Image

HROK naš svagdašnji!

Progreso kolumne / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 27/03/2014 / 5 komentar

Vera MaroshiHrvatski registar obveza po kreditima (HROK d.o.o.) je društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge. Osnovalo ga je 20 hrvatskih banaka, a danas ima 41 članicu, uključujući financijske institucije kao što su banke, stambene štedionice, kartične kuće i leasing društva.

Podaci iz HROK-a predstavljaju pregled kreditne opterećenosti klijenta. U kre¬ditno izvješće HROK-a ulaze svi evidentirani podaci o korištenju kredita klijenata financijskih institucija, ako ih one prijavljuju u registar.

Zašto prilikom predavanja zahtjeva za kredit banke traže suglasnost za uvid u HROK klijenta?

S obzirom na to da HROK sadrži detaljan prikaz kreditnih obveza klijenta i podatke o urednosti izvršavanja istih, banke mogu zatražiti kreditno izvješće o svakom potencijalnom sudioniku kreditnog odnosa (dužnik, sudužnik, jamac) u svrhu procjene njegove kreditne sposobnosti, odnosno kako bi utvrdile stupanj zaduženosti ili rizičnosti klijenta. Korisnik HROK-a je dužan od klijenta pribaviti potpisanu Izjavu o suglasnosti za objedinjavanje i izradu kreditnog izvješća. Suglasnost klijenta je jednokratna.

Kreditno izvješće na osobni zahtjev može zatražiti svaka fizička osoba kad god to poželi, neograničeni broj puta i bez navođenja razloga ili objašnjenja. Može se zatražiti izravno u HROK-u, u Progreso grupi u Zagrebu, Rijeci, Čakovcu i Osijeku ili se zahtjev podnosi putem poslovnica banaka i štedionica korisnika HROK-a.

Koje podatke sadrži kreditno izvješće?

Dobiveno kreditno izvješće sadrži detaljan popis svih kreditnih zaduženja (nenamjenske i namjenske kredite, potrošačke kredite, kredite preko kreditnih, revolving i charge kartica, prekoračenja po tekućim računima, jamstva i sudužništva) i podatke o urednosti klijenta u podmirivanju istih. Ovakvo kreditno izvješće nazivamo Kreditno izvješće na zahtjev korisnika HROK-a.

Kreditno izvješće na vlastiti zahtjev sadrži sljedeće podatke:

 • identifikacijske podatke o klijentu (ime i prezime, OIB/MBG, adresu prebivališta i korespondencije, broj osobne iskaznice/putovnice, spol, državljanstvo, datum rođenja, kontakt telefon)
 • podatke o kreditnim i drugim novčanim obvezama (vrsta obveze, dužnički status, naziv i vrsta kreditora, ugovoreni iznos/limit, datum otvaranja i isteka obveze, trenutni saldo, dospjeli dug, iznos i način obveznog plaćanja , broj računa/kreditne partije)
 • pregled urednosti plaćanja kreditnih obveza označen brojevima (Primjer: Broj 1 označuje da je obaveza plaćena prema dogovoru, broj 2 označuje kašnjenje u plaćanju od 30 do 59 dana, broj 3 kašnjenje od 60 do 89 dana, broj 4 kašnjenje od 90 do 119 dana, broj 5 kašnjenje od 120 i više dana, broj 7 plaćanja koja se vrše pod konsolidacijom ili kreditnim savjetovanjem, broj 8 pokrenute zapljene/ovrhe, broj 9 sumnjivo potraživanje)
 • podatke o instrumentu osiguranja kreditnog zaduženja, ako su dostupni
 • podatke o zahtjevima za kreditnim izvješćem potrošača na zahtjev financijskih institucija: datum zahtjeva, namjena, iznos, naziv kreditora
 • podatke o zaposlenju, ako su dostupni (naziv poslodavca, ID poslodavca, zanimanje klijenta, status zaposlenja na određeno/neodređeno vrijeme, gospodarska grana, datum).

Jesu li HROK i crna lista istovjetni?

Crna lista je kolokvijalni naziv za Sustav razmjene informacija (SRI) Hrvatske udruge banaka (HUB). Na crnu listu klijent dospijeva u slučaju neurednog podmirenja financijskih obveza, najčešće dulje od 120 dana, ili kada su pokrenuti mehanizmi prisilne naplate. HUB i HROK nisu istovjetne institucije, stoga crna lista nije evidentirana u HROK-u kao takva.

Jesu li u kreditnom izvješću vidljivi i podaci o blokadama računa?

Podaci o blokadama računa nisu predmet dostave u Registar. To znači da u HROK-u nije vidljivo ima li klijent blokiran račun. Za sve informacije o blokadama računa klijenti se trebaju obratiti FINI.

Točnost podataka u kreditnom izvješću?

Podatke koji dolaze u HROK dostavljaju korisnici (banke, stambene štedionice i sl.), a registar pretpostavlja da su dostavljeni podaci točni. Ako klijent primijeti da je neki podatak u njegovu kreditnom izvješću netočan ili nepotpun, može ga reklamirati kako bi isti bio ispravljen. Reklamaciju je potrebno podnijeti korisniku koji je pogrešan podatak poslao u HROK.

Kreditno izvješće za drugu osobu?

Kreditno izvješće na osobni zahtjev za drugu osobu moguće je zatražiti isključivo uz punomoć te osobe, s time da punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U slučaju da je riječ o osobi koja je preminula, kreditno izvješće na osobni zahtjev može zatražiti isključivo zakonski nasljednik uz predočenje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

Imate li pravo odbiti suglasnost za unos vaših podataka u HROK?

Preduvjet za izradu kreditnog izvješća jest pisana suglasnost klijenta. Ako klijent ne želi da njegovi podaci budu dostupni financijskim institucijama korisnicama HROK-a ili HROK-u, ne smije dati pisanu suglasnost za izradu kreditnog izvješća. Svaki klijent može i zabraniti da se njegove obveze razmjenjuju ili objedinjuju u Registru prilikom sačinjavanja kreditnih izvješća. U tom slučaju potrebno je podnijeti pisani zahtjev za zabranu prikaza podataka. Korisnici HROK-a postojanje obavijesti o zabrani ocjenjuju prema vlastitim kriterijima, no najčešće negativno, tj. odbijaju takav kreditni zahtjev.

Većina Hrvatskih banaka ima uvid u Registar kreditnih obveza klijenta, no imaju li sve banke jednak tretman prema klijentima s neurednim statusom?

Svaka poslovna banka ima vlastite kriterije procjene rizika i utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. Stoga se može dogoditi da na istovjetno kreditno izvješće odluke banaka budu različite.

Koliko dugo je u kreditnom izvješću vidljiva kreditna obveza?

Podaci o novčanim obvezama prikazuju se tijekom cijelog razdoblja otplate. Nakon što se novčana obveza podmiri, podaci o njoj sadržani su u Registru sljedeće četiri godine, a potom se trajno brišu.

Koliko se plaća HROK na vlastiti zahtjev i gdje se dobiva?

HROK d.o.o. nalazi se u Zagrebu na adresi Nova Ves 17, u Kaptol centru. Za izradu kreditnog izvješća klijent mora predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i potvrdu o OIB-u. Naknada za izdavanje kreditnog izvješća na osobni zahtjev klijenta u HROK-u iznosi 100,00 kn, a naknada za izdavanje kreditnog izvješća u Progreso grupi iznosi 75,00 kn s uključenim PDV-om (60,00 kn + PDV), plaća se u gotovini u HROK-u i u Progreso grupi.

Autor teksta: Vera Maroshi

Komentari

 1. Postovni.
  Molila bi vas info kako mogu provjerit dali sam na nekoj od cnih lista dali sam bila ako jesam koliko je pošlo.
  Hala lp
  Hasanovic Danijela

  1. Author

   Poštovana,

   uvid u Vaše kreditne obveze i urednost pri plaćanju, moguće je provjeriti u Vašoj matičnoj banci. Možete zatražiti OSR izvješće na vlastiti zahtjev gdje će biti evidentirano jeste li ocijenjeni kao neuredan klijent.
   Osim u matičnoj banci, OSR izvješće možete zatražiti i u HROK-u. Više informacija o tome imate na stranici https://www.hrok.hr/hr/osr-korisnici .

   Lijep pozdrav

 2. Postovani!!
  Ispunija sam upitnik za kredit,evo sad cekam da me nazovete

 3. Jeli moguce kod vas realizirati kredit koji mi hitno treba? Dvije banke su me odbile zbog HROK-a…
  Srdacan pozdrav

  1. Poštovani,

   navedeni podaci nam nisu dostatni za procjenu kreditne sposobnosti. Potrebni su nam svi niže navedeni podaci.

   Ime i prezime:
   JMBG:
   OIB:
   Točan naziv poslodavca:
   Status zaposlenja: određeno ili neodređeno
   Kontinuirani radni staž kod trenutnog poslodavca:
   Postojeća zaduženja po svim kreditima:
   Naziv banke:
   Mjesečna rata:
   Preostala glavnica:
   Postojeća zaduženja po kreditnim (potrošačke i revolving) karticama:
   Postojeća zaduženja po dopuštenom prekoračenju:
   Jeste li nekome jamac ili sudužnik:
   Naziv banke:
   Otplaćuje li se kredit uredno:
   Mjesečna rata:
   Neto plaća bez prijevoza: + Prijevoz:
   Imate li ovrhu:
   Ako imate ovrhu, tko su vjerovnici i koji je iznos prema očevidniku:
   U kojim bankama je odbijen Vaš kredit:

   S poštovanjem!

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!