Jamstvo i sudužništvo

Sve što ste htjeli znati o jamstvu i sudužništvu

U Savjeti od Vera Maroshi50 Comments

U slučaju kada kreditna sposobnost ne udovoljava kriterijima, korisnik kredita može banci ponuditi sudužnika ili jamca. Zajedno s korisnikom kredita, jamac i sudužnik solidarno jamče banci za redovitu otplatu kredita te daju suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita banka može od njih naplatiti svoja potraživanja.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Kreditna sposobnost sudužnika i jamca

Kreditna sposobnost sudužnika i jamca umanjuje se za anuitet kredita dužnika. Koliko će točno sudužništvo ili jamstvo utjecati na kreditnu sposobnost ovisi o vrsti kredita po kojoj je osoba jamac ili sudužnik, urednosti otplate samog kredita, iznosu preostale glavnice kredita i banci u kojoj osoba predaje zahtjev za kredit.

S jedne strane, banke blagonaklono gledaju na solidarna jamstva po stambenim ili hipotekarnim kreditima jer su takvi krediti dodatno osigurani i nekretninom, dok su s druge strane mjesečni anuiteti po takvim kreditima najčešće dosta veliki.

Primjeri:

kako anuiteti jamstva utječu na kreditnu sposobnost

Klijent ostvaruje prosječna mjesečna primanja u visini 5.000,00 kn. U otplati ima kredit s anuitetom od 1.000,00 kn te je jamac po kreditu gdje je anuitet 500,00 kn.

Banka A umanjuje kreditnu sposobnost potencijalnog korisnika kredita, koji je sudužnik po stambenom kreditu, za ½ iznosa mjesečnog anuiteta po sudužničkom kreditu.

Banka B umanjuje kreditnu sposobnost potencijalnog korisnika kredita, koji je jamac po gotovinskom kreditu, za 1/6 iznosa mjesečnog anuiteta po jamstvenom kreditu.

Banka C umanjuje kreditnu sposobnost potencijalnog korisnika kredita, koji je jamac po hipotekarnom kreditu, za cijeli iznos mjesečnog anuiteta po jamstvenom kreditu.

Banka A Banka B Banka C
Kreditna sposobnost 566.66 kn 750,00 kn 666,00 kn
Primjer: kako anuiteti sudužništva utječu na kreditnu sposobnost

Klijent ostvaruje prosječna mjesečna primanja u visini 5.500,00 kn. U otplati ima kredit s anuitetom od 1.000,00 kn te je sudužnik po kreditu gdje je anuitet 1.500,00 kn.

U banci A kreditna sposobnost iznosi 1/3 mjesečnih primanja. Obveze po sudužništvu gledaju se u visini 50% anuiteta.

U banci B socijalni minimum iznosi 3.000,00 kn, a obveze po sudužništvu gledaju se u visini 100% anuiteta.

U banci C kreditna sposobnost iznosi 1/3 mjesečnih primanja. Obveze po sudužništvu gledaju se u visini 100% anuiteta.

Banka A Banka B Banka C
Kreditna sposobnost 83,33 kn 1.000,00 kn 0,00 kn

Sudužnik ili sudionik u stambenom kreditu

Sudužnik povećava kreditnu sposobnost dužnika. Zbroj visine primanja dužnika i sudužnika definira mogući iznos kredita.

Banka dobiva sigurnost otplate kredita samom činjenicom da je supružnik svjestan postojanja kredita, te se stoga supružnici uvode u ugovor o kreditu kao sudionici.

Primjer:

Dužnik ostvaruje neto plaću u iznos od 3.600,00 kn. Prema uvjetima banke, kreditna sposobnost dužnika je 1/3 njegovih primanja što iznosi 1.200,00 kn. Traženi iznos stambenog kredita je 350.000,00 kn uz rok otplate 30 godina. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 4,50%. Anuitet za navedeni iznos kredita iznosi 1.773,40 kn. Kako dužniku nedostaje 573,40 kn kreditne sposobnosti za realizaciju željenog iznosa, tako u kredit mora uključiti sudužnika.

Kod stambenih kredita nije obvezno sudužništvo supružnika ako korisnik kredita ispunjava tražene uvjete kreditne sposobnosti, ali politika poslovanja većine banaka je takva da se supružnik uvodi u kredit.

