Zaposlenici

Sve podružnice
Varaždin
Čakovec
Split
 • zaposlenici
  Više
  Marina Kalaš
  direktorica podružnice Split
 • Zoran Šuster
  Više
  Zoran Šuster
  predsjednik uprave, direktor
 • Tajana Bistrović
  Više
  Tajana Bistrović
  članica uprave, direktorica
 • Yetunde Kristina Škorić
  Više
  Yetunde Kristina Škorić
  direktorica podružnice Osijek
 • zaposlenici
  Više
  Ivana Levanić
  direktorica podružnica Varaždin i Čakovec
 • Nikolina Erbežnik
  Više
  Nikolina Erbežnik
  licencirana kreditna savjetnica
 • Sandra Kovačević
  Više
  Sandra Kovačević
  licencirana kreditna savjetnica
 • Snježana Kolonić
  Više
  Snježana Kolonić
  licencirana kreditna savjetnica
 • zaposlenici
  Više
  Petra Ciceli Maroshi
  licencirana kreditna savjetnica
 • Savo Ivanišević
  Više
  Savo Ivanišević
  licencirani kreditni savjetnik
 • zaposlenici
  Više
  Petra Mačkić
  savjetnica u osiguranju
 • zaposlenici
  Više
  Velimir Želimorski
  savjetnik u osiguranju
 • zaposlenici
  Više
  Tihana Milobara
  administrativna djelatnica
 • zaposlenici
  Više
  Matea Škorić
  administrativna djelatnica
 • zaposlenici
  Više
  Karlo Levanić
  kreditni savjetnik - pripravnik