Jamstvo i sudužništvo

Sve što ste htjeli znati o jamstvu i sudužništvu

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 15/09/2021 / 130 komentar

Kreditna sposobnost, posebno ona matematička, jedan je od osnovnih preduvjeta za ostvarenje kredita. Kada nije moguće udovoljiti kriterijima banke, korisnik kredita, kao dodatno osiguranje, banci može ponuditi sudužnika ili jamca.
Zajedno s korisnikom kredita, jamac i sudužnik solidarno jamče banci za redovitu otplatu kredita te daju suglasnost da u slučaju neredovite otplate kredita banka može od njih naplatiti svoja potraživanja.

Sudužnik povećava kreditnu sposobnost dužnika, dok se uloga jamca koristi kako bi se ispunio neki od kreditnih kriterija koje dužnik ne zadovoljava.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Kreditna sposobnost sudužnika i jamca

Obveza za sudužništvo ili jamstvo kreditna je obveza i tako utječe na izračun kreditne sposobnosti.

Kreditna sposobnost sudužnika i jamca umanjuje se za anuitet kredita dužnika. Koliko će točno ona biti umanjena, ovisi o vrsti kredita po kojoj je osoba jamac ili sudužnik, urednosti otplate samog kredita, iznosu preostale glavnice kredita i banci u kojoj osoba predaje zahtjev za kredit.

S jedne strane, banke blagonaklono gledaju na solidarna jamstva po stambenim ili hipotekarnim kreditima jer su takvi krediti dodatno osigurani i nekretninom, dok su s druge strane mjesečni anuiteti po takvim kreditima najčešće dosta veliki.

Primjeri kako anuiteti jamstva utječu na kreditnu sposobnost

Klijent ostvaruje prosječna mjesečna primanja u visini 5.500,00 kn. Nema svojim kreditnih obveza, ali je jamac po kreditu gdje je anuitet 900,00 kn. Potreban mu je maksimalni iznos kredita, najmanje 120.000 kn.

 • Banka A – obveze po jamstvu gledaju se u visini 20% anuiteta
 • Banka B – obveze po jamstvu gledaju se u visini 40% anuiteta
 • Banka C – obveze po jamstvu se ne gledaju
  Banka A Banka B Banka C
Kreditna sposobnost 1.195,00 kn 1.015,00 kn 1.375,00 kn
Maksimalni iznos kredita* 107.600,00 kn 91.400,00 kn 123.800 kn

*Izračun kredita rađen je uz rok otplate na 10 godina.

Između banke gdje klijent može realizirati najmanji i najveći iznos kredita, razlika je gotovo 32.500 kn.

Primjer kako anuiteti sudužništva utječu na kreditnu sposobnost

Klijent ostvaruje prosječna mjesečna primanja u visini 6.000,00 kn. Sudužnik je po kreditu gdje je anuitet 1.500,00 kn. Da bi refinancirao svoje kreditne obveze, treba 100.000,00 kn.

 • Banka A – obveze po sudužništvu gledaju se u visini 50% anuiteta.
 • Banka B – obveze po sudužništvu gledaju se u visini 100% anuiteta.
 • Banka C – obveze po sudužništvu gledaju se u visini 20% anuiteta.
  Banka A Banka B Banka C
Kreditna sposobnost 750,00 kn 0,00 kn 1.300,00 kn
Maksimalni iznos kredita* 67.500,00 kn 0,00 kn 117.000,00 kn

*Izračun kredita rađen je uz rok otplate na 10 godina.

Klijent samo u banci C ima mogućnosti za kredit.

Bez poznavanja aktualnih kreditnih uvjeta na tržištu, potraga za željenim kreditom može se nepotrebno odužiti. Progreso licencirani posrednici uvjete poznaju do najsitnijih detalja.

Sudužnik ili sudionik u stambenom kreditu

Sudužnik povećava kreditnu sposobnost dužnika. Zbroj visine primanja dužnika i sudužnika definira mogući iznos kredita.

Primjer:

Dužnik ostvaruje neto plaću u iznos od 5.700,00 kn. Kreditna sposobnost dužnika je 1/4 njegovih primanja što iznosi 1.425,00 kn. Traženi iznos stambenog kredita je 500.000,00 kn uz rok otplate 30 godina. Kamatna stopa je 3,00%. Anuitet za navedeni iznos kredita iznosi 2.108,02 kn. Kako dužniku nedostaje 683,02 kn kreditne sposobnosti za realizaciju željenog iznosa, tako u kredit mora uključiti sudužnika.

Kada korisnik kredita ispunjava tražene uvjete kreditne sposobnosti, obično nije potrebno uključivati sudužnika u kredit. Međutim, politika poslovanja u nekim bankama zahtijeva da se supružnik, u ulozi sudužnika, obvezno uvodi u kredit. Čest je to slučaj kod dugoročnih kredita kao što su stambeni krediti ili kod kredita za refinanciranje obveza.

Na ovaj način banka dobiva sigurnost otplate kredita samom činjenicom da je supružnik svjestan postojanja kredita.

Umjesto u ulozi sudužnika, supružnik se u stambenom kreditu može pojaviti i kao sudionik.

Sudionik u kreditu nema nikakvu obvezu plaćanja kredita, to mu ne umanjuje kreditnu sposobnost niti mu je to vidljivo u Potvrdi o obradi osobnih podataka kroz OSR sustav.

Naravno, svakoj je banci cilj osigurati redovitu otplatu kredita. Uplatom mjesečnih anuiteta na račun kredita banci se plaća kamata, točnije banka naplaćuje cijenu pozajmljivanja novca. Stoga će banka kredit osigurati svim instrumentima koji se nalaze na raspolaganju. To onda može uključivati i supružnika kao sudužnika. Obveza sudužništva bilježi se u OSR sustavu.

Jamac platac u gotovinskom kreditu

Jamac je osoba koja dužniku u trenutku realizacije kredita ne povećava kreditnu sposobnost, nego nadopunjava neki od uvjeta u kreditu koje dužnik samostalno ne zadovoljava.

Primjer:

Banka prema redovnim uvjetima kreditira osobe koje su zaposlene u poduzećima s minimalno 10 zaposlenih. Ako tražitelj kredita radi u poduzeću s manjim brojem zaposlenih, banka će zatražiti uključivanje jamca u kredit.

Svi oni koji su barem jednom predavali zahtjev za kredit znaju da se tom prilikom popunjava jedan općeniti upitnik. Potrebno je navesti osnovne podatke o članovima kućanstva; jesu li zaposleni, u mirovini, kolika mjesečna primanja ostvaruju i sl.

Banke žele, trebaju i imaju pravo znati s kim sklapaju ugovor. Istodobno, tako dobivaju uvid u potencijalne sekundarne instrumente osiguranja, sudužnike i jamce.

U nekim kreditnim linijama prilikom odobravanja gotovinskog kredita, banke u kreditni aranžman  traže i takozvane formalne sudužnike/jamce platce – članove obitelji ili članove kućanstva. Pritom je važno da je riječ o osobi koja ostvaruje redovna mjesečna primanja, dok sama kreditna sposobnost i zaduženost nije relevantna. Zbog manjih provjera kreditne sposobnosti jamca/formalnog sudužnika, potrebno je dostaviti i manje kreditne dokumentacije. Najčešće je to samo zadnja platna lista  ili odrezak od mirovine jamca te kopija osobne iskaznice.

Slabo poznate činjenice o jamcima platcima

Zanimljivo je da se jamci platci mogu tražiti i za korisnike kredita koji samostalno zadovoljavaju kriterije kreditne sposobnosti.

