Kreditne kartice - sve što trebate znati

Kreditne kartice – sve što trebate znati

Savjeti / Progreso grupa / 16/12/2021 / 56 komentar

Nekada je kupnja bila ograničena gotovinom u džepu, a danas “plastika” u našim novčanicima čini potrošnju jednostavnom i brzo izvedivom. Shopping svake vrste, online ili fizički, nezamisliv je bez kartica.

Ponuda na tržištu je velika i svaka banka nudi po nekoliko različitih vrsta kreditnih kartica. Izbor treba prilagoditi namjeni za koju karticu želimo koristiti kako nam ona ne bi bila financijsko opterećenje.

Sigurno već imate svoju omiljenu karticu. Bez obzira na to, dobro je podsjetiti se svih prednosti i mana  te uz dodatne informacije odgovorno pristupiti korištenju ovih kreditnih proizvoda.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Debitne, kreditne i prepaid kartice

Debitna kartica je platna kartica koja se dobiva otvaranjem tekućeg, deviznog ili žiroračuna. U pravilu je besplatna za prvo izdavanje. Plaćanje debitnom karticom moguće je samo ako na transakcijskom računu imate sredstava. U raspoloživ iznos sredstava za plaćanje putem kartice ulaze i sredstva odobrenog prekoračenja.

Upotreba debitne kartice uvjetuje osigurano pokriće novcem na računu za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja.

Kreditne kartice najčešće imaju unaprijed definiran limit potrošnje koji se korisniku stavlja na raspolaganje. Taj limit je zapravo iznos kredita koji je moguće koristiti plaćanjem proizvoda i usluga ili podizanjem gotovine. Za korištenje kreditne kartice nije potrebno imati vlastita sredstva negdje na računu, nego odobreni limit banke/kartične kuće.

Upotreba kreditnih kartica ne uvjetuje korisniku da ima osigurano pokriće za izvršenje transakcije u trenutku njezina zadavanja.

Kreditne kartice najčešće se izdaju uz određenu naknadu: upisninu ili članarinu, a za dobivanje kartice potrebno je popuniti pristupnicu. Kreditne kartice nisu vezane uz transakcijske račune, ali banke mogu uvjetovati odobrenje kartice samo klijentima s tekućim računom u banci.  Uz banke, kreditne kartice odobravaju i kartične kuće.

Na kraju 2020. godine u Hrvatskoj je bilo više od 5,57 mil. platnih kartica. Najviše je debitnih kartica, njih gotovo 78%, dok 22% čine kreditne kartice. Čak 85% građana ima barem jednu debitnu karticu.

Uz debitne i kreditne kartice, na tržištu su jako popularne i prepaid kartice. Da bi se takva kartica mogla koristiti za plaćanje, na nju je potrebno uplatiti željeni iznos novca. Koliko ste novca uplatili na karticu, toliko ćete moći i potrošiti. Prepaid kartice, radi ograničenosti sredstava, često se koriste za online kupnje. Izdaje ih većina banaka.

Prepaid kartice danas se često izdaju uz prepaid račune. Ovaj račun omogućava obavljanje transakcija kao i kod klasičnog transakcijskog računa. Da bi se transakcije mogle obavljati, na prepaid račun je potrebno uplatiti sredstva. Popularni prepaid računi i prepaid kartice su: Revolut ili Keks Pay.

Platne kartice prihvaćene su u svim zemljama svijeta. Za osobe koje često putuju u inozemstvo, one su najlakši način plaćanja, bez brige o konverziji u drugu valutu.

Vrste kreditnih kartica

Po mogućnostima otplate kreditne kartice dijelimo na charge, revolving i kartice s obročnom otplatom. Najčešće je obročna otplata dio charge ili revolving kartice, a rjeđe se takve kartice ugovaraju kao zaseban proizvod.

Charge kreditna kartica nudi beskamatnu odgodu plaćanja najčešće s rokom od mjesec dana.  Ukupne troškove nastale u obračunskom razdoblju potrebno je u cijelosti podmiriti jednom mjesečno prema dogovorenom datumu dospijeća. Datum dospijeća plaćanja obično se može odabrati i prilagoditi datumu redovnih mjesečnih primanja.

