Režije

Režije – Organizirajte račune jednom za svagda

Savjeti / Miroslav Meduric / 31/12/2020 / 36 komentar

Znate li koliki je trošak pojedinih režija i kako ih je najbolje staviti pod kontrolu? Progreso donosi odgovor i poklanja vam moćnu Excel tablicu za vođenje evidencije brojila i računa.

31.12.2021. Tablica je prilagođena za 2022. godinu.

31.12.2020. Tablica je prilagođena za 2021. godinu.

31.12.2019. Tablica je prilagođena za 2020. godinu.

29.12.2018. Tablica je prilagođena za 2019. godinu.

23.12.2017. Tablica je prilagođena za 2018. godinu.

1.1.2017. Tablica je prilagođena novom načinu obračuna struje uz PDV od 13%.

1.08.2016. mijenja se raspored odvoza komunalnog otpada u Zagrebu. Priča se o smanjenju cijene no za mnoge u praksi cijena raste 100%. Pročitajte detalje niže u tekstu.

1.6.2016. objavljena je nova verzija tablice, 1.3. koja uvodi 100% precizan obračun struje (uzima u obzir Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora, te donosi neke nove funkcionalnosti). Ako imate već tablicu od 2016. godine, predlažemo da skinete novu verziju i svoje podatke iz stare tablice kopirate u novu.

Tijekom godina rada s našim klijentima, primijetili smo da mnogi podižu kredit radi zatvaranja dugova među kojima su i nagomilane režije. Svakom se dogodi, nije problem u tome. Problem je što mnogi klijenti imaju kaos među računima, i zapravo ne znaju što su platili, što nisu platili, gdje su im računi i koliko struja ili voda zapravo koštaju.

Izgubi se ponekad i po nekoliko sati u traženju računa, nazivanju HEP-a ili Holdinga, a nerijetko i odlaženju u duge redove čekanja, s ciljem uvođenja reda tamo gdje kaos nije morao niti nastati. Najbolniji je godišnji obračun razlike za struju i vodu u sandučiću, baš u trenutku kad se spremamo otići na godišnji odmor.

U ovom članku opširnije ćemo se baviti time koliko iznose režije, o čemu ovise, kako ih najboje organizirati i koliko troše pojedini potrošači struje. Tu je i vodič za korištenje naše tablice, a samu tablicu možete preuzeti s narančastog gumba pri dnu teksta.

Prije svega, da vidimo koliko zapravo koštaju režije prema jedinicama po kojima se mjere (Zagreb, kategorija kućanstvo, 11.2017.):

Račun Varijabilni trošak Fiksni trošak Površina nekretnine Mjerna jedinica Ukupni fiksni trošak
Struja (Hep Plavi) 0,90 kn 19.66 kn kWh 19.66 kn
Voda (Bez pročišćavanja) 15,29 kn 18,92 kn m3 18,92 kn
Grijanje (Energija) 0,21 kn kWh
Grijanje (snaga) 7,19 kn* kWh/mj
Plin (TM1) 0,30 kn 13,75 kn kWh 13,75 kn
Naknada za uređenje voda 0,20 kn 60 m2 52,20 kn
Komunalna naknada 0,87 kn 60 m2 66,00 kn
**Čistoća (bez hladnog pogona) 1,10 kn 60 m2 66,00 kn
Pričuva (ako je ima) 1,53 kn 60 m2 91,80 kn
RTV pristojba 80 kn 80,00 kn

Za primjer struje smo uzeli još uvijek najčešću tarifu, jednotarifni HEP Plavi s cijenom od 0,90 kn/kWh, iako na tržištu postoje alternativni dobavljači (RWE Energija, GEN-I Zagreb, T-com). Ako pak imate dvotarifno brojilo, viša tarifa ima cijenu struje po kWh 1,05 kn, a niža 0,51 kn. (Napomena: ovi podaci više nisu točni. Podaci za nove tarife su ovdje. Tablica trenutno daje malena odstupanja u izračunu struje. HEP ima kalkulator koji izračunava točno. Nastojati ćemo čim prije prilagoditi tablicu no promijenila se logika izačuna i ne nalazimo jasne upute).

Mjesečna naknada za obnovljive izvore iznosi 0,035 kn po kWh.

Fiksni dio kod dvotarifnog obračuna je kao i kod jednotarifnog, 19,66 kn.

Način izračuna potrošnje struje je pomalo kompliciran, no tablica to radi za vas automatski. Evo formule za Plavu tarifu:

(((kWh*0,77 kn)+17,40)+(kWh*0,035 kn))*1,13

Ako ne planirate prelazak na alternativnog dobavljača struje, nema razloga da ne bacite pogled na HEPI, jeftiniju tarifu od HEP Opskrbe, za koju treba ispuniti zahtjev.

Dok smo još na temi alternativnih dobavljača, savjetujemo vam da se držite jednog pravila:

Nikad ne potpisujte ugovor za alternativnog dobavljača u trenutku kad su vam njihovi akviziteri došli u kuću.

Ako želite poslušajte što imaju za reći, zahvalite se i kažite im da ćete još samostalno sve istražiti i javiti im se. Uzmite broj od akvizitera. Vjerujte nam, rado će doći opet kad ga pozovete. Ali važno je da vi nakon toga proučite o čemu se zapravo radi, jer iskustva građana s pojedinim tvrtkama su vrlo loša, a naročito ako vam se predstavljaju da su “U bliskoj suradnji s HEP-om”, skrivaju svoj logotip, vrebaju starije građane, itd. Ako ipak želite pristati na licu mjesta i potpisati, moguće da će vam dati telefon u ruke s nekim gdje se snima razgovor, kako bi vi izjavili da ste zadovoljni s prezentiranim. U tom slučaju ponovite na telefon ono što su vam rekli, odnosno ono što vi mislite da potpisujete. Ako ste vi uvjereni u jedno, a stvarnost je drugo, tada je to dovođenje u zabludu.

