Kreditna sposobnost - kako je izračunati

Kreditna sposobnost – kako je izračunati

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 04/04/2024 / 642 komentar

Izračunaj vlastitu kreditnu sposobnost

Kada sklapaš ugovor o kreditu, banka ti na raspolaganje stavlja određeni iznos novčanih sredstava. S druge strane, ti se obvezuješ vratiti banci taj posuđeni iznos zajedno s dogovorenim kamatama. Osim toga, obvezuješ se vratiti ga u određenom vremenskom razdoblju i prema utvrđenoj dinamici plaćanja.

Da bi banka bila sigurna da ćeš ispuniti tu obvezu, prije odobravanja kredita provjerit će tvoju kreditnu sposobnost.

Kreditna sposobnost ili bonitet je zapravo ocjena vjerojatnosti podmirivanja preuzete obveze u ugovorenom roku.

Dakle, banka procjenjuje kakve su tvoje mogućnosti da na vrijeme otplaćuješ buduće zaduženje.

Kvalitetnom procjenom boniteta klijenta, banke umanjuju rizik loših plasmana te osiguravaju kvalitetniji portfelj.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Krediti su tražena roba

Krediti su nezaobilazan proizvod u ostvarenju različitih životnih potreba. Bez obzira želiš li kupiti stan, automobil ili ulagati u svoje obrazovanje, to zahtijeva veće izdatke koje je nemoguće namiriti iz prosječne hrvatske plaće. Zato su krediti uvijek tražena roba. Dodatno, cilj monetarne i fiskalne politike je potaknuti investicije i potrošnju, a jedan od glavnih alata za postizanje tog cilja su krediti.

Rast kredita stanovništvu pokazuju i brojke. Tijekom prošlih godina zabilježen je porast kako gotovinskih tako i stambenih kredita. Rast stambenih kredita većinom je uvjetovan APN subvencioniranim kreditima.

Potražnji za kreditima doprinijeli su i bolji kreditni uvjeti pri realizaciji. Ovdje ponajprije govorimo o kamatnim stopama te troškovima kredita kao što su naknade za obradu kredita ili instrumenti osiguranja.

Unatoč tome što banke imaju znatne viškove likvidnosti, oprezne su prilikom odabira kome će odobriti kredit. I dalje traže manje rizične dužnike u koje se isplati investirati novac.

Ocjena kreditne sposobnosti

Ugovaranje kredita predstavlja ozbiljan posao, a sklapanje poslovnog odnosa s bankom odvijat će se kvalitetnije i brže ako se za njega unaprijed pripremiš.

Tim Progreso grupe izračunat će tvoju kreditnu sposobnost i pomoći ti pri realizaciji kredita.

Provjera kreditne sposobnosti podrazumijeva utvrđivanje boniteta klijenta, mogućnosti dobivanja  kredita i procjenu vjerojatnosti da ga zajedno s kamatama otplati u ugovorenom roku.

Banke propisuju uvjete za utvrđivanje kreditne sposobnosti tražitelja kredita svojim internim aktima.

Građani koji imaju potrebu zadužiti se, najčešće predaju zahtjev za realizaciju kredita u matičnoj banci. Tek po odbijanju matične banke, građani će pokušati realizirati kredit u drugoj poslovnoj banci.

Kada je u pitanju usporedba i odabir idealnog kredita, to može biti izazovno, posebno ako nisi upoznat/a s ključnim faktorima koje treba istražiti.

Što sve utječe na tvoju kreditnu sposobnost

Bez obzira na to za koju banku i vrstu kredita se odlučiš, u svakoj će banci za početak provjeriti tvoju kreditnu sposobnost.

Građani najviše koriste kredite za refinanciranje postojećih novčanih obveza, gotovinske nenamjenske kredite, kredite na ostatak primanja te stambene kredite.

U svrhu procjene kreditne sposobnosti (korisnika kredita, sudužnika, jamaca) koriste se podaci o:

 • redovnim primanjima
 • statusu zaposlenja
 • poslodavcu kod kojeg je potencijalni korisnik kredita zaposlen
 • broju članova uzdržavanih osoba
 • bračnom statusu
 • redovitosti izvršavanja postojećih kreditnih obveza
 • potencijalnim obvezama na ime uloge sudužnika/jamca

Osim kredita, i druge financijske obveze mogu utjecati na kreditnu sposobnost. Primjerice, prekoračenja po tekućem računu, kreditne kartice, obveze za leasing i slično.

Većina banaka će pri izračunu kreditne sposobnosti uzet u obzir zaduženja po revolving ili charge karticama te će za određeni iznos umanjiti kreditnu sposobnost. Neke banke ne gledaju iznos u korištenju, nego dozvoljeni limit po karticama.

Visina mjesečnih primanja i kreditna sposobnost

Kako bi dobio/la kredit moraš zadovoljiti bankovni kriterij redovite otplate. To znači da moraš imati dovoljan neopterećeni dio svojih mjesečnih primanja koji ćeš koristiti za vraćanje kredita. Točnije, moraš zadovoljiti financijsku (matematičku) kreditnu sposobnost.

Mjesečna primanja koja su ti potrebna za željeni kredit ovise o vrsti, iznosu kredita i roku otplate.

Visinu redovnih primanja banka određuje na temelju platnih lista, potvrde HZMO-a u slučaju umirovljenika, potvrde o dohotku ili primicima za obrtnike te eventualno kroz drugu dokumentaciju o primanjima, plaćenom porezu i doprinosima unatrag šest mjeseci ili za prošlu kalendarsku godinu.

Redovitim mjesečnim primanjima, mogu se pribrojiti i naknade za prijevoz, topli obrok, nagrade, terenski dodaci, najamnine…

Izračun matematičke kreditne sposobnosti u bankama se provodi na temelju Ovršnog zakona, postotka ukupne maksimalne zaduženosti ili na temelju minimalne osnovice za život koja je popisana kreditnim uvjetima.

Ovršni zakon određuje minimalni iznos plaće koji mora ostati nakon svih zaduženja, uzimajući u obzir prosječnu neto plaću u Hrvatskoj. Ako su tvoja primanja manja od prosječne neto plaće (trenutačno 1.131,00 EUR), tzv. osnovica za život je ¾ plaće uz uvjet da to ne prelazi dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj (754 EUR). Točnije, možeš se zadužiti do ¼ svojih primanja, ali ti od plaće ne smije ostajati više od 754 EUR. Ako ti je plaća veća od prosječne neto plaće, minimalni iznos koji ti mora ostati za isplatu su, već ranije spomenute, dvije trećine prosječne neto plaće.

U skladu s uvjetima banke 1: izračun kreditne sposobnosti provodi se primjenom Ovršnog zakona.

Klijent koji ima redovita mjesečna primanja od 800,00 eur može opteretiti četvrtinu svojih primanja kreditom, s maksimalnim mogućim anuitetom od 200,00 eur. S druge strane, klijent s mjesečnim primanjima od 1.200,00 eur može opteretiti sve osim dvije trećine prosječne hrvatske plaće, što iznosi 754,00 eur. Maksimalni mogući anuitet za tog klijenta iznosi 446,00 eur.

U skladu s uvjetima banke 2: bez obzira na visinu primanja klijent se smije zadužiti do 45% svojih ukupnih primanja. Minimalan neopterećeni iznos primanja ne smije biti niži od 450,00 eur.

Na primjer, ako mjesečna primanja potencijalnog dužnika iznose 800,00 eur, maksimalan mogući anuitet iznosi 350,00 eur. U slučaju da mjesečna primanja dužnika iznose 1.200,00 eur, klijent se može kreditno opteretiti primanja do 540,00 eur.

U skladu s uvjetima banke 3: klijenti, potencijalni korisnici kredita, neovisno o visini mjesečnih  primanja koja ostvaruju moraju zadovoljiti socijalni minimum koji iznosi 450,00 eur. Socijalni minimum ne smije biti manji od 35% ukupnih primanja.

Dakle, ako klijent ima redovita mjesečna primanja od 800,00 eura, može opteretiti svoja primanja kreditom do iznosa od 350,00 eur. Potencijalni dužnik s mjesečnim primanjima od 1.200,00 eur može se zadužiti kreditom do iznosa od 750,00 eur.

Visina plaće Kreditna sposobnost
Banka 1 Banka 2 Banka 3
800,00 eur 200,00 eur 350,00 eur 350,00 eur
1.200,00 eur 446,00 eur 540,00 eur 750,00 eur

Način na koji će se financijska odnosno matematička kreditna sposobnost računati ovisi uvelike o roku otplate kredita.

Zadnjih godina, na tržištu su vrlo popularni upravo nenamjenski krediti s rokom otplate duljim od 5 godina.

Većina banaka za takve kredite, uključujući i stambene, koristi izračun kreditne sposobnosti prema Ovršnom zakonu.

Mogli bi zaključiti da, zapravo, za dugoročne kredite i nema razlike u izračunu financijske kreditne sposobnosti među bankama. Međutim, kreditna sposobnost nisu samo redovna primanja umanjena za postojeće obveze. Kreditna sposobnost je puno kompleksnija i uvjetovana je brojnim čimbenicima kao što su status zaposlenja, poslodavac, dodatna primanja, članovi kućanstva, urednost u otplati obveza itd (nefinancijska kreditna sposobnost).

U kontekstu određivanja kreditne sposobnosti, posao banke je odobriti zaduživanje financijski stabilnoj i kreditno sposobnoj osobi. Rizičari i analitičari zaposleni u određenoj poslovnoj banci definiraju pojam kreditne sposobnosti.

Unutar iste banke razlikujemo nekoliko izračuna kreditne sposobnosti koji ovise o vrsti kredita, instrumentima osiguranja otplate, bonitetu poslodavca, roku otplate i sl.

Status zaposlenja često je eliminacijski čimbenik

Kako je posljednjih godina u Hrvatskoj započeo trend agencijskog zapošljavanja na određeno vrijeme, dio se banaka već prilagodio novonastaloj situaciji. Stoga se krediti odobravaju i zaposlenima na neodređeno i određeno radno vrijeme.

Građani zaposleni na određeno vrijeme koji žele realizirati stambeni ili nenamjenski kredit moraju zadovoljiti dva uvjeta: kontinuirani radni staž minimalno 6-12 mjeseci i redovitost u izvršavanju postojećih dužničkih obveza (dopušteno prekoračenje, kreditne kartice, krediti i sl.).

Ako si zaposlen/a na određeno radno vrijeme, na tržištu je velik broj kredita koje možeš realizirati.

Banke utvrđuju status zaposlenja iz ovjerene potvrde poslodavaca, e-radne knjižice ili temeljem ugovora o radu. Zaposlenima na određeno često se uvjetuje prijenos primanja kao dodatno osiguranje kredita.

Radiš li u solventnom poduzeću?

Kao što je potrebno odrediti tvoju kreditnu sposobnost, jednako je važno provjeriti bonitet poslodavca za kojeg radiš. Tvoja kreditna sposobnost ovisi o tome radiš li u javnom ili privatnom trgovačkom društvu ili obrtu. Također je važno razmotriti veličinu tvrtke u kojoj radiš, bilo da je mala, srednja ili velika.

Primjer:

Banka A kreditira zaposlenike čiji poslodavci imaju minimalno 10 zaposlenih.

Banka B kreditira zaposlenike čiji je poslodavac ocijenjen ocjenom A, B ili C, neovisno o broju zaposlenih.

Banka C kreditira zaposlenike čiji poslodavci imaju više od 2 godine poslovanja.

Prilikom provjere urednosti poslovanja poslodavca naglasak  se stavlja na solventnost poslovanja, broj zaposlenih, godine solventnog poslovanja, vrsti djelatnosti koju poduzeće obavlja i sl.

Status urednosti u OSR sustavu

Urednost u plaćanju dosadašnjih obveza jedna je od najvažnijih ocjena koja se koristi za procjenu kreditne sposobnosti.

Redovitost u plaćanju  kao i pregled svih kreditnih obveza vodi se kroz OSR sustav.

On obrađuje podatke građana te u Potvrdi o obradi osobnih podataka u sustavu registra bilježi sve kreditne obveza kod banaka, leasing društava i kartičarskih institucija.

Prije nego što ti odobri kredit, banka će zaviriti u OSR sustav, koji je poput “krvne slike” tvojih dosadašnjih financijskih obveza. Kroz taj sustav se bilježe informacije o tvojim kreditnim zaduženjima, redovnosti otplate postojećih obveza, instrumentima osiguranjima, mogućim obvezama na ime uloge jamca ili sudužnika itd.

Korištenjem OSR sustava financijskim institucijama dostupan je velik broj informacija o urednosti i zaduženosti klijenta.

Osim provjere OSR sustava, banke danas primjenjuju i druge metode za provjeru ponašanja klijenta kad je riječ o zaduživanju i urednosti otplate postojećih obveza. Obično su klijenti u obavezi dostaviti dodatne obrasce i potvrde.

Banke često traže potvrde o korištenju tekućih računa, potvrde o blokadama, promete po transakcijskim računima…

Dodatno tvoju kreditnu sposobnost mogu ugroziti i …

Prilikom ispunjavanja kreditnog zahtjeva nailaziš na upitnik koji obuhvaća niz pitanja osobnog karaktera. Klijenti najčešće ne pridaju važnost odgovorima na takva pitanja, ali odgovori na navedena pitanja utječu na konačnu odluku banke o realizaciji kredita.

Pitanja o broju članova uzdržavanih osoba, bračnom statusu, stanovanju u vlastitom stanu ili kući, stručnoj spremi, starosti, duljini vremena provedenog na istoj stambenoj adresi i kod istog poslodavca, imovini koju posjeduješ i sl. svakako treba shvatiti ozbiljno.

Banka A u kreditnoj ponudi razlikuje dvije kreditne linije. U kreditnoj liniji 1 maksimalan iznos kredita je 10.000,00 €, a u kreditnoj liniji 2 iznosi 30.000,00 €. Ako si kod trenutačnog poslodavca zaposlen/a svega 8 mjeseci, moći ćeš, neovisno o visini mjesečnih primanja i ukupnom radnom stažu, realizirati kredit samo prema uvjetima kreditne linije 1.

Interna ocjena u banci

Interna ocjena u banci ili interni rejting dodatan je način procjene tvoje kreditne sposobnosti. To je obično složeni algoritam koji na temelju definiranih parametara analizira i izračunava ocjenu klijenta.

Ovdje govorimo o sustavu koji je kreirala svaka banka za sebe, a pomaže pri procjeni klijenta kao platiše.

Osim parametara kao što su: kreditna povijest i urednost u otplati obveza, bonitet poslodavca, vrsta ugovora o radu, članovi kućanstva i sl., postoji još niz drugih čimbenika koji utječu na ovu ocjenu.

To su, primjerice, parametri koji ocjenjuju tvoje financijsko ponašanje, odgovornost pri zaduživanju, plaćanju obveza, učestalost zaduživanja, ukupnu kreditnu izloženost…

U nekim bankama, ako ne zadovoljiš internu ocjenu u banci, bez obzira što zadovoljavaš financijsku kreditnu sposobnost, nećeš moći dobiti kredit.

Ova ocjena često određuje i uvjete samog kredita – kamatnu stopu, rok otplate, iznos kredita…

Djelatnik banke često je ključni faktor

Odluku o odobrenju kreditnog zahtjeva najčešće donose rizičari banke, uprava banke ili rizičari osiguravajuće kuće, ali određene iznose kredita može odobriti voditelj poslovnice.

Dakle, realizacija kredita može ovisiti o subjektivnoj procjeni osobnog bankara, o karakteru osobe, dosadašnjem iskustvu te odnosu s određenim klijentom. Djelatnik banke, temeljem individualne procjene, može zatražiti da svoju  kreditnu sposobnost poboljšaš kreditno sposobnim sudužnikom.

Instrumenti osiguranja otplate kredita

Instrumenti osiguranja otplate kredita su sredstva koja banka koristi za osiguranje naplate svojih potraživanja od klijenta s kojim je uspostavila kreditni odnos (sudužnik, polica životnog osiguranja, polica osiguranja otplate kredita u slučaju otkaza, namjenski depozit, polica osiguranja od nesretnog slučaja itd.).

Iako kod kredita postoje instrumenti osiguranja, oni su za banku tek sekundarni izvor naplate, dok primarni izvor predstavljaju novčanih prihodi klijenta.

Banka ima pravo po vlastitom izboru odrediti redoslijed aktiviranja bilo kojeg instrumenta osiguranja.

Zbog različitih gospodarskih, društvenih, financijskih i tržišnih promjena, koje su se dogodile u zadnjih nekoliko godina,  građani i banke morali su se prilagoditi novim uvjetima i mogućnostima zaduživanja, procjenama boniteta i mjerama za što sigurniju otplatu odnosno naplatu kreditnih obveza.

Kako banke procjenjuju tvoju kreditnu sposobnost, tako bi i ti trebao/la savjesno procijeniti svoje mogućnosti vraćanja obveza, kao i kvalitetno procijeniti ponude koje se na tržištu kredita nude. Danas se zaista čini da su krediti sve traženiji, ali i dostupniji, a realizacija kredita sve lakša.

Prije odabira kredita, trebaš detaljno upoznati uvjete kreditiranja i rizike koje podrazumijeva ugovor o dužničkom poslu. Nužno je da znaš što za tebe može značiti promjena kamatnih stopa, način otplate kredita, mogućnost prijevremene otplate itd.

Zbog toga je uloga posrednika u ovome procesu izuzetno važna. Upoznavanje sa svim bitnim informacijama te ponudama kreditnih linija rezultira odabirom pravog kredita, što je jedan od osnovnih preduvjeta uredne otplate kredita.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Poštovana,

  imam 43 g., plaću između 1800 i 1900/2000 eura i stambeni kredit od 580 eura na stan koji iznajmljujem i dobivam najamninu od 650 eura (na tekući račun). Zanima me podizanje još jednoga kredita i kolika bi mi bila kreditna sposobnost.
  Hvala i pozdrav

 2. Poštovani zanima me koliki stambeni kredit mogu dobiti, zanima me kupnja stana a imam prijavu 1500€ netto na neodredeno + imam terenski dodatak radim u norveskoj firmi ali sam prijavljen u hrvatskoj(njihova podruznica) i u konačnici sa svime plaća me ispadne 3500-3800€

  hvala, lp

  1. Author

   Poštovani,

   ako u izračun uzmemo sva primanja, dobiti možete cca. 500.000 eur uz rok otplate na 30 godina. Terenski dodatak koji spominjete je prihvatjiv, trebali bismo samo napraviti nekoliko dodatnih provjera i izračuna.

   Predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke pa ćemo Vas kontaktirati s više informacija.

   Lijep pozdrav

 3. poštovani,
  prosječna plaća u zadnja 3 mjeseca mi iznosi sa svim dodatcima 1315 eura, zanima me moja kreditna sposobnost za stambeni kredit (27 godina, zaposlen na neodređeno)

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za cca. 113.000 – 118.000 eur uz rok otplate na 30 godina. U izračun je uzet iznos koji ste naveli da imate. Svakako je potrebno provjeriti o kakvim dodacima na plaću se radi te jesu li ti dodaci prihvatljivi bankama.

   Za točnije izračune, predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovana,

  Imam plaću 3000€, radim u javnoj službi na neodređeno, kolika mi je kreditna sposobnost za stambeni kredit?

 5. Imam 33 godine, primanja 1130 eura, topli obrok 90 era, prijevoz 150 eura, putni troškovi cca 30 eura mjesečno, kolika mi je kreditna sposobnost?

 6. Poštovani,

  plaća prosječna mi je 1230-1250e zadnja tri mjeseca, zaposlen na neodređeno 14 mjeseci u grupaciji s 500+ zaposlenih, kolika je moja kreditna sposobnost otprilike?
  (27 god. imam)

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za 40.000 eur gotovinskog kredita uz rok otplate na 10 godina ili cca. 104.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina.

   Za detaljnije izračune, slobodno nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite dodatne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 7. Poštovana,

  Imam 27 godina, vlasnica sam stabilnog paušalnog obrta koji radi 3 godine, ostvarena mjesečna dobit varira izmedu 7500 do 8500 eura, ne isplaćujem plaće jer nemam zaposlenih, nisam udana, nemam djece niti uzdržavam nekoga, živim u iznajmljenom stanu čiju stanarinu plaćam 400 eura mjesečno. Nemam nikakvih drugih kredita za plaćati ili kartičnih prekoračenja niti zaduženja.

  Zanima me koliki je najveći stambeni kredit koji mogu dobiti samostalno na 30 godina za gradnju objekta na moru na zemljištu trenutne vrijednosti 98 000 eura koje je već u mojem vlasništvu, te bi se sagrađeni objekt iznajmljivao u turističke svrhe. A koliki bi kredit mogla dobiti uz sudužnika sa mjesečnom plaćom od 2000 eura neto, takodjer čist bez ikakvih kredita i prekoračenja.

  Hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nemamo dovoljno podataka za izračun. Za paušalne obrtnike kreditna sposobnost se računa na temelju ostvarenog prošlogodišnjeg dohotka ili ostvarenih primitaka.