Banka osim jamca platca, može zatražiti i supsidijarnog jamca.

Kod supsidijarnog jamstva, banka najprije mora zatražiti izvršenje obveze od dužnika, a u slučaju da to ne uspije, onda tek može tražiti da dospjelu obvezu plati jamac.

Za razliku od supsidijarnog jamca, solidarni jamac ili jamac platac odgovara za obveze kao i dužnik te banka, u isto vrijeme, za plaćanje dospjele obveze može teretiti i dužnika i jamca.

Jamstvo ili sudužništvo koje predstavlja formalnost vidljivo je u kreditnom izvješću, te često i nije toliko benigno jer umanjuje kreditnu sposobnost osobe koja je solidarno jamčila.

Na koji način sudužnici i jamci mogu do vlastitog kredita

Sudužnici i jamci obično se nađu u situaciji da je anuitet ili rata kredita za koju su solidarno jamčili  veća od njihove kreditne sposobnosti ili veća čak i od njihovih mjesečnih primanja. Kada se oni sami nađu u potrebi za posuđivanjem novca od banaka, mogućnosti za kredit su im smanjene ili nisu u mogućnosti realizirati kredit.

Ako se kredit za koji ste solidarno jamčili ne otplaćuje redovito, nažalost, postoji tek nekoliko mogućnosti. Najčešće rješenje je da solidarni jamac zatvara kredit.

Često klijenti odgađaju refinanciranje „tuđeg“ kredita. Ako znate da osoba za koju ste jamčili neće u bližem roku nastaviti otplatu, nužno je refinancirati taj kredit prije nego vaš status urednosti u OSR sustavu postane crven. Kreditne obveze koje se dulje vrijeme ne plaćaju mogu biti utužene ili otkazane u cijelosti.

U slučaju da ste kao jamac otplatili djelomično ili u cijelosti dužnikovu obvezu, imate pravo od dužnika zatražiti povrat sredstava. Važno je da u trenutku isplate dugovanja od banke zatražite potvrdu o ispunjenju duga i poduzmete potrebne radnje za naplatu dugovanja od dužnika.

Ovo trebate znati ako se kredit otplaćuje neuredno

Aneksom ugovora za svega nekoliko stotina kuna moguće je maknuti teret solidarnog jamstva. Potrebno je ponuditi neki drugi sekundarni instrument osiguranja.

Možda je osoba za koju ste solidarno jamčili u mogućnosti ponuditi novog jamca ili sudužnika? Možda može reprogramirati kredit u drugoj banci? Je li uz kredit bilo uplaćeno osiguranje otplate kredita?

Određene banke imaju sluha za klijente koji su dovedeni u nezavidnu situaciju zahvaljujući jamstvu ili sudužništvu. Većina banaka je iznimno osjetljiva na neurednosti u otplati i ne dopušta realizaciju novog kredita. Neke banke u startu zahtijevaju zatvaranje neurednog kredita.

Postoje banke koje će umanjiti vašu kreditnu sposobnost za cijeli iznos anuiteta ako se kredit neuredno otplaćuje.

Umorni ste od plaćanja tuđeg kredita? Dosta vam je opomena koje stižu poštom, telefonskih poziva iz banke, izgubili ste „prijatelja“ koji se našao u teškoj situaciji, otplatili ste i previše kamate…
Realizirali biste kredit za zatvaranje postojećeg kredita za koji ste solidarno jamčili, a koji je neuredan u otplati?

Refinancirajte ove obveze i riješite se tereta solidarnog jamstva zauvijek!

Izbor pogodnog trenutka i  prave poslovnice određene banke

Plasiranje kredita je dinamičan proces koji prati zahtjeve tržišta, provedbu planova i politike uprave banaka. U Hrvatskoj posluje 20 banaka, 3 stambene štedionica,  d.o.o. poduzeća i kreditne unije koje se bave financiranjem stanovništva. Svaka od njih ima po nekoliko kreditnih linija.

Potreban vam je kredit, ali…

 • nemate dovoljno visoka primanja?

Postoji mogućnost da vašoj neto plaći pribrojimo i dodatke. Primjerice, poslodavac vam dodatno uplaćuje prijevoz, terenske dodatke, prigodne nagrade i sl.

 • zbog neredovite otplate kredita ocijenjeni ste kao neuredan klijent

Sjela vam je ovrha jer uz svoj kredit niste mogli otplaćivati kredit po kojem ste jamčili? Moguće je reprogramirati oba ili više kredita.

 • kredit po kojem ste jamčili uredno se otplaćuje, ali je mjesečni anuitet visok i niste kreditno sposobni?

Postoji mogućnost da se mjesečni anuitet po kreditu po kojem ste solidarno jamčili ne uvodi u procjenu vaše kreditne sposobnosti.

Svaki odlazak u pogrešnu banku i svaki odbijeni kreditni zahtjev nepovoljno utječu na vas.  Osim što gubite vrijeme tražeći mogućnost kreditiranja, svaki pokušaj realizacije kredita ostavlja trag u OSR sustavu. Banke vide koliko ste puta u drugim bankama tražili kredit i to može imati negativan utjecaj na buduća zaduživanja.

Ako vam je potrebna stručna financijska pomoć, specijalizirani i licencirani kreditni posrednici Progreso grupe imaju rješenje za takve situacije.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. imamo piteškoća u vezi dizanje kredita pitanje za vas dali mi može diti jamac za krediti neka osiguravajuća kuća primjer Croacija osiguranje ili bilo koja druga

  1. Author

   Poštovana,

   kada banka traži jamca, ona traži osoba koja će jamčiti za urednu otplatu kredita. Osiguravajuća društva ne nude jamstvo kao garanciju uredne otplate kredita. U osiguravajućim društvima moguće je ugovoriti osiguranja koja će zaštiti urednu otplatu kredita u slučaju kada korisnik kredita to ne može. No, ta osiguranja pokrivaju otplatu kredita u slučaju smrti korisnika, duljeg bolovanja ili nezaposlenosti.

   Možemo napraviti detaljnije provjere Vaše kreditne sposobnosti kako bi vidjeli imate li mogućnost realizirati kredit bez jamca.
   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

   Lijep pozdrav

 2. Poštovani, podigao bih stambeni kredit, pa me zanima me koliki bi bio maksimanli iznos kredita? Imam 26 godina, a plaća mi je 1200-1300 eura, a jamac bi mi bio stric od 60 godina sa istom plaćom, a ako on ne može zbog godina, alternativa je djevojka koja ima plaću 900 eura.

  1. Author

   Poštovani,

   ako idete sami u kredit, maksimalno ste kreditno sposobni cca. 115.000 – 140.000 eur.
   Stric zbog godina Vam umanjuje kreditnu sposobnost, ali s curom bi mogli ići i do 211.000 eur uz rok otplate na 30 godina.

   Za detaljnije izračune, javite nam se putem kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 3. Uglavnom ste iscrpili elementarna pitanja i to extrem korektno, ali konkretno : Dali se moze javiti kao kreditotrazilac osoba od 83 god. za Hipotekarni kredit na svoju imovinu u HR, a ima Makedonski pasos i zivi u Njemackoj 53 godina (bila je udata za Hrvatskog drzavljanina – sada pokojni). Imovina vrijedi skoro 1 m. Eura. Hvala

 4. Pozdrav,
  Ako mi je jedna stavka za dobivanje gotovinskog kredita nije zadovoljena a to je da je firma mlada i posluje 6 mjeseci trenutno. Koje su mi opcije? sudužnik?