Plaćanjem putem revolving kartice umanjuje se raspoloživ dio odobrenog kreditnog limita. Otplatom učinjenih troškova po kartici, limit se ponovno povećava, a korisnik ga može koristiti do visine maksimalnog odobrenog limita. Otplata revolving kredita vrši se u određenom minimalnom mjesečnom postotku. Najčešće se ugovora otplata 5% ili 10% učinjenih troškova. Za razliku od charge kartica, na iskorišteni dio odobrenog limita plaćaju se kamate.

Kreditne kartice s automatskom podjelom troška na rate omogućavaju da se otplata svake pojedinačne transakcije automatski podijeli na određeni broj rata.

Sve ove kreditne kartice, osim za plaćanje roba i usluga, mogu se koristiti i za podizanje gotovine uz određenu naknadu.

Ako korisnik kupuje robu ili uslugu od trgovačkog poduzeća s kojim banka ili kartična kuća ima ugovor, može ugovoriti potrošački kredit. Kartica omogućuje korisniku korištenje klasičnoga gotovinskog kredita uz nešto višu kamatnu stopu.

Prednosti korištenja kreditnih kartica

Neke od osnovnih prednosti korištenja kreditnih kartica su jednostavnost, ušteda vremena, veća sigurnost u slučaju gubitka kartice (nego pri nošenju gotovine) jer je zaštićena pinom ili autorizacijskim potpisom, raspoloživost novčanih sredstava 24 sata dnevno te plaćanje i kada nemamo dovoljno novca na računu.

Kreditne kartice mogu pružiti financijsku potporu u slučaju nužde kao što je neočekivani gubitak posla, liječenje, popravak vozila i sl. Također, nude zaštitu od prijevara i osiguranje pri kupnji određenih proizvoda i usluga. Za razliku od novca, ako vam netko ukrade kreditnu karticu, ona se vrlo lako može zamijeniti.

S obzirom na to da korisnik kartice plaća upisninu, članarinu i naknadu za korištenje, banke i kartične kuće omogućuju mu ugovaranje beskamatnoga kratkoročnog potrošačkog kredita, čak do 36 mjeseci, ili beskamatnu odgodu plaćanja za ugovoreno obračunsko razdoblje, uobičajeno mjesec dana.

Neke kreditne kartice nude mogućnosti prikupljanja nagradnih bodova. Nagradni bodovi mogu se iskoristiti za umanjenje mjesečnih računa, kupnju kod odabranih partnera, plaćanje godišnjih članarina i slično.

Povoljnije cijene proizvoda i usluga kod odabranih partnera jedna su od prednosti korištenja određenih kreditnih kartica. Primjerice, neke kreditne kartice omogućavaju kupnju uz 10% popusta u jednom od trgovačkih lanaca ili popust na kupnju u odabranom online shopu.

Mane kreditnih kartica

Glavne osobine svih kreditnih kartica su upisnina, članarina, kreditni limit, kamatna stopa, limit za podizanje gotovine, naknada za podizanje gotovine i rok otplate.

Izdavatelji kreditne kartice su poslovne banke (Mastercard Zagrebačke banke ili OTP banke, Visa Privredne banke i sl.) ili kartične kuće (Visa Premium, Diners), koje prilikom izdavanja kartice naplaćuju jednokratnu upisninu. Financijske institucije naplaćuju upisninu za podmirivanje troškova obrade zahtjeva za kreditnom karticom. Upisnine se najčešće kreću u okvirima između 100,00 i 300,00 HRK.

Osim upisnine, naplaćuje se i godišnja članarina kojom korisnik kartice dobiva mogućnost posuđivanja novca. Visine članarina ovise o izdavatelju kreditne kartice i pogodnostima koje kartica pruža. Za korištenje kreditnih kartica naplaćuju se članarine oko 300,00 HRK, a prestižnije kartice kartičnih kuća godišnje će vas stajati i do 1.000,00 HRK.

Za korištenje kreditnih kartica na bankomatima u svrhu podizanja gotovine, korisnik kartice plaća proviziju.

Provizija za podizanje gotovine putem jedne od kreditnih kartica iznosi 5,5% podignutog iznosa.

Korisnici kreditnih kartica lakše se odlučuju na trošenje jer im  „virtualni“ novac nije opipljiv. Ako plaćaju proizvod ili uslugu gotovinom, jasno im  je predočena suma novaca koju će izdvojiti, te će prije kupnje dobro razmisliti. Kartice često pridonose impulzivnoj kupovini.

Glavni i osnovni nedostatak upotrebe kreditnih kartica jest to da se njezinim korištenjem naplaćuju kamate i naknade, čega prilikom korištenja gotovine nema.

