APN subvencionirani krediti u 2022. Sve što ste htjeli znati

U Savjetima od Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 13/09/2021 / 1025 komentar

VAŽNO! Natječaj za subvencionirane kredite nastavlja se i u 2022. godini. Očekivani termin prijava je u proljeće (ožujak/travanj). Predbilježite se već sada!

APN krediti idu i dalje! Subvencionirani kredit ohrabruju mlade obitelji na kupnju ili izgradnju nekretnine, a odobravaju se kroz Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN).

Progreso obrazac za APN kredit

Isplati se uložiti desetak minuta i iz udobnosti svog doma ili kafića (terase, naravno), pripremiti nas za učinkovitiji razgovor.

Idemo na APN obrazac!

U prosincu 2020. godine Zakon o subvencioniranju stambenih kredita je izmijenjen te su osigurana sredstva u proračunu sve do 2023. godine. Subvencioniranim kreditima, dugoročna zaduživanja za nekretnine, postala su puno povoljnija.

Za vas ćemo provjeriti uvjete u bankama, pronaći najbolje rješenje i uputiti vas u daljnje korake realizacije ovog zahtjeva. Besplatno, bez dodatnih troškova i naknada.

U zadnje 4 godine, koliko traje ovaj natječaj, do sad je više od 20.000 obitelji riješilo svoj ”krov nad glavom”.

Saznajte kako najlakše do APN-ovih kredita!

Uvjeti subvencioniranja kredita

Podnositelji zahtjeva za subvencionirani kredit ne smiju biti stariji od 45 godina i moraju imati prebivalište u RH. Krediti se odobravaju za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju, dogradnju, dovršetak ili rekonstrukciju kuće. Adaptacija postojeće nekretnine ne može biti realizirana ovom vrstom kredita. Isto tako, subvencionirani krediti ne odobravaju se za refinanciranje postojećih stambenih kredita.

Država će subvencionirati cijenu odabrane nekretnine do maksimalno 1.500,00 eura/m2, s porezom, točnije do iznosa od 100.000,00 eura. Dakako, tražitelji kredita mogu podnijeti i veći iznos zahtjeva za kredit, no država će subvencionirati samo do navedenog iznosa.

Važno je da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život. Ili, ako imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena na prodaju radi kupnje tj. gradnje veće nekretnine. Nekretnina u vlasništvu trebala bi biti prodana u roku od 2 godine od sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

Ako ste već korisnik subvencioniranog kredita prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (od 2017. do 2021. godine), nemate mogućnost ponovne prijave.

Subvencionira se mjesečni obrok – rata ili anuitet kredita prvih 5 godina otplate kredita. Visina same subvencije određena je indeksom razvijenosti područja u kojem se kupuje ili gradi nekretnina. Postotci subvencije iznose od 30% – 51% otplatnog obroka.

Pregled postotka subvencije po skupinama

Skupina Postotak anuiteta Mjesto
Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta Gunja, Okučani, Trpinja
Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta Darda, Otok, Skradin
Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta Beli Manastir, Pleternica, Trilj
Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta Đakovo, Petrinja, Vukovar
Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta Drniš, Metković, Ogulin
Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić
Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik
Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta Zagreb, Split, Rijeka

Zakon ne dozvoljava davanje kupljene ili izgrađene nekretnine u najam prije isteka roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Definirana je i obveza promjene prebivališta na adresu kupljene ili izgrađene nekretnine u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed nekretnine sve do isteka subvencioniranog roka uvećanog za dvije godine. Obvezu promjene prebivališta ima i korisnik kredita i njegovi članovi kućanstva.

Subvencioniranje kredita može se produljiti dodatno za 1 odnosno 2 godine otplate kredita.

Za svako dijete, koje podnositelj zahtjeva ima u trenutku donošenja odluke APN-a, subvencija se produljuje za 1 godinu. Uvjet je da je dijete mlađe od 18 godina. Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se dodatno produljuje za 2 godine. Također, za 2 godine otplate povećava se subvencija ako se korisniku kredita ili članu njegovog domaćinstva utvrdi invaliditet od najmanje 50%.

Zahtjev za dodatno produljenje subvencije potrebno je predati u roku od 60 dana od nastupa spomenutih događaja, primjerice rođenja djeteta.

Pronašli ste nekretninu koju želite kupiti? Javite se već sada i dočekajte spremni početak prijava.

Zanimljivosti iz prethodnih natječaja

Za natječaj koji je bio na proljeće prijavljeno je više od 4.700 zahtjeva. Prosječni iznos subvencioniranog kredita bio je oko 75.000 eura. Prosječna starost prijavitelja je 32 godine. Zahtjevi su se mogli predavati u 14 banaka. Više od 61% zahtjeva odnosilo se na kupnju stanova, a 27% na kupnju kuća. Samo je 11,47% građana APN kreditom odlučilo graditi kuću.

Kamate na subvencionirane kredite

Banke građanima nude rekordno niske kamatne stope. Proljetos efektivne kamatne stope kretale su se od 2,09% do 3,50% dok su nominalne kamatne stope bile od 1,99% do 3,00%.

Kamatne stope za natječaj 2022. mogle bi ostati na sličnim vrijednostima kao i za vrijeme prethodnog kruga.

Visina EKS-a ovisi  o preferencijama klijenta u odabiru valute, kreditnoj sposobnosti te duljini fiksne kamatne stope. Tako se ujedno utvrđuje i visina nominalne kamatne stope po kojoj će klijent moći realizirati kredit.

Prema Zakonu EKS ne smije prelaziti 3,75% u prvih 5 godina otplate kredita. U daljnje dvije godine otplate kredita, EKS može biti uvećan za 10% u odnosu na prvih 5 godina otplate kredita.

Najniža kamatna stopa ne daje garanciju da ste odabrali najbolje kreditno rješenje. Prilikom odabira kredita treba usporediti sve njegove sastavnice kao što su npr.  instrumenti osiguranja, način otplate kredita, popratni troškovi kredita, ostali uvjeti banke (status klijenta, duljina fiksne kamatne stope i sl.).

Nije moguće ugovoriti rokove otplate kredita kraće od 15 godina.

Primjer subvencioniranog kredita

Klijent je podnio zahtjev za subvencioniranim kreditom u iznosu od 70.000,00 eura. Kupuje nekretninu u Karlovcu. Željeni rok otplate kredita je 15 godina uz kamatnu stopu od 2,30%. Odabrao je otplatu kredita u jednakim anuitetima.

Prema otplatnom planu, anuitet kredita iznosio bi 460,19 eur. Od toga iznosa, 33% za vas bi plaćala država prvih 5 godina kredita. To je iznos od 9.111,60 eur. U slučaju da u tom razdoblju dobijete još dvoje djece, iznos bi se gotovo udvostručio. Iz toga proizlazi da bi od ukupno plaćenog iznosa kredita s kamatama, što je 82.834,20 eura, država platila 16.400,88 eur. Više od ukupno plaćane kamate po kreditu. Zapravo, subvencijom države realizirali biste stambeni kredit bez kamata!