 5. pozz, pitanje ako kcerka ima kredit koji uredno odplaciva, moze li mama apliciratini dobiti kredit iako zive skupa?
  hvala

 6. Pozdrav
  Suprug i ja bi smo dizali stambeni kredit
  njegova placa je 1000 eura a moja 660.
  Ja sam suvlasnik trvrtke u kojoj sam i direktor.
  zanima me postoji li mogucnost dizannja kredita bez da jamcim tvrtkom i koliki bi kredit mogli dobiti na 30 godina?
  hvala

  1. Author

   Poštovani,

   poostoji mogućnost realizacije kredit i bez jamstva firme.

   Uz rok otplate na 30 godina, kreditno ste sposobni za cca. 115.000 – 150.000 eur (ovisno o bonitetu u banci).

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,

    Nemam zaposlenje za stalno, a digla bi stambeni kredit na 90 000€, dok moja sestra ima za stalno te obje imamo plaću 890€. Zanima me da li je bolja opcija da ja dignem kredit a ona mi je sudužnik ili da ona digne kredit te može li ona bez sudužnika ili jamca podignuti ga?

    1. Author

     Poštovana,

     ne smeta što nemate ugovor za stalno. Za iznos koji ste naveli, svakako Vam je potreban sudužnik. Najbolje je da nositelj kredita budete Vi, a sestra da Vam bude sudužnik.
     Sestra, zbog visine primanja, nema dovoljno kreditne sposobnosti da samostalno realizira iznos od 90.000 eura. Opet bi se u kredit trebao uključiti sudužnik.

     Lijep pozdrav

 7. Poštovana,

  Imam 39 godina i razmišljam o stambenom kreditu na rok od 25 godina. Može li, s obzirom na svoju dob, sudužnik u kreditu biti moj stariji brat koji ima 54 godine, uz to posjeduje vlastitu nekretninu, uredno je zaposlen i nema drugih kreditnih zaduženja?

 8. Poštovani, zanima me ako korisnik kredita ugovori CPI osiguranje, što točno ta polica pokriva? Npr. u slučaju smrti korisnika kredita – da li je bračni drug koji je sudužnik u kreditu obavezan otplaćivati kredit ili po CPI polici kredit otplaćuje Osiguravajuća kuća?

  1. Author

   Poštovani,

   CPI ima različita pokrića, najčešće je to kombinacija pokrića uslijed smrti, nezaposlnosti i bolovanja dužnika. Uvjeti pokrića razlikuju se ovisno o osiguravajućoj kući.

   Svakako, kada je ugovoren CPI, ako dođe do smrti dužnika, osiguranje će pokriti dio ili cijelu preostalu glavnicu po kreditu.

   Lijep pozdrav

 9. Poštovani!

  Maloprije sam poslala jedan upit no sad vidim dodatne informacije pa šaljem nadopunjeni upit…

  Imam 53 godine i paušalni sam obrtnik godinu i pol sa osnovnom djelatnošću umjetničko stvaralaštvo.
  Mjesečni prihod mi je u prosjeku 5000 kn.
  Htjela bi uzeti stambeni kredit od 70 000 eura. Može li mi majka koja ima 81 godinu i mirovinu od 3200 kn biti sudužnik ili jamac? Živimo u istom kućanstvu.
  Također bi kao element osiguranja u vidu hipoteke bila moguća njezina nekretnina koja je vrijednosti cca 100000 eura kao i nekretnina koja bi tim kreditom bila kupljena.

  Hvala puno na odgovoru!
  Romina P.

  1. Author

   Poštovana,

   kao paušalni obrtnik, imate mogućnosti za realizaciju stambenog kredita. Izračun kreditne sposobnosti i izračun iznosa kredita radi se prema ostvarenim primicima za prethodnu godinu (2021.).

   Nažalost, majka Vam ne može biti sudužnik, zbog godina života. No, ako je potrebno, njezina nekretnina može biti osiguranje u kreditu.

   Molim Vas da nam dostavite podatak o visini ostvarenih primitaka u 2021. kako bi Vam izračunali kreditnu sposobnost.

   Lijep pozdrav

 10. Pozdrav,
  zanima me kolika bi mi otpilike bila kreditna sposobnost. Placa mi iznosi oko 8k kn bez dodataka, a momku oko 7k. Hvala unaprijed!

  1. Author

   Poštovana,

   Vi ste kreditno sposobni za 40.000 eura gotovinskog kredita i 110.000 – 120.000 eur stambenog kredita.
   Vaš dečko kreditno je sposoban za oko 28.000 eur gotovinskog kredita i 70.000 – 80.000 eur stambenog kredita.

   Zajedno bi mogli realizirati stambeni kredit u iznos od 180.000 – 200.000 eur.

   Lijep pozdrav

   1. poštovani suprug bi digao kredit znama me dali se gledaju i moja primanja ja imam na sebi kreditne kartice

 11. Poštovani,

  Zanima me koliko bih uspio maksimalno dobiti stambenog kredita? Prosjek plaće mi je 7500 kn.
  Da li je moguće uključiti oba roditelja kao sudužnike? Mama je prijavljena na 4800 (s dodacima je negdje 5800), dok je tata prijavljen na 6000 kn (možda nešto malo više).
  Nadalje, moj djed bi založio njegov stan u Novom Zagrebu, koji je velik otprilike 85m2. Slični stanovi u njegovom kvartu se prodaju po cijeni od barem 150 000 i više €.

  Dakle:
  1) Koliko bih kredita mogao dobiti ako bi išao sam u sve to? Dakle, bez sudužnika.
  2) Koliko bih mogao dobiti da uključim roditelje?
  3) Koliko bih maksimalno uspio dobiti da uključim i svoje roditelje i djeda koji bi založio stan.

  Bilo bih idealno kad bi rok isplate bio 15-20 godina.

  Lp.
  AB

  1. Author

   Poštovani,

   samostalno ste kreditno sposobnosti za cca. 50.000 do 055.000 eur uz rok otplate na 15 godina, odnosno do 62.000 do 70.000 eur uz rok otplate na 20 godina.
   Točan iznos ovisi o kamatnoj stopi i vrsti kredita.

   S roditeljima ste kreditno sposobni za cca. 135.000 – 145.000 eur uz rok otplate na 20 godina.

   Kreditna sposobnost se ne mijenja ako dodatno založite stan od djeda. Taj stan može jedino biti dodatno osiguranje kredita ako nekretnina koju kupujete ne vrijedi dovoljno.

   Za detaljnije izračune, pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke putem kreditnog obrasca.

   Lijep pozdrav

 12. Postovani mozete li mi otprilike izračunati stambenu kreditnu sposobnost ako su mi primanja otprilike 7000 kn a supruzi 4000 kn.Npr rok otplate na 20 godina .Hvala

 13. Poštovana
  Odobrena su mi sredstva za samozapošljavanje ali mi traže dvije bjanko zadužnice po 100.000 kn.
  Da li ja kao osnivač i direktor firme mogu biti sam sebi jamac s obzirom da im dostavljam bjanko zadužnice.
  Nemam člana upravnog odbora niti partnera što znači da sam jedini zakonski zastupnik buduće firme.

  1. Author

   Poštovani,

   praksa je da po odobrenju sredstava za samozapošljavanje potpišete bjanko zadužnice. Glavni dužnik je poduzeće, a Vi bi trebali biti jamac platac.
   U odluci HZZ-a možete provjeriti traži li se jamstvo još koga osim Vas.

