Oprost dugova

Oprost dugova socijalno ugroženim građanima

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 01/12/2014 / 30 komentar

Pregovori između Vlade i vjerovnika oko otpisivanja dugovanja socijalno ugroženim građanima privode se kraju.

Ministarstvo socijalne skrbi i Ministarstvo financija nastoje potpisati s najzastupljenijim ovrhovoditeljima, a njih predstavljaju banke, teleoperateri, HEP, HRT, komunalna i druga javna poduzeća, sporazum o oprostu dugovanja socijalno najugroženijim građanima Hrvatske.

Vladi je u interesu postizanje sporazuma s glavnim vjerovnicima

Država ne može otpisati dugove građana prema vjerovnicima (pr. bankama, teleoperaterima, komunalnim poduzećima i sl.), to mogu učiniti sami vjerovnici.

S obzirom na to da se u posljednjih nekoliko godina dug građana prema navedenim vjerovnicima udvostručio i približio iznosu od 30 milijardi kuna, nužno je donijeti zakonsko rješenje kojim će se pomoći građanima.

Što sporazum donosi vjerovnicima?

Najveći problem predstavlja činjenica da se navedeni dugovi građana u financijskim knjigama vjerovnika (navedenih poduzeća i banaka) vode kao njihovi prihodi.

Vlada temeljem Pravilnika o porezu na dohodak stavlja na raspolaganje ovrhovoditeljima umanjenu osnovicu za oporezivanje, za iznos otpisanog duga.

Primjer :

Da bi se banci otpis duga priznao kao porezna olakšica, banka mora dokazati da je poduzela apsolutno sve pravne korake za naplatu dugovanja.

Pojednostavljivanjem državnih poreznih propisa banke bi smanjile pravne troškove.

Osim poreznih olakšica glavni stimulans ovrhovoditelja za izlazak u susret dužnicima jest činjenica da je riječ o  kategoriji socijalno najugroženijih građana (pr. ostali su bez posla, bez krova nad glavom, bolesni su i sl.), od kojih se ovrhovoditelji ionako neće moći naplatiti.

Kazna za ovrhovoditelje koji se protive sporazumu

Ministar financija Boris Lalovac odlučio je dakle nagraditi vjerovnike koji pristanu otpisati dugove socijalno najugroženijima porezno priznatim rashodom.

Vjerovnicima koji ne pristanu na oprost dugova zaprijetio je zakonskim moratorijem na ovrhe.

Primjerice, tijekom moratorija ne bi se mogle vršiti nikakve daljnje aktivnosti (naplata, ovrha, pripisivanje zatezne kamate, prodaja nekretnina, deložacija i sl.) prema tim građanima.

S obzirom na to da pregovori traju već godinu dana, postavlja se pitanje zašto Vlada nije uvela zakonski moratorij na ovrhe do završetka pregovora? Naime, tijekom cijele godine građanima se pripisuju zatezne kamate, naplaćuju sudski troškovi, vrše ovrhe i sl.

Skeptični vjerovnici

Stavimo li socijalnu komponentu na stranu, ključno je pitanje čime će Vlada motivirati privatne tvrtke da oproste milijune kuna. Riječ je, naime, o profiterskim, a ne o volonterskim poduzećima.

Pregled udjela  dugovanja građana prema vodećim vjerovnicima u lipnju 2014., kada je ukupan dug građana iznosio gotovo 28 milijardi kuna :

TIP VJEROVNIKA IZNOS DUGOVANJA GRAĐANA HRVATSKE (HRK)
Financijske institucije(banke,štedionice,kreditne unije, kartične kuće, osiguranja, leasinzi i factorinzi 17.541.188.305,55
Država i lokalna samouprava 3.393.707.988,48
Telekomunikacije 803.346.867,50
Odvjetnici i sudski vještaci 326.029.154,78
Komunalni sektor 186.999.057,49

Teleoperatori još razmatraju prijedlog Vlade o sporazumu. Konkretnije, glavne nejasnoće im  predstavlja granica iznosa oprosta dugovanja koja iznosi do 10.000,00 kn.

Naime, dugovanja  građana do 10.000,00 kn prema bankama predstavljaju manja dugovanja u njihovu ukupnom dugu, a većinom obuhvaćaju dugovanja po kreditnim karticama i tekućim računima.

S druge strane, iznos duga do 10.000,00 kn u slučaju teleoperatera obuhvaća veliki dio ukupnoga duga građana prema njima, točnije  141 milijun kuna i 55.000 građana.

