Pametnije u kredit (u 5 koraka)

Pametnije u kredit

5 koraka do pametnijeg zaduženja
Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 21/10/2021 / 0 komentar

Kad zbog različitih životnih okolnosti dođemo u potrebu za dodatnim novčanim sredstvima, nekako se najlakše čini – zadužiti se. S druge strane, ponekad je zaduženje jedina opcija.

Većina građana s prosječnim primanjima koristi neki oblik kredita. Najčešće su to dozvoljeni minusi na tekućim računima i kreditne kartice. Kredit se uglavnom koristi kao dugoročno zaduženje.

Bez obzira na razlog zbog kojega se moramo zadužiti, prije kretanja u realizaciju kredita ključno je imati sve potrebne informacije.

Optimalan oblik zaduženja ovisi o tome na što ćemo sredstva utrošiti, ali i o tome kako tu obvezu možemo otplaćivati kroz vrijeme. Usporedili smo zaduživanje putem kredita, kreditnih kartica i tekućih računa. Njihove prednosti i nedostatke kao i osnovne korake pametnog zaduživanja donosimo vam u nastavku.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Fleksibilnost korištenja minusa po računu

Korisnici tekućih računa imaju mogućnost, već kada im sjedne prva plaća, zatražiti prekoračenje po računu. Ovo je jedan od najjednostavnijih oblika kredita. Prekoračenje po tekućem računu predstavlja zaduženje manjeg kreditnog limita, maksimalno do 300% plaće ili do 50.000 kn, posebice ako se uspoređuje s maksimalnim iznosom gotovinskog kredita. Kamata koja se naplaćuje za iskorišteni iznos prekoračenja razlikuje se od banke do banke, a nerijetko su kamatne stope veće od 8%.

Prekoračenje po računu odabiremo onda kada nam je potreban manji iznos novca koji možemo otplatiti u kraćem vremenskom razdoblju. Primjerice, za podmirenje kvara na nekom uređaju u kućanstvu ili za neplanirano hitno putovanje.

Prednosti

 • Fleksibilnost i jednostavnost korištenja.
 • Odobreno prekoračenje koristimo kada nam treba i u iznosu koliki nam treba.
 • Dugovanje otplaćujemo prema mogućnostima.
 • Prekoračenje se odobrava brzo, bez dodatne dokumentacije.

Nedostaci

 • Visoke kamatne stope čine ovo zaduženje najskupljim kreditom.
 • Iako se prekoračenje po računu obično odobrava na rok od 6 ili 12 mjeseci, najčešće se koristi mjesecima ili godinama. Tako zbog nedefiniranog roka otplate, ovo postaje dugovanje bez kraja.
 • Banka ima pravo zatražiti otplatu cijelog ili određenog iznosa prekoračenja u bilo kojem trenutku.

Važnost kontrole potrošnje putem kreditnih kartica

Još jedna vrsta kredita, čija je primjena svakodnevna, je kredit putem kreditnih kartica. One su osmišljene kako bi pomogle korisnicima rasporediti troškove kupnje na nekoliko mjeseci. Banka ili kartičarska kuća ocjenom kreditne sposobnosti odobrava korisniku određeni limit na korištenje. Taj limit zapravo je maksimalni iznos kreditnog zaduženja koji se može iskoristiti za plaćanje roba i usluga ili se može uz naknadu podići i u gotovini.

Ovisno o vrsti kreditne kartice, ali i načinu korištenja, ona može nuditi beskamatnu odgodu plaćanja ili pak odgodu uz dosta visoke kamatne stope. Najskuplje zaduživanje, kada govorimo o kreditnim karticama, je putem revolving kartice. Razlog tomu su dulji rokovi otplate potrošenog iznosa te visoki iznosi kamata. Kamatne stope su obično oko 7,50%, a otplata ide u postotku od potrošenog iznosa – 5% ili 10%.

Kreditne kartice odličan su način zaduživanja kada omogućavaju obročnu otplatu bez kamata. Tako se često kupuju proizvodi ili usluge većih cijena koje je onda lakše otplatiti na nekoliko rata.

Plaćanje bijele tehnike, auto osiguranja ili namještaja beskamatnom otplatom na rate, čini ove proizvode pristupačnijima i lakšim za otplatu. Međutim, kartice treba koristiti savjesno – kupovati ono što nam zaista treba, jer neplaniranim i prekomjernim plaćanjima putem kartica vrlo se brzo izgubi uvid u potrošeno, a izgubi se i osjećaj da to sve treba idući mjesec platiti.

Prednosti

 • Odobreni limit po kartici koristimo kad nam treba i koliko nam treba.
 • Jednostavno odobrenje uz minimalnu dokumentaciju.

Nedostaci

 • Korištenjem kreditne kartice lako se izgubi kontrola nad financijama.
 • Previše fleksibilan način korištenja brzo vodi ka dugovanju koje je teško otplatiti.
 • Visoke kamatne stope i naknade za korištenje kartica (članarine i upisnine).

