Osiguranje • Što će biti s mojom obitelji ako mi se nešto dogodi?

 • Što će bit sa mnom ako se meni nešto dogodi?

 • Mogu li uz osiguranje i uštedjeti za mirovinu?

Osiguranje

Nije mi potrebno osiguranje. Želim da svi budu stvarno tužni kada umrem.Osiguranik Croatia osiguranja

Osiguranje od teških bolesti

Statistike pokazuju da osoba ima 4 puta veću šansu oboljeti od teške bolesti, poput srčanog udara ili raka, prije 65- te godine, nego što je vjerojatnost da umre prije toga. Iako gore navedena tvrdnja kod većine ljudi izaziva osjećaj nelagode i nesigurnosti, moramo bit svjesni da bi teška bolest mogla predstavljati značajan financijski problem za cijelu obitelj.
Osiguranje od teške bolesti usmjereno je na podmirivanje direktnih i indirektnih troškova preživljavanja teške bolesti. Direktnim troškovima smatraju se oni za liječenje, oporavak, lijekove, terapiju… Dok bi jedan od indirektnih mogao biti gubitak prihoda zbog opće ili djelomične radne nesposobnosti. Također se kao indirektan trošak nameće potreba za adaptacijom doma , kupnja skupe opreme poput invalidskih kolica, adaptacija vozila, dodatni tretmani za rehabilitaciju, zapošljavanje nekoga tko će skrbiti o vašoj djeci ili raniji odlazak u mirovinu.
Osiguranje od teških bolesti pruža nam financijsku sigurnost u razdoblju izlječenja a oslobađa nas od plaćanja premije u vrijeme radne nesposobnosti.

Dobrovoljno zdravstvenog osiguranje

Mješovito životno osiguranje je osiguranje i za slučaj smrti i slučaj doživljenja, sa dodatnim osiguranjem smrti kao posljedicom nesretnog slučaja.

Navedeno osiguranje nudi osnovno financijsko osiguranje obitelji uz mogućnost sigurnog financijskog ulaganja s ciljem stvaranja kapitala, štednje za budućnost i osiguranja privatne mirovine. Nakon isteka osiguranja postoji i mogućnost rentne isplate tako da isto možemo koristiti i kao dodatak na mirovinu.

Može se koristiti i kao sredstvo osiguranja povrata kredita, u kojem se slučaju polica vinkulira u korist banke. Kod ugovaranja ove vrste osiguranja mlađe osobe uživaju povoljnije uvjete te se navedeni proizvod preporučuje osobama na početku njihovog radnog vijeka.

Investicijsko osiguranje

Ovaj program osiguranja života povezanog s investicijskim fondovima nudi isplatu osigurateljne naknade u slučaju doživljenja i u slučaju smrti. Ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, jer se prema njegovom nalogu kupovinom udjela ulaže u investicijski fond, ti udjeli čine tzv. pričuvu pokrića.

Prilikom tržišnog povećanja cijena udjela u fondu povećava se vrijednost pričuve pokrića, a tržišno smanjenje cijena udjela u fondu ima za posljedicu smanjenje vrijednosti pričuve pokrića. U sklopu navedenog osiguranja ugovaratelj sam odabire postotak tzv. minimalne svote za slučaj smrti, tj. iznosa koji se, u slučaju smrti, svakako isplaćuje.

Osigurateljni program za dijete

Najčešća pokrića koja su uključena u programe su:

 • osnovno osiguranje za slučaj doživljenja za dijete
 • paket dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za dijete
 • dodatno osiguranje za slučaj smrti za osobu koja uplaćuje premiju osiguranja
 • mogućnosti isplate u slučaju djetetovog vjenčanja

Osigurana svota i do tada pripisana dobit se isplaćuje isključivo djetetu i to kada navrši određene godine života. Moguće je ugovoriti i isplatu u rentama.

Prednost ovog proizvoda je u tome što postoji mogućnost isplate predujma po polici ukoliko je djetetu potrebna hitna financijske pomoć. Isto tako, ukoliko postoji nemogućnost podmirivanja mjesečnih premija, smanjuje se osigurana svota u skladu s dotada uplaćenim premijama, kako bi dijete po isteku osiguranja, ipak dobilo određenu financijsku pomoć.

Kao ugovaratelj osiguranja mogu se pojaviti i baka, djed, kumovi te ostale osobe koje ne moraju nužno biti zakonski skrbnici.

Mješovito životno osiguranje

Osigurana svota i do tada pripisana dobit se isplaćuje isključivo djetetu i to kada navrši određene godine života. Moguće je ugovoriti i isplatu u rentama.

Prednost ovog proizvoda je u tome što postoji mogućnost isplate predujma po polici ukoliko je djetetu potrebna hitna financijske pomoć. Isto tako, ukoliko postoji nemogućnost podmirivanja mjesečnih premija, smanjuje se osigurana svota u skladu s dotada uplaćenim premijama, kako bi dijete po isteku osiguranja, ipak dobilo određenu financijsku pomoć.

