Gotovinski krediti

Grupacije gotovinskih kredita


Marko Kukec Progreso

Što kažu klijenti?

U kreditima je puno uvjeta, klauzula, sitnih slova i „mamaca“. Zato postoji Progreso da olakša dilemu. Više Gordana Štefanek, Voditeljica ključnih kupaca, Hypo leasing Steiermark
Kad sam došla na sastanak, već me čekalo rješenje mojih problema. Više Sandra Jalšovec, Kaufland Čakovec

O gotovinskim kreditima

Novac na ruke

Gotovinski kredit pripada skupini nenamjenskih kredita. Nenamjenski gotovinski kredit u prvome redu podrazumijeva gotovinu. Gotovinu uplaćenu na tekući račun klijent može podizati i trošiti bez određene namjene i bez polaganja računa banci.
Isplata gotovine kao i blago povišen rizik razlozi su nešto viših kamatnih stopa u odnosu na namjenske kredite. Nominalne kamatne stope se kreću od 4,50% - 6,85%, a efektivne se kreću od 4,60% - 7,61%.

Namjena po izboru

Nenamjenskim gotovinskim kreditom mogu se refinancirati stara dugovanja u bankama, ali i pokriti dugovanja kao što su komunalni računi, troškovi odvjetnika, sindikalnih pozajmica itd. Kreću se od 1.000,00 do 40.000,00 EUR, na rok od jedne do dvanaest godina.

Brzina realizacije

Realizacija gotovinskog kredita u pravilu je kraća od stambenog ili hipotekarnog kredita, a kreće se uglavnom unutar desetak dana. Brzina realizacije ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, kreditnoj povijesti klijenta, ukupnoj zaduženosti, iznosu kredita, hodogramu banke itd.

Dokumentacija

Za podizanje nenamjenskog gotovinskog kredita banke traže potvrdu o visini primanja koju izdaje poslodavac ili HZMO, tri zadnje platne liste ili odreska od mirovine, preslike osobnih dokumenata, informacije o bonitetu za manje firme (BON 2) te bančine obrasce koji se od banke do banke razlikuju. Kod javnog bilježnika se ovjerava ugovor o kreditu, izjava suglasnosti o zapljeni primanja svakog sudionika u kreditu, zadužnica, te kod određenih banaka i vlastita mjenica. Troškovi javnog bilježnika kreću se od 30,00 do 130,00 EUR ovisno o visini kredita i broju sudionika.

Kao dodatan instrument osiguranja, banke mogu zatražiti ugovaranje police osiguranja otplate kredita ili police osiguranja života. Ponekad se police osiguranja mogu zamijeniti depozitom, jamcem ili sudužnikom.

O gotovinskim kreditima

Novac na ruke

Gotovinski kredit pripada skupini nenamjenskih kredita. Nenamjenski gotovinski kredit u prvome redu podrazumijeva gotovinu. Gotovinu uplaćenu na tekući račun klijent može podizati i trošiti bez određene namjene i bez polaganja računa banci.
Isplata gotovine kao i blago povišen rizik razlozi su nešto viših kamatnih stopa u odnosu na namjenske kredite. Nominalne kamatne stope se kreću od 4,50 % - 6,85 %, a efektivne se kreću od 4,60 % - 7,61 %.

Namjena po izboru

Nenamjenskim gotovinskim kreditom mogu se refinancirati stara dugovanja u bankama, ali i pokriti dugovanja kao što su komunalni računi, troškovi odvjetnika, sindikalnih pozajmica itd. Kreću se od 1.000,00 do 30.000,00 EUR, na rok od jedne do dvanaest godina.

Brzina realizacije

Realizacija gotovinskog kredita u pravilu je kraća od stambenog ili hipotekarnog kredita, a kreće se uglavnom unutar desetak dana. Brzina realizacije ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta, kreditnoj povijesti klijenta, ukupnoj zaduženosti, iznosu kredita, hodogramu banke itd.

Dokumentacija

Za podizanje nenamjenskog gotovinskog kredita banke traže potvrdu o visini primanja koju izdaje poslodavac ili HZMO, tri zadnje platne liste ili odreska od mirovine, preslike osobnih dokumenata, informacije o bonitetu za manje firme (BON 2) te bančine obrasce koji se od banke do banke razlikuju. Kod javnog bilježnika se ovjerava ugovor o kreditu, izjava suglasnosti o zapljeni primanja svakog sudionika u kreditu, zadužnica, te kod određenih banaka i vlastita mjenica. Troškovi javnog bilježnika kreću se od 136,00 do 1.000,00 kn ovisno o visini kredita i broju sudionika.

Kao dodatan instrument osiguranja, banke mogu zatražiti ugovaranje police osiguranja otplate kredita ili police osiguranja života. Ponekad se police osiguranja mogu zamijeniti depozitom, jamcem ili sudužnikom.

Što kažu klijenti?

U kreditima je puno uvjeta, klauzula, sitnih slova i „mamaca“. Zato postoji Progreso da olakša dilemu. Više Gordana Štefanek, Voditeljica ključnih kupaca, Hypo leasing Steiermark
Kad sam došla na sastanak, već me čekalo rješenje mojih problema. Više Sandra Jalšovec, Kaufland Čakovec

Grupacije gotovinskih kredita


Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavni način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!
Idemo na kreditni Upitnik!
Traje do 10 min.
Vaši podaci su 100% zaštićeni
Zovemo vas u roku od 24 sata
Image