Kreditna sposobnost - kako je izračunati

Kreditna sposobnost – kako je izračunati

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 26/01/2022 / 560 komentar

Izračunajte vlastitu kreditnu sposobnost

Kod sklapanja ugovora o kreditu, kreditna institucija korisniku kredita stavlja na raspolaganje  određeni iznos novčanih sredstava. Korisnik kredita pritom se obvezuje da će u određeno vrijeme i utvrđenom dinamikom plaćanja vratiti kreditnoj instituciji iskorišteni iznos kredita uvećan za ugovorene kamate.

Kako bi banka bila sigurna da će korisnik kredita to i napraviti, prije odobravanja kredita provodi se provjera kreditne sposobnosti klijenta. Kreditna sposobnost ili bonitet je zapravo ocjena vjerojatnosti podmirivanja preuzete obveze u ugovorenom roku. Kvalitetnom procjenom boniteta klijenta, banke umanjuju rizik loših plasmana te osiguravaju kvalitetniji portfelj.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Krediti su tražena roba

Cilj monetarne i fiskalne politike je povećati investicije i spomenutu potrošnju. Jedan od glavnih instrumenata za postizanje toga cilja jesu krediti. Kupnja stana, automobila, pa čak i znanja, zahtijeva veće novčane  izdatke koje je nemoguće namiriti iz prosječne hrvatske plaće. Krediti će stoga uvijek biti tražena roba.

Rast kredita stanovništvu pokazuju i brojke. Tijekom prošlih godina zabilježen je porast kako gotovinskih tako i stambenih kredita. Rast stambenih kredita većinom je uvjetovan APN subvencioniranim kreditima.

Potražnji za kreditima doprinijeli su i bolji kreditni uvjeti pri realizaciji. Ovdje ponajprije govorimo o smanjenju kamatnih stopa te troškova kredita (naknade za obradu kredita, instrumenti osiguranja…).

Unatoč velikim viškovima likvidnosti koje banke imaju, banke i dalje traže manje rizične dužnike u koje se isplati investirati novac.

Ocjena kreditne sposobnosti

Ugovaranje kredita predstavlja ozbiljan posao, a sklapanje poslovnog odnosa s bankom  odvijat će se kvalitetnije  i  brže ako se za njega unaprijed pripremite.

Kreditni savjetnici Progreso grupe pomoći će vam kod utvrđivanja i izračuna kreditne sposobnosti te kod realizacije kredita.

Provjera kreditne sposobnosti podrazumijeva utvrđivanje boniteta klijenta, mogućnosti dobivanja  kredita  i procjenu vjerojatnosti da ga zajedno s kamatama otplati u ugovorenom roku.

Banke propisuju uvjete za utvrđivanje kreditne sposobnosti tražitelja kredita svojim internim aktima.

Građani koji imaju potrebu zadužiti se najčešće predaju zahtjev za realizaciju kredita u matičnoj banci. Tek po odbijanju matične banke, građani će pokušati realizirati kredit u drugoj poslovnoj banci.

Saznajte kako usporediti i odabrati idealnu kreditnu liniju.

Što sve utječe na kreditnu sposobnost građana?

Bez obzira na to za koju vrstu kredita i banku se odlučili, u svakoj će banci za početak provjeriti vašu kreditnu sposobnost.

Građani najviše koriste kredite za refinanciranje postojećih novčanih obveza, gotovinske nenamjenske  kredite, kredite na ostatak primanja te stambene kredite.

U svrhu procjene kreditne sposobnosti građana (korisnika kredita, sudužnika, jamaca) koriste se podaci o:

 • redovnim primanjima,
 • statusu zaposlenja,
 • poslodavcu kod kojeg je potencijalni korisnik kredita zaposlen, broju članova uzdržavanih osoba,
 • bračnom statusu,
 • redovitosti izvršavanja postojećih kreditnih obveza,
 • potencijalnim obvezama na ime uloge sudužnika/jamca i sl.

Osim kredita, kreditne kartice te prekoračenja po tekućim računima mogu utjecati na kreditnu sposobnost.

Većina banaka pri izračunu kreditne sposobnosti uzet će u obzir zaduženja po revolving karticama te će za određeni iznos toga duga umanjiti kreditnu sposobnost. Neke banke ne gledaju iznos u korištenju, nego dozvoljeni limit po karticama.

Visina mjesečnih primanja i kreditna sposobnost

Potencijalni dužnik mora zadovoljiti bankovni kriterij redovite otplate prema kojem mora imati neopterećen dio redovitih mjesečnih primanja iz kojih će vraćati kredit. Točnije, on treba zadovoljiti matematičku kreditnu sposobnost. Mjesečna primanja potrebna za željeni kredit ovise o iznosu kredita i  roku otplate.

Visinu redovnih primanja banka određuje na temelju posljednje tri platne liste, potvrde HZMO-a u slučaju umirovljenika, potvrde o dohotku ili primicima za obrtnike te eventualno kroz drugu dokumentaciju o primanjima, plaćenom porezu i doprinosima unatrag šest mjeseci ili za prošlu kalendarsku godinu.

Redovitim mjesečnim primanjima, mogu se pribrojiti i naknade za prijevoz, nagrade, terenski dodaci, najamnine…

Izračun matematičke kreditne sposobnosti u bankama se provodi na temelju Ovršnog zakona, postotka ukupne maksimalne zaduženosti ili na temelju, kreditnim uvjetima, propisane minimalne osnovice za život.

Ovršni zakon određuje minimalni iznos plaće koji mora ostati nakon svih zaduženja, uzimajući u obzir prosječnu neto plaću u Hrvatskoj. Ako su primanja manja od prosječne neto plaće (trenutačno 7.086,00 kuna), tzv. osnovica za život je ¾ plaće uz uvjet da to ne prelazi dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj (4.724 kn). Točnije, klijent se može zadužiti do ¼ svojih primanja, ali mu od plaće ne smije ostajati više od 4.724kn. Kada je plaća veća od prosječne neto plaće, minimalni iznos koji mora ostati za isplatu su, već ranije spomenute, dvije trećine prosječne neto plaće.

U skladu s uvjetima banke 1: izračun kreditne sposobnosti provodi se primjenom Ovršnog zakona.

Dakle, klijent koji ostvaruje redovita mjesečna primanja u iznosu od 5.000,00 kuna kreditno može opteretiti četvrtinu primanja, odnosno maksimalan mogući anuitet iznosi 1.250,00 kuna. Klijent čija mjesečna primanja iznose 6.800,00 kuna kreditom može opteretiti sve osim dvije trećine prosječne hrvatske plaće, odnosno 4.724,00 kuna. Maksimalan mogući anuitet iznosi 2.076 kuna.

U skladu s uvjetima banke 2: bez obzira na visinu primanja klijent se smije zadužiti do 45% svojih ukupnih primanja. Minimalan neopterećeni iznos primanja ne smije biti niži od 3.000 kuna.

Na primjer, ako mjesečna primanja potencijalnog dužnika iznose 5.000,00 kuna,  maksimalan mogući anuitet iznosi 2.000,00 kuna. U slučaju da mjesečna primanja dužnika iznose 6.800 kuna, klijent može kreditno opteretiti primanja do 3.060,00 kuna.

U skladu s uvjetima banke 3: klijenti, potencijalni korisnici kredita, neovisno o visini mjesečnih  primanja koja ostvaruju moraju zadovoljiti socijalni minimum koji iznosi 2.500,00 kuna. Socijalni minimum ne smije biti manji od 30% ukupnih primanja.

Dakle, ako klijent ostvaruje redovita mjesečna primanja u iznosu od 5.000,00 kuna, kreditno može opteretiti primanja do 2.500,00 kuna. Potencijalni dužnik čija mjesečna primanja iznose 6.800,00 kuna, kreditno se može zadužiti 4.300,00 kuna.

Visina plaće Kreditna sposobnost
Banka 1 Banka 2 Banka 3
5.000,00 kn 1.250,00 kn 2.000,00 kn 2.500,00 kn
6.800,00 kn 2.076,00 kn 3.060,00 kn 4.300,00 kn

Način na koji će se matematička kreditna sposobnost računati ovisi uvelike o roku otplate kredita.

Zadnjih godina, na tržištu su vrlo popularni upravo nenamjenski krediti s rokom otplate duljim od 5 godina.

Većina banaka za takve kredite, uključujući i stambene, koristi izračun kreditne sposobnosti prema Ovršnom zakonu.

Mogli bi zaključiti da zapravo za dugoročne kredite i nema razlike među bankama u izračunu kreditne sposobnosti. Ali, kreditna sposobnost nisu samo redovna primanja umanjena za postojeće obveze. Kreditna sposobnost je puno kompleksnija i uvjetovana je brojnim čimbenicima kao što su status zaposlenja, poslodavac, dodatna primanja, članovi kućanstva, urednost u otplati obveza i sl.

U kontekstu određivanja kreditne sposobnosti posao banke je odobriti zaduživanje financijski stabilnoj i kreditno sposobnoj osobi. Rizičari i analitičari zaposleni u određenoj poslovnoj banci definiraju pojam kreditne sposobnosti.

Unutar iste banke razlikujemo nekoliko izračuna kreditne sposobnosti koji ovise o vrsti kredita, instrumentima osiguranja otplate, bonitetu poslodavca, roku otplate i sl.

Status zaposlenja često je eliminacijski čimbenik

Kako je posljednjih godina u Hrvatskoj započeo trend agencijskog zapošljavanja na određeno vrijeme, dio se banaka već prilagodio novonastaloj situaciji. Stoga se krediti odobravaju i zaposlenima na neodređeno i određeno radno vrijeme.

Građani zaposleni na određeno vrijeme koji žele realizirati namjenski ili nenamjenski kredit moraju zadovoljiti dva uvjeta: kontinuirani radni staž minimalno 6-12 mjeseci u trenutačnom poduzeću i redovitost u izvršavanju postojećih dužničkih obveza (dopušteno prekoračenje, kreditne kartice, krediti i sl.).

Banke utvrđuju status zaposlenja iz ovjerene potvrde poslodavaca ili temeljem ugovora o radu. Zaposlenima na određeno često se uvjetuje prijenos primanja kao dodatno osiguranje kredita.

Jeste li zaposleni u solventnom poduzeću?

Kao što je potrebno odrediti kreditnu sposobnost potencijalnog dužnika, jednako tako potrebno je provjeriti i bonitet poslodavca kod kojega je on zaposlen. Stoga, kreditna sposobnost ovisi o tome da li je potencijalni dužnik zaposlen u javnom ili privatnom trgovačkom društvu, u obrtu. Važno je i radi li se o malom, srednjem ili velikom trgovačkom društvu.

Primjer:

Banka A kreditira zaposlenike čiji poslodavci imaju minimalno 10 zaposlenih.

Banka B kreditira zaposlenike čiji je poslodavac ocijenjen ocjenom A, B ili C, neovisno o broju zaposlenih.

Banka C kreditira zaposlenike čiji poslodavci imaju više od 2 godine poslovanja.

Prilikom provjere urednosti poslovanja poslodavca naglasak  se stavlja na solventnost poslovanja, broj zaposlenih, godine solventnog poslovanja, vrsti djelatnosti koju poduzeće obavlja i sl.

Status urednosti u OSR sustavu

Urednost u plaćanju dosadašnjih obveza jedna je od najvažnijih ocjena koja se koristi za procjenu kreditne sposobnosti klijenta.

Redovitost u plaćanju  kao i pregled svih kreditnih obveza vodi se kroz OSR sustav.

On obrađuje podatke građana te u Potvrdi o obradi osobnih podataka u sustavu registra bilježi sve kreditne obveza kod banaka, leasing društava i kartičarskih institucija.

Banka prije odobravanja kredita zaviri u OSR sustav, tzv. krvnu sliku dosadašnjih financijskih obveza klijenta zainteresiranog za novi kredit. Kroz ovaj sustav evidentiraju se   podaci o kreditnim zaduženjima, o redovitosti otplate postojećih obveza, instrumentima osiguranja,  potencijalnim obvezama na ime uloge jamca ili sudužnika i sl.

Korištenjem OSR sustava financijskim institucijama dostupan je velik broj informacija o urednosti i zaduženosti klijenta.

Osim provjere OSR sustava, banke danas primjenjuju i druge metode za provjeru ponašanja klijenta kad je riječ o zaduživanju i urednosti otplate postojećih obveza. Obično su klijenti u obavezi dostaviti dodatne obrasce i potvrde.

Banke često traže potvrde o korištenju tekućih računa, potvrde o blokadama, promete po transakcijskim računima…

Dodatno vašu kreditnu sposobnost mogu ugroziti i …

Prilikom ispunjavanja kreditnog zahtjeva nailazite na upitnik koji obuhvaća niz pitanja osobnog karaktera. Klijenti najčešće ne pridaju važnost odgovorima na takva pitanja, ali odgovori na navedena pitanja utječu na konačnu odluku banke o realizaciji kredita.

Pitanja o broju članova uzdržavanih osoba, bračnom statusu, stanovanju u vlastitom stanu ili kući, stručnoj spremi, starosti, duljini vremena provedenog na istoj stambenoj adresi i kod istog poslodavca, imovini koju posjedujete i sl. svakako treba shvatiti ozbiljno.

Banka A u kreditnoj ponudi razlikuje dvije kreditne linije. U kreditnoj liniji 1 maksimalan iznos kredita je 10.000,00 €, a u kreditnoj liniji 2 iznosi 30.000,00 €. Ako ste kod trenutačnog poslodavca zaposleni svega 8 mjeseci, moći ćete, neovisno o visini mjesečnih primanja i ukupnom radnom stažu, realizirati kredit samo prema uvjetima kreditne linije 1.

Djelatnik banke često je ključni faktor

Odluku o odobrenju kreditnog zahtjeva najčešće donose rizičari banke, uprava banke ili rizičari osiguravajuće kuće, ali određene iznose kredita može odobriti voditelj poslovnice.

Dakle, realizacija kredita može ovisiti o subjektivnoj procjeni osobnog bankara, o karakteru osobe te dosadašnjem iskustvu i odnosu s određenim klijentom. Djelatnik banke vas temeljem individualne procjene  može tražiti da  poboljšate kreditnu sposobnost uz kreditno sposobnog sudužnika.

Instrumenti osiguranja otplate kredita

Instrumenti osiguranja otplate kredita su sredstva koja banka koristi za osiguranje naplate svojih potraživanja od klijenta s kojim je uspostavila kreditni odnos (sudužnik, polica životnog osiguranja, polica osiguranja otplate kredita u slučaju otkaza, namjenski depozit, polica osiguranja od nesretnog slučaja i sl.).

Iako kod kredita postoje instrumenti osiguranja, oni su za banku tek sekundarni izvor naplate, dok primarni izvor predstavljaju novčanih prihodi klijenta.

Banka ima pravo po vlastitom izboru odrediti redoslijed aktiviranja bilo kojeg instrumenta osiguranja.

Zbog različitih gospodarskih, društvenih, financijskih i tržišnih promjena, koje su se dogodile u zadnjih nekoliko godina, i građani i banke morali su se prilagoditi novim uvjetima i mogućnostima zaduživanja, procjenama boniteta i mjerama za što sigurniju otplatu odnosno naplatu kreditnih obveza.

Kako banke procjenjuju kreditnu sposobnost tražitelja kredita, tako bi i tražitelji kredita trebali savjesno procijeniti svoje mogućnosti vraćanja obveza, ali i kvalitetno procijeniti ponude koje se na tržištu kredita nude. Jer, danas se zaista čini da su krediti sve traženiji, ali i dostupniji, a realizacija kredita sve lakša.

Korisnici kredita trebaju biti upoznati s uvjetima kreditiranja i rizicima koje podrazumijeva ugovor o dužničkom poslu. Klijent mora znati što za njega može značiti promjena kamatnih stopa ili promjena tečaja u slučaju kredita s valutnom klauzulom.

Zbog toga je uloga posrednika u ovome procesu izuzetno važna. Upoznavanje klijenta sa svim bitnim informacijama te ponudama kreditnih linija rezultira odabirom pravog kredita što je jedan od osnovnih preduvjeta uredne otplate kredita.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Postovani,
  zanima me koliki bi stambeni kredit mogao podici za kupnju stana.Zaposlen sam na neodredeno kod istog poslodavca oko 3 godine.Nemam nikakve minuse,kredite i slicno.Placa mi se krece od 1350e do 1550e (ukljucujuci prijevoz i gablec).

 2. Pozdrav
  Uskoro punim 47 godina.
  Placa 1500€ neto. Zanima me koliko je maximalna duljina kredita koji bi mogao dobiti s obzirom na moje godine (20god. ili vise/manje?) i koji je maximalan iznos kredita koji bi mogao dobiti (jel moguće oko 130000€? više/manje).
  Koliko je bitan radni staž u trenutnoj firmi (jer sam se tek zaposlio u toj firmi s tom plaćom)?
  Inace imam preko 20 godina radnog staza (cca 15ak neprekidnog) kartice čiste, kredit za auto koji uredno otplacujem (cca 135€ mjesecno jos par godina ali ga mislim prebaciti na suprugu ako treba) nisam bio u minusu godinama, sve obaveze uredno placam.
  Volio bi podici kredit bez jamaca/suduznika i sa hipotekom na tu nekretninu. Da li je to moguće?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kredit je moguće ugovoriti na maksimalno 28 godina. S obzirom na visinu plaće, kreditno ste sposobni za cca. 150.000 – 160.000 eur kredita (ako prebacite kredit na suprugu) ili oko 130.000 eur uz postojeći kredit.
   Radni staž je bitan. Važno je da ne neprekidan.

   Prema podacima koje ste naveli (staž, plaća, zaduženja) imate mogućnosti realizirati kredit bez sudužnika i uz hipoteku na nekretninu.

   Za detaljnije izračune, javite nam se putem kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav..ja i supruga zelimo podignuti stambeni kredit za kupnju kuce.
    Moja primanja su oko 1000€ sa dodacima(osnovica 660). Tek sam se zaposlio u firmu prije 3 mjeseca.
    supruga ima primanja takoder oko 1000€ sa dodacima. Ona je zaposlena u firmi 4 godine .Supruga ima leasing za auto u iznosu od 180 €. Nemamo nikakve minuse. Zanima me koji je maksimalni iznos kredita koji mozemo podic na 30 godina?

    1. Author

     Poštovani,

     prema podacima koje ste naveli, ne možemo s većom preciznošću izračunati Vašu kreditnu sposobnost. Ona je između 65.000 – 160.000 eur.

     Za točniji izračun, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za izračun.

     Lijep pozdrav

 3. Poštovani,

  dečko i ja u kasnim 20-ima bismo dignuli kredit čim on dobije ugovor za stalno (trenutno bi to moglo biti početkom sljedeće godine, odnosno nakon 1. godine rada u toj firmi). On radi u velikoj stranoj firmi (200-tinjak zaposlenih u Hr podružnici), a ja imam ugovor u državnoj firmi još 2 i pol godine s neizvjesnim produljenjem. Ja zarađujem 1100, a on između 1100 i 1400 eura (ovisi o bonusima i broju noćnih smjena). Bi li mogli dići kredit od oko 100 000 eura za kupovinu prve nekretnine te hoćemo li lakše dobiti kredit ako se prvo vjenčamo ili je dovoljno da donesemo izjavu o izvanbračnoj zajednici? Trenutno smo podstanari i plaćamo stan 400-450 eura s režijama. Nemamo nikakve minuse, kredite, čak niti obročnu otplatu jer sve kupujemo jednokratno.

  Hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovana,

   što se tiče kreditne sposobnosti, imate dovoljna primanja da zajedno realizirate stambeni kredit. Možda čak i da to realizirate samostalno. Nije nužno da budete u braku.

   Kako navodite da radite na određeno, kredit je moguće realizirati i s ugovorom na određeno. Uvjet je da imate dovoljno radnog staža za to.

   Za detaljnije provjere, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 4. Pozdrav!
  Zaposlena sam na neodređeno u Hrvatskoj firmi preko 4000 zaposlenika. Imam neto 1150€ svaki mjesec+47€ za prijevoz. Koliki bi stambeni kredit mogla podići?
  Napomena: Nemam nikakvih dugovanja, imam dozvoljen minus na kartici ali nikad ne odem u minus.
  Unaprijed hvala!
  Lijepi pozdrav!

 5. Poštovana,

  zanima me koliki maksimalni iznos stambenog kredita mogu dobiti na rok otplate od 30 godina?

  Imam 29 godina, radim na neodređeno u privatnoj firmi s 200+ zaposlenika, neto plaća mi je 950 EUR + 110 EUR neoporezivih naknada (prijevoz, topli obrok) uz napomenu da je redovna praksa firme da svake godine zaposlenici dobivaju povišice (do sada je to bilo u iznosu od 100 EUR neto). Osim toga, godišnje dobijem cca. 3000 EUR neto bonusa + neoporezivih nagrada.

  Nisam podstanar i nemam nikakvih kredita niti kreditnih kartica. Imam dozvoljen minus po tekućem računu, ali ga u pravilu ne koristim. U slučajevima kada odem u minus (to su mali iznosi po par stotina eura max.), taj isti minus pokrijem s idućom plaćom. Povremeno plaćam na rate, ali ih i otplaćujem u roku.

  Unaprijed zahvaljujem!

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   prema podacima koje ste naveli, kreditno ste sposobni za cca. 125.000 – 135.000 eur uz rok otplate na 30 godina. Točan iznos kredita ovisi o dodatnim parametrima na koje utječe visina kamatne stope.

   Za više informacija i detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

   Lijep pozdrav

 6. Postovana,

  Imam 25 godina, zivim i radim u Irskoj, imam ugovor za stalno. Netto placa mi je 3000€. Hrvatska sam drzavljanka. Nemam nikakvih drugih kredita/dugova/minusa.
  U planu mi je kupnja nekretnine na moru, te me zanima okvirno koliki je maksimalni stambeni kredit koji bih mogla dobiti na 30 godina? Te koliko bi bilo potrebno ucesca ili depozita?

  Zahvaljuem,
  Mia

  1. Author

   Poštovana,

   uz rok otplate na 30 godina, kreditno ste sposobni za cca. 350.000 eur kredita. Iznos učešća ovisi o procjeni nekretnine, ali obično je minimalno potrebno 10%.

   Kako postoji nekoliko kreditnih linija za financiranje kupnje nekretnine, predlažem da nam se javite putem kreditnog upitnik kako bi Vam detaljnije prezentirali mogućnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana
    Imam 38 godina i 15 godina radnog staža.Zaposlen sam na određeno.U banci još imam 16 tisuća eura kredita za otplatiti Rata 400 eura ostale još tri godine.Zanima me vaše mišljenje da li bi možda mogao dobiti novi kredit od 30 tisuća eura i s njim zatvoriti ovaj stari.Novi u trajanju od sedam ili deset godina.Netto plaća 1000 eura .Sve obaveze podmirujem uredno.
    Unaprijed hvala

    1. Author

     Poštovani,

     imate kreditne sposobnosti za novi kredit koji bi refinancirali stari kredit.

     Trebali bismo samo provjeriti koliko imate staža kod trenutnog poslodavca.

     Možete nam tu informaciju ostaviti putem našeg kreditnog upitnika pa ćemo Vas kontaktirati s izračunom kredita.

     Lijep pozdrav

 7. Pozdrav, PBZ banka je prodala moj kredit Eos Matrixu, u 11. mj 2021, sam kompletno isplatila Eos i od tada nemam više nikakve blokade po računu. Htjela bih zatražiti dozvoljeni minus u svojoj banci, da li će to stvarati problem kod zahtjeva? Lp,

  1. Author

   Poštovana,

   sve ovisi o poslovnoj policiti banke i njihovim uvjetima. Povijesna neurednost biti prepreka pri odobrenju dozvoljenog prekoračenja, ali uglavnom (ako su zadovoljeni ostali uvjeti) dozvoljeno prekoračenje se odobrava jednostavnije nego kredit. Pokušajte, a ako ne uspijete, javite nam se.