Banka dobiva sigurnost otplate kredita samom činjenicom da je supružnik svjestan postojanja kredita, te se stoga supružnici uvode u ugovor o kreditu kao sudionici.

U kreditnom izvješću sudionika stambeni kredit nije vidljiv te mu ne umanjuje kreditnu sposobnost.

Naravno, svakoj je banci cilj osigurati redovitu otplatu kredita. Uplatom mjesečnih anuiteta na račun kredita banci se plaća kamata, točnije banka naplaćuje cijenu pozajmljivanja novca. Stoga će banka kredit osigurati svim instrumentima koji se nalaze na raspolaganju, uključujući i supružnika. Kredit je vidljiv u kreditnom izvješću sudužnika.

Jamac platac u gotovinskom kreditu

Jamac je osoba koja dužniku u trenutku realizacije kredita ne povećava kreditnu sposobnost, nego nadopunjava neki od uvjeta u kreditu koje dužnik samostalno ne zadovoljava.

Primjer
Banka prema redovnim uvjetima kreditira osobe koje su zaposlene u poduzećima s minimalno 10 zaposlenih. Ako tražitelj kredita radi u poduzeću s manjim brojem zaposlenih, banka će zatražiti uključivanje jamca u kredit.

Svi oni koji su barem jednom predavali zahtjev za kredit znaju da se tom prilikom popunjava jedan općeniti upitnik. Potrebno je navesti osnovne podatke o članovima kućanstva; jesu li zaposleni, u mirovini, kolika mjesečna primanja ostvaruju i sl.

Banke žele, trebaju i imaju pravo znati s kim sklapaju ugovor. Istodobno, banke dobivaju uvid u potencijalne sekundarne instrumente osiguranja, sudužnike i jamce.

U posljednje vrijeme prilikom odobravanja gotovinskog kredita, banke često u kreditni aranžman  traže i takozvane formalne sudužnike/jamce platce – članove obitelji ili članove kućanstva. Pritom je važno da je riječ o osobi koja ostvaruje redovita mjesečna primanja, dok sama kreditna sposobnost i zaduženost jamca platca nije relevantna. Zbog manjih provjera kreditne sposobnosti jamca, potrebno je dostaviti i manje kreditne dokumentacije. Najčešće je to samo zadnja platna lista  ili odrezak od mirovine jamca te kopija osobne iskaznice.

Slabo poznate činjenice o jamcima platcima

Zanimljivo je da se jamci platci traže za korisnike kredita koji i samostalno zadovoljavaju kriterije kreditne sposobnosti. Klijenti samci, identične kreditne sposobnosti nerijetko samostalno realiziraju kredit.

Banka osim jamca platca, može zatražiti i supsidijarnog jamca.

Kod supsidijarnog jamstva, banka najprije mora zatražiti izvršenje obveze od dužnika, a u slučaju da to ne uspije, onda tek može tražiti da dospjelu obvezu plati jamac.

Za razliku od supsidijarnog jamca, solidarni jamac ili jamac platac odgovara za obveze kao i dužnik te banka, u isto vrijeme, za plaćanje dospjele obveze može teretiti i dužnika i jamca.

Jamstvo ili sudužništvo koje predstavlja formalnost vidljivo je u kreditnom izvješću, te često i nije toliko benigno jer umanjuje kreditnu sposobnost osobe koja je solidarno jamčila.

Na koji način sudužnici i jamci mogu do vlastitog kredita

Često se sudužnici i jamci nađu u situaciji da je rata kredita za koju su solidarno jamčili čak i  veća od njihovih mjesečnih primanja. Kada se oni sami nađu u potrebi za posuđivanjem novca od banaka, nisu u mogućnosti realizirati kredit.

Ako se kredit za koji ste solidarno jamčili ne otplaćuje redovito, nažalost, postoji tek nekoliko mogućnosti. Najčešće rješenje je da solidarni jamac zatvara kredit.

Često klijenti odgađaju refinanciranje „tuđeg“ kredita. Ako znate da osoba za koju ste jamčili neće u bližem roku nastaviti otplatu, nužno je refinancirati taj kredit prije nego vaše kreditno izvješće postane crveno.

