Informativna lista HNB

Informativna lista HNB-a

U Savjeti od Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.3 Comments

Radi što bolje transparentnosti i lakšeg pronalaska informacija, HNB je objavio informativnu listu ponude kredita. Ova lista na jednostavan i pregledan način nudi podatke o trenutnoj tržišnoj ponudi kredita. Kako je i navedeno u priopćenju HNB-a, lista sadržava samo osnovne informacije o pojedinim vrstama kredita, a ne sve informacije potrebne za odluku o izboru najpovoljnijeg kredita.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Zastupljene su one vrste kredita koje potrošači najčešće realiziraju, a to su:

 • gotovinski nenamjenski krediti
 • krediti za kupnju motornih vozila
 • krediti za obrazovanje
 • hipotekarni krediti
 • stambeni krediti za kupnju nekretnina
 • stambeni krediti za adaptaciju nekretnina

Za svaku navedenu vrstu kredita moguće je saznati maksimalan iznos kredita koji određena banka nudi, rok otplate, vrstu (fiksna, promjenjiva ili kombinirana) i način promjene kamatne stope, fiksnu maržu banke za kredite s promjenjivom kamatnom stopom te visinu naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita.

Informacije koje lista sadržava već otprije su dostupne na internet portalima i stranicama svake pojedine banke. Razlika je u tome što sada te informacije potrošači mogu pronaći u preglednijem obliku.

Potaknuti pitanjima potrošača, donosimo vam odgovore o tome može li ova lista definirati ”formule” ključne za izbor kredita.

Kako odabrati kredit

Zbog jednostavnosti korištenja, lista zasigurno može pripomoći pri djelomičnoj usporedbi i izboru željenog kredita. Ako znate koji iznos kredita vam je potreban kao i rok otplate, lako ćete doći do odgovora koje banke vam to mogu ponuditi. Odmah možete saznati odobravaju li se takvi kreditu uz fiksnu ili možda uz promjenjivu kamatnu stopu. Isto tako, moći ćete se informirati i koliko bi vas taj kredit trebao koštati.

Primjer

  Banka A Banka B Banka C Banka D
Iznos do 200.000 kn 240.000 kn 220.000 kn 220.000 kn
Rok otplate do 84 mjeseca 120 mjeseci 144 mjeseca 180 mjeseci
EKS 7,03% 8,61% 6,99% 7,59%
Kamatna stopa kombinirana fiksna promjenjiva fiksna
Potreban vam je kredit od 150.000,00 kn s rokom otplate do 10 godina. Prema informativnoj listi, trenutno više od 15 banaka nudi ovakav kredit. Hoćete li banku odabrati po tome nudi li fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu? Hoćete li odabrati onu banku koja nudi najmanji EKS? Ili ćete odabrati banku prema veličini ili prema preporuci kolege?

Ovakvi odabiri kredita najčešće završe neuspješno; ili budete odbijeni ili ne ostvarite uvjete koje ste očekivali.

Nepotpune informacije vode krivom odabiru

Informacije koje možete saznati putem ove liste ili na nekim drugim internet portalima nikako ne smiju biti temelj za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg kredita. Usporedba djelomično dostupnih podataka nije kvalitetna za pravi odabir.

Iz prakse nam je poznato da klijenti nerijetko rade usporedbe kredita samo prema nominalnoj kamatnoj stopi ili efektivnoj kamatnoj stopi (EKS-u). Znajući da EKS odražava cijenu traženog kredita, podatak o njegovoj visini klijenti smatraju ključnim kod izbora kredita.

EKS odnosno efektivna kamatna stopa je mjerilo ukupno plaćenih troškova po kreditu te se sastoji od nominalne kamate i ostalih pripadajućih naknada ili provizija koje dužnici plaćaju banci za odobrenje kredita. To su: naknada za obradu kredita, uplata depozita kao osiguranja kredita, naknade za vođenje kreditne partije i slično. Za detalje pogledajte članak o efektivnoj kamatnoj stopi na našem blogu.

No, klijentima je manje poznato da neki troškovi kredita ipak nisu uključeni u EKS. To su svi oni troškovi koji se ne mogu predvidjeti u trenutku kreiranja ponude kredita kao što su primjerice promjene u visini kamatne stope ili promjene tečaja za kredite u stranoj valuti. Osim toga, EKS ne sadržava troškove osiguranja kredita, više kamatne stope za klijente koji ne udovoljavaju osnovnim uvjetima kredita, troškove prikupljanja dokumentacije potrebne za kredit, troškove procjene nekretnine, troškove javnog bilježnika i sl.

Primjer

Koristeći informativnu listu, klijent je pronašao informacije prema kojima banka A nudi iznos kredita koji je njemu potreban. Odgovara mu i navedeni rok otplate. Usporedbom kreditne linije banke A i kreditne linije ostalih banaka, klijent je utvrdio da banka A ima najmanji EKS. Zbog toga je odlučio svoj kreditni zahtjev predati upravo u banku A.