   Lijep pozdrav

 8. Postovani,

  koliki kredit mogu dobiti za kupnju zemljista i gradnju kuca za stanovanje i najam na moru ako imam stabilnu mjesecnu zaradu od 4-5000 eura kao vlasnik firme?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   za izračun kreditne sposobnosti kao vlasnika firme ne uzimaju se prihodi firme nego eventualno ostvarena dobit.

   Kako bi Vam mogli to izračunati, potrebni su nam podaci o poduzeću te informacije o plaći ako si ju isplaćujete.

   Sve te podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca pa ćemo Vas kontaktirati i dati Vam sve potrebne informacije.

   Lijep pozdrav

 9. Poštovani

  imam 28 godina te sam zaposlen u cijenjenoj firmi na neodređeno zadnjih 6 godina. Imam plaću oko 1900 eura neto. Zanima me može li u kojoj banci postojati opcija da samostalno dignem kredit od 200 tisuća eura? Ili minimum 150?

  Hvala na pomoći

 10. Poštovana,
  Muž i ja zelimo kupiti gradevinsko zemljiste vrijednosti 150000€, te prodajom stana (210 000€) financirati izgradnju kuce na zemljistu.
  Njegova plaća je cca 1000€, moja 1100€ + prihod od iznamjljivanja apartmana cca 4000€ + pausalni obrt.
  Kako da dobijem iznos kredita za gradevinsko zemljiste bez da dajemo stan u hipoteku, druge nekretnine nemamo.
  Hvala puno na odg
  Ana

  1. Author

   Poštovana,

   ako je zemljište građevinsko i vrijedi dovoljno, ono može biti osiguranje kredita za kupnju zemljišta.

   Za detaljnije informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika. Kontaktirat ćemo Vas u roku 24h i uputiti Vas u uvjete i procedure realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, radim u državnoj firmi (prosvjeta) na neodređeno, imam 49 godina i podigla bih nenamjenski kredit, što veći i uz najveći broj godina za otplatu. Plaća mi varira između 1300 i 1500 eura. Imam jedan gotovinski kredit i sitno sam u minusu, no to bih prije pokrila. Mogu li znati cca iznos koji bih mogla podići Zahvaljujem, lijep pozdrav

   1. Author

    Poštovana,

    kreditno ste sposobni za 40.000 eur nenamjenskog kredita. Ovisno o iznosu, rok otplate može ići i do 12 godina.

    Do kraja mjeseca su akcijske ponude nenamjenskih kredita. Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

    Javit ćemo Vam se u roku 24h.

    Lijep pozdrav

 11. Pozdrav,

  ja i muž bi dizali stambeni kredit za adaptaciju kuće.
  Za hipoteku bi koristili drugu kuću koja je izgrađena i vrijednost joj je veća (ne bojimo se visine procjene kuće).
  Treba nam što veći kredit i što mislite koliko bi max mogli dobit kredita na 30 godina.
  Njegova neto plaća je cca 850€, a moja 830€.
  Oboje smo zaposleni na neodređeno u firmama od preko 100 zaposlenika.
  U trenutku dizanja kredita nećemo imati nikakva druga zaduženja (trenutno imamo manje kredite koje ćemo zatvoriti prije ovog kredita).

  Hvala

 12. Poštovana,
  imam 27 godina i zaposlen sam 7 godina, neto placa cca 800€ (+prijevoz i obrok 200€), prethodni kredit uredno zatvoren. Zanima me koliki je maksimalni nenamjenski kredit koji mogu podignuti na 3 ili 5 godina?

 13. Pozdrav, zanima me koliko mi kreditne kartice, minus i obrocna otplata po tekucem utjecu za stambeni/gotovinski kredit? Naime, zelio bih uzeti stambeni na 20-30 godina za kupnju stana. Neto placa mi je 1100eur i imam 100eur prijevoz. Tri godine staza, sve tri u istoj firmi na neodredeno. Ali imam odobreno u ERSTE prekoracenje (3000eur) i obrocnu otplatu (2000eur) te u rba banci kreditnu karticu (limit 5500eur). Nemam dugovanja po tome. Zanima me gleda li se neki postotak od limita te koliko iznosi sposobnost sa i bez ovih prekoracenja i kartica (mogu ih i ukinuti ako bude potrebno). Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   svaka banka na različit način računa umanjenje kreditne sposobnosti za limite. Prema podacima koje ste naveli, uz limite, maksimalno ste kreditno sposobni za cca. 78.000 eur stambenog kredita. Ako bi podmirili ova zaduženja, možete realizirati do 95.000 eur stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

 14. Poštovana,

  Zaposlena sam na neodređeno u državnoj firmi, sa prosječnim mjesečnim primanjima od 1.250,00€. Nemam nikakve minuse, blokade ni zaduženja. Potrebno mi je 50.000€ stambenog kredita za dovršenje izgradnje kuće, koje bi otplatila u 15 godina pa me zanima je li to moguće.

  Lp!

  1. Author

   Poštovana,

   Vaša kreditna sposobnost je dostatna za željeni iznos kredita uz rok otplate na 15 godina.

   Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i zovemo Vas u roku 24h.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, imam neto primanja u iznosu od 480 eura. Radim 8 mjeseci na neodredjeno. Imam 23 godine. Živim sa roditeljima i nemam većih troškova niti plaćam najamninu za stan u kom živimo. Koliko bi iznosila rata za gotovinski nenamjenski kredit?

    1. Author

     Poštovani,

     nedostaju nam još neki podaci za provjere. Radite li na puno radno vrijeme?

     Ukoliko bi Vaša primanja bila prihvatljiva, maksimalna mjesečna obveza za nenamjenski kredit iznosila bi 120 eur, a maksimalni iznos kredita cca. 10.000 eur.

     Lijep pozdrav

   2. postovani, gledam gotovinski kredit do 18500 eura danas u banci su mi rekli da je moguc kredit na 10 godine rata 210 eura. sad me zanima koliko je vjerovatno da ce se taj kredit odobriti? ozenjen, imam djete primanja 800 eura + 150 prijevoz itd.. radim 6 mj u firmi sa 20+ zaposlenih.
    jedan dopusteni minus u banci, kredita do sad nisam imao niti bio u blokadi, gvala lp

    1. Author

     Poštovani,

     matematička kreditna sposobnost samo je jedan od parametara. Plaćom zadovoljavate za navedeni iznos, no potrebno je provjeriti i bonitet poslodavca kao i druge parametre za kredit.
     Isto tako, važno je i usporediti ponude više banaka kako bi pronašli najbolji kredit.

     Tu Vam možemo pomoći. Izračunat ćemo detaljno Vašu kreditnu sposobnost, provjeriti ponude na tržištu te Vas uputiti u proces realizacije željenog kredita.

     Za detaljnije izračune i informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke za kontakt.

     Javit ćemo Vam se u roku 24h.

     Lijep pozdrav

 15. Poštovani, imam mjesečna primanja oko 1.200€, zaposlen sam na neodređeno, trenutno imam nenamjenski kredit 400€ i pozajmicu 18€ mjesečno. Interesira me, mogu li dobiti stambeni kredit i u kojem iznosu, ako je moguće. Nadalje, postoji li mogućnost da se kod dizanja stambenog kredita vrati kredit koji imam, a ostatak da ode u stambeni objekt. Zahvaljujem unaprijed.

  1. Author

   Poštovani,

   uz navedena primanja i kredit, kreditno ste sposobni za cca. 25.000 eur. Nije moguće iz stambenog kredita podmiriti dugovanja za nenamjenske kredite.
   Možemo provjeriti imate li mogućnosti refinancirati postojeći kredit i tako povećati svoju kreditnu sposobnost.

   Javite nam se putem kreditnog upitnika pa ćemo detaljno sve provjeriti.

   Lijep pozdrav

 16. Pozdrav!
  Zanima me koliki bih stambeni kredit mogao podići s obzirom da mi je plaća netto 950€, radim na neodređeno već 5 godina u firmi sa stranim vlasnikom i preko 200 zaposlenih. Imam 37 godina i digao bih kredit na 30 godina. Da li je to moguće i koliko bih mogao dobiti?
  Unaprijed zahvaljujem i sve pohvale za stranicu!

 17. Dobar dan,
  Zanima me stambeni kredit na period ne viši od 15 godina. Radim u Danskoj gdje su svi porezi plaćeni, u HR sam polovicu vremena. Netto je oko 4500 eura, žena u HR netto oko 1600 eura. Koliki kredit je ostvariv?

  Lp

 18. Poštovani,
  partneričina plaća je 650 e i ima posao u državnoj tvrtci na neodređeno, ja sam također od prije mjesec dana u državnoj tvrtci na određeno i placa mi je oko 1150 e. Zanima me koliko bih mogli podici stambenoga kredita? Hvala

  1. Poštovani, zaposlena sam u privatnoj firmi na neodređeno, 5 nas je zaposlenih, plaća je 663€ +/-, nemam dugova, nisam u minusu, uzdržavam 1 maloljetno dijete, otac umirovljeni policajac, majka njegovateljica u Austriji, živim s njima. Koliko bih mogla dobiti gotovinski kredit na 10 godina? Rečeno mi je u banci 17000€, što mi i odgovara.

    1. Pozdrav, zanimalo bi me koliko bi mogao dobiti gotovinski kredit na plaću od 780 eura s time da sam preko vas uzimao kredit i otplaćujem ga 120 eura mjesečno. sa novim kreditom bih zatvorio taj stari.

    2. Poštovana,
     zaposlena sam u državnoj firmi na neodređeno, plaća mi je uključujući putne troškove 1.010,00 EUR. Nisam udana, nemam djece, imam 30. god. također nemam blokada, minusa ni dugova. Zanima me koliki bih maksimalni iznos mogla podići stambenog kredita za kupnju stana?
     Unaprijed hvala na odgovoru!

 19. Poštovani,

  Radim u državnoj firmi na neodređeno, plaća mi je 1250€ pa me zanima koliko sam kreditno sposobna na 27 godina (otplaćivanja)?

  Hvala unaprijed. Odlična Vam je stranica. 👌🏻

 20. poštovani,
  zaposlen na neodređeno, državna služba,plaća 1750 €,imam dva nenamjenska kredita, jedan 211€,drugi 270 €.
  Koliko bih mogao dobiti stambenog kredita na 30 godina .
  hvala

   1. Pozdrav

    Zanima me ovako koliko bih mogao dobiti stambenog kredita na 30 godina uz moju placu od 1300 eura i od supruge 1000 eura uz to sto ona ima postojeci kredit a rata je nekih 280 eura
    Oboje radimo u istoj firmi , oboje smo na neodredjeno
    L.P

     1. Trebao bih pitanje. upao sam u financiske probleme I trebao bih kredit da podmirim veći dio duga postojećeg po kreditnom kartici i e .pozajmicama . stalno sam zaposlen nisam blokiran duže vrijeme 6 7 godina 800 eura je neto plaća. S tim bi kreditom stao na noge . mislite li da ću proc kod kreditne sposobnosti

 21. Poštovani,
  Molim izračun kreditne sposobnosti.
  Imam 26 godina, radim 2 posla, ugovori na određeno. 1. posao na puno radno vrijeme, placa 730-770€; 2. posao na 16 sati tjedno, mjesecna primanja cca 100-150€.
  Ne postoje nikakva dugovanja u banci.

   1. Do koliko godina starosti dajete kredite umirovljenicima(56 godina starost).Mirovina 1100 eura trenutno.

 22. Postovani,zaposlen sam na neodredeno i imam mjesecnu netto placu u prosjeku 2200€,imam 26 godina,nemam niti sam ikada imao kredit ili dug u hrvatskoj. Imam ucesca 20 000€,zanima me koliki iznos stambenog kredita bih mogao dobiti i po kojom kamati,hvala,

  Lp

 23. Poštovana,

  uz plaću od 1400€ mjesečno i ugovor na neodređeno, koliki iznos bi mogao dobiti za stambeni kredit od 20 godina?

  Srdačan pozdrav

 24. Poštovana,
  moja plaća iznosi oko 1060E, a suprugina oko 1000E (plus oko 30E prijevoza svaki), plus/minus 10E ovisno o mjesecu. Ugovori na neodređeno, državna služba. Zanima me iznos stambenog kredita na 30g.

  Srdačan pozdrav i hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za cca. 180.000 – 205.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Točan iznos ovisi o dodatnim parametrima za izračun kreditne sposobnosti.

   Za detaljnije informacije, pozivam Vas da nam ostavite potrebne podatke za izračun putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 25. Poštovana,

  da li je ograničenje ovrhe na plaći po Ovršnom zakonu
  najviši mogući iznos mjesečnog anuiteta za otplatu kredita,
  ili banka kod procjene kreditne sposobnosti uzima i dodatne faktore tako da mjesečni anuitet može biti i veći od ograničenja po Ovršnom zakonu?

  Zahvaljujem.

  1. Author

   Poštovani,

   svaka banka ima različita pravila o izračunu kreditne sposobnosti, a onda dodatno ovise i o vrsti kredita kao i o roku otplate.

   Ponekad anuitet može biti i veći od ograničenja po OZ.

   Lijep pozdrav

 26. Poštovani,
  zanima me koliki bismo hipotekarni kredit mogli dobiti na stan (procjena 250.000.EUR). Moja primanja su 1600 EUR, a suprugova cca 1000EUR. U stlanom smo radnom odnosu.
  Lp,
  Ksenija

 27. Poštovani,
  koliki iznos kredita mogu dobiti, rad na neodređeno, plaća 796,38 eura

  Lp,
  Josipa

 28. Poštovani,

  Zanima me je li moguće dobiti stambeni kredit ako je status zaposlenja na određeno sljedećih 2 godine, te ako je moguće koji iznos kredita. Plaća 1000 eura, dobrostojeća firma preko 500 zaposlenika, nemam nikakvih drugih kredita, kreditnih kartica, minusa,

  Hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   moguće je dobiti kredit i s ugovorom na određeno. Bitno je da imate 12 mjeseci staža bez prekida (može i kod više poslodavaca).
   Kreditno ste sposobni za cca. 75.000-80.000 eur stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Bio sam blokiran do prije godinu dana, od tada sve uredno, zaposlen zadnjih 7 godina na neodređeno, plaća oko 900€, prijevoz oko 280€,regres oko 130€,bozicnica oko 460€.Nemam kredita, nisam jamac. Da li postoji banka koja bi me kreditirala s obzirom na blokadu i u kolikom iznosu otprilike? Nenamjenski ili stambeni kredit.
    Lijep pozdrav!!

 29. Poštovana,

  Prosjek primanja u zadnjih 6 mjeseci mi je 1600€ netto, supruga ima 900€ netto, oboje radimo u IT sektoru u velikim dobrostojećim tvrtkama. Nemamo zaduženja. Oboje imamo 25 godina. Zanima nas za kakav stambeni kredit smo sposobni na rok isplate 25/30 godina.

  Hvala unaprijed na odgovoru!
  Lijep pozdrav,
  Nevio

 30. Poštovani, imam 25 godina i zanima me koliko bi mogao dobiti za stambeni kredit.
  Zaposlen sam u državnoj firmi, ugovor na neodređeno (VSS), plaća mi je oko 1220 eura.
  Otplaćujem jedan kredit koji sam podigao za potrebe studiranja, ostalo mi je još 9500e za otplatit, rata tog kredita je 121e.
  Ostala dugovanja nemam, s time da imam ušteđeno na računu oko 10 tisuća e.
  Hvala na odgovoru.Lp.

 31. Poštovani,

  zaposlena sam u državnoj ustanovi, na neodređeno, s mjesečnim primanjima u netto iznosu od 1200 do 1300 eura.
  Nemam dugovanja/kredite, nisam u minusu, nisam podstanar.
  Htjela bih podići stambeni ili hipotekarni kredit u trajanju 20 – 25 godina (imam 42 godine).
  Koliki je najveći mogući iznos koji mogu dobiti?
  Suprugova mjesečna primanja su 1000 eura. Također je zaposlen na neodređeno, nema dugovanja, kredita, nije u minusu.
  Koliki je najveći mogući iznos koji možemo zajedno dobiti?
  Trebamo li plaćati osiguranje kredita?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
  Nina

  1. Author

   Poštovana,

   što se tiče stambenog kredita (za stambene namjene), samostalno ste kreditno sposobni za cca. 130.000 eur uz rok otplate na 25 godina. Uz supruga kao sudužnika, mogli biste realizirati cca. 230.000 275.000 eur (ovisno o točnom prosjeku plaće).

   Kod hipotekarnog kredita (nenamjensko korištenje sredstava), samostalno ste kreditno sposobni za oko 100.000 eur, a uz supruga za oko 150.000 eur uz rok otplate na 20 godina.

   Za detaljnije izračune, javite nam se putem našeg kreditnog upitnika i ostavite nam svoje podatke. Kontaktirat ćemo Vas s više informacija oko mogućnosti realizacije.

   Lijep pozdrav

 32. Postovana,

  Postoji li nacin da banka kreditira samo garazu stambenim kreditom?

 33. Postovani,

  vlasnica sam firme koja radi tek trecu godinu, a s obzirom na koronu i inflaciju dvije godine je poslovala s gubitkom. Prosjecna godisnja placa s neoporezivim dijelom iznosi 6500 kuna. Zeljela bih dignuti stambeni kredit, a imam 30 000 eura ucesca, koliki je najveci stambeni kredit na 30 godina koji bi mogla dignuti?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 51.000 – 55.000 eura kredita. Za izračun točnog iznosa kredita, potrebni su nam još neki podaci. Javite nam se putem kreditnog upitnika i ostavite svoje podatke. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam sve informacije oko stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav,kolika je kreditna sposobnost ako imam placu 10000 kn,zaposlena sam u državnoj ustanovi?.Dali alimentacija ulazi u kreditnu sposobnost?

 34. Poštovana,
  Zaposlena sam godinu dana na neodređeno u privatnoj firmi sa 2 zaposlenika. Plaća mi je 1000 eura. Nemam dugove, kredite i slično. Koliki stambeni kredit mogu dobiti na 30 godina? Ili ako postoji mogućnost hipotekarnog kredita s obzirom da posjedujem jednu nekretninu?

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 80.000 – 85.000 eura stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Što se tiče hipotekarnog kredita, kamatne stope su veće, a rokovi otplate kraći. Stoga je i maksimalni iznos kredita manji – cca. 50.000 – 55.000 eur.

   Lijep pozdrav

 35. Postovani

  Zaposlen sam u drzavnoj firmi
  Imam primanja 7800kn
  Trenutno imam nenamjenski kredit 1750kn
  Koliko stambenog apn kredita bi mogao dobit na 20 godina
  Hvala Lp

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeći kredit, ostaje Vam kreditne sposobnosti za cca. 25.000 eura stambenog kredita.

   Kreditnu sposobnost možete i povećati, a jedan od načina je i refinanciranje postojećih obveza.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke kako bi mogli provjeriti detaljnije koje su Vaše kreditne mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 36. Poštovana, uz plaću od cca 1800€, prijavljenu najamninu od stana 260 € /mj imam stambeni kredit uz hipoteku na kući od 800 €/mj još 10 godina.

  Postoji li opcija dobivanja stambenog kredita cca 110000 eur na 20 godina, uz hipoteku na kuću na kojoj već je hipoteka ( vrijednost 200000€, hipoteka za kredit 75000€), plus hipoteka na stan vrijednosti 60000€ plus naravno hipoteka na stan koji bih još kupio za tih 110000€ i iznajmljivao tako da bi 2/3 rate pokrila najamnina?

  1. Author

   Poštovani,

   kreditna sposobnost je ”na knap”, no vjerojatno bi produljivanjem roka otplate za 1-2 godinu mogli realizirati željeni kredit.
   Predlažem da nam ostavite svoje podatke kako bi napraviti točne provjere i izračune. Svoje podatke možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 37. Poštovani,
  Uskoro planiram otvoriti taxi firmu ili obrt. Ukoliko se prijavim na minimalnu plaću, a dobit na obrtu ostane jeli mi i to ulazi u kreditnu sposobnost? Konkretnije pitanje jeli mi isto vezano se kreditnu sposobnost ako sebi dam veću plaću ili ako si dam manju plaću, ali obrt bude u većoj dobiti?
  Unaprijed hvala I lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   ukoliko otvorite obrt, nemate obvezu isplate mjesečne plaće. Kreditna sposobnost računa se prema ostvarenom dohotku (razlika između primitaka i izdataka) umanjenom za porez.

   Ako se odlučite otvoriti poduzeće, u izračun kreditne sposobnosti uzima se plaća koji su budete isplaćivali. Što se tiče dobiti koju ostvari poduzeće, ona Vam može povećati kreditnu sposobnost (ovisno o banci i kreditnoj liniji).
   Na koji način bi bili više kreditno sposobni, ovisi o visini plaće i dobiti.

   Kod predaje zahtjeva za kredit, važno je da poduzeće/obrt posluje najmanje 1 godinu. Kreditna sposobnost na temelju dobiti računa se iz predanih godišnjih financijskih izvještaja za poduzeća (račun dobiti i gubitka, bilanca). Za izračun kreditne sposobnosti za obrt koriste se podaci iz predane porezne prijave za obrt (obrazac DOH)OB.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    Prvo unaprijed hvala na odgovoru

    Naime u ZABi sam imao dva kredita koja sam uredno otplatio bez kašnjenja, nemam minusa, nemam nikakvih zaduženja. Imao sam problem jer sam imao dug prema PBZ-u (American – dobra lekcija za kreditne kartice) te je taj dug otkupio EOS (nisam bio nikada blokiran, ovršen ili slično) te sam navedeni dug podmirio. Sada me zanima da li bi mi uopće u ZABi odobrili nenamjenski kredit na 5 godina od 18000 eura? (možda bi išao i na 1-2 godine više ali pretpostavljam da sam na granici zbog novog zakona? ispravite me ako griješim).

    Primanja su redovita, ugovor na neodređeno, velika firma, 7500kn.

    Unaprijed hvala na odgovoru.

    1. Author

     Poštovani,

     što se tiče kreditne sposobnosti, ona je dostatna za željeni kredit s rokom otplate do 5 godina.

     No, budući da ste imali prodaju potraživanja (nemamo informaciju kada), to Vam može biti prepreka pri realizaciji kredita.

     Za Vas možetemo provjeriti gdje i pod kojim uvjetima možete dobiti kredit. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

   2. Postovana, ako sam bila blokirana prije 2.5 godine, blokada podmirena, znaci prije 2.5.godine,dali se moze dobiti stambeni kredit, bez obzira na prijašnju blokadu

 38. Radim na neodredeno 3god placa od 4.500 do 4.700 zanima me da li mogu dobit kredit od 40,000kn ili 45,000kn

  Nisam blokiran nemam ovrhe, ali sam uplacivao na casino

  Nisam znao da se to ne smije

 39. Poštovana,
  zaposlena sam u državnoj ustanovi, na neodređeno, VSS, s mjesečnim primanjima u netto iznosu od 8100 kn.
  Nemam dugovanja/kredite, nekretninu, nisam podstanar.
  Htjela bih samostalno podići stambeni ili hipotekarni kredit u trajanju 20 – 25 godina.
  Koliki je najveći mogući iznos koji mogu ostvariti?
  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobnosti za cca. 85.000 eur – 100.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 25 godina.
   Ako se interesirate za APN kredit, tu možete realizirati 95.000 eur i 105.000 eur uz rok otplate na 25 godina.

   Maksimalno možete realizirati cca. 115.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovanje,

    Imam mjesečna primanja 10 000 kn i dva manja kredita u iznosu od 780 kn i 500 kn
    Jel bi bio u mogučnosti dići stambeni kredit u iznosu od 122 000 eura

    Hvala unaprijed i Lp

 40. Poštovanje,
  trenutno imam mjesečne prihode 7100kn (6900+200 prijevoz). Iduće godine bi to trebalo porasti na 8000kn (7800+200). Zanima me koliki je stambeni kredit moguće dobiti na 30g. s time?
  Također, ako i supruga i ja imamo mjesečne prihode 8000, za koji iznos je onda moguće da zajednički dignemo kredit?
  Svi ugovori su na neodređeno u javnoj službi.

