Naplata potraživanja

Zovu me iz agencije za naplatu potraživanja…što sad?

U Savjeti od Yetunde Kristina Škorić4 Comments

Zaprimili ste poziv, onaj obično za vas neugodan poziv. Poziv iz agencije za naplatu potraživanja. Vjerojatno ste i zbunjeni. Tko su i što od mene žele? Što im reći? Što napraviti? Kako podmiriti taj dug? Ne brinite, odgovore na ova i sva druga pitanja o otkupljenim potraživanjima, donosimo u nastavku.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Otkup i naplata potraživanja

Naplata duga odnosno naplata potraživanja predstavlja niz aktivnosti vjerovnika usmjerenih prema dužnicima s ciljem podmirenja nastalih dospjelih obveza.

U novije vrijeme, radi što lakše i jednostavnije naplate, te prvenstveno radi očuvanja likvidnosti i solventnosti, poduzeća, banke i ostale institucije svoja nenaplativa dugovanja prodaju specijaliziranim agencijama – agencijama za naplatu i otkup potraživanja.

Ove agencije na tržištu pojavljuju se od 2007. godine. Većina ih se ranije bavila faktoringom, no kasnije su svoje poslovanje proširili i na otkup dospjelih potraživanja. Svoja potraživanja najprije su krenuli prodavati telekomunikacijski operateri i kartičarske kuće. Dodatnom zakonskom regulativom ovo je olakšano i bankama koje od 2014. godine sve češće prodaju svoja nenaplativa dugovanja.

Trenutno u Hrvatskoj ima oko 20-ak ovakvih agencija koje se aktivno bave naplatom potraživanja kako od fizičkih osoba tako i od pravnih osoba.

Neke od agencija za otkup i naplatu potraživanja su:

 • EOS Matrix, B2 kapital, Prima grupa – Prima Solvent, Prima Collect; APS Croatia, Svea Ekonomi, Cordyline, Credit Express, Autus ulaganja, Coface, Kredyt Inkaso…

Osim telekomunikacijskih operatera, banaka i kartičarskih kuća, svoja dugovanja prodaju i komunalna društva.

Kada vjerovnici prodaju svoja potraživanja

Sklapanjem ugovora o kreditu, tekućem računu, revolving kartici te nekom drugom proizvodu ili usluzi, vi se obvezujete prema unaprijed ugovorenom roku i prema unaprijed ugovorenom iznosu, podmirivati svoje dospjele obveze. Ako uplata izostane, vjerovnik će pokrenuti procese naplate dugovanja. Najprije će Vam poslati pisane ili SMS opomene, a potom vas i telefonski kontaktirati te pozvati na plaćanje. U slučaju da dugovanja, nakon određenog vremenskog razdoblja (najčešće 90 – 120 dana), ne platite, vjerovnik će pokrenuti proces prisilne naplate.

Ovisno o instituciji, ovaj proces se može razlikovati.

Proces prisilne naplate kod financijskih institucija kao što su banke, kartičarske kuće, leasing društva i slično, najčešće podrazumijeva aktiviranje instrumenata osiguranja. Tu je obično riječ o ovršnim ispravama: izjavi o zapljeni primanja te zadužnici. Temeljem ovih instrumenata osiguranja, financijska institucija ima mogućnost pokrenuti naplatu direktno s vaših redovnih primanja (plaća, mirovina) ili s vaših transakcijskih računa ili depozita. Kada govorimo o aktiviranju izjave odnosno zadužnice, zapravo govorimo o provedbi ovrhe na plaći ili mirovini te provedbi ovrhe na računima – blokada računa. Ako niti ovo ne pridonese rješavanju dospjelih obveza, banka Vaša dugovanja proglašava dospjelima te otkazuje ranije sklopljeni ugovor.  To znači da preostalu glavnicu s pripadajućim zateznim kamatama, morate platiti odjednom i u cijelosti.

