Podaci o tvrtkama

 • Puni naziv tvrtke i adresa

  Progreso grupa d.o.o. za zastupanje u osiguranju
  Trakošćanska ul. 30, 10000 Zagreb

 • Registracija

  Tt-10/18666-2
  Trgovački sud u Zagrebu

 • OIB i MBS

  OIB: 82220381090
  Matični broj subjekta (MBS): 080677337

 • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

  Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.

Progreso Grupa d.o.o.

Licenca PBZ
Licenca ZABA


 • IBAN

  HR0323400091110362473

 • Temeljni kapital

  100.000,00 kn
  Uplaćen u cijelosti

 • Članovi Uprave

  Zoran Šuster,
  Tajana Labaš,
  Yetunde Kristina Škorić

 • Ministarstvo financija - Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

  08.07.2010. - datum dobivanja prve licence u RH
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/10-01/3 URBROJ: 513-11/10-05
  08.07.2013. - datum prvog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/13-01/14 URBROJ: 513-06-03/13-7
  07.07.2016. - datum drugog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/16-01/10 URBROJ: 513-06-03/16-3
  08.07.2019. - datum trećeg obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/19-01/11 URBROJ: 513-06-03/19-4
  01.07.2022. - datum četvrtog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/22-01/10 URBROJ: 513-06-03-22-4

 • Puni naziv tvrtke i adresa

  Progreso posredovanje d.o.o. za savjetovanje
  Trakošćanska ul. 30, 10000 Zagreb

 • Registracija

  Tt-24/8959-2
  Trgovački sud u Zagrebu

 • OIB i MBS

  OIB: 35430322375
  Matični broj subjekta (MBS): 081407609

 • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

  Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.

Progreso posredovanje d.o.o.

Licenca OTP
Licenca Erste


 • IBAN

  HR5523400091111166055

 • Temeljni kapital

  2.500,00 kn
  Uplaćen u cijelosti

 • Članica Uprave

  Yetunde Kristina Škorić