Krediti za obrtnike – što i kako

Krediti za obrtnike – što i kako

Iz ponude izdvajamo / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 13/04/2015 / 12 komentar

S obzirom na to da banke tretiraju obrtnike kao fizičke osobe i poslovne subjekte, na raspolaganju im stoje bankarski proizvodi jedne i druge skupine klijenata. Krediti za obrtnike su šira skupina nego što na prvi pogled izgleda.

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja određenu gospodarsku djelatnost te proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu u svoje ime i za svoj račun ostvaruje prihod. Ukupan ostvareni prihod isplaćuje se u korist žiro računa obrtnika, a oporezuje se porezom na dohodak.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Obrtnik, klijent Progreso grupe

Sve veći broj malih poduzetnika, u koje ubrajamo i obrtnike, javlja se u Progreso grupu s ciljem dobivanja informacija o financijskim proizvodima (transakcijski računi, krediti, osiguranja i dr.) važnima za uspješno poslovanje, na jednome mjestu.

Najčešće se u Progreso grupu javljaju tzv. obiteljski obrtnici. Taj oblik obrta se koristi pomaganjem članova obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa. S obzirom na to da plaća radnika obrtnicima predstavlja trošak poslovanja, najčešće zapošljavaju manji broj djelatnika.

Obrtnici mogu slobodno podizati gotovinu sa žiroračuna, stoga veliki broj obrtnika sebi ne isplaćuje plaću na klasičan način. Dakle u Progreso grupu se najčešće javljaju obrtnici koji plaćaju minimalne doprinose paušalno (mjesečno u visini od oko 1.900,00 kn), bez obzira na to koliko su stvarno zaradili.

U ovom članku donosimo pregled najčešćih pitanja i naše odgovore vezane za kreditiranje obrtnika.

Krediti za obrtnike kao poslovne subjekte

Ako kreditna institucija promatra obrtnika kao poslovni subjekt, u ponudi bankarskih proizvoda nalaze se namjenski krediti.

Najčešće su namjenski krediti namijenjeni obrtnicima kratkoročni krediti za financiranje sezonskih poslova, poslova ugovorenih za isporuku robe ili usluga te ostalih potreba za obrtnim sredstvima.

Za financiranje trajnih obrtnih sredstava poslovne banke obrtnicima nude mogućnost realizacije dugoročnih kredita.

Okvirni kredit po poslovnom računu

Okvirni kredit na osnovi poslovnog računa obrtnici mogu koristiti po principu minusa na tekućem računu građana.

Takav način zaduživanja kod banke, predstavlja solidan način za usklađivanje prihoda i rashoda. Okvirni kredit na žiroračunu obrtnicima služi kod financiranja potreba za dodatnim obrtnim sredstvima te za povremeno održavanje likvidnosti.

Rok korištenja minusa po žiroračunu obrtnika tipično iznosi 12 mjeseci, a otplata okvirnog kredita vrši se iz tekućeg poslovanja.

Kratkoročni krediti za financiranje obrtnih sredstava

Namjena kratkoročnih kredita uključuje ulaganje u obrtna sredstva kao što su nabava zaliha, plaćanje obveza dobavljačima, ulaganje u novu turističku sezonu, povećanje prometa i sl.

Kredit se najčešće ugovara na rok otplate do 12 mjeseci, a odobreni iznos kredita ovisi o bonitetu obrtnika.

Dugoročno financiranje

Pojam dugoročni kredit podrazumijeva posuđivanje novčanih sredstava od kreditne institucije na rok povrata dulji od godinu dana.

Dugoročne kredite najčešće nazivamo investicijskim kreditima. Taj se oblik kredita najčešće odobrava za različita investicijska ulaganja kao što su kupnja strojeva i vozila, kupnja ili izgradnja poslovnih objekata, kupnja zemljišta, proširenje osnovnog stada, podizanje dugogodišnjih nasada i sl.

Dugoročnim kreditima obrtnici se služe i prilikom financiranja trajnih obrtnih sredstva.

Najčešće pojmom investicijskog financiranja obrtnika podrazumijevamo kredit s rokom otplate do 10 godina, dok se krediti za trajna obrtna sredstva najčešće odobravaju na rok otplate od 36 do 65 mjeseci.

Maksimalni iznos odobrenog kredita diktira bonitet obrtnika, ali i bančina procjena budućih novčanih tokova obrta na temelju priloženog poslovnog plana.