Kredit – najtraženiji oblik zaduženja

Iznosi odobrenih limita po tekućim računima i kreditnim karticama rijetko su veći od 40.000,00 kn. S druge strane, iznosi gotovinskih kredita idu do 300.000,00 kn. Krediti osigurani hipotekom, kao što su stambeni krediti ili hipotekarni krediti, dugoročna su zaduženja čiji iznosi prelaze i 350.000,00 eura.

Kreditni odnos predstavlja veliku financijsku obvezu, obično s dužim rokovima otplate pa je stoga i važno razumjeti sve što čini jedan kredit. Među najvažnijima su kamatna stopa – fiksna ili promjenjiva, valuta kredita – kune ili euri te potrebni instrumenti osiguranja kredita. Uz to ne smijemo zaboraviti i efektivnu kamatnu stopu kao i mogućnosti prijevremene otplate kredita.

Krediti se obično koriste za kupnju nekretnina, automobila, za školovanje, refinanciranje i slično.

Prednosti

 • Otplata kredita jasno je definirana. Uvijek znamo kada i koji iznos mjesečne obveze je potrebno platiti.
 • Niže kamatne stope i veći iznosi zaduženja u odnosu na kreditne kartice i prekoračenja.

Nedostaci

 • Riječ je o dugoročnoj obvezi.
 • Kada otplatite dio glavnice, ne postoji mogućnost ponovno povući otplaćeni iznos.

Izbor pravog kredita

Svatko od nas je barem jednom u životu čuo teoriju da što nam više kredit treba, teže ga dobijemo. Osim toga, kad ga i uspijemo ostvariti u takvoj financijski nezahvalnoj situaciji, uvijek je po većoj cijeni. Moramo se složiti da je teorija djelomično točna, jer se mnogi zadužuju kad moraju a ne kad žele, uglavnom kasno i neplanski, pa je izbor vjerovnika koji žele financirati s povećanim rizikom manji, a manevarski prostor za pregovore o kamati smanjen na minimum.  Zato u kredit treba ići promišljeno i na vrijeme. Skuplji televizor ima bolju sliku, a skuplji kredit ima samo veću ratu!

U današnje vrijeme, realizacija kredita postala je sve jednostavnija i dostupnija. Potrebno je manje dokumentacije, a kredit je moguće realizirati i putem interneta u svega nekoliko klikova. Takva dostupnost novca na „svakom koraku“ može biti opasna ako nismo istražili sve opcije trenutno dostupne na tržištu.

Na tržištu je trenutno dostupno preko tristo kreditnih linija. Znate li koju odabrati?

Uzeti prvi kredit na koji naiđemo, bez da smo detaljno provjerili i usporedili sve ostale ponude na tržištu, često je loša odluka. Isto je i ako se sredstva kredita ne troše prema unaprijed definiranom planu.  Međutim, kada se kredit odgovorno i osmišljeno koristi, pomaže riješiti financijske zavrzlame ili ostvariti željene ciljeve.

Odličan primjer je kada sredstva kredita koristimo za refinanciranje postojećih obveza uz nižu kamatu ili uložimo u novi automobil koji nam olakšava, a ponekad i pojeftinjuje, put do posla. Isto tako, adaptacija stare energetski neučinkovite nekretnine, može znatno umanjiti godišnje režijske troškove.

Pametno zaduživanje

Zadužiti se ili ne, jednako kao i koji kredit odabrati, odluke su koje će utjecati na sve aspekte našeg financijskog života. Zato je pametno zaduživanje najbolje što možemo napraviti za naš osobni budžet.

Pametno zaduživanje počinje odgovorima na 5 glavnih pitanja koja čine osnovnu konstrukciju svakog zaduženja.

Pitanje 1: koji iznos mi je potreban

Koliko god se jednostavno bilo zadužiti, posuđeni iznos treba i vratiti. Dobar omjer želja i mogućnosti ključan je za zdravo zaduženje.

Iznos kredita treba biti usklađen s namjenom za koju kredit uzimamo.

Primjerice, kod uređenja stana, sastavimo listu svih troškova i radova koje želimo napraviti i ne zaboravimo dodati još malo za nepredviđene troškove. To je neobično važno, jer ako u okvirima stambenog kredita, čija je kamata niža od kamate nenamjenskog kredita, ne ostvarimo iznos koji je potreban za sve troškove, naći ćemo se u izrazito neugodnoj situaciji. U nedostatku vlastitih sredstava, bit ćemo primorani podići dodatni nenamjenski kredit po većoj cijeni, a samim time i otplaćivati dva mjesečna obroka umjesto jednog.

Slično je i ako kupujemo auto. Na osnovnu cijenu valja uračunati i troškove registracije ili prvog servisa.

Kreditom za refinanciranje najbolje je podmiriti sve dugove, bez obzira odnose li se oni na kredite banaka, minus na tekućem računu, kartice, režijske troškove ili jednostavno privatne dugove. Ako u bližoj budućnosti očekujemo kakve veće troškove, pametno je uvećati kredit i za taj iznos.

Refinanciranje starih skupih kredita odličan je financijski korak. Pomaže nam da svoje postojeće dugove vratimo brže i pritom uštedimo na ukupno plaćenoj kamati.