Naravno, ne želimo reći da je netko loš, već samo da vi imate pravo biti temeljito informirani prije odluke a ne podložni jednostranoj priči akvizitera. Ako vam je sve u redu nakon dodatnog istraživanja, samo naprijed: konkurencija na tržištu je dobra stvar.

Kod vode smo uzeli opciju bez naknade za pročišćavanje, što je za 50 lp po m³ manji trošak nego kad se naknada obračunava, ali ova stavka uglavnom nije prisutna na računima u Zagrebu.

*Kod grijanja u Zagrebu, službeni dokument HEP-a koji je ažuriran 01.09.2014 kaže da centralno grijanje u tarifi TM1 za kućanstva ima zbroj proizvodnje i distribucije snage 2,30kn + 3,45 kn, što je ukupno 5,75 kn. Kad na to stavimo PDV,  dobijemo iznos od 7,1875 kn. Razni izvori na Internetu imaju drugačije brojke (13,91), ali ovaj je služben.

Trošak plina je zbroj troškova nabave, transporta, distribucije i opskrbne marže kao varijabilnog, te fiksnog dijela u vidu naknade i troška ispitivanja. 1.10.2017 trošak nabave plina u kategoriji TM1 iznosi 0,2365 kn (0.296 kn s PDV-om). Fiksni dio s PDV-om iznosi 13.75 kn.

Kvaka kod plina je što račun dolazi u kWh, a plinomjer pokazuje m3. Stoga je potrebno preračunati kubike u kilovatsate, a to se radi uz pomoć pretvorbenog faktora koji varira ovisno o donjoj ogrijevnoj vrijednosti isporučenog plina.

Učinkovit način kontrole troška plina u Zagrebu je napraviti svaki mjesec informativni izračun na kalkulatoru potrošnje plina Gradske plinare Zagreb, i ispuniti uplatnicu na stvarno potrošen iznos.

Ako ste vični mobilnim aplikacijama i u sustavu ste GPZ opskrbe, svakako vam preporučujemo korištenje njihove Android ili iOS aplikacije. HEP Plin također ima svoju aplikaciju.

Naknada za uređenje voda, komunalna naknada i Čistoća sad su u Zagrebu objedinjeni na jednom računu. Ovise o površini nekretnine izražene u kvadratnim metrima. U primjeru navodimo 60 m².
Račun komunalnog može sadržavati i pričuvu za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod GSK.

Savjetujemo vam da provjerite da li je kvadratura dobro navedena na računu komunalne naknade. Neki su se klijenti iznenadili kad su shvatili da su popisivači procjenjivali nekretninu izvana, ne znajući detalje o stanarskim odnosima i načinu na koji je nekretnina etažirana, što je dovelo do nepravedne podjele računa za komunalne usluge.
Također provjerite da li vam je ispravno dodijeljena zona za obračun koeficijenta zone.

Zajedničko svim gradovima je samo struja, dok ostale režije (Izuzev telefona, Interneta, pričuve i RTV pristojbe) ovisi o cjenicima pojedinih gradova.

Novi obračun cijene odvoza komunalnog otpada

Cijena odvoza komunalnog otpada se mijenja, i to u skladu s novim sustavom obračuna koji je donesen 19.02.2015. No na ove račune građani Zagreba još će pričekati.

Mjesečni izračun prema novom sustavu naplate obračunavat će se na sljedeći način:

Volumen spremnika x Mjesečni br. odvoza x Cijena po litri (0,12028 kn s PDV-om)

Do sad je na kućnu adresu trebao stići formular kojeg treba ispuniti i poslati poštom ili mailom u Čistoću.

Idemo se malo pozabaviti ovom formulom. Jedina konstanta u njoj je cijena, koja iznosi približno 12 lp po litri. Dvije varijable čine je nepreglednom. Možemo mi i bolje.

Broj tjednih pražnjenja ovisi o području, od 1 do 3 puta. U centru Zagreba je uglavnom 3 puta tjedno. Uzmemo li da prosječna godina ima 52,14 tjedana, i to pomnožimo s tri odvoza, doći ćemo na 156,4 odvoza. Moguće da nekih odvoza neće biti zbog praznika, ali jedan odvoz više ili manje ne igra neku ulogu, zaokružimo na 156 odvoza godišnje. Kad to podijelimo na 12 mjeseci, možemo reći sljedeće:

Broj odvoza tjedno Broj odvoza mjesečno
1 odvoz 4,35 odvoza
2 odvoza 8,69 odvoza
3 odvoza 13,03 odvoza

Mjesec ima 4,375 tjedana u prosjeku, dakle, sad imamo materijala za pojednostaviti formulu Čistoće za svaki broj odvoza pojedinačno:

Broj odvoza tjedno Izračun cijene s PDV-om
1 odvoz Volumen spremnika x 0,52 kn.
2 odvoza Volumen spremnika x 1,05 kn.
3 odvoza Volumen spremnika x 1,57 kn.