Uštede mogu biti i veće kod odabira otplate kredita u ratama.

Prijave za APN kredit

Prijave za subvencionirani kredit trebale bi krenuti na proljeće 2022. Zahtjev se podnosi banci ili bankama odabranim od strane APN-a.

Predbilježite se za APN kredit i na vrijeme se pripremite za novi krug prijava u 2022.

Natječaj traje dok se ne potroše predviđena sredstva.

Prethodnih godina, zahtjevi su se mogli predavati kroz 4-6 tjedana trajanja natječaja.

Prethodni krugovi APN-a bili su obilježeni pandemijom koronavirusa. Ograničeno kretanje, ograničen broj djelatnika u bankama te definirani rokovi predaje zahtjeva, stvorili su dodatnu neizvjesnost pri realizaciji ovih kredita.

Dostavljeni kreditni zahtjev odnosno dokumentacija trebala biti potpuna i ispravna. Nepotpuna dokumentacija produljuje vrijeme odobrenja kredita.

7 koraka do uspješne realizacije subvencioniranog kredita

Realizacija svakog kredita, posebice subvencioniranog zahtijeva dobru pripremu. Pripreme podrazumijevaju odabir nekretnine, provjeru mogućnosti kreditiranja te prikupljanje potrebne dokumentacije. Moguće je čak napraviti i besplatnu procjenu nekretnine.

Uz nas, pripremite dokumentaciju i budite spremni za APN kredit! Izbjegnite gužve provjeravajući uvjete u bankama, ostanite doma i predajte svoj zahtjev za kredit već sada!

Osim pripreme, ključno je imati stručno i profesionalno vodstvo tijekom procesa obrade kredita kako bi pravovremeno realizirali željeni zahtjev.

Donosimo vam 7 najvažnijih koraka za uspješnu realizaciju subvencioniranog kredita.

APN put do subvencioniranog kredita 2021
APN put do subvencioniranog kredita 2021

Proces odobravanja kredita

Proces do odobrenja subvencioniranog kredita, sličan je procesu odobrenja klasičnog stambenog kredita.

Dakako, ako je riječ o kupnji, najprije je potrebno odabrati željenu nekretninu. Odnosno, ako je riječ o izgradnji nekretnine, tražitelj kredita mora imati zemljište te pripadajuću projektnu dokumentaciju.

Nakon toga slijedi korak prikupljanja potrebne dokumentacije:

 • dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti
 • dokumentacija nekretnine
 • dokumentacija za APN

U Zakonu se navodi koju dokumentaciju zahtijeva APN.

Koju je dokumentaciju potrebno imati za realizaciju APN kredita?

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita (odnosi se na kupnju stana ili kuće)
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje (odnosi se na izgradnju kuće)
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti (odnosi se na kupnju stana ili kuće)
 • presliku akta za građenje (odnosi se na izgradnju kuće)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom (odnosi se na kupce ili članove obitelji s invaliditetom)
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ili gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće ili gradnje veće kuće.

Savjet i pomoć oko prikupljanja ”šume papira” prepustite stručnjacima!

Dokumentacijom za dokazivanjem kreditne sposobnosti banke utvrđuje mogućnost zaduživanja s obzirom na visinu plaće, broj članova kućanstva, poslodavca, duljinu radnog staža i slično. Važno je odabrati nekretninu u skladu s kreditnom sposobnosti.

Progreso će vam pomoći izračunati kreditnu sposobnost i informirati vas o visini vašeg maksimalnog subvencioniranog stambenog kredita!

Dokumentacija o nekretnini služi za utvrđivanje legaliteta nekretnine i vrijednosti same nekretnine.

Vlasnički list, posjedovni list i kopiju katastarskog plana možete zatražiti i putem sustava E-građani.

Procijenjena vrijednost nekretnine trebala bi biti jednaka ili veća od traženog iznosa kredita. Omjer vrijednosti nekretnine i iznosa kredita obično iznosi 1:1, ali može biti i manji.

Kada vrijednost nekretnine ne zadovoljava kupoprodajnu cijenu nekretnine, tražitelj kredita bi razliku sredstava trebao financirati iz vlastitih sredstava ili kreditom za financiranje učešća.

Banka će svu prikupljenu dokumentaciju obraditi i poslati na odobrenje. Odluka od odobravanju ili neodobravanju kredita trebala bi biti donesena u roku od 8 dana od zaprimanja kreditnog zahtjeva. Ako banka ocijeni kreditni zahtjev prihvatljivim te ga odobri, svoju odluku zajedno s dokumentacijom kreditnog zahtjeva dostavlja APN-u. Duljina procesa donošenja odluke od strane APN-a nije precizirana, no APN je dužan svoju odluku od dodjeli subvencije dostaviti kreditnoj instituciji u roku od 3 dana od dana donošenja.

Donošenje odluke o odobrenju kredita od strane APN-a, tijekom zadnjih nekoliko natječaja trajalo je oko mjesec dana. Neki od zahtjeva za kupnju nekretnine, koji su predani tijekom zadnjeg tjedna natječaja (svibanj 2021), isplaćeni su tek krajem kolovoza 2021.

Po odobrenju kredita pristupa se izradi ugovora o subvencioniranom kreditu kojeg izrađuje poslovna banka. Rok za izradu ugovora je 8 dana od primitka odluke o odobrenju kredita.

Troškovi i uštede na APN kreditima

Osim niskih kamatnih stopa i subvencija, APN krediti imaju i dodatne pogodnosti.

Za razliku od redovnih stambenih kredita obično nemaju:

 • trošak procjene nekretnine,
 • trošak interkalarne kamate.

Svi stambeni krediti odobravaju se bez naknade za obradu kredita.

Također, odobravaju se uz minimalne troškove osiguranja – hipoteka na nekretnini i osiguranje nekretnine.

Troškovi koje će imati tražitelji kredita su ovjera potrebnih obrazaca za kredit, ovjera kupoprodajnog ugovora te solemnizacija ugovora o kreditu.

I kod ovih kredita postojat će razlike u uvjetima banaka, izračunima kreditne sposobnosti te u kamatnim stopama.

Pomoći ćemo vam da na vrijeme odaberete pravi kredit i pripremite dokumentaciju za odobrenje subvencioniranog kredita! Bez naknada, dodatnih troškova i provizija.

Česta pitanja o APN kreditima

Koji su uvjeti subvencioniranih kredita?

Cilj odobravanja ovih kredita je rješavanje stambenog pitanja. Stoga, tražitelj kredita ili njegov bračni/izvanbračni drug ili neformalni partner ne smiju u vlasništvu imati nekretninu koja zadovoljava higijensko-tehničke uvjete za život. Ako posjeduju takvu nekretninu, imaju obvezu prodati je u roku od 2 godine. Subvencije se odobravaju do maksimalno 100.000 eura te do 1.500 eur/m2 za sve tražitelje kredita s prebivalištem u RH koji su mlađi od 45 godina. Minimalan ugovoreni rok otplate kredita iznosi 15 godina.

