Osnovni sustav registra -(OSR sustav)

Novi sustav razmjene informacija o kreditnoj aktivnosti građana – OSR

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 06/09/2021 / 0 komentar

Nekadašnja crna lista, kreditno izvješće HROK-a i DOR, danas se zovu OSR sustav.

Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK d.o.o.) osnovan je od strane 20 hrvatskih banaka radi prikupljanja i razmjene podataka o kreditnim obvezama građana. Posredstvom HROK-a ti podaci dostupni su financijskim institucijama još od 2007. godine u obliku kreditnog izvješća.

U zadnje dvije godine rad HROK-a ponešto se izmijenio, no HROK je i dalje zadužen za obradu podataka o kreditnim obvezama građana. Od lipnja 2020. godine, podaci o urednosti i obvezama vode se putem OSR sustava (Osnovni sustav registra).

Podaci iz OSR-a nude pregled kreditne opterećenosti klijenta, a u obradu podataka ulaze svi evidentirani podaci o korištenju kreditnih obveza financijskih institucija, ako ih one prijavljuju u registar.

Trenutno je trideset financijskih institucija koje su korisnici OSR sustava.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Uvid u OSR sustav svaki put prilikom obrade zahtjeva za kredit

OSR sustav zamišljen je kao sustav koji obrađuje i razmjenjuje podatke o postojećim i podmirenim kreditnim obvezama te o urednosti plaćanja istih.

Nekada su se ovi podaci bankama dostavljali u obliku kreditnog izvješća HROK-a. Danas se ovi podaci dostavljaju korisnicima kao Potvrda o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra.

Banke prilikom svakog podnošenja zahtjeva za kredit traže i podatke iz OSR sustava o svakom pojedinom sudioniku kreditnog odnosa, bez obzira radi li se o dužniku, sudužniku ili jamcu. Ovi podaci koriste se za procjenu kreditne sposobnosti te za provjeru stupnja zaduženosti ili rizičnosti klijenta.

Potpisivanjem obrasca zahtjeva za kredit, banka ili druga financijska institucija ima mogućnost uvida u podatke u OSR sustavu.

Potvrdu o obradi podataka u OSR-u može zatražiti i svaki građanin za sebe, kad god to poželi, neograničeni broj puta i bez navođenja razloga ili objašnjenja. Pristup podacima koji se obrađuju kroz ovaj sustav može se zatražiti izravno u HROK-u ili putem poslovnica banaka i drugih financijskih institucija korisnika HROK-a. Najjednostavnije je to napraviti u matičnoj banci, a uglavnom se izdaje bez naknade.

Podaci koji se obrađuju u OSR sustavu

Identifikacijski podaci te podaci o postojećim, podmirenim ili na drugi način zatvorenim kreditnim obvezama obrađuju se u OSR sustavu.

Identifikacijski podatci su:

  • OIB, ime i prezime
  • OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta (ako obavljate poslovnu djelatnost)

Podaci o postojećim, podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama (novčane obveze) su:

  • vrsta obveze
  • ukupan iznos obveze
  • svojstvo u kojemu sudjelujete u obvezi (dužnik, sudužnik i/ili jamac)
  • iznos i periodičnost anuiteta/rate
  • urednost u podmirivanju obveza
  • broj dospjelih a neplaćenih obveza
  • iznos dospjelih a neplaćenih obveza
  • broj dana u zakašnjenju ispunjenja obveza
Ukratko, sustav daje detaljan popis svih kreditnih zaduženja (nenamjenske i namjenske kredite, potrošačke kredite, kredite preko kreditnih, revolving i charge kartica, prekoračenja po tekućim računima, jamstva i sudužništva, leasing obveze) te podatke o urednosti klijenta u podmirivanju istih.

Pregled urednosti plaćanja kreditnih obveza vodi se za svaki mjesec otplate. Izražava se u broju dana kašnjenja u otplati i sukladno tome pripisanom statusu urednosti. U pripadajućem mjesecu, moguće je vidjeti i iznos dospjelog dugovanja, valutu i dužnički status. (dužnik, sudužnik, jamac).

Kreditna obveza vidljiva u sustavu može biti otvorena ili zatvorena odnosno podmirena.

Otvorenim obvezama pripisuje se neki od sljedećih statusa urednosti: u pripremi, plaćeno na vrijeme, kasni, otkaz, utuženje. Statusi za zatvorene obveze su zatvoren, regres ili prodaja potraživanja.

Na kraju izvješća prikazuje se broj postavljenih upita financijskih institucija za podatke koji se obrađuju kroz ovaj sustav.

Crna lista sada je dio OSR sustava

Crna lista je kolokvijalni naziv za registre koji su ranije vodili evidenciju o klijentima koji imaju kašnjenja u otplati.

Od kolovoza 2021. ne postoji zasebni sustav neurednih klijenata. Svi podaci o urednosti plaćanja dostupni su isključivo kroz OSR sustav.

Podaci u OSR-u ne prikazuju podatke o blokadama računa

Podaci o blokadama računa nisu predmet dostave u ovaj sustav te nije vidljivo ima li klijent blokiran račun. Za sve informacije o blokadama računa klijenti se trebaju obratiti FINI.

Točnost obrađenih podataka

Podatke koji dolaze u OSR dostavljaju korisnici (banke, stambene štedionice i sl.) jednom mjesečno. Pretpostavlja se da su dostavljeni podaci točni. Ako klijent primijeti da je neki podatak u njegovoj Potvrdi o obradi osobnih podataka u OSR-u netočan ili nepotpun, može ga reklamirati kako bi isti bio ispravljen odnosno dopunjen.

Imate li pravo odbiti suglasnost za obradu podataka u OSR sustavu

Sve kreditne institucije dužne su prema zakonskoj regulativi razmjenjivati informacije koje su nužne za procjenu kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom. Upravo su to podaci koji se obrađuju kroz OSR sustav. Bilo da podnosite zahtjev za kredit, dozvoljeno prekoračenje ili karticu, obvezni se potpisati obrazac za suglasnost obrade podataka. Bez toga nije moguće dobiti odobrenje nove kreditne obveze. Svaki klijent ima pravo na ograničenje obrade, ali za to je potrebno ispuniti određene uvjete.

Realizacija kredita bez uvida u OSR, nekadašnji HROK, nije moguća niti u jednoj financijskoj instituciji koja je korisnik ovog sustava.

OSR i donošenje odluke o kreditiranju

Banke nemaju jednak tretman za sve vrste statusa (ne)urednosti u ovom sustavu.

Dvije financijske institucije imaju različit pogled na iste podatke o klijentu iz OSR-a. Tako je moguće i da na temelju toga donosu različitu odluku o odobravanju kredita.

Svaka poslovna banka ima vlastite kriterije procjene rizika i utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta.

Uredna otplata kreditnih obveza podrazumijeva plaćanje do dogovorenog dana dospijeća. U velikom broju kreditnih linija prihvatljivo je kašnjenje do 30 dana od dana dospijeća.

Klijenti koji kasne više od 30 dana ukazuju na poteškoće u otplati obveza. Za sve obveze čije kašnjenje traje dulje od 31, a posebice dulje od 91 dan, klijenti će biti rizično ocijenjeni.

Koliko dugo se obrađuju podaci o kreditnoj obvezi

Podaci o novčanim obvezama prikazuju se tijekom cijelog razdoblja otplate. Nakon što se novčana obveza podmiri, podaci o njoj u sustavu ostaju sljedeće četiri godine, a potom se trajno brišu.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

Trenutno nema komentara. Budite prvi!

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!