   Lijep pozdrav

 14. Moj brat bio je jamac po kreditu kojeg glavni dužnik nije otplaćivao. Kredit je realiziran 1997 god.
  Isti kredit je reprogramiran 2007 god., uz jamstvo – mjenicu – koja je potpisana po osnovnom kreditu.
  Od 2009 god. do 2016 god mom bratu je oduzimana na plaći rata kredita, a nakon toga još 4,5 god na mirovini.
  Pitanje je dali je banka pri reprogramu kredita smjela uzeti iste jamce – mjenicu, bez da je tražila njihovu suglasnost.

  1. Author

   Poštovani,

   budući da nismo pravnici, molim Vas da za ovaj upit kontaktirate pravnika. Bilo bi dobro priložiti mu ugovornu dokumentaciju i za prvi kredit kao i za reprogram kredita.

   Lijep pozdrav

 15. Poštovana, kćerka bi dizala stambeni kredit, imamo kao zalog nekretninu i trebali bi kredit oko 150.000 eura na max.br.godina.Prosjek njenih primanja je 4.800 kn a mojih 5.100, ali meni je 46 godina. Mogu li joj biti sudužnik i postoji li mogućnost dobijanja tog kredita?Unaprijed hvala.

 16. Kao suduznik u stambenom kreditu da li se mogu upisati kao suvlasnik ns nekretninu

 17. Trebao bi imati jamca za nenamjenski kredit
  Dali njemu to smeta ako bi dizao vlastiti kredit i kolko mu smeta?

  1. Author

   Poštovani,

   obveza za jamstvo može umanjivati kreditnu sposobnost. Točnije, Vašem jamcu to može smetati za kredit. Bez detaljnijih podataka o visini kredita kojeg dižete, ne mogu Vam točno reći koliko će mu smetati.

   Za detaljnije izračune, javit ću Vam se putem maila.

   Lijep pozdrav

 18. Poštovani,

  da li se u plaću računaju i putni troškovi? Naime podigla bih kredit u iznosu od 470.000kn, preko APN-a (ks 2,48%), plaća mi je oko 5.200kn plus putni troškovi oko 800kn – dakle ako se putni uzimaju u obzir prosječna plaća mi je oko 6.000kn. Muž bi mi bio sudužnik, njegova plaća je 4.200kn. Može li nam mjesečna rata kredita biti oko 3200kn?

  Hvala.
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   neke banke uzimaju prijevoz u izračun kreditne sposobnosti. Prema navedenim podacima imali biste mogućnosti realizirati kredit u iznosu od 470.000 kn uz rok otplate na 18 godina (otplata u anuitetima). No, čak i da se uzme prijevoz u obzir, Vaša mjesečna rata/anuitet ne može biti 3.200 kn.

   Za točan izračun kreditne sposobnosti, popunite naš prijavni obrazac za APN.

   Lijep pozdrav

 19. Poštovani,

  pošto osoba koju smo htjeli uzeti za sudužnika nema kontinuitet od 3. mjeseca,a ostvaruje sve uvjete da bude sudužnik, da li mogu uzeti drugu osobu za sudužnika i kad ta osoba stekne kontinuitet od 3.mjeseca promijeniti na tu prvu osobu?

  1. Author

   Poštovana,

   to ovisi o banci gdje biste realizirali kredit te o razlogu zašto Vam je sudužnik potreban. Ako je banka suglasna, radi se izmjena ugovorne dokumentacije kako bi se promijenio sudužnik.

   Predlažemo da nam se javite s detaljnijim podacima. Možemo napraviti potrebne provjere i vidjeti zadovoljava li Vaš sudužnik uvjete i bez kontinuiteta staža.

   Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   sve ovisi o vrsti i iznosu kredita, o ulozi sudužnika u kreditu te o uvjetima banke.
   Ako je potreban kreditno sposoban sudužnik, većina banaka uvjetuje da je isti zaposlen u Hrvatskoj. U određenim slučajevima prihvaćaju se i sudužnici zaposleni u inozemstvu.

   Lijep pozdrav

 20. Poštovani,
  ako imam plaću od cc 4.000kn i sudužnika koji ima plaću cc 15.000kn mogu li podići stambeni kretit 50.000 Eura ili mislite da je potreban još neki instrument osiguranja?

  1. Author

   Poštovana,

   prema navedenim podacima, imali biste mogućnosti realizirati kredit od 50.000 eura. Za ovu visini kredita obvezna je i hipoteka na nekretnini.
   Ovisno o Vašem i sudužnikovom bonitetu, moguće da neće biti potrebni dodatni instrumenti osiguranja.

   Lijep pozdrav

 21. Pozdrav,planiram dici kredit i nasao sam jamca al neznam koja je procedura zaa to da li ta osoba mora biti prisutna ili moze preko ugovora nekog se to rijesiti hvala

  1. Author

   Poštovani,

   u slučaju odobrenja kredita, jamac mora biti prisutan prilikom potpisivanja ugovorne dokumentacije kredita.
   U određrenim specifičnim slučajevima, jamac može opunomoćiti nekoga za to obavi umjesto njega.

   Lijep pozdrav

   1. Moj suprug je sudužnik rođaku za stambeni kredit. Što bi bilo u slučaju njegove smrti s njegovom imovinom koju nasljeđuju supruga i djeca, odnosno jesu li njegovi nasljednici dužni preuzeti i ulogu sudužnika ukoliko žele naslijediti njegovu ukupnu imovinu. Ne znam je li se sudužništvo na kreditu tretira kao i dug?

    1. Author

     Poštovana,

     naš djelokrug poslovanja nije pravne prirode pa Vam ne mogu dati pravi odgovor.
     Inače, imovina i obveze koje je osoba imala u trenutku smrti, postaju dijelom nasljedstva. Na koji način se ovo uređuje te koje su obveze nasljednika u Vašem slučaju, bilo bi najbolje da dodatno provjerite i s pravnikom.

     Lijep pozdrav

  2. Zanima me jer ovo gore nerazumijem,ako sam nekome jamac i zelim sebi dignut kredit da li to mogu,stim da ta osoba redovito podmiruje svoj dug

 22. POstovani!
  Da li mogu biti suduznik kcerki za stambeni kredit u HR ako sam zaposlena na neodredjeno u Njemackoj a imam 58 godina.Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   ako je Vašoj kćerki zatražen kreditno sposoban sudužnik, postoji mogućnost ne budete prihvatljivi sudužnik u bankama. Razlog tomu je zaposlenje kod inozemnog poslodavca.

   Kako bi Vam mogli provjeriti prihvatljivost Vas kao sudužnika, trebali bismo podatke o željenom iznosu kredita Vaše kćerke, njezinoj te Vašoj kreditnoj sposobnosti.

   Pozivam da nam svoje podatke slobodno ostavite putem našeg kreditnog upitnika.

   Lijep pozdrav

 23. Poštovani,
  a što ako sudužnik nema u otplati nijedan drugi kredit osim tog u kojem će biti sudužnik?
  Koliko mu je onda kreditna sposobnost?

  Primjer

  osoba A želi podići kredit sa mj anuitetom od 3.000 kn, a kreditno je sposobna za otplaćivanje mj anuiteta od 2.400 kn.

  Osoba B je sudužnik sa plaćom od 3.500 kn.

  Što sada? Koliko sudužnik tu može pomoći?

  Pozdrav!

  1. Author

   Poštovana,

   kreditna sposobnost sudužnika ovisi o internim uvjetima banke.

   Iz primjera koji navodite, sudužnik bi bio prihvatljiv u većini banaka za povećavanje kreditne sposobnosti dužnika.