Na sve dugove kojima je prošao datum plaćanja tj. za dospjele neplaćene dugove obračunava se zatezna kamata čija visina je zakonski određena, za 2018. godinu iznosi 7,09%.

Primjer

Ugovor o kreditu je otkazan u siječnju 2015. godine i dospjela glavnica iznosi 100.000 kn. Ako u razdoblju od 2015. do danas nisu podmirivane obveze po kreditu, dug je narastao na 127.741,27 kn, točnije povećao se za iznos zateznih kamata.

Iako nefinancijski vjerovnici, kao što su primjerice telekomunikacijski operateri, nemaju instrumente osiguranja kao što su izjava i zadužnica, oni imaju druge vjerodostojne isprave na temelju kojih mogu pokrenuti ovršni proces i blokirati Vaša primanja odnosno račune.

Kada vjerovnik utvrdi da su poduzete sve aktivnosti u njegovom djelokrugu rada, a da pritom nisu naplaćena dospjela dugovanja od dužnika, on u bilo kojem trenutku, bez suglasnosti dužnika, može dugovanja ustupiti odnosno prodati trećoj osobi. Ovaj postupak naziva se cesija.

Cesija podrazumijeva prijenos potraživanja s dosadašnjeg vlasnika – cedenta na novog vlasnika – cesionara.

Treće osobe, otkupom potraživanja od vjerovnika, postaju pravni sljedbenici točnije novi vjerovnici koji imaju pravo naplatiti dug sa svim pripadajućim naknadama i troškovima.

Primjer

Bili ste dužni banci za nepodmireno potraživanje temeljem ugovora o tekućem računu. Banka je preostalo dugovanje prodala agenciji za naplatu potraživanja, recimo B2 kapitalu. Temeljem njihovog međusobnog ugovora o cesiji, svoju obvezu sada ste dužni platiti agenciji za naplatu potraživanja - B2 kapitalu. Banka od vas ne potražuje više nište. Jer vaš dug banci isplatio je B2 kapital.

Zastara ili nagodba

Zastarom prestaje pravo vjerovnika da naplati svoje potraživanje. Dug i dalje postoji, no vjerovnik više ne smije zahtijevati da dužnik ispuni obvezu prema njemu.

Zastara postoji za sve vrste obveza, a rokovi zastare određeni su zakonskom regulativom, od 1 do 5 godina. Međutim, zastara za sva dugovanja, koja su utvrđena po pravomoćnoj sudskoj presudi ili javnobilježničkom aktu, nastupa tek nakon 10 godina. Važno je spomenuti, da se zastara prekida kada dužnik prizna svoje dugovanje ili kada vjerovnik poduzme bilo kakvu radnju radi namire dugovanja. Vjerovnici najčešće rade promjenu načina naplate dugovanja. Primjerice, ako su se ranije naplaćivali putem FINA-e, a sada su odabrali naplatu putem plaće, novi za rok zastaru kreće od dana kada je vjerovnik krenuo s naplatom putem plaće.

Prema tome, ovrhe mogu trajati godinama jer apsolutna zastara ne postoji.

Vrlo često, vjerovnici, najčešće banke ili kartičarske kuće odnosno agencije za naplatu i otkup potraživanja, nude mogućnost otpisa dijela duga tj. smanjenja dugovanja ili mogućnost sklapanja nagodbe.

Nagodba ili otpis dijela dugovanja provodi se većinom za otkazane ugovore po kreditima, karticama ili tekućim računima, obično za iznos dugovanja temeljem zateznih kamata.

Ako govorimo o nagodbama za dugovanja prema financijskim institucijama, važno je naglasiti da se nagodbe nude samo za ona dugovanja čiji ugovor je otkazan, a dug u cijelosti stigao na naplatu. Nagodbe se obično odobravaju za jednokratne uplate dugovanja.

Najčešće nije moguće zatražiti nagodbu za dug gdje je ugovor i dalje aktivan.