Tijek pregovora s vjerovnicima

Razmatranja o oprostu dugovanja socijalno ugroženim građanima započela su još u prvoj polovici 2014. godine, kada je Vlada najavila da će bankama i teleoperaterima ponuditi otpis dugova. Kasnije su u tu priču uvedena javna  i komunalna poduzeća.

Glavni adut Vlade u pregovorima s vjerovnicima predstavlja činjenica da je riječ o dugovanjima koja oni ionako ne mogu naplatiti.

Podizanje ovrha i sudskih tužbi  za vjerovnike predstavlja veći trošak od samog potraživanja od građana.

Primjer modela oprosta dugovanja socijalno najugroženijim građanima preuzetog iz Europe:

Prezaduženi građani javljali bi se Centru za socijalni rad. Navedena institucija imala bi zadaću utvrditi imovinski status dužnika.

Ako dužnik zadovoljava tražene kriterije, u Centru za socijalni rad dobio bi potvrdu. Dužnici bi se s potvrdom javljali bankama, teleoperatorima ili nekoj drugoj instituciji koja ih je blokirala te bi im temeljem potvrde dug bio oprošten.

Posljednjih dana i teleoperateri pokazuju spremnost da najugroženijima otpišu dug. Čini se da se i kod njih budi socijalna svijest, ili jednostavno postaju svjesni da neće moći naplatiti određena dugovanja.

Dakle, možemo reći da je Vlada zasad privukla pažnju banaka, teleoperatera, komunalnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave. Međutim, potrebno je točno definirati i dogovoriti uvjete oprosta duga građanima.

U početku se pregovaralo o oprostu duga do 10.000,00 kuna. S obzirom na to da je dio vjerovnika skeptičan prema navedenom iznosu Vlada je predložila da 10.000,00 kn predstavlja donju granicu za otpisivanje, a vjerovnicima bi ostalo na volju da li će opraštati dugove i do 25.000,00 kn. Dugove do 25.000,00 HRK voljna su oprostiti javna poduzeća, dok su privatni vjerovnici (banke, teleoperateri i sl.) odbili prijedlog.

Ako bi vjerovnici pristali na takav sporazum, dugova bi se moglo riješiti više od 60.000 blokiranih građana.

Pregled broja građana čija dugovanja prema vjerovnicima iznose do 25.000,00 HRK:

IZNOS DUGA BROJ GRAĐANA UKUPNO DUGOVANJE
≥2.000,00 kn 52.898 51.014.776,57
2.000,00 – 10.000,00 kn 93.072 489.640.420,91
10.000,00 – 25.000,00 kn 61.508 999.266.974,69

Tko su sretni nesretnici?

Krajem listopada u Hrvatskoj je broj blokiranih građana iznosio oko 317.000. Njihova ukupna dugovanja iznose 43 milijarde kuna duga, od čega 13,5 milijardi duga otpada na kamate.

Ako bi se sporazumno oprostila dugovanja građana koja iznose do 10.000,00 kn i starija su od 12 mjeseci, obuhvatilo bi se oko 140 tisuća blokiranih građana. Dakako, dio tih građana ne zadovoljava socijalne kriterije.

Kao što je već spomenuto u obzir za otpis dugova ulazili bi samo socijalno najugroženiji.

Siromaštvo bi se utvrđivalo prema kriterijima koji vrijede za sustav socijalne skrbi, odnosno dugovi bi se opraštali korisnicima pomoći za uzdržavanje, doplatka za pomoć i njegu, osobama  koje primaju invalidnine,  beskućnicima, umirovljenicima s mirovinom do 2.500,00 kuna i nezaposlenima dulje od godinu dana, pod uvjetom da imaju samo jednu nekretninu i da nemaju ugovorenu oročenu štednju.

Prema prvim procjenama otpis duga odnosio bi se na nešto više od 60.000 građana koji su u najlošijoj imovinskoj situaciji.

Nove ovrhe

Cilj Vlade je smanjiti odvjetničke naknade, a samim time sniziti i ukupne troškove ovršnog postupka.

Primjer :

Za dug do 250,00 HRK popratni troškovi su do rujna 2014. iznosili 426,00 HRK (plus PDV), a danas su spušteni na 206,75 HRK (plus PDV). Popratni troškovi podrazumijevaju nagrade javnom bilježniku i odvjetniku te trošak dostave i kopiranja. U slučaju da dužnik ne podmiri dugovanje u roku od osam dana trošak se penje na 557,50 HRK (plus PDV). Do rujna je taj trošak iznosio 776,00 HRK (plus PDV).

