Podaci o tvrtki

 • Puni naziv tvrtke i adresa

  Progreso grupa d.o.o. za savjetodavne usluge
  Trakošćanska ul. 30, 10000 Zagreb

 • Registracija

  Tt-10/18666-2
  Trgovački sud u Zagrebu

 • OIB

  82220381090

 • Matični broj subjekta (MBS)

  080677337

 • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

  Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatzska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.

Progreso Grupa d.o.o.

Licenca PBZ
Licenca ZABA

Progreso posredovanje j.d.o.o.

Licenca OTP
Licenca Erste


 • IBAN

  HR0323400091110362473

 • Temeljni kapital

  20 000,00 kn
  Uplaćen u cijelosti

 • Član Uprave, direktor

  Zoran Šuster
  Vlasnik 100%

 • Članica Uprave

  Tajana Labaš

 • Ministarstvo financija - Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

  08.07.2010. - datum dobivanja prve licence u RH
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/10-01/3 URBROJ: 513-11/10-05
  08.07.2013. - datum prvog obnavljanja
  MFIN: Klasa UP/I-450-05/13-01/14 URBROJ: 513-06-03/13-7
  07.07.2016. - datum drugog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/16-01/10 URBROJ: 513-06-03/16-3
  08.07.2019. - datum trećeg obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-06/19-01/11 URBROJ: 513-06-03/19-4