   Predlažem da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite podatke za kontakt kako Vam se mogli javiti i zatražiti potrebne informacije za izračun.

   Lijep pozdrav

 8. Poštovana,

  imam 24 godine i radim u firmi od 20tak zaposlenih. Trenutno sam na probnom roku koji ističe za 2 mjeseca. Primanja su mi 1400e netto uključujući naknade za topli obrok i prijevoz.

  Zanima me koliki bi iznos stambenog kredita mogo dobiti. Nadalje, zanima me predstavlja li problem to što sam još na probnom roku? Ukoliko jest, kada bih najranije mogao dobiti odobrenje kredita, odmah po isteku probnog roka ili je potreban dulji period?

  Zahvaljujem!

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za cca. 137.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Što se tiče probnog roka, sve ovisi koliko imate ukupno radnog staža te koliko ste dugo kod ovog poslodavca.
   Ako i postoji obveza proteka probnog roka, uvjete ostvarujete odmah po isteku probnog roka.

   Za detaljnije informacije, kontaktirat ćemo Vas putem maila (nedostaju nam podaci o stažu).

   Lijep pozdrav

 9. Pozdrav, imam 29 godina i gotovinski kredit u iznosu 5000€ na još 5 godina (rata 100€). Ako uzmemo da mi je neto plaća 1000€ (uračunat prijevoz, prehrana i ostali dodaci koje dobivamo svaki mj), koliki iznos stambenog kredita bi mogla dobiti? i u kojoj banci. Bila sam u nekim bankama gdje su mi rekli da ne mogu dobiti stambeni krediti, ili mogu uz sudužnika, ali opet iznos nije veći od 30 000 €.
  Da li postoji način, bilo kakav, možda hipotekarni kredit ili bilo što?

 10. Pozdrav,

  Zanima me koliki stambeni kredit za izgradnju bi mogao dobiti. Rad na neodređeno, firma 200+ zaposlenih. Mjesečna primanja 1500€.

  Hvala

 11. Postovanje
  Imam pitanje u vezi stambenog kredita moja su primanja mjesečna 1700€ a supruga prima 900 € placu
  Koliko bi najvise mogli dobiti kredita za kupnju stana ili kuce.
  Hvala

 12. Postovanje.
  Imam 30 godina. Placa mi je 650e netto(znaci minimalac).
  Radim kao pomocni radnik na bausteli.
  Da li imam sanse uzeti stambeni kredit do 100 000e?
  Ako je moguce,na koliko godina ga mogu dobiti da ga odplatim i do koliko max mogu dati mjesecno za ratu?
  Hvala i lijep pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemate dovoljno kreditne sposobnosti za kredit od 20.000 eur. Možda imate kakva dodatna primanja od poslodavca koja možemo uzeti u izračun ili imate sudužnika kojeg možete uključiti u kredit?

   Za detaljnije izračune i informacije, predlažem da popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

 13. Poštovani, partner i ja bi dizali stambeni kredit za kupnju kuće. Moja prosječna plaća je oko 1600€ a njegova 1000€. Ja imam nenamjenski kredit anuiteta 280€ jos 5 godina. Zanima me kolika bi nam bila kreditna sposobnost ako bi mi on bio sudužnik.
  Unaprijed hvala

  1. Author

   Poštovana,

   ovisno o preostalom dugu po kreditu kojeg imate, kreditna sposobnost bi bila do nekih 250.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina.

   Za točnije izračune, predlažem da se čujemo. Svoje podatke možete nam ostavite putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,

    muž ima plaću 900€ neto (31 g.) i radi u malom poduzeću koje je počelo poslovati 2022., a ja imam paušalni obrt s mjesečnim prihodima 1800-2000€ (35 god) koje će ubrzo poslovati godinu dana. Visoko obrazovani. Nemamo nikakve kredite ni zaduženja po karticama, nemamo auto, ali smo u najmu stana od 600€. Digli bismo stambeni kredit. Možemo ili i koji iznos?

    Srdačno,
    Alemka

    1. Author

     Poštovana,

     nažalost, nemamo dovoljno podataka za precizniji izračun. Ovisno o tome koliko ste primitaka ostvarili u prošloj godini, ovisit će i točna kreditna sposobnost.
     Ako uzmem da su Vam primici u prošloj godini bili cca. 21.000 eur, onda ste kreditno sposobni za oko 170.000 eur.

     Za detaljnije izračune i informacije, predlažem da popunite naš kreditni upitnik.

     Lijep pozdrav

 14. Poštovani,

  Imam 1200e neto plaću, 32g. Nemam nikakvih zaduženja, ostalih kredita, minusa… Radim u firmi sa preko 1000 zaposlenih, McDonalds, ugovor na neodređeno. Udana, 1 dijete, muž. Muž trenutno ima ugovor na određeno i neto plaću 1.150e.

  Koliki iznos bi mogla dobiti stambenog kredita na rok otplate cca 20 do 25g. i Da li muž može biti sudužnik, ako da koliki bi tada bio iznos kredita?

  Hvala,

  Ana

  1. Author

   Poštovana,

   ako idete sami u kredit, s rokom otplate na 20 godina, možete realizirati do cca. 73.000 eur stambenog kredita. S rokom otplate na 25 godina, to je do cca. 87.000 eur.
   Iako suprug ima ugovor na određeno, u većini slučajeva može Vam biti sudužnik. Tada bi kredit iznosio do cca. 230.000 eur.

   Za više informacija i izračuna, javite nam se putem kreditnog upitnika i zovemo Vas u 24h.

   Lijep pozdrav

 15. poštovana,
  zaposlen na neodređeno preko 15 god.,plaća mi je oko 1900 eura,imam dva nenamjenski kredita,jedan 277 €, drugi 212 €.
  zanima me koliki stambeni kredit mogu dobiti za gradnju kuće?. supruga i ja imamo građevinsko zemljište od 3500 kvadrata, vrijednosti oko 35000 €..i mogu li prije stambenog kredita dobiti nenamjenski kredit od 40000€ da zatvorim trenutna dva?
  hvala lijepa..
  pozdrav

 16. Imam 33 godine, radim u drzavnoj firmi, cca. 850€ prosjek +150€ prijevoz. Vec 3 mjeseca radim na pola radnog vremena radi djeteta, jednu polovicu place placa poslodavac, drugu hzzo. Imam nenamjenski kredit s ratom od 250 €, uredne otplate vec godinu dana. Da li imam pravo na kakav stambeni kredit, uz eventualnu hipoteku?

  LP

  1. Author

   Poštovana,

   ukoliko Vam je zbroj primanja (ovo što dobijete od poslodavca i od države) 1.000 eur, onda nažalost, nemate kreditne sposobnosti za novi kredit. Ako su Vam primanja zbrojeno 2.000 eur, onda imate mogućnosti za stambeni kredit u visini cca. 210.000 eur s rokom otplate na 30 godina.

   Lijep pozdrav

 17. Poštovani,

  Imam plaću od 1460 eura, uz to dobivam i naknadu za prehranu u iznosu od 100 eura također imam i redovita mjesečna primanja od drugog dohotka u iznosu od 600,00 eura. Oba ugovora i za redovni rad i za drugi dohodak su na neodređeno vrijeme.
  Od obveza imam 300,50 mjesečno za stambeni kredit te obveze po visa preimum gold kartici u iznosu od 260 eur , sve obveze su plaćane redvito bez dana kašnjenja.
  Dali je moguće po ovim podacia podići nenamjneski kredit u iznos od 40.000 eura na 10. godina.

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima imate mogućnosti za realizaciju kredita u iznosu 40.000 eur.

   Za više informacija o kredit, molimo Vas da ispunite naš KREDITNI UPITNIK kako bi nam ostavili svoje podatke i podatke za kontakt.

   Nakon što zaprimimo popunjeni upitnik, kontaktirat ćemo Vas u roku od 24 sata.

   Lijep pozdrav

 18. Imam plaću 810eura + 50Eura dodatak + prijevoz 37 eura
  42godine starosti koliko bih se mogao zadužiti za stambeni kredit
  zaposlen na neodređeno državna firma

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za cca. 38.000 – 40.000 eur stambenog kredita.

   Iznos kredita može biti i veći ukoliko imate kakvih dodatnih primanja od poslodavca ili uključivanjem sudužnika u kredit.

   Za detaljnije izračune, slobodno nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 19. Poštovani,

  imam neto plaću oko 1000e, plus neoporezive primitke: 1. naknada za rad od doma 66e i 2. nagrada za radne rezultate 85e.

  Mislila sam da se i ti dodaci gledaju kod izračuna kreditne sposobnosti, međutim u mojoj banci to nije slučaj. Da li to ovisi od banke do banke ili je to mit da se gleda sve skupa?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,
   Različiti su izračuni kreditne sposobnosti klijenata u svakoj banci.
   Premalo ste podataka naveli u Vašem upitu, pa Vas pozivamo da ispunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za provjeru i kontakt.

   Lijep pozdrav

 20. Pozdrav, zanimalo bi me koliki bi stambeni kredit mogao dobiti uz prosječna mjesečna primanja oko 900€ sa rokom otplate 30.godina ,imam 24 godine (ugovor na neodređeno)

 21. Poštovana,
  imam 27g,zaposlen sam na neodređeno već 7 godina u privatnoj firmi od 45 zaposlenih.
  Mjesečna primanja su u rangu 1050-1120€ (910€ neto+190€ neoporezivi dodatci).
  Trebao bih stambeni kredit za mlade za gradnju kuće uz hipoteku.Koliko se može dobiti na takav iznos plaće.

  U vlasništvu imam građevinsko zemljište 1000m2 koje bi moglo ući u obzir.Radi se o Istri.
  Gradila bi se kuća za sezonsko iznajmljivanje uz prosjek sezonske zarade 1000-1800€ tjedno.

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim primanjima, kreditno ste sposobni za cca. 85.000 – 90.000 eur.
   Kako navodite da će nekretnina služiti iznajmljivanju, iznos kredita bi možda mogao biti i veći. Za izračun su nam potrebne dodatne informacije.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za provjeru i kontakt.

   Lijep pozdrav

 22. pozdrav, imam primanja od 3019 eura bruto tj 2000 eura neto, nenamjenski kredit s ratom od 113 eura, koliki je maksimalan iznos stambenog kredita koji mogu podići, Grad Zagreb i okolica.

 23. Pozdrav,
  muž i ja imamo zemljište i u pripremi smo za gradnju kuće. Muž je iz Hrvatske, ja sam strankinja. Oboje imamo obrt (muž je otvorio prije godinu dana, ja ovu godinu u 5. mj). Muž je dodatno otvorio firmu te planira zatvoriti obrt. Mjesečno imamo cca. 1500-3000 eur po osobi. Muž ima 32 godine, ja 29, imamo kćer od 2,5 godine. Nemamo nikakvih zaduženja, rentamo stan.
  Kako se gleda mogućnost dobivanja kredita ako muž zatvori obrt i ostavi samo firmu? Da li moramo čekati onda godinu dana da se može negdje dignuti kredit? Da li ja bi mogla dignuti na sebe i ako da, koliko?

  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   tako je, obrt ili poduzeće treba poslovati najmanje 1 godinu kako bi bilo prihvatljivo za kredit. U iznimnim slučajevima, može se razmotriti i kraće poslovanje poduzeća. Za to bi trebali više informacija za provjeru.
   I Vi, kao stranac, ali rezident u Hrvatskoj, imate mogućnosti za kredit. Svakako bi trebali pričekati 5/2024 za podnošenje zahtjeva. Kreditna sposobnost računat će se na temelju poslovanja u 2023. godini.
   Za izračun koliko kredita bi mogli realizirati, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Popunite naš KREDITNI UPITNIK i javit ćemo Vam se s više informacija.

   Lijep pozdrav

  2. Pozdrav,

   imam 36 godina, zaposlen sam na neodređeno sa primanjima 2400e neto.

   Od mjesečnih obaveza imam rate nenamjenskog kredita 600e (30 000e preostale glavnice). Također imam odobren revolving u iznosu 4000e.

   Zamolio bih vas izračun kreditne sposobnosti za podizanje stambenog kredita.

   Zahvaljujem.

 24. Poštovani,

  Zaposlen sam na neodređeno s neto plaćom od 1.022 eura. Na to još dobivam naknadu za prijevoz u visini od 48 eura te mjesečni bonus u iznosu od 132 eura. Imam 25 godina i zadnje dvije godine sam kod istog poslodavca.

  Razmišljam o stambenom kreditu, koliki iznos mogu podići?

  Hvala unaprijed.

 25. Pozdrav,
  Molim izračun kreditne sposobnosti, zaposlena na neodređeno, neto plaća 1270 eura + prijevoz. Također, je li moguće dobiti kredit u cjelosti, dakle i za predugovor cca 10% cijene stana?

  1. Author

   Poštovana,

   s primanjima od 1270 eur, uz rok otplate na 30 godina, možete dobiti cca. 130.000 eur. Ako imate još i prijevoz, on Vam može povećati kreditnu sposobnost.
   Moguće je dobiti kredit za cijeli iznos kupoprodajne cijene, kao i 10% za kaparu. Uvjet je da nekretnine vrijedi dovoljno.

   Za više informacija i izračuna, popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

   1. Postovana,

    Imam placu 2500€ mjesecno,ratu nenamjenskog kredita od 450€.
    Zanima me maksimalni iznos koji bih mogao podici za kupnju nekretnine na 20 godina.

 26. Poštovana,

  Imam 25 godina, zaposlen sam godinu dana te dobio povišicu nedavno na malo više od 1250 EUR (-1260 EUR) neto. Imam ženu te ću dobiti dijete ubrzo.

  Nemam kredita, dugovanja, čak ni kreditnu karticu. – Živim u stanu sa ženom od roditelja te nemam nekretnina na sebi. Žena zarađuje 1130 EUR Net.

  Zanima me koliko bi bi maksimalni kredit za prvu nekretninnu.
  LP

   1. poštovana,
    godinu dana sam zaposlena kod jednog poslodavca,meni je plaća 1300-1400 eura neto koliki bi ja mogla dobiti stambeni kredit?
    Hvalaa ?

  1. Bok!
   Zaposlen sam u Njemackoj i placa je oko 2500e.
   Zanima me kredit u hrvatskoj?
   Lp,
   Kristijan

   1. Author

    Poštovani g. Kristijan,

    postoji mogućnost realizacije kredita u Hrvatskoj. Uvjeti kredita ovise vrsti kredita koja Vam je potrebna. Ako želite nenamjenski kredit, u većini slučajeva potrebno je uključiti sudužnika. Ako trebate stambeni kredit, nije potreban sudužnik.
    Koja vrsta kredita Vam je potrebna?

    Lijep pozdrav

 27. Poštovani,
  radim u privatnoj firmi sa 4 zaposlene osobe te imam primanja 1200 eura, a supruga radi u firmi sa 6000 zaposlenih te ima primanja od cca 1000 eura. Zanima nas koji iznos bi mogli uzeti stambenog kredita na 30 godina i jel bi eventualni odlazak na porodiljni ugrozio i smanjio kreditnu sposobnost?

  Oboje imamo 30 godina

  Hvala na odgovoru

 28. Pozdrav,

  Zanimalo bi me vezano za stambeni kredit koji bi iznos mogao dobiti na 30godina.
  Imam 23 godine,potpisujem ugovor za stalno u stabilnoj privatnoj firmi u Hr,i imao bi od 8000-8500kn neto placu,također nemam dugovanja,neman kreditnu karticu.
  Ako bi mi zadnje 3 platne liste bile neto kao gore navedeno koju bi cifru mogao očekivati? ili se gleda plaća od cijele godine odnosno zadnjih 12mjeseci? (jer tu mi je neto onda 5000-6000kn)

  Hvala unaprijed,
  lp.

  1. Author

   Poštovani,

   obično su dovoljne 3 zadnje platne liste za izračun. Uz navedene plaće mogli bi realizirati između 85.000 – 110.000 eur s rokom otplate na 30 godina.

   Kada potpišete ugovor o radu, predlažem da nam se javite. Možemo napraviti i ostale potrebne provjere pa da znate na što obratiti pozornost pri traženju nekretnine.

   Lijep pozdrav

 29. Pozdrav!
  Muž ima 40 god, plaću netto 1000 EUR., a ja imam 37 god. i plaću netto 1200 EUR. Oboje imamo Ugovor na neodređeno, nemamo dugovanja niti minuse po karticama, posjedujemo jedan auto. Živimo u kućanstvu sa njegovim roditeljima i nemamo na sebi nekretnine.
  Molim vas informaciju koliki bi stambeni kredit mogli podignuti zajedno jer imamo u planu rješavanje stambenog pitanja?
  Hvala!
  Srdačan pozdrav:)

   1. Poštovana.
    Zaručnik ima plaće od 1400-1600 eura neto, u prvi mjesec će bit 6 mjeseci da radi u istoj firmi.
    Ima ugovor na neodređeno.
    Ja imam ugovor na neodređeno , i neto plaće oko 1100 eura. No ja sam na komplikacijama zbog trudnoće od 8.mjeseca. Porodiljni s punim primanjima bi trebao krenuti u 01. Mjesec. Zanima nas naša kreditna sposobnost uz rok otplate 30 godina i kako komplikacije utječu ili ne utječu na izračun. Hvala unaprijed!!

    1. Author

     Poštovana,

     ovisno o suprugovoj plaći i te vašem zajedničkom bonitetu, kreditno ste sposobni za cca. 240.000 – 290.000 eur uz rok otplate na 30 godina.
     U izračun sam uključila i Vaša primanja, ne smeta što ste na komplikacijama.

     Lijep pozdrav

 30. Poštovani,
  Prosjek plaće mi je 875 eura (bez dodatka za prijevoz, dodatka za hranu i bonusa koji se vodi kao varijabilni dio), dakle neto osnovica plaće je 875 eura.
  Problem je što postoji kredit koji je na drugoj osobi i čija rata iznosi 350 eura, a za koji sam ja sudužnik (kredit uredno podmiruje dužnik i ne sjeda meni).
  Zanima me koji iznos stambenog kredita bi mogla dobiti.
  Hvala unaprijed.
  LP.

  1. Author

   Poštovana,

   možete realizirati oko 30.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Ako imate kakva dodatna primanja (bonus, prijevoz, topli obrok), to Vam može povećati kreditnu sposobnost.

   Za detaljnije izračune i informacije o kreditu, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za kontakt.

   Lijep pozdrav

 31. Postovani,
  zanima me koliki bi stambeni kredit mogao podici za kupnju stana.Zaposlen sam na neodredeno kod istog poslodavca oko 3 godine.Nemam nikakve minuse,kredite i slicno.Placa mi se krece od 1350e do 1550e (ukljucujuci prijevoz i gablec).

 32. Pozdrav
  Uskoro punim 47 godina.
  Placa 1500€ neto. Zanima me koliko je maximalna duljina kredita koji bi mogao dobiti s obzirom na moje godine (20god. ili vise/manje?) i koji je maximalan iznos kredita koji bi mogao dobiti (jel moguće oko 130000€? više/manje).
  Koliko je bitan radni staž u trenutnoj firmi (jer sam se tek zaposlio u toj firmi s tom plaćom)?
  Inace imam preko 20 godina radnog staza (cca 15ak neprekidnog) kartice čiste, kredit za auto koji uredno otplacujem (cca 135€ mjesecno jos par godina ali ga mislim prebaciti na suprugu ako treba) nisam bio u minusu godinama, sve obaveze uredno placam.
  Volio bi podici kredit bez jamaca/suduznika i sa hipotekom na tu nekretninu. Da li je to moguće?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kredit je moguće ugovoriti na maksimalno 28 godina. S obzirom na visinu plaće, kreditno ste sposobni za cca. 150.000 – 160.000 eur kredita (ako prebacite kredit na suprugu) ili oko 130.000 eur uz postojeći kredit.
   Radni staž je bitan. Važno je da ne neprekidan.

   Prema podacima koje ste naveli (staž, plaća, zaduženja) imate mogućnosti realizirati kredit bez sudužnika i uz hipoteku na nekretninu.

   Za detaljnije izračune, javite nam se putem kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav..ja i supruga zelimo podignuti stambeni kredit za kupnju kuce.
    Moja primanja su oko 1000€ sa dodacima(osnovica 660). Tek sam se zaposlio u firmu prije 3 mjeseca.
    supruga ima primanja takoder oko 1000€ sa dodacima. Ona je zaposlena u firmi 4 godine .Supruga ima leasing za auto u iznosu od 180 €. Nemamo nikakve minuse. Zanima me koji je maksimalni iznos kredita koji mozemo podic na 30 godina?

    1. Author

     Poštovani,

     prema podacima koje ste naveli, ne možemo s većom preciznošću izračunati Vašu kreditnu sposobnost. Ona je između 65.000 – 160.000 eur.

     Za točniji izračun, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za izračun.

