Moratorij – skupi spas u zadnji čas

Progreso kolumne / Zoran Šuster / 07/05/2014 / 0 komentar

Moratorij_Progreso_blog_300x188Iako često upotrebljavani kao sinonimi, moratorij i poček predstavljaju dva različita oblika mirovanja u otplati kreditnih obveza. Pojam mirovanje podrazumijeva mirovanje u otplati glavnice, jer korisnik kredita u razdoblju mirovanja vjerovniku plaća kamatu.

Poček za perspektivne klijente

Poček predstavlja razdoblje odgode koje vjerovnik odobrava dužniku kako bi potonji ostvario pretpostavke za uredno vraćanje kredita (započeo posao, ostvario stabilne prihode i sl.). Najčešće se korisnici kredita odlučuju za poček kod ugovaranja stambenih ili investicijskih kredita.

Primjer: Pravniku se nakon polaganja pravosudnoga ispita povećavaju mjesečna primanja i tada mu je redovna otplata kredita puno lakša.

Moratorij kao predah

Moratorij označava prekid vraćanja zajma na određeno vrijeme kako bi se dužniku dao predah za rješavanje teškoća s otplatom u doba teških ekonomskih poremećaja.

Uzimajući u obzir socijalno-ekonomsku situaciju građana i njihovu nemogućnost izvršavanja redovne otplate kredita, ne iznenađuje što se često odlučuju za moratorij.

Mnogo je povoljnija opcija godinu dana plaćati ugovorene kamate na kredit (moratorij), nego zatezne kamate i troškove ovrhe u slučaju nemogućnosti plaćanja kredita..

Dužnici koji zadovoljavaju uvjete moratorija

Klijenti koji uredno izvršavaju postojeće novčane obveze, no zbog promjene životnih okolnosti predviđaju poteškoće u otplati kredita (gubitak posla, smanjena mjesečna primanja, porodiljni dopust, neredovita mjesečna primanja i sl.), imaju pravo zatražiti prekid vraćanja kredita na određeno vrijeme.

Moratorij je moguće ugovoriti za stambene kredite, ali i za nenamjenske kredite (gotovinski, hipotekarni i sl.).

Za vrijeme moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita

Ovisno o poslovnoj banci i o individualnoj situaciji samoga klijenta moratorij se ugovara na sljedeće načine:

    1. bez naknade uz produljenje otplatnog razdoblja za onoliko mjeseci koliko je trajao moratorij. S obzirom na to da mjesečni anuiteti ostaju nepromijenjeni a klijent je tijekom moratorija u potpunosti oslobođen od plaćanja , riječ je o najpovoljnijoj opciji za klijenta.

 

    1. uz naknadu najčešće od 1% do 3%, koja će se pribrojiti preostalom dugu po kreditu. Na glavnicu kredita uvećanu za naknadu, obračunavat će se ugovorna kamata za cijelo preostalo razdoblje otplate. Također se obračunavaju anuiteti (za preostalo vrijeme otplate) na glavnicu uvećanu za naknadu.

 

  1. tijekom moratorija korisnik plaća kamatu ili određeni dio kamate. U moratoriju otplata glavnice miruje. Neplaćeni iznos glavnice (ili glavnice i kamate) za vrijeme moratorija raspoređuje se na preostalo razdoblje otplate koje ostaje nepromijenjeno. Na temelju novog iznosa glavnice kredita izračunava se anuitet.

Primjer: Klijent je ugovorio stambeni kredit u iznosu od 50.000,00 eura na 20 godina uz nominalnu kamatnu stopu od 5,99 % (EKS 6,22 %). Otplata se odvija mjesečno u jednakim anuitetima koji iznose 357,93 €. Anuitet se sastoji od glavnice i kamate.

BROJ ANUITETA IZNOS ANUITETA OMJER GLAVNICE U ANUITETU OMJER KAMATE U ANUITETU PREOSTALA GLAVNICA KREDITA
1. 357,93 108,35 249,58 49.891, 65 €
60. 357,93 145,35 212,58 42.442, 52 €
120. 357,93 195,95 161,98 32253,79
180. 357,93 264,18 93,75 18517,48
240. 357,93 354,67 1,77 0

Iz tablice je vidljivo da kada bi klijent  ugovorio poček u 60. mjesecu na 12 mjeseci, njegov bi anuitet za vrijeme počeka iznosio 212,58 €. Mjesečna obveza smanjila bi se za 145,35 €. Ako bi se isti klijent odlučio za moratorij u 180. mjesecu otplate, obrok mjesečne otplate iznosio bi 93,75 €, odnosno mjesečna obveza smanjila bi se za 264,28 €, što bi klijentu znatno olakšalo otplatu kredita.

Sam postupak najčešće traje dva do tri tjedna. 

Korisnici kredita koji zadovoljavaju kriterije moraju predati Zahtjev za odobrenje moratorija.

Zatim klijent prikuplja potrebne dokumente i po potrebi ažurira instrumente osiguranja.

Banka priprema aneks ugovora o kreditu kojim se reguliraju uvjeti moratorija (visina naknade, ukupni trošak moratorija, novi otplatni plan, iznos povećanja anuiteta kredita, rok produljenja otplate i sl.).

Nakon potpisa aneksa promjena kredita uvodi se u sustav.

Kredit u konačnici ispadne skuplji

Ovisno o razdoblju otplate kredita u kojem se korisnici odlučuju za moratorij, cijena može biti poprilična, ali i jedva zamjetna. Iako glavnica kredita miruje, kamata se najčešće plaća, bilo u punom iznosu ili umanjena, što znači da moratorij ima svoju cijenu.

Uz to se plaćaju i popratni troškovi poput naknade za aneks ugovoru, javnobilježničke ovjere i sl.

No uvijek je jeftinija opcija zatražiti moratorij, nego postati neuredan platiša i spašavati financijsku situaciju putem kredita za reprogram, što uključuje dodatne instrumente osiguranja i naknade za obradu kredita, a time se znatno povećava cijena kredita i ostavlja trajan negativni trag u kreditnom izvješću korisnika.

Autorica: Vera Maroshi
Vlasnik sadržaja: Progreso Grupa

Komentari

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!