Nadalje, ako u to uvrstimo mogući izbor volumena spremnika između 80 l, 120 l i 240 l, dolazimo do sljedeće tablice koja sadrži sve varijante cijena:

Broj odvoza tjedno 80 l 120 l 240 l
1 odvoz 41,82 kn 62,73 kn 125,46 kn
2 odvoza 83,64 kn 125,46 kn 250,91 kn
3 odvoza 125,46 kn 188,18 376,37 kn

Ove cijene izračunate su iz godišnjeg prosjeka, i kao takve bi trebale biti točnije od raznih napisa koji spominju iznose koji su dosta niži od ovdje navedenih. Vrijeme će pokazati. Nadajmo se da smo u krivu i da ćemo morati popravljati tablicu nakon godinu dana mjerenja, te smanjiti brojke.

Konačna prosječna cijena ovisit će dobrim dijelom i o tome koliko će građani izdvojiti staklenog, papirnatog, plastičnog i ostalog reciklirajućeg otpada, i time si umanjiti račune.

Pojednostavili smo račun na način da sad imamo samo jednu varijablu (u tri varijante), a to je volumen spremnika.

01.08.2016. promijenio se broj odvoza otpada za mnoge gradske kvartove, pa tako će od sad u 84% gradskih područja broj odvoza biti smanjen sa tri na dva puta tjedno.

Brojni mediji pišu o tome kako se radi o dobrodošlom smanjenju računa (od 30%), kao da se smanjila i količina otpada kojeg građani bacaju. Manji broj odvoza znači potrebu za većim spremnikom, tako da nam ta logika baš nije jasna. Uglavnom, tablica iznad zorno pokazuje razlike u cijeni obzirom na veličine spremnika.

Otpad će u brojnim kvartovima čekati od petka do utorka, dakle to će natjerati mnoga kućanstva da pređu na veći spremnik, čime će računi mnogima porasti za 100%.

Koliko otpada bacamo dnevno, tjedno, mjesečno?

To možda izgleda jednostavno za izračunati, ali nekome tko je navikao svako malo baciti otpad u veliki gradski kontejner nije lako na prvu procijeniti koliki mu spremnik treba, za razliku od nekoga tko pred kućom ima 120 litarsku plastičnu kantu i i zna da je u jednom danu napuni do pola.

Zgodan trik je ovaj: vjerojatno uvijek kupujete iste vreće za smeće. Recimo da je to vreća od 60 litara, i recimo da je svaki drugi dan puna do vrha.
Dakle u ovom scenariju bacamo 30 litara otpada dnevno. Za tri dana će se skupiti 90 litara. (Možda neka dvočlana obitelj).

Izbor veličine spremnika je između 80 l, 120 l i 240 l.

Čini se da je ovaj prvi spremnik premalen za scenarij u kojem se u spremnik od 80 l baca 30 l dnevno. Fali mu 10 litara. Što sad? Prvi spremnik nas košta 80 l x 1,57 kn dakle 125,46 kn mjesečno (u prosjeku), a drugi 120 l x 1,57 kn, odnosno 188,18 kn mjesečno. Razlika je 62.73 kn. Nije malo za stisnuti budžet kod mnogih građana.

Recimo da kod svakog odvoza, tri puta tjedno imamo taj višak 10 litara. To je 130 litara mjesečno.
Kažu da će se problem viška otpada u odnosu na ugovoreni rješavati vrećicama koje će se kupovati u Čistoći po cijeni od 2,5 kn za 30 litara, i 5,5 kn za 60 litara. Te vrećice će se moći bacati u velike gradske kontejnere.

Matematika je tu jasna: 130 litara viška mjesečno možemo nekako nagurati u četiri 30 litarske vrećice koje nas koštaju 10 kn, što je znatno manje od 62.73 kn. Dakle ako ste na knap sa spremnikom, i ako vam je veliki kontejner blizu, i ako u te vrećice stavljate anorganski otpad koji može izdržati tjedan dana, ostanite na manjem spremniku.

Za onih 62,73 kn možemo kupiti 25 vrećica od 30 litara, dakle matematika se teoretski isplati do 752 litre viška mjesečno, odnosno 25 litara dnevno. To je sve teorija iz idealnog svijeta. Štošta je tu relativno, tako da bi praksa mogla dosta odstupati. Dobro je imati ovakav “znanstveni” pregled situacije, jer je svakako puno lakše donijeti pravu odluku.

Problem je ipak veći ako vam je “na knap” spremnik od 120 litara, jer je onaj veći zapremnine 240 litara duplo skuplji. Tu već sva ova matematika ima smisla. U tom slučaju se vjerojatno radi o više domaćinstava.
Evo i jedan mali trik: ako se ne možete dogovoriti sa susjedom o količini otpada u zajedničkom spremniku, dogovorite se o boji vrećice koju će svako domaćinstvo koristiti. Možda ima smisla…

Ima u svemu tome još jedna kvaka. Budući da će se otpad odvoziti najviše tri puta tjedno, a po novom dva puta za većinu, primjerice utorkom i četvrtkom, ostaje vikend kad se kod mnogih stvara više otpada u kućanstvu, a otpad stoji četiri dana u spremniku do idućeg odvoza. Zbog ove neravnomjerne distribucije, mnogi bi mogli završiti na većem spremniku od onog koji im u prosjeku doista treba.

I za kraj priče o cijeni odvoza otpada, evo vizualne reference kako izgledaju tri ponuđena spremnika, od najvećeg prema najmanjem:

Velićine spremnika za smeće

Gdje pronaći službene cijene režija?

Na sljedećim linkovima pronaći ćete trenutno važeće cijene za grad Zagreb kod vode, plina, toplinarstva i čistoće, a za ostale režije, preporučujemo da potražite za druge gradove izravan link upisivanjem u tražilicu npr. “Vodovod Split cijena“.

