Krediti za obrtnike

Grupacije kredita za obrtnike


Marko Kukec Progreso

Što kažu klijenti?

Već nakon desetak minuta pretraživanja web-a, bilo je očito da jedino Progreso grupa ima pristup, znanje i osoblje kojem se može vjerovati. Više Lovro Valčić, Bruncin d.o.o.
Zahvaljujem grupi Progreso što su mi pomogli da svoje želje pretvorim u stvarnost. Stvaraju osjećaj sigurnosti i pouzdanosti, a jedna od vrlina im je i brzina kojom rješavaju zahtjeve svojih klijenata! Više Margareta Žinić, Voditelj smjene, Vajda d.d.

O kreditima za obrtnike

Obrtnik fizička ili pravna osoba

S obzirom na to da banke tretiraju obrtnike kao fizičke i pravne osobe, na raspolaganju im stoje bankarski proizvodi jedne i druge skupine klijenata.

Namjena po izboru

Kada banka promatra obrtnika kao poslovni subjekt, u ponudi bankarskih proizvoda nalaze se namjenski krediti.
Najčešće se namjenski krediti koriste za financiranje sezonskih poslova, ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga, za usklađivanje prihoda i rashoda, zadovoljenja ostalih potreba za obrtnim sredstvima, te za povremeno održavanje likvidnosti.

Na raspolaganju obrtniku kao poslovnom subjektu nalaze se i dugoročni krediti za različita investicijska ulaganja kao što su kupnja strojeva i vozila, kupnja ili gradnja poslovnih objekata, kupnja zemljišta, proširenje osnovnog stada ili jata, podizanje dugogodišnjih nasada i sl.

Kada banka obrtnika promatra kao fizičku osobu, na raspolaganje mu stavlja klasične gotovinske i stambene kredite građana.

Kreditna sposobnost obrtnika

Kreditno sposobnim obrtnikom smatra se fizička osoba koja posluje barem 12 mjeseci. Za banku solventan obrtnik nema dug prema poreznoj upravi, ni više od 15 dana blokade po žiroračunu unazad godinu dana.

Dokumentacija

U slučaju odobravanja kredita obrtnicima, kao poslovnim subjektima, banka se za procjenu kreditne sposobnosti koristi brojnim podacima iz financijskih izvještaja.
Kod odobravanja kredita obrtnicima kao fizičkim osobama banci je za ocjenu kreditne sposobnosti potrebna Potvrda o visini dohotka (izdana od strane Porezne uprave) i Pregled primitaka i izdataka za prethodnu godinu, Potvrda o visini duga izdana od Porezne uprave i BON-2.

Paušalni obrtnici dostavalju Izvješće o paušalnom dohotku za prethodnu godinu (PO-SD obrazac).

Prednosti kredita za fizičke osobe

P rednost realizacije nenamjenskog kredita za fizičke osobe svakako predstavlja fleksibilnost korištenja novčanih sredstava posuđenih od banke, dakle nema kontrole namjene.
Kredit u iznosu od 40.000,00 € obrtnik koji zadovoljava kriterije kreditne sposobnosti može ugovoriti na rok otplate i do 12 godina.
Dakle, za realizaciju kredita obrtniku nije potreban jamac kao ni prijenos poslovanja u banku kreditora.

Prednosti kredita za pravne osobe

N amjenski krediti za poslovne subjekte najčešće se odobravaju u većem iznosu i povoljniji su kamatnom stopom (već od 3%), ali imaju znatno zahtjevnije kriterije za zadovoljavanje tražene kreditne sposobnosti.
S obzirom na to da krediti za poslovne subjekte predstavljaju namjenske kredite, korištenje novčanih sredstava plasiranih iz kredita pod strogom je kontrolom banke.

Obrtnik, klijent Progreso grupe

N ajčešće se u poslovnice Progreso grupe javljaju obrtnici kojima je za daljnji tijek poslovanja hitno potrebna gotovina. Pokušali su realizirati namjenski kredit za obrtna sredstva u matičnoj banci i došli pred zid.
Kreditni posrednici Progreso grupe obrtniku će u svega nekoliko dana realizirati gotovinski kredit, bez dokazivanja namjene korištenja kreditom plasiranih novčanih sredstava, bez prijenosa poslovnog žiro računa i sl.