Koliko iznose subvencije za APN kredit?

Subvencije iznose od 30% – 51% otplatnog obroka, a ovise o indeksu razvijenosti općine u kojoj se kupuje ili gradi nekretnina. Kredit se subvencionira minimalno prvih 5 godina otplate kredita.

Kako je moguće produljiti rokove subvencije?

Rokovi subvencije produljuje se za 1 godinu za svako dijete do 18 godina koje tražitelj kredita ima u trenutku donošenja odluke o subvencioniranom kreditu. Dodatno, u slučaju se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta, subvencija se produljuje za 2 godine. Za 2 godine otplate povećava se subvencija i ako se korisniku kredita ili članu njegovog kućanstva utvrdi invaliditet od najmanje 50%.

Za što se sve odobrava subvencionirani kredit?

Subvencionirani kredit odobrava se za kupnju, izgradnju, dogradnju, dovršetak ili rekonstrukciju nekretnine.

Gdje se podnosi zahtjev za subvencionirani kredit?

Zahtjev za subvencionirani kredit podnosi se u jednu ili više banaka koje su dobile odobrenje APN-a za sudjelovanje u ovom krugu dodjele stambenih kredita uz poticaj države.

Koje banke sudjeluju pri odobravanju subvencioniranih kredita?

 • Agram banka d.d.
 • BKS bank d.d
 • Croatia banka d.d.
 • Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Istarska kreditna banka d.d.
 • Karlovačka banka d.d.
 • Kent banka d.d.
 • OTP banka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Podravska banka d.d.
 • Raiffeisenbank d.d.
 • Samoborska banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.

Koju je dokumentaciju potrebno imati za realizaciju APN kredita?

Banci je potrebno dostaviti dokumentaciju za dokazivanje kreditne sposobnosti, dokumentaciju nekretnine te dokumentaciju koju zahtijeva APN.

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti razlikuje se od banke do banke. Dokumentacija nekretnine ovisi o namjeni kredita i vrsti nekretnine.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti APN-u je navedena u tekstu iznad.

Kada počinju prijave za subvencionirani kredit?

Prema najavama, prijave za APN kredite kreću 29. ožujka. Ali, pripreme su već krenule. Moguće je obaviti predradnje potrebne za odobrenje ovog kredita (provjera kreditne sposobnosti, provjera prihvatljivosti nekretnine, procjena nekretnine…).

Koliko traje odobrenje subvencioniranog kredita?

Banke imaju obvezu odobriti kredit u roku od 8 dana. Nakon toga, cijeli kreditni zahtjev šalje se na odobrenje prema APN-u. Ne postoji rok do kojega APN mora odobriti kredita. Ranijih godina to bi trajalo između 15 do 30 radnih dana.

Tips&Tricks: Odgovori na specifična pitanja

I za kraj, pripremili smo nekoliko savjeta i odgovora na specifične upite koje primamo.

 • Krediti se odobravaju i za izgradnju montažnih kuća.
 • Banke prihvaćaju i zemljište kao instrument osiguranja kod namjene izgradnja. Nije uvjet imati zamjensku nekretninu.
 • Moguće je kupiti nekretninu od roditelja ili drugih članova obitelji.
 • Ne može se kupiti nekretnina koja je u fazi građenja. Financira se kupnja gotovih nekretnina.
 • Kredit mogu zatražiti i samci, nije nužno da tražitelj kredita bude u braku.
 • Moguće je prijevremeno otplatiti subvencionirani kredit. Ali, ako prijevremena otplata bude u vrijeme trajanja razdoblja subvencije uvećanog za dvije godine, može rezultirati povratom primljenih sredstava na ime subvencije.
 • Ako ste suvlasnik nekretnine, postoji mogućnost realizacije subvencioniranog kredita, bez prodaje suvlasničkog dijela.
 • Zemljište u vlasništvu nije prepreka za kupnju nekretnine subvencioniranim kreditom jer zemljište nema higijensko-tehničke uvjete za život.
 • Kod subvencioniranog kredita, moguće je odabrati i otplatu u ratama, ne samo u anuitetima.
 • Suvlasnik dijela nekretnine, može subvencioniranim kreditom otkupiti druge dijelove vlasništva kako bi objedinio vlasništvo.
 • Moguće je ugovoriti fiksnu kamatnu stopu na rok otplate od 15 godina.
 • Predugovor nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
 • U većini kreditnih linija, banke ne uvjetuju status klijenta za realizaciju subvencioniranog kredita.
 • Nije moguće realizirati kredit za kupnju i istovremenu adaptaciju nekretnine. Subvencija se odobrava samo za jednu namjenu – kupnju ili izgradnju, a adaptacija ne može biti predmetom subvencije.

Zašto predati dokumentaciju za APN preko Progreso grupe?

Dokumentaciju za kredit možete prikupljati i predati sami ali možete to učiniti bolje, brže i sigurnije: preko kreditnog posrednika—svog čovjeka u banci!

 • velika ušteda vremena. Za vrijeme APN-a bankari su zatrpani što zahtjevima što terminima za razgovor s klijentima, svaki razgovor s klijentom na temu APN-a traje minimalno sat vremena. Tome treba dodati vrijeme čekanja na red.  Bankari su opterećeni i jedva pronalaze vrijeme za odgovore na sva pitanja. Izbjegnite gužve u bankama i priuštite si olakšan pristup svim informacijama o kreditu.
 • provjera kreditne sposobnosti / analiza i usporedba uvjeta kredita banka. Na koje detalje je potrebno paziti? Obvezan status klijenta, duljina fiksne kamatne stope, troškovi kredita, tražena vrijednost nekretnine, sano su neke od tema koje treba uskladiti.
 • nadgledanje procesa obrade kredita. Što ako negdje zapne?
 • odgovori na sva pitanja i dovoljno vremena posvećenog samo vama!
 • spremni na vrijeme bez nedoumica
 • pomoć pri prikupljanju kreditne dokumentacije / pomoć pri pripremi predugovora i kupoprodajnih ugovora
 • kratko vrijeme za obradu ovih kredita, treba pronaći i banku i bankara koji mogu riješiti zahtjev tako brzo (stručnost, profesionalnost, ažurnost)
 • do rješenja bez stresa
 • dugogodišnje iskustvo rada s bankama i bankarima / poznavanje svih uvjeta i procedura odobrenja kredita u bankama
 • potpuno besplatno
 • 24h asistencija na putu do subvencioniranog kredita

Progreso obrazac za APN kredit

Isplati se uložiti desetak minuta i iz udobnosti svog doma ili kafića (terase, naravno), pripremiti nas za učinkovitiji razgovor.

Idemo na APN obrazac!

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]Komentari

 1. Poštovana,

  Supruga i ja bi nadogradili kat kuće (koja je inače vlasništvo njenih roditelja). Njeni roditelji bi etažirali kuću i taj kat (sada nepostojeći) bi prepustili nama. Visoko potkrovlje iznad bi gradili njeni roditelji.
  Je li moguće tražiti APN za takvu situaciju?

  1. Author

   Poštovani,

   ispričavamo se zbog duljeg čekanja na odgovor. Morali smo provjeriti mogućnosti za ovakvo kreditiranje.
   Moguće je tražiti APN kredit za situaciju koju ste opisali u upitu.

   Lijep pozdrav

 2. Poštovani,

  u procesu smo prodaje kuće. Kuća ima uporabnu dozvolu ali imamo terasu od 28 kvadrata koja se nalazi uz kuću. Za terasu nemamo nikakve potrebne papire. Pretpostavljam da potencijalnim kupcima koji žele APN to može biti problem i razlog ne odobrenja APNa. Jesam li u pravu ili terasa nije problem ?

  1. Author

   Poštovana,

   svaki dio nekretnine koji je usko vezan uz nju, a nema uporabnu dozvolu, može biti problem za kredit. No, kako nemamo uvid u dokumentaciju nekretnine niti stanje na terenu, ne mogu Vam dati detaljniji odgovor da li se to odnosi i na Vašu terasu.

   Možete se javiti primjerice ovlaštenom procjenitelju ili inžinjeru da provjeri prihvatljivost i dokumentaciju nekretnine.

   Lijep pozdrav

 3. Poštovani,

  majka je u posjedu vikendice (cca 30 m2 bez struje i vode) koja je u procesu legalizacije, te koju će darovnim ugovorom pokloniti meni. Kada se objekt legalizira planiram ishoditi građevinsku dozvolu za obiteljsku kuću, te dograditi postojeći objekt i podnijeti zahtjev za APN subvenciju.
  Zanima me mogu li se na istu građevinsku česticu staviti mobilne kućice namijenjene za iznajmljivanje prije isteka roka subvencioniranja ? Obiteljska kuća koja će biti izgrađena, napominjem, neće se iznajmljivati.

  1. Author

   Poštovana,

   važno je da se izgrađena nekretnina ne iznajmljuje. Ovo što ste naveli, trebalo bi biti prihvatljivo. Zbog specifičnosti upita, predlažem da svakako konatktirate i APN.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani,
  postoji li mogućnost kupnje kuće sa zemljištem putem APN-a, te odmah po ostvarivanju vlasništva nad tom nekretninom krenuti u postupak rekonstrukcije putem vlastitih sredstava.Razlog rekonstrukcije bi bio nadogradnja garaže uz glavni objekat, prenamjena tavanskog prostora u sobe i općenito sanacija objekta radi starosti.
  Unaprijed hvala na odgovoru.
  Damir.

 5. Pozdrav

  Koje su posljedice ako kupim stan putem apn-a, i u tjeku godina subvencije odlučim promjeniti mjesto prebivališta? Da li je moguće iznajmiti stan ili ipak ne, ili uopće ne mjenjati mjesto prebivališta?

  Lp

  1. Author

   Poštovana,

   ako odlučite iznajmiti stan ili promijeniti prebivalište, tijekom roka subvencije uvećanog za dvije godine, banka ima pravo raskinuti ugovor o kreditu. To znači da kredit u cijelosti dospijeva na naplatu.

   Lijep pozdrav

 6. Poštovana,
  da li je moguće dobiti APN-ove subvencije ako:

  imamo nekretninu, koja posjeduje građevinsku dozvolu i sve ostalo – “čisti papiri”, zatim je
  planiramo uklonit zbog starosti i izgraditi novu po ucrtanim / postojećim gabaritima.

  Da li je moguće dobit subvencije APN-a na navedenu situaciju?

  Hvala.

  LP

  Danijela

  1. Author

   Poštovana,

   možete srušiti postojeću nekretninu. Ali za izgradnju nove trebali biste zatražiti građevinsku dozvolu. Kada dobijete građevinsku dozvolu, možete se prijaviti za APN kredit.

   Lijep pozdrav

 7. Poštovani,

  zanima me može li se APN uzeti i za kupnju zemljišta + izgradnju nekretnine ili je zemljište glavni uvjet za izgradnju objekta?

  Hvala i lp,

 8. Poštovani,

  čime je kod kuće ili stana definirano postojanje osnovnih higijensko-tehničkih uvjeta za život?

  Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, ne postoje točno definirani tehničko-higijenski uvjeti.

   No, tu se ponajprije misli da nekretnine koje nemaju uvjeta za život, kao što su struja, voda, ruševno stanje nekretnine i sl.

   Lijep pozdrav

 9. Postovani,

  da li mogu dobiti apn za jedan dio otplate recimo da to tako kazem. ako je npr procjena nekretnine na 80 000 eura, da li mogu dobiti apn na iznos koji ja zelim tj manji ili mora biti po procjeni ? Imam ustedjeno nekog novca i ne treba mi toliki iznos, nego recimo upola od toga ili 20 000 nebitno ?

  Hvala i lp,

  Denis

 10. Poštovani, cura i ja smo zaposleni u inozemstvu putujemo svaki vikend u Hrvatsku,kupili smo parcelu u Hrvatskoj i planiramo graditi obiteljsku kuću. Prebivalište nam je i dalje u Hrvatskoj. Dali imamo pravo na APN?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prema navedenom, imali biste mogućnosti za APN kredit. Ali, potrebno je provjeriti zadovoljavate li i uvjete banaka za odobrenje kredita osobama zaposlenim u inozemstvu.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite nam potrebne podatke za daljnje provjere.

   Lijep pozdrav

 11. Poštovani,

  Pronašli smo zemljište na kojem je nedovršena kuća, kuća ima građevinsku dozvolu, ali trebalo bi ju dovršiti do kraja kako bi se moglo u njoj živjeti, izgrađena je garaža kao prizemlje i na prvom katu je stambeni dio (podignuti zidovi sa tavanom te pokriveni krov), može li se dobiti APN?

  HVALA

  1. Author

   Poštovana,

   nekretnina koju kupujete mora imati uporabnu dozvolu. Kako navodite da je ovo nedovršena kuća, pretpostavljam da nema uporabnu dozvolu. Ako je tako, nije prihvatljivo za APN.

   Lijep pozdrav

 12. Poštovani.

  u predugovoru nam piše da je uplatu potrebno izvršiti 30 dana od dana potpisivanja glavnog ugovora.
  predugovor smo potpisali u 10mj kada se još nije znalo hoće biti APN. Investitor je rekao da nema problema ako će APN biti taman u vrijeme potpisivanja glavnog ugovora što će i biti tako.
  Ako predamo zahtjev za APN i isplata se odulji na preko 30 dana što je vrlo vjerovatno jer više manje svi čekaju i po 2mj na isplatu, što u tom slučaju? dali nas investitor može zeznuti teoretski i otkazati ugovor i da izgubimo kaparu. Može li on samo tako otkazati, ako prođe tih 30 dana, a svi su papiri predani u banku
  U predugovoru ne piše ništa što u slučaju da prođe tih 30 dana.

