Smrt dužnika

Smrt dužnika: spriječite nasljeđivanje dugova

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 05/05/2017 / 32 komentar

Riječ „nasljedstvo“ asocira nas na novac, nekretnine, nakit i druge vrijednosti. Zaboravljamo da nasljeđe nakon smrti dužnika predstavljaju i krediti, dugovanja po kreditnim karticama, prekoračenja po transakcijskim računima i slične novčane obveze prema vjerovnicima.

Nasljedno se pravo stječe u trenutku smrti fizičke osobe.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Nasljednik odgovara za dugove dužnika

Kada pokojnik ostavi dugove iza sebe, vjerovnici ravnopravno sudjeluju na ostavinskoj raspravi. Temeljem preostale pokojnikove imovine, vjerovnici imaju pravo na nadoknadu potraživanja.

Nasljednik odgovara za dugove pokojnika do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Ovo trebate znati o osiguranim kreditima

Ponuda dodatnih instrumenata osiguranja gotovinskih kredita razlikuje se od banke do banke. Najčešći sekundarni instrumenti osiguranja kredita su kreditno sposoban solidarni jamac, polica životnog osiguranja, polica osiguranja otplate kredita, oročeni novčani depozit i udjeli u investicijskim fondovima određene poslovne banke.

Kod ugovaranja kredita često se povodimo za najjeftinijim instrumentom osiguranja ne razmišljajući o realnoj cijeni otplate kredita u slučaju da nam se nešto dogodi.

Jamac platac, najjeftinije osiguranje kredita?

Po svemu sudeći najpovoljnije osiguranje kredita bio bi kreditno sposoban solidarni jamac. Kod odabira jamca najčešće se odlučujemo za blisku osobu od povjerenja. U najgorem slučaju otplata kredita past će upravo na jamčeva leđa. Je li to uistinu željeni scenarij za realizaciju kredita?

Zaštitite najdraže

Prilikom ugovaranja police osiguranja života određuje se svota na koju se osigurava „život“ korisnika kredita u slučaju nastupa smrti, trajnog invaliditeta i sl.

Policu života u svrhu osiguranja kredita korisnik može ugovoriti kao riziko životno osiguranje ili kao policu mješovitoga životnog osiguranja. Mješovito životno osiguranje osim osiguranja ima i štednu komponentu te predstavlja osiguranje za slučaj smrti i doživljenja.

Ponuda osiguranja na bankovnom tržištu

Odnos dužnika i vjerovnika na financijskom tržištu podložan je zakonu ponude i potražnje.

U posljednje vrijeme, poučene prošlošću, banke su uvele praksu ugovaranja osiguranja tražbine kredita. Ako klijent prestane plaćati kredit, banka ima pravo preostali iznos kredita naplatiti, tj. regresirati od osiguranja. Ugovaranjem osiguranja u slučaju nastupa privremene potpune nesposobnosti za rad  i prekida radnog odnosa moguće je dodatno proširiti ponudu.

Ostvareni prinosi od štedne komponente police osiguranja neće biti veliki, ali u slučaju nastupa osiguranog slučaja ugovorena osigurana svota najčešće pokriva veći dio iznosa kredita. Polica života stoga predstavlja financijsku sigurnost zakonskim nasljednicima dužnika.

Isplata osigurane svote

Sklapanju ugovora s osiguravajućom kućom potrebno je pristupiti ozbiljno i savjesno. Kvalitetno i prije svega vjerodostojno ispunjen zahtjev za sklapanjem police jamči isplatu osigurane svote.

Nemojte lagati o zdravstvenim problemima (ni kada je riječ o sitnicama kao što su pušenje cigareta, koji kilogram viška, česte glavobolje i sl.), zanimanju kojim se bavite ili hobijima u kojima uživate.

Po ostavinskoj raspravi nasljednik se mora javiti banci ili osiguravajućoj kući kako bi se u roku od mjesec dana podmirilo preostalo dugovanje po kreditnim obvezama pokojnika.

Naplata dugova iz pokojnikove imovine

Vjerovnici, tj. banke, mogu naplatiti zaostali dug iz preostale imovine pokojnika. Bez obzira na to je li riječ o automobilu, stanu, kući, zlatu, umjetninama, pa čak i namještaju, banka ima pravo raspolagati navedenom imovinom sve dok ne naplati potraživanje.

Banka može naplatiti svoja potraživanja temeljem imovine koja je ostala iza pokojnog dužnika samo do visine preostalog duga. Nema pravo zahtijevati od nasljednika vraćanje dugova ako je zaostala imovina manja od visine duga.

Nasljednik otplaćuje preostalo dugovanje

Zakonski nasljednik dužan je banci dostaviti smrtni list, a potom i pravomoćno rješenje o nasljeđivanju. Nakon uvida u tražene dokumente banka će s nasljednicima raspraviti postojeće obveze pokojnika.