Posljednja promjena ovršnog zakona također nalaže javnim bilježnicima da u prijedlogu ovrhe razdvoje stvarno učinjene od predvidljivih troškova koji bi nastupili tek ako dužnik ne podmiri dug u roku od osam dana ili ako prigovori rješenju o ovrsi.

Javni bilježnici dobili su rok od 30 dana od primitka prijedloga da otpreme rješenje o ovrsi tako da se više ne smije događati da građanima stižu ovrhe za dugove stare nekoliko godina.

Oprost dugova za dužnike po kreditima

Pregovori u tijeku između Vlade i ovrhovoditelja podrazumijevaju prije svega praštanje dugova za režije, telefonske račune, dugovanja po karticama, po potrošačkim kreditima i isključivo dugovanja prema pravnim osobama.

Dakle, neće se opraštati dugovi za kredite osigurane tražbinom ili nekretninom, niti dugovi prema fizičkim osobama.

Predstečajne nagodbe za građane

Ministar financija Boris  Lalovac najavio je  i uvođenje modela „predstečajne nagodbe“ kojim  bi se građanima s dugom do 100.000,00 HRK omogućio otpis i do 70,00 % dugovanja.

Otpisu duga prethodilo bi utvrđivanje imovinskoga stanja građana, na temelju čega bi se i donosila odluka.

Građanima čija dugovanja iznose više od 100.000,00 HRK ponudili bi se “skrbnici”. Uloga skrbnika bila bi briga za naplatu dugova. Donosili bi odluku o prodaji imovine dužnika i utvrđivali bi plan vraćanja dugovanja.

Ovakvim modelom predstečajne nagodbe za građane u velikoj mjeri bili bi zahvaćeni dužnici bankovnih kredita.

Navedenim sporazumom o oprostu duga trenutačno se ipak rješava pitanje blokiranih građana s manjim iznosima dugovanja.

U slučaju sklapanja sporazuma između vjerovnika i Vlade, na snagu će stupiti zakon kojim bi pravo na otpis duga moglo ostvariti i do 60.000 građana.

Zakonom bi profitirali građani, ali i vjerovnici. Vjerovnicima je u interesu iskoristiti porezne olakšice, a napokon bi mogli prestati s neuspjelim pokušajima naplate potraživanja. Građani bi maknuli barem dio tereta sa svojih leđa.

Riječ je o jednokratnoj pomoći najugroženijim građanima od koje profitiraju sve strane koje sklapaju sporazum.

Autor teksta: Vera Maroshi
Image adapted, curtesy of jesadaphorn at FreeDigitalPhotos.net
 

Komentari

 1. Pbz je ustupio kredit eos matrixu ja se ljecim od MS-a imam 2 djece i primanja tudja pomoc i njega 600kn djeciji 600kn alimentacija 1400kn ne posjedujem nektetninu ni auto ni nist vrijedno kredit je ulozen u propali obrt…Eos me zove traze da uplacujem po 300-500kn a i ovak nemam za zivot.Cak i da mogu odvojit trebala bih negdje jos 40god sa tim iznosom samo glavnicu odplacivat dakle do svoje 95god koju necu dozivjet.Kako ne zivim u svojoj nekretnini strah me je da ne dodju ovrsit pokretnine iako nema nist vrijedno ali nije moje vlasnistvo.Nexnam sto da radim..neki su duzni milijarde poreznoj i svima i nista a mi mali ljudi koji smo dosli ne svojom krivicom u ovaj polozaj moramo ispastat.Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nemate baš puno mogućnosti. Porazgovarajte s Eos Matrixom i objasnite u kakvoj se situaciji nalazite i da niste u mogućnosti uplaćivati im dugovanje. Oni će razmotriti Vašu situaciju i pokušati pronaći rješenje. Budite uporni!

   Lijep pozdrav

 2. Postovanje..Imam obiteljsku mirovinu 1400kn..podstanar i ovrhu oko 60000kn..Uz to se lijecim od dva karcinoma..na plucima i maternici..primam neku pomoc od 420kn..od socijalne skrbi..Zanima me da li ce mi biti oprosten dug i ako hoce od koga..hvala..

  1. Author

   Poštovana,

   trenutno su na snazi različite mjere pomoći blokiranim građanima. Svakako bi bilo dobro da detaljnije informacije potražite u najbližoj FINI.
   Oni imaju uvid u Vaša cjelokupna dugovanja, trajanje blokade te vjerovnike.
   Vjerujem da će Vam moći dati konkretnije informacije.

