Financijski slobodni

Financijski zdravi u novoj godini

In Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.Leave a Comment

O prikladnom ponašanju u društvu naučili smo od roditelja. Za vrijeme školovanja upoznali smo književnost, povijest i geografiju, savladali matematiku i fiziku, stekli osnovno znanje o ekonomiji, politici, evoluciji i sl.

Iako novac predstavlja osnovno sredstvo razmjene roba i usluga u suvremenom društvu, još uvijek označava tabu temu. Zbog toga se financijske teškoće najčešće skrivaju od djece, kako u obitelji tako i u školi.

Samim je time mladim ljudima smanjena mogućnost učenja o odgovornom upravljanju novcem. Stoga ne znaju kada je pravo vrijeme za ulaganje, zaduživanje ili štednju, na koji način koristiti kreditnu karticu i kada ulaziti u minus po tekućem računu.

Planiranjem financija izbjegnimo prošlogodišnje greške

Često vlastite financije prepuštamo faktoru sreće te sanjarimo o osvajanju zgoditka na lutriji ili se nadamo nasljedstvu koje će nam ostaviti daleki rod iz Amerike. Međutim, nužno je realno sagledati tekuće financije i planirati budućnost.

Planiranje financija podrazumijeva uspješno upravljanje vlastitim prihodima i izdacima, a rezultat je zadovoljenje potreba i ostvarenje ciljeva u zadanim vremenskim okvirima.

Temelj za upravljanje primicima i izdacima čini kućni budžet. Prvi je korak kod planiranja financija definirati budžetski limit, pri kojem su mjesečni izdaci manji od ostvarenih prihoda. Također je važno u plani uvrstiti očekivane buduće prihode i rashode.

Imate višak rashoda nad redovnim prihodima?

Građani koji ostvaruju višak rashoda nad redovnim prihodima uobičajeno se novčano podupiru zaduživanjem kod financijskih institucija (dopuštenim prekoračenjem, gotovinskim kreditima, kreditnim karticama i sl.). Međutim, time uglavnom stvaraju dodatne rashode za kamate.

U financijama je nužno planirati suficit ili barem uravnotežene prihode i rashode. Cilj je zaduživanjem financirati investicije koje će u budućnosti donijeti veće prihode. Kreditima ne financiramo tekuću potrošnju!

Ako se zadužujete da bi podmirili dugove, nužno je da su novo ugovorene mjesečne obveze po kreditu manje od postojećih. Kod realizacije gotovinskog kredita, potrebno je ugovoriti nešto veći iznos te dio plasiranog novca staviti u štednju.

Kod planiranja financija pojam rashodi podrazumijeva troškove života (izdaci za hranu, odjeću, režije, stanovanje, prijevoz, zdravstvenu zaštitu, školovanje, osiguranje i sl.), financijske rashode (rate kredita) i izvanredne rashode kućanstva (kazne, štete, svadbe, putovanja i sl.).

Odgovorno upravljanje osobnim financijama znači život u skladu s vlastitim mogućnostima, kako bi kućanstvo stvorilo novčane rezerve te s vremenom izbjeglo povremeno zaduživanje.

Važno je prepoznati rashode na kojima je ušteda moguća, kao što su primjerice slatkiši, cigarete, alkohol, naručivanja hrane, dnevna kupovina novina, nepotrebna vožnja automobilom i sl.

Kako se zadužiti na ispravan način?

Maksimalan iznos budućeg mjesečnog anuiteta otplate kredita određen je razlikom prihoda i rashoda kućanstva.

Zbog promjenjivosti kamatne stope i deviznog tečaja, mijenjaju se i iznosi mjesečnog anuiteta. Samim time nužno je zadužiti se uz nešto niže mjesečne obroke otplate nego što smo planirali da smo u mogućnosti izdvojiti.

Valutni rizik koji proizlazi iz mogućih promjena tečaja valute, a dovodi do povećanja mjesečnog obroka otplate, smanjuje se na jednostavan način: ako štedite u kunama zadužujte se u kunama, ako štedite u eurima zadužujte se u eurima.

Stjecanje znanja i vještina predstavlja ulaganje u budućnost, jer izbor srednje škole ili fakulteta tipično utječe na radno mjesto koje ćete obavljati te na visinu primanja koja ćete ostvarivati. Samim time financiranje obrazovanja kreditom najčešće je isplativo, no nužno je realno sagledati troškove i ne precijeniti sebe ili struku.

Stambeni kredit također predstavlja investiranje u budućnost. Uvijek možete iznajmiti nekretninu, kako biste u kriznoj situaciji povećali vlastite prihode. Međutim, važno je pametno odabrati veličinu, lokaciju i energetsku vrijednost nekretnine te kupnju prilagoditi vlastitim financijskim mogućnostima.

Zarađujete dovoljno i za štednju!

Život je u određenoj mjeri nepredvidiv, a to zahtijeva formiranje novčanih rezervi za neočekivane situacije i crne dane (mirovina, obrazovanje, bolesti, kupovina novog automobila i dr.). Stoga formiranje fonda štednje za nepredviđene situacije predstavlja primaran cilj u upravljanju osobnim financijama.

Konkretan iznos štednje ovisi o financijskim mogućnostima pojedinca. Iako najčešće preporučeni koeficijent štednje iznosi 10% prihoda, s obzirom na to da svaki pojedinac ima jedinstvenu financijsku poziciju, taj tipični koeficijent štednje može biti previsok ili prenizak. Stoga je za definiranje iznosa nužno odrediti trenutnu financijsku poziciju i postaviti realne financijske ciljeve.

Realni ciljevi mladih ljudi su postizanje financijske neovisnosti, ugovaranje osiguranja koje će zamijeniti prihode u slučaju dužeg bolovanja, akumuliranje rezervi koje će zamijeniti prihode u slučaju nezaposlenosti, kupnja nekretnine i sl.

Novčane je rezerve potrebno uložiti u financijske oblike koji donose prinos minimalno jednak stopi inflacije. Kod dijela je imovine ostvareni prihod oporeziv, o čemu svakako treba voditi računa pri izboru instrumenta štednje, naročito dugoročne štednje.

Dobrovoljni mirovinski stup namijenjen je osobama koje su spremne ugovoriti dugoročnu štednju i svjesne su da će akumuliranim sredstvima raspolagati tek nakon navršenih 50 godina života.

Kada zbog gubitka posla nastupi izostanak primanja, smanjuje se naša mogućnost potrošnje. Vrlo brzo ćemo iscrpiti rezerve štednje, a time ugroziti urednu otplatu postojećih kredita, redovito podmirenje režija, stanarine i sl. Za potrebe zaštite od rizika smanjenja ili izostanka dohotka treba štedjeti u razdoblju kada ostvarujemo redovita primanja.

U tu se svrhu viškovi novčanih sredstava mogu uložiti u različite oblike štednje (oročeni depoziti banaka i stambenih štedionica, udjeli u novčanim fondovima, dobrovoljnim mirovinskim fondovima) i investicija ( dionice poduzeća, državne obveznice).

Fond za crne dane nikada ne smijemo koristiti u druge svrhe. Dakle, za financijsko planiranje važna je disciplina.

Financijsko planiranje podrazumijeva i stjecanje različitih kvalifikacija, znanja i vještina koje omogućuju ostvarivanje dodatnog dohotka od povremenog honorarnog rada.

Nikada nije kasno započeti s aktivnostima planiranja i izvršenja financijskoga plana, a znatno je lakše uz financijskog posrednika Progreso grupe ■.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

 

Leave a Comment