Podaci o tvrtki

 • Puni naziv tvrtke i adresa

  Progreso grupa d.o.o. za savjetodavne usluge
  Trakošćanska ul. 30, 10000 Zagreb

 • Registracija

  Tt-10/18666-2
  Trgovački sud u Zagrebu

 • OIB

  82220381090

 • Matični broj subjekta (MBS)

  080677337

 • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

  Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatzska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.


 • IBAN

  HR0323400091110362473

 • Temeljni kapital

  20 000,00 kn
  Uplaćen u cijelosti

 • Član Uprave, direktor

  Zoran Šuster
  Vlasnik 100%

 • Članica Uprave

  Tajana Labaš

 • Ministarstvo financija - Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

  08.07.2010. – datum dobivanja prve licence u RH
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/10-01/3 URBROJ: 513-11/10-05
  08.07.2013. – datum prvog obnavljanja
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/13-01/14 URBROJ: 513-06-03/13-7
  07.07.2016. – datum drugog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/16-01/10 URBROJ: 513-06-03/16-3
  08.07.2019. – datum trećeg obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/19-01/11 URBROJ: 513-06-03/19-4