     Lijep pozdrav

 33. Poštovani,

  dečko i ja u kasnim 20-ima bismo dignuli kredit čim on dobije ugovor za stalno (trenutno bi to moglo biti početkom sljedeće godine, odnosno nakon 1. godine rada u toj firmi). On radi u velikoj stranoj firmi (200-tinjak zaposlenih u Hr podružnici), a ja imam ugovor u državnoj firmi još 2 i pol godine s neizvjesnim produljenjem. Ja zarađujem 1100, a on između 1100 i 1400 eura (ovisi o bonusima i broju noćnih smjena). Bi li mogli dići kredit od oko 100 000 eura za kupovinu prve nekretnine te hoćemo li lakše dobiti kredit ako se prvo vjenčamo ili je dovoljno da donesemo izjavu o izvanbračnoj zajednici? Trenutno smo podstanari i plaćamo stan 400-450 eura s režijama. Nemamo nikakve minuse, kredite, čak niti obročnu otplatu jer sve kupujemo jednokratno.

  Hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovana,

   što se tiče kreditne sposobnosti, imate dovoljna primanja da zajedno realizirate stambeni kredit. Možda čak i da to realizirate samostalno. Nije nužno da budete u braku.

   Kako navodite da radite na određeno, kredit je moguće realizirati i s ugovorom na određeno. Uvjet je da imate dovoljno radnog staža za to.

   Za detaljnije provjere, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

   1. Svjetlana
    imam 25godina,tri god zaposlena na neodređeno,plaća 1000 eura,nemam minuse niti druge kredite.Koliko iznos kredita bi mogla dobiti za kupovinu stana,na koliko god i koliko bi iznosila mj ra
    ta.
    Lijep pozdrav

   2. Pozdrav,
    Partner i ja imamo 44 godine.
    Plaćamo stambeni kredit od 400 eura, dignut prije 3 godine, na 24 godine
    Zanima nas s obzirom na naša primanja zajedno od 2200 eura (on 1400 eura, ja 800 eura neto), koliko možemo dignuti eura kredita za kupnju na primjer drugog auta, s obzirom da bi postojeći prodali.
    Nemamo minuse, ovrhe ni slično.
    Partner je u postojećoj firmi preko 20 godina, a ja u 2 godine u postojećoj.
    Unaprijed zahvaljujem i lp!

 34. Pozdrav!
  Zaposlena sam na neodređeno u Hrvatskoj firmi preko 4000 zaposlenika. Imam neto 1150€ svaki mjesec+47€ za prijevoz. Koliki bi stambeni kredit mogla podići?
  Napomena: Nemam nikakvih dugovanja, imam dozvoljen minus na kartici ali nikad ne odem u minus.
  Unaprijed hvala!
  Lijepi pozdrav!

 35. Poštovana,

  zanima me koliki maksimalni iznos stambenog kredita mogu dobiti na rok otplate od 30 godina?

  Imam 29 godina, radim na neodređeno u privatnoj firmi s 200+ zaposlenika, neto plaća mi je 950 EUR + 110 EUR neoporezivih naknada (prijevoz, topli obrok) uz napomenu da je redovna praksa firme da svake godine zaposlenici dobivaju povišice (do sada je to bilo u iznosu od 100 EUR neto). Osim toga, godišnje dobijem cca. 3000 EUR neto bonusa + neoporezivih nagrada.

  Nisam podstanar i nemam nikakvih kredita niti kreditnih kartica. Imam dozvoljen minus po tekućem računu, ali ga u pravilu ne koristim. U slučajevima kada odem u minus (to su mali iznosi po par stotina eura max.), taj isti minus pokrijem s idućom plaćom. Povremeno plaćam na rate, ali ih i otplaćujem u roku.

  Unaprijed zahvaljujem!

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   prema podacima koje ste naveli, kreditno ste sposobni za cca. 125.000 – 135.000 eur uz rok otplate na 30 godina. Točan iznos kredita ovisi o dodatnim parametrima na koje utječe visina kamatne stope.

   Za više informacija i detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

   Lijep pozdrav

 36. Postovana,

  Imam 25 godina, zivim i radim u Irskoj, imam ugovor za stalno. Netto placa mi je 3000€. Hrvatska sam drzavljanka. Nemam nikakvih drugih kredita/dugova/minusa.
  U planu mi je kupnja nekretnine na moru, te me zanima okvirno koliki je maksimalni stambeni kredit koji bih mogla dobiti na 30 godina? Te koliko bi bilo potrebno ucesca ili depozita?

  Zahvaljuem,
  Mia

  1. Author

   Poštovana,

   uz rok otplate na 30 godina, kreditno ste sposobni za cca. 350.000 eur kredita. Iznos učešća ovisi o procjeni nekretnine, ali obično je minimalno potrebno 10%.

   Kako postoji nekoliko kreditnih linija za financiranje kupnje nekretnine, predlažem da nam se javite putem kreditnog upitnik kako bi Vam detaljnije prezentirali mogućnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana
    Imam 38 godina i 15 godina radnog staža.Zaposlen sam na određeno.U banci još imam 16 tisuća eura kredita za otplatiti Rata 400 eura ostale još tri godine.Zanima me vaše mišljenje da li bi možda mogao dobiti novi kredit od 30 tisuća eura i s njim zatvoriti ovaj stari.Novi u trajanju od sedam ili deset godina.Netto plaća 1000 eura .Sve obaveze podmirujem uredno.
    Unaprijed hvala

    1. Author

     Poštovani,

     imate kreditne sposobnosti za novi kredit koji bi refinancirali stari kredit.

     Trebali bismo samo provjeriti koliko imate staža kod trenutnog poslodavca.

     Možete nam tu informaciju ostaviti putem našeg kreditnog upitnika pa ćemo Vas kontaktirati s izračunom kredita.

     Lijep pozdrav

    2. Pozzzz,
     Ovako imam 28 godina, radim u velikoj firmi koja zaposljava preko 2500 tisuce radnka…
     Imam ugovor na neodredjeno vec 6 godina, placa mi je izmedju 1300 i 1500 eura pa me zanima koliko bih mogao dobiti stambenog kredita , na 30 godina.

     Zanima dali je ucesce bas potrebno imati ili se moze od kredita platiti???

     1. Author

      Poštovani,

      kreditno ste sposobni za cca. 130.000 – 175.000 eur kredita uz rok otplate na 30 godina.

      Učešće ponekad nije niti potrebno, sve ovisi kolika je procjena nekrentine i uvjeti banaka.

      Lijep pozdrav

 37. Pozdrav, PBZ banka je prodala moj kredit Eos Matrixu, u 11. mj 2021, sam kompletno isplatila Eos i od tada nemam više nikakve blokade po računu. Htjela bih zatražiti dozvoljeni minus u svojoj banci, da li će to stvarati problem kod zahtjeva? Lp,

  1. Author

   Poštovana,

   sve ovisi o poslovnoj policiti banke i njihovim uvjetima. Povijesna neurednost biti prepreka pri odobrenju dozvoljenog prekoračenja, ali uglavnom (ako su zadovoljeni ostali uvjeti) dozvoljeno prekoračenje se odobrava jednostavnije nego kredit. Pokušajte, a ako ne uspijete, javite nam se.

   Lijep pozdrav

 38. Postovani,

  koliki kredit mogu dobiti za kupnju zemljista i gradnju kuca za stanovanje i najam na moru ako imam stabilnu mjesecnu zaradu od 4-5000 eura kao vlasnik firme?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   za izračun kreditne sposobnosti kao vlasnika firme ne uzimaju se prihodi firme nego eventualno ostvarena dobit.

   Kako bi Vam mogli to izračunati, potrebni su nam podaci o poduzeću te informacije o plaći ako si ju isplaćujete.

   Sve te podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca pa ćemo Vas kontaktirati i dati Vam sve potrebne informacije.

   Lijep pozdrav

 39. Poštovani

  imam 28 godina te sam zaposlen u cijenjenoj firmi na neodređeno zadnjih 6 godina. Imam plaću oko 1900 eura neto. Zanima me može li u kojoj banci postojati opcija da samostalno dignem kredit od 200 tisuća eura? Ili minimum 150?

  Hvala na pomoći

 40. Poštovana,
  Muž i ja zelimo kupiti gradevinsko zemljiste vrijednosti 150000€, te prodajom stana (210 000€) financirati izgradnju kuce na zemljistu.
  Njegova plaća je cca 1000€, moja 1100€ + prihod od iznamjljivanja apartmana cca 4000€ + pausalni obrt.
  Kako da dobijem iznos kredita za gradevinsko zemljiste bez da dajemo stan u hipoteku, druge nekretnine nemamo.
  Hvala puno na odg
  Ana

  1. Author

   Poštovana,

   ako je zemljište građevinsko i vrijedi dovoljno, ono može biti osiguranje kredita za kupnju zemljišta.

   Za detaljnije informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika. Kontaktirat ćemo Vas u roku 24h i uputiti Vas u uvjete i procedure realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, radim u državnoj firmi (prosvjeta) na neodređeno, imam 49 godina i podigla bih nenamjenski kredit, što veći i uz najveći broj godina za otplatu. Plaća mi varira između 1300 i 1500 eura. Imam jedan gotovinski kredit i sitno sam u minusu, no to bih prije pokrila. Mogu li znati cca iznos koji bih mogla podići Zahvaljujem, lijep pozdrav

   1. Author

    Poštovana,

    kreditno ste sposobni za 40.000 eur nenamjenskog kredita. Ovisno o iznosu, rok otplate može ići i do 12 godina.

    Do kraja mjeseca su akcijske ponude nenamjenskih kredita. Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

    Javit ćemo Vam se u roku 24h.

    Lijep pozdrav

 41. Pozdrav,

  ja i muž bi dizali stambeni kredit za adaptaciju kuće.
  Za hipoteku bi koristili drugu kuću koja je izgrađena i vrijednost joj je veća (ne bojimo se visine procjene kuće).
  Treba nam što veći kredit i što mislite koliko bi max mogli dobit kredita na 30 godina.
  Njegova neto plaća je cca 850€, a moja 830€.
  Oboje smo zaposleni na neodređeno u firmama od preko 100 zaposlenika.
  U trenutku dizanja kredita nećemo imati nikakva druga zaduženja (trenutno imamo manje kredite koje ćemo zatvoriti prije ovog kredita).

  Hvala

 42. Poštovana,
  imam 27 godina i zaposlen sam 7 godina, neto placa cca 800€ (+prijevoz i obrok 200€), prethodni kredit uredno zatvoren. Zanima me koliki je maksimalni nenamjenski kredit koji mogu podignuti na 3 ili 5 godina?

   1. Poštovana,

    Imam 19 godina i zaposlen sam 6 mjeseci na neodređeno, neto plača 650€. Živim sa roditeljima i nemam nikakvih troškova. Zanima me koliki maksimalni nenamjenski kredit bih mogao dobiti?

 43. Pozdrav, zanima me koliko mi kreditne kartice, minus i obrocna otplata po tekucem utjecu za stambeni/gotovinski kredit? Naime, zelio bih uzeti stambeni na 20-30 godina za kupnju stana. Neto placa mi je 1100eur i imam 100eur prijevoz. Tri godine staza, sve tri u istoj firmi na neodredeno. Ali imam odobreno u ERSTE prekoracenje (3000eur) i obrocnu otplatu (2000eur) te u rba banci kreditnu karticu (limit 5500eur). Nemam dugovanja po tome. Zanima me gleda li se neki postotak od limita te koliko iznosi sposobnost sa i bez ovih prekoracenja i kartica (mogu ih i ukinuti ako bude potrebno). Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   svaka banka na različit način računa umanjenje kreditne sposobnosti za limite. Prema podacima koje ste naveli, uz limite, maksimalno ste kreditno sposobni za cca. 78.000 eur stambenog kredita. Ako bi podmirili ova zaduženja, možete realizirati do 95.000 eur stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

 44. Poštovana,

  Zaposlena sam na neodređeno u državnoj firmi, sa prosječnim mjesečnim primanjima od 1.250,00€. Nemam nikakve minuse, blokade ni zaduženja. Potrebno mi je 50.000€ stambenog kredita za dovršenje izgradnje kuće, koje bi otplatila u 15 godina pa me zanima je li to moguće.

  Lp!

  1. Author

   Poštovana,

   Vaša kreditna sposobnost je dostatna za željeni iznos kredita uz rok otplate na 15 godina.

   Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i zovemo Vas u roku 24h.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, imam neto primanja u iznosu od 480 eura. Radim 8 mjeseci na neodredjeno. Imam 23 godine. Živim sa roditeljima i nemam većih troškova niti plaćam najamninu za stan u kom živimo. Koliko bi iznosila rata za gotovinski nenamjenski kredit?

    1. Author

     Poštovani,

     nedostaju nam još neki podaci za provjere. Radite li na puno radno vrijeme?

     Ukoliko bi Vaša primanja bila prihvatljiva, maksimalna mjesečna obveza za nenamjenski kredit iznosila bi 120 eur, a maksimalni iznos kredita cca. 10.000 eur.

     Lijep pozdrav

   2. postovani, gledam gotovinski kredit do 18500 eura danas u banci su mi rekli da je moguc kredit na 10 godine rata 210 eura. sad me zanima koliko je vjerovatno da ce se taj kredit odobriti? ozenjen, imam djete primanja 800 eura + 150 prijevoz itd.. radim 6 mj u firmi sa 20+ zaposlenih.
    jedan dopusteni minus u banci, kredita do sad nisam imao niti bio u blokadi, gvala lp

    1. Author

     Poštovani,

     matematička kreditna sposobnost samo je jedan od parametara. Plaćom zadovoljavate za navedeni iznos, no potrebno je provjeriti i bonitet poslodavca kao i druge parametre za kredit.
     Isto tako, važno je i usporediti ponude više banaka kako bi pronašli najbolji kredit.

     Tu Vam možemo pomoći. Izračunat ćemo detaljno Vašu kreditnu sposobnost, provjeriti ponude na tržištu te Vas uputiti u proces realizacije željenog kredita.

     Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

     Javit ćemo Vam se u roku 24h.

     Lijep pozdrav

 45. Poštovani, imam mjesečna primanja oko 1.200€, zaposlen sam na neodređeno, trenutno imam nenamjenski kredit 400€ i pozajmicu 18€ mjesečno. Interesira me, mogu li dobiti stambeni kredit i u kojem iznosu, ako je moguće. Nadalje, postoji li mogućnost da se kod dizanja stambenog kredita vrati kredit koji imam, a ostatak da ode u stambeni objekt. Zahvaljujem unaprijed.

  1. Author

   Poštovani,

   uz navedena primanja i kredit, kreditno ste sposobni za cca. 25.000 eur. Nije moguće iz stambenog kredita podmiriti dugovanja za nenamjenske kredite.
   Možemo provjeriti imate li mogućnosti refinancirati postojeći kredit i tako povećati svoju kreditnu sposobnost.

   Javite nam se putem kreditnog upitnika pa ćemo detaljno sve provjeriti.

   Lijep pozdrav

 46. Pozdrav!
  Zanima me koliki bih stambeni kredit mogao podići s obzirom da mi je plaća netto 950€, radim na neodređeno već 5 godina u firmi sa stranim vlasnikom i preko 200 zaposlenih. Imam 37 godina i digao bih kredit na 30 godina. Da li je to moguće i koliko bih mogao dobiti?
  Unaprijed zahvaljujem i sve pohvale za stranicu!

 47. Dobar dan,
  Zanima me stambeni kredit na period ne viši od 15 godina. Radim u Danskoj gdje su svi porezi plaćeni, u HR sam polovicu vremena. Netto je oko 4500 eura, žena u HR netto oko 1600 eura. Koliki kredit je ostvariv?

  Lp

 48. Poštovani,
  partneričina plaća je 650 e i ima posao u državnoj tvrtci na neodređeno, ja sam također od prije mjesec dana u državnoj tvrtci na određeno i placa mi je oko 1150 e. Zanima me koliko bih mogli podici stambenoga kredita? Hvala

  1. Poštovani, zaposlena sam u privatnoj firmi na neodređeno, 5 nas je zaposlenih, plaća je 663€ +/-, nemam dugova, nisam u minusu, uzdržavam 1 maloljetno dijete, otac umirovljeni policajac, majka njegovateljica u Austriji, živim s njima. Koliko bih mogla dobiti gotovinski kredit na 10 godina? Rečeno mi je u banci 17000€, što mi i odgovara.

    1. Pozdrav, zanimalo bi me koliko bi mogao dobiti gotovinski kredit na plaću od 780 eura s time da sam preko vas uzimao kredit i otplaćujem ga 120 eura mjesečno. sa novim kreditom bih zatvorio taj stari.

    2. Poštovana,
     zaposlena sam u državnoj firmi na neodređeno, plaća mi je uključujući putne troškove 1.010,00 EUR. Nisam udana, nemam djece, imam 30. god. također nemam blokada, minusa ni dugova. Zanima me koliki bih maksimalni iznos mogla podići stambenog kredita za kupnju stana?
     Unaprijed hvala na odgovoru!

 49. Poštovani,

  Radim u državnoj firmi na neodređeno, plaća mi je 1250€ pa me zanima koliko sam kreditno sposobna na 27 godina (otplaćivanja)?

  Hvala unaprijed. Odlična Vam je stranica. ??

 50. poštovani,
  zaposlen na neodređeno, državna služba,plaća 1750 €,imam dva nenamjenska kredita, jedan 211€,drugi 270 €.
  Koliko bih mogao dobiti stambenog kredita na 30 godina .
  hvala

   1. Pozdrav

    Zanima me ovako koliko bih mogao dobiti stambenog kredita na 30 godina uz moju placu od 1300 eura i od supruge 1000 eura uz to sto ona ima postojeci kredit a rata je nekih 280 eura
    Oboje radimo u istoj firmi , oboje smo na neodredjeno
    L.P

     1. Trebao bih pitanje. upao sam u financiske probleme I trebao bih kredit da podmirim veći dio duga postojećeg po kreditnom kartici i e .pozajmicama . stalno sam zaposlen nisam blokiran duže vrijeme 6 7 godina 800 eura je neto plaća. S tim bi kreditom stao na noge . mislite li da ću proc kod kreditne sposobnosti

 51. Poštovani,
  Molim izračun kreditne sposobnosti.
  Imam 26 godina, radim 2 posla, ugovori na određeno. 1. posao na puno radno vrijeme, placa 730-770€; 2. posao na 16 sati tjedno, mjesecna primanja cca 100-150€.
  Ne postoje nikakva dugovanja u banci.

   1. Do koliko godina starosti dajete kredite umirovljenicima(56 godina starost).Mirovina 1100 eura trenutno.

 52. Postovani,zaposlen sam na neodredeno i imam mjesecnu netto placu u prosjeku 2200€,imam 26 godina,nemam niti sam ikada imao kredit ili dug u hrvatskoj. Imam ucesca 20 000€,zanima me koliki iznos stambenog kredita bih mogao dobiti i po kojom kamati,hvala,

  Lp

 53. Poštovana,

  uz plaću od 1400€ mjesečno i ugovor na neodređeno, koliki iznos bi mogao dobiti za stambeni kredit od 20 godina?

  Srdačan pozdrav

 54. Poštovana,
  moja plaća iznosi oko 1060E, a suprugina oko 1000E (plus oko 30E prijevoza svaki), plus/minus 10E ovisno o mjesecu. Ugovori na neodređeno, državna služba. Zanima me iznos stambenog kredita na 30g.

  Srdačan pozdrav i hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za cca. 180.000 – 205.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Točan iznos ovisi o dodatnim parametrima za izračun kreditne sposobnosti.

   Za detaljnije informacije, pozivam Vas da nam ostavite potrebne podatke za izračun putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 55. Poštovana,

  da li je ograničenje ovrhe na plaći po Ovršnom zakonu
  najviši mogući iznos mjesečnog anuiteta za otplatu kredita,
  ili banka kod procjene kreditne sposobnosti uzima i dodatne faktore tako da mjesečni anuitet može biti i veći od ograničenja po Ovršnom zakonu?

  Zahvaljujem.

  1. Author

   Poštovani,

   svaka banka ima različita pravila o izračunu kreditne sposobnosti, a onda dodatno ovise i o vrsti kredita kao i o roku otplate.

   Ponekad anuitet može biti i veći od ograničenja po OZ.

   Lijep pozdrav

 56. Poštovani,
  zanima me koliki bismo hipotekarni kredit mogli dobiti na stan (procjena 250.000.EUR). Moja primanja su 1600 EUR, a suprugova cca 1000EUR. U stlanom smo radnom odnosu.
  Lp,
  Ksenija

 57. Poštovani,
  koliki iznos kredita mogu dobiti, rad na neodređeno, plaća 796,38 eura

  Lp,
  Josipa

 58. Poštovani,

  Zanima me je li moguće dobiti stambeni kredit ako je status zaposlenja na određeno sljedećih 2 godine, te ako je moguće koji iznos kredita. Plaća 1000 eura, dobrostojeća firma preko 500 zaposlenika, nemam nikakvih drugih kredita, kreditnih kartica, minusa,

  Hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   moguće je dobiti kredit i s ugovorom na određeno. Bitno je da imate 12 mjeseci staža bez prekida (može i kod više poslodavaca).
   Kreditno ste sposobni za cca. 75.000-80.000 eur stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Bio sam blokiran do prije godinu dana, od tada sve uredno, zaposlen zadnjih 7 godina na neodređeno, plaća oko 900€, prijevoz oko 280€,regres oko 130€,bozicnica oko 460€.Nemam kredita, nisam jamac. Da li postoji banka koja bi me kreditirala s obzirom na blokadu i u kolikom iznosu otprilike? Nenamjenski ili stambeni kredit.
    Lijep pozdrav!!