Kredit putem kreditne kartice ili gotovinski kredit

Ugovaranje kredita temeljem kreditne kartice podrazumijeva veće troškove obrade kreditnog zahtjeva, višu nominalnu kamatnu stopu i kraće rokove otplate. Velik dio građana ipak se odlučuje za realizaciju kredita putem kartice zbog jednostavnosti ugovaranja. Urednom se korisniku kreditne kartice prilikom ugovaranja kredita ne provjerava kreditna sposobnost te istu nije potrebno potkrijepiti pratećom dokumentacijom.

Problemi nastupaju kod korisnika koji nisu u mogućnosti redovito izvršavati ugovorom definirane obveze dužnika. Izdavatelj kartice naplaćuje visoku redovnu kamatu, zateznu kamatu po danu kašnjenja, članarinu i sl., sve dok se ne podmiri dospjelo dugovanje.  Ako se ne dugovanje ne podmiri, neuredan zapis u OSR izvješću ostavlja negativan trag za buduća zaduživanja.

Utjecaj kreditnih kartica na kreditnu sposobnost

Prilikom realizacije kredita banke provjeravaju ukupnu zaduženost i urednost klijenta putem OSR sustava. U tom sustavu popis je svih kreditnih zaduženja pa tako i kreditnih kartica. Visina odobrenog limita, iskorištenog iznosa i statusa urednosti plaćanja, samo su neki od podataka koji se obrađuju u ovom sustavu. Većina kreditnih kartica odobrava se s unaprijed odobrenim limitom. Taj odobreni limit, čak i kada nije iskorišten, može umanjivati kreditnu sposobnost.

Klijent ima dvije kreditne kartice – jednu charge, drugu revolving. Svaka ima odobreni limit od 7.000 kn. Iako klijent ne koristi ove kartice, zbrojeni limit od 14.000 kn umanjuje njegovu kreditnu sposobnost za 280 kn.

Svaka banka ima interna pravila o tome koje kartice i u kojem postotku mogu utjecati na sposobnost zaduživanja.

U Banci A samo revolving kartice utječu na kreditnu sposobnost te ju umanjuju u visini od 2% odobrenog limita.

U banci B sve kreditne kartice umanjuju kreditnu sposobnost za 1,5%.

 Banka C ne umanjuje kreditnu sposobnost za odobrene limite po kreditnim karticama ako je zbroj odobrenih limita jednak visini mjesečnih primanja.

Kada se iskorišteni iznosi limita po kreditnim karticama zatvaraju iz novo odobrenih kredita, tada oni obično ne utječu na kreditnu sposobnost.

Naknada za prijevremeno zatvaranje dugovanja po kreditnim karticama se ne naplaćuje.

Kako ugovoriti kreditnu karticu

Pri odobravanju kreditne kartice, banka ili kartične kuća, ocjenjuje sposobnost otplate dugovanja odnosno kreditnu sposobnost tražitelja i provjera urednost u plaćanju postojećih obveza. Kao i kod kredita, i za kreditne kartice potrebno je imati određenu visinu primanja. Nakon svih drugih kreditnih obveza, minimalni iznos primanja koji mora ostati je od 2.000 kn – 5.500 kn. To dakako ovisi o vrsti primanja i vrsti kartice.

Za ugovaranje kreditnih kartica potrebno je popuniti pristupnicu na kojoj se navode osobni podaci tražitelja, podaci o zaposlenju, visini primanja, postojećim obvezama i željenom načinu korištenja kartice. Jedan od bitnijih podataka je i željeni datum dospijeća.

Uz pristupnicu prilaže se dokaz o redovnim primanjima te identifikacijski dokument.

Odobrenje kreditne kartice traje do 10-ak radnih dana.

Prilagodite kreditnu karticu svojim potrebama

Ključ odabira kreditne kartice ovisi o vrsti proizvoda i usluga koje najčešće namjeravate plaćati kreditnom karticom.

Odlučili ste se za kreditnu karticu jer želite koristiti revolving, potrošačke ili gotovinske kredite. Kod odabira kartice važno je obratiti pozornost na visinu kreditnog limita,  kamatnih stopa i rok ugovaranja otplate kredita.

Volite putovati, uživati u običajima i ljepotama drugih zemalja? Ako često letite avionom  svakako je važno provjeriti koje kartice omogućuju korisniku nagrade u obliku besplatnih  milja, putnog osiguranja, popuste na avionske karte i sl. Važan aspekt je i razina globalne prihvaćenosti vaše kartice.