Napominjemo da se praktički sve institucije odnose dosta neodgovorno prema svom web sadržaju, pa se tako linkovi koji bi trebali biti stalni, naročito oni prema važećim cjenicima i kalkulatorima, jako često mijenjaju. Pritom se stari nevažeći linkovi ne preusmjeravaju na nove, već vode ili na naslovnicu (soft 404), ili nigdje. (404). Mi povremeno pratimo situaciju i pokušavamo naše poveznice držati ispravnima, ali eto, nemojte se ljutiti ako vas neki od linkova odvede u slijepu ulicu. Google je dosta pametan pa bi googlanje trebalo pomoći. 🙂

Popis direktnih linkova s aktualnim cijenama režija
Struja: www.hep.hr/ods/kupci-154/kucanstvo/tarifne-stavke-cijene/
Voda: www.vio.hr/default.aspx?id=41/
Grijanje: toplinarstvo.hep.hr/toplinarstvo/kupci/cijena/
Plin: www.gpz-opskrba.hr/korisne-informacije/cijena-prirodnog-plina-57/
Čistoća: www.cistoca.hr/usluge/cjenik-usluga-1230/
RTV pristojba: www.hrt.hr/pristojba/

Organizacija režija

Svatko je od nas barem jednom vidio kako „netko“ vadi kutiju od cipela ispod kreveta, i pola sata traži račun koji je „sigurno tu negdje“.

Spretnije rješenje su maleni zgodni fascikli za račune kakvi se mogu pronaći u Narodnim novinama, raznim knjižarama i trgovačkim centrima. Za dvadesetak kuna dobije se trajno rješenje u kojem se jednostavno mogu sortirati računi od režija. Savjetujemo da odmah kupite dva.

Za dodatnu organizaciju preporučujemo da koristite spajalice za povezivanje odrezaka računa iz iste godine, koje ih ujedno drže složene po redoslijedu.

Prvi pretinac dobro je ostaviti za ulaznu poštu, odnosno sve neplaćene račune na jednom mjestu. Kad se računi plate, odlažu se u posebne pretince, svaki u svoju kategoriju.

Ovakve mape obično dolaze s malim perforiranim kartonima za nazive, pa preporučujemo da pojedine pretince označite radi još lakšeg korištenja. (struja, voda, itd.)

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima, preporučuje se čuvanje računa do pet godina, kako vam davatelj usluge ne bi poslao opomenu, a vi nemate dokaz da ste račun platili. Nakon pet godina nastupa zastara za sve tražbine, osim ako nije drugačije zakonski navedeno.

 

Mapa za organiziranje rezija

Režije u Excelu

Odlučili smo vam uštedjeti trud, pa smo za vas složili tablicu vođenja evidencije o plaćanju režija. Prvi put je objavljena u rujnu 2014. i postala je pravi hit.

Radi se o jedinstvenoj, iznimno moćnoj tablici u koju možete upisivati sve trenutno plaćene i neplaćene račune, te svakog prvog u mjesecu upisati stanje brojila za struju, vodu, plin i/ili toplinarstvo.

Tablica će za vas sama izračunati koliko ste ukupno platili računa, te koliko još ukupno dugujete. Nakon prva dva mjesečna unosa stanja brojila, tablica će izračunati stvarnu cijenu potrošenog, te ju usporediti s mjesečnim paušalima koje plaćate. Usput, tablica će vas upozoriti jeste li u preplati ili generirate dug prema Elektri, vodoopskrbi ili recimo plinari. Drugim riječima, nema više iznenađenja.

Ako pak imate podstanare, preporučujemo vam da u ugovor uvedete obvezu slanja ispunjene tablice na vaš e-mail, početkom mjeseca za prethodni mjesec.

Tablica za sad nema novi sustav obračuna odvoza otpada u Zagrebu, ali kad dođe vrijeme, dobit će ga.

Evidencija rezija - Progreso grupa

Prije početka korištenja tablice, potrebno je otići na gore navedene linkove, ili na svojim računima pogledati koliku cijenu plaćate za pojedine režije.

Fiksne i varijabilne dijelove potrebno je upisati u za to predviđena i označena mjesta, na Excel listu “unos cijena”. Na primjer, HEP plavi ima  u trenutku pisanja ovog teksta fiksni mjesečni dio 21,75 kn, i to se plaća čak i ako nije potrošen niti jedan kWh. Varijabilni dio je 0,78 kn, (cijena struje po kWh bez PDV-a) i plaća se po svakom obračunatom kWh. Ostale režije su upisane s PDV-om. Jedino je struja evidentirana bez PDV-a zbog kompleksnog načina izračuna.

Nakon toga, savjetujemo da potražite sve odreske režija za ovu godinu i upišete ih u tablicu, da biste odmah dobili pregled čitave godine.

Ako ste zapisivali stanje brojila, slobodno upišite stanje za svaki mjesec posebno, a ako nemate povijesna stanja, pričekajte zadnji dan u mjesecu i upišite stanje za kraj ovog mjeseca. Tablica će čekati da unesete stanje s kraja sljedećeg mjeseca, te će vam pokazati koliko ste potrošili u kunama uzevši u obzir fiksni i varijabilni dio računa.

Ako nemate vremena ili volje baš na zadnji dan u mjeseca upisivati brojila u tablicu, zgodan trik je uslikati brojila mobitelom, i onda kasnije pronaći fotografije i upisati ih u tablicu, kad god vam odgovara.

Dobiveni iznos tablica će usporediti s plaćenim paušalima te vam odmah reći da li ste u dugu ili preplati, kako na mjesečnoj, tako i na godišnjoj razini za svaku pojedinu stavku koja ovisi o brojilu.