Pitanje 2: koliko mjesečno mogu plaćati kredit

Otplatu kredita treba prilagoditi redovnim primanjima i drugim troškovima. Mjesečna obveza ne smije biti veća od onoga što si možemo priuštiti, jer bi time narušili održivost ukupnog kućnog budžeta.

Posudimo onoliko koliko možemo vraćati!

Za informativni izračun mjesečne rate možete koristiti kreditni kalkulator Progreso grupe. Unesite osnovna tri parametra kredita i kalkulator će izračunati četvrti parametar. Primjerice, ako unesemo iznos, rok otplate i kamatu, dobit ćemo mjesečni anuitet. Ako unesemo anuitet koji smo prethodno odredili da možemo mjesečno izdvajati, rok otplate i kamatu, kalkulator će nam reći koliko novca za to možemo dobiti. Tako u svim kombinacijama. Kalkulator odmah podastire i otplatni plan a otvara i mogućnost izračuna interkalarne kamate, ovisno o datumu isplate kredita. Osim toga, kad unesemo parametre jednog kredita, otvara se mogućnost unosa još dva kredita s ciljem njihove neposredne usporedbe. Kalkulator ima i grafove koji uspoređuju otplatu glavnice u odnosu na kamatu za svaki kredit. Jako je cool! 🙂

Pitanje 3: koliki rok otplate kredita odabrati

Kod nenamjenskih kredita rokovi otplate su uglavnom do 10 ili 12 godina. Dugoročni krediti kao što su stambeni ili hipotekarni mogu se otplaćivati i do 30 godina.

Ako imamo kreditne sposobnosti i nismo osjetljivi na veću mjesečnu ratu, preporuka je uzeti kredit na kraći rok. Tako ćemo otplatiti manje kamate ali i brže završiti s otplatom.

S druge strane, duži rok otplate kredita ima pristupačniju mjesečnu obvezu pa je i manje opterećenje za budžet. Fino ugađanje ta dva parametra po vlastitim mogućnostima, dio je pametnog zaduživanja.

Pitanje 4: jesam li kreditno sposoban

Naša kreditna sposobnost ili kreditna ocjena, presudna je za odluku banke o tome hoćemo li uopće moći realizirati kredit ili ne. Kada govorimo o kreditnoj sposobnosti, uglavnom mislimo na onu matematičku ali ona je puno više od toga. To je skup parametara u kojima se osim redovnih primanja, gleda i bonitet poslodavca, urednost u otplati, postojeći krediti, uzdržavani članovi kućanstva, učestalost u zaduživanju i sl.

Sve to je potrebno usporediti u sveobuhvatnoj financijskoj analizi svakog tražitelja kredita, da bi se došlo do ocjene kreditne sposobnosti koja prethodi pametnom zaduženju.

Dugogodišnjim praćenjem svih kreditnih linija, razvili smo alate putem kojih možemo izračunati vaše kreditne mogućnosti brže i preciznije nego ikad do sad. Iskoristite to!

Zadovoljavate li uvjete kreditne sposobnosti? Besplatno saznajte kod naših savjetnika.

Pitanje 5: koju vrstu zaduženja odabrati

Vrstu kreditnog zaduženja definira njegova namjena, iznos, željeni rok otplate, a i sama kreditna sposobnost.

U moru brojnih kreditnih linija, teško je odabrati pravi kredit. Pritom ne mislimo samo na onaj najpovoljniji po kamati i osnovnim očitim troškovima. Tu mislimo na izbor kredita po njegovoj vrsti ili namjeni. Recimo, ako želimo urediti stan, najbolje je odabrati adaptacijski kredit, dok primjerice ako kupujemo automobil, treba odlučiti je li bolje uzeti kredit ili financiranje ostvariti putem leasinga.

Kod nekih manjih troškova možda bi kreditna kartica ili prekoračenje po tekućem računu bili bolji oblik zaduživanja.

Prije bilo kakvog kredita

 • Izračunajte raspoloživa sredstva u budžetu. Uvid u financijsku sliku primanja i troškova olakšat će vam upravljanje mjesečnim primanjima.

Zaduživanje neće riješiti vaš financijski problem ako ne planirate preuzeti kontrolu nad svojim financijama. Troškovi i dugovanja ne smiju biti veći od prihoda.

 • Informirajte se o kreditnim proizvodima koje želite uzeti.

Saznajte koji je najbolji način financiranja, kakve rizike nosi novo zaduživanje te kako osigurati urednu otplatu kredita.

Informirati se možemo na različite načine. Možemo provjeravati web stranice banaka, koristiti forume i različite portale za usporedbu kreditnih uvjeta. Ovo sve spomenuto može biti dobra polazna točka, ali ponude banaka često su drugačije od onih oglašenih. One ovise i o brojim drugim faktorima i uvjetima koji nisu javno dostupni.

Izbor pravog kredita kompliciran je i složen. Čak i ako imate ponude nekoliko banaka, znate li što trebate usporediti?

Detaljna prezentacija, analiza i usporedba svih kreditnih uvjeta preduvjet je za odabir pravog kreditnog zaduženja.

Zadužite se pametno i odgovorno!■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!