Ako kreditnom karticom namjeravate podizati i gotovinu u Hrvatskoj i u inozemstvu, prilikom odabira kartice od presudne je važnosti visina naknade za dizanje gotovine.

Namjeravate  li se kreditnom karticom  koristiti samo u slučaju nužde, nema potrebe uzimati kartice sa skupim upisninama, članarinama i sl. uz koje obično dolaze brojne pogodnosti koje se ostvaruju učestalim korištenjem kartice.

Najvažnija pravila za korištenje kreditnih kartica

Najbolji način korištenja kreditne kartice je korištenje samo onda kada vam je ona zaista potrebna i u onom iznosu koji si možete priuštiti. Kada se kreditne kartice koriste na ovaj način, one nude prikladan način plaćanja svakodnevnih troškova. Uz njih možete lakše kontrolirati svoje troškove, skupljati bodove i koristiti kupnju putem obročne otplate. Međutim, ako niste oprezni kreditna kartica može utjecati na prekomjerno zaduživanje uz visoke kamate i narušavanje vašeg financijskog zdravlja.

Kontrola troškova jedan je od preduvjeta odgovornog korištenja kreditnih kartica.

Dva osnovna pravila pri korištenju kreditnih kartica:

 • Koristite karticu za stvarne potrebe, a ne za želje
  • Oduprite se potrošiti više nego što možete platiti. Neozbiljne kupnje mogu dovesti do gomilanja dugova.
 • Plaćajte račune u cijelosti i na vrijeme

Otplatom cjelokupnog iznosa računa i plaćanjem na vrijeme izbjegavate naplatu zateznih kamata te ostajete uredan klijent u OSR izvješću.

Bez gotovine u novčaniku

S većim brojem kartica u novčaniku najčešće se smanjuje količina gotovine koju nosimo sa sobom.

Svaka peta transakcija koja je plaćena putem kartice, plaćena je upravo kreditnom karticom.

Bez obzira na vrstu, kartice nude klijentima cjelovitiju uslugu i dostupnost sredstava 24h dnevno. Štede vrijeme i smanjuju broj odlazaka u banku.

Negativnosti kreditnih kartica svakako predstavljaju članarine i visoke naknade za korištenje, čak i iznimno visoke za dizanje gotovine. Gotovinske i revolving kredite po kreditnim karticama ubrajamo u skuplje nenamjenske i potrošačke kredite, ali čini se da najveću manu predstavlja  psihološka iluzija lakoće trošenja bezgotovinskog novca.

Da, kreditne kartice uz svoje prednosti nose i rizike korištenja. Međutim, kada se koriste planski olakšavaju svakodnevne kupnje, nude mogućnost beskamatnog financiranja, daju nagrade za potrošene kune. Trik u korištenju ovih pogodnosti je odgovorna kupnja, plaćanje računa na vrijeme i održavanje niske kreditne zaduženosti.

Bilo kako bilo, kartice su tu da ostanu, i dio su urbane kulture. One su najrasprostranjeniji način plaćanja roba i usluga koji  je uvijek na raspolaganju pružajući sigurnost, jednostavnost i komoditet u svakodnevnom životu i na putovanjima širom svijeta.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Utjece li kupovina na rate putem kreditnih kartica na kreditnu sposobnost za dizanje stambenog kredita? npr. mjesecne rate od 150 eur, a stambeni kredit bi bio 50.000 eur, 1400 eur placa, na neodređeno.

  1. Poštovani,

   kupovina na rate u nekim bankama umanjuje kreditnu sposobnost. Prema podacima koje ste naveli, uz postojeće obveze, imate dovoljno kreditne sposobnosti za 50.000 eur stambenog kredita.

   Lijep pozdrav

 2. poštovani,
  imam pbz rew karticu sa kamatom na potrošeni iznos od 9% , ali nigdje ne mogu vidit jel to godišnja kamata ili mjesečna. po meni je mjesečna užas ? moram to lihvarenje prekinut ili …?

  1. Poštovani,

   kamatne stope za ova zaduženja iskazuju se na godišnjoj razini. Kamatna stopa kod revolving kartica PBZ-a svakako bi trebala biti niža od ovih 9%. No, moguće da je viša u odnosu na druge kreditne proizvode. To bi trebalo provjeriti.

