Pročitajte članak

Kredit uz Euribor ili NRS?

U Savjeti od Yetunde Kristina Škorić2 Comments

Euribor je referentna kamatna stopa u Europi te upravo taj kamatnjak predstavlja cijenu zaduživanja hrvatskih banaka. Dakle, ugrađivanjem Euribora u kamatnu stopu na kredite građanima i poduzećima banke se štite …