Elementi Excel tablice za režije

Tablica je vrlo jednostavna za korištenje, i unutar nje se također nalaze kratka objašnjenja za svaki element zasebno. Ovdje ćemo iznijeti opširnije upute za korištenje.

1. Evidencija računa (Plavi dio)

excel tablica rezije Evidencija racuna

Plavi dio je mjesto predviđeno za unos iznosa računa za pojedine mjesece. Prvo su navedeni struja, voda, plin i toplinarstvo, odnosno režije koje se plaćaju po brojilu.

Ako, primjerice, plaćate plin, a ne toplinarstvo, tada možete kliknuti desnom tipkom miša na red 9. u kojem se nalazi toplinarstvo, te odabrati opciju “Hide” ili sakrij. Ako ne plaćate niti plin niti toplinarstvo, jednostavno sakrijete oba reda. Nemojte pokušavati brisati redove jer je brisanje i mijenjanje onemogućeno – ono što ne koristite samo sakrijte.

Važno: svaki račun koji još nije plaćen upišite s negativnim predznakom, odnosno znakom minus. Primjer: “-255,21”. Tako uneseni računi će pocrveniti i pribrojati se ukupno neplaćenim režijama. Kad pojedini račun platite, jednostavno izbrišite negativan predznak.

U verziji 1.3. od 01.06.2016. Dodana je i nova funkcionalnost koja predviđa jedan od mogućih scenarija:

Naime, ako ste godinu prije bili u preplati primjerice sa strujom, HEP bi vas, ako ne želite povrat preplate, mogao osloboditi plaćanja struje prvih par mjeseci. Problem nastaje kad polja za te mjesece ostavite prazne, a tablica to vidi kao neplaćeni račun, te zaračunava dug jer je nastala razlika između paušala i potrošnje po tablici.

Od sad u takvoj situaciji jednostavno treba upisati nulu, te će polje poplaviti a algoritam nulu neće uzeti u obzir kod izračuna duga.

Tablica ima predefinirano polje još za Komunalno, a sve ostale režije koje plaćate možete sami definirati na listu “Unos cijena”.

Upisujte samo brojeve. Oznaka valute će se sama dodati. Decimale odvajajte zarezom, ne točkom.

Na dnu plavog dijela zbrajaju se posebno plaćeni, neplaćeni i ukupni računi, a s desne strane nalazi se obračun na godišnjoj razini. Godišnji obračuni se na manjim monitorima ne vide, pa treba pomaknuti tablicu udesno.

2. Unos stanja brojila (zeleni dio)

Unos stanja brojila

Zeleni dio rezerviran je za unos stanja brojila za pojedine račune svakog zadnjeg u mjesecu. Također, opcijom “Hide” možete sakriti ono što ne koristite.

Npr. ako imate dvotarifno brojilo za struju, sakrijte jednotarifno i obrnuto.

S desne strane tablica vodi evidenciju o ukupnoj potrošnji energenta u kilovatsatima (kWh) za struju, plin i toplinarstvo, te kubičnim metrima (m³) za vodu. Desno se nalaze direktni linkovi na HEP moj račun, Moj VIO i GPZ dojava stanja plinomjera, gdje možete odmah i dojaviti stanje pojedinog brojila.

3. Stvarna potrošnja po brojilu (Žuti dio)

stvarna potrosnja po brojilu

Žuti dio izračunava koliko ste stvarno potrošili na režije za koje postoje brojila, za svaki pojedini račun i mjesec. Podaci se uzimaju iz gornje tablice “Unos stanja brojila”, te se pribrajaju fiksni dijelovi računa, ako postoje. Krajnje desno nalaze se godišnji prosjeci potrošnje, te zasebno prosjeci potrošnje u zimskom i ljetnom periodu.

4. Razlika između paušala i potrošnje (Crveni dio)

razlika pausala i potrosnje

U crvenom dijelu, tablica za svaki pojedini račun koji ovisi o stanju brojila, (struja, voda, plin, toplinarstvo) još jednom pokazuje  koliki je iznos paušala i stvarne potrošnje, te obračunava razliku.

S desne strane tablice evidentira se obračun na godišnjoj razini. Stupac “Status” ima zadaću pokazati dva moguća stanja: “Preplata” ili “Dug”. Pomoću „statusa“ preglednije možemo vidjeti što zapravo znači broj koji tablica pokazuje, za svaki mjesec pojedinačno, te na godišnjoj razini.

S desne strane na dnu dijela koji pokazuje godišnju razliku između paušala i potrošnje nalazi se polje koje označava ukupnu godišnju razliku po svim brojilima. Možda ste, primjerice, u preplati sa strujom, a u dugu s vodom, pa ste ukupno oko nule ili čak u plusu.

Ovaj iznos je važan da se izbjegne hladan tuš kad na kućnu adresu stignu godišnji obračuni koje treba platiti taman pred godišnji odmor. S ovom tablicom sve je pod savršenom kontrolom. Na vrijeme možete poduzeti mjere da se dug ne dogodi, ili barem biti pripravni ako se dug već mora dogoditi. U veselom scenariju, u preplati ste dovoljno za još par dana godišnjeg odmora oko Božića. Sretno!

Ispod tablica slijedi grafički prikaz koji vizualno dočarava kretanje stvarne potrošnje struje, vode, plina i/ili grijanja.

Koliko struje troše  pojedini potrošači?