 59. Poštovana,

  Prosjek primanja u zadnjih 6 mjeseci mi je 1600€ netto, supruga ima 900€ netto, oboje radimo u IT sektoru u velikim dobrostojećim tvrtkama. Nemamo zaduženja. Oboje imamo 25 godina. Zanima nas za kakav stambeni kredit smo sposobni na rok isplate 25/30 godina.

  Hvala unaprijed na odgovoru!
  Lijep pozdrav,
  Nevio

 60. Poštovani, imam 25 godina i zanima me koliko bi mogao dobiti za stambeni kredit.
  Zaposlen sam u državnoj firmi, ugovor na neodređeno (VSS), plaća mi je oko 1220 eura.
  Otplaćujem jedan kredit koji sam podigao za potrebe studiranja, ostalo mi je još 9500e za otplatit, rata tog kredita je 121e.
  Ostala dugovanja nemam, s time da imam ušteđeno na računu oko 10 tisuća e.
  Hvala na odgovoru.Lp.

 61. Poštovani,

  zaposlena sam u državnoj ustanovi, na neodređeno, s mjesečnim primanjima u netto iznosu od 1200 do 1300 eura.
  Nemam dugovanja/kredite, nisam u minusu, nisam podstanar.
  Htjela bih podići stambeni ili hipotekarni kredit u trajanju 20 – 25 godina (imam 42 godine).
  Koliki je najveći mogući iznos koji mogu dobiti?
  Suprugova mjesečna primanja su 1000 eura. Također je zaposlen na neodređeno, nema dugovanja, kredita, nije u minusu.
  Koliki je najveći mogući iznos koji možemo zajedno dobiti?
  Trebamo li plaćati osiguranje kredita?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
  Nina

  1. Author

   Poštovana,

   što se tiče stambenog kredita (za stambene namjene), samostalno ste kreditno sposobni za cca. 130.000 eur uz rok otplate na 25 godina. Uz supruga kao sudužnika, mogli biste realizirati cca. 230.000 275.000 eur (ovisno o točnom prosjeku plaće).

   Kod hipotekarnog kredita (nenamjensko korištenje sredstava), samostalno ste kreditno sposobni za oko 100.000 eur, a uz supruga za oko 150.000 eur uz rok otplate na 20 godina.

   Za detaljnije izračune, javite nam se putem našeg kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke. Kontaktirat ćemo Vas s više informacija oko mogućnosti realizacije.

   Lijep pozdrav

 62. Postovana,

  Postoji li nacin da banka kreditira samo garazu stambenim kreditom?

 63. Postovani,

  vlasnica sam firme koja radi tek trecu godinu, a s obzirom na koronu i inflaciju dvije godine je poslovala s gubitkom. Prosjecna godisnja placa s neoporezivim dijelom iznosi 6500 kuna. Zeljela bih dignuti stambeni kredit, a imam 30 000 eura ucesca, koliki je najveci stambeni kredit na 30 godina koji bi mogla dignuti?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 51.000 – 55.000 eura kredita. Za izračun točnog iznosa kredita, potrebni su nam još neki podaci. Javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite svoje podatke. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam sve informacije oko stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav,kolika je kreditna sposobnost ako imam placu 10000 kn,zaposlena sam u državnoj ustanovi?.Dali alimentacija ulazi u kreditnu sposobnost?

 64. Poštovana,
  Zaposlena sam godinu dana na neodređeno u privatnoj firmi sa 2 zaposlenika. Plaća mi je 1000 eura. Nemam dugove, kredite i slično. Koliki stambeni kredit mogu dobiti na 30 godina? Ili ako postoji mogućnost hipotekarnog kredita s obzirom da posjedujem jednu nekretninu?

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 80.000 – 85.000 eura stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Što se tiče hipotekarnog kredita, kamatne stope su veće, a rokovi otplate kraći. Stoga je i maksimalni iznos kredita manji – cca. 50.000 – 55.000 eur.

   Lijep pozdrav

 65. Postovani

  Zaposlen sam u drzavnoj firmi
  Imam primanja 7800kn
  Trenutno imam nenamjenski kredit 1750kn
  Koliko stambenog apn kredita bi mogao dobit na 20 godina
  Hvala Lp

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeći kredit, ostaje Vam kreditne sposobnosti za cca. 25.000 eura stambenog kredita.

   Kreditnu sposobnost možete i povećati, a jedan od načina je i refinanciranje postojećih obveza.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke kako bi mogli provjeriti detaljnije koje su Vaše kreditne mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 66. Poštovana, uz plaću od cca 1800€, prijavljenu najamninu od stana 260 € /mj imam stambeni kredit uz hipoteku na kući od 800 €/mj još 10 godina.

  Postoji li opcija dobivanja stambenog kredita cca 110000 eur na 20 godina, uz hipoteku na kuću na kojoj već je hipoteka ( vrijednost 200000€, hipoteka za kredit 75000€), plus hipoteka na stan vrijednosti 60000€ plus naravno hipoteka na stan koji bih još kupio za tih 110000€ i iznajmljivao tako da bi 2/3 rate pokrila najamnina?

  1. Author

   Poštovani,

   kreditna sposobnost je ”na knap”, no vjerojatno bi produljivanjem roka otplate za 1-2 godinu mogli realizirati željeni kredit.
   Predlažem da nam ostavite svoje podatke kako bi napraviti točne provjere i izračune. Svoje podatke možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 67. Poštovani,
  Uskoro planiram otvoriti taxi firmu ili obrt. Ukoliko se prijavim na minimalnu plaću, a dobit na obrtu ostane jeli mi i to ulazi u kreditnu sposobnost? Konkretnije pitanje jeli mi isto vezano se kreditnu sposobnost ako sebi dam veću plaću ili ako si dam manju plaću, ali obrt bude u većoj dobiti?
  Unaprijed hvala I lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   ukoliko otvorite obrt, nemate obvezu isplate mjesečne plaće. Kreditna sposobnost računa se prema ostvarenom dohotku (razlika između primitaka i izdataka) umanjenom za porez.

   Ako se odlučite otvoriti poduzeće, u izračun kreditne sposobnosti uzima se plaća koji su budete isplaćivali. Što se tiče dobiti koju ostvari poduzeće, ona Vam može povećati kreditnu sposobnost (ovisno o banci i kreditnoj liniji).
   Na koji način bi bili više kreditno sposobni, ovisi o visini plaće i dobiti.

   Kod predaje zahtjeva za kredit, važno je da poduzeće/obrt posluje najmanje 1 godinu. Kreditna sposobnost na temelju dobiti računa se iz predanih godišnjih financijskih izvještaja za poduzeća (račun dobiti i gubitka, bilanca). Za izračun kreditne sposobnosti za obrt koriste se podaci iz predane porezne prijave za obrt (obrazac DOH)OB.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    Prvo unaprijed hvala na odgovoru

    Naime u ZABi sam imao dva kredita koja sam uredno otplatio bez kašnjenja, nemam minusa, nemam nikakvih zaduženja. Imao sam problem jer sam imao dug prema PBZ-u (American – dobra lekcija za kreditne kartice) te je taj dug otkupio EOS (nisam bio nikada blokiran, ovršen ili slično) te sam navedeni dug podmirio. Sada me zanima da li bi mi uopće u ZABi odobrili nenamjenski kredit na 5 godina od 18000 eura? (možda bi išao i na 1-2 godine više ali pretpostavljam da sam na granici zbog novog zakona? ispravite me ako griješim).

    Primanja su redovita, ugovor na neodređeno, velika firma, 7500kn.

    Unaprijed hvala na odgovoru.

    1. Author

     Poštovani,

     što se tiče kreditne sposobnosti, ona je dostatna za željeni kredit s rokom otplate do 5 godina.

     No, budući da ste imali prodaju potraživanja (nemamo informaciju kada), to Vam može biti prepreka pri realizaciji kredita.

     Za Vas možetemo provjeriti gdje i pod kojim uvjetima možete dobiti kredit. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

   2. Postovana, ako sam bila blokirana prije 2.5 godine, blokada podmirena, znaci prije 2.5.godine,dali se moze dobiti stambeni kredit, bez obzira na prijašnju blokadu

 68. Radim na neodredeno 3god placa od 4.500 do 4.700 zanima me da li mogu dobit kredit od 40,000kn ili 45,000kn

  Nisam blokiran nemam ovrhe, ali sam uplacivao na casino

  Nisam znao da se to ne smije

 69. Poštovana,
  zaposlena sam u državnoj ustanovi, na neodređeno, VSS, s mjesečnim primanjima u netto iznosu od 8100 kn.
  Nemam dugovanja/kredite, nekretninu, nisam podstanar.
  Htjela bih samostalno podići stambeni ili hipotekarni kredit u trajanju 20 – 25 godina.
  Koliki je najveći mogući iznos koji mogu ostvariti?
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobnosti za cca. 85.000 eur – 100.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 25 godina.
   Ako se interesirate za APN kredit, tu možete realizirati 95.000 eur i 105.000 eur uz rok otplate na 25 godina.

   Maksimalno možete realizirati cca. 115.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovanje,

    Imam mjesečna primanja 10 000 kn i dva manja kredita u iznosu od 780 kn i 500 kn
    Jel bi bio u mogučnosti dići stambeni kredit u iznosu od 122 000 eura

    Hvala unaprijed i Lp

 70. Poštovanje,
  trenutno imam mjesečne prihode 7100kn (6900+200 prijevoz). Iduće godine bi to trebalo porasti na 8000kn (7800+200). Zanima me koliki je stambeni kredit moguće dobiti na 30g. s time?
  Također, ako i supruga i ja imamo mjesečne prihode 8000, za koji iznos je onda moguće da zajednički dignemo kredit?
  Svi ugovori su na neodređeno u javnoj službi.

  Puno hvala unaprijed

 71. Poštovanje,

  imam 25 godina i zaposlen sam već 3 godine na neodređeno u jakoj privatnoj firmi. Prosječna mjesečna primanja su mi oko 11000 kuna uz to da kroz sljedećih mjesec dva očekujem povišicu od nekih 1500 kuna neto. Imam višu stručnu spremu, te niti ne koristim dozvoljeni minus, niti ne koristim plaćanje na rate. Zanima me koliki maximalni APN kredit mogu dobiti na 30 godina?

 72. Postovana, student sam na posljednjoj godini fakulteta i imam 27 godina. Radim kontinuirano vec cetvrtu godinu kao trener i imam redovita primanja u iznosu od 3500kn mjesecno (ove godine imam dodatne prihode pa se taj iznos penje na oko 5000kn). S obzirom da je posao preko studentskog ugovora svaki mjesec, postoji li mogucnost da dobim studentski kredit u iznosu od 4000 EURA?

  Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   primanja koja ostvarujete najčešće nisu prihvatljiva za kredit. No, predlažem da se svakako čujemo za dodatne informacije kako bi provjeriti postoje li još koje mogućnosti za realizaciju kredita.

   Pozivam Vas da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke za kontakt.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    zanima me koliki iznos stambenog kredita mogu dobiti na plaću od 2000 eu, sa kreditom mjesečne rate 130eu i Diners kartica sa limitom od 3700 eu?
    Hvala

 73. Pozdrav,
  imam pitanje mogu li podici kredit iznosa cca 20 000kn? Placa 7600kn netto ugovor za stalno u dobroj tvrtci. Imao sam dug karticnoj kuci oko 3 mjeseca koji sam platio ali su me u upisali u OSR sustav. Nisam to ni znao dok nisam zatrazio dopusteni minus u banci pa su me odbili. Imam kredit rata 1470kn.

 74. Poštovana,
  radim na neodređeno u državnoj službi. Plaća mi je cca 11000 kn. Imam nenamjenski kredit od 1800 kn mjesečno. Planiram kupnju stana te me zanima koliko sam maksimalno kreditno sposobna dignuti stambenog kredita.
  Unaprijed hvala

 75. Poštovani, zaposlena sam godinu dana na određeno u velikom poduzeću. Primanja su mi 6000 HRK plus 450 HRK prijevoz te skoro svaki mjesec ostvarujem bonus na plaću u iznosu od 1000 HRK. Nemam kredit, ali imam karticu na rate dozvoljenog korištenja u iznosu od 18 200 HRK. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nemam, a svoje obveze plaćam uredno. Moje je pitanje koliki iznos gotovinskog kredita mogu dobiti i na koliko godina? Hvala i srdačan pozdrav.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 30.000 eur – 38.000 eur gotovinskog kredita uz rok otplate 10 godina. Točan iznos kredita, ovisi o dodatnim parametrima za određivanje kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 76. Poštovana,

  Imam 27 godina. Zaposlena sam na neodređeno 10 mjeseci u maloj, privatnoj firmi. Trenutna plaća mi je 6000 kn ali očekujem povišicu za 3 mjeseca u iznosu od 700kn.
  S plaćom od 6700 kn koliki stambeni kredit mogu podignuti na 30 godina?
  Nemam minuse ni dugove, nisam nikad imala kredit. Nisam jamac ni sudužnik. Imam stan na svoje ime (darovnica) i ušteđevinu u banci od cca 13 000 eura.

  Unaprijed hvala,
  Nikol

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenoj plaći od 6.700 kn, kreditno ste sposobni cca. 65.000 – 67.000 eura stambenog kredita ili oko 70.000 eura APN kredita (uz prodaju postojeće nekretnine).

   Lijep pozdrav

 77. poštovani,

  djevojka i ja imamo mjesečna primanja cca 10000 kn neto, i želimo koristiti APN za sljedeću godinu.
  Ja sam zaposlne u privatnom sektoru jakoj telekomunikascijskoj firmi, djevojka je zaposlena u državnoj firmi oboje na neodređeno. Znami nas koliki bismo mogli dobiti iznos kredita na otplatu od 20-30 godina?

  Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   ako je plaća svakog od Vas 10.000 kn, kreditno ste sposobni za cca. 260.000 eura stambenog APN kredita uz rok otplate na 20 godina. S rokom otplate na 30 godina, možete dobiti oko 360.000 eura.

   Lijep pozdrav

 78. poštovani,

  imam kredit od 800 kn/mj te me zanima do kojeg iznosa i najnižeg roka otplate mogu dignuti stambeni kredit od 45000 eura. zatvorila bi postojeći kredit. zaposlena sam na neodređeno u državnoj firmi i imam plaću od 4500 kn neto. lp

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, uz navedena primanja nemate dovoljno kreditne sposobnosti za stambeni kredit u iznosu od 45.000 eura.
   Minimalna primanja za taj iznos bi trebala biti cca. 5.200 – 5.800 kn.

   Svoju kreditnu sposobnost možete povećati dodatnim primanjima ili sudužnikom.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana,

   da li je moguće dobiti kredit od 30.000 EUR na 10 godina?
   Trenutna plaća je 6600 HRK i zaposlen na neodređeno.Imam kredit kojem mjesečna rata iznosi 987 HRK te bih ga htio zatvoriti. Još imam Diners kreditnu karticu, ali bez ikakvih otplata.

   1. Author

    Poštovani,

    kreditno ste sposobni za iznos od 20.000 – 30.000 eura uz rok otplate na 10 godina. Točan iznos kredita, ovisi i o ostalim paramterima za izračun kreditne sposobnosti.

    Predlažem da popunite kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

    Lijep pozdrav

    1. Poštovanje , u procesu sam otvaranja firme , zanima me kolika moja mjesecna primanja moraju bit kako bi uzeo kredit ili pripomoc za leasing vozila preko firme.
     i jeli to moguce realizirat unutar 6 mjeseci .
     lp.

     1. Author

      Poštovani,

      banke obično traže da plaća nije niža od one minimalne propisane zakonom. Primjerice, u 2023. određena je minimalna plaća u visini 560,00 eur neto. Uz tu plaću moguće je realizirati kredit od cca. 12.000 do 13.000 eur uz rok otplate na 10 godina.
      Međutim, potrebno je da firma posluje najmanje 1 godinu kako bi zahtjev za kredit mogli i predati.

      Što se tiče leasinga, kod njega su uvjeti nešto drugačiji i često nije potrebno imati punu godinu poslovanja. Uvjet je imati određeni postotak učešća u cijeni vozila.

      Lijep pozdrav

 79. Poštovana,

  imam neto plaću 6.000 kn. Zaposlen na neodređeno u privatnoj firmi zadnjih 5 godina. Koliki iznos APN kredita mogu dobiti?

 80. Pozdrav,
  Zanima me mogu li podići kredit do nekih 20 000kn? Plaća mi je 7000kn, rad na neodređeno u dobroj firmi. otplaćujem kredit rata 1470kn. Sa tim kreditom bi zatvorio diners dug star 2 mjeseca…

 81. Bok, vec skoro godinu dana imam pausalni obrt sa prosjecnom godisnjom zaradom od 250.000kn. Koliki kredit mogu dignuti za gradnju apartmana za iznajmljivanje, gdje bih i stanovao? U slucaju da mi treba jamac, imam clana obitelji sa svojim obrtom koji ima godisnju zaradu oko 200.000kn
  Hvala!

   1. Postovana.
    imao sam dug od cca..1200kn.koje banka( bez mog znanja!)
    ” prodaje “agenciji za naplatu potrazivanja.Sve je odmah placeno ali sad mi nijedna banka naredne 4 godine ne zeli odobriti kredit jer to vide u svojim podacima?Nitko od njih me nije upozorio da ukoliko ne platim da ce se ponasati ovako.Da li imaju zakonski pravo prodavati potrazivanja i zakonski odbiti dati kredit zbog toga.,?
    Molim za savjet..
    hvala

    Boris

    1. Author

     Poštovani,

     banka ima pravo prodati potraživanje ako se od Vas ne uspijeva naplatiti. Zapis da je potraživanje prodano, zaista stoji 4 godine u kreditnom izvješću. Nekim bankama je to prepreka za novi kredit, a nekima ne. Točnije, postoje banke gdje unatoč prodanom potraživanju možete dobiti kredit.

     Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Provjeriti ćemo Vaše mogućnosti kreditiranja i povratno Vam se javiti.

     Lijep pozdrav

 82. Poštovani,

  imam stambeni kredit (bez hipoteke) u iznosu od 40 000 EUR na 10 godina i rata mi je nešto manja od 3000 kn.

  Zanima me mogu li dobiti gotovinski kredit u istoj ili nekoj drugoj banci, s obzirom da sam negdje procitao da je to najveći iznos kredita kojem možemo biit izloženi, bez instrumenata osiguranja (kao što sam napisao, hipoteku nemam).

  Kreditno sam sposoban, IT sektor.

 83. Pozdrav,

  Neformalno sam freelancer u inozemstvu (neodređeno radno vrijeme) zadnjih 4-5 godina. Nemam dugova, kredita, i sl. Također nisam jamac nikome.

  Prosječna mjesečna primanja su 4,000-7,000HRK (ne dobivam preko tekućeg) računa. Želim podignuti €7,000 nenamjenskog kredita na otplatu od pet godina.

  Koji su mi koraci?

 84. Pozdrav,izašao sam iz blokade 15.12.2021g,imam plaću koja varira od 20000kn pa do 40000kn sa terenskim dodatkom te me zanima da li mogu dobiti nenamjenski kredit od 30000e pošto sam do nedugo bio u blokadi?

  1. Author

   Poštovani,

   zadovoljavate uvjete matematičke kreditne sposobnosti i imate mogućnosti za kredit od 30.000 eura.
   Kako ste do nedavno bili u blokadi, trebali bismo napraviti i dodatne provjere.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje kontakt podatke putem kreditnog obrasca. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija oko kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, blokirani sam korisnik. Dali ja mogu dobiti kredit sa kojim bi podmirila dugovanja?! Mjesečna netto plača mi je 4500kn.

 85. Poštovani, prebacio sam se u novu i veću firmu di ima više zaposlenih, imam kredit od 120.000kn mjesečna rata je 1300kn, imam ovrhu od 50.000kn,, visina plaće je 5500kn, te me zanima dali mogu ostvariti pravo da to svedem u 1 kredit, unaprijed hvala 🙂

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemate dovoljno kreditne sposobnosti da stavite sve u jedan kredit.
   Maksimalno ste kreditno sposobni za iznos kredita od cca. 140.000 kn. Iznos kredita možete povećati uključivanjem sudužnika u kredit.

   Lijep pozdrav

 86. Poštovani,
  Bio sam u blokadi 90.000,00kn preko 5 godina. Blokada je riješena prije 7 mjeseci. Zaposlen sam u vlastitoj firmi koja posluje godinu dana, a neto plaća mi je 8000kn. Nemam nikakvih drugih obveza po ratama i slično. Supruga je zaposlena u javnom sektoru sa plaćom od 5600kn.

  Koliki iznos stambenog kredita bi zajedno mogli ostvariti?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   matematički ste kreditno sposobni za cca. 140.000 do 160.000 eur. Točan iznos ovisi o Vašem bonitetu. Također, realizacija kredita ovisi o tome i za što ste bili blokirani tijekom zadnjih 5 godina.