Primjer

Klijent ima dospjelo dugovanje po kreditu u visini 5 mjesečnih anuiteta. Banka mu u ovoj fazi dugovanja ne može ponuditi nagodbu. Uslijed neplaćanja dospjelih anuiteta, banka je otkazala ugovor o kreditu i prodala dugovanje agenciji za naplatu potraživanja. Kako bi se klijentu olakšalo plaćanje dugovanja, agencija nudi nagodbu odnosno smanjenje duga za 20% pri jednokratnoj uplati dugovanja.

Trebate li onda izbjegavati plaćanje kredita kako bi dobili nagodbu? Ni slučajno! Klijent čiji je ugovor o kreditnoj obvezi otkazan, a dugovanje u cijelosti poslano na naplatu, ima puno manje šanse za realizaciju kredita kojim bi mogao podmiriti taj dug.

Može li se prodano potraživanje uopće podmiriti kreditom?

Prodano potraživanje signal je bankama da postoje ili da su postojali određeni problemi u izvršavanju obveza. Posebice se to odnosi na prodana potraživanja temeljem dugovanja po kreditima, karticama ili tekućim računima.

Banke kreditiraju određene skupine klijenata koji imaju nepodmireno prodano potraživanje,  ovisno o visini i vrsti dugovanja. Stoga, razlikujemo bonitete klijenata koji, primjerice, imaju prodana potraživanja za kredit od onih koji imaju prodana potraživanja za dugovanja temeljem kreditnih kartica.

Manje mogućnosti za realizaciju kredita za podmirenje prodanog potraživanja imaju klijenti:

 • koji su zaposleni na određeno radno vrijeme,
 • koji nemaju 12 mjeseci radnog staža kod poslodavca,
 • koji su zaposleni u manjim obrtima ili poduzećima.
Primjer

Klijent koji ima prodano potraživanje za dugovanje po kreditu, a zaposlen je kod poslodavca koji ima 7 zaposlenih, vjerojatno je da će u kredit morati uključiti kreditno sposobnog sudužnika.

Klijent koji ima prodano potraživanje za dugovanje po kreditnoj kartici, a zaposlen je kod poslodavca koji ima 7 zaposlenih, vjerojatno je da u kredit neće morati uključiti kreditno sposobnog sudužnika.

Klijent koji ima prodano potraživanje temeljem dugovanja prema teleoperateru, uvjete za kredit ostvaruje već sa 6 mjeseci staža kod poslodavca.

U većini slučajeva, kod kredita koji se odobravaju neurednijim klijentima, kreditna sposobnost računa se temeljem Ovršnog zakona.

Za plaće do visine prosječne neto plaće, maksimalna zaduženost iznosi ¼ plaće. Kod plaća većih od prosječne neto plaće, osnovica za život ne smije biti manja od 2/3 prosječne neto plaće, odnosno cca. 4.000 kn.

Ranije smo spomenuli da se proces prisilne naplate može provoditi putem ovrhe na plaću/mirovinu ili putem ovrhe na novčanim sredstvima – blokade računa. Nije nužno da se proces prisilne naplate provodi na oba načina. Sve ovisi o metodama i načinu poslovanja ovrhovoditelja.

Klijenti koji imaju prodano potraživanje za nefinancijsku ovrhu, a nisu blokirani od strane FINA-e, imaju više mogućnosti od onih koji su blokirani.

Status dugovanja prema financijskim institucijama možemo podijeliti u tri skupine:

 • dospjelo dugovanje do 90 dana,
 • dospjelo dugovanje dulje od 90 dana,
 • otkaz ugovora uslijed dospjelih obveza.

Klijenti s dugovanjima iz prve skupine imaju više mogućnosti za realizaciju kredita, nego klijenti iz druge skupine. Zato je izuzetno važno, pravovremeno potražiti načine za refinanciranje ili reprogram postojećih obveza prije nego status dugovanja ode u ”crveno”.

Puno više kreditnih mogućnosti nudi se klijentima koji rješenje svoje financijske situacije potraže na vrijeme.

