Podaci o tvrtki

 • Puni naziv tvrtke i adresa

  Progreso grupa d.o.o. za zastupanje u osiguranju
  Trakošćanska ul. 30, 10000 Zagreb

 • Registracija

  Tt-10/18666-2
  Trgovački sud u Zagrebu

 • OIB i MBS

  OIB: 82220381090
  Matični broj subjekta (MBS): 080677337

 • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

  Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.

Progreso Grupa d.o.o.

Licenca PBZ
Licenca ZABA

Progreso posredovanje j.d.o.o.

Licenca OTP
Licenca Erste


 • IBAN

  HR0323400091110362473

 • Temeljni kapital

  100.000,00 kn
  Uplaćen u cijelosti

 • Članovi Uprave

  Zoran Šuster,
  Tajana Labaš,
  Yetunde Kristina Škorić

 • Ministarstvo financija - Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

  08.07.2010. - datum dobivanja prve licence u RH
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/10-01/3 URBROJ: 513-11/10-05
  08.07.2013. - datum prvog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/13-01/14 URBROJ: 513-06-03/13-7
  07.07.2016. - datum drugog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/16-01/10 URBROJ: 513-06-03/16-3
  08.07.2019. - datum trećeg obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/19-01/11 URBROJ: 513-06-03/19-4
  01.07.2022. - datum četvrtog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/22-01/10 URBROJ: 513-06-03-22-4