   Za detaljnije izračune i informacije, predlažem da popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

 87. Poštovana,

  Imam 27 godina, radim u državnoj službi na neodređeno posljednjih 5 godina. Minimalni iznos mjesečne plaće mi je 8200,00 kn, a prosjek zadnja 3 mjeseca je 8500,00 kn. Klijent sam Zagrebačke banke 9 godina gdje imam otvoren gotovinski kredit, plaćam 1420kn/mj i preostalo mi je još oko 32000,00 kn za otplatiti.

  Zaduženja uredno podmirujem, ali ponekad koristim i “prešutno prekoračenje” te ne znam utječe li to na kredibilitet.

  Želim podići stambeni kredit u spomenutoj banci stoga me interesira koliki iznos mogu dobiti u ove dvije opcije:
  1. Uzimanje stambenog kredita samostalno
  2. Uzimanje stambenog kredita koristeći sudužnika (roditelj) koji isto radi na neodređeno, a ima plaću 5000,00 kn i nema dugovanja

  Ovisno o kredibilitetu odlučila bih koja mi opcija od ove dvije odgovara.

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Srdačan pozdrav.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za stambeni kredit.

   Samostalno možete realizirati iznos od cca. 70.000 eur – 82.000 eur, a uz sudužnika od 107.000 eur – 115.000 eur. Izračuni su rađeni s rokom otplate na 30 godina.
   Točan iznos kredita ovisi o vrsti kredita koji Vam je potreban – redovan stambeni kredit ili APN kredit te o Vašem bonitetu.

   Dodatno, postoji još jedna mogućnost za dobivanje većeg iznosa kredita – do 155.000 eur, uz sudužnika.

   Za točnije izračune i provjeru svih kreditnih mogućnosti, predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 88. Pozdrav,
  Stalno sam zaposlena, samac. Imam 39godina i htjela bi stambeni kredit. Plaća mi je 9500kn. Stalno zaposelena u velikoj korporaciji. Koji maksimlani iznos stamebnog kredita koji mogu ostvariti? Hvala

   1. Postovana Kristina. Zanima me imam li mogucnost podizanja malog kredita od 10-15 000 HRK. Primam na racun minimalac u iznosu 3750. I ostatak na ruke 5000.

   2. Pozdrav,

    Radim u dobrostojecoj firmi s preko 2000 zaposlenih. Neto placa mi je 12.500 +dodatak na hranu i prijevoz dodatnih 2.000 kn. Imam nenamjeskoi kredit (mj.rata 3.200 kn). Koliki maksimalni iznos stambenog krediti mogu dobiti?

    1. Author

     Poštovani,

     kreditno ste sposobni za cca. 170.000 – 200.000 eur stambenog kredita (u izračun su uzeti i dodaci koje navodite da imate).

     Za detaljnije izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

     Lijep pozdrav

  1. poštovana
   prosjecna placa mi je 1000e,radim u firmi sa preko 3000radnika na neodredjeno.Imam 42 godine,nemam nikakvih kredita,zaduzenja,nemam djecu.Koliko stambenog kredita mogu podici sa tom placom i na koliko godina?
   takodjer me zanima ako dizem kredit skupa sa partnerom koji ima 900e koliki bi bio iznos kredita.Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    Vaša kreditna sposobnost je za cca. 50.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

    Ako bi u kredit išli s partnerom, mogli biste realizirati do max 175.000 eur uz rok otplate na 28 godina (ako je partner Vaše godište).

    Za detaljnije izračune i informacije, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za kontakt.

    Lijep pozdrav

 89. Poštovani,

  Zainteresiran sam za stambeni kredit. Zaposlen sam na neodređeno više od 5 godina u trenutnoj firmi, i mjesečna primanja sa svim dodacima (prijevoz,topli obrok) su mi 7800kn.Trebao bih stambeni kredit od cca 128 000€ toliko je nekretnina koju bi uzeo novogradnja. Zanima me koliko je maksimalno koliko mogu dobit?

  Unaprijed hvala na Vašem odgovoru.

 90. Poštovani,
  interesira me, ukoliko sad ispunjvam sve uvjete (imam stalno zaposlenje 3g) ali sam ranije bila u blokadi, da li mogu podići nenamjenski kredit cirka 10000 eura? Koliko je potrebno da prođe vremena nakon blokade?
  L.p,

   1. zaposlena sam u maloj firmi imam plaću oko 5000 kn, zanima me koliko iznos APN kredita mogu dobiti na 15 godina

 91. Poštovani,

  Interesira me stambeni kredit. Zaposlena sam na neodređeno te su mi mjesečna primanja 14,500 kn. Trebala bih stambeni kredit od cca 200,000 EUR, međutim u prema izračunima banke mogu dobiti najviše oko 150,000 EUR. Imam sudužnika koji je u mirovini, neto primanja 3,000 kn te je bez kredita i posjeduje nekretninu u vrijednosti 40,000 EUR. Mogu li ostvariti traženi iznos kredita te ukoliko ne mogu, koji je maksimalni iznos koji mogu dobiti? Hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   prema podacima koje ste naveli, imali biste mogućnosti za realizaciju stambenog kredita uz iznosu od 200.000 eura.

   Za točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Podatke možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog obrasca. Po zaprimanju obrasca, kontaktirat ćemo Vas i dati Vam potrebne informacije.

   Lijep pozdrav

 92. Postovanje, ispunila sam Vas upitnik i voljela bi popricati s Vama. Radim u inozemstvu i zeljela bih podici stambeni kredit. Međutim bojim se kako neke banke traže velika učešća u kreditu jer se mi navodno vodimo kao ne rezidenti. Nisam sigurna je li se nešto promijenilo od 2017. po pitanju ali bi htjela znati koji su najnoviji podaci. Hvala. Lijepi pozdrav, Tijana

  1. Lijep pozdrav mene bi zanimalo isto pitanje kao i sto je Gosp. Tijana upitala i bio bih Vam jako zahvalan ako biste mi mogli pomoći .

   1. Author

    Poštovani,

    ako radite u inozemstvu i plaća Vam sjeda na račun izvan RH, obično je za kredit potrebno učešće.

    Visina učešća ovisi o više parametara – lokacija nekretnine, visina primanja i slično.

    Kontaktirat ćemo Vas i putem mail te Vam dati detaljnije informacije o ovim kreditima.

    Lijep pozdrav

 93. Pozdrav,

  Zanima me koji iznos je moguce dobiti za dizanje stambenog kredita?
  Neto placa mi iznosi sa svim prihodima 6800kn do 7000kn.
  Ukoliko ne bi bio dovoljan iznos mojih mjesecnih primanja ,osoba koja bi bila suduznik ima mjesecna primanja u iznosu od 6500 kn.

  Lp

  1. Author

   Poštovana,

   uz navedena primanja, kreditno ste sposobni za iznos do cca. 95.000 eura. Uz sudužnika mogli biste dobiti do 170.000 eura. Izračuni su rađeni uz rok otplate na 30 godina.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovanje! Molim vas možete li nam izracunati koliko kredita u eurima(stambeni kredit APN) možemo podići na 30 god i da li smo kred. sposobni zajedno? Suprugova plata 6000kn(u obrtu zaposlen), ja bih bila sudužnik, plata 6000(zaposlena u drzavnoj firmi) s tim da imam mj ratu nenamjenskog kredita 1300 kn do 2025 godine..
    Zahvaljujem.

    1. Author

     Poštovana,

     zajedno ste kreditno sposobni za cca. 73.000 eura kredita.

     Kreditnu sposobnost je moguće dodatno i povećati. Zato bi bilo najbolje da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite potrebne podatke za provjeru.
     Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija o Vašoj kreditnoj sposobnosti.

     Lijep pozdrav

 94. Poštovana,

  otplaćujem dva kredita, od jednog je ostalo 152000kn, a od drugog 21000kn, a mjesečni anuitet iznosi oko 3300kn. Zaposlen sam na neodređeno u dioničkom društvu s otprilike 2000 zaposlenika, a mjesečna primanja mi iznose, ovisno o mjesecu, od 6300 do 7500 kuna (s putnim troškovima od oko 350kn). Uz kredite, imam i zaduženje po tekućem računu i kreditnoj kartici. Neoženjen sam te podmirujem troškove na vrijeme. Zanima me postoji li mogućnost da u nekoj drugoj banci podignem kredit kojim bih pokrio maloprije navedene kredite te zaduženja, a ako je moguće podignem i nešto više novca pošto, uz posao, još i studiram te sa završetkom studija (cca još 2 godine) bih trebao imati primanja u prosjeku od 9000kn.
  Ako postoji banka koja uz navedene podatke može ponuditi kredit (s tim da bih u toj banci otvorio račun i prebacio plaću), koju biste banku preporučili? Trenutno sam klijent Erste banke.

  Unaprijed hvala na odgovoru!

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   svakako bismo morali imati točniji prosjek plaće kako bi Vam mogli dati precizniji izračun.

   Prema ovim podacima, mogli biste realizirati između 175.000 kn do 290.000 kn.

   Za točnije izračune, pozivam Vas da popunite na kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 95. Poštovani,
  zainteresirana sam za suradnju s Vama. Zanima me stigne li se još Prijaviti za APN koji sad ide u trećem mjesecu, naravno preko Vas? Također koji postotak Vi uzimate ili način na koji se isplaćujete?
  I čisto okvirno pitanje za podizanje kredita. U Zabi sam oduvijek, nemam posao za stalno niti sam ikad imala, ali imam stalni prihod zadnje tri i pol godine te u ovoj firmi planiram ostati. Plaću s olakšicom, na dvoje djece, imam 6100kn i nevjenčani suprug ima 4800kn. Možemo li uopće dobiti stambeni kredit te u kojoj visini? Prvenstveno me zanima koliko bih mola dići sama, a zatim uz njega kao jamca.
  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   ako zadovoljavate uvjete kredita, još uvijek se stignete prijaviti za APN kredit! Usluga kreditnog posredovanja za realizaciju stambenih kredita je besplatna. Sav trošak ove usluge snose banke. Realizacijom kredita preko nas nemate nikakvih dodatnih troškova.

   Za ostvarenje kredita, budući da nemate ugovor za stalno, uvjet je da imate makar 12 mjeseci kod trenutnog poslodavca.

   Samostalno ste kreditno sposobni za iznos od cca. 63.000 eur, a uz nevjenčanog supruga za iznos od cca. 105.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Javite nam se putem prijavnog obrasca za APN, provjerite svoje mogućnosti kreditiranja i riješite svoje stambeno pitanje kreditima uz subvenciju!

   Lijep pozdrav

 96. Poštovana,

  zanima me iznos stambenog kredita koji mogu dobiti, iznos neto plaće je 6.900,00 kn ali otplaćujem nenamjenski kredit još 15 mj. u iznosu od 500 kn/mj, radim u državnoj službi na neodređeno, nikome nisam jamac ili sudužnik. Rok otplate kredita bio bi 30 godina.

  unaprijed hvala.

  Srdačno!

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati stambeni kredit u visini cca. 67.000 do 75.000 eura na 30 godina. Iznos ovisi o vrsti stambenog kredita i Vašoj ocjeni boniteta.

   Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

  2. Postovana,
   Imam par pitanja vezana za stambeni kredit.
   Nevjencani suprug bi digao stambeni kredit od cca 100,000 eura i mozda jos nekih 30,000€ za uredjenje stana,namjestaj,sanitarije itd.na 30 godina.
   On nema hrvatsko drzavljanstvo,ali ima stalni boravak u RH.
   Radi u elektro firmi,placa na prijavu 5,000kn s tim da svaki mjesec ima dodatke ,putni troskovi,hrana,stan,bonusi,nagrade i taj iznos dolazi i do 13,000kn mjesecno sa placom.
   Ja bi mu bila suduznik,takodjer radim u istoj firmi,placa 5000kn.
   Oboje smo zaposlani za stalno.
   Da li je on kreditno sposoban i ako je,da li mozemo traziti sufinanciranje kredita od grada ZG? Hvala unaprijed na odg.

   1. Author

    Poštovana,

    Vaš nevjenčani suprug ima mogućnost realizirati stambeni kredit. Preduvjet za to je da ima dovoljno kreditne sposobnosti za traženi iznos kredita.

    Ovisno o bonitetu, možda neće biti potrebno da mu Vi budete sudužnik.
    Za subvencionirane kredite, trebali bi imati dodatne podatke za provjeru.
    Uređenje i renoviranje nekretnine ide pod stambenim kreditom. Međutim, renoviranje se ne može financirati APN kreditom.

    Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke ili da nam ostavite Vaš kontakt telefon.

    Lijep pozdrav

 97. Poštovani,

  koliki iznos stambenog kredita bi suprug i ja mogli podići (na razdoblje od 25-30 godina), moja netto primanja su oko 8500,00-9000,00 kn, a suprugova 6000,00-6500,00 kn.
  Oboje smo zaposleni na nedređeno više od 4 godine, moja firma ima preko 2000 zaposlenika, a njegova firma je manja (samo 3 zaposlena).
  Oboje imamo nenamjenski kredit, koje bi zatvorili prije podizanja stambenog.

  Hvala
  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   Vi i suprug kreditno ste sposobnosti za cca. 225.000 eura. Sam iznos kredita ovisi o dodatnim podacima koji utječu na provjeru kreditne sposobnosti.

   Za točnije izračune, ostavite nam svoje podatke putem kreditnog obrasca.

   Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

 98. Poštovani,

  zanima me kreditna sposobnost, tj. visina kredita te visina mjesečnog anuiteta. Radim u državnoj službi s ugovorom na neodređeno, plaća mi je oko 5380 kuna neto, dodatak na plaću prijevoz oko 1900 kn. Uz to imam na sebi prijavljen prihod od iznajmljivanja apartmana oko 9000 eura godišnje. Imam 28 godina.

  Hvala i SP!

  1. Author

   Poštovani,

   na temelju primanja od poslodavca, kreditno ste sposobni za cca. 100.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Kreditnu sposobnost moguće je uvećati i prihodima od iznajmljivanja apartmana. Međutim, za izračun potrebne su nam dodatne informacije kako bi utvrdili u kojem postotku/iznosu možemo ove prihode dodatni Vašoj plaći.

   Ispunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke. Naši kreditni savjetnici kontaktirat će Vas, zatražiti dodatne informacije te Vam temeljem toga napraviti točniji izračun Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    je li moguće dobiti nenamjenski kredit u nekoj od banaka ako sam zaposlena na nedoređeno i nemam prekida u stažu, ali sam primila tek 2 plaće kod sadašnjeg poslodavca?

  2. Ljep pozdrav podigla sam dva nenamjenska kredita u vrlo kratko vrjeme u iznosu od 81.000 kuna i to mi nije dovoljno za neke potrebe pa sam pitala u banci da li mogu dobiti jos rekli su mi da da jos 23.00 prosjek place mi je 4600 pa mi recite da li postoji mogucnost da mi odobre.hvala

 99. Poštovana, zanima me za stambeni kredit. Imam 40 god., razvedena sam, majka malodobnog djeteta. Zaposlena sam u privatnoj firmi koja ima preko 30 zaposlenih i za cca 3 mjeseca trebala bih dobiti ugovor na neodređeno. Plaća sa svim dodacima je 4.500,00 do max 5.100,00 kn + 1.000,00 kn alimentacije + dječji doplatak. Uz to imam 2 osiguranja. Kredit nemam, nisam ga nikad imala. Kreditnu karticu nemam. Živimo sa roditeljima koji su umirovljenici i sa bratom koji je zaposlen u državnoj firmi na neodređeno. Po plaći smo tu negdje.
  Htjela bih si kupiti stan, manji, rok otplate 30 god. Uz sve ovo što sam nabrojala da li bi bila kreditno sposobna. Ako da, koliko bih mogla dobiti.

  1. Author

   Poštovana,

   uvjete kreditne sposobnosti zadovoljavate, no za točan iznos trebaju nam još neki podaci.

   U nekim bankama dodaci ulaze u izračun kreditne sposobnosti, u nekima ne. Ovisi i o kojim dodacima je riječ. Također, potrebna nam je i informacija o visini dječjeg doplatka kojeg primate.

   Popunite naš kreditni upitnik i temeljem ostavljenih podataka napraviti ćemo Vam izračun mogućeg iznosa kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, i ja imam upit.
    Naime, već 6.god sam prijavljena na neodređeno, s tim da sam bila na produženoj njezi za bolesno dijete svo vrijeme.
    tada banke nisu podrzavale to i nisam mogla dobiti kredit. sad sam ponovno trudna, iskoristila sam komplikacije i ovaj mjesec ide prva isplata porodiljne naknade..
    znači, vodim se kao zaposlena + imam 1100 kn dječjeg doplatka + 4000 kn alimentacije, koja je zadnju godinu ipo dana redovno svaki mjesec uplacivana na račun, čak i istog datuma, jer je na trajnom nalogu.
    tako da moja mjesečna primanja iznose preko 8000,00 kn sa ovim dodacima..
    nikad nisam imala kredit, zatvorila sam
    prekoračenje po računu, tj ostale su mi još 4 rate od 600 kn i gotovo..

    zanima me dali imam pravo na kredit? tipa, oko 10 000€, na 5 god.. ?

 100. poštovani !
  zanima me na koliki nenamjenski kredit mozemo racunati supruga i ja,u nasem slucaju
  moja primanja su 3900kn zaposlen na neodredjeno privatna firma i supruga 3200kn u drzavnoj sluzbi.
  hvala

  1. Author

   Poštovani,

   temeljem podataka, kreditno ste sposobni za cca. 155.000 kn nenamjenskog kredita. U slučaju da dobijete dobru ocjenu boniteta, postojala bi mogućnosti realizacije i nešto većeg iznosa.

   Za više informacija, javite nam se puti daem našeg kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav zanima me kredit,na maksimalni iznos mjesecna primanja su mi izmedu 8000 i 10000 kn,ali prijavit sam na minimalac ovo ostalo mi je terenski dodatak jer radim na terenu? Zanima me dali gledate sva primanja

    1. Author

     Poštovani,

     i terenski dodatak se može uzeti u izračun kreditne sposobnosti. Kako bi provjerili da li je to primanje prihvatljivo bankama, moramo vidjeti na koji način se isplaćuje te koliko često to primate.
     Uz pretpostavku da je primanje prihvatljivo, možete realizirati 40.000 eura gotovinskog kredita te do cca. 185.000 eur stambenog kredita.

     Za točnije izračune ostavite nam svoje podatke popunjavanjem kreditnog upitnika. Naši savjetnici će Vas kontaktirati i dati Vam informacije o mogućnosti realizacije kredita.

     Lijep pozdrav

 101. Poštovana,

  zanima me da li mi možete izračunati visinu nenamjenskog kredita kojeg mogu uzeti na 10 godina, ako sam kreditno sposobna? netto plaća mi je 6.600 kn, zaposlena na neodređeno, a suprugu je (ukoliko je potreban jamac) oko 5.500, isto na neodređeno. nemamo drugih kredita.

  1. Author

   Poštovana,

   maksimalno ste kreditno sposobni za iznos od 40.000 eura na 10 godina (uz supruga kao sudužnika). Bez supruga možete realizirati kredit do 30.000 eura.

   Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik. Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,

    Dečko i ja bi uzeli stambeni kredit na 30 godina (APN), oboje smo zaposleni na neodređeno, ja imam plaću 6500 kn, a decko 5000 kn s time da i ja i on imamo kreditne kartice (ja plaćam ratu cca 650 kn mjesecno), a on ima nenamjenski kredit do 3 mjeseca 2023 za kojeg mu je rata cca 700 kn. Možete li mi okvirno izračunati koliki bi smo kredit mogli dobiti? Lp

    1. Author

     Poštovana,

     zajedno ste kreditno sposobni za cca. 110.000 eur APN stambenog kredita. U izračun Vaše kreditne sposobnosti nisam računala obvezu dečka budući da bi kredit trebao isteći do APN-a iduće godine niti obvezu za Vašu karticu. Ako od kreditne sposobnosti oduzmemo obvezu za karticu, možete realizirati do maksimalno 86.000 eur.

     Lijep pozdrav

  2. Poštovana,
   moj suprug ima plaću oko 3000 kuna,a ja nezaposlena te sam jamac suprugu za reprogram u PBZ banci.Stalni je radnik 4 i pol godine,a trenutno sa kćerkom živimo u stanu 2 godine, molim Vas,odgovorite mi da li možemo uzeti stambeni kredit na 5 ooo eura u istoj banci.Hvala unaprijed na odgovoru.

   1. Author

    Poštovana,

    koliko suprug plaća anuitet kredita u PBZu?
    O tome ovisi imate li dovoljno kreditne sposobnosti za novi stambeni kredit.

    Kako bi mogli provjeriti suprugove kreditne mogućnosti, potrebni su nam dodatni podaci. Popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

    Lijep pozdrav

     1. Author

      Poštovana,

      uz navedeni anuitet, postojala bi mogućnost realizacije kredita od 5.000 eura. Kako nemamo uvid u ostale podatke koji utječu na kreditnu sposobnost, ne možemo Vam dati točnije izračune niti komentirati koja bi to bila banka. Također, u ovome trenutku ne znamo da li ste u mogućnosti realizirati to kroz stambeni kredit ili nenamjenski.