Traženi iznos kredita je 200.000,00 kn s rokom otplate 10 godina. EKS za ovaj kredit iznosi 7,90%. U banci saznaje da je ugovaranje osiguranja otplate kredita uvjet za realizaciju kredita. Premija za ovo osiguranje iznosi 12% iznosa kredita tj. 24.000,00 kn. Po konačnoj otplati kredita, uplaćeni iznos premije nije povratan. Ovaj trošak nije bio uključen u EKS naveden u ponudi banke.

Potrebno je poznavati sve uvjete odobravanja kredita

Prvi korak koji omogućuje pravilnu usporedbu kredita na tržištu je poznavanje uvjeta određenih banaka. Tek kada znate u kojim bankama baš vi (vaš bonitet, vaš poslodavac i vaša kreditna sposobnost) zadovoljavate uvjete za kredit, možete analizirati ponude za koje ste se „kvalificirali“. Tada visina kamatne stope i EKS-a ima neko značenje za vas, jer tu kamatu i taj EKS možete ostvariti upravo vi osobno, a ne netko za koga je informativna lista rađena, tj. bilo tko.

Kada idete obrnutim redoslijedom i prvo odaberete banku, bez poznavanja njezinih detaljnih uvjeta, riskirate puno izgubljenog vremena, truda i novca prikupljajući potrebnu dokumentaciju za kredit. Provodite slobodno vrijeme na razgovore s kreditnim savjetnicima, da biste na kraju doznali da uopće ne zadovoljavate uvjete kredita u toj banci. Podatak da ta banka možda nudi najmanji EKS za vas je u tom slučaju besmislen.

Najpovoljniji kredit baš za mene

Kada bi definirali pojam najpovoljnijeg kredita to bi sigurno bio kredit

 • s najmanjim troškovima
 • s najmanje plaćenom kamatom
 • s najmanjim valutnim rizikom
 • s najmanjim rizikom od povećanja kamatne stope
 • s najbržom realizacijom
 • s najmanje utrošenog vremena za njegov pronalazak

Ranije spomenuta ”formula” za odabir najpovoljnijeg kredita počiva na iskustvu prepoznavanja potreba i preferencija tražitelja kredita kao i na poznavanju svih kreditnih parametara, načina izračuna kreditne sposobnosti i procedura odobravanja kredita. Vremenski proces od utvrđivanja potrebe za kreditom do konačne realizacije sveden je na minimum.

Koristeći se ovom ”formulom” i načinom usporedbe i odabira kredita, svaki klijent može biti siguran da je pronašao kredit koji je u danom trenutku najpovoljniji baš za njega a ne za bilo koga. (za njegove roditelje, za njegovog susjeda ili poznanika s posla)

potrebe * preferencije *
kreditna sposobnost (primanja + poslodavac + SRI + HROK + članovi kućanstva + postojeće obveze) *
iskustvo (usporedba + odabir + procedure odobravanja + kreditna analiza) = najpovoljniji kredit
Primjenjujući znanje i iskustvo stečeno dugogodišnjom suradnjom s bankama na hrvatskom tržištu, Progreso savjetnici poznaju i u svome radu se služe ”formulom” za kreiranje ponude najpovoljnijeg kredita.■

Image courtesy of Freepick.

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

direktorica podružnice Osijek

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine. Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

 

 

Komentari

 1. Mučim se da nađem banku koja bi mi dala kredit za zalog. Ja sam neklasičan slučaj: švicarski građanin sa stalnim boravkom u RH, posjedujem u Hrvatskoj kuću na osnovu koje sam dobio boravak i apartman u Poreču. Imao bih priliku da kupim susjedni apartman, ali mi nedostaje ca 40.000 €. Apartman koji već posjedujem je površine 77m2, obnovljen i vrijedi najmanje oko 100.000 €. Penzioner sam, godište 1943. Mirovinu dobivam direktno iz Švicarske. Ja bih dao u zalog postojeći apartman za kredit od 40.000 € koji bih isplatio u roku od 24 mjeseca sa fiksnom kamatnom stopom.
  P.S. ime i prezime su pseudonimi, e-mail adresa postoji. Molim za razumjevanje!

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, prema navedenim podacima, nemate uvjete za kredit. Ono što Vas u većini kreditnih linija ograničava su godine.
   Ovo što ste spomenuli, kredit samo uz zalog, bez provjere kreditne sposobnosti, više se ne odobravaju bez provjere kreditne sposobnosti. Točnije, nije moguće dati nekretninu pod zalog bez zadovoljavanja osnovnih uvjeta kreditnog boniteta (visina primanja, godine života, postojeće obveze) u banci.

   Također, stambeni krediti odobravaju se do najduže 75 godine života, a iznos nenamjenskog kredita koji bi mogli realizirati nije dovoljan za kupnju apartmana.

   Lijep pozdrav

Leave a Comment