Stručan savjet vodi prema rješenju

U posljednje vrijeme naši savjetnici susreću se s klijentima kojima je pružen nestručan savjet za načine rješavanje dugovanja koja se vode kao prodana potraživanja. Obično klijenti, ili pokušavaju samostalno od banke do banke tražiti kredit, ili se obraćaju različitim agencijama koja nude ”laka” rješenja. Nerijetko za rješavanje svoje financijske situacije moraju izdvojiti i do nekoliko tisuća kuna.

Kako je ova skupina klijenata vrlo ranjiva, a za banke rizična, svaki neuspjeli pokušaj rješavanja kredita predstavlja novu razinu rizika za banke. Obilaženje po bankama, u želji rješavanja dugovanja, ostavlja trag u kreditnom izvješću koji kasnije negativno utječe na procjenu rizika kod sljedeće banke. Rješenje treba pronaći na jednom mjestu i uz najmanji mogući broj pokušaja!

Progreso ima utvrđene korake i procedure kako neuredna dugovanja i prodana potraživanja refinancirati kreditom te kako zatvoriti blokade računa i postati uredan klijent.

 • Nakon utvrđivanja ukupnih dugovanja klijenta, pristupa se izračunu kreditne sposobnosti klijenta. Izračun kreditne sposobnosti prilagođen je bonitetu klijenta ovisno o vrsti i iznosu dugovanja/prodanog potraživanja. Ponekim klijentima moguće je odobriti ranije spomenutu nagodbu. Klijenta o tome informiramo i upućujemo koje korake je potrebno poduzeti kako bi i ostvario nagodbu.
 • Vrlo često klijenti moraju ishoditi brojne potvrde od banaka ili drugih institucija. Cijene potvrda znaju biti i više od 50 kn. Tek kada je vjerojatnost za rješavanje kredita velika, pristupamo prikupljanju kreditne dokumentacije i izbjegavamo ove potvrde tražiti u ranijim fazama obrade kredita kako klijentima ne bi stvarali nepotrebne troškove.

Donosimo jedan PRIMJER podmirivanja prodanih potraživanja kreditom. Riječ je o klijentu iz naše baze koji je radi privatnosti odlučio ostati anoniman, ali nas je potaknuo da njegovu priču iznesemo u ovom tekstu.

Klijent je početkom 2009. ostao bez posla. Zbog gospodarske krize, nije uspio pronaći stalan i plaćen posao. U kućanstvu je živio sa suprugom, koja je bila na porodiljnom, i dvoje male djece. Uslijed smanjenih primanja, nije bio u mogućnosti redovno otplaćivati svoje obveze. Zbog toga su mnoga od dugovanja završila na ovrsi. Prvu ovrhu dobio je 2011. godine.

Klijent se zapošljava tek 2013. godine, a doznavši za Progreso, 2017. se javlja savjetnicima radi rješavanja nakupljenih dugova.

Tada je njegova slika izgledala ovako:

 • Na FINI je imao 7 različitih ovrha, od toga 4 su bile ovrhe banaka i kartičarskih kuća, a preostale 3 bile su nefinancijske ovrhe (operateri, režijski troškovi).
 • U otplati je imao stambeni kredit banke, koji se relativno uredno plaćao, a preostala glavnica po kreditu iznosila je 2.800 eura.
 • Njegova plaća bila je 4.400 kn.

Ukupna dugovanja iznosila su cca. 171.000 kn. Budući da se klijentima s blokadama, krediti najčešće odobravaju sukladno Ovršnom zakonu, ovaj klijent nije bio dovoljno kreditno sposoban za zatvaranje navedenih obveza.