  Puno hvala unaprijed

 41. Poštovanje,

  imam 25 godina i zaposlen sam već 3 godine na neodređeno u jakoj privatnoj firmi. Prosječna mjesečna primanja su mi oko 11000 kuna uz to da kroz sljedećih mjesec dva očekujem povišicu od nekih 1500 kuna neto. Imam višu stručnu spremu, te niti ne koristim dozvoljeni minus, niti ne koristim plaćanje na rate. Zanima me koliki maximalni APN kredit mogu dobiti na 30 godina?

 42. Postovana, student sam na posljednjoj godini fakulteta i imam 27 godina. Radim kontinuirano vec cetvrtu godinu kao trener i imam redovita primanja u iznosu od 3500kn mjesecno (ove godine imam dodatne prihode pa se taj iznos penje na oko 5000kn). S obzirom da je posao preko studentskog ugovora svaki mjesec, postoji li mogucnost da dobim studentski kredit u iznosu od 4000 EURA?

  Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   primanja koja ostvarujete najčešće nisu prihvatljiva za kredit. No, predlažem da se svakako čujemo za dodatne informacije kako bi provjeriti postoje li još koje mogućnosti za realizaciju kredita.

   Pozivam Vas da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke za kontakt.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    zanima me koliki iznos stambenog kredita mogu dobiti na plaću od 2000 eu, sa kreditom mjesečne rate 130eu i Diners kartica sa limitom od 3700 eu?
    Hvala

 43. Pozdrav,
  imam pitanje mogu li podici kredit iznosa cca 20 000kn? Placa 7600kn netto ugovor za stalno u dobroj tvrtci. Imao sam dug karticnoj kuci oko 3 mjeseca koji sam platio ali su me u upisali u OSR sustav. Nisam to ni znao dok nisam zatrazio dopusteni minus u banci pa su me odbili. Imam kredit rata 1470kn.

 44. Poštovana,
  radim na neodređeno u državnoj službi. Plaća mi je cca 11000 kn. Imam nenamjenski kredit od 1800 kn mjesečno. Planiram kupnju stana te me zanima koliko sam maksimalno kreditno sposobna dignuti stambenog kredita.
  Unaprijed hvala

 45. Poštovani, zaposlena sam godinu dana na određeno u velikom poduzeću. Primanja su mi 6000 HRK plus 450 HRK prijevoz te skoro svaki mjesec ostvarujem bonus na plaću u iznosu od 1000 HRK. Nemam kredit, ali imam karticu na rate dozvoljenog korištenja u iznosu od 18 200 HRK. Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu nemam, a svoje obveze plaćam uredno. Moje je pitanje koliki iznos gotovinskog kredita mogu dobiti i na koliko godina? Hvala i srdačan pozdrav.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za cca. 30.000 eur – 38.000 eur gotovinskog kredita uz rok otplate 10 godina. Točan iznos kredita, ovisi o dodatnim parametrima za određivanje kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 46. Poštovana,

  Imam 27 godina. Zaposlena sam na neodređeno 10 mjeseci u maloj, privatnoj firmi. Trenutna plaća mi je 6000 kn ali očekujem povišicu za 3 mjeseca u iznosu od 700kn.
  S plaćom od 6700 kn koliki stambeni kredit mogu podignuti na 30 godina?
  Nemam minuse ni dugove, nisam nikad imala kredit. Nisam jamac ni sudužnik. Imam stan na svoje ime (darovnica) i ušteđevinu u banci od cca 13 000 eura.

  Unaprijed hvala,
  Nikol

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenoj plaći od 6.700 kn, kreditno ste sposobni cca. 65.000 – 67.000 eura stambenog kredita ili oko 70.000 eura APN kredita (uz prodaju postojeće nekretnine).

   Lijep pozdrav

 47. poštovani,

  djevojka i ja imamo mjesečna primanja cca 10000 kn neto, i želimo koristiti APN za sljedeću godinu.
  Ja sam zaposlne u privatnom sektoru jakoj telekomunikascijskoj firmi, djevojka je zaposlena u državnoj firmi oboje na neodređeno. Znami nas koliki bismo mogli dobiti iznos kredita na otplatu od 20-30 godina?

  Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   ako je plaća svakog od Vas 10.000 kn, kreditno ste sposobni za cca. 260.000 eura stambenog APN kredita uz rok otplate na 20 godina. S rokom otplate na 30 godina, možete dobiti oko 360.000 eura.

   Lijep pozdrav

 48. poštovani,

  imam kredit od 800 kn/mj te me zanima do kojeg iznosa i najnižeg roka otplate mogu dignuti stambeni kredit od 45000 eura. zatvorila bi postojeći kredit. zaposlena sam na neodređeno u državnoj firmi i imam plaću od 4500 kn neto. lp

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, uz navedena primanja nemate dovoljno kreditne sposobnosti za stambeni kredit u iznosu od 45.000 eura.
   Minimalna primanja za taj iznos bi trebala biti cca. 5.200 – 5.800 kn.

   Svoju kreditnu sposobnost možete povećati dodatnim primanjima ili sudužnikom.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana,

   da li je moguće dobiti kredit od 30.000 EUR na 10 godina?
   Trenutna plaća je 6600 HRK i zaposlen na neodređeno.Imam kredit kojem mjesečna rata iznosi 987 HRK te bih ga htio zatvoriti. Još imam Diners kreditnu karticu, ali bez ikakvih otplata.

   1. Author

    Poštovani,

    kreditno ste sposobni za iznos od 20.000 – 30.000 eura uz rok otplate na 10 godina. Točan iznos kredita, ovisi i o ostalim paramterima za izračun kreditne sposobnosti.

    Predlažem da popunite kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

    Lijep pozdrav

    1. Poštovanje , u procesu sam otvaranja firme , zanima me kolika moja mjesecna primanja moraju bit kako bi uzeo kredit ili pripomoc za leasing vozila preko firme.
     i jeli to moguce realizirat unutar 6 mjeseci .
     lp.

     1. Author

      Poštovani,

      banke obično traže da plaća nije niža od one minimalne propisane zakonom. Primjerice, u 2023. određena je minimalna plaća u visini 560,00 eur neto. Uz tu plaću moguće je realizirati kredit od cca. 12.000 do 13.000 eur uz rok otplate na 10 godina.
      Međutim, potrebno je da firma posluje najmanje 1 godinu kako bi zahtjev za kredit mogli i predati.

      Što se tiče leasinga, kod njega su uvjeti nešto drugačiji i često nije potrebno imati punu godinu poslovanja. Uvjet je imati određeni postotak učešća u cijeni vozila.

      Lijep pozdrav

 49. Poštovana,

  imam neto plaću 6.000 kn. Zaposlen na neodređeno u privatnoj firmi zadnjih 5 godina. Koliki iznos APN kredita mogu dobiti?

 50. Pozdrav,
  Zanima me mogu li podići kredit do nekih 20 000kn? Plaća mi je 7000kn, rad na neodređeno u dobroj firmi. otplaćujem kredit rata 1470kn. Sa tim kreditom bi zatvorio diners dug star 2 mjeseca…

 51. Bok, vec skoro godinu dana imam pausalni obrt sa prosjecnom godisnjom zaradom od 250.000kn. Koliki kredit mogu dignuti za gradnju apartmana za iznajmljivanje, gdje bih i stanovao? U slucaju da mi treba jamac, imam clana obitelji sa svojim obrtom koji ima godisnju zaradu oko 200.000kn
  Hvala!

   1. Postovana.
    imao sam dug od cca..1200kn.koje banka( bez mog znanja!)
    ” prodaje “agenciji za naplatu potrazivanja.Sve je odmah placeno ali sad mi nijedna banka naredne 4 godine ne zeli odobriti kredit jer to vide u svojim podacima?Nitko od njih me nije upozorio da ukoliko ne platim da ce se ponasati ovako.Da li imaju zakonski pravo prodavati potrazivanja i zakonski odbiti dati kredit zbog toga.,?
    Molim za savjet..
    hvala

    Boris

    1. Author

     Poštovani,

     banka ima pravo prodati potraživanje ako se od Vas ne uspijeva naplatiti. Zapis da je potraživanje prodano, zaista stoji 4 godine u kreditnom izvješću. Nekim bankama je to prepreka za novi kredit, a nekima ne. Točnije, postoje banke gdje unatoč prodanom potraživanju možete dobiti kredit.

     Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Provjeriti ćemo Vaše mogućnosti kreditiranja i povratno Vam se javiti.

     Lijep pozdrav

 52. Poštovani,

  imam stambeni kredit (bez hipoteke) u iznosu od 40 000 EUR na 10 godina i rata mi je nešto manja od 3000 kn.

  Zanima me mogu li dobiti gotovinski kredit u istoj ili nekoj drugoj banci, s obzirom da sam negdje procitao da je to najveći iznos kredita kojem možemo biit izloženi, bez instrumenata osiguranja (kao što sam napisao, hipoteku nemam).

  Kreditno sam sposoban, IT sektor.

 53. Pozdrav,

  Neformalno sam freelancer u inozemstvu (neodređeno radno vrijeme) zadnjih 4-5 godina. Nemam dugova, kredita, i sl. Također nisam jamac nikome.

  Prosječna mjesečna primanja su 4,000-7,000HRK (ne dobivam preko tekućeg) računa. Želim podignuti €7,000 nenamjenskog kredita na otplatu od pet godina.

  Koji su mi koraci?

 54. Pozdrav,izašao sam iz blokade 15.12.2021g,imam plaću koja varira od 20000kn pa do 40000kn sa terenskim dodatkom te me zanima da li mogu dobiti nenamjenski kredit od 30000e pošto sam do nedugo bio u blokadi?

  1. Author

   Poštovani,

   zadovoljavate uvjete matematičke kreditne sposobnosti i imate mogućnosti za kredit od 30.000 eura.
   Kako ste do nedavno bili u blokadi, trebali bismo napraviti i dodatne provjere.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje kontakt podatke putem kreditnog obrasca. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija oko kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, blokirani sam korisnik. Dali ja mogu dobiti kredit sa kojim bi podmirila dugovanja?! Mjesečna netto plača mi je 4500kn.

 55. Poštovani, prebacio sam se u novu i veću firmu di ima više zaposlenih, imam kredit od 120.000kn mjesečna rata je 1300kn, imam ovrhu od 50.000kn,, visina plaće je 5500kn, te me zanima dali mogu ostvariti pravo da to svedem u 1 kredit, unaprijed hvala 🙂

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemate dovoljno kreditne sposobnosti da stavite sve u jedan kredit.
   Maksimalno ste kreditno sposobni za iznos kredita od cca. 140.000 kn. Iznos kredita možete povećati uključivanjem sudužnika u kredit.

   Lijep pozdrav

 56. Poštovani,
  Bio sam u blokadi 90.000,00kn preko 5 godina. Blokada je riješena prije 7 mjeseci. Zaposlen sam u vlastitoj firmi koja posluje godinu dana, a neto plaća mi je 8000kn. Nemam nikakvih drugih obveza po ratama i slično. Supruga je zaposlena u javnom sektoru sa plaćom od 5600kn.

  Koliki iznos stambenog kredita bi zajedno mogli ostvariti?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   matematički ste kreditno sposobni za cca. 140.000 do 160.000 eur. Točan iznos ovisi o Vašem bonitetu. Također, realizacija kredita ovisi o tome i za što ste bili blokirani tijekom zadnjih 5 godina.

   Za detaljnije izračune i informacije, predlažem da popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

 57. Poštovana,

  Imam 27 godina, radim u državnoj službi na neodređeno posljednjih 5 godina. Minimalni iznos mjesečne plaće mi je 8200,00 kn, a prosjek zadnja 3 mjeseca je 8500,00 kn. Klijent sam Zagrebačke banke 9 godina gdje imam otvoren gotovinski kredit, plaćam 1420kn/mj i preostalo mi je još oko 32000,00 kn za otplatiti.

  Zaduženja uredno podmirujem, ali ponekad koristim i “prešutno prekoračenje” te ne znam utječe li to na kredibilitet.

  Želim podići stambeni kredit u spomenutoj banci stoga me interesira koliki iznos mogu dobiti u ove dvije opcije:
  1. Uzimanje stambenog kredita samostalno
  2. Uzimanje stambenog kredita koristeći sudužnika (roditelj) koji isto radi na neodređeno, a ima plaću 5000,00 kn i nema dugovanja

  Ovisno o kredibilitetu odlučila bih koja mi opcija od ove dvije odgovara.

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Srdačan pozdrav.

  1. Author

   Poštovana,

   kreditno ste sposobni za stambeni kredit.

   Samostalno možete realizirati iznos od cca. 70.000 eur – 82.000 eur, a uz sudužnika od 107.000 eur – 115.000 eur. Izračuni su rađeni s rokom otplate na 30 godina.
   Točan iznos kredita ovisi o vrsti kredita koji Vam je potreban – redovan stambeni kredit ili APN kredit te o Vašem bonitetu.

   Dodatno, postoji još jedna mogućnost za dobivanje većeg iznosa kredita – do 155.000 eur, uz sudužnika.

   Za točnije izračune i provjeru svih kreditnih mogućnosti, predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 58. Pozdrav,
  Stalno sam zaposlena, samac. Imam 39godina i htjela bi stambeni kredit. Plaća mi je 9500kn. Stalno zaposelena u velikoj korporaciji. Koji maksimlani iznos stamebnog kredita koji mogu ostvariti? Hvala

   1. Postovana Kristina. Zanima me imam li mogucnost podizanja malog kredita od 10-15 000 HRK. Primam na racun minimalac u iznosu 3750. I ostatak na ruke 5000.

   2. Pozdrav,

    Radim u dobrostojecoj firmi s preko 2000 zaposlenih. Neto placa mi je 12.500 +dodatak na hranu i prijevoz dodatnih 2.000 kn. Imam nenamjeskoi kredit (mj.rata 3.200 kn). Koliki maksimalni iznos stambenog krediti mogu dobiti?

    1. Author

     Poštovani,

     kreditno ste sposobni za cca. 170.000 – 200.000 eur stambenog kredita (u izračun su uzeti i dodaci koje navodite da imate).

     Za detaljnije izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

     Lijep pozdrav

 59. Poštovani,

  Zainteresiran sam za stambeni kredit. Zaposlen sam na neodređeno više od 5 godina u trenutnoj firmi, i mjesečna primanja sa svim dodacima (prijevoz,topli obrok) su mi 7800kn.Trebao bih stambeni kredit od cca 128 000€ toliko je nekretnina koju bi uzeo novogradnja. Zanima me koliko je maksimalno koliko mogu dobit?

  Unaprijed hvala na Vašem odgovoru.

 60. Poštovani,
  interesira me, ukoliko sad ispunjvam sve uvjete (imam stalno zaposlenje 3g) ali sam ranije bila u blokadi, da li mogu podići nenamjenski kredit cirka 10000 eura? Koliko je potrebno da prođe vremena nakon blokade?
  L.p,

   1. zaposlena sam u maloj firmi imam plaću oko 5000 kn, zanima me koliko iznos APN kredita mogu dobiti na 15 godina

 61. Poštovani,

  Interesira me stambeni kredit. Zaposlena sam na neodređeno te su mi mjesečna primanja 14,500 kn. Trebala bih stambeni kredit od cca 200,000 EUR, međutim u prema izračunima banke mogu dobiti najviše oko 150,000 EUR. Imam sudužnika koji je u mirovini, neto primanja 3,000 kn te je bez kredita i posjeduje nekretninu u vrijednosti 40,000 EUR. Mogu li ostvariti traženi iznos kredita te ukoliko ne mogu, koji je maksimalni iznos koji mogu dobiti? Hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   prema podacima koje ste naveli, imali biste mogućnosti za realizaciju stambenog kredita uz iznosu od 200.000 eura.

   Za točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Podatke možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog obrasca. Po zaprimanju obrasca, kontaktirat ćemo Vas i dati Vam potrebne informacije.

   Lijep pozdrav

 62. Postovanje, ispunila sam Vas upitnik i voljela bi popricati s Vama. Radim u inozemstvu i zeljela bih podici stambeni kredit. Međutim bojim se kako neke banke traže velika učešća u kreditu jer se mi navodno vodimo kao ne rezidenti. Nisam sigurna je li se nešto promijenilo od 2017. po pitanju ali bi htjela znati koji su najnoviji podaci. Hvala. Lijepi pozdrav, Tijana

  1. Lijep pozdrav mene bi zanimalo isto pitanje kao i sto je Gosp. Tijana upitala i bio bih Vam jako zahvalan ako biste mi mogli pomoći .

   1. Author

    Poštovani,

    ako radite u inozemstvu i plaća Vam sjeda na račun izvan RH, obično je za kredit potrebno učešće.

    Visina učešća ovisi o više parametara – lokacija nekretnine, visina primanja i slično.

    Kontaktirat ćemo Vas i putem mail te Vam dati detaljnije informacije o ovim kreditima.

    Lijep pozdrav

 63. Pozdrav,

  Zanima me koji iznos je moguce dobiti za dizanje stambenog kredita?
  Neto placa mi iznosi sa svim prihodima 6800kn do 7000kn.
  Ukoliko ne bi bio dovoljan iznos mojih mjesecnih primanja ,osoba koja bi bila suduznik ima mjesecna primanja u iznosu od 6500 kn.

  Lp

  1. Author

   Poštovana,

   uz navedena primanja, kreditno ste sposobni za iznos do cca. 95.000 eura. Uz sudužnika mogli biste dobiti do 170.000 eura. Izračuni su rađeni uz rok otplate na 30 godina.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovanje! Molim vas možete li nam izracunati koliko kredita u eurima(stambeni kredit APN) možemo podići na 30 god i da li smo kred. sposobni zajedno? Suprugova plata 6000kn(u obrtu zaposlen), ja bih bila sudužnik, plata 6000(zaposlena u drzavnoj firmi) s tim da imam mj ratu nenamjenskog kredita 1300 kn do 2025 godine..
    Zahvaljujem.

    1. Author

     Poštovana,

     zajedno ste kreditno sposobni za cca. 73.000 eura kredita.

     Kreditnu sposobnost je moguće dodatno i povećati. Zato bi bilo najbolje da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite potrebne podatke za provjeru.
     Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija o Vašoj kreditnoj sposobnosti.

     Lijep pozdrav

 64. Poštovana,

  otplaćujem dva kredita, od jednog je ostalo 152000kn, a od drugog 21000kn, a mjesečni anuitet iznosi oko 3300kn. Zaposlen sam na neodređeno u dioničkom društvu s otprilike 2000 zaposlenika, a mjesečna primanja mi iznose, ovisno o mjesecu, od 6300 do 7500 kuna (s putnim troškovima od oko 350kn). Uz kredite, imam i zaduženje po tekućem računu i kreditnoj kartici. Neoženjen sam te podmirujem troškove na vrijeme. Zanima me postoji li mogućnost da u nekoj drugoj banci podignem kredit kojim bih pokrio maloprije navedene kredite te zaduženja, a ako je moguće podignem i nešto više novca pošto, uz posao, još i studiram te sa završetkom studija (cca još 2 godine) bih trebao imati primanja u prosjeku od 9000kn.
  Ako postoji banka koja uz navedene podatke može ponuditi kredit (s tim da bih u toj banci otvorio račun i prebacio plaću), koju biste banku preporučili? Trenutno sam klijent Erste banke.

  Unaprijed hvala na odgovoru!

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   svakako bismo morali imati točniji prosjek plaće kako bi Vam mogli dati precizniji izračun.

   Prema ovim podacima, mogli biste realizirati između 175.000 kn do 290.000 kn.

   Za točnije izračune, pozivam Vas da popunite na kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 65. Poštovani,
  zainteresirana sam za suradnju s Vama. Zanima me stigne li se još Prijaviti za APN koji sad ide u trećem mjesecu, naravno preko Vas? Također koji postotak Vi uzimate ili način na koji se isplaćujete?
  I čisto okvirno pitanje za podizanje kredita. U Zabi sam oduvijek, nemam posao za stalno niti sam ikad imala, ali imam stalni prihod zadnje tri i pol godine te u ovoj firmi planiram ostati. Plaću s olakšicom, na dvoje djece, imam 6100kn i nevjenčani suprug ima 4800kn. Možemo li uopće dobiti stambeni kredit te u kojoj visini? Prvenstveno me zanima koliko bih mola dići sama, a zatim uz njega kao jamca.
  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   ako zadovoljavate uvjete kredita, još uvijek se stignete prijaviti za APN kredit! Usluga kreditnog posredovanja za realizaciju stambenih kredita je besplatna. Sav trošak ove usluge snose banke. Realizacijom kredita preko nas nemate nikakvih dodatnih troškova.

   Za ostvarenje kredita, budući da nemate ugovor za stalno, uvjet je da imate makar 12 mjeseci kod trenutnog poslodavca.

   Samostalno ste kreditno sposobni za iznos od cca. 63.000 eur, a uz nevjenčanog supruga za iznos od cca. 105.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Javite nam se putem prijavnog obrasca za APN, provjerite svoje mogućnosti kreditiranja i riješite svoje stambeno pitanje kreditima uz subvenciju!

   Lijep pozdrav

 66. Poštovana,

  zanima me iznos stambenog kredita koji mogu dobiti, iznos neto plaće je 6.900,00 kn ali otplaćujem nenamjenski kredit još 15 mj. u iznosu od 500 kn/mj, radim u državnoj službi na neodređeno, nikome nisam jamac ili sudužnik. Rok otplate kredita bio bi 30 godina.

  unaprijed hvala.

  Srdačno!

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati stambeni kredit u visini cca. 67.000 do 75.000 eura na 30 godina. Iznos ovisi o vrsti stambenog kredita i Vašoj ocjeni boniteta.

   Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

  2. Postovana,
   Imam par pitanja vezana za stambeni kredit.
   Nevjencani suprug bi digao stambeni kredit od cca 100,000 eura i mozda jos nekih 30,000€ za uredjenje stana,namjestaj,sanitarije itd.na 30 godina.
   On nema hrvatsko drzavljanstvo,ali ima stalni boravak u RH.
   Radi u elektro firmi,placa na prijavu 5,000kn s tim da svaki mjesec ima dodatke ,putni troskovi,hrana,stan,bonusi,nagrade i taj iznos dolazi i do 13,000kn mjesecno sa placom.
   Ja bi mu bila suduznik,takodjer radim u istoj firmi,placa 5000kn.
   Oboje smo zaposlani za stalno.
   Da li je on kreditno sposoban i ako je,da li mozemo traziti sufinanciranje kredita od grada ZG? Hvala unaprijed na odg.

   1. Author

    Poštovana,

    Vaš nevjenčani suprug ima mogućnost realizirati stambeni kredit. Preduvjet za to je da ima dovoljno kreditne sposobnosti za traženi iznos kredita.

    Ovisno o bonitetu, možda neće biti potrebno da mu Vi budete sudužnik.
    Za subvencionirane kredite, trebali bi imati dodatne podatke za provjeru.
    Uređenje i renoviranje nekretnine ide pod stambenim kreditom. Međutim, renoviranje se ne može financirati APN kreditom.

    Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke ili da nam ostavite Vaš kontakt telefon.

    Lijep pozdrav

 67. Poštovani,

  koliki iznos stambenog kredita bi suprug i ja mogli podići (na razdoblje od 25-30 godina), moja netto primanja su oko 8500,00-9000,00 kn, a suprugova 6000,00-6500,00 kn.
  Oboje smo zaposleni na nedređeno više od 4 godine, moja firma ima preko 2000 zaposlenika, a njegova firma je manja (samo 3 zaposlena).
  Oboje imamo nenamjenski kredit, koje bi zatvorili prije podizanja stambenog.