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   s obzirom na dosadašnju praksu, isplate APN kredita traju nerijetko dulje od 30 dana.

   Bilo bi dobro da porazgovarate s investitorom te definirate što se događa u slučaju da isplata ne bude u roku od 30 dana.

   Lijep pozdrav

 13. Pozdrav.

  Postoji li mogucnost kupnje kuce prije natjecaja pa tek onda predati zahtjev za apn za vec kupljenu kucu kada se otvori natjecaj?

  Lp

 14. Poštovani,

  suprug bi podnio zahtijev za apn za gradnju montažne kuće na Riječkom području. On ne posjeduje nikakvu nekretninu, ali ja (supruga) imam suvlasništvo sa sestrom na kuću u Gorskom kotaru tj. svaka ima jednu polovinu. Hoće li to biti problem za ostvarivanje prava na apn? Da li onda gubimo pravo na apn?
  Hvala na odg.!

 15. Poštovana,

  Na čestici se nalaze dvije nekretnine s dva različita broja koje su upisane u vlasničkom listu. Nekretnina u kojoj bi živjeli je procijenio procjenitelj, dok drugu nekretninu nije jer je za ruševno stanje. Ovim putem me zanima koja je procedura oko pisanja predugovora za tu drugu nekretninu koja bi se rušila. Dali se za nju mora pisati posebni ugovor koje potpisuje kupac i prodavatelj ili se ta nekretnina može upisati u samom predugovoru(zajedno s prvom nekretninom) kao napomena da je za ruševno stanje?

  Hvala i lp.
  Mihaela

  1. Author

   Poštovana,

   Putem APN-a nije moguće kupiti dvije nekretnine, nego samo jednu.

   Budući da je Vaš upit specifičan, predlažem da nam se javite putem kreditnog upitnika. Na taj način možete nam detaljnije pojasniti svoju situaciju, a kolege Vam mogu dati potrebne informacije vezane za Vaš upit.

   Lijep pozdrav

 16. Poštovani,

  Zainteresiran sam za kupovinu kuće koja ima dva kata tj svaki kat ima svoj ulaz zasebno. Da li mi možemo iznajmljivati jedan ili oba kata kao apartmane ako kupimo tu kuću preko APN-a?

 17. Poštovani,
  Imam identičnu situaciju gore opisanoj. Stoga da ne duljim s pojašnjenjem, samo konkretno pitanje…
  – Da li je dozvoljeno registrirati paušalni obrt na adresi stana koji je kupljen putem APN subvencije? Mi primarno rješavamo stambeno pitanje (jer drugih nekretnina nemamo… moramo negdje živjeti). No, kako ja radim IT posao (već dulji niz godina) i moram negdje preseliti sjedište obrta (paušalnog), ne vidim smisla da plaćam nekome najam ureda, kad ionako radim od kuće (odnosno, radio sam dok je nismo prodali… u procesu smo kupovine stana).
  Drugim riječima, ne radi se o novom obrtu, nego potrebi da postojeći preselim “za sobom” – idem u novi stan (ako će APN biti odobren, naravno), pa moram negdje prebaciti obrt. S obzirom da više nisam vlasnik kuće, ne može ni sjedište obrta biti na staroj lokaciji (koja je dobila nove vlasnike). Trenutno smo u najmu stana, pa imam to pitanje riješeno putem ugovora sa određenom tvrtkom (registriran paušalni obrt na njihovoj lokaciji – za koji plaćam mjesečni najam). Zaista mi nema smisla da u vlastiti stan ne mogu prebaciti paušalni obrt za koji trebam jedno računalo, stol i stolicu (ne radim fizičku prodaju niti bilo što drugo za što mi trebaju posebni uvjeti). Radio sam tako u kući, u malom uredu, dugi niz godina i sve zakonu. Rekoh, ne vidim razloga da to ne bih smio u vlastitom stanu.

 18. Poštovani,

  Ako sam suvalsnik 1/3 kuće , da li se mogla ostvariti subvencija za kupovinu još 1/3 čime bi bio suvlasnik 2/3?

  LP,
  Ivan

 19. ulazi li i nadogradnja kuće u subvencioniranje, ako je izvršeno ili je u postupku etažiranje ?

 20. Poštovana,

  Da li je moguće realizirati APN za izgradnju kuće do roh bau faze? Planiram izgraditi montažnu kuću do roh bau faze koju bi financirao APN-om, a ostatak vlastitim ušteđenim novcem. Izvođač radova do roh bau faze je tvrtka za prodaju montažnih obiteljskih kuća, a ostatak bi završio samostalno vlastitim sredstvima.

  1. Author

   Poštovani,

   moguće je dio izgradnje financirati vlastitim sredstvima, a dio kroz APN kredit. Svakako je pritom važno poštivati rok do kojeg je potrebno dostaviti uporabnu dozvolu za nekretninu.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,
   Zanima me sljedece:
   Djeca, žena i ja živimo u istoj kući sa mojim roditeljima.Pošto su klinci bili na putu krenuli smo sa nadogradnjom kuce te ju proširili da se u buducnosti odvojimo i takvu nakon svega legalizirali i etažirali.Za to znam da nema subvencije,e al smo stolariju vec stavili.

   1. Da li imam pravo na apn i priložiti te račune od stolarije (ima li neko vrijeme za to,npr ne stariji od…jer neznam dal da sada stanem sa ulaganjem)
   2. Da li mi može otac darovnim ugovorom prepisati gornji etazirani kat
   3. Tko treba procjeniti nekretninu, i da li mi otac u slučaju prodaje može prodati samo taj gornji etažirani kat u tom slučaju i onih 3% na nekretninu bi bio manji
   4. Kod prijave za subvenciju trebam li biti ili (jedna ili druga opcija) upisan kao vlasnik ili je dovoljan samo ugovor
   5. Da li mogu naprviti tj vezati na kucu drvenu garazu i to prijavit jer vec jednu imam upisanu

   Hvala na svim odgovorima

   1. Author

    Poštovani,

    obično se ne mogu koristiti stari račun za pravdanje troškova kredita.

    Otac Vam može darovnim ugovorom prepisati gornji etažirani kat. Procjenu nekretnine radi ovlašteni procjenitelj, a otac Vam može prodati taj gorni etažirani kat. Porez se plaća na cijenu nekretnine, znači na cijenu gornjeg etažiranog kata.

    Obvezan je upis Vas kao vlasnika u slučaju kupnje nekretnine.

    Ovaj dio za drvenu garažu nisam baš najbolje razumjela pa Vas molim za pojašenjenje.