O kreditima za obrtnike

Obrtnik fizička ili pravna osoba

S obzirom na to da banke tretiraju obrtnike kao fizičke i pravne osobe, na raspolaganju im stoje bankarski proizvodi jedne i druge skupine klijenata.

Namjena po izboru

Kada banka promatra obrtnika kao poslovni subjekt u ponudi bankarskih proizvoda nalaze se namjenski krediti.
Najčešće se namjenski krediti koriste za financiranje sezonskih poslova, ugovorenih poslova za isporuku roba ili usluga, za usklađivanje prihoda i rashoda te zadovoljenja ostalih potreba za obrtnim sredstvima i za povremeno održavanje likvidnosti. Na raspolaganju obrtniku kao poslovnom subjektu nalaze se i dugoročni krediti za različita investicijska ulaganja kao što su kupnja strojeva i vozila, kupnja ili gradnja poslovnih objekata, kupnja zemljišta, proširenje osnovnog stada ili jata, podizanje dugogodišnjih nasada i sl.
Kada banka obrtnika promatra kao fizičku osobu, na raspolaganje mu stavlja klasične gotovinske i stambene kredite građana.

Kreditna sposobnost obrtnika

Kreditno sposobnim obrtnikom smatra se fizička osoba koja posluje barem 18 mjeseci te ostvaruje minimalna mjesečna primanja od 3.000,00 kuna.
Za banku solventan obrtnik nema dug prema poreznoj upravi, ni više od 15 dana blokade po žiroračunu unazad godinu dana.

Dokumentacija

U slučaju odobravanja kredita obrtnicima, kao poslovnim subjektima, banka se za procjenu kreditne sposobnosti koristi brojnim podacima iz financijskih izvještaja.
Kod odobravanja kredita obrtnicima kao fizičkim osobama banci je za ocjenu kreditne sposobnosti potrebna Potvrda o visini dohotka (izdana od strane Porezne uprave) za prethodnu godinu, Potvrda o visini duga izdana od Porezne uprave, Potvrda Središnjeg registra osiguranika (REGOS) i BON-2.

Prednosti kredita za fizičke osobe

P rednost realizacije nenamjenskog kredita za fizičke osobe svakako predstavlja fleksibilnost korištenja novčanih sredstava posuđenih od banke, dakle nema kontrole namjene.
Kredit u iznosu od 30.000,00 € obrtnik koji zadovoljava kriterije kreditne sposobnosti može ugovoriti na rok otplate i do 10 godina.
Dakle za realizaciju kredita obrtniku nisu potrebni jamac ili zadužnica na obrt, kao ni prijenos poslovanja u banku kreditora.

Prednosti kredita za pravne osobe

N amjenski krediti za poslovne subjekte najčešće se odobravaju u većem iznosu i povoljniji su kamatnom stopom (već od 3%), ali imaju znatno zahtjevnije kriterije za zadovoljavanje tražene kreditne sposobnosti.
S obzirom na to da krediti za poslovne subjekte predstavljaju namjenske kredite, korištenje novčanih sredstava plasiranih iz kredita pod strogom je kontrolom banke.

Obrtnik, klijent Progreso grupe

N ajčešće se u poslovnice Progreso grupe javljaju obrtnici kojima je za daljnji tijek poslovanja hitno potrebna gotovina. Pokušali su realizirati namjenski kredit za obrtna sredstva u matičnoj banci i došli pred zid.
Kreditni posrednici Progreso grupe obrtniku će u svega nekoliko dana realizirati gotovinski kredit, bez dokazivanja namjene korištenja kreditom plasiranih novčanih sredstava, bez prijenosa poslovnog žiro računa i sl.

Grupacije kredita za obrtnike

Što kažu klijenti?


Već nakon desetak minuta pretraživanja web-a, bilo je očito da jedino Progreso grupa ima pristup, znanje i osoblje kojem se može vjerovati. Više Lovro Valčić, Bruncin d.o.o.
Zahvaljujem grupi Progreso što su mi pomogli da svoje želje pretvorim u stvarnost. Stvaraju osjećaj sigurnosti i pouzdanosti, a jedna od vrlina im je i brzina kojom rješavaju zahtjeve svojih klijenata! Više Margareta Žinić, Voditelj smjene, Vajda d.d.


Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavni način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!


Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje do 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata


Marko Kukec Progreso

Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavni način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!

Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata