Revolving kreditna kartica - linija manjeg otpora

Revolving kartica – linija manjeg otpora

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 30/07/2021 / 6 komentar

Banke i kartičarske kuće u svojim ponudama imaju brojne vrste kreditnih kartica. To su primjerice, charge kartice, kartice na rate i revolving kartice.

Revolving kartica je vrsta kreditne kartice s odobrenim kreditnim limitom. Visinu kreditnog limita određuje banka ili kartičarska kuća, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja revolving kartice.

Iznos odobrenog limita korisnik kartice koristi za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine na bankomatu.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Uvjeti odobravanja revolving kartice

Iako financijske institucije po revolving kartici mogu odobriti kreditni limit u iznosu od 2.000,00 kn do 150.000,00 kn,  najčešće se odobravaju krediti do 10.000,00 ili 20.000,00 kn. To je iznos koji za banke i kartičarske kuće ne predstavlja prevelik rizik. Zato je odobravanje ovog oblika kreditnog zaduženja brže i jednostavnije od realizacije klasičnoga gotovinskoga kredita u banci. Obično se kod realizacije revolving kredita ne ugovaraju dodatni instrumenti osiguranja naplate, te nije potrebna ovjera ugovora o kreditu kod javnog bilježnika.

S obzirom na to da govorimo o kartici s unaprijed odobrenim kreditnim limitom, važno je objasniti kamatne stope i druge troškove koji proizlaze iz korištenja kredita tog tipa. Kamatne stope na revolving kredite kreću se oko 7,50% Ako uzmemo u obzir da prosječna kamatna stopa na nenamjenske kredite iznosi oko 6%, jasno je da revolving kredit predstavlja skuplji oblik zaduživanja. Također, nenamjenski kredit isplaćuje se u gotovini koju možemo koristiti na svim prodajnim mjestima, dok je korištenje revolving kartice ograničeno.

Za većinu kreditnih kartica banke najčešće naplaćuju upisnine ili članarine. . Upisnine se plaćaju jednokratno, a iznose oko 100,00 kuna. Godišnje članarine za prosječne kartice iznose od 120,00 do 250,00 kuna, no za one prestižnije i do nekoliko tisuća kuna.

Revolving kartice odobravaju se dodatnih upisnina i godišnjih članarina.

U slučaju da ste odlučili realizirati svoj revolving kredit u gotovini, morat ćete podići novac na bankomatu ili u banci, a za to će vam banka naplatiti naknadu koja se kreće od 3% do 5,9%. Minimalne naknade po transakciji tog tipa najčešće iznose 30,00 kuna.

Otplata revolving kredita – kredit bez kraja

Specifičnost je revolving kredita u odnosu na druge kreditne linije u načinu otplate. Prilikom ugovaranja revolving kartice, budući korisnik kartice sam odabire određeni postotak u kojem želi mjesečno otplaćivati iskorišteni kreditni limit. Minimalni mjesečni obrok otplate najčešće iznosi 3% korištenog limita, a maksimalni 100%, odnosno podrazumijeva namirenje cijelog duga. Tipično građani ugovaraju način otplate na način da svaki mjesec plaćaju 5% ili 10% iznosa korištenoga kredita.

Primjer: U potpunosti koristite odobreni kreditni limit po revolving kartici u iznosu od 7.000 kuna. Ako ste se odlučili svaki mjesec plaćati 5% iskorištenog limita, idući mjesec stići će vam na naplatu račun u iznosu od 350,00 kuna, ne uključujući kamatu. Samim time sljedeći mjesec će vaša neotplaćena glavnica iznositi 4.650 kuna te će vam na taj iznos banka obračunati obrok otplate od 5%. Minimalni iznos mjesečnog računa tipično iznosi 100,00 kn. Ako redovito otplaćujete kredit, umanjuje se glavnica iskorištenog limita, a povećava se slobodni limit za potrošnju.

Dobili ste još jedan račun za vašu revolving karticu? Iako svaki mjesec svoju obvezu plaćate redovito, čini vam se kao da se dug ne smanjuje.

Primjer otplatnog plana revolving kredita u iznosu od 10.000 kuna po kamatnoj stopi od 7,5%, uz ugovorenu mjesečnu otplatu 10% korištenog limita.

Mjesec  Iskorišteni limit  Otplatna kvota  Kamata   Otplatni obrok
                 1             10.000,00              1.000,00              62,50            1.062,50
                 2                9.000,00                  900,00              56,25                956,25
                 3                8.100,00                  810,00              50,63                860,63
                 4                7.290,00                  729,00              45,56                774,56
                 5                6.561,00                  656,10              41,01                697,11
                 6                5.904,90                  590,49              36,91                627,40
                 7                5.314,41                  531,44              33,22                564,66
                 8                4.782,97                  478,30              29,89                508,19
                 9                4.304,67                  430,47              26,90                457,37
              10                3.874,20                  387,42              24,21                411,63
              11                3.486,78                  348,68              21,79                370,47
              12                3.138,11                  313,81              19,61                333,42
              13                2.824,30                  282,43              17,65                300,08
              14                2.541,87                  254,19              15,89                270,07
              15                2.287,68                  228,77              14,30                243,07
              16                2.058,91                  205,89              12,87                218,76
              17                1.853,02                  185,30              11,58                196,88
              18                1.667,72                  166,77              10,42                177,20
              19                1.500,95                  150,09                9,38                159,48
              20                1.350,85                  135,09                8,44                143,53
              21                1.215,77                  121,58                7,60                129,18
              22                1.094,19                  109,42                6,84                116,26
              23                   984,77                  100,00                6,15                106,15
              24                   884,77                  100,00                5,53                105,53
              25                   784,77                  100,00                4,90                104,90
              26                   684,77                  100,00                4,28                104,28
              27                   584,77                  100,00                3,65                103,65
              28                   484,77                  100,00                3,03                103,03
              29                   384,77                  100,00                2,40                102,40
              30                   284,77                  100,00                1,78                101,78
              31                   184,77                  184,77                1,15                185,92
UKUPNO            10.000,00              596,35             10.596,34   