   Lijep pozdrav

 24. Dobar dan moj suprug je bio solidarni jamac prijatelju 05/2005.g na iznos od 10.000Eura na 7godina glavni dužnik je platio samo prvih 6 rata i nakon toga dao otkaz na poslu .Glavni dužnik ima kuću 14X11m2 na 1770m2 okućnice koje je poklonio svojih dvoje rođaka 2Xpo1/4 u 11-om mjesecu iste godine kada je i podigao kredit (provjereno u gruntovnici na vlasničkom listu)od tada moj suprug plaća njihov kredit .Mi imamo 6-oro djece i ja sam nezaposlena samo suprug radi većinom za minimalac .Radi se o Raifaizen banci u njoj su podigli taj kredit i ta ista banka samo tereti mog supruga bez da se glavnog dužnika ikako dira iako ima kuću u svom vlasništvu ali taj isti neće da ide raditi kako nebi morao vraćati svoj kredit a to nam je u lice rekao.Dali je ikako moguće nešto napraviti jer mi ne vidimo izlaza iz te situacije a moj suprug ne može dobiti ni kredit niti išta kako bi to riješio a glavnog dužnika uopće ne zanima rješavanje tog kredita.Dali se može išta napraviti po tom pitanju ?Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   žao mi je zbog situacije u kojoj ste se našli.
   Nažalost, kako je Vaš suprug bio solidarni jamac, preuzeo je obvezu plaćanja kredita u slučaju kada dužnik to ne čini.

   Međutim, prema Zakonu o obveznim odnosima, Vaš suprug ima pravo, nakon konačne isplate kredita, zahtijevati od dužnika povrat svih uplaćenih sredstava.

   Ako želite, možemo napraviti provjere suprugove kreditne sposobnosti, kako bi utvrdili njegove mogućnosti za rješavanje kredita koji on trenutno isplaćuje.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke da vidimo što se može napraviti.

   Lijep pozdrav

 25. Ako sam jamac za poslovni kredit, i vlasnik firme prodaje firmu, dali banka treba informirati novog vlasnika da sam jamac i dali banak treba mene informirati da sam jamac za novog vlasnika?

   1. Poštovani,
    smije li banka poslati zadužnicu na oba jamca platca u istom iznosu. Situavija je sljedeća, zadužnica je na 100.000 kn sa dva jamca platca, banka šalje na naplatu fini i tu se blokira račun na isti iznos, znači jedan jamac 100.000 i drugi 100.000 i skida se ovrhom obojici 1/4 plaće. Naravno obojici teku i kamate na 100.000 kn koje naravno rastu i u godini još nisu otplaćene. Nije li trebalo svakom poslati po pola iznosa ili jednom jamcu cijeli iznos. Ovako ispada da glavnica nije 100.000 nego 200.000 kn

    1. Author

     Poštovana,

     zadužnice se ovjeravaju u trenutku podizanja kredita prema iznosu koji je realiziran. Banka ne može zadužnicu mijenjati, umanjivati niti povećavati.
     U slučaju neplaćanja kredita banka ima pravo aktivirati zadužnice svih sudionika u kreditu.
     Zadužnica se sve do trenutka dok se ne otplati dospjeli dug, a za dospjeli dug obračunava se i zatezna kamata.
     Kada se dospjeli dug naplati u cjelosti, zadužnice će se povući s ovrhe.

     Lijep pozdrav,

  1. Poštovani, podigla bi gotovinski kredit u banci no traze od mene da imam jamca .Da li će se jamcu kreditna sposobnost umanjiti ako redovno plaćam svoje obveze?

   1. Postovani,
    Planiram dici stambeni kredit, u banci sam dobila informacije da je potreban suduznik. Partner je suduznik na kreditu bivse supruge, sto utjece na njegovu kreditnu sposobnost, pa me zanima je li moguce izaci iz suduznistva na tom kreditu (i pod kojim uvjetima)?
    Alternativno, umanjuje li se kreditna sposobnost suduznika za cijeli iznos rate kredita glavnog duznika u svakoj banci(takvu sam informaciju dobila od Zagrebacke banke)?
    Je li uopce moguce dobiti stambeni kredit na 25/30 godina bez suduznika?
    Hvala

    1. Author

     Poštovana,

     sudužništvo ne umanjuje uvijek kreditnu sposobnost. To ovisi o uvjetima banke, proceudrama odobrenja te vrsti kredita.
     U određenim slučajevima, banka može izmjeniti ugovor te tako osloboditi sudužnika obveze.

     Stambeni kredit se odobravaju bez sudužnika. Uvjet je da dužnik ima dovoljna primanja za realizaciju željenog iznosa kredita.

     Pozivam Vas da nam ostavite svoje podatke kako bi napravili točne provjere Vaše kreditne sposobnosti i utvdili mogućnost realizacije kredita bez sudužnika. Podatke možete ostaviti putem našeg kreditnog upitnika.

     Lijep pozdrav

     1. Dali je moguce biti suduznik na godinu dana samo receno mi je ako sve bude bude uredno nakon godinu dana prestajem biti suduznik ako je sve uredno

     2. Author

      Poštovani,

      sudužnik obično ovjerava ugovornu dokumentaciju kredita (gdje se navodi da ste sudužnik) te instrumente osiguranja kredita. Da bi prestali biti sudužnik, banka bi Vam trebala vratiti te instrumente osiguranja kredita i izmijeniti ugovornu dokumentaciju.

      Najbolje da provjerite u banci gdje ste bili sudužnik koji su uvjete da prestanete biti sudužnik te radi li se izmjena ugovorne dokumentacije.

      Lijep pozdrav

     3. Postovani,
      Moze li mi suduznik u stambenom kreditu na 30 godina biti osoba od 51 godinu zaposlena za stalno u RH. Ja imam 25.

      Unaprijed zahvaljujem

     4. Author

      Poštovana,

      osoba koja ima 51 godinu ne može biti sudužnik u stambenom kreditu s rokom otplate na 30 godina. Maksimalan rok otplate bi bio od 14 do 24 godine.

      Lijep pozdrav

 26. Molim Vas da li mogu biti sudužnik u Erste banci. Imam stalno primanje, nemam kredit, ali imam dopušteno prekoračenje? Hvala, LP.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nemamo dovoljno podataka kako bi Vam mogli odgovoriti na upit. Svaka banka ima svoje vlastite procjene kreditne sposobnosti i uvjete koje sudužnici moraju zadovoljiti kako bi bili dio kreditnog odnosa.

   Najbolje da provjerite s bankom gdje želite biti sudužnik. Ako ne uspijete u ostvarivanju željenog zaduženja, pozivam Vas da nam se slobodno javite.

   Lijep pozdrav

 27. Poštovana,

  Uskoro bivša supruga želi dići kredit za kupnju stana i navodi da u banci traže da se potpišem kao sudionik u kreditu jer smo još uvijek u braku. Kakve obveze bih imao ako bih potpisao takav ugovor?

  1. Author

   Poštovani,

   budući da ste i dalje u braku, banke obično traže da se supružnik uključi kao sudužnik ili kao sudionik. Ako ste sudionik, zapravo ne biste trebali imati obveza oko spomenutog kredita. No, svakako bi to trebali provjeriti s bankom u kojoj supruga diže kredita. Svaka banka ima različite procedure i uvjete.