Dugoročni krediti predstavljaju veće iznose kredita, koji se ugovaraju uz povoljniju kamatnu stopu (nominalna kamatna stopa iznosi oko 3%). Međutim relativno kratak rok otplate često predstavlja barijeru, jer pridonosi smanjenju kreditne sposobnosti obrtnika.

Ocjena kreditne sposobnosti obrta kao poslovnog subjekta

U svrhu odobravanja kredita obrtnicima, kao poslovnim subjektima, banka se koristi brojnim podacima iz financijskih izvještaja.

Posebna pozornost posvećuje se procjeni budućih neto novčanih primitaka iz investicijskog projekta koji se financira te analizi kvalitete upravljanja imovinom i obvezama poslovnog subjekta.

Ocjena kreditne sposobnosti obrtnika kao fizičke osobe

Kod odobravanja kredita obrtnicima kao fizičkim osobama banci je za ocjenu kreditne sposobnosti potrebno sljedeće:

- Potvrda o visini dohotka izdana od strane Porezne uprave za prethodnu godinu

- Potvrda o visini duga izdana od strane Porezne uprave

- Potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje Središnjeg registra osiguranika (REGOS)

- Obrazac BON-2 (najčešće ga izdaju banke, a određeni obrti mogu ga zatražiti i u poslovnicama FINE)

Obrazac BON 2 sadrži podatke o poslovnom subjektu kao što su stanje sredstava na računu, ukupan iznos primitaka te prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana, iznos odobrenoga okvirnoga kredita, iznos evidentiranih nepodmirenih obveza, broj dana neprekidne blokade računa i broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci.

Kreditno sposobnim obrtnikom smatra se fizička osoba koja posluje barem 18 mjeseci te ostvaruje mjesečna neto primanja od minimalno 3.000,00 kuna. Za banku solventan obrtnik nema dug prema poreznoj upravi, kao niti više od 15 dana blokade po žiroračunu unazad godinu dana.

Banka mjesečna primanja obrtnika izračunava tako da ostvarenu dobit u posljednjih godinu dana podjeli sa brojem 12, a dobiveni iznos predstavlja neto mjesečna primanja obrtnika.

Provjerava se urednost izvršavanja već postojećih kreditnih obveza obrtnika u Hrvatskom Registru Obveza po Kreditima.

Primjer nenamjenskog kredita za fizičke osobe

Kod realizacije nenamjenskog kredita veliku prednost predstavlja fleksibilnost korištenja novčanih sredstava posuđenih od banke.

Dakle obrtnik sam odlučuje na što će potrošiti posuđeni novac.

Obrtnik koji zadovoljava kriterije kreditne sposobnosti može kredit u iznosu od 25.000,00 eura ugovoriti na rok otplate i do 10 godina.

Za vrijeme recesije ugovaranje otplate nenamjenskog kredita na rok od 10 godina znatno olakšava obrtnicima urednost izvršavanja mjesečnih obveza.

Vlasnici obrta na konačni datum dospijeća kredita ne smiju biti stariji od 75 godina.

Za iznose kredita veće od 15.000,00 eura banke redovito traže dodatne instrumenta osiguranja. Sekundarni instrument osiguranja najčešće predstavlja jednokratna uplata police životnog osiguranja, a osigurana svota mora pokrivati svega 5% iznos kredita.

Dakle za realizaciju kredita obrtniku nisu potrebni jamac ili zadužnica na obrt, kao ni prijenos poslovanja u banku kreditora.

Za realizaciju kredita od 25.000,00 eura obrtnik mora ostvarivati redovita mjesečna primanja koja iznose 4.300,00 kuna, odnosno godišnju dobit u iznosu od 51.600,00 kuna.

Niže je naveden primjer nenamjenskog kredita u iznosu od 25.000,00 eura. Novci plasirani iz kredita u cijelosti se isplaćuju na tekući račun obrtnika, a namjena novčanih sredstava se ne kontrolira.

Iznos kredita 25.000,00 EUR
Rok otplate kredita 10 godina
Nominalna kamatna stopa 9,03%
Efektivna kamatna stopa 9,54%
Mjesečni anuitet 1.987,00 HRK
Naknada za obradu 900,00 HRK
Instrument osiguranja (jednokr. uplata životnog osig.) 1.450,00 EUR
Isplata na račun obrtnika 180.550,00 HRK

Niže je naveden primjer nenamjenskog kredita u iznosu od 10.000,00 eura na ugovoreni rok otplate 7 godina. Kredit se otplaćuje putem trajnog naloga s tekućeg računa vlasnika obrta.