U najkraćim crtama, najbolje je da izmjerite sami. Mjerači potrošnje struje uistinu nisu skupi, a mogu donijeti značajne godišnje uštede. Ima ih u trgovinama električne robe i trgovačkim centrima od 100 do 200 kn, ovisno o proizvođaču. To je bitno iz razloga što uređaj ne mora nužno trošiti deklariranu snagu, npr. 1000 W. To je uglavnom maksimalna snaga, a u prosjeku gotovo sigurno troše manje. Stoga je matematika izračuna kWh samo teoretska, a ide ovako:

kWh = Snaga (W) * Sati korištenja (h) / 1000

Ako aparat ima označene ampere (A) i volte (V), tada se prvo izračunaju vati (W), pa se onda ide u gornju formulu.

Snaga (W) = Amperi (A) * Volti (V)

Ovo u praksi znači da jedna žarulja od 100 W koja radi 8 sati dnevno potroši 24 kWh u 30 dana, odnosno 23,52 kn po tarifi HEP Plavi. (282,24 kn godišnje). Jedna žarulja! Očito da savjet o gašenju svjetla nije tek dobacivanje nekog sitničara.

Iznenađujuća je i potrošnja “ugašenih” uređaja na stand-by načinu rada, naročito kad ih je hrpa po kući. Ako posjedujete set top box uređaj, nemojte se začuditi ako njegova potrošnja dosegne 0,035 kWh, a praktički radi 24 sata dnevno. To je 300 kn godišnje. Većina uređaja ipak ne troši toliko na stand-by-u, ali može ih biti puno, pa je opet potrošnja značajna.

Vodite računa da vam računalo ne ostaje raditi po noći, jer ono ipak troši 200 do 300 W. Ako imate naviku da vam je upaljeno 00-24, to vas (na jednotarifnom brojilu) košta cca 2.000 kn godišnje.

Bojler je priča za sebe

Bojler je “podmukli lopov” koji vas sigurno potkrada, ako je star više od dvije godine a niste ga čistili. Naime, u njemu se nakuplja kamenac koji se taloži na grijaču i zatrpava ga, čime se smanjuje učinkovitost, a time raste račun za struju.

Ako je star više od 5 godina, u njemu ima već nekoliko kg kamenca, a ako je star više od 10 godina, tada će vam trebati čvršći lavor da istovarite sav taj šoder s kojim možete sagraditi omanji zid. To ujedno oštečuje grijač i anodu, tako da vam možda ne gine i dodatni trošak od 300-tinjak kuna.

Ako ga čistite svake dvije godine, uštedjeti ćete stotine kuna na struji (ili plinu) te ćete mu produžiti vijek. Za plinski treba platiti čišćenje, ali električni možete riješiti sami bez problema, samo nemojte zaboraviti prvo odspojiti osigurač.

Zgodan trik da utvrdite u kakvom stanju je bojler je da ga ugasite na neko vrijeme, i onda ponovo upalite. Ako čujete cvrčanje prvih par sekundi, i naročito pucketanje, to je kamenac koji vam vadi kune iz džepa…

A evo i još jednog korisnog trika: Ako vam se baš nikad tijekom dana ne dogodi da vam nestane tople vode, znači da je termostat okrenut na višu temperaturu nego što vam treba, a samim tim je i potrošnja struje veća. Pitanje je samo koliko bojler grije vodu preko vaše stvarne potrebe. To se može utvrditi samo testiranjem. Smanjite mrvicu temperaturu i vidite hoće li vam tijekom dana nestati tople vode. Ako vam opet nije nestalo vode, uštedjeli ste dosta novca na režijama, a ništa se nije promijenilo. Nakon nekog vremena možete još malo smanjiti, i tako sve dok topla voda ne počne nestajati. To je znak da malo pojačate termostat i ostavite ga tako, barem dok vam se navike korištenja vode opet ne promijene.

Ljetna i zimska sezona grijanja

Od verziji 1.4. tablica računa stvarni godišnji prosjek potrošnje za plin, toplinarstvo i struju, i to zasebno cijelu godinu, ljetnu sezonu (05-09 mj), te zimsku sezonu (10-04 mj).

Ovo je korisno radi taktike kojoj mnogi građani pribjegavaju, a to je plaćanje mjesečnog paušala u visini prosjeka stvarne godišnje potrošnje, kako bi izbjegli visoke račune u zimskim mjesecima. Plaćanjem viših računa u sezoni kad nema grijanja, smanjuju se računi u sezoni grijanja. Nekima to odgovara više, nekima manje, a tablica je tu da pomogne pri odluci.

I za kraj

Tablica za režije je dizajnirana s namjerom da bude jednostavna za korištenje i pregledna, ali i zabavna, s velikim brojem skrivenih automatizacija koje korištenje čine još ugodnijim. Toplo ju preporučujemo, mi ju već koristimo.

Preporučujemo i da u Google kalendar, ili neki drugi koji koristite, unesete ponavljajući podsjetnik da svakog prvog treba očitati brojila. U današnjem životnom tempu, nije neobično da se to jednostavno zaboravi.

Pozivamo vas da se predbilježite za primanje Progreso novosti i na svoju e-mail adresu primate nove, korisne i originalne sadržaje Progreso grupe, a kad se pojavi nova verzija tablice, obavijestit ćemo prvo vas. 🙂

Preuzmite tablicu

Podijelite članakMiroslav Misho Meduric

O autoru

Miroslav Medurić, MBA


Miroslav se bavi web dizajnom, SEO optimizacijom, copywritingom i općenito digitalnim marketingom. Usput je i Excel freak te voli teme iz osobnih financija.
Slike: Progreso grupa
Stajališta iznesena u gostujućem blog postu ne predstavljaju nužno stajališta Progreso grupe d.o.o.
Cijene režija iznesene u postu informativnog su karaktera i ne odgovaramo za točnost informacija. Molimo vas da provjerite aktualne cijene na linkovima danim u članku ili u tablici. Tablica izračunava fiksne i varijabilne troškove. Ako se pravilno unesu, tablica treba davati precizne izračune. Početni iznosi uneseni u tablicu informativnog su karaktera te svakako preporučujemo provjeru cijena prije korištenja tablice.