  Hvala
  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   Vi i suprug kreditno ste sposobnosti za cca. 225.000 eura. Sam iznos kredita ovisi o dodatnim podacima koji utječu na provjeru kreditne sposobnosti.

   Za točnije izračune, ostavite nam svoje podatke putem kreditnog obrasca.

   Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

 68. Poštovani,

  zanima me kreditna sposobnost, tj. visina kredita te visina mjesečnog anuiteta. Radim u državnoj službi s ugovorom na neodređeno, plaća mi je oko 5380 kuna neto, dodatak na plaću prijevoz oko 1900 kn. Uz to imam na sebi prijavljen prihod od iznajmljivanja apartmana oko 9000 eura godišnje. Imam 28 godina.

  Hvala i SP!

  1. Author

   Poštovani,

   na temelju primanja od poslodavca, kreditno ste sposobni za cca. 100.000 eur stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina. Kreditnu sposobnost moguće je uvećati i prihodima od iznajmljivanja apartmana. Međutim, za izračun potrebne su nam dodatne informacije kako bi utvrdili u kojem postotku/iznosu možemo ove prihode dodatni Vašoj plaći.

   Ispunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje podatke. Naši kreditni savjetnici kontaktirat će Vas, zatražiti dodatne informacije te Vam temeljem toga napraviti točniji izračun Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,
    je li moguće dobiti nenamjenski kredit u nekoj od banaka ako sam zaposlena na nedoređeno i nemam prekida u stažu, ali sam primila tek 2 plaće kod sadašnjeg poslodavca?

  2. Ljep pozdrav podigla sam dva nenamjenska kredita u vrlo kratko vrjeme u iznosu od 81.000 kuna i to mi nije dovoljno za neke potrebe pa sam pitala u banci da li mogu dobiti jos rekli su mi da da jos 23.00 prosjek place mi je 4600 pa mi recite da li postoji mogucnost da mi odobre.hvala

 69. Poštovana, zanima me za stambeni kredit. Imam 40 god., razvedena sam, majka malodobnog djeteta. Zaposlena sam u privatnoj firmi koja ima preko 30 zaposlenih i za cca 3 mjeseca trebala bih dobiti ugovor na neodređeno. Plaća sa svim dodacima je 4.500,00 do max 5.100,00 kn + 1.000,00 kn alimentacije + dječji doplatak. Uz to imam 2 osiguranja. Kredit nemam, nisam ga nikad imala. Kreditnu karticu nemam. Živimo sa roditeljima koji su umirovljenici i sa bratom koji je zaposlen u državnoj firmi na neodređeno. Po plaći smo tu negdje.
  Htjela bih si kupiti stan, manji, rok otplate 30 god. Uz sve ovo što sam nabrojala da li bi bila kreditno sposobna. Ako da, koliko bih mogla dobiti.

  1. Author

   Poštovana,

   uvjete kreditne sposobnosti zadovoljavate, no za točan iznos trebaju nam još neki podaci.

   U nekim bankama dodaci ulaze u izračun kreditne sposobnosti, u nekima ne. Ovisi i o kojim dodacima je riječ. Također, potrebna nam je i informacija o visini dječjeg doplatka kojeg primate.

   Popunite naš kreditni upitnik i temeljem ostavljenih podataka napraviti ćemo Vam izračun mogućeg iznosa kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani, i ja imam upit.
    Naime, već 6.god sam prijavljena na neodređeno, s tim da sam bila na produženoj njezi za bolesno dijete svo vrijeme.
    tada banke nisu podrzavale to i nisam mogla dobiti kredit. sad sam ponovno trudna, iskoristila sam komplikacije i ovaj mjesec ide prva isplata porodiljne naknade..
    znači, vodim se kao zaposlena + imam 1100 kn dječjeg doplatka + 4000 kn alimentacije, koja je zadnju godinu ipo dana redovno svaki mjesec uplacivana na račun, čak i istog datuma, jer je na trajnom nalogu.
    tako da moja mjesečna primanja iznose preko 8000,00 kn sa ovim dodacima..
    nikad nisam imala kredit, zatvorila sam
    prekoračenje po računu, tj ostale su mi još 4 rate od 600 kn i gotovo..

    zanima me dali imam pravo na kredit? tipa, oko 10 000€, na 5 god.. ?

 70. poštovani !
  zanima me na koliki nenamjenski kredit mozemo racunati supruga i ja,u nasem slucaju
  moja primanja su 3900kn zaposlen na neodredjeno privatna firma i supruga 3200kn u drzavnoj sluzbi.
  hvala

  1. Author

   Poštovani,

   temeljem podataka, kreditno ste sposobni za cca. 155.000 kn nenamjenskog kredita. U slučaju da dobijete dobru ocjenu boniteta, postojala bi mogućnosti realizacije i nešto većeg iznosa.

   Za više informacija, javite nam se puti daem našeg kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav zanima me kredit,na maksimalni iznos mjesecna primanja su mi izmedu 8000 i 10000 kn,ali prijavit sam na minimalac ovo ostalo mi je terenski dodatak jer radim na terenu? Zanima me dali gledate sva primanja

    1. Author

     Poštovani,

     i terenski dodatak se može uzeti u izračun kreditne sposobnosti. Kako bi provjerili da li je to primanje prihvatljivo bankama, moramo vidjeti na koji način se isplaćuje te koliko često to primate.
     Uz pretpostavku da je primanje prihvatljivo, možete realizirati 40.000 eura gotovinskog kredita te do cca. 185.000 eur stambenog kredita.

     Za točnije izračune ostavite nam svoje podatke popunjavanjem kreditnog upitnika. Naši savjetnici će Vas kontaktirati i dati Vam informacije o mogućnosti realizacije kredita.

     Lijep pozdrav

 71. Poštovana,

  zanima me da li mi možete izračunati visinu nenamjenskog kredita kojeg mogu uzeti na 10 godina, ako sam kreditno sposobna? netto plaća mi je 6.600 kn, zaposlena na neodređeno, a suprugu je (ukoliko je potreban jamac) oko 5.500, isto na neodređeno. nemamo drugih kredita.

  1. Author

   Poštovana,

   maksimalno ste kreditno sposobni za iznos od 40.000 eura na 10 godina (uz supruga kao sudužnika). Bez supruga možete realizirati kredit do 30.000 eura.

   Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik. Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,

    Dečko i ja bi uzeli stambeni kredit na 30 godina (APN), oboje smo zaposleni na neodređeno, ja imam plaću 6500 kn, a decko 5000 kn s time da i ja i on imamo kreditne kartice (ja plaćam ratu cca 650 kn mjesecno), a on ima nenamjenski kredit do 3 mjeseca 2023 za kojeg mu je rata cca 700 kn. Možete li mi okvirno izračunati koliki bi smo kredit mogli dobiti? Lp

    1. Author

     Poštovana,

     zajedno ste kreditno sposobni za cca. 110.000 eur APN stambenog kredita. U izračun Vaše kreditne sposobnosti nisam računala obvezu dečka budući da bi kredit trebao isteći do APN-a iduće godine niti obvezu za Vašu karticu. Ako od kreditne sposobnosti oduzmemo obvezu za karticu, možete realizirati do maksimalno 86.000 eur.

     Lijep pozdrav

  2. Poštovana,
   moj suprug ima plaću oko 3000 kuna,a ja nezaposlena te sam jamac suprugu za reprogram u PBZ banci.Stalni je radnik 4 i pol godine,a trenutno sa kćerkom živimo u stanu 2 godine, molim Vas,odgovorite mi da li možemo uzeti stambeni kredit na 5 ooo eura u istoj banci.Hvala unaprijed na odgovoru.

   1. Author

    Poštovana,

    koliko suprug plaća anuitet kredita u PBZu?
    O tome ovisi imate li dovoljno kreditne sposobnosti za novi stambeni kredit.

    Kako bi mogli provjeriti suprugove kreditne mogućnosti, potrebni su nam dodatni podaci. Popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Kontaktirat ćemo Vas s prijedlozima rješenja.

    Lijep pozdrav

     1. Author

      Poštovana,

      uz navedeni anuitet, postojala bi mogućnost realizacije kredita od 5.000 eura. Kako nemamo uvid u ostale podatke koji utječu na kreditnu sposobnost, ne možemo Vam dati točnije izračune niti komentirati koja bi to bila banka. Također, u ovome trenutku ne znamo da li ste u mogućnosti realizirati to kroz stambeni kredit ili nenamjenski.

      Više informacija saznajte ostavljanjem dodatnih podataka putem našeg kreditnog obrasca ili ostavljanjem svog kontakt telefona.

      Lijep pozdrav

     2. Poštovani,

      Zaposlena sam u javnom sektoru i primam neto placu 6900. Jucer su mi u Zagrebackoj banci rekli da maksimalni iznos koji mogu dobiti za stambeni kredit je 68.000 eura a mjesecna rata mi max moze biti 280 eura ako ukinem minus i rate i to na 30 godina.
      Kako je moguce da sam dobila tako mali iznos kad sam ocekivala da ce mi rata moc biti barem 380 eura?

     3. Author

      Poštovana,

      svaka banka ima svoj način provjere kreditne sposobnosti i odobravanja maksimalnog iznosa kredita.

      Javite nam se, možemo Vam pomoći realizirati stambeni kredit do iznosa cca. 92.000 eura.

      Popunite naš kreditni upitnik, ostavite potrebne podatke i javit ćemo Vam se s prijedlozima rješenja.

      Lijep pozdrav

    1. Poštovana,

     Zanima me stambeni kredit od 70000 do 130000 eura. U braku sam i supruga i ja imamo 1 dijete. Ja sam kreditno sposoban do 130000 eura bez supruge. Ne želim da supruga sudjeluje u mom kreditu niti ne želim da bude sudužnik. Ona isto tako ne želi nikakva prava niti suvlasništvo nad nekretninom. Bio sam u banci i banka me uvjetuje da mi supruga mora potpisati da bih ja mogao podići kredit. Ona se boji ako mi potpiše da će morati vraćati moj dug ukoliko ja ostanem bez posla. S obzirom da su moja primanja 12000kn na koji način da uzmem kredit bez da ona išta potpisuje? Da li je takvo nešto moguće. U banci mi kažu da ona ne treba biti sudužnik, ali zašto traže njezin potpis.

     1. Author

      Poštovani,

      ako za to imate dovoljno kreditne sposobnosti, supruga ne mora biti sudužnik u kreditu.

      Kao Vaš supružnik, banka možete zatražiti da supruga potpiše izjavu za sudionika u kreditu zbog obveze temeljem Obiteljskog zakona. Kao sudionik u kreditu, nema obvezu plaćanja kredita u slučaju da Vi ostanete bez posla.

      Ali, zbog spomenutog zakona, nekretnina koju biste kupili predstavlja bračnu stečevinu temeljem kojeg su bračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima (osim ako nije drugačije dogovoreno).

      Lijep pozdrav

 72. Poštovani,

  koliki iznos stambenog kredita (rok otplate 30 g) mogu dobiti s plaćom 6100 kn. Suprug bi bio sudužnik. Ima plaću 5500 kn i kredit 1300 kn? Unaprijed hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   Vaš suprug, nažalost, ne zadovoljava uvjete kreditne sposobnosti.

   Vi biste imali mogućnosti za stambeni kredit u iznosu cca. 57.000 – 62.000 eura s rokom otplate na 30 godina.

   Kreditnu sposobnost je moguće dodatno i povećati. Zato bi bilo najbolje da nam se javite putem kreditnog upitnika i ostavite potrebne podatke za provjeru.
   Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam više informacija o Vašoj kreditnoj sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 73. poštovani,

  Imam plaću s putnima i bonusima cca od 5.000,00 do 6,500.00kn. imam 24 god, radni staž 3god,firma ima preko 2000 zaposlenih, partnerica ima 5.500,00kn plaću,nenamjenski kredit od 220.000,00kn,državna firma, 5 god radni staž, dodaci u godini po 2,500.00kn. ona bi bila sudužnik. zanima me koliko bi otprilike mogao podići subvencionirano stambeni kredit do 30god?

  hvala

  1. namjena stambenog kredita bi bila za nadogradnju kata na kući.

 74. Poštovani,

  pod blokadom sam duže od 5 godina, iznos je bio i oko 140000 kn, sada sam napokon s tim pri kraju, još cca 10000…
  Koliko vremena moram biti čistog računa da bih bio kreditno sposoban za nenamjenski kredit od cca 200000 kn, zaposlen sam na neodređeno u privatnom sektoru i u istoj firmi više od 3 g. a netto plaća je 6000 kn dok s dnevnicama i plaćom godišnje imam cca 100000 kn netto

  1. Author

   Poštovani,

   već sada imate mogućnosti tražiti kredit kojim biste podmirili dugovanje na FINI, a da Vam pritom ostane i određeni iznos gotovine.

   Najbolje bi bilo da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam svoje kontakt podatke i podatke za izračun kreditne sposobnosti. Kontaktirat ćemo Vas u kratkom roku s prijedlozima rješenja.

   Lijep pozdrav

   1. Lijep pozdrav,

    zaposlena sam na neodređeno 3 mjeseca i zelim podignuti nenamjenski kredit u iznosu od 40.000 kn u PBZ banci.
    U istoj toj banci imam dozvoljeni minus od 6500 kn , i imam Diners standard karticu na kojoj je limit do 7000 kn , placa koja sjeda na racun nakon sto se pokrije mirovinsko itd iznosi 3900 kn , zanima me vase misljenje da li bi bila u mogucnosti podignuti kredit?

    1. Author

     Poštovana,

     matematičku kreditnu sposobnost zadovoljavate. Međutim, osim ”čiste matematike”, kreditnu sposobnost uvjetuju i drugu parametri zbog kojih možda ne zadovoljavate realizaciju kredita u spomenutoj banci.

     Surađujemo s većinom banaka, među kojima je i PBZ, pa možemo napraviti detaljnu provjeru Vaših mogućnosti kreditiranja te Vam pomoći pri realizaciji željenog kredita.
     Slobodno nam ostavite svoje podatke putem kreditnog upitnika. Kontaktirat ćemo Vas i dati Vam sve potrebne informacije.

     Lijep pozdrav

 75. Poštovani,

  Zanima me na koliki kredit možemo računati ako je meni trenutna neto plaća 9.300kn (10.300 kn ako računamo prijevoz i dodatke za hranu i piće), ali ta plaća raste na kvartalnoj bazi. U prosjeku raste nešto iznad 1.000kn godišnje. Djevojka je paušalni obrtnik (djelatnost: marketing) godinu dana, te je imala oko 120.000 kn prometa u zadnjih 12 mjeseci.

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   kreditno ste sposobni za gotovinski kredit u visini 40.000 eura te za stambeni kredit u iznosu od cca. 200.000 – 210.000 eura.

   Kako bi mogli napraviti točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 76. Postovani,

  Trenutno sam zaposlena u gradjevinskoj firmi na neodredjeno i primam mjesecnu placu od 7000 kn te sam kroz zadnje dvije isplate dobila i oko 2500 kn (1250kn za hranu i prijevoz te 1250kn bonusa). Kod poslodavca sam od 1.11.2019. godine. Zeljela bih podignuti stambeni kredit u iznosu od 120000 eura na rok otplate 30 godina. Nikada nisam imala nikakav kredit na svoje ime, ne posjedujem ni kreditnu karticu.

  Mozete li mi molim Vas odgovoriti ako mislite da zadovoljavam uvjete.

  Hvala I srdacan pozdrav,

  Nela

  1. Poštovani,
   Imam ugovor na neodređeno, u državnoj firmi radim 5 mjeseci, prosjek place mi je 6250 s putnim troškovima, sama plaća je 6000 kn. Zanima me koliki iznos stambenog kredita bih mogla dobiti, bez jamca
   Unaprijed hvala.

 77. Poštovana,

  željela bih uzeti subvencionirani stambeni kredit za kupnju stana.
  Zaposlena sam na određeno tek 2 mjeseca, a za mjesec dana bih trebala dobiti ugovor na neodređeno (nakon toga bih podnijela zahtjev za kredit). Plaća mi je 5500 kn neto, a po ugovoru na neodređeno bi mi bila 6000. Zanima me moram li određeni period raditi na neodređeno da bi zatražila kredit ili mogu podnijeti zahtjev odmah po sklapanju ugovora?

  Živim sa majkom i bratom, brat je nezaposlen, a majka radi kontinuirano 4 godine po 9 mjeseci u godini kod istog poslodavca s ugovorima na određeno i s plaćom 6000 neto. Zanima me možemo li ja i ona zajedno uzeti kredit, ili mi ona može samo biti jamac? Koliki iznos kredita bih mogla uzeti i na koliko minimalno godina ako mi majka može biti jamac ili sudužnik?

  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   već s 3 mjeseca staža kod poslodavca, zadovoljavate uvjete za stambeni kredit. Važno je da u trenutku predaje zahtjeva, imate ugovor na neodređeno radno vrijeme.

   Nažalost, zbog prekida u stažu, Vaša majka ne može Vam kreditnu sposobnosti.

   Samostalno ste kreditno sposobni za iznos od cca. 47.000 – 50.000 eura subvencioniranog stambenog kredita. Izračun je rađen uz rok otplate na 30 godina.

   Kada bi imali tromjesečni prosjek plaće 6.000 kn, mogli biste realizirati do cca. 59.000 eura.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 78. Poštovana,

  Ako je moja neto plaća 8,500 dok je neto plaća supruge 4,500 kn, da li nam možete izračunati maksimalni stambeni kredit? Unaprijed hvala!

  1. Poštovana,

   Ako je moja netto plaća 6600, a suprugina 5300, da li nam mozete izracunati maksimalni stambeni kredit, uz rok otplate na 25 oboje zaposleni za stalno.? Unaprijed hvala

  2. Pozdrav, muž ima plaću prosječno 5.500,00 kn, ja imam prosječno 6.100 kn, (govorim o ukupnim neto iznosima vidljivim na platnoj listi_ njegova laća je ustvari oko 7.500,00 kn ali mu se umanjuje već za postojeći kredit od 2.000 kn).
   Ja imam 9000,00 kn dozvooljenog minusa i on 5.000,00 kn, te ja imam 5.000 kn revolving kartice.

   Zanima me koji je maksimalni mogući dobiveni iznos kredita na 27 godina.

   Puno hvala

   1. Author

    Poštovana,

    zajedno imate mogućnosti za kredit u visini od 90.000 – 96.000 eura s rokom otplate na 27 godina.

    Točnije izračune možete dobiti od naših kreditnih savjetnika. Ostavite nam svoje podatke putem kreditnog upitnika i u kratkom vremenu ćemo Vas kontaktirati.

    Lijep pozdrav

  3. Postovani, suprug i ja bismo htjeli podignuti nenamjenskih kredit cca 30000e. Oboje zaposleni na neodređeno, on prima mjesec no cca 2300e,ja 750e netto… I djeci dodatak 400e… da li je prepreka ta sto zivimo u Njemačkoj?

   1. Author

    Poštovana,

    realizacija nenamjenskog kredita u RH za osobe zaposlene u inozemstvu, moguća je samo uz kreditno sposobnog sudužnika. Sudužnik obično nije potreban ako dulje vrijeme primate plaću iz inozemstva na devizni račun u Hrvatskoj.

    Lijep pozdrav

 79. Poštovani,

  S obzirom da se dečko i ja unazad par mjeseci konzultiramo i razgovaramo, interesira nas koliki okvirni iznos stambenog kredita je moguće dobiti (na rok otplate od 25 – 30 godina), ja na plaću od 3.760,00 kn (s putnima 4.724,00 kn), a on 4.050,00 kn (s putnima 5.670,00 kn).

  On je zaposlen na neodređeno već 7 godina kod istog poslodavca, a ja sam tek 7. mjeseci u firmi i na određeno sam jer sam do sada bila student.

  Hvala!

  Lijepi pozdrav

  Dorotea

  1. Author

   Poštovana,

   budući da imate kratak staž na određeno, trenutno ne zadovoljavate uvjete kredita. Potrebno je imati najmanje 12 mjeseci na određeno kod istog poslodavca. U slučaju da prije toga dobijete ugovor na neodređeno, imate mogućnosti za stambeni kredit.

   Zasada, iznos kredita koji bi mogao realizirati Vaš dečko iznosi cca. 45.000 – 48.000 eura uz rok otplate na 30 godina.
   Kada i Vi budete imali dovoljno staža, zajedno biste mogli realizirati cca. 83.000 – 89.000 eura uz rok otplate na 30 godina.

   Lijep pozdrav

 80. Poštovani, koliko bi najvise mogao dignuti kredita sa plaćom od 5.000 kuna i stalno zaposlen?

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemamo sve podatke za točan izračun kreditne sposobnosti. Prema uobičajenim uvjetima za gotovinski kredit, iznos koji biste mogli realizirati iznosi cca. 110.000 kn.
   No, ako prilikom obrade kredita dobijete bolju ocjenu bonitet, iznos kredita mogao bi ići i do 220.000 kn.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 81. Poštovani,

  Zaručnik i ja zaposleni smo za stalno.
  Moje mjesečna plaća je oko 11 000 kn,uz putne troškove u vrijednosti oko 1000 kn. Njegova je gotovo istog iznosa, uz putni trošak od 300 kn. Dizala bih stambeni kredit ili nenamjenski kredit, on bi mi bio sudužnik.
  Nemamo nikakvih kredita, zaduženja ili blokada.
  Zanima me koliki bih kredit mogla ostvariti, uz koliku kamatu?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   zajedno biste mogli realizirati iznos od cca. 300.000 eura. Kamatna stopa ovisi o ostalim podacima koji utječu na ocjenu Vašeg i zaručnikovog boniteta.

   Predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za točnu provjeru mogućnosti i uvjeta kreditiranja.

   Lije pozdrav

 82. Postovani,
  radim u inozemstvu, neto primanja su mi cca 2300€, uz ugovor na neodredeno, vec 3 godine. Komentirali ste nekom sa slicnim pitanjem da je najbolje prebacit primanja u banku RH, postoji li neka specificna banka koju zahtijevate ili moze bilo koja?
  Radi se o stambenom kreditu bez suduznika i jamca do kojih 50.000€ na kojih 15/20 godina, ali to bih se jos naknadno odlucio kao i za tocan iznos, zanima me postoji li mogucnost realizacije.
  Hvala i srdacan pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   s obzirom na zaposlenje u inozemstvu, kredit je moguće ostvariti sa i bez prebacivanja primanja. Obično kada primanja nisu u RH, banke traže dodatna osiguranja za kredit. To je najčešće učešće u kreditu, sudužnik, veći omjer vrijednosti nekretnine i kredita i sl.
   Ako se odlučite prebaciti primanja, ona bi trebala sjedati na račun u RH u nekoj od banaka, od 3-12 mjeseci. Broj mjeseci, ali i banka u koju bi trebali prebaciti primanja, ovise o Vašem bonitetu, uvjetima banaka i traženom iznosu.

   Slobodno popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke. Napraviti ćemo provjere i informirati Vas detaljnije o mogućnostima ostvarenja stambenog kredita u RH.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani, suprug je pomorac i njegova mjesečna plaća je 2916 EUR. Digli bi kredit za stan u iznosu od 195000Eur. Znam da ima mogućnost dobiti toliki kredid. Ali ima 20000EUR kredita za stan iz 2007 godine uzet preko Apn. Da li može dići taj kredit bez da zatvori ovaj ili moramo prije zatvoriti ovaj manji kredit?i

   1. Author

    Poštovana,

    trebali bismo imati informaciju o visini anuiteta koju Vaš suprug plaća po postojećem kreditu. Ako ne plaća više od cca. 8.000 kn, onda bi mogao realizirati novi kredit bez zatvaranja postojećeg.

    Javite nam se putem našeg kreditnog upitnika i napraviti ćemo točne izračune i prijedloge rješenja za novi stambeni kredit.