Kada koristiti revolving karticu?

Ne postoji zlatno pravilo koje govori kada se treba ili ne treba zadužiti na taj način. Svakako je važno prvo u cijelosti otplatiti iskorišteni limit, a tek onda se ponovno zadužiti putem revolving kartice. Nipošto ne savjetujemo konstantno korištenje odobrenog limita u potpunosti, jer tada to postaje kredit bez kraja, kredit po kojem plaćate kamatu i naknadu, a ne otplaćujete glavnicu. Korištenjem revolving kartice na ovaj način ”vrtite se u krug”. Svakog mjeseca ste dužni isti iznos glavnice, a plaćate skupu kamatu. Nerazborito korištenje revolving kartica dovodi do financijske nestabilnosti.

Primjer: U potpunosti ste iskoristili odobreni limit od 7.000 kn. Nakon plaćanja mjesečnog računa u visini od 5%, smanjili ste glavnicu na 4.650 kn. Ako se odmah zadužite za preostalih 350 kn slobodnog limita, opet ste dužni 5.000 kn. Idući mjesečni račun ponovno ćete platiti 350 kn + kamatu jer se dug po vašoj kartici nije ništa smanjio. Ovakvim načinom zaduživanja platit ćete godišnju kamatu od cca 500 kn te naknade koje proizlaze iz korištenja kartice. No, vaše zaduženje i dalje će ostati 7.000 kn.

Svakako treba izbjegavati revolving zaduživanje za kupnju bijele tehnike, potrošne robe i slično. Za kupnju navedenih roba uvijek je bolje odabrati klasičnu otplatu na rate gdje se ukupna vrijednost kupljene robe dijeli s brojem željenih otplatnih obroka. Većina prodajnih mjesta nudi mogućnost otplate roba i usluga na rate do 24 ili 36 mjeseci bez dodatnih naknada i kamata.

Primjer: Kupujete hladnjak po cijeni od 6.000 kuna putem revolving kredita po kamatnoj stopi od 7,40%. Ugovorili ste otplatu na način da svaki mjesec plaćate 10% od iskorištenoga iznosa. Revolving kredit otplaćivat ćete idućih 27 mjeseci, a ukupno plaćena kamata iznosi 342,25 kn Dakle, perilicu ćete platiti skuplje za 5,70%. S druge strane da ste ugovorili potrošački kredit putem kreditne kartice na razdoblje otplate od 24 mjeseci, vaš fiksni mjesečni obrok iznosio bi 250,00 kn. Hladnjak ste platili 6.000 kn koliko i iznosi njegova cijena. Ušteda je naravno znatno viša kod većih iznosa kredita.

Revolving kartica predstavlja  brzo i fleksibilno rješenje u slučaju kada vam je hitno potreban manji iznos gotovine. Limiti za podizanje gotovine uglavnom iznose do 10.000,00 kn. Posuđeni novac otplaćuje se na isti način kao i drugi oblici revolving kredita. No,  u tom slučaju iznosu sljedećeg mjesečnog računa treba pribrojiti i naknadu za podizanje gotovine.

Prijevremena otplata revolving kredita

Preostalo dugovanje po revolving kreditu moguće je, bez dodatnih naknada, prijevremeno djelomično ili u cijelosti zatvoriti. U svakom trenutku možete uplatiti dodatna sredstva kako bi umanjili glavnicu kredita i skratili rok otplate revolving kredita. Prednost je tog kredita u odnosu na gotovinske kredite banke, u jednostavnosti i brzini realizacije. Također, upotreba revolving kartice je vrlo praktična i nudi određenu sigurnost jer u svakom trenutku imate pristup gotovini.

No, prije odluke o zaduživanju putem revolving kartice važno je obratiti pozornost na visinu kamatne stope, na naknade koje proizlaze iz korištenja revolving kartice te na ugovoreni postotak otplate.

Zadužujte se pametno! Svi se mi zadužujemo kao bi zadovoljili vlastite potrebe i želje, a za svaku tu namjenu postoji najpovoljniji oblik kredita.

Potražite savjet Progreso savjetnika kod odabira vašeg budućeg zaduženja.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članak



Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

 

Komentari

  1. Dali se može dobiti kreditna kartica ako si blokiran

  2. Odličan text! Sve pohvale autoru! Lijepo doćarano bankarsko poslovanje nama običnim smrtnicima! Respect!?

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!