U slučaju da ste kao jamac otplatili djelomično ili u cijelosti dužnikovu obvezu, imate pravo od dužnika zatražiti povrat sredstava. Važno je da u trenutku isplate dugovanja od banke zatražite potvrdu o ispunjenju duga i poduzmete potrebne radnje za naplatu dugovanja od dužnika.

Ovo trebate znati ako se kredit otplaćuje neuredno

Aneksom ugovora za svega nekoliko stotina kuna moguće je maknuti teret solidarnog jamstva. Potrebno je ponuditi neki drugi sekundarni instrument osiguranja.

Možda je osoba za koju ste solidarno jamčili u mogućnosti ponuditi novog jamca ili sudužnika? Možda može reprogramirati kredit u drugoj banci? Je li uz kredit bilo uplaćeno osiguranje otplate kredita?

Određene banke imaju sluha za klijente koji su dovedeni u nezavidnu situaciju zahvaljujući jamstvu ili sudužništvu. Većina banaka je iznimno osjetljiva na neurednosti u otplati i ne dopušta realizaciju novog kredita. Postoje banke koje u startu zahtijevaju zatvaranje neurednog kredita.

Postoje banke koje će umanjiti vašu kreditnu sposobnost za cijeli iznos anuiteta po kreditu koji se neuredno otplaćuje, no istodobno će vam dopustiti realizaciju novog kredita, s obzirom na to da niste vi taj koji je neuredan klijent.

Riješite se tereta solidarnog jamstva zauvijek

 • umorni ste od plaćanja tuđeg kredita?
  dosta vam je opomena koje stižu poštom, telefonskih poziva iz banke, izgubili ste „prijatelja“ koji se našao u teškoj situaciji, otplatili ste i previše kamate
 • pokušali ste realizirati kredit kojim biste zatvorili postojeći za koji ste solidarno jamčili, a neuredan je u otplati
 • nemate dovoljno visoka primanja?
  postoji mogućnost da povećamo vaš prihod ako vam poslodavac uplaćuje prijevoz, terenske dodatke, prigodne nagrade i sl.
 • na porodiljinom ste i trenutačno niste kreditno sposobni?
  moguće je realizirati kredit na porodiljinu naknadu ili na visinu primanja koja ste ostvarivali prije uzimanja porodiljinog dopusta.
 • zbog neredovite otplate kredita nalazite se na listi neurednih platiša?
  sjela vam je ovrha jer uz svoj kredit niste mogli otplaćivati kredit po kojem ste jamčili? Moguće je reprogramirati oba ili više kredita.
 • kredit po kojem ste jamčili uredno se otplaćuje, ali je mjesečni anuitet visok i niste kreditno sposobni?
  postoji mogućnost da se mjesečni anuitet po kreditu po kojem ste solidarno jamčili ne uvodi u procjenu vaše kreditne sposobnosti.

Izbor pogodnog trenutka i  prave poslovnice određene banke

Plasiranje kredita je dinamičan proces koji prati zahtjeve tržišta, provedbu planova i politike uprave banaka. U Hrvatskoj posluje 29 banaka, 1 štedna banka, 5 stambenih štedionica, d.o.o. poduzeća i kreditne unije koje se bave financiranjem stanovništva. Svaka od njih ima po nekoliko kreditnih linija.

Svaki odlazak u pogrešnu banku i svaka odbijenica nije štetna samo za vaše psihičko zdravlje nego se bilježi i u kreditnom izvješću. Negativno utječe na predavanje novog zahtjeva za kredit i dodatno diže cijenu kredita koji ćete vraćati ako ga uspijete realizirati. Ako vam je potrebna stručna financijska pomoć, kreditni savjetnici Progreso grupe imaju rješenje za takve situacije.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik
Autor teksta: Vera Maroshi

Komentari

 1. Dali osoba koja ima otvorenu vlastiti firmu može biti jamac za kredit?

  1. Poštovana,

   svaka banka ima svoje uvjete i procedure oko uključivanja jamca u kredit. Najbolje da provjerite s bankom u kojoj biste trebali biti jamac.

   Lijep pozdrav

 2. Primjer:
  Htio bih dignuti kredit da mjesečna rata bude 4000 kn na 30 godina. Na osnovu moje plaće kredit mogu dignuti s mjesečnom ratom od 3500 kn stoga mi treba sudužnik. Htio bi da mi žena bude sudužnik, ali ona se ne može računati jer nema ugovor za stalno.