   Srdačan pozdrav

 3. Dobila sam da moram ispuniti papir za sud,pa me zanima dal ce mi oduzeti pola kuce sto imam,a dobivam naknadu od socijalne pomoci ,tj,invalidninu za tudu pomoc i njegu,pa se bojim kako cu ovo rijesiti ?posto dugujem 20.000kn hrt.u i eko.flor puno hvala

  1. Author

   Poštovana,

   vjerojatno ste dobili poziv za jednostavni osobni stečaj kojeg FINA šalje ovih dana.

   U tom postupku vjerovnici se ne bi trebali naplatiti iz Vaše jedine nekretnine, osim ako netko od vjerovnika već nije započeo ovrhu na nekretnini.

   Budući da nemamo uvid u Vaše stanje ovih i prethodnih ovrha, svakako Vam savjetujem da se dodatno raspitate u FINI.
   Oni će Vas uputiti i korake ovog procesa te Vas savjetovati što dalje učiniti.

   Srdačan pozdrav

 4. Imam blokadu mozaik knjiga i tele 2
  Socijalnu pomoć primam
  Dali imam pravo za oprost duga da mi odblokiraju račun

  1. Author

   Poštovani,

   ove mjere Vlade bile su aktualne u 2015. godini te više nisu na snazi.

   Možete se svakako javiti Vašim vjerovnicima, možda postoji mogućnost djelomičnog otpisa ili nagodbe.

   Srdačan pozdrav

 5. zanima me neznam kome da se više obratim,pošto imam dug vip i tele2 prije 10 godina i blokiran mi raćun te sam u registru fine kao socijalni slućaj samohrana sam majka uz zahtjev fine sve sam predala papire i rješenje centra za soc.skrb i potvrdu da sam njihov korisnik i papire da neposjedujem nekretnine živim u stanu grada zagrebe i predala 3.3 2015 te do dan danas nema odgovora od ovrhovoditelja te sam ponovno poslala preporućeno prije dva mjeseca da dobijem odgovor međutim nitko ništa neodgovara te neznam što mi je ćiniti bila na fini oni kažu da neznaju da rješenje sam trebala dobit od vipa itele 2 te i dalje sam u blokadi a dug mi je 10 tisuća kuna te nemogu normalno funkcionirati više!!!molim vas da mi odgovorite hvala

  1. Poštovana gospođo Irena,
   s obzirom na to da se očito radi o dosta kompliciranoj situaciji, biti ćemo slobodni komunikaciju nastaviti na e-mail koji ste ostavili kao kontakt, jer vjerujemo da će vam biti ugodnije o osobnim financijama razgovarati diskretno. Hvala na vašem komentaru. Progreso tim.

 6. Poštovani,
  Lijepo molim da mi odgovorite dali imam pravo na oprost duga,naime već više godina sam u dopuštenom prekoračenju 7.000,00 kuna kod Zagrebačke banke.Umirovljenica sam i samac sa mirovinom od 2,435,89 kuna.

  Unaprijed zahvaljujem,

  Srdačan pozdrav

  1. Poštovana,

   odluku o oprostu duga donosi vjerovnik a ne mi, stoga Vam ne možemo reći da li imate pravo na oprost duga.
   Prije svega potrebno je zadovoljiti imovinske kriterije, a tada i financijske.

   Napisali ste da ste u dopuštenom prekoračenju, pretpostavljam da je riječ o nedopuštenom. Provjerite u poslovnicama fine da li zadovoljavate kriterije “siromaštva”,smijete biti vlasnik samo jedne, egzistencijalne, nekretnine, visina mirovine je zadovoljavajuća traženim kriterijima, ne smijete imati štednju, ako dugujete Zagrebačkoj banci 7.000,00 kuna i ako je to Vaše jedino dugovanje tada s te strane također zadovoljavate kriterije kreditne sposobnosti.

   Svakako se javite u poslovnicu FINE.

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 7. zanima me da li dopunsko osiguranje ulazi u oprost duga

  1. Poštovana,

   osiguravajuće kuće nisu na popisu vjerovnika koji opraštaju dugove. Ako je riječ o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, i ako zadovoljavate ostale kriterije, trebali bi imati pravo na oprost.