Izračun kreditne sposobnosti

Neto plaća 4.400 kn
Maksimalna kreditna sposobnost: ¼ plaće = 1.100 kn
Maksimalan iznos kredita s rokom otplate do 15 godina = 118.000 kn

Iz razgovora s klijentom utvrdili smo starost i razloge nastalih dugovanja. Uvidjeli smo da bi postojala mogućnost nagodbe s ovrhovoditeljima. Klijenta smo uputili u daljnje korake te smo započeli s pregovorima s ovrhovoditeljima. Nakon nekoliko dana, klijentova dugovanja s 171.000 kn umanjena su na 110.000 kn. Određeni ovrhovoditelji bili su spremni na veće iznose otpisa dugovanja.

Ovrhovoditelj Iznos dugovanja u HRK
Dugovanja nakon nagodbe u HRK
Prima Solvent – prodano potraživanje za tekući račun 22.500,00 18.000,00
EOS Matrix – prodano potraživanje za kreditne karticu 7.500,00 6.100,00
Croatia osiguranje – dugovanje po autokreditu 114.000,00 59.000,00
B2 kapital – prodano potraživanje po tekućem računu 750,00 750,00
Optima telekom 2.600,00 2.600,00
Vipnet 2.200,00 2.200,00
HRT 1.200,00 1.200,00
Stambeni kredit 20.776,00 20.776,00
Ukupno 171.526,00
110.626,00

Sada se klijent uklapao u izračune kreditne sposobnosti te smo pristupili prikupljanju potrebne kreditne dokumentacije.

Traženi iznos kredita: 118.000 kn
Troškovi kredita (naknada za obradu kredita, osiguranje kredita): 6.000 kn
Zatvaranja iz kredita: 110.626 kn

Nakon nešto manje od 3 tjedna klijentu je kredit i odobren.

Kako ”izbjeći” prodana potraživanja

Životne prilike nisu uvijek savršene. Brojne su situacije, neplanski troškovi, smanjenja redovnih primanja koje dovode do poteškoća u plaćanju obveza po kreditima, karticama, režijama i slično. Čim se poteškoće pojave, ključno je reagirati odmah.

Potrebno je napraviti plan  primanja za iduće mjesece, a isto tako i plan očekivanih troškova. Ako u idućim mjesecima ne postoji mogućnost podmirenja svih obveza na vrijeme, valja pristupiti rješavanju problema.

Prijedlog
Možda s vjerovnikom možete dogovoriti odgodu plaćanja ili obročnu otplatu dospjelog neplaćenog dugovanja. Ili, pokušajte smanjiti postojeće mjesečne obveze – smanjenjem troškova ili reprogramom/refinanciranjem dugovanja.

Ne zaboravite da se puno više kreditnih mogućnosti nudi se klijentima koji rješenje svoje financijske situacije potraže na vrijeme.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik
Yetunde Kristina Škorić
O autoru Yetunde Kristina Škorić

direktorica podružnice Osijek

Yetunde Kristina Škorić rođena je 05.12.1987. godine. Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Dobar dan imam blokadu od 6300kn. Dali je kod vas moguće dobiti kredit od 20 000kn?

  1. Author

   Poštovani,

   morali bismo najprije provjeriti Vašu kreditnu sposobnosti. Navedena blokada nije prepreka za kredit.

   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 2. POŠTOVANI ZANIMA ME DA LI VI KAO AGENCIJA MOŽETE PRIKUPITI SVU DOKUMENTACIJU ZA KLIJENTA
  KOJI JE UMIROVLJENIK I KOJI JE BLOKIRAN, KAO NPR. OČEVIDNIK FINE, DA BI MOGAO ZATVORITI SVA DUGOVANJA I ODBLOKIRATI RAČUN. HVALA

  1. Author

   Poštovana,

   klijentu možemo pripomoći prikupiti većinu dokumentacije. No,nažalost, dio dokumentacije ipak mora prikupiti sam. Određene institucije i poduzeća ne daju na uvid trećim osobama potrebnu dokumentaciju.

   Za početak bi bilo najbolje da provjerimo klijentova zaduženja i mogućnosti za realizaciju kredita. Za to su nam potrebni dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

Leave a Comment