Banka može ali nema obvezu s nasljednicima dogovoriti otplatu kredita.

Ako iza pokojnika ne ostane imovina, vjerovnici će pokušati s nasljednicima dogovoriti otplatu preostalih dugovanja.

Potencijalni nasljednici mogu se na ostavinskoj raspravi odreći nasljedstva i tada nisu odgovorni za dugove pokojnika. Taj rizik s kojim je banka dobro upoznata prilikom sklapanja ugovora o kreditu ( gotovinskom, revolving, kontokorentnom i sl.) ujedno je i glavni razlog uvođenja police života kao instrumenta osiguranja kredita!

Odricanje od dugova

Nasljednik se može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda, do trenutka donošenja prvostupanjske odluke. Odricanje vrijedi i za potomke osobe koja se odrekla nasljeđa. Potrebno je napomenuti da se nasljednik koji je već raspolagao dijelom zaostale imovine ne može odreći nasljedstva.

Odricanje od nasljedstva nije djelomično ni kratkoročno. Jednom dana izjava o odricanju od nasljeđa neopoziva je.

Ne možete ustrajati u tome da naslijedite stan čiju je kupnju pokojnik financirao iz kredita banke, a da ne prihvatite otplatu tog kredita.

Naslijedili ste ovrhu?

U ovršnim postupcima nasljednici se nakon smrti najdražih mogu naći u situaciji da odgovaraju za obvezu.

Smrt dužnika prethodi izdavanju rješenja o ovrsi

Ako je dužnik umro prije izdavanja rješenja o ovrsi, ovrha je određena protiv mrtve osobe i kao takva neprovediva. Nasljednici su dužni javnom bilježniku ili sudu koji je izdao rješenje o ovrsi dostaviti smrtni list, obavijest o smrti ili izvadak iz matice umrlih. Dostavljanjem tražene dokumentacije ukida se ovrha na preostalim novčanim sredstvima pokojnika.

Rješenje o ovrsi prethodi smrti dužnika

Po zaprimanju isprave u kojoj je utvrđen datum smrti ovršenika, javni bilježnik ili sud prekinut će ovršni postupak. Nakon zaprimanja javnobilježničkog ili sudskog rješenja o obustavi ovrhe vjerovnik može pokrenuti novi ovršni postupak protiv pokojnikovih nasljednika.

U takvim slučajevima zastarni rokovi ovršnog postupka prema nasljedniku pokojnika ne uključuju prethodnu ovrhu protiv dužnika.

U slučaju nastupa prijevremene smrti korisnika kredita dolazi do izražaja uloga police osiguranja, jer se sredstva iz svote osiguranja za slučaj smrti isplaćuju vjerovniku.

Drugim riječima, prilikom zaduživanja bilo koje vrste, ugovorite policu osiguranja života i time na najelegantniji način zaštitite svoju imovinu i svoje bližnje.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

 

Komentari

 1. Poštovani, moj sin umro je pred 8 godina. Banka traži ovrhom /izdana prije smrti/ naplatu duga od nas roditelja, kao njegovog nasljednika. Moj sin nije bio u radnom odnosu a nije posjedovao ni pokretnu ni nepokretnu imovinu, pa nismo imali ni ostavinsku raspravu. Šta mi je činiti? Hvala, Ines

 2. Poštovani,
  Muž je nakon smrti oca naslijedio 1/3 kuće, druge 2/3 naslijedile su njegova majka i sestra. Kako je otac imao neke dugove, muž je do sada otplatio taj dug te izasao iz blokade (jedino su od njih troje njemu mogli skidati s place i naplatiti dug). U međuvremenu, na kuću je sjela ovrha za dug njegove majke. Zanima me dali nakon smrti majke taj dug može ponovno sjesti na teret mužu?

 3. Dobar Dan imam pitanje dizo bi nenamjenski kredit i u slucaju moje smrti jel bi taj kredit preso na roditelje ili sestru, inace nemam na sebi nikakve imovine niti obitelj
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   imovinu, ali i obveze nasljeđuju odabrani ili zakonski nasljednici. Oni se nasljedstva mogu i odreći pa tako u slučaju smrti korisnika kredita, ne moraju prihvatiti obveze po kreditu koje je on imao.

   Međutim, postoji i mogućnosti osiguranja otplate kredita kod nastupa neke od nepredviđenih okolnosti.Primjerice, u slučaju smrti, bolesti, otkaza i sl., možete osigurati otplatu kredita ugovaranjem polica osiguranja života ili polica osiguranja kredita.

   Javite nam se, možemo Vam pomoći oko odabira najboljeg kredita i osiguranja njegove otplate.