  Uzimam prijatelja za sudužnika i ispunjavam uvjete za traženi kredit.

  Nakon godinu dana, žena dobiva posao za stalno i želim osloboditi prijatelja od svih obaveza (da promjenim sudužnika na ženu), da li je to moguće napraviti?

  1. Poštovani,

   sve ovisi o poslovnoj banci i njihovim procedurama rada. To bi bilo najbolje da provjerite s njima.
   No, Vaša supruga, iako nema stalno zaposlenje, možda Vam i može biti sudužnik. Određene banke odobravaju kredite i zaposlenima na određeno.

   Ako Vam bude potrebna pomoć oko pronalaska željenog kredita, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 3. Poštovani,

  da li osoba koja vec ima 2 vrste kredita koji se uredno otplaćuju (kredit za auto + brza pozajmica) može nekome biti sudužnik u realizaciji stambenog kredita te da li toj osobi ikako diže kreditnu sposobnost??

  Srdačan pozdrav,

  1. Poštovani,

   podaci koje ste nam dostavili nisu dostatni za provjeru kreditne sposobnosti. Također, kreditna sposobnost razlikuje se od banke do banke tako da Vam ne možemo reći da li bi osoba iz Vašeg primjera mogla biti sudužnik.

   Srdačan pozdrav

 4. Poštovani,moj muž je jamac i problem je sto nositelj kredita ne placa redovito pa nam je radi njega račun svaki par mjeseci u blokadi,dali postoji mogućnost da se raskine ugovor o kreditu?

  1. Poštovana,

   kada dužnik neredovito plaća kredit, banka koristi i ostale instrumente osiguranja kako bi naplatila dospjelo potraživanje. U Vašem slučaju, taj instrument osiguranja je jamstvo Vašeg supruga. Kada niti dužnik niti Vaš suprug ne bi podmirivali dospjele obveze po kreditu, banka može otkazati ugovor o kreditu i u cjelosti kredit poslati na naplatu. Pokušajte s dužnikom provjeriti postoji li mogućnost da on taj kredit reprogramira ili refinancira kako bi si olakšao plaćanje istoga.

   Srdačan pozdrav

 5. Dan
  Ja sam jamac po kreditu za refinanciranje roditeljima. Kredit je bio oko 100.000 eura kuca im je pod hipotekom. Period odplate je na 25 godina. Plaćeno je nekih 20.000eura i jos se plaća nekih 16 godina. Mene zanima kakve sve solucije postoje da nisam ja više jamac. Dali se moze na temelju plaćenih 20.000 eura mene maknut?
  Dali postoji neko riješenje?

  1. Poštovani,

   u određenim situacijama moguće je promijeniti instrumente osiguranja kredita, odnosno, u Vašem slučaju, Vas rasteretiti od obveze jamstva. No, imate li i Vi mogućnosti za to, najbolje bi bilo provjeriti s poslovnom bankom u kojoj je ugovoren kredit.

   Srdačan pozdrav

 6. Poštovani,

  supruga i ja dižemo stambeni kredit, ja ću biti sudužnik i potrebno nam je životno osiguranje u slučaju smrti ili trajne invalidnosti kao još jedno osiguranje kredita. Znam da se to osiguranje plaća uz kredit, zanima me jel taj iznos refundabilan kada se otplati kredit? Radi se o iznosu od 15 tisuća kuna što nije malo za dvije plaće od 4 tisuće kuna.

  1. Poštovani,

   ako je riječ samo o osiguranju za slučaj smrti ili trajne invalidnosti, onda takav iznos najčešće nije povratan po otplati kredita. No, ukoliko je riječ o osiguranju i za slučaj smrti i doživljenja, onda se uplaćeni iznosi obično vraćaju (ako su za to ispunjeni svi uvjeti). Najbolje provjerite u banci o čemu se točno radi.