      Više informacija saznajte ostavljanjem dodatnih podataka putem našeg kreditnog obrasca ili ostavljanjem svog kontakt telefona.

      Lijep pozdrav

     2. Poštovani,

      Zaposlena sam u javnom sektoru i primam neto placu 6900. Jucer su mi u Zagrebackoj banci rekli da maksimalni iznos koji mogu dobiti za stambeni kredit je 68.000 eura a mjesecna rata mi max moze biti 280 eura ako ukinem minus i rate i to na 30 godina.
      Kako je moguce da sam dobila tako mali iznos kad sam ocekivala da ce mi rata moc biti barem 380 eura?

     3. Author

      Poštovana,

      svaka banka ima svoj način provjere kreditne sposobnosti i odobravanja maksimalnog iznosa kredita.

      Javite nam se, možemo Vam pomoći realizirati stambeni kredit do iznosa cca. 92.000 eura.

      Popunite naš kreditni upitnik, ostavite potrebne podatke i javit ćemo Vam se s prijedlozima rješenja.

      Lijep pozdrav

    1. Poštovana,

     Zanima me stambeni kredit od 70000 do 130000 eura. U braku sam i supruga i ja imamo 1 dijete. Ja sam kreditno sposoban do 130000 eura bez supruge. Ne želim da supruga sudjeluje u mom kreditu niti ne želim da bude sudužnik. Ona isto tako ne želi nikakva prava niti suvlasništvo nad nekretninom. Bio sam u banci i banka me uvjetuje da mi supruga mora potpisati da bih ja mogao podići kredit. Ona se boji ako mi potpiše da će morati vraćati moj dug ukoliko ja ostanem bez posla. S obzirom da su moja primanja 12000kn na koji način da uzmem kredit bez da ona išta potpisuje? Da li je takvo nešto moguće. U banci mi kažu da ona ne treba biti sudužnik, ali zašto traže njezin potpis.

     1. Author

      Poštovani,

      ako za to imate dovoljno kreditne sposobnosti, supruga ne mora biti sudužnik u kreditu.

      Kao Vaš supružnik, banka možete zatražiti da supruga potpiše izjavu za sudionika u kreditu zbog obveze temeljem Obiteljskog zakona. Kao sudionik u kreditu, nema obvezu plaćanja kredita u slučaju da Vi ostanete bez posla.

      Ali, zbog spomenutog zakona, nekretnina koju biste kupili predstavlja bračnu stečevinu temeljem kojeg su bračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima (osim ako nije drugačije dogovoreno).

      Lijep pozdrav

 102. Poštovani,

  koliki iznos stambenog kredita (rok otplate 30 g) mogu dobiti s plaćom 6100 kn. Suprug bi bio sudužnik. Ima plaću 5500 kn i kredit 1300 kn? Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   Vaš suprug, nažalost, ne zadovoljava uvjete kreditne sposobnosti.

   Vi biste imali mogućnosti za stambeni kredit u iznosu cca. 57.000 – 62.000 eura s rokom otplate na 30 godina.

   Kreditnu sposobnost je moguće dodatno i povećati. Zato bi bilo najbolje da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite potrebne podatke za provjeru.
   Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija o Vašoj kreditnoj sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 103. poštovani,

  Imam plaću s putnima i bonusima cca od 5.000,00 do 6,500.00kn. imam 24 god, radni staž 3god,firma ima preko 2000 zaposlenih, partnerica ima 5.500,00kn plaću,nenamjenski kredit od 220.000,00kn,državna firma, 5 god radni staž, dodaci u godini po 2,500.00kn. ona bi bila sudužnik. zanima me koliko bi otprilike mogao podići subvencionirano stambeni kredit do 30god?

  hvala

  1. namjena stambenog kredita bi bila za nadogradnju kata na kući.

 104. Poštovani,

  pod blokadom sam duže od 5 godina, iznos je bio i oko 140000 kn, sada sam napokon s tim pri kraju, još cca 10000…
  Koliko vremena moram biti čistog računa da bih bio kreditno sposoban za nenamjenski kredit od cca 200000 kn, zaposlen sam na neodređeno u privatnom sektoru i u istoj firmi više od 3 g. a netto plaća je 6000 kn dok s dnevnicama i plaćom godišnje imam cca 100000 kn netto

  1. Author

   Poštovani,

   već sada imate mogućnosti tražiti kredit kojim biste podmirili dugovanje na FINI, a da Vam pritom ostane i određeni iznos gotovine.

   Najbolje bi bilo da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje kontakt podatke i podatke za izračun kreditne sposobnosti. Kontaktirat ćemo Vas u kratkom roku s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

   1. Lijep pozdrav,

    zaposlena sam na neodređeno 3 mjeseca i zelim podignuti nenamjenski kredit u iznosu od 40.000 kn u PBZ banci.
    U istoj toj banci imam dozvoljeni minus od 6500 kn , i imam Diners standard karticu na kojoj je limit do 7000 kn , placa koja sjeda na racun nakon sto se pokrije mirovinsko itd iznosi 3900 kn , zanima me vase misljenje da li bi bila u mogucnosti podignuti kredit?

    1. Author

     Poštovana,

     matematičku kreditnu sposobnost zadovoljavate. Međutim, osim ”čiste matematike”, kreditnu sposobnost uvjetuju i drugu parametri zbog kojih možda ne zadovoljavate realizaciju kredita u spomenutoj banci.

     Surađujemo s većinom banaka, među kojima je i PBZ, pa možemo napraviti detaljnu provjeru Vaših mogućnosti kreditiranja te Vam pomoći pri realizaciji željenog kredita.
     Slobodno nam ostavite svoje podatke putem kreditnog upitnika. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam sve potrebne informacije.

     Lijep pozdrav

 105. Poštovani,

  Zanima me na koliki kredit možemo računati ako je meni trenutna neto plaća 9.300kn (10.300 kn ako računamo prijevoz i dodatke za hranu i piće), ali ta plaća raste na kvartalnoj bazi. U prosjeku raste nešto iznad 1.000kn godišnje. Djevojka je paušalni obrtnik (djelatnost: marketing) godinu dana, te je imala oko 120.000 kn prometa u zadnjih 12 mjeseci.

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za gotovinski kredit u visini 40.000 eura te za stambeni kredit u iznosu od cca. 200.000 – 210.000 eura.

   Kako bi mogli napraviti točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 106. Postovani,

  Trenutno sam zaposlena u gradjevinskoj firmi na neodredjeno i primam mjesecnu placu od 7000 kn te sam kroz zadnje dvije isplate dobila i oko 2500 kn (1250kn za hranu i prijevoz te 1250kn bonusa). Kod poslodavca sam od 1.11.2019. godine. Zeljela bih podignuti stambeni kredit u iznosu od 120000 eura na rok otplate 30 godina. Nikada nisam imala nikakav kredit na svoje ime, ne posjedujem ni kreditnu karticu.

  Mozete li mi molim Vas odgovoriti ako mislite da zadovoljavam uvjete.

  Hvala I srdacan pozdrav,

  Nela

  1. Poštovani,
   Imam ugovor na neodređeno, u državnoj firmi radim 5 mjeseci, prosjek place mi je 6250 s putnim troškovima, sama plaća je 6000 kn. Zanima me koliki iznos stambenog kredita bih mogla dobiti, bez jamca
   Unaprijed hvala.

 107. Poštovana,

  željela bih uzeti subvencionirani stambeni kredit za kupnju stana.
  Zaposlena sam na određeno tek 2 mjeseca, a za mjesec dana bih trebala dobiti ugovor na neodređeno (nakon toga bih podnijela zahtjev za kredit). Plaća mi je 5500 kn neto, a po ugovoru na neodređeno bi mi bila 6000. Zanima me moram li određeni period raditi na neodređeno da bi zatražila kredit ili mogu podnijeti zahtjev odmah po sklapanju ugovora?

  Živim sa majkom i bratom, brat je nezaposlen, a majka radi kontinuirano 4 godine po 9 mjeseci u godini kod istog poslodavca s ugovorima na određeno i s plaćom 6000 neto. Zanima me možemo li ja i ona zajedno uzeti kredit, ili mi ona može samo biti jamac? Koliki iznos kredita bih mogla uzeti i na koliko minimalno godina ako mi majka može biti jamac ili sudužnik?

  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   već s 3 mjeseca staža kod poslodavca, zadovoljavate uvjete za stambeni kredit. Važno je da u trenutku predaje zahtjeva, imate ugovor na neodređeno radno vrijeme.

   Nažalost, zbog prekida u stažu, Vaša majka ne može Vam kreditnu sposobnosti.

   Samostalno ste kreditno sposobni za iznos od cca. 47.000 – 50.000 eura subvencioniranog stambenog kredita. Izračun je rađen uz rok otplate na 30 godina.

   Kada bi imali tromjesečni prosjek plaće 6.000 kn, mogli biste realizirati do cca. 59.000 eura.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 108. Poštovana,

  Ako je moja neto plaća 8,500 dok je neto plaća supruge 4,500 kn, da li nam možete izračunati maksimalni stambeni kredit? Unaprijed hvala!

  1. Poštovana,

   Ako je moja netto plaća 6600, a suprugina 5300, da li nam mozete izracunati maksimalni stambeni kredit, uz rok otplate na 25 oboje zaposleni za stalno.? Unaprijed hvala

  2. Pozdrav, muž ima plaću prosječno 5.500,00 kn, ja imam prosječno 6.100 kn, (govorim o ukupnim neto iznosima vidljivim na platnoj listi_ njegova laća je ustvari oko 7.500,00 kn ali mu se umanjuje već za postojeći kredit od 2.000 kn).
   Ja imam 9000,00 kn dozvooljenog minusa i on 5.000,00 kn, te ja imam 5.000 kn revolving kartice.

   Zanima me koji je maksimalni mogući dobiveni iznos kredita na 27 godina.

   Puno hvala

   1. Author

    Poštovana,

    zajedno imate mogućnosti za kredit u visini od 90.000 – 96.000 eura s rokom otplate na 27 godina.

    Točnije izračune možete dobiti od naših kreditnih savjetnika. Ostavite nam svoje podatke putem kreditnog upitnika i u kratkom vremenu ćemo Vas kontaktirati.

    Lijep pozdrav

  3. Postovani, suprug i ja bismo htjeli podignuti nenamjenskih kredit cca 30000e. Oboje zaposleni na neodređeno, on prima mjesec no cca 2300e,ja 750e netto… I djeci dodatak 400e… da li je prepreka ta sto zivimo u Njemačkoj?

   1. Author

    Poštovana,

    realizacija nenamjenskog kredita u RH za osobe zaposlene u inozemstvu, moguća je samo uz kreditno sposobnog sudužnika. Sudužnik obično nije potreban ako dulje vrijeme primate plaću iz inozemstva na devizni račun u Hrvatskoj.

    Lijep pozdrav

 109. Poštovani,

  S obzirom da se dečko i ja unazad par mjeseci konzultiramo i razgovaramo, interesira nas koliki okvirni iznos stambenog kredita je moguće dobiti (na rok otplate od 25 – 30 godina), ja na plaću od 3.760,00 kn (s putnima 4.724,00 kn), a on 4.050,00 kn (s putnima 5.670,00 kn).

  On je zaposlen na neodređeno već 7 godina kod istog poslodavca, a ja sam tek 7. mjeseci u firmi i na određeno sam jer sam do sada bila student.

  Hvala!

  Lijepi pozdrav

  Dorotea

  1. Author

   Poštovana,

   budući da imate kratak staž na određeno, trenutno ne zadovoljavate uvjete kredita. Potrebno je imati najmanje 12 mjeseci na određeno kod istog poslodavca. U slučaju da prije toga dobijete ugovor na neodređeno, imate mogućnosti za stambeni kredit.

   Zasada, iznos kredita koji bi mogao realizirati Vaš dečko iznosi cca. 45.000 – 48.000 eura uz rok otplate na 30 godina.
   Kada i Vi budete imali dovoljno staža, zajedno biste mogli realizirati cca. 83.000 – 89.000 eura uz rok otplate na 30 godina.

   Lijep pozdrav

 110. Poštovani, koliko bi najvise mogao dignuti kredita sa plaćom od 5.000 kuna i stalno zaposlen?

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemamo sve podatke za točan izračun kreditne sposobnosti. Prema uobičajenim uvjetima za gotovinski kredit, iznos koji biste mogli realizirati iznosi cca. 110.000 kn.
   No, ako prilikom obrade kredita dobijete bolju ocjenu bonitet, iznos kredita mogao bi ići i do 220.000 kn.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 111. Poštovani,

  Zaručnik i ja zaposleni smo za stalno.
  Moje mjesečna plaća je oko 11 000 kn,uz putne troškove u vrijednosti oko 1000 kn. Njegova je gotovo istog iznosa, uz putni trošak od 300 kn. Dizala bih stambeni kredit ili nenamjenski kredit, on bi mi bio sudužnik.
  Nemamo nikakvih kredita, zaduženja ili blokada.
  Zanima me koliki bih kredit mogla ostvariti, uz koliku kamatu?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   zajedno biste mogli realizirati iznos od cca. 300.000 eura. Kamatna stopa ovisi o ostalim podacima koji utječu na ocjenu Vašeg i zaručnikovog boniteta.

   Predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za točnu provjeru mogućnosti i uvjeta kreditiranja.

   Lije pozdrav

 112. Postovani,
  radim u inozemstvu, neto primanja su mi cca 2300€, uz ugovor na neodredeno, vec 3 godine. Komentirali ste nekom sa slicnim pitanjem da je najbolje prebacit primanja u banku RH, postoji li neka specificna banka koju zahtijevate ili moze bilo koja?
  Radi se o stambenom kreditu bez suduznika i jamca do kojih 50.000€ na kojih 15/20 godina, ali to bih se jos naknadno odlucio kao i za tocan iznos, zanima me postoji li mogucnost realizacije.
  Hvala i srdacan pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   s obzirom na zaposlenje u inozemstvu, kredit je moguće ostvariti sa i bez prebacivanja primanja. Obično kada primanja nisu u RH, banke traže dodatna osiguranja za kredit. To je najčešće učešće u kreditu, sudužnik, veći omjer vrijednosti nekretnine i kredita i sl.
   Ako se odlučite prebaciti primanja, ona bi trebala sjedati na račun u RH u nekoj od banaka, od 3-12 mjeseci. Broj mjeseci, ali i banka u koju bi trebali prebaciti primanja, ovise o Vašem bonitetu, uvjetima banaka i traženom iznosu.

   Slobodno popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Napraviti ćemo provjere i informirati Vas detaljnije o mogućnostima ostvarenja stambenog kredita u RH.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani, suprug je pomorac i njegova mjesečna plaća je 2916 EUR. Digli bi kredit za stan u iznosu od 195000Eur. Znam da ima mogućnost dobiti toliki kredid. Ali ima 20000EUR kredita za stan iz 2007 godine uzet preko Apn. Da li može dići taj kredit bez da zatvori ovaj ili moramo prije zatvoriti ovaj manji kredit?i

   1. Author

    Poštovana,

    trebali bismo imati informaciju o visini anuiteta koju Vaš suprug plaća po postojećem kreditu. Ako ne plaća više od cca. 8.000 kn, onda bi mogao realizirati novi kredit bez zatvaranja postojećeg.

    Javite nam se putem našeg kreditnog upitnika i napraviti ćemo točne izračune i prijedloge rješenja za novi stambeni kredit.

    Lijep pozdrav

    1. Lijep pozdrav

     prosjek zadnje 3 plaće mi je 5300 kn

     zanima me nenamjenski kredit na 10 godina, s obzirom da imam dozvoljeni minus 20.000 kn, moj bi cilj prvo zatvoriti minus dijelom kredita. Zanima me maksimalan iznos kredita na 10 godina. Hvala /

 113. Poštovani,

  Zaposlena sam na neodređeno vrijeme u državnoj službi i plaća mi varira između 4300 i 4800 kuna mjesečno. Uz to dobivam putne troškove oko 500 kuna. Imam jedan manji kredit u iznosu od 10000 kuna i revolvinga mi je ostalo oko 4000 (za školarinu na fakultetu). Koliki bih maksimalni iznos nenamjenskog kredita mogla dobiti na 10 godina?

  Da li bi veći iznos bio ukoliko bi mi mama bila sudužnik? Ona ima plaću 3300 kuna i nema nikakvih kredita ni dugovanja.

  Unaprijed zahvaljujem.

 114. Postovana,

  ako supruga i ja zajedno imamo neto primanja od 17’500 kn, stalno zaposleni, izvrsni/uredni klijenti, koliko je neki maksimum za ocekivati da mozemo podignuti za stambeni kredit?

  Hvala i srdacan pozdrav

 115. Poštovani, zanima me koliki najveći stambeni kredit ja i suprug kao sudužnik možemo dobiti, oboje smo prijavljeni na neodređeno u vlastitoj firmi sa bonitetom A+, moja neto placa trenutno je 4000 (imam manji kredit, koji namjeravam u cijelosti pokriti prije dizanja stambenog) a njegova 3000kn U mogućnosti smo jednom ili drugom po potrebi podignuti neto plaću, s obzirom da bi nam trebao kredit od oko 100 000 e. Hvala unaprijed na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   s trenutnim primanjima, kreditno ste sposobni za iznos od cca. 55.000 eur – 60.000 eur.

   Za veći iznos kredita, svakako su Vam potrebna i viša primanja.

   Točan izračun možemo Vam dati uvidom u ostale podatke potrebne za provjeru kreditne sposobnosti.
   Ostavite nam svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika i dat ćemo Vam informacije o mogućnosti realizacije željenog iznosa kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, željela bih podići stambeni kredit, zaposlena sam na neodređeno u državnoj službi i imam neto plaću 4.300 kn i jedan gotovinski kredit od 70.000 kn. Suprug ima svoje poduzeće i neto plaću 4.000 kn te nema kredita i zaduženja. Koliki je maksimalni iznos kojo bismo mogli realizirati?
   Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    maksimalni iznos kredita ovisi o visini anuiteta kojeg sada plaćate za gotovinski kredit.

    Nažalost, bez tog podataka ne možemo izračunati Vašu kreditnu sposobnost.

    Predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za izračun.

    Lijep pozdrav

 116. Pozdrav!

  Imam 24 godine,zivim sam i nemam djece. Imam netto placu od 6500kn, ugovor na neodredeno u firmi koja posluje preko 30.godina.

  Nikad nisam podizao kredit, ne posjedujem kreditne kartice, niti sam ikada bio u minusu.

  Zanima me stambeni kredit za kupnju stana, koji je prema vasim kriterijima maksimalni iznos koji bi mogao dobiti, uzmimo u obzir da bi taj kredit trajao 20-25 godina.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   uz rok otplate na 20 odnosno 25 godina, imate mogućnosti realizirati kredit između 55.000 eur – 68.000 eur.
   Maksimalno, uz rok otplate na 30 godina, kreditno ste sposobni za iznos od cca. 70.000 eura – 75.000 eura.

   Za točan izračun kreditne sposobnosti, ostavite nam svoje dodatne podatke. To možete napraviti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 117. Pozdrav,

  muz je zaposlen na neodredeno vise od 5 godina s redovnim primanjima 9316 u stabilnoj firmi s dobrim bonitetom, tokom godine dobije jos 8200 dodatka na placu. Ja sam trenutno nezaposlena, ali u struci koja je trazena, tako da ocekujem zaposlenje u narednom periodu. Imam dva pitanja, koliki stambeni kredit je moguce dignuti uz mene kao nezaposlenu? nemamo minusa niti ikakvih zaduzenja. I koliki maksimalni kredit bi mogli dignuti ako bih dobila posao s placom od 5-6000, naravno nakon ispunjenog uvijeta da je posao za stalno I da je proslo godinu dana. nadamo se da je moguce dignuti kredit od 250 000 eura

  1. Author

   Poštovana,

   suprug bi, za vrijeme Vaše nezaposlenosti, mogao realizirati između cca 160.000 i 175.000 eura (ovisno o njegovom bonitetu). Ovaj iznos je bez dodataka na plaću. Većina se dodataka na plaću uzima u izračun kreditne sposobnosti. No, najprije bi morali vidjeti o kakvih se dodacima radi i da li su prihvaljivi bankama.

   Kada biste se Vi zaposlili, iznos koji bi mogli realizirati bio bi oko 215.000 eura (ovisno o visini plaće i kamatnoj stopi). Nije potrebno da prođe godinu dana od Vašeg zaposlenja. Ako je ugovor za stalno, dovoljno je i 3 mjeseca staža kod poslodavca.

   Za točnije izračune i provjeru prihvatljivosti suprugovih dodataka, popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

 118. Poštovani!

  Suprug i ja dizali bi stambeni kredit. Na rok od 20-25 godina.
  Oboje smo zaposleni za stalno. On u firmi od 20-tak zaposleni (firma uspjesno posluje vise od 25 godina), ja u firmi od preko 2000 zaposlenih.

  On uz troskove puta i dnevnice ima plaću od 7500-10500 kuna.
  Moja plaća je u prosjeku 4400kuna.

