalutnog računa, uz izvršenje transakcija domaćeg platnog prometa, predstavlja:

 • mogućnost primanja inozemnih doznaka
 • izvršenje plaćanja u međunarodnom platnom prometu.
 • raspolaganje svim a vista sredstvima (u kunama i devizama) unutar jednog računa

Za svako raspolaganje računom banka će teretiti saldo koji predstavlja zbroj kunskih i deviznih sredstava. Sredstva se koriste na način da se najprije umanjuje saldo u kunama, a kod možebitnog nedostatka kunskih sredstava teretit će se pojedina valuta, redoslijedom od najvećeg salda ka najmanjem.

Multivalutni tekući račun namijenjen je domaćim i stranim fizičkim osobama, neovisno o tome imaju li redovit mjesečni priljev po računu ili ne. Stoga multivalutni tekući račun mogu otvoriti i maloljetne osobe.

Zašto otvoriti multivalutni tekući račun?

Sredstvima na tekućem računu raspolaže klijent, korisnik tekućeg računa. Korisnik multivalutnog tekućeg računa može opunomoćiti dodatne korisnike, prema vlastitom izboru, za raspolaganje sredstvima na pojedinom računu.

Ako je klijent zaposlen u inozemstvu i prima plaću u stranoj valuti, može opunomoćiti suprugu koja s tog istog računa uz pomoć dodatne kartice na bankomatu podiže gotovinu u domaćoj valuti. Taj tip transakcija odvija se bez gubitaka nastalih konverzijom po tečaju za efektivu strane valute u domaću valutu.  

Multivalutni račun predstavlja instrument raspolaganja novcem u Hrvatskoj, ali i širom svijeta.

Sredstvima na multivalutnom računu građani mogu raspolagati putem bankovne kartice, čeka, jednokratnog naloga, naloga za isplatu, trajnog naloga, interneta i mobilnog bankarstva.

Naknada za vođenje multivalutnog tekućeg računa

Naknadu za vođenje transakcijskog računa banke naplaćuju iz novčanih sredstava koja se nalaze na tekućem  računu klijenta.

Naknada za vođenje multivalutnog tekućeg računa naplaćuje se sukladno odluci o tarifi naknada u poslovanju s građanima.

BANKA BAZNA NAKNADA
Banka 1 10,00 kuna
Banka 2 5,00 kuna
Banka 3 8,00 kuna
Banka 4 11,90 kuna

Visina naknade za vođenje tekućeg računa dodatno ovisi i o paketima, lepezama koje je korisnik ugovorio.

Dopušteno prekoračenje po multivalutnom računu

Raspoloživi iznos sredstava na tekućem računu klijenta predstavlja saldo novčanih sredstava na računu, a u slučaju klijenta s redovitim primanjima (plaće, mirovine) koja se uplaćuju u korist tekućeg računa, može biti uvećan za iznos odobrenoga dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

Dopušteno prekoračenje je oblik odobrene kreditne linije koju korisnik tekućeg računa može  koristiti kao kredit, do visine maksimalno dopuštenog limita, koji se odobrava u domaćoj valuti.

Korištenje dopuštenog prekoračenja kao kredita ovisi o želji i potrebi korisnika tekućeg računa. Najčešće se dopušteno prekoračenje rabi povremeno, no može se rabiti i u cijelosti, djelomično ili ga klijent uopće ne mora iskoristiti. Da bi mu dopušteno prekoračenje bilo na raspolaganju, klijent plaća mjesečnu naknadu, a kamatu plaća samo u slučaju korištenja kredita.

Kamatne stope na iskorišteni iznos dopuštenog prekoračenja jedne su od najviših u ponudi kredita banaka i tek su neznatno niže od zakonski propisane maksimalne kamatne stope.

Iznos dopuštenog prekoračenja najčešće se odobrava već kod prvog redovitog priljeva po multivalutnom tekućem računu. Redovitim priljevom drži se uplata plaća, mirovine i drugih redovitih primanja. Maksimalni iznos dopuštenog prekoračenja najčešće iznosi do 40.000,00 kuna.

Dodatne pogodnosti multivalutnoga transakcijskog računa

Prednost multivalutnog računa predstavlja i mogućnost ugovaranja trajnog naloga za sva plaćanja neovisno o valuti, pri čemu je klijent ograničen jedino iznosom raspoloživih sredstava na računu.

Mogućnost ugovaranja trajnog naloga u različitim valutama za građane koji rade u inozemstvu a otplaćuju kredite u Hrvatskoj, znatno olakšava izvršenje mjesečnih obveza.

Uz multivalutni tekući račun banka korisniku računa izdaje debitnu kartica te mu omogućuje raspolaganje sredstvima na računu 24 sata dnevno na bankomatima i EFT POS uređajima u zemlji i inozemstvu (uz minimalne naknade).

S obzirom na to da iz dana u dan raste broj nezaposlenih građana, da su zaposleni u privatnom sektoru prijavljeni na minimalac, da dio građana primanja zarađuje „na crno“ a dio radi i besplatno, teret krize sve se teže podnosi. Stoga se sve veći broj građana odlučuje za rad u inozemstvu.

Nažalost, česta posljedica rada u inozemstvu jest razdvajanje obitelji. Takvim obiteljima korištenje multivalutnih transakcijskih računa koji znatno olakšavaju plaćanje kredita, računa ili džeparca, te općenito pojednostavljuje financijske obveze.

Kao i uvijek, Progreso je tu za sve što vam treba vezano uz kredit. Svi su naizgled slični, ali razlike su velike, i zbilja je šteta da se ljudi upuštaju u jednu od životno važnih odluka bez adekvatnih informacija.

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Image courtesy of patpitchaya at FreeDigitalPhotos.net
 

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Komentari

 1. Dali mogu prodati nekretninu u eurima sa ugovorom

  1. Author

   Poštovani,

   nisam najbolje razumjela Vaš upit. Pretpostavljam da se pitanje odnosi na to možete li odrediti cijenu nekretnine u eurima te dobiti isplatu tog iznosa na račun u eurima. Ako se nekretnina kupuje putem kredita, neovisno o valuti kredita, isplata ide u kunama. Kada kupac odabere kredit uz valutnu klauzulu EUR, cijena se isplaćuje po važećem tečaju eura za taj dan.

   No, Vi u kupoprodajnom ugovoru možete odabrati po kojem tečaju želite isplatu kupoprodajne cijene. Odaberete li prodajni tečaj Vaše banke, kada Vam sjednu novci u kunama, za taj iznos moći ćete kupiti eure u visini dogovorene cijene.
   Može se dogoditi da iznos kredita ne pokriva dogovorenu cijenu u eurima (zbog tečajnih razlika). U tom slučaju kupac iz vlastitih sredstava isplaćuje ostatak iznosa kupoprodajne cijene.

   Ako se Vaš upit odnosi na nešto drugo, pišite.

   Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!