Rata ili anuitet – koja je razlika i što ugovoriti

Rata ili anuitet – koja je razlika i što ugovoriti

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 29/04/2022 / 2 komentar

Kada pričamo o obrocima otplate kredita, najčešće spominjemo ”ratu”, misleći pritom na visinu mjesečne obveze po kreditu.

Međutim, rata je zapravo samo jedan od modela otplate kredita. Uz njega, otplata kredita može biti i u anuitetima. Iako se ova dva pojma često izjednačavaju, rata ili anuitet nisu jedno te isto.

Pokušat ćemo na što jednostavniji način prikazati razlike između ova dva modela otplate kredita. Uz to, saznat ćete i zašto je najisplativije ugovoriti otplatu u ratama, ali i kada su i zašto anuiteti možda bolji odabir.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Otplatni plan kredita

Kada donosimo odluku o zaduživanju, od presudne nam je važnosti iznos mjesečnog obroka koji ćemo u ugovorenom roku plaćati banci.

Najčešće riječ „rata“ koristimo kao sinonim za mjesečni obrok otplate.

Mjesečni obrok otplate kredita sastoji se od dijela koji se odnosi na otplatu glavnice duga – otplatna kvota i dijela koji se odnosi na plaćanje naknade banci za korištenje posuđenih novčanih sredstava.

Mjesečni obrok = otplatna kvota + kamata

Mjesečni obrok može biti fiksan (anuiteti)  ili se može mijenjati iz mjeseca u mjesec (rate).

Struktura odnosa glavnice i kamate u mjesečnom obroku otplate jasno je vidljiva kroz plan otplate kredita. On sadržava i podatak o preostaloj glavnici u svakom mjesecu otplate kredita i ukupno plaćenoj kamati.

Prilikom zaključenja ugovora o kreditu, banka je obvezna uručiti korisniku kredita otplatni plan.

Modeli otplate kredita

STANDARDNA ANUITETSKA OTPLATA OTPLATA U RATAMA
Nominalno jednaki  anuiteti tijekom cijelog razdoblja otplate kredita Nominalno jednake otplatne kvote tijekom cijelog razdoblja otplate kredita

Anuitet

Anuiteti su najčešći model otplate kredita koji baš svaka banka ima u svojoj ponudi. Visina mjesečnog anuiteta izračunava se prilikom odobravanja kredita, temeljem  ugovorene kamatne stope i roka otplate.

Iznos mjesečnog anuiteta jednak je tijekom cijelog razdoblja otplate kredita. Za vrijeme otplate mijenja se jedino struktura anuiteta,  odnosno udio u otplati glavnice kredita i kamate na preostali dug.

Kod anuiteta, svaki mjesec plaća se isti iznos mjesečne obveze, od prvog do zadnjeg mjeseca.

Pravilo otplate kredita putem mjesečnih anuiteta podrazumijeva veći udio kamate u prvom dijelu razdoblja otplate kredita, odnosno veći udio otplate glavnice duga u drugom dijelu razdoblja otplate kredita.

Rata

Kod ugovorene otplate kredita u ratama, svaki mjesečni obrok je različit. Mjesečno se otplaćuje jednaki iznos glavnice, dok visina kamata, a time i mjesečnih rata, ovisi o iznosu preostalog dugovanja.

Pravilo otplate kredita putem mjesečnih rata podrazumijeva najveće rate na početku otplate kredita. Kasnije, kako se glavnica dugovanja s vremenom otplaćuje, rate se smanjuju.

Na tržištu samo 20% banaka u svojoj ponudi ima kredite s modelom otplate u ratama. Krediti u ratama posebno su interesantni kod APN subvencioniranih stambenih kredita.

Razlika u anuitetu i rati vidljiva je na primjeru otplatnog plana

Spomenuli smo da otplatni plan prikazuje svaki mjesec otplate u ugovorenom razdoblju plaćanja.

Za svako razdoblje otplate računa se nominalni iznos anuiteta ili rate, otplatna kvota ili iznos otplate glavnice duga, kamata, te ostatak duga ili preostali iznos glavnice. Tipično se iskazuje kroz tablični prikaz.

Primjer:

Informativni prikaz otplatnog plana za stambeni kredit s anuitetskom otplatom i otplatom u ratama.

Iznos kredita je 900.000,00 kuna. Kredit je ugovoren uz nominalnu kamatnu stopu 3,00% na rok otplate 30 godina.

Otplatni plan kredita u anuitetima jednostavno izračunaj pomoću kreditnog kalkulatora!

Klijenti koji su odlučili ugovoriti otplatu kredita u jednakim mjesečnim anuitetima, u 30 godina otplate banci će uplatiti 465.997,07 kuna kamate.

Otplatni plan kredita u ratama potraži kod svog Progreso savjetnika!

Klijenti koji su odabrali ugovoriti otplatu kredita  u ratama, u 30 godina banci će uplatiti 406.125,00 kuna kamate.