   Lijep pozdrav

  2. Trebao sam biti jamac suduznik zeni u kreditu ali imam alimentaciju iz prvog braka koji redovito plaćam tj samostalno uplacujem bivsoj na racun.znaci nemam nikakvih ovrha na račun niti trajnih naloga niti minusa po računu.i banka me odbila .STA da radim
   Lp

 28. Bila sam mami suduznik za kredit. Medutim majka je umrla otplatila sam pola kredita, te smanjila ratu kredita. Stan smo po pola nasljedili ja i brat medutim on ne Zeli placati taj kredit. Dali bi se ja ikako mogla osloboditi plaćanja kredita?

  1. Author

   Poštovana,

   budući da ste bili sudužnik, na Vas je prešla obveza plaćanja navedenog kredita. No, možda temeljem rješenja o naslijeđivanju i Vaš brat ima nekakvu obvezu plaćanja kredita. Kako je ovo pitanje pravne prirode, svakako bih Vam savjetovala da potražite i informaciju kod nekog pravnika.

   Srdačan pozdrav

 29. Dali osoba koja ima otvorenu vlastiti firmu može biti jamac za kredit?

  1. Author

   Poštovana,

   svaka banka ima svoje uvjete i procedure oko uključivanja jamca u kredit. Najbolje da provjerite s bankom u kojoj biste trebali biti jamac.

   Lijep pozdrav

 30. Primjer:
  Htio bih dignuti kredit da mjesečna rata bude 4000 kn na 30 godina. Na osnovu moje plaće kredit mogu dignuti s mjesečnom ratom od 3500 kn stoga mi treba sudužnik. Htio bi da mi žena bude sudužnik, ali ona se ne može računati jer nema ugovor za stalno.

  Uzimam prijatelja za sudužnika i ispunjavam uvjete za traženi kredit.

  Nakon godinu dana, žena dobiva posao za stalno i želim osloboditi prijatelja od svih obaveza (da promjenim sudužnika na ženu), da li je to moguće napraviti?

  1. Author

   Poštovani,

   sve ovisi o poslovnoj banci i njihovim procedurama rada. To bi bilo najbolje da provjerite s njima.
   No, Vaša supruga, iako nema stalno zaposlenje, možda Vam i može biti sudužnik. Određene banke odobravaju kredite i zaposlenima na određeno.

   Ako Vam bude potrebna pomoć oko pronalaska željenog kredita, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 31. Poštovani,

  da li osoba koja vec ima 2 vrste kredita koji se uredno otplaćuju (kredit za auto + brza pozajmica) može nekome biti sudužnik u realizaciji stambenog kredita te da li toj osobi ikako diže kreditnu sposobnost??

  Srdačan pozdrav,

  1. Author

   Poštovani,

   podaci koje ste nam dostavili nisu dostatni za provjeru kreditne sposobnosti. Također, kreditna sposobnost razlikuje se od banke do banke tako da Vam ne možemo reći da li bi osoba iz Vašeg primjera mogla biti sudužnik.

   Srdačan pozdrav

 32. Poštovani,moj muž je jamac i problem je sto nositelj kredita ne placa redovito pa nam je radi njega račun svaki par mjeseci u blokadi,dali postoji mogućnost da se raskine ugovor o kreditu?

  1. Author

   Poštovana,

   kada dužnik neredovito plaća kredit, banka koristi i ostale instrumente osiguranja kako bi naplatila dospjelo potraživanje. U Vašem slučaju, taj instrument osiguranja je jamstvo Vašeg supruga. Kada niti dužnik niti Vaš suprug ne bi podmirivali dospjele obveze po kreditu, banka može otkazati ugovor o kreditu i u cjelosti kredit poslati na naplatu. Pokušajte s dužnikom provjeriti postoji li mogućnost da on taj kredit reprogramira ili refinancira kako bi si olakšao plaćanje istoga.

   Srdačan pozdrav

 33. Dan
  Ja sam jamac po kreditu za refinanciranje roditeljima. Kredit je bio oko 100.000 eura kuca im je pod hipotekom. Period odplate je na 25 godina. Plaćeno je nekih 20.000eura i jos se plaća nekih 16 godina. Mene zanima kakve sve solucije postoje da nisam ja više jamac. Dali se moze na temelju plaćenih 20.000 eura mene maknut?
  Dali postoji neko riješenje?

  1. Author

   Poštovani,

   u određenim situacijama moguće je promijeniti instrumente osiguranja kredita, odnosno, u Vašem slučaju, Vas rasteretiti od obveze jamstva. No, imate li i Vi mogućnosti za to, najbolje bi bilo provjeriti s poslovnom bankom u kojoj je ugovoren kredit.

   Srdačan pozdrav

 34. Poštovani,

  supruga i ja dižemo stambeni kredit, ja ću biti sudužnik i potrebno nam je životno osiguranje u slučaju smrti ili trajne invalidnosti kao još jedno osiguranje kredita. Znam da se to osiguranje plaća uz kredit, zanima me jel taj iznos refundabilan kada se otplati kredit? Radi se o iznosu od 15 tisuća kuna što nije malo za dvije plaće od 4 tisuće kuna.

  1. Author

   Poštovani,

   ako je riječ samo o osiguranju za slučaj smrti ili trajne invalidnosti, onda takav iznos najčešće nije povratan po otplati kredita. No, ukoliko je riječ o osiguranju i za slučaj smrti i doživljenja, onda se uplaćeni iznosi obično vraćaju (ako su za to ispunjeni svi uvjeti). Najbolje provjerite u banci o čemu se točno radi.

   Srdačan pozdrav

 35. Poštovani,

  Predao sam kreditni zahtjev u Erste banci za zatvaranje dva kredita koja imam kod njih. Jedan 1630 kn (jos 8 godina) i drugi 705 kn (jos jednu godinu) uz dodatnu isplatu nekih 35000 kn. Uz to imam auto kredit u Splitskoj banci na 2200 kn (jos 6 godina). I sad me traže sudužnika ili jamca (nisam bas siguran sad) za ovaj reprogram po kreditima iz Erste banke. Supruga je pristala međutim ona je zaposlena na određeno. Radi u toj firmi nekih 7 mjeseci sad uz produživanje ugovora, zadnji na mjesec dana. Zanima me da li je to problem u Erste banci za odobravanje kredita odnosno da li treba i kakve uvjete ispunjavati sudužnik/jamac?

  Unaprijed hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovani,

   najbolje da ovaj upit uputite Erste banci. Ona je upoznata u cjelosti s Vašim kreditnim zahtjevom i zna kakav sudužnik odnosno jamac treba biti.

   Srdačan pozdrav

 36. Postovani!

  Moj decko i ja zivimo u izvanbracnoj zajednici duze od tri godine. Decko bi digao stambeni kredit za izgradnju kuce. Vlasnik zemlje i zapocete gradnje sam ja.
  Da li je moguce staviti tu kucu pod hipoteku nakon izgradnje? Te da li je potrebno da on bude suvlasnik kuce ?

  1. Author

   Poštovana,

   ako bi Vaš izvanbračni partner bio nositelj kredita, Vi biste morali dati suglasnost za izgradnju na Vašem zemljištu. Izgrađenu nekretninu možete staviti pod zalog nakon izgradnje, a prije izgradnje, ako je potrebno, instrument osiguranja može biti to zemljište ili zamjenska nekretnina.
   Ovisno o situaciji, izvanbračni partner ne mora biti suvlasnik kuće.