    Lijep pozdrav

    1. Poštovana,

     Da li sam ja dužan naći procjenitelja za procjenu nekretnine?

     1. Author

      Poštovani,

      obično procjene rade ovlašteni procjenitelji banaka. Ovisno o namjeni kredita, procjenitelj može biti i netko koga sami odaberete. Uvjet je da je ovlašteni.
      Ako procjenu radi ovlašteni procjenitelj banke, onda je ona besplatna.

      Lijep pozdrav

 21. Poštovani,

  Javno je objavljeno kako je za 2021. god osigurano 50 milijuna kuna za nove subvencije.
  U fazi sam kupovanja nekretnine u izgradnji(završetak 06/21), investitor je spreman čekati do kraja godine na isplatu.
  Koliko je sigurno da će natječaj biti otvoren i u rujnu ?
  Prema svemu sudeći jedan natječaj je siguran u prvoj polovici godine, a onda vjerojatno ovaj drugi ovisi o potrošenim/preostalim sredstvima iz prvog kruga?

  Lp,
  Damir

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, još uvijek nije poznato kako će biti raspoređena sredstva natječaja. Ona su svakako ograničena i bila bi podijeljena na dva kruga.

   Svakako pratite naš Blog, očekujemo više informacija o samom natječaju.

   Lijep pozdrav

   1. Pozdrav, vidim da ste napisali da će sredstva biti podijeljena na dva kruga… Pretpostavljam da bi to značilo, kao i lani, proljeće i jesen. Je li to potvrđeno da će biti dva kruga ili je to nagađanje?
    Hvala

 22. Poštovani,

  htjeli bi sagraditi montažnu kuću subvencijom APN-a, zanima me postoji li određena kvadratura do koje smijemo graditi(nemamo djece)? Hvala i lp

 23. Poštovana!
  Piše u članku da se ukupni iznos isplaćene subvencije s rođenjem 2 djeteta može povećati za skoro dvostruko, ali navodi se i da je max. rok trajanja subvencije 5+2 godine (ukupno znači 7).
  Ako se iznos povećava za dvostruko značilo bi i da subvencija može trajati duplo više (tj. 9-10 godina) ili sam nešto krivo razumio?
  Hvala unaprijed!

  1. Author

   Poštovani,

   početno odobrena subvencija traje pet godina, ali taj rok je moguće dodatno produljiti. Primjerice, rođenjem 2 djeteta tijekom prvih 5 godina kredita, subvencija će se produljiti za dodatne 4 godine. Točnije, 9 godina.

   Lijep pozdrav

 24. Kupio bih kuću preko APN. Međutim, pristupni put do kuće je u vlasništvu više osoba, među kojima i budućeg prodavatelja, ali isti nije upisan u posjedovni list (u procesu upisa je). Je li mogu aplicirati na APN samo sa zk izvatcima koje imam, i posjedovnim listom kuće, ili je neophodan i posjedovni list za put? Također, ukoliko izostavim u potpunosti put iz predugovora, koji je mehanizam za upis u vlasništvo puta kasnije?

 25. Poštovani, zanima me koliko se otprilike čeka na isplatu. Naime, u ugovor se mora staviti nekakav rok isplate pa me zanima što je razumno staviti, i što ako država ne isplati novac dotad.
  Hvala,
  Ana

   1. Pozdrav!
    Suvenciranje počinje 28.09.mene zanima dal je moguće pokrenuti postupak u banci..Pošto mi jos trebamo građevinsku dozvolu čekati 1mj.Dal je moguće pokrenuti postupak,a ako ne stigne do završetka suvenciranja da se naknadno dostavi.?Hvala

 26. Poštovani,

  Kupili bi kuću koja ima uporabnu dozvolu ali na istoj čestici se nalazi i spremište od 13 m2 koje nema uporabnu dozvolu (tako je i zabilježeno u vlasničkom listu). Da li možemo dobiti subvenciju?

 27. Pozdrav,

  nekretnina koju sam kapario je izgrađena prošli tjedan, ali se čeka na tehnički pregled. Inspekcija je odredila 21.09.2020. kao datum tehničkog. Koliko vidim, 28.09. kreću APN poticaji. Zanima me, hoće li uporabna dozvola stići na vrijeme, a ako ne, mogu li poslati prijavu bez uporabne te ju onda naknadno poslati? Koliko inače u prosjeku traje natječaj za APN, 30 dana ili manje?

  1. Author

   Poštovani,

   moguće je prijaviti se i bez uporabne dozvole s obvezom naknadne dostave.

   Natječaj je prethodnih godina trajao 4-6 tjedana. Još nije poznato koliko će trajati u ovom krugu.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    i mi smo pronašli stan. Stan je u novogradnji, zgrada je izgrađena, međutim strah nas da uporabna ne bude gotova do kraja natječaja. Dali postoji određeni rok dostave uporabne dozvole nakon prijave?

    1. Author

     Poštovana,

     nakon prijave, uporabnu dozvolu je potrebno dostaviti u roku od 30 dana. Međutim, kako je riječ o novogradnji, postoje dodatne poteškoće oko prijave za ovaj kredit, ako nemate uporabnu dozvolu.

     Kada Vam je rečeno da biste mogli dobiti uporabnu dozvolu?

     Lijep pozdrav

 28. Postovani, da li mogu da dobijem subvenciju ako mi je zivotni partner ili neformalni zivotni partner nije hrvatski drzavaljnin? Ako ne, da li kad se vjencamo imamo pravo na subvencije?

  Lijep pozdrav

 29. Poštovana, zanima me je li moguće prijaviti se na APN natječaj ako sam u radnom odnosu na određeno ? Na određeno radim već 7 godina s kratkim prekidima te zadnjih godinu dana kontinuirano, bez prekida radnog odnosa.
  Hvala,
  lijepi pozdrav!

  1. Author

   Poštovana,

   postoji mogućnost prijave za APN kredit i kod rada na određeno radno vrijeme. Svakako je važno da imate najmanje 12 mjeseci staža bez prekida kod istog poslodavca.

   Svakako nam se javite putem našeg kreditnog upitnika kako bi nam ostavili detaljnije podatke za provjere.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovana,

    Da li imam pravo na APN ako sam trenutno nezaposlena?

 30. Postovani, dali je moguce dobiti APN ukoliko si stalno zaposlen u Sloveniji, imaš prebivalište u Hrvatskoj i primaš plaču u Hrvatskoj banci?LP

 31. Poštovani,

  budući da svaka banka vodi svoju politiku, zanima me do koje starosne dobe može netko biti sudužnik i koja banke imaju koju starosnu dob?
  Može li biti sudužnik osoba koja je 59. godište u vojnoj mirovini i ima mirovinu u iznosu od 9 tisuća kuna (+ ostali prihodi od nekretnina)?