Iz primjera je vidljivo da se otplatom u ratama otplati manje kamata banci nego li u anuitetima. Ušteda u plaćenoj kamati u ovom primjeru je gotovo 60.000 kn, odnosno skoro 13% kamata manje.

Grafički prikaz otplata u ratama ili anuitetu

Usporedba anuiteta i rate

Anuitet iz primjera iznosi 3.794 kn. Prva rata je za 25% veća od anuiteta koji se plaća. Tek u 13-toj godini otplate rata se izjednačava s visinom anuiteta.

U zadnjoj godini otplate, rate su za 50% manje od anuiteta.

Grafički prikaz otplata u anuitetima

Grafički prikaz otplata u ratama

Pitanje kreditne sposobnosti

Uz iste parametre kredita (iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa), uvijek je isplativije uzeti otplatu u ratama, nego otplatu u anuitetima. Na primjeru smo vidjeli koliko se odabirom ovog modela otplate može uštedjeti.

Zašto je onda otplata u ratama manje zastupljena od otplate u anuitetima? Jedan od razloga je i kreditna sposobnost tražitelja kredita.

U praksi većinom susrećemo klijente kojima je potreban maksimalni iznos stambenog ili gotovinskog kredita.

Kada se odabere otplata u ratama, iznos kredita sukladno kreditnoj sposobnosti, je manji nego li kod otplate u anuitetima.

Manja primanja klijenata, uz visoke troškove života, ne ostavlja dovoljno prostora za izbor gotovinskog kredita s otplatom u ratama.

Cijene nekretnina rastu, a plaće uglavnom ostaju iste. Iako se otplatom u ratama može uštedjeti dosta novca, stambeni krediti za kupnju nekretnine obično se ugovaraju u anuitetima.

Primjer:

Mjesečna primanja klijenta iznose 6.730 kn. Prema izračunu kreditne sposobnosti za stambeni kredit, maksimalni mjesečni obrok je 2.000 kn. Toliko se klijent smije zadužiti bez obzira na model otplate kredita.

Izračun maksimalnog iznosa stambenog kredita

Rok otplate: 30 godina

Kamatna stopa: 3,00%

 • Iznos kredita uz anuitete: 474.000,00 kn uz mjesečni anuitet od 1.998,40 kn
 • Iznos kredita uz rate: 378.500,00 kn uz prvu mjesečnu ratu od 1.997,64 kn

Odabirom otplate u ratama, klijent može realizirati 20% manji iznos kredita.

Izračun maksimalnog iznosa gotovinskog kredita

Rok otplate: 10 godina

Kamatna stopa: 5,50%

 • Iznos kredita uz anuitete: 184.000,00 kn uz mjesečni anuitet od 1.996,88 kn
 • Iznos kredita uz rate: 154.500,00 kn uz prvu mjesečnu ratu od 1.995,63 kn

Gotovinskim kreditom uz jednake mjesečne anuitete, klijent može realizirati gotovo 30.000 kn veći kredit.

Utjecaj na mjesečni budžet

Pametno zaduživanje proces je od 5 koraka gdje prije realizacije kredita trebamo odgovoriti na nekoliko osnovnih pitanja. Osim pitanja koliki iznos trebamo, izuzetno je važno odgovoriti si na pitanje: koliko mjesečno možemo plaćati za kredit i koliko dugo taj iznos možemo plaćati.

Nerazmjer između mjesečnih prihoda i očekivanih rashoda, može rezultirati problemima u otplati svih dogovorenih obveza.

Za isti iznos kredita, potrebno je izdvojiti nešto više novca kod otplate u ratama. Iako se na taj način dugoročno štedi, zaduživanje koje može dovesti do neravnoteže u osobnom budžetu, nije dobar odabir.

Tada je možda bolje odlučiti se za otplatu u anuitetima ili realizirati nešto niži iznos kredita pa odabrati otplatu u ratama.

Za kredit od 100.000 kn, uz kamatnu stopu od 5,50% i rok otplate 84 mjeseca, anuitet iznosi 1.437 kn.

Za kredit od 100.000 kn, uz kamatnu stopu od 5,50% i rok otplate 84 mjeseca, prva rata kredita iznosi 1.648,81 kn.

Rate su dobar odabir kada trenutno možemo plaćati više nego ćemo to moći u budućnosti. Primjerice, sada smo u mogućnosti izdvajati 2.000 kn, a kroz nekoliko godina očekujemo povećanje životnih troškova ili se planiramo dodatno zadužiti za kupnju automobila, adaptaciju nekretnine i sl.  Kako se rate kroz godine smanjuju, ostaje nam više prostora u budžetu za financiranje viših troškova života.

Izbor plaćanja u ratama ili anuitetima treba biti osoban odabir tražitelja kredita koji je usklađen s potrebama i stanjem u osobnom budžetu.

Prijevremena otplata kredita

Korisnik kredita u svakom trenutku može djelomično ili u cijelosti otplatiti svoju kreditnu obvezu. To se naziva prijevremena otplata kredita.