   Srdačan pozdrav

 7. Poštovani,

  Predao sam kreditni zahtjev u Erste banci za zatvaranje dva kredita koja imam kod njih. Jedan 1630 kn (jos 8 godina) i drugi 705 kn (jos jednu godinu) uz dodatnu isplatu nekih 35000 kn. Uz to imam auto kredit u Splitskoj banci na 2200 kn (jos 6 godina). I sad me traže sudužnika ili jamca (nisam bas siguran sad) za ovaj reprogram po kreditima iz Erste banke. Supruga je pristala međutim ona je zaposlena na određeno. Radi u toj firmi nekih 7 mjeseci sad uz produživanje ugovora, zadnji na mjesec dana. Zanima me da li je to problem u Erste banci za odobravanje kredita odnosno da li treba i kakve uvjete ispunjavati sudužnik/jamac?

  Unaprijed hvala na odgovoru

  1. Poštovani,

   najbolje da ovaj upit uputite Erste banci. Ona je upoznata u cjelosti s Vašim kreditnim zahtjevom i zna kakav sudužnik odnosno jamac treba biti.

   Srdačan pozdrav

 8. Postovani!

  Moj decko i ja zivimo u izvanbracnoj zajednici duze od tri godine. Decko bi digao stambeni kredit za izgradnju kuce. Vlasnik zemlje i zapocete gradnje sam ja.
  Da li je moguce staviti tu kucu pod hipoteku nakon izgradnje? Te da li je potrebno da on bude suvlasnik kuce ?

  1. Poštovana,

   ako bi Vaš izvanbračni partner bio nositelj kredita, Vi biste morali dati suglasnost za izgradnju na Vašem zemljištu. Izgrađenu nekretninu možete staviti pod zalog nakon izgradnje, a prije izgradnje, ako je potrebno, instrument osiguranja može biti to zemljište ili zamjenska nekretnina.
   Ovisno o situaciji, izvanbračni partner ne mora biti suvlasnik kuće.

   Srdačan pozdrav

 9. Postovani!
  Situacija je sljedeca , decko podize hipotekarni gotovinski kredit i ja bi mu bila suduznik zanima me dali mu mogu biti buduci da imam svoj kredit od 630kn mjesecno i imam kreditnu karticu od 1300 kn mjesecno koju otplacujem a ukupna primanja su mi 6.300kn mjesecno
  Hvala

  1. Poštovana,

   kako bismo Vam odgovor na pitanje, morali bismo znati u banci gdje Vaš dečko podiže kredit, koji je iznos traženog kredita te koliko iznosi njegova kreditna sposobnost.

   Ukoliko niste pronašli željenu banku ili želite realizirati najpovoljniji hipotekarni kredit, predlažem Vam da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 10. Postovani. Moj izvanbracni partner dize stambeni kredit,dali su mu u banci papir da ga ja ispunim kao sudionik u kreditu. Kazu da to nije ni jamac ni suduznik nek eto nesto formalno. Bojim se ispunit to jer nisam uredna u hroku i imam neko dugovanje pa me zanima da li cu ja ugrozit njegov uredan status klijenta?

  1. Poštovana,

   najčešće se ne provjerava urednost i kreditna sposobnost sudionika u kreditu. Također, takva obveza nije vidljiva u kreditnom izvješću HROK-a. Banke obično traže uključivanje sudionika u kredit kako bi bile sigurne da su bračni/izvanbračni drugovi upoznati s budućim zaduženjima. Najbolje je da to provjerite s bankom u koju ste predali zahtjev za kredit.
   Ako Vi i Vaš partner zatrebate pomoć pri realizaciji stambenog, slobodno nam se javite.

   Srdačan pozdrav

 11. Upitan sam da budem jamac za leasing auta,
  da li će moja kreditna sposobnost biti umanjena?

  hvala

  1. Poštovani,

   većina leasing društava dostavlja podatke o realiziranim kreditima u kreditna izvješća HROK-a, te bi obveza po kojoj bi bili jamac bila vidljiva u Vašem HROK-u. Zbog toga bi u određenim bankama Vaša kreditna sposobnost bila umanjena.

   I dalje postoje banke kojima obveze po jamstvima ne smetaju. Stoga, ako se odlučite biti jamac, a nađete se u potrebi za kreditom, slobodno nam se javite.

   Srdačan pozdrav

 12. Poštovani, suprug i ja planiramo dici stambeni kredit za izgradnju kuce, ja nosioc kredita on suduznik, ali naišli smo na prepreku… Nemamo zamjensku nekretninu koju bi morali stavit pod hipoteku za vrijeme izgradnje te kasnije prebaciti hipoteku na novu nekretninu. Postoji li kakvo rješenje bez zamjenske nekretnine? Hvala. Lp

 13. Poštovani,

  Ima li i sudužnik pravo regresa od glavnog dužnika ukoliko glavni dužnik neuredno vraća kredit?