   Niže je popis vjerovnika koji opraštaju dugove.

   file:///C:/Users/Vera/Downloads/Vlada_RH__Odluka_o_posebnim_aktivnostima.pdf

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 8. Dan!Oko2000kn duga imam t-comu jer je tel.i max tv galsio na moje ime rastala sam se i muz nije placao a ovrha je sjela na moj racun.Nezaposlena sam god.dvije god i zivim sa malim djetetom.Dali imam pravo na otpis duga???i sto napraviti?hvala

  1. Poštovana,

   prema navedenim parametrima imate pravo na otpis duga, pod uvjetom da ste u blokadi godinu dana, i to da ste s danom 30.09. navršili minimalno godinu dana blokade.

   Ako jeste blokirani godinu dana prvo se morate javiti u FINU da biste dobili ispis o stanju duga, zatim odlazite u Centar za socijalnu skrb kako biste dobili potvrdu o imovinskoj situaciji. Detaljna uputstva dobit ćete u FINI.

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 9. Korisnici smo stalne soc.pomoći…muž,dvoje djece i ja. Podstanari smo…dali imamo pravo na oprost duga za režije a koje neznace na naše ime…nego na ime čovjeka koji nam je iznajmio stan

  1. Poštovana gospođo Dara,

   dugovi mogu biti oprošteni samo dužniku, od strane određenih vjerovnika. Dakle ako je ovrha na ime Vašeg najmodavca a on ne zadovoljava kriterije socijalno najugroženijeg dijela građana, nažalost dug mu neće biti otpisan. S druge strane ako ste dobili ovrhu u kojoj Vas novce potražuje najmodavac, također dugovi ne mogu biti oprošteni.

   Nadam se da sam odgovorila na Vaše pitanje!

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 10. dobar dan..mene zanima ovak..ja imam dug oko 15500 kn na rezije i na jos neke stvari za koje neznam ni sam…bio sam nezaposlen 8 god.i onda sam se zaposlio na mjesec dana i sad opet ne radim…a supruga ima dug oko 25000 kn manje vise za HRT,i telekom radila je do prosle godine do 10 mj.i placala je ovrhe…sada ne radi ni ona nigdje.Zivimo od djecjeg i njene naknade iz biroa koja iznosi 1200 kn,i imamo troje djece…zivimo u kuci koju sam ja nasljedio nakon smrti svojih roditelja,auto nemamo a ni nista drugo osim te kuce…i to nebi imali da ju ja nisam nasljedio,pa me zanima da li imamo pravo na oprost duga
  S postovanjem Miroslav

  1. Poštovani,

   prema navedenom, s obzirom da živite od socijalne pomoći i nemate imovine (izuzev kuće u kojoj živite) rekla bih da se uklapate u socijalno najugroženije građane. Međutim, nisam zaposlenik centra za socijalnu skrb i ne mogu Vam sa sigurnošću odgovoriti na pitanje.

   Od veljače u poslovnici FINE nalazit će se popis socijalno najugroženijih.

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 11. Postovanje,prije vise od dvije godine dok sam bio u radnom odnosu povukao sam dozvoljeni minus ZG-banka sto je danas taj iznos s ovrsenim postupkom (koji je dosao danas)porastao na 5700kn ostao sam bez posla zivim s suprugom u iznajmljenom stanu tesko placam sve to al nekako uz pomoc prijatelja itd izdrzim.Nedavno sam bio zaplosen na odredjeno dva i pol mjeseca i imao sam zasticeni racun i placao sam od place 3000kn ovrhu 30% tele 2 operateru za dug koji se popeo oko 4000kn i uspio sam oplatiti 2500kn .sad sam opet bez posla i nemam primanja nemam stana,auta vikendicu ,nista…sto mogu poduzeti..

  1. Poštovani,

   trebate pričekati 1. veljače da biste vidjeli da li zadovoljavate kriterije koji su potrebni za oprost dugova. Što se tiče samih zaduženja, zadovoljavate kriterije. S obzirom na to da ste nezaposleni manje od godinu dana, pitanje je da li će Vas svrstati u skupinu socijalno najugroženijih građana.

   Zahvaljujemo na upitu!

   Srdačan pozdrav!

 12. Mene zanima trenutno sam na trudnickom bolovanju imam jedno djete muz dobija samo 2.400 placu placsmo najam 2000 a di su rezije telefonski racuni i jos imam kredit koji placam koja mi dokumentacija treba i di se moram raspitat

  1. Poštovana,

   s obzirom na to da ste i Vi i suprug zaposleni (bez obzira na bolovanje), unatoč teškoj situaciji, bojim se da ćete teško ostvariti pravo na oprost dugova.