    Lijep pozdrav

    1. Lijep pozdrav

     prosjek zadnje 3 plaće mi je 5300 kn

     zanima me nenamjenski kredit na 10 godina, s obzirom da imam dozvoljeni minus 20.000 kn, moj bi cilj prvo zatvoriti minus dijelom kredita. Zanima me maksimalan iznos kredita na 10 godina. Hvala /

 83. Poštovani,

  Zaposlena sam na neodređeno vrijeme u državnoj službi i plaća mi varira između 4300 i 4800 kuna mjesečno. Uz to dobivam putne troškove oko 500 kuna. Imam jedan manji kredit u iznosu od 10000 kuna i revolvinga mi je ostalo oko 4000 (za školarinu na fakultetu). Koliki bih maksimalni iznos nenamjenskog kredita mogla dobiti na 10 godina?

  Da li bi veći iznos bio ukoliko bi mi mama bila sudužnik? Ona ima plaću 3300 kuna i nema nikakvih kredita ni dugovanja.

  Unaprijed zahvaljujem.

 84. Postovana,

  ako supruga i ja zajedno imamo neto primanja od 17’500 kn, stalno zaposleni, izvrsni/uredni klijenti, koliko je neki maksimum za ocekivati da mozemo podignuti za stambeni kredit?

  Hvala i srdacan pozdrav

 85. Poštovani, zanima me koliki najveći stambeni kredit ja i suprug kao sudužnik možemo dobiti, oboje smo prijavljeni na neodređeno u vlastitoj firmi sa bonitetom A+, moja neto placa trenutno je 4000 (imam manji kredit, koji namjeravam u cijelosti pokriti prije dizanja stambenog) a njegova 3000kn U mogućnosti smo jednom ili drugom po potrebi podignuti neto plaću, s obzirom da bi nam trebao kredit od oko 100 000 e. Hvala unaprijed na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   s trenutnim primanjima, kreditno ste sposobni za iznos od cca. 55.000 eur – 60.000 eur.

   Za veći iznos kredita, svakako su Vam potrebna i viša primanja.

   Točan izračun možemo Vam dati uvidom u ostale podatke potrebne za provjeru kreditne sposobnosti.
   Ostavite nam svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika i dat ćemo Vam informacije o mogućnosti realizacije željenog iznosa kredita.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovana, željela bih podići stambeni kredit, zaposlena sam na neodređeno u državnoj službi i imam neto plaću 4.300 kn i jedan gotovinski kredit od 70.000 kn. Suprug ima svoje poduzeće i neto plaću 4.000 kn te nema kredita i zaduženja. Koliki je maksimalni iznos kojo bismo mogli realizirati?
   Hvala

   1. Author

    Poštovana,

    maksimalni iznos kredita ovisi o visini anuiteta kojeg sada plaćate za gotovinski kredit.

    Nažalost, bez tog podataka ne možemo izračunati Vašu kreditnu sposobnost.

    Predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za izračun.

    Lijep pozdrav

 86. Pozdrav!

  Imam 24 godine,zivim sam i nemam djece. Imam netto placu od 6500kn, ugovor na neodredeno u firmi koja posluje preko 30.godina.

  Nikad nisam podizao kredit, ne posjedujem kreditne kartice, niti sam ikada bio u minusu.

  Zanima me stambeni kredit za kupnju stana, koji je prema vasim kriterijima maksimalni iznos koji bi mogao dobiti, uzmimo u obzir da bi taj kredit trajao 20-25 godina.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   uz rok otplate na 20 odnosno 25 godina, imate mogućnosti realizirati kredit između 55.000 eur – 68.000 eur.
   Maksimalno, uz rok otplate na 30 godina, kreditno ste sposobni za iznos od cca. 70.000 eura – 75.000 eura.

   Za točan izračun kreditne sposobnosti, ostavite nam svoje dodatne podatke. To možete napraviti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 87. Pozdrav,

  muz je zaposlen na neodredeno vise od 5 godina s redovnim primanjima 9316 u stabilnoj firmi s dobrim bonitetom, tokom godine dobije jos 8200 dodatka na placu. Ja sam trenutno nezaposlena, ali u struci koja je trazena, tako da ocekujem zaposlenje u narednom periodu. Imam dva pitanja, koliki stambeni kredit je moguce dignuti uz mene kao nezaposlenu? nemamo minusa niti ikakvih zaduzenja. I koliki maksimalni kredit bi mogli dignuti ako bih dobila posao s placom od 5-6000, naravno nakon ispunjenog uvijeta da je posao za stalno I da je proslo godinu dana. nadamo se da je moguce dignuti kredit od 250 000 eura

  1. Author

   Poštovana,

   suprug bi, za vrijeme Vaše nezaposlenosti, mogao realizirati između cca 160.000 i 175.000 eura (ovisno o njegovom bonitetu). Ovaj iznos je bez dodataka na plaću. Većina se dodataka na plaću uzima u izračun kreditne sposobnosti. No, najprije bi morali vidjeti o kakvih se dodacima radi i da li su prihvaljivi bankama.

   Kada biste se Vi zaposlili, iznos koji bi mogli realizirati bio bi oko 215.000 eura (ovisno o visini plaće i kamatnoj stopi). Nije potrebno da prođe godinu dana od Vašeg zaposlenja. Ako je ugovor za stalno, dovoljno je i 3 mjeseca staža kod poslodavca.

   Za točnije izračune i provjeru prihvatljivosti suprugovih dodataka, popunite naš kreditni upitnik.

   Lijep pozdrav

 88. Poštovani!

  Suprug i ja dizali bi stambeni kredit. Na rok od 20-25 godina.
  Oboje smo zaposleni za stalno. On u firmi od 20-tak zaposleni (firma uspjesno posluje vise od 25 godina), ja u firmi od preko 2000 zaposlenih.

  On uz troskove puta i dnevnice ima plaću od 7500-10500 kuna.
  Moja plaća je u prosjeku 4400kuna.

  Ja imam manji nenamjenski kredit u uznosu od 998 kuna, jos 4 godine.

  On bi bio nositelj kredita, a ja suduznik.
  Za kupnju kuće bi dizali 60 tisuca eura na 20 godina.. Pa nas zanima da li smo kreditno sposobni za taj iznos.

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedeni podacima, kreditno ste sposobni za željeni iznos kredita. U obzir smo uzeli putne troškove i dnevnice koje ima Vaš suprug. Ta primanja nisu u svim bankama prihvatljiva, a dodatno je i važno na koji se način uplaćuju uz plaću.

   Kako bi Vam potvrdili kreditnu sposobnost, predlažem da nam ostavite svoje dodatne podatke. Ostaviti ih možete putem našeg kreditnog upitnika.

   Temeljem podataka, napraviti ćemo točnije provjere te Vam se povratno javiti.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   Moja primanja su 5800kn s putnim troškom, ženina 4900kn s putnim troškom. Molim vas info kolika je max mogučnost podizanja stanbenog kredita na 30 godina te zatvaranja postojećeg kredita koji iznosi 90 000kn.

   Hvala

   1. Author

    Poštovani,

    iz stambenog kredita nije moguće podmiriti nenamjenske kredite. Ako je Vaš kredit nenamjenski, najprije bi ga trebali refinancirati kako bi smanjili njegove mjesečne obveze. Tako bi mogli dobiti veći iznos stambenog kredita, između 60.000 – 65.000 eura.

    Ako je Vaš kredit koji imate u otplati stambeni, trebali bismo dodatne podatke da Vam možemo izračunati mogući iznos novog kredita. Podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

    Lijep pozdrav

   2. Poštovani zanima me imam kredit i otplačujem ga godinu dana od 10 g rata 2780 još 31000eur pa me zanima ako bi ga prebil dali bi taj iznos kredita bio manji za otplatiti

    1. Poštovana!
     Dizala bi stambeni kredit
     Moja mjesečna primanja su sa prijevozom 8300kn a od dragog 7000kn sa prijevozom
     Do prije pola godine račun mi je bio u blokadi, kolika je mogućnost da će nam odobriti kredit zbog neurednosti!?
     Hvala

 89. Poštovana,
  Imam pitanje vezano uz stambeni kredit koji bih dignula na 15 godina. Moji prihodi su 8,500.00 kn , a prihodi mog supruga su 6,500.00 kn. Nemamo nikakva zaduženja. Koji iznos kredita bi mogli podignuti? Oboje radimo u državnim službama te imamo 48 godina.
  Lp
  Tanja

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, zajedno biste imali mogućnosti realizirati stambeni kredit u iznosu cca. 143.000 eur – 197.000 eura . Iznos kredita ovisi o roku otplate, kamatnoj stopi i bonitetu Vas kao budućih klijenata banke.

   Kako bi Vam dali točnije izračune, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Njih možete ostaviti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 90. Poštovani, radnik sam u inozemstvu. Imam stalan posao s primanjima od 1.900 eura neto bez ikakvih zaduženja. Postoji li mogućnost podizanja nenamjenskog kredita, ukoliko prebacim primanja u potrebnu banku u Hr?

  1. Author

   Poštovani,

   kada bi primanja primali u Hrvatskoj, postojala bi mogućnost realizacije kredita bez uključivanja sudužnika. Obično banke zahtijevaju da plaću primate 1-6 mjeseci na račun u Hrvatsku.

   Za detaljnije informacije i savjete kako ostvariti kredit, slobodno nam se javite. Možete svoje kontakt podatke ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 91. Poštovana gdo Škorić,

  molim Vas informaciju vezano za stambeni kredit.

  Koliki iznos stambenog kredita mozemo dobiti ukoliko ja imam netto mjesecna primanja 10,360.00 kn a supruga 4,100.00 kn. Oboje imamo ugovor na neodređeno te smo mlađi od 35god.

  Lijep pozdrav,
  Petar D.

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati između 230.000 eur i 250.000 eur uz rok otplate na 30 godina.
   Visina iznosa kredita ovisi o kamatnoj stopi koju će Vam banka ponuditi uvidom u Vaš bonitet.

   Za provjeru Vašeg boniteta i točnije izračune, potrebni su nam dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 92. Postovana,

  koliko sam razumio iz Vaseg teksta postoje neke banke koje mogu dati vecu kreditnu sposobnost od onog sto im uvjetuje ovrsni zakon (da od place ostane min.4000 kn tj. 2/3 primanja)? Dakle postoje banke koje dozvoljavaju socijalni minumum od 2500,00 kn tj. da ostane od place, a ostatak da bude u mjesecnom anuitetu od kredita, znaci na placu od 7’000,00 kn za stambeni kredit moguce se je zaduziti za mjesecni anuitet od 4’500,00 kn? Hvala na odgovoru 🙂

  1. Author

   Poštovani,

   banke uvažavaju dobivene preporuke o izračunu kreditne sposobnosti. No, svaka banka ima pravo primjenjivati i vlastite modele i procjene boniteta klijenta te na taj način omogućiti mu veće zaduživanje od onog što propisuje Ovšni zakon.

   Međutim, kada je u pitanju izračun kreditne sposobnosti za stambene kredite, tu se banke većinom drže Ovršnog zakona. Na plaću od 7.000 kn, za stambeni kredit mogli biste se zadužiti cca. 2800 kn.

   Lijep pozdrav

 93. Poštovani
  radim u državnoj firmi već 16 godina, plaća mi je oko 7400 kn neto, sa prijevozom oko 7800 kn. Imam 38 godina, zanima me koliki bih stambeni kredit i na koji rok maksimalno mogao dići.
  Nemam nikakvh kreditnih obveza niti dugovanja.
  LP

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, mogli biste realizirati između 115.000 i 125.000 eura. Iznos kredita ovisi o detaljima Vaše kreditne sposobnosti te kamatnoj stopi koju bi Vam banka ponudila.

   Za točnije izračune, popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke.
   Napraviti ćemo provjere te Vam se povratno javiti.

   Lijep pozdrav

  2. Postovanje. Imam netto placu 7100kn
   I teret po kreditu 1048,00 kn cca
   Stambeni kredit me interesira. Koliki iznos za kupnju stana mogu ostvariti?

 94. Poštovani,
  zaposlen sam u inozemstvu, ali unutar EU, neto primanja mjesečna trenutno iznose 1170€.
  Bio sam u blokadi, te je riješena prije cca6 mjeseci, ukupni iznos otprilike 15 000 HRK.
  Prebivalište mi je i dalje u HR, na području Grada Zagreba, a plaću ne primam u HR, ali to nije problem promijeniti ukoliko je nužno.
  Postoji li mogućnost dobivanja stambenog kredita na području HR?
  Naravno, bez jamca, uz zalog kupljene nekretnine.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   zaposlenima u inozemstvu nudi se mogućnost realizacije stambenog kredita uz obvezno učešće u kupoprodajnoj cijeni nekretnine. Učešće, ovisno o procijenjenoj vrijednosti nekretnine, iznosi i do 40%.

   Jednostavnije mogućnosti za ostvarenje stambenog kredita nude se klijentima koji ostvaruju primanja u inozemstvu, ali ih primaju na račun u RH.
   Budući da navodite da Vam to ne bi bio problem, predlažem da napravimo detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti.

   Ostavite nam svoje podatke putem kreditnog upitnika kako bi Vas mogli kontaktirati.

   Lijep pozdrav

 95. Dobar dan,

  zanima me koliki maksimalni stambeni kredit bismo ja i muž mogli podignuti?
  Muž ima u prosjeku minimalnu netto plaću 7500 kn bez ikakvih dodataka, a ja netto 5300 kn također bez ikakvih dodataka i zaposleni smo na neodređeno duže od 2 godine, ja u privatnoj a muž u državnoj službi.
  Sa dodacima (put, neoporezivi iznosi, stimulacije te dnevnice) njemu zna biti plaća cca 10.000 kn, a meni 6.300 kn i na te iznose imamo obustave – on 800 kn još dvije godine, a ja 1300 na jos godinu ipo.
  Uglavnom, mjesečno s uračunatim obustavama, ali sa dodacima koje nam svaki mjesec uplaćuju, u prosjeku bude plaća 5000 moja i 8000 njegova.

  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   u većini slučajeva, dodaci na plaću povećavaju kreditnu sposobnost. No, važno je utvrditi njihov kontinuitet i način isplate.
   U slučaju da zbog načina isplate ili učestalosti isplate ne budu prihvatljivi, maksimalno možete realizirati cca. 83.000 eura.
   S dodacima, maksimalni iznos stambenog kredita, s rokom otplate na 30 godina, iznosi cca. 210.000 eura.

   Za točnije izračune, predlažem da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 96. Poštovani, moje ukupno dugovanje prema karticama i kreditima iznosi 186.000 kn. Moja mjesečna primanja iznose 7200 kn neto, zaposlenje na neodređeno. Zanima me dali je moguće da ostvarim realizaciju kredita za podmirivanje postojecih dugovanja te me zanima koliki iznos novca bi mi mogao ostati na raspolaganju.
  Hvala
  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti za realizaciju kredita za podmirenje spomenutih obveza. Dodatno, mogli bi Vam ostati i cca. 75.000 – 87.000 kn gotovine.

   Za točniji izračun, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 97. Poštovani,

  možete li procijeniti otprilike visinu kredita koju bi neka banka odobrila, moja plaća je 10.500 kn neto, od supruge 9.500 kn neto, oboje radimo na neodređeno, nikada nam nisu bili blokirani računi, oboje radimo u privatnim poduzećima koji posluju 30 godina, nikada nisu bili blokirani.

  hvala,
  lp,
  Ivan

  1. Author

   Poštovani,

   uz pretpostavku da nemate kreditnih obveza, maksimalan iznos nenamjenskog kredita koji može svatko od Vas realizirati iznosi 40.000 eura. Zajedno, u modelu dužnik-sudužnik, imate mogućnosti zatražiti cca. 300.000 eura stambenog kredita uz rok otplate na 30 godina.

   Za točnije izračune i provjeru kreditnih mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam podatke potrebe podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Postovanje,zanima me koliki stambeni kredit mozde podici djevojka sa primanjima 5900 kn netto sa tim da joj svaka treca placa sa provizijom iznosi cca 10000 kn!Radi kod poslodavca na neodredeno vrijeme vise od 5 godina..Ima ustedevinu od 30000 eura i nema nikakvih minusa ni ostalih opterecenja..Koliki stambeni kredit bi mogla dobiti na rok odplate od max 15 godina?Hvala,pozz.

    1. Author

     Poštovani,

     ovisno o načinu isplate spomenute provizije, banka takve isplate može i ne mora uzimati u obzir. U slučaju da se je moguće prihvatiti proviziju, maksimalni iznos stambenog kredita na rok od 15 godina iznosi cca. 60.000 eur. Ako se u obzim uzimaju samo stalna neto primanja (bez provizije), tada je moguće realizirati može cca. 33.000 eur.

     Za točnije izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

    2. Poštovana,

     Imam plaću 6000 kn, žena 4000 kn. Zanima me koliko otprilike možemo podići kredit. Radi se o subvencioniranom stambenom kreditu – APN-u. Postoji li šansa za kredit do 75000 eura

     Puno Vam hvala

 98. Pozdrav, zanima me koliko stambeni kredit možemo podići partnerica i ja na 30g. uz zbroj mjesečnih primanja od 10,400kn odnosno 10,600kn ukoliko u prosijek primanja zadnjih 12mj. Dodamo i prigodne nagrade.. zaposlen sam u državnoj firmi..

   1. Postovana,
    37 mi je godina. Imam mjesena primanja 7000 kn, ugovor na odredjeno , u trenutnog poslodavca -obrt, duze od godinu dana. Samac sam i nemam nikakvih obustava na placu niti posjedujem kreditne kartice. Nikada nisam imala kredit, niti blokadu, niti minuse po karticama.
    Zanima me koliki bi zeleni stambeni kredit mogla uzeti za stan od 36 kvadrata koji je jos trenutno u izgradnji, certifikat ce biti A, i cijena 90 000 eura sa garazom.
    I dali bi moglo biti problema kod realizacije kredita.
    Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti za realizaciju kredita u visini od 90.000 eura. Moguće je kredit koristiti i za kupnju garaže.

     Uredan ste i kreditno sposoban klijent te vjerojatno ne bi bilo problema kod realizacije kredita. No, svakako, trebali bismo napraviti i dodatne provjere boniteta koje mogu utjecati na ishod kredita.

     Predlažem da nam ostavite svoje podatke putem kreditnog upitnika. Napraviti ćemo provjere i povratno Vam javiti mogućnosti.

     Lijep pozdrav

     1. Pozdrav,

      Da li je moguce stambeni kredit i ako da u kojoj vrijednosti, ja 6500kn netto,zena 4000 kn. Nenamjenski kredit + minusi cca 150.000kn troska imamo.
      Ostalo sve uredno,neodredjeno,nikakve blokade i sl.
      Hvala i lp.

     2. Author

      Poštovani,

      nažalost, nemamo dovoljno podataka zra izračun kreditne sposobnosti odnosno mogućnosti za ostvarivanje stambenog kredita.

      Popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podate temeljem kojih možemo izračuti iznos kredita koji biste mogli realizirati.

      Lijep pozdrav

 99. Poštovana

  zanima me mogućnost i kreditna sposobnost realizacije kredita od cca 60 000 € , radim u državnoj službi plaća mi je oko 4800 netto. Ili barem informacija koliko bih mogla dobiti kredita za tu plaću obzirom da razmišljam o kupnji nekretnine hvala

  1. Author

   Poštovana,

   iako se kreditna sposobnost razlikuje u izračunu od banke do banke, iz podataka koje ste naveli u Vašem upitu, imali biste mogućnost samostalnog podizanja stambenog kredita u visini cca 38.000 eur na maksimalan rok otplate 30 godina.

   Kreditnu sposobnost moguće je uvećati i dodatnim primanjima ili uključivanjem sudužnika pa se na taj način može realizirati i veći iznos kredita.

   Lijep pozdrav

   1. Postovana, radim kao zaposlenik obrta koji djeluje na trajektu, tako da imam i status pomorca. Molila bih Vas da mi odgovorite dali se pomorski dodatak koji primam redovito svaki mjesec na tekuci racun ubraja u kreditnu sposobnost i dali mi olaksava podizanje kredita matrikula ukrcana zadnjih 5 godina na brod u Hr bez prekida, jer mi je gospodja u banci na salteru slicno rekla ali nisam dobro razumjela.
    Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     pomorski dodatak, ovisno o uvjetima banke, većinom povećava kreditnu sposobnost. Svakako Vam može olakšati dobivanje željenog iznosa kredita.

     Možemo Vam napraviti točne izračune kreditne sposobnosti i visine maksimalnog iznosa kredita koji možete realizirati. Potrebno je da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

     Popunite ga i kontaktirati ćemo Vas sa spremnim rješenjem.

     Lijep pozdrav

 100. Poštovana,

  Radim od 10.12. 2018 godine u firmi koja je solventa, plaća mi je 5500 + osobni odbitak na dvoje djece koji iznosi 650 kn. Svaki mjesec mi sjedne 6150 kn + 500 kn dječjeg doplatka. 09.12.2019 potpisati cu ugovor na neodređeno u istoj firmi i biti ću u mogućnosti tražiti veću plaću. Zanima me koliko bi stambeni krediti mogla podići i nakon koliko vremena od potpisivanja ugovora na neodređeno sa sadašnjim primanjima i ako se krajem godine primanja povecaju za 1000 ili 2000 kn.

  Nadam se da Vas nisam previše zbunila.

  1. Author

   Poštovana,

   u stambeni kredit možete ići nakon navršenih godinu dana ukoliko ugovor i dalje bude na određeno ili odmah nakon potpisivanja ugovora na neodređeno.

   Na trenutno navedena primanja, maksimalni iznos kredita bi bio oko cca 77.000,00 eur sa rokom otplate od 30 godina. Ukoliko bi prosjek primanja bio uvećan za cca 1.000,00 kn, maksimalni iznos kredita bi bio oko cca 108.000,00 eur.

   Naravno, ovdje pričamo samo o matematičkom izračunu. Ima više parametara koji utječu na izračun kreditne sposobnosti(starosna dob, solventnost poslodavca, urednost i dr.) i oni se razlikuju od banke do banke.

   Kako bi mogli provjeriti točnije Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci koje možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 101. Poštovana,
  zanimalo bi me kakva su vaša iskustva s odobravanjem stambenih kredita za slobodna zanimanja. Koliko sam uspjela vidjeti, razne banke traže različita izvješća o primanjima (od zadnja 3 mjeseca do cijele prethodne godine) i potvrdu porezne za prethodnu godinu. Koje su banke u praksi najsklonije biti blagonaklone?
  Konkretnije, zanimalo bi me bih li igdje mogla dobiti stambeni kredit za mlade u iznosu od 20 000 eura na 10 godina ako mi je prosijek primanja u zadnjih šest mjeseci 8200, a u zadnjoj godini oko 6500.?
  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   utvrđivanje kreditne sposobnosti temelji se na statusnoj i financijskoj dokumentaciji koja ovisi koja je vrsta slobodnog zanimanja.
   Svaka banka ima propisanu potrebnu dokumentaciju.

   Kreditna sposobnost najčešće se utvrđuje na temelju prošlogodišnjih pokazatelja umanjenih za eventualne poreze i prireze.

   Ako je Vaše primanje, umanjeno za porez i prirez, u prošloj godini iznosilo 6.500 kn, imali biste mogućnosti realizirati kredit od 20.000 eura na 10 godina.

   Lijep pozdrav

 102. Bok.Ovako imama dva nenamjenska kredita i kad zbrojim mjesečna davanja ona iznose 1500 kuna a moja neto plaća je 3500 kuna plus 200 kuna putnih troškova.Naravno rado bih zatvorio jedan kredit dizanjem novog nenamjenskog kredita.Nisam nikom jamac niti imam ikakvih blokada po karticama.Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   morali bismo imati informaciju koliko imate preostalog dugovanja po spomenutim kreditima kako bi utvrdili imate li mogućnosti za kredit.

   Popunite naš kreditni obrazac i ostavite na podatke potrebne podatke za izračun Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Mogu li ostvariti kredit iako sm promjenila poslodavca ili moraju platne liste biti od istoga?