  Hvala

  1. Poštovani,

   ako ste bili sudužnik, nemate pravo regresa od dužnika. Jedino, ako u konkretnom ugovornom odnosu postoji više jamaca ili sudužnika, a Vi ste podmirili dospjelu obvezu glavnog dužnika, onda imate pravo zahtijevati od ostalih jamaca i/ili sudužnika da Vam nadoknade dio koji se odnosi na Vas (pravo regresa).

   Lijep pozdrav

 14. Poštovani moj otac ima svoj kredit i suduznik je po kreditu majci….. digao bi kredit u kojem bi prvi kredit podmirio…..on je inače umirovljenik,pa me zanima kako se gleda sudužništvo ali u punom iznosu kredita ili?

  1. Poštovana,

   ovisno o kreditnoj liniji, sudužništvo se može gledati u punom iznosu, u određenom postotku ili se ne gleda uopće.
   Najbolje bi bilo napraviti detaljne provjere kreditne sposobnosti Vašeg oca te Vas stoga pozivam da popunite naš kreditni upitnik.

   Srdačan pozdrav

 15. Poštovani. Dužnik sam kredita koji uredno otplaćujem, zaključenim 2005 godine,sa završetkom 2022. Jamac mi je bio otac koji je nedavno preminuo. Kredit i dalje mogu otplaćivati no pitam se da li je potrebno pronaći novog jamca?
  Hvala na odgovoru

 16. Dobar dan ..zanima me dali jamac moze da bude osoba koja vec ima kredit svoj ..hvala

  1. Poštovana,

   potrebno je provjeriti s bankom da li im je potreban kreditno sposoban jamac. Ako jamac ne mora biti kreditno sposoban, onda može imati postojeće kredite u otplati.

   Lijep pozdrav

 17. Imam stambeni kredit i suprug je suduznik. Želim refinancirati kredit ali na način da suprug bude nositelj kredita a ja suduznik iz razloga sto je on vlasnik nekretnine i zaposlen, ja sam zaposlena ali nesmijem prenijeti placu u drugu banku. On je i kreditno sposoban i suglasan da se refinancira na taj način ali nikako da dobijem odgovor od banke.
  Dakle moje pitanje je da li je pravno moguce da suduznik refinancira stambeni kredit?
  Hvala!.

  1. Poštovana,

   može li sudužnik refinancirati kredit, ovisi ponajprije o uvjetima banke. U slučaju da banka to dozvoljava, traži se suglasnost dužnika za refinanciranje kredita.

   Lijep pozdrav

 18. Poštovani,
  2008.god. sam bila jamac za hipotekarni kredit od 60.000 eur ( na 15 god), za kuću koju su dužnici kupovali i koja je procjenjena preko 200.000 eur. Ja sam tad već imala svoj stambeni kredit godinu dana (otplata na 30 god.). Dakle uopće ni nisam bila kreditno sposobna. Uglavnom prije 2 god. sam blokirana zbog neuredne otplate njihovog kredita. Oni plaćaju i dalje neredovno, a ja sam cijelo vrijeme blokirana (hvala Bogu zbog vlastitog kredita koji je 2/3 moje plaće mi ništa ne mogu skidati s računa). Postoji li ikoji način da me razriješe tog jamstva? budući da ja imam svoj kredit još 19 god, a dužnici svoj još 6 god., dakle neće se banka nikad moći od mene naplatiti i nemaju od mene apsolutno nikakve koristi i nemaju koristi nikakve da sam ja blokirana…. Što mogu napraviti i kome se obratiti? Unaprijed puno hvala…

  1. Poštovana,

   nažalost, nema baš puno mogućnosti rješenja Vašeg trenutnog statusa.

   Pokušajte vidjeti s dužnikom ima li možda nekog drugog jamca ili neki drugi instrument osiguranja koji bi ponudio banci. Ili, možete mu predložiti refinanciranje/reprogram postojećeg neurednog hipotekarnog kredita.

