Stambeni krediti u eurima

Zajedničke karakteristike kredita

Stambeni krediti u eurima predstavljaju vrlo česti oblik financiranja kupnje stambene nekretnine.

Stambeni krediti dugotrajna su kreditna obvezu koja se može ugovoriti i na rok otplate do 30 godina.

U slučaju ugovaranja kredita u eurima mjesečni anuiteti/rate iskazani su u eurima, a plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan dospijeća anuiteta/rate na naplatu.

Zbog velikog broja različitih kreditnih linija, građanima je otežan odabir prave kreditne linije. Uz Progreso grupu odaberite u masi stambenih kredita, najpovoljniju kreditnu liniju!

 • korištenje novčanih sredstva plasiranih iz kredita za kupnju, izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju nekretnine, te kupnju građevinskog zemljišta i komunalno uređenje
 • mogućnost financiranja učešća u kupoprodajnoj cijeni stambenih kredita
 • mogućnost refinanciranja stambenog kredita u drugim bankama
 • kredit za fizičke osobe s prebivalištem i boravištem u Republici Hrvatskoj
 • kredit se odobrava uz založno pravo na nekretnini čija se kupnja financira iz kredita ili na nekoj drugoj nekretnini
 • nekretnina koja je predmet zaloga treba biti osigurana od požara
 • kod kupnje, sredstva odobrenog kredita doznačuju se u korist računa prodavatelja nekretnine
 • iznos kredita je moguće uvećati za troškove kredita
 • mogućnost odabira kredita uz fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu, te odabira referentne kamatne stope
 • mogućnost ugovaranja počeka uz plaćanje kamate ili moratorija bez plaćanja kamate za vrijeme bolovanja, porodiljnog ili doškolovanja
 • rok otplate kredita do 30 godina
 • mogućnost ugovaranja otplate kredita u anuitetima ili ratama
 • mogućnost ugovaranje otplate kredita na trajni nalog

Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavni način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!
Idemo na kreditni Upitnik!
Traje do 10 min.
Vaši podaci su 100% zaštićeni
Zovemo vas u roku od 24 sata
Image

Izdvojena kreditna linija 1

Fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina otplate kredita umanjuje kamatni rizik za srednjoročno razdoblje otplate kredita.

Kamatna stopa ovisi o internoj ocjeni klijenta, a kreće se između 2,30% - 3,39% U preostalom razdoblju otplate kredita, kamatna stopa je promjenjiva, a u ovom trenutku iznosi od 2,30% - 3,39%. Sastoji se od fiksne marže i 6M EURIBOR-a.

Obvezni instrumenti osiguranja su založno pravo na nekretnini, osiguranje imovine i osiguranje korisnika kredita uslijed nezgode. Procjena nekretnina ide na trošak banke.

 • kredit je potrebno isplatiti do 67-te godine života

 • iznos kredita možete biti od 80% - 95% procijenjene vrijednosti nekretnine

 • mogućnost povrata kapare iz odobrenog iznosa kredita

 • minimalno 3 mjeseca staža u trenutnom poduzeću

 • kredit za zaposlene u malim poduzećima i obrtima

Iznos Kredita
0.000 EUR
Rok otplate
0 god.
Nominalna kta. za prvih 5 godina
0,40 %
NOMINALNA KTA. za preostalo razdoblje
0,85 %
2,85% (2,98% + 6M EURIBOR -0,126)
EFEKTIVNA KTA.
0,86 %
TROŠAK PROCJENE
0,00 EUR
OSIGURANJE OD NEZGODE (godišnje)
0,00 EUR
MJ. ANUITET za prvih 5 godina
0,92 EUR
MJ. ANUITET za preostalo razdoblje
0,04 EUR
Osiguranje nekretnine
0,31 EUR

Izdvojena kreditna linija 2

Ova kreditna linija nudi mogućnost ugovaranja fiksne kamatne stope za prvih 10 godina otplate kredita.
Kamatna stopa kreće se od 2,10% - 2,50% i fiksna je za prvih 10 godina otplate kredita. U preostalom razdoblju iznosi 2,18% - 2,58% (fiksni dio + 6M NRS1 za EUR).

Kamatna stopa ovisi o odabranom instrumentu osiguranja kao i o samoj nekretnini.

 • kredit je potrebno isplatiti do 70-te godine života

 • iznos kredita možete biti od 75% - 90% procijenjene vrijednosti nekretnine

 • kredit za zaposlene na određeno

 • povoljniji izračun kreditne sposobnosti kod supružnika

 • kredit se može ugovoriti uz rok otplate do 30 godina

Iznos Kredita
0.000 EUR
Rok otplate
0 god.
Nominalna kta. za prvih 10 godina
0,10 %
NOMINALNA KTA. za preostalo razdoblje
0,18 %
(2,10% + 6M NRS1 0,08%)
EFEKTIVNA KTA.
0,78 %
TROŠAK PROCJENE
0,80 EUR
OSIGURANJE OD NEZGODE (godišnje)
0,00 EUR
MJ. ANUITET za prvih 10 godina
0,82 EUR
MJ. ANUITET za preostalo razdoblje
0,41 EUR
Osiguranje nekretnine
0,00 EUR
OSIGURANJE OTPLATE KREDITA (mjesečno)
0,37 EUR

Izdvojena kreditna linija 3

Uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli rok otplate kredita

Kada ništa ne želite prepustiti slučaju, tu su stambeni krediti s fiksnim rokom otplate do 15 godina.

Obvezni instrumenti osiguranja su osiguranje imovine i osiguranje otplate kredita. Procjena nekretnine ide na trošak banke.

 • kredit je potrebno isplatiti do 67-te godine života

 • iznos kredita možete biti do 100% procijenjene vrijednosti nekretnine.

 • minimalno 6 mjeseci staža u trenutnom poduzeću

 • kredit za obrtnike i vlasnike poduzeća

 • kredit za zaposlene u malim poduzećima i obrtima

Iznos Kredita
0.000 EUR
Rok otplate
0 god.
Nominalna kta.
0,68 %
EFEKTIVNA KTA.
0,42 %
TROŠAK PROCJENE
0,00 EUR
OSIGURANJE OTPLATE KREDITA (mjesečno)
0,60 EUR
MJ. ANUITET
0,63 EUR
Osiguranje nekretnine
0,00 EUR

Kreditni upitnik

Progreso interaktivni kreditni upitnik iz udobnosti vašeg doma vas stavlja ispred nepristranog kreditnog stručnjaka koji će vam postaviti sva pitanja za potrebe detaljne analize vaše situacije. Očekujte poziv u roku od 24 sata.
Idemo na kreditni Upitnik!
Traje do 10 min.
Vaši podaci su 100% zaštićeni
Zovemo vas u roku od 24 sata

Preporuke klijenata

U kreditima je puno uvjeta, klauzula, sitnih slova i „mamaca“. Zato postoji Progreso da olakša dilemu.
— Gordana Štefanek, Voditeljica ključnih kupaca, Hypo leasing Steiermark
Od početka do kraja našeg poslovanja sve je išlo izuzetno lako. Dobila sam sva potrebna objašnjenja, pomoć oko dokumentacije i savjet. Bio je pravi užitak moći prepustiti rješavanje problema nekom drugome. 🙂
— Maja Salamon, Voditeljica projekata Privredna banka Zagreb