Kao ugovaratelj osiguranja mogu se pojaviti i baka, djed, kumovi te ostale osobe koje ne moraju nužno biti zakonski skrbnici.

Osiguranje za slučaj smrti – riziko osiguranje

Riziko osiguranje namijenjeno je klijentima koji prvenstveno žele svojim osiguranjem financijski zbrinuti obitelj u slučaju njihove smrti.

Riziko osiguranje pruža visoke osigurane svote za razmjerno niske uplate premije, stoga se osim kao vrlo dobro financijsko osiguranje obitelji često koristi i kao jedno od sredstava osiguranja naplate kredita.
Po ovom osiguranju nema štedne komponente, niti se ostvaruje pravo na dobit.
Premiju navedenog osiguranja moguće je plaćati jednokratno, godišnje, polugodišnje, kvartalno i mjesečno.

Postoje tri vrste riziko osiguranja:

 • osiguranje za slučaj smrti bez obzira na uzrok
 • osiguranje samo za slučaj smrti uslijed nezgode
 • osiguranje za slučaj smrti sa padajućom osiguranom svotom – najčešće se koristi kao osiguranje povrata kredita, kod banaka koje traže da cijeli iznos podignutog kredita bude osiguran; protekom godina smanjuje se dugovanje po kreditu, a razmjerno tome i iznos koji treba biti osiguran

Životno osiguranje bez procjene zdravstvenog stanja – rentno osiguranje

Program osiguravajućih društava koji nam omogućuje da povećamo štednu komponentu i ostvarujemo veću dobit na uložena sredstva u odnosu na mješovito osiguranje života, a zadržimo jednaku sigurnost uloženog novca.

Tijekom trajanja osiguranja osigurana svota za isplatu postepeno raste. U slučaju doživljenja, korisniku osiguranja se isplaćuje cjelokupna osigurana svota i cjelokupna dobit. U slučaju prirodne smrti osiguranika korisniku osiguranja se isplaćuje dio osigurane svote ili uplaćene premije i do tada ostvarena dobit.

Ovom vrstom osiguranja omogućeno je da se osiguraju i osobe koje nisu potpuno zdrave jer se osiguranje sklapa bez provjere zdravstvenog stanja. Također osigurana svota za doživljenje ne ovisi o riziku zanimanja koje obavljamo ili o opasnosti sporta kojim se bavimo, a namijenjeno je i onima koji već imaju mješovito osiguranje života, ali bi se željeli dodatno pobrinuti za treću dob.

Auto-osiguranja

Obvezno auto osiguranje

Prema raspoloživim statističkim podacima mogućnost stradavanja u automobilističkoj nesreći daleko je najveća od svih oblika prijevoza. Rizik je nažalost sastavni dio života, ali ipak postoji način da se posljedice prometne nesreće ublaže. Zakon o obveznim osiguranjima u prometu obvezuje sve vlasnike i korisnike vozila da ugovore policu osiguranja vozila.

Ovo osiguranje pokriva materijalnu i tjelesnu štetu nanesenu trećim osobama u zemlji ili inozemstvu. U slučaju Vaše krivnje u prometnoj nezgodi isplaćuje se šteta osobi kojoj ste prouzročili štetu. Uz osnovni paket može se ugovoriti dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja vozača i putnika za vrijeme vožnje.

Kasko osiguranje vozila

Premija se može uplatiti samo ukoliko je već uplaćeno osiguranje od auto odgovornosti. Materijalna šteta na vozilu nadoknađuje se u slučaju sudara, udara ili prevrnuća vozila, krađe, udara predmeta, oluje, požara, eksplozije, poplave, pada snijega s krova, snježne lavine, pada zračne letjelice, zlonamjernih postupaka trećih osoba, štete nastale pri manifestacijama i demonstracijama.

U ovom slučaju nadoknađuje se šteta nastala na vozilu nositelja osiguranja, kako u prometnoj nezgodi tako i u slučajevima kada je vozač osobno skrivio nezgodu ili je vozilo uništeno te oštećeno bez njegova znanja.

Usmjerite svoje financije

Ugovorite svoj termin za financijsko posredovanje


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ljudi često odgađaju suočavanje s financijama, ali kad se jednom odluče, uglavnom kažu da im je to jedna od najboljih financijskih odluka u životu; “Pao mi je kamen sa srca.” Naravno, osjećaju se sigurnije.Zoran Balija, posrednik u planiranju osobnih financija…ili ako ipak trebate kredit

Kreditni upitnik je najbrži način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!

Idemo na kreditni upitnik!

Traje do 10 min | Vaši podaci su 100% sigurni | Zovemo vas u roku od 24 sata…ili ako ipak trebate kredit


Kreditni upitnik je najbrži način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!

Idemo na kreditni upitnik!
 • Traje do 10 min.
 • Vaši podaci su 100% zaštićeni
 • Zovemo vas u roku od 24 sata