U otplatom planu kredita možemo informativno provjeriti kolika je preostala glavnica u željenom mjesecu/godini prijevremena otplate kredita.

Kada se kredit plaća u ratama, glavnica se brže otplaćuje. Tako u trenutku prijevremene otplate, bit će potrebno platiti manje nego što je to kod otplate u anuitetima.

Na primjeru kredita od 500.000 kn s rokom otplate na 20 godina i kamatnom stopom od 3%, provjerit ćemo koliki je iznos glavnice nakon 144 otplaćena mjesečna obroka.

Anuitet iznosi 2.772,99 kn, dok prva rata iznosi 3.333,33 kn.

Tablica prikazuje ostatak duga i ukupno plaćene kamate na kraju svake godine.

U 12. godini otplate, plaćanjem u anuitetima otplati se 135.720,24 kn kamate, a preostala glavnica iznosi 236.409,99 kn.

Otplatom u ratama,  plaćena kamata je za 9.345,12 kn manja u odnosu na plaćenu kamatu u anuitetima. Kod prijevremene otplate, klijent bi u 12-toj godini trebao uplatiti 200.000,48 kn umjesto 236.409,99 kn koliko bi to bilo u anuitetima.

Grafički prikaz usporedbe otplata u ratama ili anuitetu

Međutim, ako je klijent u mogućnosti otplaćivati spomenutih 3.333 kn (koliki je iznos prve rate), za cijelo razdoblje otplate kredita, onda je isplativije odabrati otplatu u anuitetima uz kraći rok otplate.

 • Visina anuiteta: 3.282,17 kn
 • Rok otplate kredita: 16 godina
 • Ukupno plaćena kamata: 130.176,23 kn

Kod APN subvencioniranih kredita, potrebno je napraviti detaljan izračun primljene subvencije i plaćenih kamata te tako odabrati najisplativiji model otplate kredita.

Prednosti i mane otplate kredita u anuitetima i ratama

Kod ugovaranja kredita u ratama iznos otplate glavnice duga je isti tijekom cijelog razdoblja otplate kredita.  S druge strane anuitetska otplata kredita podrazumijeva znatniju otplatu glavnice kredita tek u drugom dijelu razdoblja otplate.

S obzirom na to da se kod otplate u anuitetima sporije smanjuje nedospjela glavnica, korisnici kredita plaćaju kamatu koja se obračunava na veći iznos glavnice. Stoga će korisnici kredita anuitetskom otplatom banci platiti veći iznos kamate.

Otplatom u ratama brže se otplaćuje glavnica, a samim time plati se i manji iznos kamata.

Negativna je strana ugovaranja otplate kredita u ratama, veći iznos mjesečnog obroka u početnom razdoblju otplate, a samim time i veći teret na osobni budžet te na izračun kreditne sposobnosti.

Da sumiramo, rate su bolji izbor kada:

 • viši iznos mjesečnih rata neće negativno utjecati na financijsko zdravlje,
 • u budućim razdobljima očekujete povećanje mjesečnih troškova.

Rate treba uzeti u obzir i ako:

 • u budućnosti planirate prijevremeno otplatiti kredit,
 • ugovarate stambeni kredit (posebice APN kredit).

Otplata u anuitetima je prihvatljivija kada vam je:

 • jako važna stabilnost mjesečnih otplata.

Rizik promjene anuiteta i rate

Mjesečni obroci otplate kredita (rate ili anuiteti) ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom podložni su promjenama. Stoga mjesečni obroci otplate mogu nakon određenog vremena biti značajno veći nego što su bili u trenutku zaduživanja.

S obzirom na to da se kod otplate u ratama značajnije smanjuje glavnica kredita na koju se obračunavaju kamate, rizik porasta mjesečnog obroka veći je kod anuitetske otplate.

Stambeni kredit predstavlja opterećenje na budžet građana, a samim time određuje njihov život, diktira navike potrošnje, utječe na donošenje važnih odluka poput osamostaljenja, osnivanja obitelji, financijskih ulaganja, nastavka školovanja, itd.

Otplatu kredita nužno je uz pomoć kreditnog stručnjaka prilagoditi individualnim potrebama i željama.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Poštovana,
  znate li ima li u PBZ-u mogućnost otplate APN kredita u ratama?
  Vidim da bi mi se to bolje isplatilo, ali mi oni opće nisu ponudili tu mogućnost.
  Htio bi dići APN kredit od 74000 € na 15 godina. Subvencija iznosi 30%, 9 godina (imam 4 djece). Namjera mi je kredit zatvoriti prije isteka 15 godina.
  Obratio sam se s pitanjem u messenger na vašoj stranici, ali nisam dobio nikakav odgovor.

  1. Author

   Poštovani,

   APN ima mogućnost otplate i u ratama. Javite nam se putem prijavnog obrasca za APN pa ćemo Vas detaljno uputiti u proces i pomoći Vam pri realizaciji kredita.

   Nažalost, nismo zaprimili Vaš upit na messengeru pa se javljamo ovdje 🙂

   Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!