  1. Author

   Poštovana,

   budući da je istek kredita za sve sudionike u kreditu do najdulje 70 godine života, sudužnik ne može biti 1959. godište. Najkraći rok otplate APN kredita je 15 godina.

   Kolika su primanja dužnika, a koliki traženi iznos?

   Lijep pozdrav

 32. Pozdrav,
  Trenutno živim kod roditelja u kući koja se sastoji od prizemlja i 1 kata te 2 kat jos nije napravljen trenutno su vlasnici otac i stric . Dali ja imam pravo preko apn izgraditi 2. kat i dali je potrebno prije prijave za apn odraditi etažiranje koje nije rađeno .

  Lijep pozdrav

   1. Nova građevinska dozvola jos nije zatražena , a stara je iz 2000.g koja glasi na oca i strica zajedno .Lijep pozdrav

  1. Postovani,

   nemam jos nekretninu. Ukoliko je nadjem kroz nekoliko dana hocu li stoci aplicirati? Koliko je vrijeme potrebno za samu obradu i predaju zahtjeva?

   1. Author

    Poštovani,

    trebali biste sve stići odraditi. Obrada i predaja zahtjeva na odobrenje (zajedno s procjenom) traje oko 10-15 dana.

    Bilo bi dobro da već sada provjerimo Vašu kreditnu sposobnost i bonitet u bankama. Tako po pronalasku nekretnine možemo brzo odraditi ostali dio potreban za odobrenje kredita.

    Popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke za provjeru.

    Lijep pozdrav

 33. Poštovani,

  zanima me da li je moguće prijaviti se na APN natječaj i nakon kupnje stana.

  npr ukoliko je stan kupljen u lipnju, a prijava na APN ide u rujnu ukoliko bude otvoren.

  Unaprijed hvala i srdačan pozdrav

 34. Poštovani,

  je li moguće dobiti subvenciju za kuću koja se u zemljišnim knjigama i katastru vodi kao “vikend kuća”? Napominjem da kuća ima uporabnu dozvolu. U njoj bi stalno živjela, prijavila prebivalište i njome riješila stambeno pitanje.

  Hvala!
  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   obično je moguće kupiti nekretnine koje nisu upisane kao kuća. Uvjet je da rješavaju Vaše stambeno pitanje.

   Svakako bi bilo dobro da provjerimo i vlasnički list nekretnine.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   je li moguće za vrijeme trajanja subvencije APN-a naslijediti neku drugu nekretninu darovnim putem?

   Hvala unaprijed,
   LP

 35. Poštovani,
  Da li procjena stana mora ići na predugovor kod sklapanja kapare, to jest da li se može dati kapara prije procjene stana da ga netko drugi ne zakapari prije i da se stan ne izgubi?

 36. Poštovani,

  može li vlasnik nekretnine kupljene preko APN-a dati u vlasništvo istu nekretninu svojoj kćeri temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili se to smatra kršenjem ugovora s APN-om?

  Unaprijed zahvaljujem,

  s poštovanjem

  1. Poštovana, imam građevinsku i uporabnu dozvolu izdanu u 4 mj /2020. Dali ista vrijedi za natječaj u 9 nj. Ili se mora vaditi nova. Lijepi pozdrav

 37. Poštovana,

  ljubazno Vas molim informaciju da li je sudužnik obvezan promijeniti adresu prebivališta nakon realizacije APN-a i upisa vlasništva?

  zahvaljujem unaprijed,
  lp
  Petar

 38. Poštovani,

  Postoji li mogućnost kupnje kuće koja je u fazi izgradnje.

  Lijep pozdrav.

   1. Poštovana, molim Vas pomoć oko sljedećeg upita. Naime, muž i ja živimo s njegovom mamom u njezinoj kući. U planu imamo raditi nadogradnju te kuće: dvije manje dječje sobe. Možemo li mi dobiti subvenciju iako nismo vlasnici te kuće? Vrijedi li subvencija za nadogradnju ako ona sada nama daruje tu kuću, s njezinim pravom ‘uživanja’ u kući za svoga života, i mi budemo vlasnici? Ili, koji bi bio način da dobijemo potporu?
    Nadam se da je jasno pitanje! Hvala,
    Lp

    1. Author

     Poštovana,

     moguće je dobiti subvenciju i ako niste vlasnici kuće, potrebna je suglasnost vlasnika kuće. Postoji mogućnosti i da Vam se nekretnina daruje pa da se onda javite za kredit. Međutim, na vlasničkom listu ne smije stajati pravo uživanja. Takve nekretnine nisu prihvatljive banci za zalog.

     Zbog specifičnosti upita, predlažem da nam se javite putem našeg kreditnog upitnika i nam ostavite potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

  1. Postovana,
   u fazi smo ishodovanja građevinske dozvole u nadi da cemo se uspjeti prijaviti na natjecaj u rujnu. Nigdje nismo uspjeli pronaci podatak u kojem je razdoblju potrebno zavrsiti izgradnju, odnosno ishoditi uporabnu dozvolu za kucu?

  2. Poštovani,
   Mogu li otvoriti galeriju u kući kupljenom uz apn?

 39. Poštovani,

  Suprug je vlasnik zemljišta na kojoj su dvije stare kuće. Jedna je drvena i u stanju je za rušenje, a drugu smo privremeno uredili iznutra i trenutno u njoj živimo. Radi se također o starijoj kući koja ima cca 60 kvadrata bez fasade, sa starim krovom, vlagom iz poda i zidova itd.
  Nas je troje u kućanstvu (muž, ja i dijete od 5 godina).

  U planu nam je srušiti drvenu kuću koja je u stanju za rušenje i sagradit potpuno novu veću kuću (cca 150 m2 neto površine).
  Ova u kojoj sad živimo bi se prenamjenila u pomoćnu zgradu (jer ne možemo imati 2 stambena objekta na čestici).

  Zanima me koje su šanse da dobijemo APN za izgradnju nove kuće s obzirom da imamo krov nad glavom, ali definitivno ne zadovoljava uvjete (dijete nema svoju sobu, vlaga, starost objekta…). Možemo li na temelju toga dobiti potporu za izgradnju nove kuće?
  Hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani,

   kada bi prenamjenili trenutnu nekretninu u pomoćnu zgradu, tada bi vjerojatno zadovoljili uvjete za APN kredit.

   Kod prijave, obvezno je imati urednu dokumentaciju i građevinsku dozvolu.

   Lijep pozdrav

  2. Zanima me dali mogu dobiti APN za uredenje kuce jer treba joj novi krov stiropor fasada i nova stolarija.

   1. Author

    Poštovani,

    APN krediti se ne odobravaju za adaptaciju i uređenje nekretnina. Moguće je financirati izgradnju i dovršetak izgradnje, dogradnju, rekonstrukciju i kupnju nekretnine.
    Namjena koju ste naveli vjerojatno ne bi mogla biti subvencionirana.
    To biste mogli napraviti redovnim stambenim kreditom.

