Rizici zaduživanja

Kreditiranje—tri rizika zaduživanja

Savjeti / Nikolina Erbežnik / 13/10/2017 / 0 komentar
  • kamatni izračun
  • valuta
  • instrumenti osiguranja

Promjenjiva ili fiksna kamatna stopa

Potaknuti lošim iskustvom vezanim uz otplatu kredita ugovorenih uz promjenjivu kamatnu stopu, građani su se okrenuli sigurnijem načinu zaduživanja, pa se sve češće ugovaraju krediti uz fiksnu kamatnu stopu. Pojmom fiksna kamatna stopa označavamo ugovorenu godišnju kamatnu  stopu koja je ista za cijelo razdoblje otplate kredita. Posljednjih se godina u ponudi banaka javlja kombinirana kamatna stopa.

Kod kombinirane kamatne stope klijent u početnom razdoblju otplate ugovara fiksnu kamatnu stopu, dok je u drugom dijelu otplate kamatna stopa promjenjiva. Ovisno o preferencijama klijenta, u većem broju hrvatskih banaka moguće je ugovoriti kredit uz  promjenjivu, fiksnu ili kombiniranu kamatnu stopu.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Na primjeru ponuda četiriju hrvatskih banaka, prikazati ćemo iznos ukupno uplaćene kamate banci, po kreditu koji se ugovara uz fiksnu kamatnu stopu. Zbog jednostavnosti pregleda u primjerima su navedeni samo kamatni troškovi.

PARAMETRI Banka 1 Banka 2 Banka 3 Banka 4
Iznos kredita 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
Rok otplate 10 godina 10 godina 10 godina 10 godina
Nominalna kamatna stopa 6.90 % 7.58 % 7.65 % 5.49 %
Mjesečni anuitet 173,39 € 178,68 € 179,23 € 162,72 €
Ukupno plaćena kamata 5.806,87 € 6.441,55 € 6.507,50 € 4.525,81 €

Iz priložene je tablice vidljivo da u hrvatskim bankama postoje znatne razlike u visini fiksnih kamatnih stopa uz koje se ugovaraju krediti. Stoga, ako građani ugovore kredit u visini od 15.000 eura na rok otplate 10 godina, ovisno o odabiru kreditne linije uplatiti će banci i do 1.000 eura više kamata.  

Prilikom realizacije kredita građani moraju odlučiti između promjenjive i fiksne kamatne stope, a pri odabiru promjenjive kamatne stope važno je odabrati pravi faktor promjenjivosti. S obzirom na to da se veliki broj građana odlučuje za ugovaranje fiksnih kamatnih stopa, bazirat ćemo primjere upravo na fiksnoj kamatnoj stopi za cijeli rok otplate kredita.

Kada krenu u realizaciju kredita, građani često ne razmišljaju o visini kamate koju će kroz određeni vremenski rok uplatiti banci.

Nominalna kamatna stopa 8,28% 7.95%
Naknada za obradu kredita 900,00 HRK 600,00 HRK
Dodatni instrumenti osiguranja nema depozit 12.000 HRK
Efektivna kamatna stopa 8,78% 8,85%
Mjesečni anuitet 1.473,75 HRK 1.452,76 HRK
Isplata iz kredita 119.100 HRK 107.400 HRK
Ukupno plaćena kamata 56.869,67 HRK 54.331,41 HRK

Instrumenti osiguranja

Također, jako je važno znati uz koje dodatne instrumente osiguranja građani ugovaraju kredit, jer to utječe na iznos sredstava koje će dobiti na korištenje prilikom isplate kredita. U navedenom se primjeru kao instrument osiguranja koristi novčani depozit, koji iznosi 10% iznosa kredita. Što to zapravo znači? Na taj je način banka osigurala 10% iznosa kredita u slučaju da korisnik kredita nastrada, dobije otkaz, koristi bolovanje ili iz nekog drugog razloga nije u mogućnosti podmiriti svoje financijske obaveze.

No, za isti iznos premije korisnik je mogao osigurati 100% iznosa kredita u slučaju stradavanja, a za neznatno višu premiju mogao se osigurati i u slučaju nastupa financijskih poteškoća.

Kunski kredit ili kredit uz valutnu klauzulu?

Iako aprecijacija (jačanje) domaće valute može značajno olakšati otplatu kredita ugovorenog uz valutnu klauzulu u eurima, građani se boje deprecijacije (obezvređivanje) kune, koja kao što je vidljivo iz primjera, može znatno povećati njihove mjesečne obveze. Izbjegavanje valutnog rizika u otplati kredita razumno je za sve dužnike čiji su prihodi u kunama. No, ugovaranje osiguranja otplate kredita u eurima pruža sigurnost u slučaju deprecijacije, a može znatno pojeftiniti kredit u slučaju aprecijacije tečaja.

PARAMETRI Banka 1 Banka 2
Iznos kredita 15000 15000
Rok otplate 10 godina 10 godina
Nominalna kamatna stopa 8,28% 7.95%
Mjesečni anuitet 184,22 181,6
Iznos anuiteta u HRK na dan isplate 1.381,65 HRK 1.362,00 HRK
Iznos anuiteta u HRK uz deprecijaciju tečaja za 10% 1.519,82 HRK 1.498,20 HRK

Iako su naknade za obradu kredita najčešće fiksne i ne prelaze iznose do 1.000 kuna, još uvijek postoje banke koje bi na iznos kredita od 120.000,00 kuna naplatile naknadu i do 2.400,00 kuna.

Pridodamo li tome troškove ovjere ugovora o kreditu i instrumenata naplate koji iznose i do 600,00 HRK za nenamjenske kredite, jasno je da se iznos ugovorenog kredita može znatno razlikovati od iznosa sredstava isplaćenih na račun korisnika kredita.

Kad bi građani izdvojili samo jedan sat svog dragocjenog vremena i posjetili ured Progreso grupe, uštedjeli bi novac i vrijeme, jer ne bi lutali od banke do banke u potrazi za informacijama koje možda znaju, a možda i ne znaju protumačiti.

Posredovanje pri realizaciji kredita se ne naplaćuje, a s obzirom na to da Progreso grupa ima ugovor s dvadesetak banaka, ležerno prepustite odabir najpovoljnijeg kredita u ruke naših kreditnih posrednika i mirno spavajte.■

Autor teksta: Nikolina Erbežnik

Podijelite članakNe preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

 

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!