  Ja imam manji nenamjenski kredit u uznosu od 998 kuna, jos 4 godine.

  On bi bio nositelj kredita, a ja suduznik.
  Za kupnju kuće bi dizali 60 tisuca eura na 20 godina.. Pa nas zanima da li smo kreditno sposobni za taj iznos.

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedeni podacima, kreditno ste sposobni za željeni iznos kredita. U obzir smo uzeli putne troškove i dnevnice koje ima Vaš suprug. Ta primanja nisu u svim bankama prihvatljiva, a dodatno je i važno na koji se način uplaćuju uz plaću.

   Kako bi Vam potvrdili kreditnu sposobnost, predlažem da nam ostavite svoje dodatne podatke. Ostaviti ih možete putem našeg kreditnog upitnika.

   Temeljem podataka, napraviti ćemo točnije provjere te Vam se povratno javiti.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   Moja primanja su 5800kn s putnim troškom, ženina 4900kn s putnim troškom. Molim vas info kolika je max mogučnost podizanja stanbenog kredita na 30 godina te zatvaranja postojećeg kredita koji iznosi 90 000kn.

   Hvala

   1. Author

    Poštovani,

    iz stambenog kredita nije moguće podmiriti nenamjenske kredite. Ako je Vaš kredit nenamjenski, najprije bi ga trebali refinancirati kako bi smanjili njegove mjesečne obveze. Tako bi mogli dobiti veći iznos stambenog kredita, između 60.000 – 65.000 eura.

    Ako je Vaš kredit koji imate u otplati stambeni, trebali bismo dodatne podatke da Vam možemo izračunati mogući iznos novog kredita. Podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

    Lijep pozdrav

   2. Poštovani zanima me imam kredit i otplačujem ga godinu dana od 10 g rata 2780 još 31000eur pa me zanima ako bi ga prebil dali bi taj iznos kredita bio manji za otplatiti

    1. Poštovana!
     Dizala bi stambeni kredit
     Moja mjesečna primanja su sa prijevozom 8300kn a od dragog 7000kn sa prijevozom
     Do prije pola godine račun mi je bio u blokadi, kolika je mogućnost da će nam odobriti kredit zbog neurednosti!?
     Hvala

 119. Poštovana,
  Imam pitanje vezano uz stambeni kredit koji bih dignula na 15 godina. Moji prihodi su 8,500.00 kn , a prihodi mog supruga su 6,500.00 kn. Nemamo nikakva zaduženja. Koji iznos kredita bi mogli podignuti? Oboje radimo u državnim službama te imamo 48 godina.
  Lp
  Tanja

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, zajedno biste imali mogućnosti realizirati stambeni kredit u iznosu cca. 143.000 eur – 197.000 eura . Iznos kredita ovisi o roku otplate, kamatnoj stopi i bonitetu Vas kao budućih klijenata banke.

   Kako bi Vam dali točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Njih možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 120. Poštovani, radnik sam u inozemstvu. Imam stalan posao s primanjima od 1.900 eura neto bez ikakvih zaduženja. Postoji li mogućnost podizanja nenamjenskog kredita, ukoliko prebacim primanja u potrebnu banku u Hr?

  1. Author

   Poštovani,

   kada bi primanja primali u Hrvatskoj, postojala bi mogućnost realizacije kredita bez uključivanja sudužnika. Obično banke zahtijevaju da plaću primate 1-6 mjeseci na račun u Hrvatsku.

   Za detaljnije informacije i savjete kako ostvariti kredit, slobodno nam se javite. Možete svoje kontakt podatke ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 121. Poštovana gdo Škorić,

  molim Vas informaciju vezano za stambeni kredit.

  Koliki iznos stambenog kredita mozemo dobiti ukoliko ja imam netto mjesecna primanja 10,360.00 kn a supruga 4,100.00 kn. Oboje imamo ugovor na neodređeno te smo mlađi od 35god.

  Lijep pozdrav,
  Petar D.

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati između 230.000 eur i 250.000 eur uz rok otplate na 30 godina.
   Visina iznosa kredita ovisi o kamatnoj stopi koju će Vam banka ponuditi uvidom u Vaš bonitet.

   Za provjeru Vašeg boniteta i točnije izračune, potrebni su nam dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 122. Postovana,

  koliko sam razumio iz Vaseg teksta postoje neke banke koje mogu dati vecu kreditnu sposobnost od onog sto im uvjetuje ovrsni zakon (da od place ostane min.4000 kn tj. 2/3 primanja)? Dakle postoje banke koje dozvoljavaju socijalni minumum od 2500,00 kn tj. da ostane od place, a ostatak da bude u mjesecnom anuitetu od kredita, znaci na placu od 7’000,00 kn za stambeni kredit moguce se je zaduziti za mjesecni anuitet od 4’500,00 kn? Hvala na odgovoru 🙂

  1. Author

   Poštovani,

   banke uvažavaju dobivene preporuke o izračunu kreditne sposobnosti. No, svaka banka ima pravo primjenjivati i vlastite modele i procjene boniteta klijenta te na taj način omogućiti mu veće zaduživanje od onog što propisuje Ovšni zakon.

   Međutim, kada je u pitanju izračun kreditne sposobnosti za stambene kredite, tu se banke većinom drže Ovršnog zakona. Na plaću od 7.000 kn, za stambeni kredit mogli biste se zadužiti cca. 2800 kn.

   Lijep pozdrav

 123. Poštovani
  radim u državnoj firmi već 16 godina, plaća mi je oko 7400 kn neto, sa prijevozom oko 7800 kn. Imam 38 godina, zanima me koliki bih stambeni kredit i na koji rok maksimalno mogao dići.
  Nemam nikakvh kreditnih obveza niti dugovanja.
  LP

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, mogli biste realizirati između 115.000 i 125.000 eura. Iznos kredita ovisi o detaljima Vaše kreditne sposobnosti te kamatnoj stopi koju bi Vam banka ponudila.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.
   Napraviti ćemo provjere te Vam se povratno javiti.

   Lijep pozdrav

  2. Postovanje. Imam netto placu 7100kn
   I teret po kreditu 1048,00 kn cca
   Stambeni kredit me interesira. Koliki iznos za kupnju stana mogu ostvariti?

 124. Poštovani,
  zaposlen sam u inozemstvu, ali unutar EU, neto primanja mjesečna trenutno iznose 1170€.
  Bio sam u blokadi, te je riješena prije cca6 mjeseci, ukupni iznos otprilike 15 000 HRK.
  Prebivalište mi je i dalje u HR, na području Grada Zagreba, a plaću ne primam u HR, ali to nije problem promijeniti ukoliko je nužno.
  Postoji li mogućnost dobivanja stambenog kredita na području HR?
  Naravno, bez jamca, uz zalog kupljene nekretnine.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   zaposlenima u inozemstvu nudi se mogućnost realizacije stambenog kredita uz obvezno učešće u kupoprodajnoj cijeni nekretnine. Učešće, ovisno o procijenjenoj vrijednosti nekretnine, iznosi i do 40%.

   Jednostavnije mogućnosti za ostvarenje stambenog kredita nude se klijentima koji ostvaruju primanja u inozemstvu, ali ih primaju na račun u RH.
   Budući da navodite da Vam to ne bi bio problem, predlažem da napravimo detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti.

   Ostavite nam svoje podatke putem kreditnog upitnika kako bi Vas mogli kontaktirati.

   Lijep pozdrav

 125. Dobar dan,

  zanima me koliki maksimalni stambeni kredit bismo ja i muž mogli podignuti?
  Muž ima u prosjeku minimalnu netto plaću 7500 kn bez ikakvih dodataka, a ja netto 5300 kn također bez ikakvih dodataka i zaposleni smo na neodređeno duže od 2 godine, ja u privatnoj a muž u državnoj službi.
  Sa dodacima (put, neoporezivi iznosi, stimulacije te dnevnice) njemu zna biti plaća cca 10.000 kn, a meni 6.300 kn i na te iznose imamo obustave – on 800 kn još dvije godine, a ja 1300 na jos godinu ipo.
  Uglavnom, mjesečno s uračunatim obustavama, ali sa dodacima koje nam svaki mjesec uplaćuju, u prosjeku bude plaća 5000 moja i 8000 njegova.

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   u većini slučajeva, dodaci na plaću povećavaju kreditnu sposobnost. No, važno je utvrditi njihov kontinuitet i način isplate.
   U slučaju da zbog načina isplate ili učestalosti isplate ne budu prihvatljivi, maksimalno možete realizirati cca. 83.000 eura.
   S dodacima, maksimalni iznos stambenog kredita, s rokom otplate na 30 godina, iznosi cca. 210.000 eura.

   Za točnije izračune, predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 126. Poštovani, moje ukupno dugovanje prema karticama i kreditima iznosi 186.000 kn. Moja mjesečna primanja iznose 7200 kn neto, zaposlenje na neodređeno. Zanima me dali je moguće da ostvarim realizaciju kredita za podmirivanje postojecih dugovanja te me zanima koliki iznos novca bi mi mogao ostati na raspolaganju.
  Hvala
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti za realizaciju kredita za podmirenje spomenutih obveza. Dodatno, mogli bi Vam ostati i cca. 75.000 – 87.000 kn gotovine.

   Za točniji izračun, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 127. Poštovani,

  možete li procijeniti otprilike visinu kredita koju bi neka banka odobrila, moja plaća je 10.500 kn neto, od supruge 9.500 kn neto, oboje radimo na neodređeno, nikada nam nisu bili blokirani računi, oboje radimo u privatnim poduzećima koji posluju 30 godina, nikada nisu bili blokirani.

  hvala,
  lp,
  Ivan

  1. Author

   Poštovani,

   uz pretpostavku da nemate kreditnih obveza, maksimalan iznos nenamjenskog kredita koji može svatko od Vas realizirati iznosi 40.000 eura. Zajedno, u modelu dužnik-sudužnik, imate mogućnosti zatražiti cca. 300.000 eura stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina.

   Za točnije izračune i provjeru kreditnih mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam podatke potrebe podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Postovanje,zanima me koliki stambeni kredit mozde podici djevojka sa primanjima 5900 kn netto sa tim da joj svaka treca placa sa provizijom iznosi cca 10000 kn!Radi kod poslodavca na neodredeno vrijeme vise od 5 godina..Ima ustedevinu od 30000 eura i nema nikakvih minusa ni ostalih opterecenja..Koliki stambeni kredit bi mogla dobiti na rok odplate od max 15 godina?Hvala,pozz.

    1. Author

     Poštovani,

     ovisno o načinu isplate spomenute provizije, banka takve isplate može i ne mora uzimati u obzir. U slučaju da se je moguće prihvatiti proviziju, maksimalni iznos stambenog kredita na rok od 15 godina iznosi cca. 60.000 eur. Ako se u obzim uzimaju samo stalna neto primanja (bez provizije), tada je moguće realizirati može cca. 33.000 eur.

     Za točnije izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

    2. Poštovana,

     Imam plaću 6000 kn, žena 4000 kn. Zanima me koliko otprilike možemo podići kredit. Radi se o subvencioniranom stambenom kreditu – APN-u. Postoji li šansa za kredit do 75000 eura

     Puno Vam hvala

 128. Pozdrav, zanima me koliko stambeni kredit možemo podići partnerica i ja na 30g. uz zbroj mjesečnih primanja od 10,400kn odnosno 10,600kn ukoliko u prosijek primanja zadnjih 12mj. Dodamo i prigodne nagrade.. zaposlen sam u državnoj firmi..

   1. Postovana,
    37 mi je godina. Imam mjesena primanja 7000 kn, ugovor na odredjeno , u trenutnog poslodavca -obrt, duze od godinu dana. Samac sam i nemam nikakvih obustava na placu niti posjedujem kreditne kartice. Nikada nisam imala kredit, niti blokadu, niti minuse po karticama.
    Zanima me koliki bi zeleni stambeni kredit mogla uzeti za stan od 36 kvadrata koji je jos trenutno u izgradnji, certifikat ce biti A, i cijena 90 000 eura sa garazom.
    I dali bi moglo biti problema kod realizacije kredita.
    Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti za realizaciju kredita u visini od 90.000 eura. Moguće je kredit koristiti i za kupnju garaže.

     Uredan ste i kreditno sposoban klijent te vjerojatno ne bi bilo problema kod realizacije kredita. No, svakako, trebali bismo napraviti i dodatne provjere boniteta koje mogu utjecati na ishod kredita.

     Predlažem da nam ostavite svoje podatke putem kreditnog upitnika. Napraviti ćemo provjere i povratno Vam javiti mogućnosti.

     Lijep pozdrav

     1. Pozdrav,

      Da li je moguce stambeni kredit i ako da u kojoj vrijednosti, ja 6500kn netto,zena 4000 kn. Nenamjenski kredit + minusi cca 150.000kn troska imamo.
      Ostalo sve uredno,neodredjeno,nikakve blokade i sl.
      Hvala i lp.

     2. Author

      Poštovani,

      nažalost, nemamo dovoljno podataka zra izračun kreditne sposobnosti odnosno mogućnosti za ostvarivanje stambenog kredita.

      Popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podate temeljem kojih možemo izračuti iznos kredita koji biste mogli realizirati.

      Lijep pozdrav

 129. Poštovana

  zanima me mogućnost i kreditna sposobnost realizacije kredita od cca 60 000 € , radim u državnoj službi plaća mi je oko 4800 netto. Ili barem informacija koliko bih mogla dobiti kredita za tu plaću obzirom da razmišljam o kupnji nekretnine hvala

  1. Author

   Poštovana,

   iako se kreditna sposobnost razlikuje u izračunu od banke do banke, iz podataka koje ste naveli u Vašem upitu, imali biste mogućnost samostalnog podizanja stambenog kredita u visini cca 38.000 eur na maksimalan rok otplate 30 godina.

   Kreditnu sposobnost moguće je uvećati i dodatnim primanjima ili uključivanjem sudužnika pa se na taj način može realizirati i veći iznos kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Postovana, radim kao zaposlenik obrta koji djeluje na trajektu, tako da imam i status pomorca. Molila bih Vas da mi odgovorite dali se pomorski dodatak koji primam redovito svaki mjesec na tekuci racun ubraja u kreditnu sposobnost i dali mi olaksava podizanje kredita matrikula ukrcana zadnjih 5 godina na brod u Hr bez prekida, jer mi je gospodja u banci na salteru slicno rekla ali nisam dobro razumjela.
    Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     pomorski dodatak, ovisno o uvjetima banke, većinom povećava kreditnu sposobnost. Svakako Vam može olakšati dobivanje željenog iznosa kredita.

     Možemo Vam napraviti točne izračune kreditne sposobnosti i visine maksimalnog iznosa kredita koji možete realizirati. Potrebno je da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

     Popunite ga i kontaktirati ćemo Vas sa spremnim rješenjem.

     Lijep pozdrav

 130. Poštovana,

  Radim od 10.12. 2018 godine u firmi koja je solventa, plaća mi je 5500 + osobni odbitak na dvoje djece koji iznosi 650 kn. Svaki mjesec mi sjedne 6150 kn + 500 kn dječjeg doplatka. 09.12.2019 potpisati cu ugovor na neodređeno u istoj firmi i biti ću u mogućnosti tražiti veću plaću. Zanima me koliko bi stambeni krediti mogla podići i nakon koliko vremena od potpisivanja ugovora na neodređeno sa sadašnjim primanjima i ako se krajem godine primanja povecaju za 1000 ili 2000 kn.

  Nadam se da Vas nisam previše zbunila.

  1. Author

   Poštovana,

   u stambeni kredit možete ići nakon navršenih godinu dana ukoliko ugovor i dalje bude na određeno ili odmah nakon potpisivanja ugovora na neodređeno.

   Na trenutno navedena primanja, maksimalni iznos kredita bi bio oko cca 77.000,00 eur sa rokom otplate od 30 godina. Ukoliko bi prosjek primanja bio uvećan za cca 1.000,00 kn, maksimalni iznos kredita bi bio oko cca 108.000,00 eur.

   Naravno, ovdje pričamo samo o matematičkom izračunu. Ima više parametara koji utječu na izračun kreditne sposobnosti(starosna dob, solventnost poslodavca, urednost i dr.) i oni se razlikuju od banke do banke.

   Kako bi mogli provjeriti točnije Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 131. Poštovana,
  zanimalo bi me kakva su vaša iskustva s odobravanjem stambenih kredita za slobodna zanimanja. Koliko sam uspjela vidjeti, razne banke traže različita izvješća o primanjima (od zadnja 3 mjeseca do cijele prethodne godine) i potvrdu porezne za prethodnu godinu. Koje su banke u praksi najsklonije biti blagonaklone?
  Konkretnije, zanimalo bi me bih li igdje mogla dobiti stambeni kredit za mlade u iznosu od 20 000 eura na 10 godina ako mi je prosijek primanja u zadnjih šest mjeseci 8200, a u zadnjoj godini oko 6500.?
  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   utvrđivanje kreditne sposobnosti temelji se na statusnoj i financijskoj dokumentaciji koja ovisi koja je vrsta slobodnog zanimanja.
   Svaka banka ima propisanu potrebnu dokumentaciju.

   Kreditna sposobnost najčešće se utvrđuje na temelju prošlogodišnjih pokazatelja umanjenih za eventualne poreze i prireze.

   Ako je Vaše primanje, umanjeno za porez i prirez, u prošloj godini iznosilo 6.500 kn, imali biste mogućnosti realizirati kredit od 20.000 eura na 10 godina.

   Lijep pozdrav

 132. Bok.Ovako imama dva nenamjenska kredita i kad zbrojim mjesečna davanja ona iznose 1500 kuna a moja neto plaća je 3500 kuna plus 200 kuna putnih troškova.Naravno rado bih zatvorio jedan kredit dizanjem novog nenamjenskog kredita.Nisam nikom jamac niti imam ikakvih blokada po karticama.Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   morali bismo imati informaciju koliko imate preostalog dugovanja po spomenutim kreditima kako bi utvrdili imate li mogućnosti za kredit.

   Popunite naš kreditni obrazac i ostavite na podatke potrebne podatke za izračun Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Mogu li ostvariti kredit iako sm promjenila poslodavca ili moraju platne liste biti od istoga?

    1. Author

     Poštovana,

     ako ste kod novog poslodavca dobili ugovor na neodređeno, onda postoje mogućnosti ostvarenja kredita. Nužno je da imate minimalno 1 platnu listu od novog poslodavca.
     Ako je riječ o zaposlenju na određeno radno vrijeme, potrebno je od 3-6 mjeseca staža kod istog poslodavca.

     Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   ljubazno molim pojašnjenje za novi DOR sustav unutar HROK-a i razmjenu podataka o neurednom podmirivanju obveza klijenata. Obzirom da banke podatke ponovno razmijenjuju od 27.8.2019., zanima me vide li se u navedenom sustavu ranije nepodmirene obveze, a koje su naknadno podmirene, ali od podmirenja nisu protekle četiri godine. Konkretno, postojalo je dugovanje po tekućem računu, koje je podmireno u cijelosti 2017. godine, zanima me hoće li navedeno biti vidljivo te kao takvo zapreka za podizanje kredita? Ili se vide samo dugovanja na dan 27.8.2019. postoje prema kriterijima (dugovanje 750+ duže od 61 dan)?

   Unaprijed hvala.

 133. Poštovani,

  Zadnje 2 godine radim u vrlo respektabilnoj IT firmi, ugovor na neodredeno.
  Neto placa mi iznosi 7600kn + dodatak na placu (prijevoz 2178kn).
  Zanima me kolko maksimalni stambeni kredit mogu podići na 25 i 30 godina?

  Unaprijed zahvaljujem, lijep pozdrav!

  1. Author

   Poštovani,

   mogli biste realizirati cca. 153.000 eur na 30 godina, odnosno cca. 136.000 eura na 25 godina.
   Iznosi su informativnog karaktera te postoji mogućnosti da zbog ocjene boniteta u bankama iznos kredita bude manji odnosno veći od ovdje navedenog.

   Kako bi mogli napraviti točne izračune Vaše kreditne sposobnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru mogućnosti kreditiranja.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani, imam plaću 3500 kn plus 500kn mentorstvo(nisam sigurna računa li se i to) imam minus 5500 kn i go karticu 5000kn, zeljela bih uzeti gotovinske kredit 65000kn na 10 godina, mogu li?

 134. Poštovani plaća mi je 5300 neto koliki bi iznos stambenog kredita mogao podići s time da mi maksimalna rata bude do 1500 kn na 30 godina

  1. Author

   Poštovani,

   obzirom da su Vaša mjesečna primanja manja od prosječne netto plaće u Hrvatskoj koja iznosi hrk 6.237,00, Vaša se kreditna sposobnost odnosi samo na ¼ primanja, odnosno HRK 1.325,00. Time možete realizirati stambeni kredit na iznos od cca. EUR 44.000,00 na 30 godina.

   No međutim, sama plaća nije mjerilo za točan izračun jer je potrebno uzeti u obzir imate li još neka dodatna primanja na plaću koja povećavaju kreditnu sposobnost, a s druge strane, imate li neka dodatna mjesečna opterećenja (npr. krediti drugih banaka, kreditne kartice..) koja Vam smanjuju kreditnu sposobnost.