    Lijep pozdrav

 40. Poštovani,

  namjeravam kupiti novu nekretninu velicine od 100m2 uz APN subvencioniranje gdje bi sveukupno podignuo 120k € kredita. S obzirom da APN subvencionira 100k €, da li je moguce bez penalizacije prijevremeno otplatiti ovih 20k € koje “nisu” dio subvencije iako je cijeli kredit podignut na taj iznos od 120k? Kakva je situacija sa takvom prijevremenom otplatom tog dijela iznad 100k koje nisu subvencionirane? Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako su izrađena dva ugovora o kreditu, jedan subvencionirani na 100.000 eur i drugi nesubvencionirani 20.000 eur, tada bi postojala mogućnost prijevremene otplate nesubvencioniranog kredita. Za to nema dodatnih naknada.

   Ovo se može razlikovati od banke do banke.

   Lijep pozdrav

  2. Poštovani,

   nakon što stigne rješenje iz Apn-a koliki je rok da se dostavi ovjereni kupoprodajni ugovor banci? Je li to zavisi od banke do banke ili je svugdje isto?

   1. Author

    Poštovani,

    ne postoji strogo definirani rok do kada je potrebno dostaviti kupoprodajni ugovor. Međutim, banka ima rok od 8 dana od dana primitka odluke o odobrenju kredita da pripremi ugovore o kreditu koji se sastavljaju temeljem kupoprodajnog ugovora. Stoga je bolje čim prije pristupiti izradi ugovora.

    Lijep pozdrav

    1. Poštovani,
     Zanima me koliko bi mi trebao biti mjesečni iznos plaće kako bi podignuo 540000 kn za kupnju nekretnine ( novogradnja ) preko apn subvencije ? I zanima me npr. ako bude subvencija početkom rujna, da li mogu priložit platne liste 15.6 , 15.7 , 15.8 ili trebam priložit listu 15.9 ? Hvala

     1. Author

      Poštovani,

      za navedeni iznos, uz rok otplate na 30 godina, Vaša plaća trebala bi iznositi cca. 6.500 kn.

      Koje će platne liste biti potrebno priložiti, ovisi o datumu predaje zahtjeva u banku. Nažalost, dok se ne bude znao početak natječaja, teško to možemo predvidjeti.

      Lijep pozdrav

 41. Poštovana, planiram kupiti nekretninu i sa prodavateljicom sam sastavio predugovor. Sad je sve stalo zbog korone, ali kada ta kriza malo popusti išli bi u potpisivanje predugovora i isplatu kapare. Da li bih Vam mogao poslati primjerak predugovora (i dodatna pojašnjenja o specifičnostima situacije), pa da Vi to pročitate i upozorite me na eventualne propuste u predugovoru?

  1. Author

   Poštovani,

   za klijente kod kojih posredujemo pri realizaciji stambenih kredita, pomažemo klijentima pri prikupljanju dokumentacije te izradi predugovora (uz koordinaciju s bankom i pravnom službom).
   Kako nismo pravnici, ne volimo davati savjete klijentima bez da smo upoznati s cijelom situacijom oko zahtjeva.

   Lijep pozdrav

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    Supruga ima plaću sa prijevozom 6600kn bez ikakvih kredita,minusa a ja imam placu 6500kn i ratu kredita 2400kn s tim da firma uplačuje ratu od 1400kn i ta rata od 1400je vidljiva na platnoj listi pa me zanima koliko supruga moze stambenog kredita dobit bez suduznika a koliko ako joj mogu ja bit sudužnik

    1. Author

     Poštovana,

     suprug s navedenom plaćom, na rok otplate od 30 godina, može realizirati cca. 600.000 kn stambenog kredita. Nažalost, Vi vjerojatno nemate dovoljno kreditne sposobnosti da biste bili suprugu sudužnik.

     Morali bismo provjeriti točnije Vaš bonitet i vidjeti postoji li mogućnosti da povećate svoju kreditnu sposobnost.

     Za točnije izračune, javite nam se putem našeg kreditnog upitnika i ostavite nam potrebne podatke.

     Lijep pozdrav

 42. Postovani,

  Kolika bi bila moja kreditna sposobnost s placom od 6.800 neto – ugovor na neodredeno, ukoliko imam vec otvoren nenamjenski kredit (7.000 eur)

  Hvala Vam,
  Pozdrav!

  1. Poštovani,
   nešto me buni. Kod izgradnje nekretnine, ulazi li kupnja zemljišta u kredit? Npr. ja bih gradila nekretninu, ali nemam zemljište, tako da moram kupiti zemljište i na njemu sagraditi nekretninu.
   Hvala i lijep pozdrav.
   Paula

   1. Postovana,

    Sto ako ne uspijemo ishoditi uporabnu dozvolu u roku od 18 mjeseci koliko ste napisali da je potrebno? To je premali rok za izgradnju kompletne kuce, pogotovo u danasnje vrijeme kada je tesko naci gradjevinske radnike, a i one koje nadjes su u guzvi i zavlace te. To je jedino moguce da platis kljuc u ruke, sto je najskuplja opcija.

    Lijep pozdrav

    1. Author

     Poštovana,

     nažalost, ovo je čest problem na koji nailaze klijenti s namjenom izgradnje. Rokovi su unaprijed određuju (najčešće 18 – 24 mjeseca), a svako nepoštivanje rokova može dovesti do otkazivanja ugovora o kreditu.
     Ako se nađete u takvoj situaciji, kontaktirajte APN i banku i provjerite postoji li mogućnosti da Vam rok prolongiraju.

     Lijep pozdrav

 43. Poštovani,

  planiram kupiti nekretninu preko APN-a. U vlasničkom listu piše da nekretnina ima 57 m2 + nusprostorija +spremište. Zgrada je legalizirana i ima uporabnu dozvolu. Samo nusprostorija i spremište nisu etažirani, ali su upisani u vlasnički list. Banka kojoj sam se obratila tvrdi da se za APN gleda samo kvadratura ovih 57 m2, a da se nusprostorija i spremište ne ubrajaju u kvadraturu, te mi je stoga ponuđen kredit 15 000 eura manji nego tražena cijena za stan i nisam ga u mogućnosti kupiti.Zbog situacije sa COVIDOM ni procjenitelj nije došao na stvarni pregled stanja na terenu, nego su vlasnici stana sami morali slati fotografije i dokumentaciju. Zanima me dali je banka tj. procjenitelj u pravu da ne prizna kvadraturu legalizirane nusporostorije i spremišta?

  Hvala i lp,

  Nikolina

  1. Author

   Poštovana,

   Vaš upit je specifičan i bez uvida u dokumentaciju ne možemo Vam dati odgovore. Obično se dodatne prostorije, ako se nalaze na vlasničkom listu, mogu uzeti u kvadraturu prema izračunu neto korisne površine.

   Za detaljnije provjere oko mogućnosti realizacije kredita, javite nam se putem našeg prijavnog obrasca.

   Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!