   Srdačan pozdrav

 19. Pozdrav, zanima me da li se može prekinuti ugovor jamca za kredit, odnosno ako kredit nije još realiziran da li se može odustati od tog da se bude jamac te da se jamac zamijeni drugom osobom?
  Da li se promijena jamca plaća te da li se dobije nekakav papir o prekidu jamstvenog ugovora?
  Zahvaljujem na odgovoru!
  Lp

  1. Poštovana,

   u slučaju da kredit nije još realiziran, jamac može odustati od kreditnog zahtjeva. Kada je kredit već realiziran, potrebno je provjeriti s bankom da li je moguće umjesto navedenog jamca ponuditi drugog jamca. Ako banka na to pristane, vjerojatno će biti potrebno ovjeriti izmjenu instrumenata osiguranja kod javnog bilježnika što povlači dodatne troškove. Kada se to sve odradi, banka može izdati potvrdu da navedena osoba više nije jamac po kreditu.

   Srdačan pozdrav

 20. Poštovani,

  Situacija kod nas je sljedeća: ja sam nezaposlena i državljanka RH bez redovnih primanja, a suprug kao stranac (americki drzavljanin) ima boravisnu dozvolu, radi od kuce za firmu cije je sjediste u New Yorku i ima prilicno visoka primanja.
  Htjeli bi dici stambeni kredit za kupnju nekretnine u Zagrebu u iznosu od oko 150.000,00 € na rok od 10 godina u mojoj maticnoj banci (ZaBa) gdje iako (kao sto sam vec spomenula) nemam redovna primanja iz radnog odnosa postoji stalni priljev novca na tekuci racun te orocena stednja od oko 100.000,00 HRK.
  Moje pitanje je: da li je moguce dobiti kredit na moje ime, sa suprugom kao suduznikom/jamcem buduci da je on stranac?
  On svoj status kao zaposlene osobe, te redovna primanja naravno moze bez problema dokazati svom potrebnom dokumentacijom koju bi ako je potrebno i preveli kod sudskog tumaca.

  Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   možemo pokušati riješiti kredit suprugu, nažalost Vi nam ne možete biti nositelj kredita. Naime potencijalnom dužniku se odobrava kredit temeljem kreditne sposobnosti, a s obzirom na to da ste Vi nazaposleni, jednostavno nemate kreditnu sposobnost.

   Ispunite na našim web stranicama kreditni upitnik za supruga. Od dokumentacije ćemo Vas svakako tražiti na uvid njegov ugovor o radu i izvadak po računu, neovisno u kojoj je banci otvoren, platnu listu te kopiju boravišne isprave.

   S poštovanjem!

 21. Poštovani,
  od banke sam dobio ugovor o stambenom kreditu u kojoj sam samo ja stranka, ali dodatno sporazum o osiguranju založnog prava na nekretnine gdje su kao sudionika stavili suprugu, te u odredbama sporazuma navode da se supruga odriče prava raspolaganja na nekretnini koje bi imala kroz bračnu stečevinu, kako bi banka mogla neometano raspolagati istom u slučaju neisplate kredita. Dodatno su stavili stavku da banka u svrhu namirenja potraživanja može provesti ovrhu nad svom mojom pokretnom i nepokretnom imovinom – da li su ovakve odredbe dopuštene – znači supruga ne bi imala pravo odlučivati niti teoretski da li želi nastaviti isplaćivati kredit u slučaju npr. moje smrti prije otplate, odnosno, da li ova druga odredba znači da bi banka u svrhu namirenja mogla ovršiti i našu zajedničku imovinu (supruga ima drugi stan na kojem ja nisam upisan kao vlasnik ali živimo u njemu)? Nismo skloni to potpisati.
  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   tražili smo Vas u našoj bazi podataka, pa smo primijetili da niste naš klijent. Iz tog razloga imamo jako malo informacija o kreditnoj ponudi koju ste dobili od banke. Ne znamo čak ni o kojoj se banci radi. Ugovori o kreditu se jako razlikuju od banke do banke. Mi zajedno sa svojim klijentima prolazimo stavke ugovora ako klijenti to žele, no tada imamo pravo komunicirati s bančinom pravnom službom i stajati iza svojih odgovora. Ovako, nažalost, imamo premalo informacija i previše nepoznanica.