    1. Author

     Poštovana,

     ako ste kod novog poslodavca dobili ugovor na neodređeno, onda postoje mogućnosti ostvarenja kredita. Nužno je da imate minimalno 1 platnu listu od novog poslodavca.
     Ako je riječ o zaposlenju na određeno radno vrijeme, potrebno je od 3-6 mjeseca staža kod istog poslodavca.

     Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   ljubazno molim pojašnjenje za novi DOR sustav unutar HROK-a i razmjenu podataka o neurednom podmirivanju obveza klijenata. Obzirom da banke podatke ponovno razmijenjuju od 27.8.2019., zanima me vide li se u navedenom sustavu ranije nepodmirene obveze, a koje su naknadno podmirene, ali od podmirenja nisu protekle četiri godine. Konkretno, postojalo je dugovanje po tekućem računu, koje je podmireno u cijelosti 2017. godine, zanima me hoće li navedeno biti vidljivo te kao takvo zapreka za podizanje kredita? Ili se vide samo dugovanja na dan 27.8.2019. postoje prema kriterijima (dugovanje 750+ duže od 61 dan)?

   Unaprijed hvala.

 103. Poštovani,

  Zadnje 2 godine radim u vrlo respektabilnoj IT firmi, ugovor na neodredeno.
  Neto placa mi iznosi 7600kn + dodatak na placu (prijevoz 2178kn).
  Zanima me kolko maksimalni stambeni kredit mogu podići na 25 i 30 godina?

  Unaprijed zahvaljujem, lijep pozdrav!

  1. Author

   Poštovani,

   mogli biste realizirati cca. 153.000 eur na 30 godina, odnosno cca. 136.000 eura na 25 godina.
   Iznosi su informativnog karaktera te postoji mogućnosti da zbog ocjene boniteta u bankama iznos kredita bude manji odnosno veći od ovdje navedenog.

   Kako bi mogli napraviti točne izračune Vaše kreditne sposobnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru mogućnosti kreditiranja.

   Lijep pozdrav

   1. Postovani, imam plaću 3500 kn plus 500kn mentorstvo(nisam sigurna računa li se i to) imam minus 5500 kn i go karticu 5000kn, zeljela bih uzeti gotovinske kredit 65000kn na 10 godina, mogu li?

 104. Poštovani plaća mi je 5300 neto koliki bi iznos stambenog kredita mogao podići s time da mi maksimalna rata bude do 1500 kn na 30 godina

  1. Author

   Poštovani,

   obzirom da su Vaša mjesečna primanja manja od prosječne netto plaće u Hrvatskoj koja iznosi hrk 6.237,00, Vaša se kreditna sposobnost odnosi samo na ¼ primanja, odnosno HRK 1.325,00. Time možete realizirati stambeni kredit na iznos od cca. EUR 44.000,00 na 30 godina.

   No međutim, sama plaća nije mjerilo za točan izračun jer je potrebno uzeti u obzir imate li još neka dodatna primanja na plaću koja povećavaju kreditnu sposobnost, a s druge strane, imate li neka dodatna mjesečna opterećenja (npr. krediti drugih banaka, kreditne kartice..) koja Vam smanjuju kreditnu sposobnost.

   Kako bismo mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke ili da nam ostavite Vaš kontakt telefon.

   Lijepi pozdrav

 105. Poštovani,

  ljubazno molim odgovor na sljedeće pitanje vezano uz novi DOR sustav, tzv. “crnu listu”.

  Ista je s radom počela 26. kolovoza 2019. Zanima me vide li se na toj listi podaci o neurednostima unazad zadnje četiri godine, a koja su u međuvremenu podmirena ili tek postojeća dugovanja na dan 26.8.2019. nadalje (naravno uz ispunjavanje kriterija dugovanja 750,00 kn duže od 61 dan)?
  Konkretno, postojao je dug po studentskom računu, nastao 2010., a koji je podmiren u cijelosti 2017. pa me zanima hoće li se zbog toga završiti na “crnoj listi” (jer od podmirenja nisu protekle 4 godine).

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  Srdačan pozdrav

  Sanela

  1. Author

   Poštovana,

   u DOR-u se bilježe i ranije neurednosti, ne samo one od 26. kolovoza.

   Postoji mogućnosti da bi se i obveza po računu kojem navodite mogla nalaziti u DOR sustavu.
   No, to ne mora biti prepreka realizaciji kredita.

   Lijep pozdrav

 106. Poštovani,

  zadnjih 10 mjeseci radim na ugovoru na određeno, ali od 1.9. prelazim na ugovor na neodređeno. Neto plaća mi iznosi 8000kn i nemam drugih terećenja, zanima me koliki kredit bih mogao podići i mogu li to odmah od 1.9. kada dobijem ugovor na neodređeno?

  Unaprijed hvala.
  Lijep pozdrav.

  1. Author

   Poštovani,

   nenamjenski kredit možete realizirati odmah, neovisno o tome imate li ugovor na određeno ili neodređeno radno vrijeme, a maksimalan iznos je 40.000 eura.
   Maksimalna visina stambenog kredita je cca. 120.000 eura.

   Lijep pozdrav

 107. Poštovani,

  Zanima me u grubo koliko bi mogao dobiti stambenog kredita, imam plaću 6140 kn + prijevoz 360 kn. Imam jednu kreditnu karticu, prosjek mjesećnog računa mi je 500 kn. Supruga je trenutno nezaposlena, uskoro počinje raditi, imat će primanja oko 4000 kn. Koliko vremena mora biti u radnom odnosu da bi mogla biti sudužnik? Molim Vas informaciju o maksimalnoj visini kredita sa sudužnikom i bez.

  Unaprijed Hvala,
  Matija

  1. Author

   Poštovani,

   bez sudužnika biste mogli realizirati cca. 75.000 eura, a uz suprugu sudužnika oko 107.000 eura uz maksimalan rok otplate 30 godina. Supruga bi trebala raditi od 3-6 mjeseci na neodređeno radno vrijeme, odnosno 12 mjeseci ako je riječ o ugovoru na određeno rado vrijeme.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani moja mjesečna primanja su 4.200 kn radim na neodređeno + 340 kn doplatka.. Radila sam 8 mj na određeno i prije mj dana dobila za stalno.. Koliki mogu dobiti kredit za subvenciju za mlade i na koliko max god.. Imam 41 god..

    1. Author

     Poštovana,

     uz doplatak, s rokom otplate na 26 godina, kreditno ste sposobnosti za iznos od cca. 35.000 eura.

     Predlažem popunite naš kreditni upitnik kako bi mogli provjeriti imate li mogućnosti dodatno povećati svoju kreditnu sposobnost i tako realizirati veći iznos kredita.

     Lijep pozdrav

 108. Poštovani, moja mjesečna primanja su 5900 netto + 600 kn prijevoz, zaposlenje je na neodređeno. Kao instrument osiguranja dala bi i zemljište i već postojeću kuću u procjenjenoj vrijednosti od 150.000 eura. Kredit me zanima zbog nadogradnje kuće. Koliki stambeni kredit maksimalno mogu dobiti?

 109. Postovani,
  zanima me kreditna sposobnost mene i supruga kao suduznika.
  Ja sam na dopustu za njegu djeteta i primam 2380,plus invalidninu za djete 1500, suprug ima placu 5500 plus 830 djeciji doplatak. imamo kredite koji ukupno iznose 3000 kuna (gotovinski)
  Da li postoji mogucnost dizanja stambenog kredita, i sa djelom njega pozatvarati dio postojecih kredita, te sve skupa smanjiti ratu ?

  Hvala

 110. Poštovani,
  Vezano na stambeni kredit. S obzirom na mjesečna primanja od 6200 kn neto + 900 kn prijevoz + naknada od 900 kn mjesečno, te plaču supruge od 4500 kn neto + prijevoz 600kn, interesira me max. iznos kredita na rok od 15 godina. Radni odnosi na neodređeno vrijeme, moj u d.d. bonitetne ocjene C2, dok supruga radi u javnoj ustanovi. Kredit bi se koristio za gradnju kuće procijenjene vrijednosti od 1,3 mil. kuna, dio od toga ušteđevina. Nemamo drugih kredita ni obveza.
  Unaprijed hvala na odgovoru. Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   uz pretpostavku da je sva primanja moguće uzeti u izračun kreditne sposobnosti, maksimalno biste mogli realizirati iznos od cca. 100.000 eur.
   Kako bi se primanja uzela u obzir važan je način i kontinuitet isplate.

   Za detaljnije provjere i izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 111. Poštovani,

  Supruga i ja želimo podići stambeni kredit .
  Zaposlen sam na neodređeno s netto placom od 5700.
  Supruga bi bila sudužnik sa 4200 koje prima s porodiljnog.
  Zanima me koliko bi max mogli dobiti na period od 30.godina?
  Hvala

 112. Pozdrav,

  Moja mjesečna primanja su u prosjeku 5600 kn. Imam 1 kredit kojemu je mjesečna rata 1827 kn.
  Supruga i ja htjeli bi kupiti prvu nekretninu, zanima me koliki kredit mogu dobiti?
  Mogu li dobiti 35 000 eura na 15 godina?

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, nažalost, nemate uvjeta za realizaciju dodatnog stambenog kredita.
   No, možda postoje mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti.
   Kako bi mogli to provjeriti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 113. Postovana,
  Izvor prihoda je dugogodisnji najam nekretnine od 2500E koja se nalazi u inozemstvu (vec deset godina u najmu ozbiljna tvrtka s ugovorom na jos deset) Moj upit je jel bi moguc bio kredit u Hrvatskoj na toj osnovi?
  Unaprijed hvala.
  Od srca pozdrav.

 114. Poštovana,
  zaposlena sam u gradskoj firmi i imam plaću oko 7100 neto, suprug radi kod privatnika i ima oko 7400 neto, oboje smo na neodređeno zaposleni. Možete li mi molim vas reći koji bi bio neki realan iznos kredita za kupnju nekretnine na 15ak-20 godina.
  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   uz pretpostavku da nemate drugih kreditnih obveza, imali biste mogućnosti realizirati stambeni kredit uz iznosu od cca. 115.000 eur uz rok otplate na 15 godina, odnosno oko 145.000 eura uz rok otplate na 20 godina.

   Za detaljnije izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 115. Poštovana,

  zaposlen sam na neodređeno, imam neto primanja od 6500 kn + troškovi puta 500 kn. Supruga je također zaposlena na neodređeno i ima neto plaću od 5000 kn u prosjeku. Trenutna zaduženja su nam 1550 kn narednih još godinu dana. Zanima me kolika bi nam bila maksimalna zaduženja za stambeni kredit s rokom otplate od 30 godina.

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeću kreditnu obvezu, imali biste mogućnosti realizirati kredit u visini cca. 80.000 eur.

   Budući da je preostali rok otplate postojećeg kreditnog zaduženja kratak, postoji mogućnost realizacije i većeg iznosa stambenog kredita.

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da nam se javite putem našeg kreditnog upitnika gdje možete ostavite sve potrebne podatke za provjeru Vaših kreditnih mogućnosti.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana! Zaposlena sam na neodredjeno vrijeme u osnovnoj skoli placa mi je 7200 plus putni trosak 1800 kn i najam koji dobivam za stan 2000 kn imam obustavu za 2 kredita u ukupnon iznosu 3500 kn .Koliki kredit bi mogla dobiti ako bi sva moja zaduzenja zatvorili tim jednim kreditom

    1. Author

     Poštovana,

     prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati kredit do 300.000 kn. Ovo je ujedno i maksimalni iznos nenamjenskog kredita koji se odobrava.
     U slučaju da Vam nije dovoljan spomenuti iznos, možda nije nužno zatvarati neki od kredita koji imate u otplati.

     Za detaljnije izračune, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

     Lijep pozdrav

 116. Dobar Dan

  Pomorac sam na stranoj firmi, i radim na ugovornoj bazi. Ugovori su 3mjeseca, pa 3 mjeseca doma i tako u kontinuitetu.

  Kad sam u inozemstvu imam primanja za ta 3 mjeseca koja radim, a kad sam doma vodim se kao nezaposlen i nemam primanja.

  Mjesecna primanja na brodu su 7000 USD, imam vec ustedevine od 50000 eura i uz ovakva primanja uskoro bi se odlucio na gradnju kuce.

  opcija 1.
  ako zemljiste vec imam koliko su mi mogucnosti podizanka kredita i koji iznos?
  opcija 2.
  ako nemam zemljista i planiram kupnju zemljista i izgradnju kuce, mogucnosti i iznos?

  LP
  Toni

 117. Poštovani,
  imam upit vezano za stambeni kredit. 1984 sam godište i zaposlen sam na neodređeno u firmi sa 800 zaposlenih, prosjek plaće mi je cca 5600 kn neto ( nemam nikakvih dugovanja ).

  Supruga i ja bi htjeli podiči kredit za kupnju nekretnine na 30 godina. Supruga trenutno nije zaposlena ali će uskoro biti primljena na stručno osposobljavanje.
  Osim moje plaća imali bi i sudužnika ( nije ćlan obitelji ) sa neto plaćom od cca 4500 kn.

  Zanima me koliki bi max. iznos mogli podići i dali je moguće da supruga preuzme teret sudužništva na sebe kada dobije posao za stalno.

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   zajedno sa sudužnikom, imali biste mogućnosti realizirati kredit od cca. 79.000 eura.

   Promjena sudužništva ovisi o procedurama i politici uvjeta banke. U slučaju da banka ne dozvoljava promjenu, kredit je, uz zadovoljavanje kreditne sposobnosti, moguće refinancirati te tako promijeniti sudužnika u kreditu.

   Lijep pozdrav

 118. Pozdrav,prosjek place mi je oko 22 000 kuna,radim 2 godine kod trenutnog poslodavca ali jos radim na ugovoru na odredjeno,imam namjeru dizati stambeni kredit cca 150 000 eura da li je to ostvarivo ? Hvala

 119. Pozdrav,

  koliko je kreditna sposobnost na prosjek plaće 8500 kn, odn koliko može biti kreditni opterećen dio?

  1. Author

   Poštovana,

   izračun kreditne sposobnosti razlikuje se po bankama i po vrsti kredita koju tražite.

   Kod gotovinskih kredita postoji mogućnosti zaduženja i do 70%, dok se kod stambenih kredita možete zadužiti do cca. 50%.

   Lijep pozdrav

 120. Poštovani,

  zaposlen sam kod trenutnog poslodavca 3 mjeseca (ugovor na neodređeno)…sa tim da sam prvu plaću dobio 50% jer sam prijavljen sredinom mjeseca, inače mi je plaća neto 3000kn. Planiram podići nenamjenski kredit u što kraćem mogućem roku i to sam se odlučio preko vas, da uštedim na vremenu. E sad, zanimalo bi me par stvari. Koliko bih mogao dobiti cca nenamjenskog maksimalno i na maksimalni rok otplate? Računam da mi trebaju 3 platne liste, kolika bi bila razlika u toj max cifri kredita ako sam prvu plaću dobio 1500kn, zbog navedenog gore, kako bih ga podigao prije (ostale place su po 3000 svaka, tako ce biti stalno)? I kolika bi bila cifra za podići ako se strpim još mjesec dana, pa da budu 3 platne liste po 3000kn? To mi je trenutno najbitnije od informacija.
  Zaposlen sam u j.d.o.o. koji uspješno posluje godinama, nemam blokada i zaduženja isto tako i firma u kojoj sam zaposlen. Nemam djece, nisam oženjen, ne uzdržavam nikoga i nemam kreditnih kartica. Živim sa roditeljima, 24 mi je godine.

  Unaprijed hvala na odgovoru, lp.

  1. Author

   Poštovani,

   rado ćemo Vam pomoći pronaći željeni kredit.

   S trenutnim prosjekom, maksimalan iznos kredita koji možete realizirati iznosi, cca. 70.000 kn. Ako bi pričekali da imate prosjek od 3.000 kn, onda bi iznos mogao biti cca. 90.000 kn.

   Osim prosjeka plaće, na visinu iznosa kredita može utjecati i duljina radnog staža kod poslodavca.

   Svakako bi bilo dobro da nam svoje dodatne podatke ostavite putem kreditnog upitnika kako bi Vam mogli dati detaljnije izračune i informacije.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav.. Zanima me kredit za refinanciranje.. Prosjek place 5200 kn, obustava na placu 910 kn, kredit koji mi se skida s tekucek 613 kn rata(54 000),odobreni minus… Znaci mene zanima dal postoji zoji u kojoj banci ponuda kredita rrdita 30 000 eura, naravno na moja primanja, prijenos place nije problem..

    1. Postovani Supruga i ja zelimo dici stambeni kredit,moja primanja su 5900-6000 kn neto ,gradska firma, a supruga ima 4000 neto,nemamo nikakvih obustava niti kreditnih zaduzenja,zanima nas koliki bi max.iznos mogli podici na 25-30 god.hvala

  2. Poštovani,
   Plaća mi je 3800, na to imam kredit od 800 kn, ali plaću primam u dva djela, jedan dio od poslodavca, a drugi dio od države, jer radim na pola radnog vremena zbog djeteta. Koliki iznos kredita bih mogla dobiti, i na koji rok otplate? Da li možda neki veći kako bih zatvorila postojeću obvezu.?
   Ili možda suprug koji ima plaću 4200-4500, ali ima stambeni kredit od 2000 kn.
   Hvala

 121. Poštovani,

  razmisljam o gradnji nekretnine na vlastitom gradevinskom zemljistu, gradila bi se urbana vila sa 3x stana.
  Cijena gradnje je oko 150.000eu.

  Da li je takav kredit moguce dobiti na placu neto 10.000kn (bonitet firme je dobar).

  opcija b:
  Da li element osiguranja kredita moze biti hipoteka na objekt koji jos nije izgraden tj. – banka plati novac izravno grad. firmi, banka nadzire gradnju, i nakon gradnje banka je vlasnik svega..dok se kredit ne vrati..to je praksa koja vani’ funkcionira.

  lp,

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, imali biste dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju kredita u iznosu od 150.000 eura.

   Moguće je da osiguranje kredita bude samo zemljište za koje je ishođena građevinska dozvola. Nije uvjet da banka bude vlasnik zemljišta, nego banka samo upisuje teret na tom zemljištu.

   Lijep pozdrav

 122. Poštovana, zanima me koliki max nenamjenski kredit mogu dignuti s obzirom da mi je netto placa 5000 kn, s 1.5 dobivam ugovor na neodređeno,radim kod tog poslodavca 2 mjeseca. Nemam nikakvih zaduzenja niti sam kome jamac i slicno? hvala unaprijed na odgovoru

  1. Koliki je mogu Max iznos kredita moguce dignuti sa placom od 5300kn.hvala .željko

   1. Poštovana,

    Imam plaću od 5000kn uz 1000kn putnih troškova, a suprug ima svoju firmu (osnovana prije nekoliko mjeseci) s mjesečnim primanjima oko 9000kn.
    Oboje imamo po jedan nenamjenski kredit pri čemu ja mjesečno plaćam 1300kn, a suprug 800kn. Drugih dugovanja nemamo.
    Imamo svoj stan koji bi nam donosio i prihod od turizma ukoliko ovaj podatak znači za ostvarivanje kreditne sposobnosti.
    Zanima me koliki stambeni kredit možemo dignuti temeljem navedenih podataka?

    Unaprijed hvala

    1. Author

     Poštovana,

     za izračun kreditne sposobnosti, u obzir se mogu uzeti samo Vaša primanja. Nažalost, primanja od supruga ne bi bila prihvatljiva ako radi u firmi koja posluje kraće od 12 mjeseci.
     Prihod od turizma povećava kreditnu sposobnost, a visina ostvarenih godišnjih primitaka na temelju najma, uzima se kao osnovica za izračun.

     Kako Vi već u otplati imate jedan nenamjenski kredit, bez njegovog refinanciranja, možete realizirati cca. 10.000-15.000 eura stambenog kredita.

     Kada bi suprug radio u firmi koja posluje dulje od 12 mjeseci, iznos stambenog kredita mogao bi biti cca. 135.000 eura.

     Za dodatne informacije i izračune, najbolje da nam ostavite detaljnije podatke o Vašem bonitetu. To možete učiniti popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

     Lijep pozdrav

  2. Postovana,
   Imam pitanje vezano za iznos kredita koji bih mogla podići.
   Naime imam gotovinski nenamjenski kredit koji sam dizala u 3. mjesecu ove godine u iznosu 90000 kn na 7 godina. Placa mi je bila 4700 neto. Od ovog mjeseca placa Ce mi iznositi sa prijevozom ok 5200 kn. Zanima me mogu li dignuti kredit u iznosu od 185000 kn( minimalno 175000) na 10 ili cak 12 godina kako sam vidjela da neke banke daju. S tim da bih zeljela isključivo kunski kredit s fiksnom kamatom. Tim kreditom bih zatvorila ovaj kredit a ostatak bi mi trebao za kupnju automobila.
   Ukoliko je moguce s obzirom na situaciju suprug bi mi mogao biti jamac s tim da je njegovo poduzeće 3. maj , dakle odblokirani su prije nekoliko dana i isplaćene su mu zaostale plaće, a placa od ovog mjeseca Ce mu iznositi nekih 5500 kn neto.
   Lijep pozdrav

 123. Poštovani,

  Zanima me koliki bi stambeni kredit mogli podignuti zaručnik i ja, s obzirom da ja radim u državnoj firmi na neodređeno plaća neto 4000, a on u MORH- dobio ugovor na određeno 2 godine jer tako svatko kod njih prvo dobije i ima plaću neto 5500 + dežurstva i prekovremeni

  LP

 124. Lp,zanima me koliki bi hipotekarni kredit dobio sa prosjekom plaće 4,300,radim na neodređeno, državna firma, nemam minusa niti kreditnih kartica,?

  1. Author

   Poštovani,

   prema trenutnim uvjetima izračuna kreditne sposobnosti za hipotekarne kredite, mogli biste realizirati iznos od cca. 190.000 kn.

   Ako je namjena Vašeg kredita kupnja nekretnine/adaptacija/izgradnja, taj iznos bi svakako mogao biti nešto veći, cca. 255.000 kn.

   Lijep pozdrav

 125. Lp,prosjek plaće mi je 4300,radim u državnoj firmi( ugovor na neodređeno) imam kredit od 25000kn na 3g rata 760 kn zanima me koliki bi kredit mogao dobiti(stambeni kredit) rok otplate 20g,hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   uz postojeći kredit koji imate, nažalost, nemate puno kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita. Preostaje Vam svega nekih 300-ak kn kreditne sposobnosti, a prema uvjetima trenutnih kreditnih linija možete realizirati cca. 5.000 eura kredita uz rok otplate na 15 godina.

   No, s obzirom na visinu plaće i trenutne obveze, postoji mogućnosti povećanja Vaše kreditne sposobnosti. Najbolje bi bilo da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za detaljnije izračune kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 126. Poštovanje, imam kredit od 130.000,00kn i rata mi je 1380kn, kredit je nenamjenski i na 10 godina. Plaća mi je 4800 neto i imam ugovor na neodređeno u jednoj od najjačih firimi u HR, zanima me s obzirom na trenutna zaduženja koliko bi mogao maksimalno dići kredita za razdoblje od 10 godina i mogu li dići stambeni kredit na 30 godina i koliki bi bio, u vlasništvu imam auto od cca 80000kn i životno osiguranje od 15.000,00 EUR u slučaju smrti.

  1. Author

   Poštovani,

   s obzirom na visini plaće i trenutne obveze, nažalost, nemate dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita.
   No, imali biste mogućnosti realizirati gotovinski kredit u iznosu cca. 16.000 eura uz rok otplate 10 godina.