Komentari

 1. Poštovani,
  prije svega BRAVO za trud, kapa do poda.
  Pošto je od 1. travnja 2022. došlo je povećanje cijene električne energije potrebno je izvšiti izmjenu cijene kWh u tablici, a pošto je tablica zaključnan to nije moguće izvršiti, te Vas ovim putem molim da izvršite nadogradnju tablice sa novim cijenama.

  Unaprijed vam se zahvaljujem.

  Davor

  1. Author

   Davore, puno hvala na lijepim riječima!

   U članku je opisan način izmijene cijena. To se radi u listu “Izmijene cijena”.

   U svakom slučaju, hvala na podsjetniku. Stavio sam sad verziju s novijim cijenama struje i plina!

 2. Poštovani,
  u tablici 2021, excel ćelija P29 zbraja struju dvotarifnu umjesto vodu.

  1. Author

   Super ulov!

   Postavili smo ispravljenu verziju, te vam ju također poslali na email.

   Puno hvala!

 3. Poštovani Miroslave,

  u tablici za 2021 ostala je 2020 u nazivu sheeta te 2019 u dijelu unosa stanja brojila, no bitnije od toga, nedostaje red za unos stanja brojila za Toplonarstvo, pa ukoliko to možete ispraviti jer tablica je zaštićena.

  Inače, tablica je odlična, jedino što bih ja radije dodavala sheetove za svaku novu godinu umjesto nove tablice.

  Hvala i lp!

 4. Pozdrav
  Stigao m je obračun struje i kad u tablici unesem taj iznos u polje P6 ne mijenja se stanje duga ili pretplate u crvenom dijelu, i dalje mi pokazuje da stanje kao i prije, polje P56
  Jesu li ta polja povezana?

  Hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovani Berislav!

   Točno je da Razlika ne utječe na polje P56. To je zato što polja P54-P56 (za dvotarifnu struju, a isto je i s ostalim režijama), prikazuju egzaktni zbroj dobivenih paušala i stvarne potrošnje. Dakle ta polja prikazuju stvarno stanje, a polje P56 prikazuje stvarnu razliku na razini tekuće godine.

   Kada bismo tom iznosu pribrojali razliku koju smo upisali gore u P6, onda bismo ili imali razliku na razliku (moguće razliku iz prošle godine), ili je ta razlika već na neki način uračunata u polju P65, jer Elektra ne bi trebala imati niti lipu različit obračun od ovog iz tablice, ako je sve ispravno uneseno.

   Budite slobodni pitati sve što još eventualno nije jasno, ili ako smatrate da nešto ipak treba biti drugačije obračunato.

   Srdačan pozdrav!
   Miroslav

   1. Hvala na odgovoru
    Zbunjuje me što nakon upisanog godišnjeg obračuna i dalje meni stoji sttus dug, makar bi sada trebalo biti izravnato.
    Ali kako ste rekli da radite na godišnjoj razini onda je to dobar prikaz.

 5. Poštovani,

  zašto tablica za 2019 godinu ne zbraja unesenu struju pod Stvarna potrošnja po brojilu?

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani Ivane,

   pretpostavljamo da se radi o dvotarifnom brojilu?

   Redovi između 35 i 40 su ostali skriveni.
   Možete mišem obuhvatiti Redove 35 do 40 (Rows), i onda desni klik > “Unhide”.
   Na taj način će se polja koja trebaju prikazivati stvarnu potrošnju otkriti.

   Alternativno, možete skinuti tablicu ponovo jer smo upravo na web postavili verziju koja ova polja ima otkrivena.

   Lijepi pozdrav!

   1. Poštovani Miroslav,

    hvala Vam na odgovoru i na pomoći.

    Otkrio sam polja i sada mi je sve vidljivo i jasno.

    Lijepi pozdrav,

    Ivan

    1. Author

     Drago mi je da je sad sve ok. 🙂

     Ako bude još kakvih pitanja, slobodno se javite.

     Srdačan pozdrav!

 6. Poštovani, zanima me koje brojeve s plinomjera unosim u tablicu?

  Zahvaljujem

  1. Author

   Poštovani Tomislav, budući da se Plinari dostavlja očitanje u metrima kubnim (prvi niz znamenki), tako se i unosi u tablicu. Brojke koje označavaju litre (u crvenom kvadratu) se zanemaruju.

 7. Poštovani,
  zanima me jel mogu promijeniti u prvoj tablici stavke Ostalo pod neki drugi naziv?

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani Dario,

   Na dnu tablice su tabovi “Unos Cijena” i “Evidencija Režija”.

   Ako odete na “Unos cijena”, ovdje možete pronaći sučelje za izmjenu svih naziva, te za dodavanje novih naziva.

   Srdačan pozdrav!

 8. Poštovani,

  kad upisujem brojeve u ovu prvu evidenciju računa i kad stavim zareze, odnosno, kad upisujem decimale, ne hvata mi izračune.

  ne znam u čemu je problem, radim na windows 10 na zajedničkom su mi driveu kojeg dijelim s drugima pa ako imate kakav savjet bila bih zahvalna, aplikacija se stvarno čini odlična.