   Banke u ugovor stavljaju razne klauzule da bi se zaštitile od neplaćanja, no sumnjamo da su odredbe nezakonite. Pravne službe banaka provjeravaju pravovaljanost ugovora o kreditu sukladno Zakonu o
   potrošačkom kreditiranju.

   Savjet: u poruci ste napisali „znači li ta odredba da…?“.
   Imate pravo, prije nego što potpišete ugovor, proći u banci stavku po stavku ugovora i pitati što znači koja odredba detaljno. Ako vam kreditni savjetnik/savjetnica s kojom komunicirate nije dovoljno elokventna kad razgovara o pravnim detaljima iz ugovora, možete tražiti da Vam se pridruži netko iz pravne službe. To je Vaše pravo i ne morate se toga bojati, sramiti ili se osjećati neugodno. Samo tražite i zahtijevajte. Nije samo pitanje toga da ne želite potpisati neke stavke u ugovoru, već ne možete potpisati nešto što u potpunosti ne razumijete. U većini banaka su voljni proći stavke ugovora sa klijentima, što više, žele da su klijenti upoznati sa svim stavkama ugovora i da ih razumiju prije samog potpisivanja.

   Osim toga, postoji rok da nakon što ste podigli kredit od njega i odustanete, a i javni bilježnik ima zadatak s korisnikom kredita proći stavke ugovora. Sve zahtijevajte i svako pravo iskoristite.
   Ako sumnjate u pravovaljanost odredbi ugovora, što je sasvim druga tema, najbolje bi bilo da se obratite odvjetniku za savjet.

   Progreso grupa se bavi posredovanjem pri realizaciji kredita te za naše klijente pronalazimo trenutno najpovoljnije kreditno rješenje. Jeste li sigurni da je taj kredit koji ste odabrali trenutno najbolji za vas?

   Svakako nam se obratite ukoliko budete zainteresirani da Vam pronađemo bolji kredit.

   Srdačan pozdrav!

 22. Postovani zanima me da li osoba koja je nezaposlena moze biti jamac za hipotekarni kredit. Ista nema nikakvu imovinu.

  1. Author

   Poštovana,

   u tom slučaju možete biti jedino supsidijaran jamac, dakle jamac bez kreditne sposobnosti. Banke najčešće za taj oblik jamstva uzimaju članove obitelji, ali nije neophodno. U slučaju da dužnik ne plaća kredit, i Vi se smatrate odgovornom. Dakle, ste strane Vi ste jamac u punom smislu te riječi. U slučaju da se zaposlite ili odete u mirovinu, banka ima pravo plijeniti Vaša primanja, ako se kredit ne plaća uredno.

   Srdačan pozdrav!

 23. Dali osoba koja ima 83 godine moze nekome biti ikakav jamac?

  1. Author

   Poštovani,

   postoje dvije vrste jamaca.

   Najčešće se jamcem smatra osoba koja svojom kreditnom sposobnošću i imovinom jamči za otplatu kredita.
   Drugi oblik koji nazivamo takozvanim supsidijarnim jamstvom predstavlja jamstvo bez kreditne sposobnosti. Dakle jamčite svojom imovinom ali ne morate biti kreditno spososbni.

   Ako Vas netko želi staviti kao jamca u kredit, tada u Vašem slučaju to može biti jedino kao supsidijarni jamac.

   S poštovanjem!

  1. Author

   Poštovani,

   ovisi o visini anuiteta temeljem sudužništva, te da li se taj kredit uredno otplaćuje. Dakako važna nam je i visina Vaših primanja te Vaša cjelokupna kreditna sposobnost..

   Sugerirala bih da ispunite kreditni upitnik na našoj web stranici ili nam proslijedite kontakt broj telefona. Kontaktirati ćemo vas i napraviti detaljnu provjeru Vaše kreditne sposobnosti.

   S poštovanjem!

 24. Neznam kako je vani u Europskoj zajednici ,dali i kod njih postoji, jamac , sudužnik ili postoji hipoteka na nekretninu i to je to.
  lp

  1. Author

   Poštovani,

   Progreso grupa surađuje s bankama na teritoriju Republike Hrvatske. Nažalost nisu nam dostupne informacije o instrumentima osiguranja u Europskoj uniji, ali vjerujem da su slični.

   Srdačan pozdrav!

Leave a Comment