   Izračunat ćemo Vašu kreditnu sposobnost, predložiti Vam nekoliko kreditnih linija i mogućnosti osiguranja kredita. Javiti nam se možete popunjavanjem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani, moj bivši suprug preminuo je nedavno. Iza sebe je ostavio automobil (koji još nije otplaćen) i drugi kredit (nenamjenski, također još neotplaćen). Naše malodobno dijete je jedini nasljednik pa smo na ostavinskoj prihvatili automobil i nastavljamo plaćati kredit za isti. Zanima me što se događa sa drugim kreditom, ako se ne nastavi plaćati (osiguranje je bilo zadužnica i skidanje rate sa plaće-adm. zabrana)?
  Automobil smo prepisali na dijete. Pokojnik nema više ništa na svom imenu.
  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, ne možemo Vam dati konkretan odgovor jer nismo upoznati s cijelim slučajem.
   Najbolje da provjerite s bankom i pravnikom kakve su Vaše obveze temeljem preostale glavnice nenamjenskog kredita.

   Lijep pozdrav

 5. prezadužena sam blokirana i ne vidim izlaz iz ove situacije nemam ništa na sebi u slučaju smrti dali moja djeca nasljeđuju dugove

 6. Poštovana,

  naime ja sam imala punomoč na račun svog dečka koji je nažalost smrtno stradao. Nakon njegove smrti nastala dugovanja na tekučem računu su se naplačivala s moje plače. Rečeno mi je da sam jednako odgovorna za račun kao i vlasnik jer je u ugovoru tako pisalo . Inače nisam nasljednik niti sam bila pozvana na ostavinsku raspravu . Več 10 godina mi se skida s plače trečina a sad četvrtina. Bila sam i blokirana, uglavnom punomoč je prestala s njegovom smrću a mene se i dalje tereti za taj dug. Ono što me zanima je da li je to zakonski opravdano. hvala.

  1. Author

   Poštovana,

   punomoć obično prestaje važiti smrću vlasnika računa.

   Ali sve ovisi o ugovoru koji ste sklopili. Najbolje bi bilo da s tim ugovor potražite pomoć pravnika koji mogu preispitati i provjeriti zakonitost obveza koje su Vam stavljene na teret.

   Lijep pozdrav

 7. Poštovani
  S svojim suprugom imam sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju posto je bolestan i u visokim godinama.Dal poslije njegove smrti Ce biti ostavinska rasprava i dal’ njegova djeca imaju pravo na nekretnine i pokretnine koje ostaju iza smrti mojeg supruga?
  L.p.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, ovo pitanje je pravne struke, što nije u našem djelokrugu poslovanja te Vam nismo u mogućnosti da ti točne odgovore. Pokušajte za savjet potražiti nekog pravnika.

   Srdačan pozdrav

 8. Jedno pitanje moj brat je jamac prijatelju i placao mu par godina kedit ,nema djece nema nasljednika jer nije bio ženjen a bolestan je ako umre prije isplate kredita ko ce dobit taj novac jer nema nasljednika

  1. Author

   Poštovana,

   ako nema nasljednika, onda nitko ne bi trebao naslijediti taj dug.

   Kako se ne bavimo baš pravom i postupcima oko nasljeđivanja, svakako bi Vam savjetovali da detaljnije provjerite kod nekog pravnika.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav, ja sam jedini nasljednik svojih roditelja i nakon smrti oca nasljedio sam pola imovine koju sam poklonio kčeri imam dugovanja koja su prodana agencijama
    Zanima me mogu li oni teretiti kčer samo financijski jer ja nisam vlasnik ničega

 9. Poštovani, suprug i njegov otac su suvlasnici kuće . Njegov otac ima ovrhu na mirovinu zbog neplaćenih kredita . Predlagala sam suprugu da mu otac za zivota prenese vlasništvo nad kućom ,te da on postane jedini vlasnik nekretnine. Otac ima 85 godina i neće stići otplatiti dugove za zivota. Budući da bi prenio vlasnistvo na supruga u trenutku kad već dug postoji, bi li se mogao odreći pokretne imovine i dugova tj ovrhe na ostavinskoj raspravi?
  Tj činom prijenosa vlasništva prenosi li se i dugovanje?
  Ja sam smatrala da se neće morati prihvatiti dug, a suprug se boji da će morati prihvatiti i dugovanja i ako mu otac sad prenese vlasnistvo nad kućom.
  Mozete li mi molim odgovoriti kako vi trebalo postupiti. Unaprijed hvala, Ana Kovačević Topalović

  1. Author

   Poštovana gđo Kovačević Topalović,

   ovo je pitanje za pravnika, stoga Vam neću moći dati točan odgovor. Poznato mi je da se na ostavinskoj raspravi nasljednik može odreći pokretne imovine i dugova. Tako bi se i Vaš suprug, trebao moći odreći nasljeđenog.

