Podaci o tvrtki

  • Puni naziv tvrtke i adresa

    Progreso grupa d.o.o. za savjetodavne usluge
    Krajiška ul. 27, 10000 Zagreb

  • Registracija

    Tt-10/18666-2
    Trgovački sud u Zagrebu

  • OIB

    82220381090

  • Matični broj subjekta (MBS)

    080677337

  • Hrvatska Narodna Banka - licenca za posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

    Prema novom Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju nadležno tijelo za kreditne posrednike postaje Hrvatzska Narodna Banka koja izdaje odobrenje za rad kreditnim posrednicima za svaku banku zasebno.


  • IBAN

    HR0323400091110362473

  • Temeljni kapital

    20 000,00 kn
    Uplaćen u cijelosti

  • Član Uprave, direktor

    Zoran Šuster
    Vlasnik 100%

  • Ministarstvo financija - Licenca za posredovanje u potrošačkom kreditiranju

    08.07.2010. – datum dobivanja prve licence u RH
    MFIN: Klasa UP/I-450-05/10-01/3 URBROJ: 513-11/10-05
    08.07.2013. – datum prvog obnavljanja
    MFIN: Klasa UP/I-450-05/13-01/14 URBROJ: 513-06-03/13-7
    07.07.2016. – datum drugog obnavljanja MFIN: Klasa UP/I-450-05/16-01/10 URBROJ: 513-06-03/16-3

Newsletter


Primajte kvalitetne i relevantne članke s našeg bloga izravno na svoj email:

Odjava moguća jednim klikom miša