   Kako bismo mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke ili da nam ostavite Vaš kontakt telefon.

   Lijepi pozdrav

 135. Poštovani,

  ljubazno molim odgovor na sljedeće pitanje vezano uz novi DOR sustav, tzv. “crnu listu”.

  Ista je s radom počela 26. kolovoza 2019. Zanima me vide li se na toj listi podaci o neurednostima unazad zadnje četiri godine, a koja su u međuvremenu podmirena ili tek postojeća dugovanja na dan 26.8.2019. nadalje (naravno uz ispunjavanje kriterija dugovanja 750,00 kn duže od 61 dan)?
  Konkretno, postojao je dug po studentskom računu, nastao 2010., a koji je podmiren u cijelosti 2017. pa me zanima hoće li se zbog toga završiti na “crnoj listi” (jer od podmirenja nisu protekle 4 godine).

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Srdačan pozdrav

  Sanela

  1. Author

   Poštovana,

   u DOR-u se bilježe i ranije neurednosti, ne samo one od 26. kolovoza.

   Postoji mogućnosti da bi se i obveza po računu kojem navodite mogla nalaziti u DOR sustavu.
   No, to ne mora biti prepreka realizaciji kredita.

   Lijep pozdrav

 136. Poštovani,

  zadnjih 10 mjeseci radim na ugovoru na određeno, ali od 1.9. prelazim na ugovor na neodređeno. Neto plaća mi iznosi 8000kn i nemam drugih terećenja, zanima me koliki kredit bih mogao podići i mogu li to odmah od 1.9. kada dobijem ugovor na neodređeno?

  Unaprijed hvala.
  Lijep pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   nenamjenski kredit možete realizirati odmah, neovisno o tome imate li ugovor na određeno ili neodređeno radno vrijeme, a maksimalan iznos je 40.000 eura.
   Maksimalna visina stambenog kredita je cca. 120.000 eura.

   Lijep pozdrav

 137. Poštovani,

  Zanima me u grubo koliko bi mogao dobiti stambenog kredita, imam plaću 6140 kn + prijevoz 360 kn. Imam jednu kreditnu karticu, prosjek mjesećnog računa mi je 500 kn. Supruga je trenutno nezaposlena, uskoro počinje raditi, imat će primanja oko 4000 kn. Koliko vremena mora biti u radnom odnosu da bi mogla biti sudužnik? Molim Vas informaciju o maksimalnoj visini kredita sa sudužnikom i bez.

  Unaprijed Hvala,
  Matija

  1. Author

   Poštovani,

   bez sudužnika biste mogli realizirati cca. 75.000 eura, a uz suprugu sudužnika oko 107.000 eura uz maksimalan rok otplate 30 godina. Supruga bi trebala raditi od 3-6 mjeseci na neodređeno radno vrijeme, odnosno 12 mjeseci ako je riječ o ugovoru na određeno rado vrijeme.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani moja mjesečna primanja su 4.200 kn radim na neodređeno + 340 kn doplatka.. Radila sam 8 mj na određeno i prije mj dana dobila za stalno.. Koliki mogu dobiti kredit za subvenciju za mlade i na koliko max god.. Imam 41 god..

    1. Author

     Poštovana,

     uz doplatak, s rokom otplate na 26 godina, kreditno ste sposobnosti za iznos od cca. 35.000 eura.

     Predlažem popunite naš kreditni upitnik kako bi mogli provjeriti imate li mogućnosti dodatno povećati svoju kreditnu sposobnost i tako realizirati veći iznos kredita.

     Lijep pozdrav

 138. Poštovani, moja mjesečna primanja su 5900 netto + 600 kn prijevoz, zaposlenje je na neodređeno. Kao instrument osiguranja dala bi i zemljište i već postojeću kuću u procjenjenoj vrijednosti od 150.000 eura. Kredit me zanima zbog nadogradnje kuće. Koliki stambeni kredit maksimalno mogu dobiti?

 139. Postovani,
  zanima me kreditna sposobnost mene i supruga kao suduznika.
  Ja sam na dopustu za njegu djeteta i primam 2380,plus invalidninu za djete 1500, suprug ima placu 5500 plus 830 djeciji doplatak. imamo kredite koji ukupno iznose 3000 kuna (gotovinski)
  Da li postoji mogucnost dizanja stambenog kredita, i sa djelom njega pozatvarati dio postojecih kredita, te sve skupa smanjiti ratu ?

  Hvala

 140. Poštovani,
  Vezano na stambeni kredit. S obzirom na mjesečna primanja od 6200 kn neto + 900 kn prijevoz + naknada od 900 kn mjesečno, te plaču supruge od 4500 kn neto + prijevoz 600kn, interesira me max. iznos kredita na rok od 15 godina. Radni odnosi na neodređeno vrijeme, moj u d.d. bonitetne ocjene C2, dok supruga radi u javnoj ustanovi. Kredit bi se koristio za gradnju kuće procijenjene vrijednosti od 1,3 mil. kuna, dio od toga ušteđevina. Nemamo drugih kredita ni obveza.
  Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   uz pretpostavku da je sva primanja moguće uzeti u izračun kreditne sposobnosti, maksimalno biste mogli realizirati iznos od cca. 100.000 eur.
   Kako bi se primanja uzela u obzir važan je način i kontinuitet isplate.

   Za detaljnije provjere i izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 141. Poštovani,

  Supruga i ja želimo podići stambeni kredit .
  Zaposlen sam na neodređeno s netto placom od 5700.
  Supruga bi bila sudužnik sa 4200 koje prima s porodiljnog.
  Zanima me koliko bi max mogli dobiti na period od 30.godina?
  Hvala

 142. Pozdrav,

  Moja mjesečna primanja su u prosjeku 5600 kn. Imam 1 kredit kojemu je mjesečna rata 1827 kn.
  Supruga i ja htjeli bi kupiti prvu nekretninu, zanima me koliki kredit mogu dobiti?
  Mogu li dobiti 35 000 eura na 15 godina?

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, nažalost, nemate uvjeta za realizaciju dodatnog stambenog kredita.
   No, možda postoje mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti.
   Kako bi mogli to provjeriti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 143. Postovana,
  Izvor prihoda je dugogodisnji najam nekretnine od 2500E koja se nalazi u inozemstvu (vec deset godina u najmu ozbiljna tvrtka s ugovorom na jos deset) Moj upit je jel bi moguc bio kredit u Hrvatskoj na toj osnovi?
  Unaprijed hvala.
  Od srca pozdrav.

 144. Poštovana,
  zaposlena sam u gradskoj firmi i imam plaću oko 7100 neto, suprug radi kod privatnika i ima oko 7400 neto, oboje smo na neodređeno zaposleni. Možete li mi molim vas reći koji bi bio neki realan iznos kredita za kupnju nekretnine na 15ak-20 godina.
  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   uz pretpostavku da nemate drugih kreditnih obveza, imali biste mogućnosti realizirati stambeni kredit uz iznosu od cca. 115.000 eur uz rok otplate na 15 godina, odnosno oko 145.000 eura uz rok otplate na 20 godina.

   Za detaljnije izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 145. Poštovana,

  zaposlen sam na neodređeno, imam neto primanja od 6500 kn + troškovi puta 500 kn. Supruga je također zaposlena na neodređeno i ima neto plaću od 5000 kn u prosjeku. Trenutna zaduženja su nam 1550 kn narednih još godinu dana. Zanima me kolika bi nam bila maksimalna zaduženja za stambeni kredit s rokom otplate od 30 godina.

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeću kreditnu obvezu, imali biste mogućnosti realizirati kredit u visini cca. 80.000 eur.

   Budući da je preostali rok otplate postojećeg kreditnog zaduženja kratak, postoji mogućnost realizacije i većeg iznosa stambenog kredita.

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da nam se javite putem našeg kreditnog upitnika gdje možete ostavite sve potrebne podatke za provjeru Vaših kreditnih mogućnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana! Zaposlena sam na neodredjeno vrijeme u osnovnoj skoli placa mi je 7200 plus putni trosak 1800 kn i najam koji dobivam za stan 2000 kn imam obustavu za 2 kredita u ukupnon iznosu 3500 kn .Koliki kredit bi mogla dobiti ako bi sva moja zaduzenja zatvorili tim jednim kreditom

    1. Author

     Poštovana,

     prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati kredit do 300.000 kn. Ovo je ujedno i maksimalni iznos nenamjenskog kredita koji se odobrava.
     U slučaju da Vam nije dovoljan spomenuti iznos, možda nije nužno zatvarati neki od kredita koji imate u otplati.

     Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

     Lijep pozdrav

 146. Dobar Dan

  Pomorac sam na stranoj firmi, i radim na ugovornoj bazi. Ugovori su 3mjeseca, pa 3 mjeseca doma i tako u kontinuitetu.

  Kad sam u inozemstvu imam primanja za ta 3 mjeseca koja radim, a kad sam doma vodim se kao nezaposlen i nemam primanja.

  Mjesecna primanja na brodu su 7000 USD, imam vec ustedevine od 50000 eura i uz ovakva primanja uskoro bi se odlucio na gradnju kuce.

  opcija 1.
  ako zemljiste vec imam koliko su mi mogucnosti podizanka kredita i koji iznos?
  opcija 2.
  ako nemam zemljista i planiram kupnju zemljista i izgradnju kuce, mogucnosti i iznos?

  LP
  Toni

 147. Poštovani,
  imam upit vezano za stambeni kredit. 1984 sam godište i zaposlen sam na neodređeno u firmi sa 800 zaposlenih, prosjek plaće mi je cca 5600 kn neto ( nemam nikakvih dugovanja ).

  Supruga i ja bi htjeli podiči kredit za kupnju nekretnine na 30 godina. Supruga trenutno nije zaposlena ali će uskoro biti primljena na stručno osposobljavanje.
  Osim moje plaća imali bi i sudužnika ( nije ćlan obitelji ) sa neto plaćom od cca 4500 kn.

  Zanima me koliki bi max. iznos mogli podići i dali je moguće da supruga preuzme teret sudužništva na sebe kada dobije posao za stalno.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   zajedno sa sudužnikom, imali biste mogućnosti realizirati kredit od cca. 79.000 eura.

   Promjena sudužništva ovisi o procedurama i politici uvjeta banke. U slučaju da banka ne dozvoljava promjenu, kredit je, uz zadovoljavanje kreditne sposobnosti, moguće refinancirati te tako promijeniti sudužnika u kreditu.

   Lijep pozdrav

 148. Pozdrav,prosjek place mi je oko 22 000 kuna,radim 2 godine kod trenutnog poslodavca ali jos radim na ugovoru na odredjeno,imam namjeru dizati stambeni kredit cca 150 000 eura da li je to ostvarivo ? Hvala

 149. Pozdrav,

  koliko je kreditna sposobnost na prosjek plaće 8500 kn, odn koliko može biti kreditni opterećen dio?

  1. Author

   Poštovana,

   izračun kreditne sposobnosti razlikuje se po bankama i po vrsti kredita koju tražite.

   Kod gotovinskih kredita postoji mogućnosti zaduženja i do 70%, dok se kod stambenih kredita možete zadužiti do cca. 50%.

   Lijep pozdrav

 150. Poštovani,

  zaposlen sam kod trenutnog poslodavca 3 mjeseca (ugovor na neodređeno)…sa tim da sam prvu plaću dobio 50% jer sam prijavljen sredinom mjeseca, inače mi je plaća neto 3000kn. Planiram podići nenamjenski kredit u što kraćem mogućem roku i to sam se odlučio preko vas, da uštedim na vremenu. E sad, zanimalo bi me par stvari. Koliko bih mogao dobiti cca nenamjenskog maksimalno i na maksimalni rok otplate? Računam da mi trebaju 3 platne liste, kolika bi bila razlika u toj max cifri kredita ako sam prvu plaću dobio 1500kn, zbog navedenog gore, kako bih ga podigao prije (ostale place su po 3000 svaka, tako ce biti stalno)? I kolika bi bila cifra za podići ako se strpim još mjesec dana, pa da budu 3 platne liste po 3000kn? To mi je trenutno najbitnije od informacija.
  Zaposlen sam u j.d.o.o. koji uspješno posluje godinama, nemam blokada i zaduženja isto tako i firma u kojoj sam zaposlen. Nemam djece, nisam oženjen, ne uzdržavam nikoga i nemam kreditnih kartica. Živim sa roditeljima, 24 mi je godine.

  Unaprijed hvala na odgovoru, lp.

  1. Author

   Poštovani,

   rado ćemo Vam pomoći pronaći željeni kredit.

   S trenutnim prosjekom, maksimalan iznos kredita koji možete realizirati iznosi, cca. 70.000 kn. Ako bi pričekali da imate prosjek od 3.000 kn, onda bi iznos mogao biti cca. 90.000 kn.

   Osim prosjeka plaće, na visinu iznosa kredita može utjecati i duljina radnog staža kod poslodavca.

   Svakako bi bilo dobro da nam svoje dodatne podatke ostavite putem kreditnog upitnika kako bi Vam mogli dati detaljnije izračune i informacije.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav.. Zanima me kredit za refinanciranje.. Prosjek place 5200 kn, obustava na placu 910 kn, kredit koji mi se skida s tekucek 613 kn rata(54 000),odobreni minus… Znaci mene zanima dal postoji zoji u kojoj banci ponuda kredita rrdita 30 000 eura, naravno na moja primanja, prijenos place nije problem..

    1. Postovani Supruga i ja zelimo dici stambeni kredit,moja primanja su 5900-6000 kn neto ,gradska firma, a supruga ima 4000 neto,nemamo nikakvih obustava niti kreditnih zaduzenja,zanima nas koliki bi max.iznos mogli podici na 25-30 god.hvala

  2. Poštovani,
   Plaća mi je 3800, na to imam kredit od 800 kn, ali plaću primam u dva djela, jedan dio od poslodavca, a drugi dio od države, jer radim na pola radnog vremena zbog djeteta. Koliki iznos kredita bih mogla dobiti, i na koji rok otplate? Da li možda neki veći kako bih zatvorila postojeću obvezu.?
   Ili možda suprug koji ima plaću 4200-4500, ali ima stambeni kredit od 2000 kn.
   Hvala

 151. Poštovani,

  razmisljam o gradnji nekretnine na vlastitom gradevinskom zemljistu, gradila bi se urbana vila sa 3x stana.
  Cijena gradnje je oko 150.000eu.

  Da li je takav kredit moguce dobiti na placu neto 10.000kn (bonitet firme je dobar).

  opcija b:
  Da li element osiguranja kredita moze biti hipoteka na objekt koji jos nije izgraden tj. – banka plati novac izravno grad. firmi, banka nadzire gradnju, i nakon gradnje banka je vlasnik svega..dok se kredit ne vrati..to je praksa koja vani’ funkcionira.

  lp,

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju kredita u iznosu od 150.000 eura.

   Moguće je da osiguranje kredita bude samo zemljište za koje je ishođena građevinska dozvola. Nije uvjet da banka bude vlasnik zemljišta, nego banka samo upisuje teret na tom zemljištu.

   Lijep pozdrav

 152. Poštovana, zanima me koliki max nenamjenski kredit mogu dignuti s obzirom da mi je netto placa 5000 kn, s 1.5 dobivam ugovor na neodređeno,radim kod tog poslodavca 2 mjeseca. Nemam nikakvih zaduzenja niti sam kome jamac i slicno? hvala unaprijed na odgovoru

  1. Koliki je mogu Max iznos kredita moguce dignuti sa placom od 5300kn.hvala .željko

   1. Poštovana,

    Imam plaću od 5000kn uz 1000kn putnih troškova, a suprug ima svoju firmu (osnovana prije nekoliko mjeseci) s mjesečnim primanjima oko 9000kn.
    Oboje imamo po jedan nenamjenski kredit pri čemu ja mjesečno plaćam 1300kn, a suprug 800kn. Drugih dugovanja nemamo.
    Imamo svoj stan koji bi nam donosio i prihod od turizma ukoliko ovaj podatak znači za ostvarivanje kreditne sposobnosti.
    Zanima me koliki stambeni kredit možemo dignuti temeljem navedenih podataka?

    Unaprijed hvala

    1. Author

     Poštovana,

     za izračun kreditne sposobnosti, u obzir se mogu uzeti samo Vaša primanja. Nažalost, primanja od supruga ne bi bila prihvatljiva ako radi u firmi koja posluje kraće od 12 mjeseci.
     Prihod od turizma povećava kreditnu sposobnost, a visina ostvarenih godišnjih primitaka na temelju najma, uzima se kao osnovica za izračun.

     Kako Vi već u otplati imate jedan nenamjenski kredit, bez njegovog refinanciranja, možete realizirati cca. 10.000-15.000 eura stambenog kredita.

     Kada bi suprug radio u firmi koja posluje dulje od 12 mjeseci, iznos stambenog kredita mogao bi biti cca. 135.000 eura.

     Za dodatne informacije i izračune, najbolje da nam ostavite detaljnije podatke o Vašem bonitetu. To možete učiniti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

     Lijep pozdrav

  2. Postovana,
   Imam pitanje vezano za iznos kredita koji bih mogla podići.
   Naime imam gotovinski nenamjenski kredit koji sam dizala u 3. mjesecu ove godine u iznosu 90000 kn na 7 godina. Placa mi je bila 4700 neto. Od ovog mjeseca placa Ce mi iznositi sa prijevozom ok 5200 kn. Zanima me mogu li dignuti kredit u iznosu od 185000 kn( minimalno 175000) na 10 ili cak 12 godina kako sam vidjela da neke banke daju. S tim da bih zeljela isključivo kunski kredit s fiksnom kamatom. Tim kreditom bih zatvorila ovaj kredit a ostatak bi mi trebao za kupnju automobila.
   Ukoliko je moguce s obzirom na situaciju suprug bi mi mogao biti jamac s tim da je njegovo poduzeće 3. maj , dakle odblokirani su prije nekoliko dana i isplaćene su mu zaostale plaće, a placa od ovog mjeseca Ce mu iznositi nekih 5500 kn neto.
   Lijep pozdrav

 153. Poštovani,

  Zanima me koliki bi stambeni kredit mogli podignuti zaručnik i ja, s obzirom da ja radim u državnoj firmi na neodređeno plaća neto 4000, a on u MORH- dobio ugovor na određeno 2 godine jer tako svatko kod njih prvo dobije i ima plaću neto 5500 + dežurstva i prekovremeni

  LP

 154. Lp,zanima me koliki bi hipotekarni kredit dobio sa prosjekom plaće 4,300,radim na neodređeno, državna firma, nemam minusa niti kreditnih kartica,?

  1. Author

   Poštovani,

   prema trenutnim uvjetima izračuna kreditne sposobnosti za hipotekarne kredite, mogli biste realizirati iznos od cca. 190.000 kn.

   Ako je namjena Vašeg kredita kupnja nekretnine/adaptacija/izgradnja, taj iznos bi svakako mogao biti nešto veći, cca. 255.000 kn.

   Lijep pozdrav

 155. Lp,prosjek plaće mi je 4300,radim u državnoj firmi( ugovor na neodređeno) imam kredit od 25000kn na 3g rata 760 kn zanima me koliki bi kredit mogao dobiti(stambeni kredit) rok otplate 20g,hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeći kredit koji imate, nažalost, nemate puno kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita. Preostaje Vam svega nekih 300-ak kn kreditne sposobnosti, a prema uvjetima trenutnih kreditnih linija možete realizirati cca. 5.000 eura kredita uz rok otplate na 15 godina.

   No, s obzirom na visinu plaće i trenutne obveze, postoji mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti. Najbolje bi bilo da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za detaljnije izračune kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 156. Poštovanje, imam kredit od 130.000,00kn i rata mi je 1380kn, kredit je nenamjenski i na 10 godina. Plaća mi je 4800 neto i imam ugovor na neodređeno u jednoj od najjačih firimi u HR, zanima me s obzirom na trenutna zaduženja koliko bi mogao maksimalno dići kredita za razdoblje od 10 godina i mogu li dići stambeni kredit na 30 godina i koliki bi bio, u vlasništvu imam auto od cca 80000kn i životno osiguranje od 15.000,00 EUR u slučaju smrti.

  1. Author

   Poštovani,

   s obzirom na visini plaće i trenutne obveze, nažalost, nemate dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita.
   No, imali biste mogućnosti realizirati gotovinski kredit u iznosu cca. 16.000 eura uz rok otplate 10 godina.

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

  2. Dobar dan, žena ima primanja 7200 kn, ja imam primanja 4500 kn, oboje radimo na neodređeno radno vrijeme 2+ godina te nemamo nikakve kredite. Interesira me dali bi bili u mogučnosti dignuti stambeni kredit u eurima u iznosu od 110 000 € na vremenski rok od 30 godina sa kamatnom stopom od 3,5% a da je ona nositelj kredita a ja sudužnik (naravno ako je potreban sudužnik, ako ne onda super? Također bi me interesiralo kolika je točno naša zajednička kreditna sposobnost? Unaprijed hvala na odgovoru.