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

  2. Dobar dan, žena ima primanja 7200 kn, ja imam primanja 4500 kn, oboje radimo na neodređeno radno vrijeme 2+ godina te nemamo nikakve kredite. Interesira me dali bi bili u mogučnosti dignuti stambeni kredit u eurima u iznosu od 110 000 € na vremenski rok od 30 godina sa kamatnom stopom od 3,5% a da je ona nositelj kredita a ja sudužnik (naravno ako je potreban sudužnik, ako ne onda super? Također bi me interesiralo kolika je točno naša zajednička kreditna sposobnost? Unaprijed hvala na odgovoru.

   1. Author

    Poštovani,

    prema navedenim podacima, imali biste kreditne sposobnosti za realizaciju željenog iznosa kredita. Uvjet je da idete zajedno u kredit kao dužnik i sudužnik.
    Maksimalno ste kreditno sposobnosni za kredit u visini cca. 130.000 eura.

    Lijep pozdrav

 127. Dobar dan,

  partner i ja smo u fazi informiranja oko najpovoljnijeg kredita za eventualnu kupnju stanja.
  Evo nekoliko informacija o našoj “kreditnoj sposobnosti”.
  Naime, partner ima ugovor na neodređeno u privatnoj firmi i neto plaću od 4200 kuna s tendencijom rasta u narednih 3 mjeseca na 4600. nema nikakvih zaduženja, kredita, imovina, jamstava, minusa i slično. Ja imam ugovor na određeno koji se svake godine obnavlja. Plaća mi je 7600 kuna, i isto tako nikakvih zaduženja, jamstava, kredita ili slično. Na sebi imam životno osiguranje od 2005. godine s trenutnim saldom od 4000 eura te automobil u vrijednosti cca. 40000 kuna.
  Koliki iznos bi mogli dobiti za rok otplate 10 godina a koliki za 15 godina? Te koliki bi općenito najveći mogući iznos mogli dobiti na maksimalni broj godina otplate?

  Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
  Sunčica

  1. Author

   Poštovana,

   prema matematičkim izračunima kreditne sposobnosti, uz prosječnu kamatnu stopu od 3,50%, mogli biste realizirati:
   – cca. 62.000 eura s rokom otplate 10 godina;
   – cca. 86.000 eura s rokom otplate 15 godina;
   – cca. 136.000 eura uz maksimalan rok otplate 30 godina.

   Iznosi su informativni, a za kamatnu stopu je uzet prosjek nekoliko kreditnih linija. Kamatna stopa ovisi o bonitetu tražitelja kredita, valuti, promjenjivosti i sl.

   Kako bi provjerili i ostale parametre kreditne sposobnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 128. Poštovana,

  molit ću Vas odgovor na slijedeće. Imam manje od 35 godina i zaposlen sam posljednje tri godine na neodređeno u solventnom d.o.o.
  Moja neto plaća je povišena i posljednja četiri mjeseca iznosi 7800 kn. Također, ostvarujem i prihod od paušalnog obrta, oko 4000 kn mjesečno. Nemam nikakvih zaduženja niti sam ikome jamac. Također imam i respektabilnu osobnu štednju.
  Uzevši sve u obzir, zanima me koliki bi maksimalni znos stambenog kredita mogao ostvariti i na koliko godina?

  Unaprijed Vam zahvaljujem na odgovoru!

  1. Author

   Poštovani,

   na temelju primanja od plaće, mogli biste realizirati stambeni kredit u iznosu cca. 115.000 eura s rokom otplate do 30 godina.

   Primanja od paušalanog obrta ulaze u izračun kreditne sposobnosti, no visina mjesečnog dohotka računa se na temelju ukupno ostvarenih primitaka u prošloj godini.

   Stoga, za izračun maksimalnog iznosa stambenog kredita, potreban nam je podatak o prošlogodišnjim primicima.
   Tu informaciju možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Srdačan pozdrav

 129. Postovai i zanima me koliki stambeni kredit i dali mogu podici stambeni kredit zaposlena sam na neodređeno, placa 4800..

 130. Poštovani,
  Zanima me da li mogu podici stambeni kredit od 380,000kn na rok od 5 godina bez jamca/suduznika. zaposlen sam na neodređeno u solventnom poduzecu, mjesecna primanja neto 11,000kn. Imam 25 godina, pretpostavite uredne uvjete ostale.

  Lp,
  Matej

  1. Author

   Poštovani,

   zadovoljavate matematičku kreditnu sposobnost za realizaciju željene visine kredita uz rok otplate na 5 godina. No, kako je sve poprilično na knap možda bi realizacija morala ići na 6 godina. Taj dio bismo provjerili na temelju dodatnih podataka.
   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke za provjeru i kontakt.

   Lijep pozdrav

 131. Poštovana/i,

  cura i ja bi dignuli hipotekarni stambeni kredit za kupnju nekretnine u svrhu turizma. Moja netto plaća iznosi 5,500.00kn, a njena 5,000.00kn. Nemamo zaduženja ni ovrha. Oboje smo zaposleni na neodređeno i financijski plan planira godišnju zaradu obrta na nekretnini između 15.000 i 20.000 eura.
  Zanima nas uzima li se uz naše 2 netto plaće i planirana godišnja dobit obrta na nekretnini kao prihod te koliko iznosi maksimalan iznos kredita u oba slučaja (2 netto plaće 10.500kn VS. 2 netto plaće 10.500kn + dobit od najma).

  Hvala.

  Lp,

  1. Author

   Poštovani,

   kupnja nekretnine može se financirati kreditom gdje bi se Vaša primanja po osnovi plaća, koristila za izračun kreditne sposobnosti. Obično je ova realizacija kredita brža i jednostavnija. U ovim kreditnim linijama, zajedno biste mogli realizirati iznos od cca. 83.000 eura uz rok otplate na 30 godina.

   Kreditne linije gdje bi se u obzir uzimala i planirani godišnji primici po osnovu najma, obično zahtijevaju izrade poslovnih planova te sudjelovanje s učešćem u financiranju kupnje nekretine. Izračun kreditne sposobnosti ovisi o više činitelja, te nam podaci koje ste dostavili nisu dostatni za izračun.

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da nam ostavite dodate podatke putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 132. Pozdrav! Suprug i ja bih podigli stambeni kredit on ima placu oko 15000 kn ali firma mu je u inozemstvu a placa mu sjeda ovdje na hrvatski racun u kunama, ja takoder sam zaposlena imam placu do 4400 kn sa prijevozom… Zanima me da li postoji kakva sansa da dobijemo kredit uopce? Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   postojala bi mogućnost za realizaciju stambenog kredita. Točan iznos kredita kao i ostali uvjeti kreditiranja, ovise o još nekoliko parametara. Stoga Vas pozivam da nam dodatne podatke potrebne za izračun kreditne sposobnosti, ostavite putem našeg kreditnog obrasca.

   Naši posrednici kontaktirati će Vas u roku od 24 sata i dati detaljnije informacije.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,
    Partner i ja bi podigli nenamjenski kredit.
    Dečko radi u bratovoj firmi već 9godina, ali od početka godine firma je sa obrta prebačena u d.o.o. Dakle tek 8mj radi na novom OIBu firme.
    Ima ugovor na neodređeno i primanja od 7000 kn, koja nekada znaju doći i do 9000kn ovisi o terenu.
    Partner ima 29godina i nema nikakvih zaduženja, kredita, niti je u minusu.
    Ja radim u školi na pola radnog vremena, plaća mi je 2500kn, ali sam na određeno, ugovor traje oko 9 mj(koliko i traje školska godina). Početkom svake školske godine potpisujem novi ugovor.
    Mogu li ja biti sudužnik partneru?
    I koliki bi mogli dobiti maximalni iznos kredita s obzirom da je firma prebačena u d.o.o?
    Hvala i lijep pozdrav!

    1. Author

     Poštovana,

     ovisno o bonitetu firme, ne mora biti problem to što posluje kraće od godine dana. Ako postoje prethodne ocjene boniteta zbog kojih je firma i prebačena u d.o.o., bankama je to prihvatljivo.

     Ako suprugova primanja iznose 7.000 kn, mogli biste realizirati kredit u visini cca. 30.000 eur.

     Budući da trenutno nemate kontinuiran staž od najmanje 6 mjeseci na određeno, nemate uvjete da budete kreditno sposoban sudužnik suprugu.

     Kako bi provjerili točnu kreditnu sposobnost i bonitet poslodavca, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke za izračun.

     Lijep pozdrav

 133. Poštovani,
  zanima me kako banke stoje sa davanjem većih iznosa kredita.
  Naime, radim u svojoj tvrtki već 9 godina, te si isplaćujem plaću od 17.000 kn neto, uvećano za putne troškove od prosječno 10.000 kn mjesečno
  Imam kreditne revolving kartice, ali ih koristim slabo i nemam zaduženja. Nemam kreditnih obaveza, te posjedujem stan i kuću. Supruga je u podjenakoj situaciji poput mene, međutim ona ima prosjek plaće cca 15.000 kn bez putnih troškova. Ima svoj stan. Imamo svoje skoro nove aute bez ikakvih tereta. Oboje imamo 38 god. U PBZu sam klijent već 20 godina. Tražio sam upit za kredit za gradnju kuće/vile, i dobio odgovor da mogu dignuti do 90.000€ kredita i da pritom moram imati bar 30% svojih sredstava. Planirani iznos za kupovinu zemljišta i izgradnju ville bi bio cca 400.000€ I mogao bi izdvojiti 10% toga iznosa. Mislite da bi to po Vama bilo sa nekom drugom bankom izvedivo? Hvala na pažnji.

  1. Author

   Poštovani,

   Vaša matematička sposobnost ne bi trebala biti problem. Iznosi Vaših primanja su dovoljni za realizaciju većeg iznosa stambenog kredita.
   No, kako su maksimalni iznosi u bankama ograničeni (obično do 350.000 eura), svakako bi trebali napraviti detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti i vidjeti koji iznos biste mogli realizirati.

   Svoje dodatne podatke, potrebne za provjeru, možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 134. Postovani, u firmi sam 5 mj na odredeno , kad sam prelazile iz firme u firmu nisam imala prekid. Imam kredit od 906 kn rata koji mi je na placi na moj zahtjev, primanja su mi 5100-5300. Imam li kakvih mogućnosti dobiti kredit od 50 000 kn

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, imali biste matematičke kreditne sposobnosti za realizaciju željenog iznosa kredita. No, kod rada na određeno, uvjet je da imate najmanje 6 mjeseci staža kod poslodavca.

   Trenutno možemo napraviti detaljnije provjere i izračune te prikupiti dokumentaciju potrebnu za kredit.
   Svoje podatke nam možete ostaviti putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 135. Postovani,
  djevojka i ja bismo htjeli uzeti stambeni kredit, medjutim ona je jedina stalno zaposlena, placa je 3800 u drzavnoj sluzbi, dok sam ja povremeno zaposlen.
  Koliko bi ona maksimalno mogla podići stambenog kredita na rok otplate 15-20 godina. Koliko sam shvatio to bi uz Max anuitet od 950kn bilo otprilike 20.000 eura?

  1. Author

   Poštovani,

   matematička kreditna sposobnost Vaše djevojke je cca. 22.500 eura na 20 godina. Maksimalan rok otplate stambenog kredita je 30 godina te biste uz anuitet od 950 kn, mogli realizirati cca. 29.000 eur.
   Možda biste joj Vi, ovisno o kontinuitetu zaposlenja, mogli povećati kreditnu sposobnost (ako Vam je potrebann veći iznos kredita).

   Za detaljnije informacije i izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem našeg kreditnog obrasca.

   Srdačan pozdrav

 136. Pozdrav, zanima me dali decko i ja mozemo dobiti stambeni kredit od otprilike 250000kn, ja imam placu 3800kn, a on 4100, s time da smo oboje na ugovor na odredeno, i radimo u istoj tvrtki dulje od godinu dana, nemamo nikakva zaduzenja na karticama.

 137. Poštovana,

  supruga i ja smo kaparili stan u novogradnji te ćemo ukupno u gotovini uplatiti 40.000 eura a ostatak od 50.000 eura ćemo platiti kreditom banke po izgradnji i etažiranju stana odnosno početkom 2020. Svaki od nas bi dignuo kredit od 25.000 eura u kunama. Moja plaća iznosi 6.050 kuna i zaposlen sam u državnoj službi na neodređeno a supruga je zaposlena u javnoj službi na neodređeno i ima plaću oko 6.700 kn.

  Zanima me da li ona i ja (svaki zasebno) možemo podići kredit od 25.000 eura u kunama na 10 godina s fiksnom kamatom?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  Mario

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim informacijama, imali biste kreditne sposobnosti za tražene iznose kredita.

   No, zbog pravdanja namjene kredita, moguće da to nećete moći realizirati svako zasebno (ako idete u stambeni kredit).

   Svakako bi bilo dobro da nam priložite detaljnije infomacije oko Vaših zahtjeva kako bi pronašli najbolje rješenje.

   Lijep pozdrav

 138. Poštovani,

  Planiram sa djevojkom podići stambeni kredit (subvencionirani APN u 9mj.) Djevojka bi bila sudužnik.

  Oboje imamo duži niz godina ugovore na neodređeno vrijeme. Moja plaća je 7200 kn neto a njena plaća 7000 kn neto. Bez prijevoza.

  Nismo opterećeni apsolutno nikakvim kreditima, sudužništvima, minusima po tekućem niti zaduženjima duži niz godina.

  Tražili bi da dignemo kredit na 15 godina oko 90 000 – 95 000 eura.

  Da li možemo dobiti traženo?

  Srdačan pozdrav,
  Marko

 139. Pozz!Zanima me koliki stambeni kredit bi supruga(25) i ja(30) podići s obzirom da imamo poslove na neodređeno.Njena netto plaća je 3500,a moja 4500.Ne znam da li se i putni trošak isto računa,ali i njega dobivamo,cca 800 kn mjesečno.Oboje smo u Pbz banci,nemamo otvorene minuse niti ikakva zaduženja,s tim da ja na sebe imam otvoreno životno osiguranje koje plaćam tri godine(od10),200 kn mjesečno.Hvala!

 140. Poštovani,
  imam pitanje. Naime, dečko i ja želimo podići stambeni kredit. On je zaposlen na neodređeno, radi više od 1 god., 4.000,00 kn neto i ima nenamjenski kredit od cca 850 kn/mj 6.god. Ja bih bila jamac/su dužnik, zaposlena sam trenutno na pola radnog vremena s neto dohotkom od 2.700,00 kn. Zanima me jesmo li uopće kreditno sposobni i koliko bi nam banka u ovoj situaciji odobrila kredita. Unaprijed hvala na odgovoru, lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   prema podacima koje ste naveli treutno ste kreditno sposobni za iznos od cca. 25.000 eura uz rok otplate na 30 godina.
   Za izračun kreditne sposobnosti koriste se i drugi podaci koji nam nisu dostupni u Vašem upitu.
   Stoga bi bilo najbolje da nam za detaljne izračune ostavite dodatne podatke.

   To možete učiniti putem našeg kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 141. Poštovani,

  obrtnik sam već 6 godina (knjigovodstvo, godišnji dohodak oko 40 000,00kn, nisam bila u blokadi, nemam nikakvih zaduženja osim isplate doprinosa) i redovito si na tekući račun isplaćujem akontaciju dohotka od 4000,00 kn. Zanima me da li bih mogla dobiti kredit od 150 000,00 kn?

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, maksimalno biste mogli realizirati iznos od 120.000 kn.
   No, postoje različite mogućnosti za povećanje kreditne sposobnosti, stoga bi bilo dobro da nam ostavite dodatne podatke za provjeru Vaših kreditnih mogućnosti.
   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik te nam putem njega ostavite potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 142. Poštovani,

  Zanima me ukratko kako banke procjenjuju kreditnu sposobnost za stambeni kredit u situaciji gdje su uredno isplacene place, al je zaposlenik tvrtke d.o.o. ujedno vlasnik tvrtke? uzmimo u obzir da tvrtka uredno posluje dvije godine na trzistu, da jeneto placa 6500 kn, redovita.
  Dali je banka rigoroznija, jer znam da u slucaju obrtnika svakako jeste.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   procjena kreditne sposobnosti matematički se računa na isti način kao i za zaposlenike koji nisu vlasnici poduzeća. No, na ostale provjere kreditne sposobnosti utječe i bonitet poduzeća kojemu je osoba vlasnik. Ukoliko poduzeće posluje uredno, ne bi trebalo biti problema prilikom odobrenja kredita.

   Lijep pozdrav

 143. Postovani, imam 26godina. Imam nenamjenski kredit 1450kn/mj 8god. Prosjek NETO place mi je 6000-6500kn + prijevoz 1000kn. Nemam nikakvih blokada, rata, zivim sam, nisam nikome jamac. Zaposlen u istoj firmi s 1000 radnika vise od 5god, sve uredno. Trebam stambeni kredit za kupnju stana u iznosu od 65000€, stan vrijedi inace puno vise ali trenutno je ta cijena. Zanima me dali ja imam pravo uz nenamjski kredit koji imam u iznosu od 1450kn mjesecno i imam primanja od 7000-7500kn s prijevozom, dobit stambeni u iznosu od 65000e da banka uzme normalno stan pod hipoteku, ali bez jamca. Hvala

   1. Postovanje,
    Imam 29 godina i zaposlen sam u drzavnoj firmi na neodredeno vec 10 godina. Imam nenamjenski kredit od 1000 kuna mjesecno uz rok otplate na 10 godina, a prosjek place mi je oko 6000 kuna. Supruga je takoder zaposlena u drzavnoj firmi na neodredeno uz placu od oko 4000 kuna. Zanima me kreditna sposobnost u slucaju stambenog kredita od 65 000 eura. Hvala

    1. Author

     Poštovani,

     prema matematičkom izračunu, nažalost, ne biste imali dovoljno kreditne sposobnosti za kredit od 65.000 eura. Uspjeli biste možda dobiti cca. 60.000 eura.
     No, postoje parametri kojima se kreditna sposobnost možemo uvećati.

     Svakako bi bilo dobro da nam se javite i ostavite dodatne podatke pomoću kojih možemo napraviti točnije izračune.

     Svoje podatke možete ostaviti tako da popunite naš kreditni upitnik.

     Lijep pozdrav

 144. Pozdrav,

  Imam 25 godina, ugovor na neodređeno (od 01.10.2018. na puno radno vrijeme), u firmi sam nešto više od godinu dana, nemam nikakvih dugova, nisam nikome jamac, firma u kojoj radim je poznati trgovački lanac, plaća mi je bruto 4700 kn. Zanima me hipotekarni stambeni kredit od nekih 70-80 000 eura. Kakve su mi šanse? Koliko bi otprilike mogla dobiti kad bi mi uz to sve majka bila jamac? Ona radi u privatnoj firmi, plaća joj je 3500 kn bruto.

  1. Author

   Poštovana,

   nedostaje nam nekoliko važnih podataka za izračun kreditne sposobnosti. No, ako uzet ćemo u obzir da je Vaša plaća 4.700 kn bruto, pretostavljam da je Vaš neto nešto manji od 3.800 kn. Također, neto plaća Vaše majke iznosila bi 2.800 kn neto. Zajedno biste bile kreditno sposobne za iznos od cca. 52.000 eur uz uvjet da je moguće ugovoriti rok otplate na 30 godina.

   Svakako bi bilo dobro da nam ostavite detaljnije podatke za točnije izračune. Dodatke podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 145. Postovani,

  Trenutno sam na porodiljnom, zanima me da li mogu dobiti kredit u iznosu 65 000 kn, njime bih pokrila kredit koji imam u drugoj banci, iznos koji je ostao 37 000! Imam ugovor na neodredeno, radim u Konzumu!

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, postojala bi mogućnost za realizaciju kredita, ukoliko za to imate i matematičke kreditne sposobnosti.
   Kako bi mogli provjeriti Vaše točne kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 146. Postovani,
  Od 01.10.2018 prelazim na radno mjesto, placa 8000 neto, ugovor neodredjeno. Koliki je maksimalni iznos stambenog kredita koji mogu podici I na koliki minimalni iznos godina? Imam 39 godina. Razmisljam o kreditu od 85000 eura.

  1. Author

   Poštovani,

   što je kraći rok otplate kredita, to je manji iznos kredita.
   Maksimalno možete podići iznos od cca. 120.000 eur s rokom otplate 30 godina. Iznos od 85.000 eura, možete podići uz rok otplate 17-18 godina.

   Za detaljnije informacije, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 147. Poštovani,

  djevojka i ja se interesiramo za dizanje stambenog kredita u sljedećih godinu dana (kupnja stana). Kredit bi podigla ona, ima redovitu plaću od 6500 kn, ugovor na neodređeno, tvrtka stabilna (plus ima ugovorenu policu životnog os. na 30god oko 500 kn/mj, fidelity fond na 22 god – 1000 kn/mj i nekih 30 000 kn ušteđevine) i ja bi bio sudužnik (na proljeće bi počeo raditi, uzmemo da je početna plaća 4000 kn, i vjerojatno će rasti al to pretpostavljam da nije bitno, trebate točne brojke). Ona bi u tom trenutku imala 33 god, ja 27. Zanima nas koliko kredit bi teoretski mogli podići i na koji rok otplate? Prvenstveno nas zanima za kredit za koji bi mogli “potegnuti” subvenciju od države (za mlade).

  Hvala!

 148. Poštovani,

  suprug radi u istoj tvrtci već nešto više od 4 godine, i ima sklopljen ugovor na neodređeni. Također, osnovni dio plaće i prijava su mu na 4200kn, no to je tek prvi dio plaće. Drugi dio plaće isplaćen mu je kroz dnevnice i nikad ne iznosi manje od 6-7000 kuna, češće i oko 8000 kuna.
  Ja sam zaposlena u ajvnoj ustanovi, plaća oko 4,500 kuna.

  Planiramo dići stambeni kredit za kupnju novog stana i zanima nas koliko uopće možemo dići?

  Zahvaljujem unaprijed.

  1. Author

   Poštovana,

   svakako su nam potrebne detaljnije informacije oko Vaših primanja. Ako uzmemo u obzir navedeno, zajedno biste mogli realizirati oko cca. 128.000 eura.

   Lijep pozdrav

 149. Poštovana,

  molim Vas par informacija o supsidijarnom jamcu…Ako si supsidijarni jamac,umanjuje li to tvoju kreditnu sposobnost jednog dana kod dizanja kredita? Kako se banka može naplatiti od tebe ukoliko si supsidijarni jamac, a dužnik ne ispunjava svoje obveze? Unaprijed hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   jamstvo može umanjivati kreditnu sposobnost, no i ne mora. Sve ovisi o uvjetima ugovaranje kredita kao i o uvjetima banke gdje jamac predaje zahtjev za kredit.
   Jamci ovjeravaju instrumente osiguranja kredita (izjavu o zapljeni primanja, zadužnica) pa banka u slučaju neredovite otplate kredita od strane dužnika, ima mogućnosti naplatiti se i od jamca.
   Koristeći navedene instrumente osiguranja kredita, naplata može ići s plaće/mirovine jamca, odnosno s njegovih aktivnih računa.

   Srdačan pozdrav

 150. Postovani,

  imam 30 godina, radnog staza imam 10 godina, radim u Pevec d.d neto placa 5450 kn plus putni troskovi 800 kn, zanima me koliki bi maksimalni stambeni kredit mogao podihnuti na rok otplate 30 godina?

  Unaprijed hvala na odgovoru!

 151. Dobar dan, zanima me mogu li dignuti nenamjenski kredit u kunama uz fiksnu kamatnu stopu, ako mi je neto 3.265.80kn,a neto+naknada sve skupa 4.925.80kn.
  Zanima me koliko max kredita mogu dignuti bez jamca i sta mi jos treba osim 3 platne liste? Nemam nikakvu ovrhu, sve je uredno placeno.
  Hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   matematički ste kreditno sposobnosti za iznos od cca. 30.000 eura. Banke nude mogućnost ugovaranja kredita po fiksnoj ili promjenjivoj kamatnoj stopi. Obično klijenti imaju opciju odabrati vrstu kamatnu stope.

