Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja

Web stranice https://www.progreso.hr (u daljnjem tekstu progreso.hr) u vlasništvu su tvrtke Progreso grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu Progreso grupa) iz Zagreba. Za vrijeme korištenja stranica progreso.hr primjenjuju se navedeni Opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

Progreso.hr su web stranice o financijskim proizvodima, koje omogućuju svojim korisnicima da se informiraju o dostupnim financijskim proizvodima i uslugama na tržištu Republike Hrvatske te ostave svoje podatke s ciljem omogućavanja Progreso grupi da te podatke obradi u svrhu pronalaska adekvatnog financijskog rješenja na zahtjev korisnika. Progreso.hr nije web trgovina.

Progreso grupa d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Opće uvjete korištenja, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.
Korištenjem web stranica progreso.hr korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja web stranica progreso.hr i da ih u cijelosti prihvaća.

Korištenjem sadržaja web stranica progreso.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama, isključivo su informativnog karaktera i za osobnu upotrebu.

Korištenjem web stranica progreso.hr prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

Podaci o financijskim proizvodima i uslugama, te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama progreso.hr smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Progreso grupa i web stranice progreso.hr ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama.

Zaštita autorskih prava

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama progreso.hr mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem web stranica progreso.hr pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna, podloge i sadržaja internet stranica progreso.hr, pojedinačnih elemenata internet stranica, fotografija, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja Progreso grupe.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja web stranica progreso.hr, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Progreso grupe te drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranica progreso.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Progreso grupe te Progreso grupa izričito pridržava pravo da takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao da i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja, potraži zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodno navedeno, svatko tko vjeruje da mu je na web stranicama progreso.hr njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je Progreso grupi dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na web stranicama progreso.hr gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. Progreso grupa će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje navedenih autorskih prava.

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Progreso grupa putem web stranica progreso.hr može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Progreso grupi ili ih ostavi putem web stranica progreso.hr. Progreso grupa se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica progreso.hr.

Odgovorna osoba i pravo na ljudsku intervenciju

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Progreso grupi je
Zoran Šuster, 01 5552 620, info@progreso.hr

Razlog prikupljanja i obrade podataka

Progreso grupa će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica progreso.hr na zadovoljstvo korisnika. Razlozi prikupljanja podataka:

• koji proizvodi vas zanimaju
• pronalazak najpovoljnije kreditne ponude
• produženje osigurateljnih programa
• informiranje o novostima s tržišta kredita, osiguranja i štednje
• unaprjeđenje usluge
• unaprjeđenje funkcionalnosti web stranica

Podaci koji se prikupljaju

Putem internet stranice prikuplja se:
1. Osobni podaci
2. Kontakt podaci
3. Podaci o zaposlenju i primanjima
4. Podaci o poslodavcu
5. Podaci o kreditnoj povijesti
6. Podaci o zaduženjima, jamstvu i sudužništvu
7. Podaci o nekretnini
8. Podaci o depozitima, osiguranju i štednji

U Progreso grupi se otvorenom profilu pridodaju:
9. Podaci iz kreditnog izvješća (klijent odobrava na posebnom obrascu)
10. Podaci o realizaciji zahtjeva

Načini prikupljanja podataka

• putem upisnih formi za newsletter i općenite upite na progreso.hr
• putem kreditnog upitnika na progreso.hr
• osobnim kontaktom licenciranih savjetnika u registriranim podružnicama Progreso grupe

Privola

Klijent prilikom slanja prijave za proizvod, akciju ili opći upit, izričito izjavljuje da je Progreso grupi dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.
Klijent prilikom slanja kreditne aplikacije/kreditnog upitnika/kreditnog obrasca/prijave proizvoda izričito izjavljuje da je Progreso grupi d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući JMBG, OIB i ostale osobne podatke) te izričito dozvoljava da se istima koristi u cilju nedvojbene identifikacije klijenta i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice, mirovinskog fonda, investicijskog fonda, leasing društva, faktoring društva, osigurateljnog društva i sl.) i klijenta.

Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita, otvaranja tekućeg računa, realizacije kreditne kartice ili drugog proizvoda, ugovaranja osiguranja ili štednje, što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka partnerskim tvrtkama/vjerovnicima koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između Klijenta i odabrane institucije, u skladu sa pozitivnim propisima.
Korištenjem stranica progreso.hr i ostavljanjem svojih osobnih podataka klijent izričito dozvoljava Progreso grupi da osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da se klijentu može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon, e-mail, pisano i sl.), u svrhu obavijesti o obvezama prema ugovoru za koje je posredovao ili za obavijesti o novim uslugama i proizvodima. Adresa elektronske pošte koju korisnik/klijent upiše na formular na stranici progreso.hr neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte (spam). Korisnik je suglasan te daje Progreso grupi izričito pravo na slanje obavijesti vezanih uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte.

Progreso grupa se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Progreso grupa ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Progreso grupa zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze.

Pravo na opoziv privole

Isto tako, klijent ima pravo povući privolu, a isto mu je omogućeno na dnu svake elektronske pošte klikom na link Odjava, direktno na e-mail info@progreso.hr ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u Progreso grupi.

Pravo na pristup i ispravak podataka

Svaki klijent može pristupiti svojim podacima na linku koji je dobio u povratnom e-mailu prilikom prijave svojih podataka na stranici. U slučaju da je klijent izgubio e-mail i link za pristup, zahtjev za ažuriranjem podataka može poslati na info@progreso.hr.

Odgovornost korisnika

Korištenjem web stranica progreso.hr preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Progreso grupa i web stranice progreso.hr ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

SSL certifikat i sigurnost protoka informacija

Progreso grupa poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza, a najvažnija je instaliranje SSL protokola (https://). Izvan svega navedenog, Progreso grupa i web stranice progreso.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Progreso grupa ne može utjecati.

Upotreba kolačića (cookie)

Progreso na svojim stranicama progreso.hr koristi kolačiće. (Cookie) Kolačić je kratak tekst koji vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokacija koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o vašem posjetu. To može učiniti vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom. Progreso grupa kolačiće koristi samo da bi znala odakle ste došli na stranice progreso.hr i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za vaše ime i prezime niti za vašu IP adresu a vezani su isključivo za vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i Kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer Progreso grupa nikada ne zna niti pokušava saznati tko ste vi osobno.

Odricanje od odgovornosti

Web stranice progreso.hr sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Progreso grupa d.o.o. i web stranice progreso.hr nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet sjedištima te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Progreso grupa i web stranice progreso.hr, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica progreso.hr ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica progreso.hr te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica progreso.hr.

Progreso grupa d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama. Izvan svega navedenog, Progreso grupa i web stranice progreso.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Progreso grupa d.o.o. ne može utjecati.

Progreso grupa d.o.o. te web stranice progreso.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Progreso grupom d.o.o. ili web stranicama progreso.hr, niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane Progreso grupe d.o.o. ili web stranica progreso.hr. Progreso grupa d.o.o. i web stranice progreso.hr mogu sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica progreso.hr na taj način.

Progreso grupa d.o.o. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranice progreso.hr funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice progreso.hr povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.

Komentari trećih osoba objavljeni na web stranicama progreso.hr ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika web stranica. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama na adresi Krajiška 27, 10000 Zagreb, pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Prigovor također možete poslati putem pošte na istu adresu ili putem e-pošte na adresu info@progreso.hr, odnosno na broj faxa 01 5552 619. Progreso će odgovoriti na sve prigovore najkasnije 15 dana nakon njihova primitka.

Newsletter


Primajte kvalitetne i relevantne članke s našeg bloga izravno na svoj email:

Odjava moguća jednim klikom miša