   Predlažem da provjerite o kojoj se točno kamati radi te koliko godišnje kamate otplatite.

   Ako postoje povoljniji oblici zaduživanja, ovu karticu možete zamijeniti kako bi plaćali manje kamate. Primjerice, dugovanje po revolving kartici refinancirati, a za buduća plaćanja (ako Vam bude potrebno) koristiti charge kartice ili kartice na rate.

   Naši savjetnici mogu Vam pomoći oko izračuna kamata na ovo zaduženje te oko refinanciranja postojećih dugovanja. Također, mogu Vam predložiti i neke druge povoljnije kreditne kartice.

   Ostavite nam Vaše kontakt podatke putem kreditnog obrasca pa ćemo Vas kontaktirati.

   Lijep pozdrav

 3. Pozdrav,

  Ako koristim kreditnu karticu za plaćanje svih troškova,namirnice,računi,potrepštine,dok debitnu karticu praktički ne koristim,da li mi se povećava nekakv rateing u banci,naravno ako sam uredan platiša po pitanju svega?Imam li kakve bolje uvjete nakon dužeg vremena ili to uopće ne igra ulogu?

  1. Poštovani,

   korištenje kreditne kartice, uz uvjet da uredno podmirujete sve obveze, može Vam poboljšati kreditni rating u nekim bankama.
   Razlog tomu je što na taj način stvarate kreditnu povijest i dajete bankama uvid u urednost otplate dospjelih obveza.
   Ovo nije pravilo u svim bankama, nego samo u nekim.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani,

  Korisnica sam Diners Club kartice, te po njoj imam zaduženje do visine limita, i to u odnosu 1:7 (na rate otplaćujem jednu sedminu odobrenog limita, a ostalo se odnosi na na jednokratne kupovine).

  Trenutno mi je taj dio koji se odnosi na jednokratne kupovine, podijeljen na dva dijela, budući da troškovi nisu nastali u istom obračunskom razdoblju, no, isto ih treba podmiriti ubrzo, jer su jedni malo prešli rok dospijeća plaćanja i djelomično sam pokrila dio računa za taj mjesec, a drugi su ušli u kategoriju dospijeća plaćanja.

  Moje pitanje je slijedeće…

  Budući da zbog pandemijske situacije posao kojim se bavim prolazi kroz teško razdoblje, a samim time su i moje financije postale nesigurne. Dakle, iako radim, nisam u radnom odnosu, jer se radi o radu u neprofitnoj organizaciji, gdje sam na plaći samo u vremenu provedbe projekta, a u ostalo vrijeme pišem projekte, istražujem, te prikupljam potrebnu dokumentaciju i apliciram za sredstva za provedbu istih, ali sve “volonterski” – bez plaće… Koja je procedura kartične kuće prema klijentu, ako račune koji su formirani ne može platiti?

  Znači, nakon isteka roka plaćanja i isteka onih 25 dana nakon kojih kartica dolazi u blokadu, što onda?

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

  1. Poštovana,

   kartična kuća obično blokira korištenje kartice sve dok se ne podmiri dospjelo dugovanje. U nekim slučajevima kod djelomičnog podmirenja dugovanja po kartici, karticu je i dalje moguće koristiti.

   Uobičajeni postupak je najprije blokirati korištenje kartice, a potom, u slučaju nemogućnosti naplate pokretanje ovrhe.

   Ako nećete biti mogućnosti podmiriti cjelokupno dugovanje, najbolje je kontaktirati kartičnu kuću i dogovoriti obročnu otplatu dospjelog dugovanja. Tada kartične kuće obično ne pokreću prisilnu naplatu putem ovrha.

   Lijep pozdrav

 5. Da li nakon cca 25 godina korištenja Diners kartice, urednog plaćanja obveza, davanja svih informacija, sada moram dati i informaciju o primanjima i visini mirovine? Da li je to zakonska obveza?
  Hvala unaprijed na odgovoru
  lp Jasna

  1. Poštovana,

   informacije o visini primanja odnosno o visini mirovine koriste se za utvrđivanje kreditne spobosnosti. Kartičarska kuća ima pravo revidirati da li je korisnik kartice i dalje u mogućnosti redovno plaćati obveze.

   O tome govori i Zakon o potrošačkom kreditiranju koji spominje obvezu vjerovnika za dopunu financijskih informacija i procjenu kreditne sposobonosti korisnika kredita.

   Lijep pozdrav

  1. Poštovani,

   ako ste u blokadi i nemate odobrenu kreditnu karticu, nažalost, teško ćete ju moći i dobiti.
   Kartičarske kuće ili banke koje odobravaju kreditne kartice obično provjeravaju postoji li blokada na računu.

   Ako već imate kreditnu karticu koju koristite od ranije, nju možete nastaviti koristiti i dok ste blokirani.

   Sada su u ponudi kreditne linije putem kojih možete podmiriti dugovanja koja imate na blokadi. Možemo provjeriti imate li dovoljno kreditne sposobnosti za to. Slobodno ostavite svoje pdoatke putem našeg kreditnog upitnika pa ćemo Vam se javiti.

   Lijep pozdrav

 6. Poštovani,

  Radim u inozemstvu. Zanima me mogu li dobiti kreditnu karticu Diners za skupljanje milja budući da često putujem ako mi matična banka nije u Hrvatskoj?

  Hvala

  1. Poštovani,

   odobravanje većine kartica u RH, među njima i Diners kartica, je moguće uz dostavljanje platnih lista ili potvrda poslodavca kao dokaza o redovnim primanjima. Primanja bi trebala biti od strane domaćeg poslodavca (izuzev osoba zaposlenih kao pomorci).

   Ako ste zaposleni kod inozemnog poslodavca, a uz to Vaša matična banka nije u RH, nažalost, nećete moći dobiti kreditnu karticu u RH.

   Lijep pozdrav

  2. Dobra vecer. Zaposlena sam. U blokadi sam, i imam podignut kredit. Mogu li dobiti kreditnu karticu. I kako to ide, msm trebam li ja stavit prvo neke novce na karticu ili samo sibat pa mj vracat?

   1. Poštovana,

    nažalost, banke i kartičarske kuće ne odobravaju kreditne kartice klijentima koji imaju aktivnu blokadu. U bankama možete jedino zatražiti prepaid karticu. Da bi njom mogli obavljati kupnju, morate najprije uplatiti novce. Potrošiti možete onoliko koliko ste uplatili.

    Lijep pozdrav

 7. Da li mogu dobiti kreditnu karticu za kupnju na rate i da je povoljna za podizamje gotovine i u kojoj banci je to moguce her nazalost racun mi je blokiran?! Hvala!!?

  1. Poštovana,

   ako imate blokadu računa, nažalost, nemate mogućnosti dobivanja kartica koje omogućavaju kupnju na rate.

   Možete jedino provjeriti u banci gdje imate zaštićeni račun, mogu li Vam dati karticu za podizanje gotovine kako ne biste svaki puta morali dolaziti osobno u banku.

   Lijep pozdrav

 8. Postovani,dali je moguca uplata novca na kreditnu karticu mastercard od raiffesen banke? Ako npr se digne gotovine 5000kn..dali mogu kroz par dana vratit taj iznos na racun od kartice? Inace je limit oko 20 000kn..
  Hvala i lp

  1. Poštovana,

   trebali biste imati mogućnost, u svakom trenutku, na svaku karticu uplatiti iznos koji želite. Kako ne znamo o kojoj vrsti kartice se točno radi te pod kojim uvjetima Vam je odobrena, najbolje da ovo dodatno provjerite s Vašom bankom.

   Lijep pozdrav

   1. Zanima me kada mi je kartica zadrzana i blokirana u bankomatu
    Da li ima mogucnost
    Da skinu gotovinu s njeì

    1. Poštovani,

     ako je kartica blokirana u bankomatu, ne bi smjela postojati mogućnost da ju netko zloupotrijebi. Kartica će biti dostupna samo službi koja održava bankomate banke.

     Svakako kontaktirajte banku kako bi prijaviti da Vam je kartica ostala u bankomatu.

     Lijep pozdrav

 9. Kako da uplatim sa svoje revolving kreditne na svoj tekući račun?

  1. Poštovani,

   obično ne postoji mogućnost uplate odnosno prijenosa sredstava s revolving kartice na tekući račun.
   Jedino što možete je najprije podići novce s revolving kartice (ako imate tu opciju), a zatim ta sredstva uplatiti na Vaš tekući račun.

   Srdačan pozdrav

 10. Pozdrav
  Plata mi je 15 a 1.og u mjesecu mi se skidaju novci sa racuna sto sam potrosio ma kreditnoj kartici. E sad necu imati dovoljno novaca za pokrivanje troška sa kreditne kartice. Sta mogu očekivati? Odlazak u nedozvoljeni minus +kamate ili ?

  1. Poštovani,

   ako se troškovi po kreditnoj kartici naplaćuju putem tekućeg računa, vjerojatno da ćete otići u nedozvoljeni minus. Banka na njega obračunava zatezne kamate.
   Ako smatrate da nećete biti u mogućnosti podmiriti dospjelo dugovanje po kreditnoj kartici odnosno tekućem računu, savjetujem Vam da provjerite mogućnosti za nekakav manji kredit.

   Lijep pozdrav

 11. Poštovani!
  Zanima me ako se zaposlim da li bi mi Vi onda pomogli da realiziram kredit i vratim dug Americanu?
  Ili znate nekog tko daje kredite nezaposlenima? Hvala!

  1. Poštovana,

   trenutno nema kredita za nezaposlene. Kredit za podmirenje neurednih dugovanja, mogu realizirati klijenti koji imaju 6-12 mjeseci staža kod poslodavca. Kada se zaposlite, i kad prođe najmanje 6 mjeseci, možemo napraviti provjeru Vašeg boniteta i vidjeti imate li mogućnosti za kredit.

   Lijep pozdrav

 12. Poštovani!
  Imam probleme sa dugom po Americanu, ako do 7 mjeseca ne platim 12000kn pokrenut će ovrhu. Ja ne radim,a1/3 nekretnine sam darovala svojoj djeci, tako da nemam ništa na sebe. Tražim si posao i nadam se da ću ga naći. Suprug radi i mjesečno Americanu plaćam 3000 kn, ali kad sam ih zvala rekli su da nema obročne otplate, reprograma nego da odmah utuzuju. Recite da li imate nekakav savjet kako da riješim duga i mogućnost kredita ako se zaposlim. Hvala!

  1. Poštovana,

   naalost, ako niste zaposleni, uvjete za kredit nemate. Pokušajte još jednom porazgovarati s PBZ Cardom o mogućnostima reprograma.
   Spomenuli ste da Vam je suprug zaposlen, možda bi on imao uvjete za kredit kojim bi podmirio Vaša zaduženja.
   Ako Vam je to prihvatljivo, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik kako bi provjerili suprugove kreditne mogućnosti.

   Lijep pozdrav

 13. Poštovani!
  Zanima me što ako mi se blokira tekući račun, preko njega mi trajnim nalogom uzimaju mjesečne troškove za Mastercard i RTV pretplatu, kako to riješiti. Jer u Zabi imam mastercard, da li će mi i nju blokirati ili samo maknem trajni nalog i mjesečno preko uplatnice plaćam troškove mastera. Jer ne bih htjela dugovati i za to.

  1. Poštovana,

   svakako bi bilo dobro da se posavjetujete s Zagrebačkom bankom oko mogućnosti rješavanja Vašeg problema. Vjerujem da biste mogli ukinuti trajni nalog i dogovoriti plaćanje putem uplatnice, no javite se u banku za detaljnije informacije.

   Srdačan pozdrav

 14. Poštovani!
  Zanima me da li se ovrha može pokrenuti ako svaki mjesec plaćaš nešto Amexu?

 15. Poštovani!
  Ako se dug reprogramira ili se s operaterom dogovori vraćanje da li dospjevaš na crnu listu? Radi se o Amex kartici?

  1. Poštovana,

   zbog neplaćanja dospjelih obveza po kartici, postoji mogućnost da dospijete na tzv. crnu listu. No, ako pravovremeno dogovorite reprogram, moguće da ne budete zabilježeni kao neuredan klijent.

   Lijep pozdrav

 16. U pocetku teksta str napisali da se moze dobiti kreditna kartica ako ei pod ovrhom onda jasnoje pisete u odgovorima da ne moze sto je sda pravo

  1. Poštovana,

   kada osoba ima ovrhu ne može dobiti kreditnu karticu s unaprijed odobrenim kreditnim limitom banke. No, može zatražiti tzv. poklon kartice koje je moguće koristiti za plaćanja roba i usluga ili kupnje na internetu. Na takve kartice morate unaprijed uplatiti novce kako bi ih mogli trošiti.