   Ali, svakako se isplati provjeriti. Najprije biste se trebali javiti u FINU kako biste dobili potvrdu o visini dugovanja, s obzirom da trebate zadovoljiti i te kriterije. Nakon toga javljate se u Centar za socijalnu skrb, kako bi Vam odredili imovinski status.

   Nadam se da smo barem malo pomogli. Također napominjem, da će danas popodne biti objavljeni konkretni podaci vezani uz oprost dugova.

   Srdačan pozdrav!

 13. Poštovani,imam li pravo na oprost duga iako računi,komunalija glase na mog muža?
  Primam osobnu invalidninu i mirovinu te bolujem od MS.
  Ukupno dugovanje uključuje i moje dopušteno prekoračenje od 3800 kn-a plus komunalija 1000 kn-a ukupno zaduženje je oko 5000 kn-a.
  Koja mi je dokumentacija potrebna da pokrenem oprost duga?

  1. Poštovana,

   Progreso grupa bavi se kreditnim posredovanjem. Mogu Vam reći da visinom duga zadovoljavate kriterije oprosta dugovanja.
   Pitanje je, da li zadovoljavate kriterije socijalno najugroženijeg dijela građana, koji ovise o visini Vaše mirovine i imovinskom statusu.

   Da biste saznali odgovor trebate najprije podići na FINI potvrdu o stanju duga, te se s istom javiti u Centar za socijalnu skrb. Kod njih ćete dobiti točne informacije.

   Zahvaljujemo na upitu!

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 14. Pozdrav. Koja je potrebna dokumentacija za oprost dugovanja?
  Naime,imam zaštićeni račun,i plaču minimalac.1/3 plače ide za ovrhe,i meni ostane 1500kn za režije,hranu,školovanje djeteta…Imam auto star 16 godina.Živim u roditljskoj kući s posebnim kučanstvom,sa sinom.
  Imam dug za dopunsko osiguranje koje je iznosilo 450kn-sad je s kamatama 1190,68kn
  te Tcom čiji dug je iznosio nekih 1000kn-sad je potražnja već 2.814kn i još nekliko takvih dugova.
  Jedva izlazim na kraj iz mjeseca u mjesec,pa Vas molim da me savjetujete.Hvala

  1. Poštovana,

   s obzirom da je oprost dugova u najavi, vjerujem da je broj kandidata koji će se prijaviti veliki. Napominjem da će se dugovi vjerojatno opraštati samo primateljima socijalne pomoći, nezaposlenima i umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 2.500,00 HRK. Tako je barem najavljeno, ali ne bi bilo loše još jednom provjeriti u Centru za socijalnu skrb.

   Dakle,

   Prva stanica je FINA, tamo ćete dobiti potvrdu o visini duga razvrstanog po vjerovnicima.
   Druga je stanica Centar za socijalnu skrb, gdje ćete dobiti potvrdu o imovinskom stanju.

   Zahvaljujemo na upitu!

   Srdačan pozdrav,

   Vera

 15. Poštovani moj dug iznosi 30000 kn, banke te teleoperateri, no taj se dug s kamatama diga i do 41000 kn. Imovine nemam nikakve, živim od socijalne pomoći 800 kn a dugovi su neki i više od 3 godine na fini. Zanima me dali ču ja imati ikakav oprost duga?
  Hvala

  1. Poštovani,

   nažalost ne možemo Vam konkretno odgovoriti na vaše pitanje. Da biste dobili mogućnost oprosta duga, morate zadovoljavati kategoriju socijalno najugroženijih građana Republike Hrvatske. Ne gledaju se samo vaša primanja, već i primanja Vaših ukućana. Da li Vi ili Vaši bližnji imate štednje, nekretnine i sl. Nažalost, mi ne znamo da li Vi pripadate u skupinu socijalno najugroženijih. Takvu informaciju je možda najbolje zatražiti u Ministarstvu socijalne politike.

   S druge strane Vlada je najavila ukidanje dugovanja prema financijskim institucijama do 25.000,00 HRK, odnosno prema teleoperaterima do 10.000,00 HRK. Iz navedenog razabirem da Vaša dugovanja prelaze navedene iznose.

   Svakako bih Vam savjetovale da predate traženu dokumentaciju za oprost dugovanja, s obzirom na to da su naši zakoni podložni promjenama iz dana u dan.

   Zahvaljujemo na upitu.

   Srdačan pozdrav,

   Vera

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!