   Srdačan pozdrav

 37. Postovani!
  Situacija je sljedeca , decko podize hipotekarni gotovinski kredit i ja bi mu bila suduznik zanima me dali mu mogu biti buduci da imam svoj kredit od 630kn mjesecno i imam kreditnu karticu od 1300 kn mjesecno koju otplacujem a ukupna primanja su mi 6.300kn mjesecno
  Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   kako bismo Vam odgovor na pitanje, morali bismo znati u banci gdje Vaš dečko podiže kredit, koji je iznos traženog kredita te koliko iznosi njegova kreditna sposobnost.

   Ukoliko niste pronašli željenu banku ili želite realizirati najpovoljniji hipotekarni kredit, predlažem Vam da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 38. Postovani. Moj izvanbracni partner dize stambeni kredit,dali su mu u banci papir da ga ja ispunim kao sudionik u kreditu. Kazu da to nije ni jamac ni suduznik nek eto nesto formalno. Bojim se ispunit to jer nisam uredna u hroku i imam neko dugovanje pa me zanima da li cu ja ugrozit njegov uredan status klijenta?

  1. Author

   Poštovana,

   najčešće se ne provjerava urednost i kreditna sposobnost sudionika u kreditu. Također, takva obveza nije vidljiva u kreditnom izvješću HROK-a. Banke obično traže uključivanje sudionika u kredit kako bi bile sigurne da su bračni/izvanbračni drugovi upoznati s budućim zaduženjima. Najbolje je da to provjerite s bankom u koju ste predali zahtjev za kredit.
   Ako Vi i Vaš partner zatrebate pomoć pri realizaciji stambenog, slobodno nam se javite.

   Srdačan pozdrav

 39. Upitan sam da budem jamac za leasing auta,
  da li će moja kreditna sposobnost biti umanjena?

  hvala

  1. Author

   Poštovani,

   većina leasing društava dostavlja podatke o realiziranim kreditima u kreditna izvješća HROK-a, te bi obveza po kojoj bi bili jamac bila vidljiva u Vašem HROK-u. Zbog toga bi u određenim bankama Vaša kreditna sposobnost bila umanjena.

   I dalje postoje banke kojima obveze po jamstvima ne smetaju. Stoga, ako se odlučite biti jamac, a nađete se u potrebi za kreditom, slobodno nam se javite.

   Srdačan pozdrav

 40. Poštovani, suprug i ja planiramo dici stambeni kredit za izgradnju kuce, ja nosioc kredita on suduznik, ali naišli smo na prepreku… Nemamo zamjensku nekretninu koju bi morali stavit pod hipoteku za vrijeme izgradnje te kasnije prebaciti hipoteku na novu nekretninu. Postoji li kakvo rješenje bez zamjenske nekretnine? Hvala. Lp

 41. Poštovani,

  Ima li i sudužnik pravo regresa od glavnog dužnika ukoliko glavni dužnik neuredno vraća kredit?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako ste bili sudužnik, nemate pravo regresa od dužnika. Jedino, ako u konkretnom ugovornom odnosu postoji više jamaca ili sudužnika, a Vi ste podmirili dospjelu obvezu glavnog dužnika, onda imate pravo zahtijevati od ostalih jamaca i/ili sudužnika da Vam nadoknade dio koji se odnosi na Vas (pravo regresa).

   Lijep pozdrav

 42. Poštovani moj otac ima svoj kredit i suduznik je po kreditu majci….. digao bi kredit u kojem bi prvi kredit podmirio…..on je inače umirovljenik,pa me zanima kako se gleda sudužništvo ali u punom iznosu kredita ili?

  1. Author

   Poštovana,

   ovisno o kreditnoj liniji, sudužništvo se može gledati u punom iznosu, u određenom postotku ili se ne gleda uopće.
   Najbolje bi bilo napraviti detaljne provjere kreditne sposobnosti Vašeg oca te Vas stoga pozivam da popunite naš kreditni upitnik.

   Srdačan pozdrav

 43. Poštovani. Dužnik sam kredita koji uredno otplaćujem, zaključenim 2005 godine,sa završetkom 2022. Jamac mi je bio otac koji je nedavno preminuo. Kredit i dalje mogu otplaćivati no pitam se da li je potrebno pronaći novog jamca?
  Hvala na odgovoru

 44. Dobar dan ..zanima me dali jamac moze da bude osoba koja vec ima kredit svoj ..hvala

  1. Author

   Poštovana,

   potrebno je provjeriti s bankom da li im je potreban kreditno sposoban jamac. Ako jamac ne mora biti kreditno sposoban, onda može imati postojeće kredite u otplati.

   Lijep pozdrav

 45. Imam stambeni kredit i suprug je suduznik. Želim refinancirati kredit ali na način da suprug bude nositelj kredita a ja suduznik iz razloga sto je on vlasnik nekretnine i zaposlen, ja sam zaposlena ali nesmijem prenijeti placu u drugu banku. On je i kreditno sposoban i suglasan da se refinancira na taj način ali nikako da dobijem odgovor od banke.
  Dakle moje pitanje je da li je pravno moguce da suduznik refinancira stambeni kredit?
  Hvala!.

  1. Author

   Poštovana,

   može li sudužnik refinancirati kredit, ovisi ponajprije o uvjetima banke. U slučaju da banka to dozvoljava, traži se suglasnost dužnika za refinanciranje kredita.

   Lijep pozdrav

 46. Poštovani,
  2008.god. sam bila jamac za hipotekarni kredit od 60.000 eur ( na 15 god), za kuću koju su dužnici kupovali i koja je procjenjena preko 200.000 eur. Ja sam tad već imala svoj stambeni kredit godinu dana (otplata na 30 god.). Dakle uopće ni nisam bila kreditno sposobna. Uglavnom prije 2 god. sam blokirana zbog neuredne otplate njihovog kredita. Oni plaćaju i dalje neredovno, a ja sam cijelo vrijeme blokirana (hvala Bogu zbog vlastitog kredita koji je 2/3 moje plaće mi ništa ne mogu skidati s računa). Postoji li ikoji način da me razriješe tog jamstva? budući da ja imam svoj kredit još 19 god, a dužnici svoj još 6 god., dakle neće se banka nikad moći od mene naplatiti i nemaju od mene apsolutno nikakve koristi i nemaju koristi nikakve da sam ja blokirana…. Što mogu napraviti i kome se obratiti? Unaprijed puno hvala…

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nema baš puno mogućnosti rješenja Vašeg trenutnog statusa.

   Pokušajte vidjeti s dužnikom ima li možda nekog drugog jamca ili neki drugi instrument osiguranja koji bi ponudio banci. Ili, možete mu predložiti refinanciranje/reprogram postojećeg neurednog hipotekarnog kredita.

   Srdačan pozdrav

 47. Pozdrav, zanima me da li se može prekinuti ugovor jamca za kredit, odnosno ako kredit nije još realiziran da li se može odustati od tog da se bude jamac te da se jamac zamijeni drugom osobom?
  Da li se promijena jamca plaća te da li se dobije nekakav papir o prekidu jamstvenog ugovora?
  Zahvaljujem na odgovoru!
  Lp

  1. Author

   Poštovana,

   u slučaju da kredit nije još realiziran, jamac može odustati od kreditnog zahtjeva. Kada je kredit već realiziran, potrebno je provjeriti s bankom da li je moguće umjesto navedenog jamca ponuditi drugog jamca. Ako banka na to pristane, vjerojatno će biti potrebno ovjeriti izmjenu instrumenata osiguranja kod javnog bilježnika što povlači dodatne troškove. Kada se to sve odradi, banka može izdati potvrdu da navedena osoba više nije jamac po kreditu.