   Svakako Vam savjetujem da se javite pravniku s ovim upitom, vjerujem da će Vas ispravno uputiti.

   Srdačan pozdrav

   1. Brat nam osporava ostavinsku raspravu iza oca smatrajuci da je on ulagao u kucu koja je 1/1 na ocu.

 10. Dobro vecer, moj otac je imao hrvatsko drzavljanstvo i bio je na socialnom. Uskoro ce biti jedna ostavinska rasprava u Bosni zbog jedne kuce, koja je prepisana na moga djeda, a moj djed to poklanja mome ocu. A moj otac je preminuo prije nekoliko dana.Kako sam sada saznala, moj otac ima neke dugove na neke mobitel racune u hrvatskoj. Jel ja mogu da nasljedim te dugove kada nasljedim kucu u Bosni??? Hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   žao mi je zbog Vašeg oca.
   Nažalost, nećemo Vam moći pomoći. Predlažem da ovaj upit proslijedite nekom od pravnika. Poznato nam je da zakonski nasljednici, većinom nasljeđuju i imovinu i obveze pokojnika. No, ne znamo na koji je to način riješeno kada je u pitanju nasljedstvo imovine izvan RH.

   Lijep pozdrav

   1. Dobar vam dan, zanima me zakonska osnova i pravovaljanost ovrhe. Pokojni otac mi je imao obrt i nažalost nije bio u mogućnosti platiti mirovinsko i zdravstveno te je kada je navršio 65 godina otišao u starosnu mirovinu. Pri obračunu mirovine nisu mu uračunali u staž razdoblje kada mirovinsko i zdravstveno nije platio. Vezano za zadnje tri godine i neplaćanja sud je donio rješenje o ovrsi i s provodila se ovrha vezano za staž koji mu nije priznat za mirovinu. U međuvremenu je prije smrti pokojni otac podmirio veći dio potraživanja za taj ne priznati staž tako da je uplatio više nego li iznosi glavica tako da je ostalo još potraživanja zahvaljujući kamatama. Vezano za sve to ostaje ovrha za ostatak a da njemu ni po izvršenoj uplati za mirovinsko koje mu nije ni prije bila priznato za mirovinu nije ni tada uračunato u mirovinu za života. Da li je to uredu da se naplati nešto što nije priznato kao staž i da se zbog toga cijelo vrijeme s provodi ovrha.

    1. Author

     Poštovani,

     kako nije u našem djelokrugu rada, nismo upoznati sa svim propisima i zakonima vezano za problem koji Vas muči. Najbolje bi bilo da se posavjetujete s nekim pravne struke. Vjerujem da će imati odgovor na Vaše pitanje.

     Lijep pozdrav

 11. Molim vas samo da mi pojasnite otac mi je preyelio prije 3mjeseca imao je kredit a isto tako policu osiguranja nije imao nesto puno za vratit mozda oko 2000

  1. Author

   Poštovana,

   najbolje da provjerite s osiguravajućim društvom gdje je Vaš otac imao osiguranje. Oni će Vas informirati da li je polica aktivna i imate li pravo na isplatu osigurane svote.

   Srdačan pozdrav

   1. Postova i, mama mi nasljeduje dugove od ocuha koji je nazalost smrtno stradao a nisu bili vjenčani i mama nije sklapala nikakve ugovore dali je to zakonski, hvala

    1. Author

     Poštovani,

     koliko nam je poznato Vaša majka nije u obavezi prihvatiti nasljedstvo, niti imovinu niti obveze. Kako nismo pravnici, savjetujem Vam da se svakako obratite pravniku za više informacija.

     Lijep pozdrav

 12. Postovani imam pitanje ? Moja majka je neodgovorna u smislu financija nazalost te nema u ovom trenutku nijakvu imovinu koju bi mozebitnom smrcu ostavila meni ali ima financijske dugove u smislu kredita pa me zanima dali ja naslijedjujem njezine financijske dugove koje nisu nastale mojom krivnjom naravno…znaci u ovom trenutku nema imovine koju bi ostavila meni… imala je imovinu prije 20 i vise godina ali ta imovina nije bila vezana ovim kreditom ali je prije znaci 20 i vise godina dala meni tu imovinu (koju sam prodao) dali to ima veze sa ovim kreditom u sadasnjosti koji nema nikakve veze sa tom imovinom od prije 20 i nes godina ako bi mogli mi odgovorit hvala

  1. Author

   Poštovana,

   zakonski nasljednici nasljeđuju i imovinu i obveze pokojnika. Tako da bi Vi, kao njezin nasljednik bili odgovorni i za dugovanja koja su preostala. No, u većini slučajeva postoji mogućnost da se nasljednici odreknu nasljedstva. O ovome se svakako više informirajte kod nekog pravnika koji će Vas uputiti u mogućnosti i načine istoga.

   Srdačan pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!