Iznos kredita 10.000,00 EUR
Rok otplate kredita 7 godina
Nominalna kamatna stopa 8,08%
Efektivna kamatna stopa 8,79%
Mjesečni anuitet 1.193,83 HRK
Naknada za obradu: 900,00 HRK
Isplata na račun obrtnika 75.500,00 HRK

Zašto odabrati kredit za fizičke osobe?

Kod odobravanja kredita fizičkim osobama banka odluku o financiranju donosi na osnovi procjene solventnosti poduzeća u kojem je fizička osoba zaposlena, prosječnih neto primanja koja osoba ostvaruje i urednosti izvršavanja postojećih kreditnih obveza.

Krediti za poslovne subjekte najčešće se odobravaju u većem iznosu i uz povoljniju kamatnu stopu, ali uz znatno zahtjevnije kriterije kreditne sposobnosti. Kreditno sposobnim obrtnicima smatraju se vlasnici obrta koji uspješno posluju dulje od tri godine.

S obzirom na to da krediti za poslovne subjekte predstavljaju namjenske kredite širina korištenja novčanih sredstava posuđenih od banaka je znatno smanjena.

Brzina realizacije, fleksibilnost korištenja novčanih sredstava i viša tolerancija na kriterije kreditne sposobnosti čini nenamjenski kredit za fizičke osobe idealnim kreditom za obrtnike.

Autor teksta: Vera Maroshi

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Komentari

 1. Postovanje,imam obrt koji djeluje od 2005 godine,preko njega radim ljeti sezonski posao koji imam i tu bude zarada oko 20.000 eura,a ostatak godine radim isto preko svoga obrta ali za platformu Wolt kao partner dostavljač i tu bude zarada oko 20.000 eura…imam i apartman tu bude oko 15-18.000 eura,ali apartman ne posluje preko obrta nego kao domaćinstvo….i to sve skupa recimo bude oko 50,55.000 eura dobiti godišnje.
  Pa me zanima koliki bi ja kredit mogao dobiti?
  Kredit bi bio za izgradnju kuce na poljoprivrednom zemljištu (Moze se graditi)
  Trebalo bi mi oko 250-000 eura za to?
  Dali je to moguće?
  Hvala vam i Lp.

 2. Pozdrav
  Zanima me da li je moguće podići kredit ako sam vlasnik jdoo samo 4.m?
  Lp

  1. Author

   Poštovana,

   obično je potrebno najmanje 1 godinu poslovanja poduzeća kako bi Vi kao fizička osoba (zaposlenik u poduzeću) mogli realizirati kredit.

   Ako Vam je kredit potreban za poduzeće, u određenim slučajevima, moguće je odobrenje i bez da imate godinu dana poslovanja.

   Lijep pozdrav

 3. Pozdrav, obrt smo radimo od 05.12 2021, zanima me koju mogucnost kredita imamo obzirom da nismo godinu dana i ako i mozemo sta se jos dodatno trazi od dokumenata ako malo poslujemo, mislim na vremenski dio zarada je solidna i ok.

  1. Author

   Poštovana,

   uglavnom je potrebno imati 1 godinu poslovanja obrta. Ovisno o potrebi za financiranje, poslovanje nekada može biti i kraće.

   Kontaktirat ćemo Vas putem maila za dodatne podatke.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani,
  Kao paušalac,da li mogu aplicirati za nenamjenski gotovinski kredit,i ako da,koje banke to daju i do kojeg iznosa!
  Hvala,lp
  Brane

 5. Dali postoji mogucnost podizanja kredita za mlade nove obrtinike za pokretanje biznisa ?

  1. Author

   Poštovani,

   jedan od preduvjeta za realizaciju kredita je godina dana poslovanja obrta.
   Svako kraće poslovanje obrta zahtijeva dodatne garancije i dodatne instrumente osiguranja.

   Javite nam se putem našeg kreditnog obrasca i upoznajte nas sa svojim zahtjevom pa ćemo provjeriti što se može napraviti.

   Lijep pozdrav

 6. Postovani,

  Zanima me da li postoje posebna pravila za obrtnike pausalce?

  Da li je u tom slucaju relevantna mesecna osnovica doprinosa (koja je minimalna) ili se priznaju ukupni mesecni prihodi?

  Hvala unapred!

  1. Author

   Poštovana,

   odgovor ponajprije ovisi o Vašem bonitetu kao i o poslovnoj banci. Kako bi mogli napraviti detaljne procjene Vaše kreditne sposobnosti, pozivam Vas da popunite naš krediti upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!