   Srdačan pozdrav

 48. Poštovani,

  Situacija kod nas je sljedeća: ja sam nezaposlena i državljanka RH bez redovnih primanja, a suprug kao stranac (americki drzavljanin) ima boravisnu dozvolu, radi od kuce za firmu cije je sjediste u New Yorku i ima prilicno visoka primanja.
  Htjeli bi dici stambeni kredit za kupnju nekretnine u Zagrebu u iznosu od oko 150.000,00 € na rok od 10 godina u mojoj maticnoj banci (ZaBa) gdje iako (kao sto sam vec spomenula) nemam redovna primanja iz radnog odnosa postoji stalni priljev novca na tekuci racun te orocena stednja od oko 100.000,00 HRK.
  Moje pitanje je: da li je moguce dobiti kredit na moje ime, sa suprugom kao suduznikom/jamcem buduci da je on stranac?
  On svoj status kao zaposlene osobe, te redovna primanja naravno moze bez problema dokazati svom potrebnom dokumentacijom koju bi ako je potrebno i preveli kod sudskog tumaca.

  Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

  1. Poštovana,

   možemo pokušati riješiti kredit suprugu, nažalost Vi nam ne možete biti nositelj kredita. Naime potencijalnom dužniku se odobrava kredit temeljem kreditne sposobnosti, a s obzirom na to da ste Vi nazaposleni, jednostavno nemate kreditnu sposobnost.

   Ispunite na našim web stranicama kreditni upitnik za supruga. Od dokumentacije ćemo Vas svakako tražiti na uvid njegov ugovor o radu i izvadak po računu, neovisno u kojoj je banci otvoren, platnu listu te kopiju boravišne isprave.

   S poštovanjem!

 49. Poštovani,
  od banke sam dobio ugovor o stambenom kreditu u kojoj sam samo ja stranka, ali dodatno sporazum o osiguranju založnog prava na nekretnine gdje su kao sudionika stavili suprugu, te u odredbama sporazuma navode da se supruga odriče prava raspolaganja na nekretnini koje bi imala kroz bračnu stečevinu, kako bi banka mogla neometano raspolagati istom u slučaju neisplate kredita. Dodatno su stavili stavku da banka u svrhu namirenja potraživanja može provesti ovrhu nad svom mojom pokretnom i nepokretnom imovinom – da li su ovakve odredbe dopuštene – znači supruga ne bi imala pravo odlučivati niti teoretski da li želi nastaviti isplaćivati kredit u slučaju npr. moje smrti prije otplate, odnosno, da li ova druga odredba znači da bi banka u svrhu namirenja mogla ovršiti i našu zajedničku imovinu (supruga ima drugi stan na kojem ja nisam upisan kao vlasnik ali živimo u njemu)? Nismo skloni to potpisati.
  Hvala!

  1. Poštovani,

   tražili smo Vas u našoj bazi podataka, pa smo primijetili da niste naš klijent. Iz tog razloga imamo jako malo informacija o kreditnoj ponudi koju ste dobili od banke. Ne znamo čak ni o kojoj se banci radi. Ugovori o kreditu se jako razlikuju od banke do banke. Mi zajedno sa svojim klijentima prolazimo stavke ugovora ako klijenti to žele, no tada imamo pravo komunicirati s bančinom pravnom službom i stajati iza svojih odgovora. Ovako, nažalost, imamo premalo informacija i previše nepoznanica.

   Banke u ugovor stavljaju razne klauzule da bi se zaštitile od neplaćanja, no sumnjamo da su odredbe nezakonite. Pravne službe banaka provjeravaju pravovaljanost ugovora o kreditu sukladno Zakonu o
   potrošačkom kreditiranju.

   Savjet: u poruci ste napisali „znači li ta odredba da…?“.
   Imate pravo, prije nego što potpišete ugovor, proći u banci stavku po stavku ugovora i pitati što znači koja odredba detaljno. Ako vam kreditni savjetnik/savjetnica s kojom komunicirate nije dovoljno elokventna kad razgovara o pravnim detaljima iz ugovora, možete tražiti da Vam se pridruži netko iz pravne službe. To je Vaše pravo i ne morate se toga bojati, sramiti ili se osjećati neugodno. Samo tražite i zahtijevajte. Nije samo pitanje toga da ne želite potpisati neke stavke u ugovoru, već ne možete potpisati nešto što u potpunosti ne razumijete. U većini banaka su voljni proći stavke ugovora sa klijentima, što više, žele da su klijenti upoznati sa svim stavkama ugovora i da ih razumiju prije samog potpisivanja.

   Osim toga, postoji rok da nakon što ste podigli kredit od njega i odustanete, a i javni bilježnik ima zadatak s korisnikom kredita proći stavke ugovora. Sve zahtijevajte i svako pravo iskoristite.
   Ako sumnjate u pravovaljanost odredbi ugovora, što je sasvim druga tema, najbolje bi bilo da se obratite odvjetniku za savjet.

   Progreso grupa se bavi posredovanjem pri realizaciji kredita te za naše klijente pronalazimo trenutno najpovoljnije kreditno rješenje. Jeste li sigurni da je taj kredit koji ste odabrali trenutno najbolji za vas?

   Svakako nam se obratite ukoliko budete zainteresirani da Vam pronađemo bolji kredit.

   Srdačan pozdrav!

 50. Postovani zanima me da li osoba koja je nezaposlena moze biti jamac za hipotekarni kredit. Ista nema nikakvu imovinu.

  1. Poštovana,

   u tom slučaju možete biti jedino supsidijaran jamac, dakle jamac bez kreditne sposobnosti. Banke najčešće za taj oblik jamstva uzimaju članove obitelji, ali nije neophodno. U slučaju da dužnik ne plaća kredit, i Vi se smatrate odgovornom. Dakle, ste strane Vi ste jamac u punom smislu te riječi. U slučaju da se zaposlite ili odete u mirovinu, banka ima pravo plijeniti Vaša primanja, ako se kredit ne plaća uredno.

   Srdačan pozdrav!

 51. Dali osoba koja ima 83 godine moze nekome biti ikakav jamac?

  1. Poštovani,

   postoje dvije vrste jamaca.

   Najčešće se jamcem smatra osoba koja svojom kreditnom sposobnošću i imovinom jamči za otplatu kredita.
   Drugi oblik koji nazivamo takozvanim supsidijarnim jamstvom predstavlja jamstvo bez kreditne sposobnosti. Dakle jamčite svojom imovinom ali ne morate biti kreditno spososbni.

   Ako Vas netko želi staviti kao jamca u kredit, tada u Vašem slučaju to može biti jedino kao supsidijarni jamac.

   S poštovanjem!

  1. Poštovani,

   ovisi o visini anuiteta temeljem sudužništva, te da li se taj kredit uredno otplaćuje. Dakako važna nam je i visina Vaših primanja te Vaša cjelokupna kreditna sposobnost..

   Sugerirala bih da ispunite kreditni upitnik na našoj web stranici ili nam proslijedite kontakt broj telefona. Kontaktirati ćemo vas i napraviti detaljnu provjeru Vaše kreditne sposobnosti.

   S poštovanjem!

 52. Neznam kako je vani u Europskoj zajednici ,dali i kod njih postoji, jamac , sudužnik ili postoji hipoteka na nekretninu i to je to.
  lp

  1. Poštovani,

   Progreso grupa surađuje s bankama na teritoriju Republike Hrvatske. Nažalost nisu nam dostupne informacije o instrumentima osiguranja u Europskoj uniji, ali vjerujem da su slični.

   Srdačan pozdrav!

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!