   Uvjeti kredita i potrebna dokumentacija razlikuju se od banke do banke, a mogućnosti za realizaciju ovise o Vašoj kreditnoj sposobnosti. Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik na i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 152. Poštovani, ja sam malo specifičan slučaj što se primanja tiče, naime imam 32 godine te sam u obiteljskoj mirovini u iznosu 3400 kn, mirovinu imam na osnov invalidnosti koju imam od rođenja te lišenja radne sposobnosti, dakle primanje mogu izgubiti samo ako doslovno država bankrotira, u vojnoj sam mirovini.
  Nemam kredita, nisam nikome jamac, nemam kartica nikakvih osim vise od računa, imam samo dozvoljeni minus po računu u pbz od 4100 kn (oni su mi ga automatski sami dali) koji sam na početku koristio bezveze, sada sam sve stavio na 0, ponekad uđem do 1000kn u minus (ne znam dali dozvoljeni minus uopće utječe na kreditnu sposobnost?).
  Na proljeće ću trebati nenamjenski kredit od oko 10000 EUR, zanima me dali će mi banka raditi kakve probleme oko toga obzirom na gore navedeno što se tiče primanja i svega te koji je najkraći rok na koji mogu podići kredit obzirom na visinu primanja (zato što majka ima plaću u državnoj službi od 6000 kn pa bi ja htio to riješiti što prije obzirom da ona za 2 godine ide u mirovinu. Točnije koliki dio mirovine mogu opteretiti maksimalno i dali se to može izvesti da PBZ sama skida ratu svaki mj. sa mirovine da ne moram imati jamce i koješta?
  U slučaju da bih dizao stambeni kredit na 30 godina, koliki je maksimalni iznos koji bi mogao podići na recimo 3500 kn mirovine (jer mirovina mi raste usklađivanjima svakih 6 mjeseci)?
  Te jedno neovisno pitanje, čisto da znam, dali se doplatak invalidski od 650kn (kućna pomoć i njega) ili osobna invalidnina (1500kn) računa također u prihod? Jer bi trebao nešto od toga dobiti za stalno.
  Hvala, LP

  1. Author

   Poštovani,

   s navedenom visinom mirovine, mogli biste realizirati kredit od 10.000 eura. Najkraći rok otplate je cca. 65 mjeseci (nešto više od 5 godina).
   Prema trenutnim uvjetima kreditiranja, s mirovinom od 3.500 kn mogli biste dobiti oko 26.000 eura stambenog kredita uz rok otplate 30 godina.

   Većina banaka ne uzima u obzir invalidninu, no postoje banke gdje se i to može uzeti u obzir.

   Srdačan pozdrav

 153. Poštovani,

  od 1.7. imam ugovor na neodredeno iako sam kod poslodavca zaposlen duze od 6 mjeseci, placa 4.800 kn, zanima me postoji li mogucnost za stambenim kreditom od 45.000 eur?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   nema veze što ste tek 1.7. dobili ugovor na neodređeno, važno da je imate minimalno 3-6 mjeseci u kontinuitetu kod poslodavca.
   Nažalost, prema navedenim podacima, nemate dovoljno kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita u iznosu od 45.000 eura.

   Možemo napraviti dodatne provjere kako bi vidjeli na koje načine možete povećati Vašu kreditnu sposobnost.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 154. Poštovani,

  Zanima me mogu li dignuti stambeni kredit od 38 000€ , ako sam trenutno na rodiljnom dopustu?
  Inače sam stalno zaposlena u državnoj ustanovi, prosjek place mi je 4800kn. Nemam nikakvih minusa ni kredita niti sam jamac ni suduznik nikome. U braku sam, imam jedno djete, suprug isto radi na određeno svaki mj mu se produzuje ugovor.
  Zanima me ako znate informacije za OTP banku. Da li mogu ja sa ovim statusom podignuti kredit na minimum 15 godina, uz koju ratu, ili na koliko godina uz koju radu koliko banka dozvoljava opterećenje place?

  Hvala

  S poštovanjem,

  Kiara

  1. Author

   Poštovana,

   postoje mogućnosti realizacije kredita i ako se nalazite na rodiljnom dopustu. Što se tiče matematičke kreditne sposobnosti, mogli biste realizirati od 33.000 – 38.000 eura, ovisno o Vašem bonitetu, s rokom otplate 30 godina.

   Informacije o detaljnim uvjetima banaka možete dobiti u razgovoru s našim posrednicima.
   Stoga, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 155. Poštovana,

  Stalni sam zaposlenik renomirane tvrtke i imam redovna primanja od 6.500kn.
  Roditelji mi imaju nekretninu koja je pod ovrhom radi duga od 30000€. Zainteresirana sam za otplatu navedenog duga, ali i za investicuju u nekretninu koja bi kroz turizam bez problema otplacivala obaveze prema banci.
  Osobna procjena investicije je 100.000.
  Molim Vas savjet za koju vrstu kredita da apliciram u banci i da li mislite da je moguce dobiti taj iznos?
  Puno hvala

  1. Author

   Poštovana,

   s Vašom plaćom imali biste matematičke mogućnosti za podmirenje ovrhe koju spominjete.

   Vezano za investicijski kredit, oni su isključivo namjenski krediti i iz sredstava tih kredita, nije moguće podmirivati ovrhe. Te vrste kredita dodjeljuju se pod posebnim uvjetima, najčešće pravnim osobama.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam podatke kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti.

   Srdačan pozdrav

 156. Zanima me utječe li leasing rata za auto na izračun kreditne spobosnosti za stambeni kredit? Radi se o Porsche Leasingu koji nije u sustavu HROK-a. Po mojoj logici, banka ne bi trebala vidjeti da imam leasing ako samo traži ispis zaduženja iz HROK-a. Hvala unaprijed! 🙂

  1. Author

   Poštovana,

   stavke koje nisu vidljive u HROKu, obično ne utječu na izračun kreditne sposobnosti. No, ponekad banke imaju i druge mogućnosti za provjeru Vaših kreditnih obveza pa nije isključeno da će vidjeti i obvezu za leasing.

   Svakako Vas pozivam da popunite naš kreditni upitnik. Naši posrednici mogu Vam pomoći pri izračunu točne kreditne sposobnosti i savjetovati Vas oko odabira kreditne linije.

   Srdačan pozdrav

 157. Poštovana, imam upit u vezi stambenog kredita za izgradnju kuće. Imam 30 godina, radim na neodređeno za cca 5500 u dobroj tvrtci. Od oca sam dobio zemljište i djelomično izgrađenu prizemnicu u turističkom mjestu na obali. Ja bih izgradio 3 kata na tu prizemnicu za što bi bilo potrebno između 150-200 tisuća eura, ovisno o kvaliteti gradnje i materijala. Po mojem konzervativnom izračunu, ne bih imao problema sa otplatom kredita jer bi se dvije i pol od tri etaže iznajmljivalje turistima kao apartmani. No iako nije problem s otplatom kredita, problem je što ne vidim kako sa mojom plaćom dobiti toliko veliki kredit. No, koliko vidim po svom mjestu i svugdje po obali, svi grade kuće od 200-500 tisuća eura, pa pretpostavljam da ima mogućnosti.
  Hvala lijepo!

  1. Author

   Poštovani,

   kako ste i pretpostavili, s navedenom plaćom nemate mogućnosti za realizaciju željenog iznosa. Svoju kreditnu sposobnost, možete povećati uz kreditno sposobnog sudužnika.

   Također, kada je namjena kredita iznajmljivanje turističkih objekata, klijenti nerijetko apliciraju za invesiticijske kredite koji se dodijeljuju pravnim osobama. Pravna osoba može imati aktivno poslovanje ili može biti tek osnovana.

   Budući da ne posredujemo kod ove vrste kredita, predlažem Vam da se dodatno raspitate. Ponekad je ove kredite moguće realizirati preko HAMAGa ili HBOR-a.

   Srdačan pozdrav

 158. Postovani,zanima me da li moj suprug koji radi u Hrvatskoj posti s placom od 4200kn.moze dignuti 180000kn nenamjenskog kredita.S tim da vec ima kredit od 110000 kn koji bi refinancirao s tim.

 159. Pozdrav, zanima me da li se za kredit gleda minus i kartice tipa american?

  1. Author

   Poštovani,

   sve ovisi o poslovnoj banci i uvjetima kreditiranja. Neke banke navedeno obveze uzimaju u izračun kreditne sposobnosti, a druge.
   Ako Vam je potrebna pomoć pri izračunu kreditne sposobnosti i pronalasku željenog kredita, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac.

   Lijep pozdrav

 160. Poštovani prijateljica ima ratu kredita 2500 kn plus rate na karticama i placu 6500 kn radi u državnoj firmi preko 30 god da li ona može dobiti novi kredit od 10.000€ na 10 godina

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, Vaša prijateljica bi imala matematičke kreditne sposobnosti za realizaciju novog kredita od 10.000 eura na 10 godina.
   Za detaljnije izračune, pozivamo ju da popuni naš kreditni obrazac .

   Lijep pozdrav

 161. Poštovani,

  Imam dva kredita, jedan na 6 god drugi na 7, mjesecna rata je oko 1100kn.
  trazila bi prebijanje kredita, znaci potrebno mi je 60000 kn da pokrijem stare kredite , a 100000kn mi treba za srediti potkrovlje. uglavnom trebam 160000kn..imam 24 god, trenutno sam na bolovanju od 20. studenog 2017 radi komplikacija u trudnoći, zaposlena sam na određeno stim da u 10 mjesecu ce mi biti tri godine i dobit cu ugovor na neodređeno. placa mi se vrtila oko 3100 do 3900 (rad na normi). stime da mi je minimalac 2600kn-2700kn.. zanima me da li mogu dobiti taj kredit i to na 15godina?

 162. Postovani!
  Imam ugovor o radu na neodređeno (zagrebacki holding)
  Neto placa mi iznosi od 4300-4800
  Nemam kredit,dugovanja,ovrhe nisam suduznik ČIST SAM!Ima 3 god staza
  Htio bi dic stabeni kredit u minimalnom iznosu 45.000€ do 60.000 dali ispunjav uvijete za ovakav iznos
  Unaprijed Hvala
  Alen!

  1. Author

   Poštovani,

   prema novim izračunima kreditne sposobnsoti, nemate dovoljnu plaću za realizaciju željenog kredita. Mogli biste realizirati do cca 35.000 eura.
   Za veći iznos kredita, potrebno je uključiti sudužnika.

   Srdačan pozdrav

 163. Postovani,
  molim Vas za informaciju da li oba bracna partnera moraju biti kreditno sposobna prilikom uzimanja stambenog kredita, ako jedan supruznik ispunjava sve uvjete za kredit (placa veca od 12 000 kn, bez minusa i kartica). Vidjela sam da neke banke traze da supruznik bude suduznik.
  hvala

  1. Author

   Poštovana,

   odgovor na Vaše pitanje ovisi o proceduri banke i njezinim uvjetima odobravanja stambenih kredita. Postoje banke gdje nije potrebno da supružnik bude i sudužnik u kreditu. Ali, zbog obiteljskog zakona supružnici obično moraju biti sudionici u kreditu (bez provjere kreditne sposobnosti).

   Lijep pozdrav

  2. Postovani, koji iznos kredita u prosjeku bi supruga mogla dobitia sa placom od oko 5000kn, ugovor za stalno, pocela radit prije 6 mjeseci, nema dugova…hvala?

   Mario

 164. Poštovani ,imam par pitanja; imam stambeni kredit (hipotekarni-erste banaka) rata 1850 kn , te gotovinski kredit od 580 kuna -erste banka (do kraja za platit 55000 kuna), bio sam jamac mami za kredit (ostalo oko 17000 kuna za platit do kraja kredita-podravska banka) ,ona je umrla , meni je banka sjela na račun zbog neplaćenih 4200 kuna (tekući je pod blokadom od 24 11 2017 ) zbog objektivnih razloga (ostavinska rasprava ) i moje zanemarenosti … sad me zanima dali bih mogao dobiti kakav kredit ( na što više godina otplate ) da otplatim blokadu ,minuse po računu ,kredit od mame i moj gotovinski kredit ,sve zajedno oko 80000 kuna ,da mi tako ostanu ta dva kredita…plaća mi je 4500 kuna ,unaprijed hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima, ne biste imali dovoljno kreditne sposobnosti za kredit u željenom iznosu. Za to Vam je potreban kreditno sposoban sudužnik. No, možda bi postojala mogućnost da refinacirate sve svoje obveze novim kreditom.

   Predlažem da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke nakon čega ćemo biti u mogućnosti detaljnije proanalizirati Vaše kreditne mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 165. Poštovani!
  Imam 2 kredita, ukupno 1450,00 kuna, diners karticu sa zaduženjem cca 20000,00 kuna, dozvoljeni minus 7000,00 kuna. Plaća mi je 3300,00 kuna. Htio bih podići kredit da zatvorim sva ova dugovanja. Radim u solventnom poduzeću, HROK mi je uredan jer dugovanja uredno podmirujem, staža imam preko 30 godina. Kada zbrojim sva dugovanja, ona su ukupno cca 92000,00 kuna. Da li je moguće ostvariti kredit za refinanciranje postojećih dugovanja? Hvala!

 166. Postovani,placa mi je 6500 kn imam 30 god,drzavna firma,ugovor na neodredeno,nemam nikakva opterecenja,nisam suduznik jamac ni nista slicno,koliki bi stambeni kredit mogao dobit bez suduznika I jamaca?

  1. Author

   Poštovani,

   navedeni podaci nisu dostatni za provjeru Vaše točne kreditne sposobnosti. No, temeljem ovoga, možemo Vas informirati da biste mogli realizirati minimalno 850.000 kn s rokom otplate 30 godina. Vjerojatno postoji mogućnost realizacije i većeg iznosa kredita.

   Srdačan pozdrav

 167. Poštovani,
  zanima me da li stambeni hipotekarni kredit (kredit za kupnju nekretnine) mogu dobiti ako radim u inozemstvu oko dvije godine i imam prijavljeno prebivališe u Hrvatskoj. Uredan sam klijent sa primanjima oko 13.000 kn. Imam samo jedan jedan kratkoročni kredit sa anuitetom od oko 2.000 kn.
  Koliko je vrijeme potrebno za odobrenje kredita od trenutka predaje kredita na odobrenje?

  1. Author

   Poštovana,

   postoji mogućnosti realizacije stambenog kredita ako ste zaposleni u inozemstvu. No, kada su primanja manja od 2.000 eura, obavezno je uključivanje sudužnika.

   Proces odobrenja stambenog kredita traje minimalno 7 dana, ovisno o banci, traženom iznosu i vrsti stambenog kredita.

   Srdačan pozdrav

 168. Postovani suprug mi ima netto placu od 3.400 kn i ima ovrhu i kredit koji redovno isplacuje..koliki bi maksimalni kredit mogao da dobije?

  1. Author

   Poštovana,

   navedeni podaci nisu nam dosatatni za konkretne informacije. No, u ovisno o tome gdje radi, tko ga je blokirao, da li je kome bio jamac ili sudužnik i sl., suprug bi mogao dobiti od 85.000 kn do 110.000 kn.

   Lijep pozdrav

 169. Imam plaću oko 5.000–5.5500 kn u velikoj firmi (uredno poslovanje), radim na neodredjeno par godina. Takodjer imam stan u mom vlasnistvu procjenjene veijednosti od strane banke na iznos 85.000 €.
  Zanima me kredit za izgradnju kuce kljuc u ruke na kupljenom zemljištu (bez prodaje stana) uz sto manji otplatni period i što veći kreditni iznos , po mogucnosti 65.000–80.000 €.
  Molim vas mogucnost odobrenja jednog takvog stambenog kredita i ako iznos place nije dovoljan za toliki kredit da postoji mogucnost npr hipotekarnog kredita (uz hipoteku na postojeci stan) za izgradnju nove kuce?
  P.s. Nemam nikakvih dugovanja i stan nije opterećen nikakvim kreditima.
  Hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenim podacima postojala bi mogućnost realizacije stambenog kredita za izgradnju kuće. Kao mogući instrument osiguranja ovog kredita banci se može ponuditi zemljište ili postojeći stan. Plaća je dostatna za traženi iznos kredita. Rok otplate kredita išao bi od 18 do 28 godina, ovisno o željenom iznosu kredita. Maksimalni mjesečni anuitet iznosio bi između 3.000 i 3.200 kn.

   Lijep pozdrav

 170. Sta bi preporucili:
  Zenska osoba 42 god, zaposlena u drzavnoj firmi 10 god sa 6500 kn placom, nema nikakvih dugovanja. Treba joj 150 000 kn kredita (+ iznos osiguranja) za adaptaciju kuce. Da li ici na nenamjenski ili namjenski kredit ? U KN ili EUR ? Rate ili anuiteti? Na koliko godina? Koja banka? Cilj je naravno sto manji mjesecni iznos na sto manje godina. 😀 Neki best buy kredit ?

  1. Author

   Poštovana,

   odgovori na Vaša pitanja ponajviše ovise o Vašim preferncijama i spremnosti na određene rizike u kreditnim uvjetime (valutna klauzula, rok otplate, promjenjivost kamatne stope, visina željenog anuiteta ili rate, nekretnina kao instrument osiguranja i sl.). Svaki kreditni zahtjev je individualan i teško je ”podvući crtu” i konkretizirati koji su najbolji uvjeti za sve klijente.
   No, budući da kredit trebate za adaptaciju, svakako je povoljnije uzeti namjenski kredit. Razlog tomu su manje kamatne stope na ovu vrstu kredita. Predlažem Vam da popunite naš kreditni upitnik i ostavite svoje podatke. Naši posrednici napraviti će detaljne provjere Vaše kreditne sposobnosti i predložiti Vam najpovoljnija rješenja.

   Srdačan pozdrav

 171. Da li moj muz s placom od 4250kn moze dobiti stambeni kredit od 45 000e. Nema blokada,kreditnih kartica,pa cak ni minus po tekucem racunu.

 172. Poštovani,

  ako imam prosječnu neto plaću 6600,00kn, nemam nikakvih drugih opterećenja, je li mogu dobiti stambeni kredit na 100 000,00 eura i na koliko najmanje godina?

  1. Author

   Poštovana,

   ukoliko su svi drugi parametri u redu, imali biste mogućnosti s navedenom plaćom realizirati stambeni kredit u iznosu 100.000 eur. U ovisnosti o kamati koju možete ostvariti, rok otplate bi bio između 23 i 25 godina.

   Srdačan pozdrav

 173. Postovani,

  Placa mi je prijavljena na 2420,00 kuna nemam odobren minus ni ikakve druge izdatke, osim otvorenu stednju 100,00 kuna mjesecno.
  Imam li pravo na kredit za adptaciju stana oko 50 000, kuna i ako ne, postoji li mogucnost uz jamca?
  Sto bi trebala priloziti od dokumentacije?

  Hvala
  lp

  1. Author

   Poštovana,

   s obzirom na visinu plaće, imali biste mogućnosti za realizaciju adaptacijskog kredita. Jamac bi Vam bio potreban u slučaju da poslodavac ne zadovoljava uvjete banke, da postoje kakve neurednosti u Vašem kreditnom izvješću, da nemate dovoljnu duljinu radnog staža i slično. Dokumentacija za ovu vrstu kredita podrazumijeva dokumentaciju za dokazivanje kreditne sposobnosti (platne liste, IP obrasci, BON2 poslodavca…) te dokumentacija za nekretninu (vlasnički list, troškovnik…). Kako Vam je potreban iznos od 50.000 kn, nekretnina ne mora biti predmetom zaloga u banci. Kredit je moguće realizirati uz primarne instrumente osiguranja kredita (izjava i zadužnica).

   Srdačan pozdrav

 174. Poštovani..! Zanima me dali je moguće poduci kredit ako sam na bolovanju zadnjih tri mjeseca. Dali banka to odobrava. Hvala i lijep pozdrav. LORENA.

  1. Author

   Poštovana,

   kako se naknada koju primate za vrijeme bolovanja ne uzima se u izračun kreditne sposobnosti, u većini slučajeva banke ne odobravaju kredite ako se nalazite na bolovanju.

   Srdačan pozdrav

 175. Moje postovanje! Zanima me dali muz s placom oko 3300kn ima pravo na kredit od oko 20 do 25000 eura? Na 15 godina? Radi se o stambenom kreditu. Za kupnju prve nekretnine Placa mu svaki mjesec raste.nije prijavljen na neodredjeno??

  1. Author

   Poštovana,

   suprug bi imao matematičke kreditne sposobnosti za realizaciju stambenog kredita uz iznosu 20.000 do 25.000 eura, no rok otplate bi trebao biti minimalno 20 godina.

   Lijep pozdrav

 176. Postovanje mi bi dizali kredit ja nemam stalni posao ali bi mi zena bila suduznik koja je kreditno sposobna ali nas zanima dali se u banci gleda dali zena ima odobreni minus mislim koji je potrosen i masterkartica takoder dali to igra ulogu za slanje zahtjeva za kredit

  1. Author

   Poštovani,

   kredit je moguće realizirati i ako nemate stalni radni odnos. Odobreni minus i kartice u većini slučajeva ne utječu na kreditnu sposobnost. Pozivamo Vas da popunite naš kreditni upitnik kako bi Vam pronašli kreditno rješenje.

   Srdačan pozdrav

 177. poštovanje,zanima me koliki je vremenski rok odnosno koliko dugo moraš biti zaposlen na neodređeno za stambeni kredit? zaposlen u MUP-u

  1. Author

   Poštovani,

   minimalan staž kod poslodavca ovisi o uvjetima poslovne banke. U nekim kreditnim linijama je dovoljno i 3 mjeseca staža na neodređeno.

   Lijep pozdrav

 178. Dobar dan postovanje…danas sam isao u banku pbz vezano za stambeni kredit u kunama 50000eura…placa prosjek 5000-5500.radim u mupu od 1.9.16. I sve uredu ..donio sam papire koje su trazili vezano uz kucu…da bi mi gospoda rekla da ne prolazim(nakon 10-og puta kako dolazim u vezi kredita i do danas je bilo sve 5 )…sta to znaci…nezna ni ona…al navodno da se trazi 1god min na neodredeno..nemam nikakvih kredita..nisam suduznik…cista placa…

  1. Author

   Poštovani,

   razlozi zbog kojih niste mogli ostvariti kredit u navedenoj banci ovisi o puno različitih faktora – članovi kućanstva, nekretnina, duljina ukupnog staža, godine života i sl. Pozivamo Vas da popunite naš kreditni upitnik kako bi napravili provjere Vaše kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 179. Poštovani
  Zanima me da li suprug može dobiti kredit od 35000kn?on ima jedan kredit za koji mjesečno izdvaja 1300kn i meni je sudužnik za kredit od 49000kn? Plaća mu je 4200kn i radi u državnoj firmi

  1. Author

   Poštovana,

   navedeni podaci nisu nam dostatni za utvrđivanje kreditne sposobnosti Vašeg supruga. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam dodatne podatke.

   Lijep pozdrav

 180. Postovanje,neto placa 4700-5200 ,imam 22godine te radim za gradski vodovod na neodredeno,htjeo bi dici 180000

 181. Posrovani,
  Imam placu u iznosu od 3500 kn. Zanima me na koji iznos bih mogla dobiti kredit.

  1. Author

   Poštovana,

   prema informacijama koje ste nam ostavili, nismo u mogućnosti utvrditi Vašu kompletnu kreditnu sposobnost. Potrebno je odrediti bonitet poduzeća u kojem radite, ali i Vaš bonitet (urednost u plaćanjima, ukupna kreditna izloženost po karticama, prekoračenjima, obveze po jamstvima i sudužništu…).

   Pozivamo Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebe podatke za utvrđivanje kreditne sposobnosti.

   Lijep pozdrav

 182. Pozdrav! Imam plaću oko 7000kn i imam stambeni kredit u iznosu od 3000 kuna Živimo ja žena i 2 djece koliki bi iznos kredita mogao dobiti na 7 godina