  1. Author

   Poštovana Jelena,

   Moguće da su vam “System separators” na računalu podešeni na nešto drugo, u regionalnim postavkama.

   Vjerojatno je najbolje promijeniti regionalne postavke samog računala, no Excel ih može i zaobići:

   File > Options > Advanced > Use system separators. Ako skinete ovu kvačicu, možete sami odrediti želite li točku ili zarez.

   Nadam se da je ovo od pomoći. 🙂

 9. pozdrav,
  u tablici unos cijena fale mi redovi od 10-20… tako da nemam cijenu plina i možda još koješta

  1. Author

   Poštovani,

   Unutra su, samo su skriveni.
   Možete označiti mišem redove i onda kliknuti desnim klikom miše, te potom na opciju “unhide”.
   To će otkriti redove koji fale.

   Također možete ponovo skinuti tablicu, sad smo stavili verziju sa otkrivenim svim poljima.

   Hvala vam i srdačan pozdrav!

  1. Author

   Poštovani,

   U pravu ste. Zbrajala su se i neka polja izvan opsega. Problem je ispravljen.
   Hvala vam!

 10. Poštovani, imam pitanje vezanu uz izračun potrošnje struje u tablici. Do sada sam radio izračun na način kako je prikazano na slijedećem linku: http://www.hep.hr/ods/kupci/pitanja.aspx pod Izračun utroška električne energije. Budući da se takav izračun ne slaže s izračunom u tablici zanima je li greška u tablici ili na stranicama HEP-a?

  1. Author

   Poštovani Tihomir. U pravu ste. Tablica je radila približan izračun koristeći metodu fiksnog i varijabilnog dijela. Nadogradili smo tablicu na način da računa 100% točno, što je svakako bolje za korisnike. Možete preuzeti verziju 1.3. s gumba iznad.

   Srdačan pozdrav!

 11. Poštovani
  lijepo bih molila ako je moguće samo bih u tablici nazvala stavke Ostalo nekim drugim imenom. Zar mi i za to treba lozinka?
  Lp
  Marija

   1. Author

    Drago nam je da je sad sve ok, Marija! 🙂
    Ako trebate dodatnu pomoć, slobodno se javite.

 12. Postovani,

  Link na tablicu ne radi pa me zanima da li mi je mozete poslati na moju mail adresu?
  Unaprijed hvala

  1. Poštovana,

   Upravo smo prelazili na nove Progreso web stranice. Link sad radi, a tablica je poslana na vašu email adresu.

   Srdačan pozdrav!

 13. Poštovani,
  svaka čast na tablici, a imam samo par pitanja:

  1. – potrošnju plina upisujem u m3, a prikazuje mi nerealnu razliku između paušala i potrošnje u 4. tablici. Radim li nešto krivo ili…?

  2. – u 2. tablici mi ne zbraja ukupnu potrošnju vode niti plina?

  1. Poštovani Neno,

   Zahvaljujem se na pohvalama za tablicu.

   Vezano za vaša pitanja, napravimo simulaciju da provjerimo da li tablica dobro radi za plin:

   – U tablici “Unos cijena”, u polju C19, postavljena je cijena od 0,40 kn. + 16,25 kn fiksno.
   – U tablici “Evidencija režija 2015”, u polju D1 upišimo 0kn, kao startnu vrijednost.
   – U polje D8 upišimo “100” kao završnu vrijednost. Dakle platili smo 100 kn račun za plin.

   – U polje D29 upišimo “0” kao početno stanje brojila.
   – U polje E29 upišimo “100” kao završno stanje potrošnje.

   Ako je cijena 0,40, tada za za 100 kubika plaćamo 40 kn, plus 16,25 kn paušala. Ukupno 56,25 kn.

   – Provjera polja E43: 56,48 kn. (Zbilja, Excel pogrešno računa formulu (100*0,40)+16,25). Radi se o bugu unutar Excela kojeg treba istražiti, no formula je potpuno ispravno postavljena.
   Ali vjerujem da vas razlika od par lipa nije navela na pomisao da dobivate nerealan izračun. Idemo testirati razliku između paušala i potrošnje.

   Polje E63, potrošnja 100 kn, kako smo postavili u tablici.
   Polje E64, potrošnja po brojilu 56,48 kn.
   Polje E65, razlika 100-56,48 = 43,52.

   Zaključak, iako razlika ima odmak od par lipa zbog buga u Excelu, izračun radi kako treba.

   Pitanje 2:
   U pravu ste. Kubici i kilovati se ne zbrajaju na taj način, ovdje se prikazuje samo ukupna potrošnja između 01.01 do 31.12, ali se uzimaju u obzir samo prvi i zadnji unos.
   Ukupna financijska potrošnja se zbraja u poljima P60 i P64 za vodu i plin.

   Nadogradio sam formulu da uzima u obzir sve mjesece. Novu verziju tablice (1.2) možete skinuti s gumba iznad, i jednostavno kopirati unose iz stare tablice u novu.

   Ako se pojave dodatni problemi ili nejasnoće, slobodno napišite novi komentar i rado ću vam odgovoriti.

   Srdačan pozdrav!

 14. Molim vas ako mogu dobiti Password za exel tablicu-evidencije-režija jako bi mi koristila za neke izmjene, hvala

  1. Poštovani, zahvaljujem se na vašem interesu za tablicu.
   Nažalost, ona predstavlja autorsko djelo i nisam vam u mogućnosti dati Password.
   Tablica je zaštićena 256 bitnom enkripcijom.

   Hvala vam na razumijevanju!

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!