   Srdačan pozdrav

 17. postovani otvorio sam racun u raifaisen banci na jdoo firmu pa me interesira sta da napravim da bi dobio kreditnu karticu

  1. Poštovani,

   najbolje bi bilo da provjerite u banci, u kojoj ste otvorili račun, kakve su Vam mogućnosti za dobivanje kreditne kartice. Budući da oni imaju uvid u Vaše poslovanje, najbolje će znati ispunjavate li potrebne uvjete.

   Srdačan pozdrav

 18. Postovani,
  je li mogu imati Diners, ako imam kredit koji redovito otplacujemi jos jednu kreditnu karticu?

 19. Poštovani,

  posjedujem Standardnu Mastercard kreditnu karticu zagrebačke banke. Zanima me sljedeće – ukoliko imam 4000 kn limit – mogu li kupiti nešto u vrijednosti 40 000 kn na 10 rata?

  LP

  1. Poštovani,

   odobreni limit predstavlja maksimalno dopušteni iznos potrošnje koje možete ostvariti putem kartice u jednoj ili više transakcija.
   Točnije, to je iznos do kojeg možete upotrebljavati karticu za plaćanje roba, usluga ili za podizanje gotovine u razdoblju između dvaju podmirenja
   troškova. Limit potrošnje umanjuje se za iznos svakog troška učinjenog karticom. Limit se ne odnosi na mjesečnu obvezu koju se dužni platiti banci, nego na iznos ukupne moguće potrošnje.
   Ako Vam nije drugačije odobreno, nećete moći obaviti kupnju od 40.000 kn i podmiriti ju na 10 rata budući da je Vaš odobreni limit za potrošnju 4.000 kn.

   Preporuka je da svakako provjerite u Vašoj banci imate li dodatno odobreni limit za kupnju na obročnu otplatu. Ponekad se taj limit može razlikovati od limita kreditne kartice. Provjerite i postoji li mogućnosti povećanja odobrenog limita.

   U slučaju da željeni proizvod ili uslugu ne možete kupiti karticu, možda postoji mogućnost financiranja kreditom što bi zasigurno i bila povoljnija opcija. Obično su kamate na kreditne kartice veće od kamata na kredite.

   Srdačan pozdrav

 20. Trebao bi karticu koja bi mi djelomicno otplatila dugovanje

  1. Poštovani,

   kako mogućnosti za odobravanje kartice ponajprije ovisi o kreditnoj sposobnosti i postojećim dugovanjima, najprije bi trebalo uvrditi Vašu kreditnu sposobnosti. No, zaduživanje putem kartica često nije najpovoljniji oblik zaduživanja pa je možda bolje postojeće obveze refinancirati povoljnijim kreditom. Pozivamo Vas da popunite naš kreditni upitnik kako bi utvrdili Vašu kreditnu sposobnost.

   Srdačan pozdrav

 21. Znači, koliko sam razumio, nemogu imati kreditnu karticu, točnije Diners, ukoliko imam blokadu na računu?
  Prije godinu dana sam ukinuo Diners card svojom voljom, jer mi je račun ovršen pa sam se htjeo riješiti da nebi i nju ovršili. Sad me zanima mogu li ja opet zatražiti istu tu s obzirom da mi je račun pod blokadom? Hvala!

 22. pozdrav,molim vas preporuku za mali paušalni obrt-u kojoj banci otvoriti žiro račun i koju karticu koristiti

  1. Poštovana,

   odabir banke ponajprije ovisi o potrebama Vašeg poslovanja. Slična situacije je i s odabirom kreditne kartice. Napravite pregled Vaših potreba (internet i mobilno bankarstvo, dozvoljeno prekoračenje, dostupnost banke, naknade…) kod poslovanja i prema tome odaberite banku partnera.

   Lijep pozdrav

 23. Poštovani, zanima me dali se blokadom racuna blokira i kreditna kartica? Tocnije American Express. Hvala

 24. Postovani,

  Da li ja mogu primiti novce od prodaje auta na zasticeni racun?

  Hvala

  1. Poštovani,

   na zaštićeni račun mogu Vam sjesti primanja koja su zakonom izuzeta od ovrhe.
   Primanje temeljem prodaje vozila nije izuzeto od ovrhe.

   Lijep pozdrav

 25. Kreditnu karticu ako moze blokirani racun imam i na odredzeno sam zaposlen

  1. Poštovani,

   nisam sigurna da sam shvatila Vaše pitanje. Ako je pitanje možete li dobiti kreditnu karticu dok ste u blokadi? Odgovor je nažalost ne.

   S poštovanjem!

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!