View Post

Kreditna sposobnost – kako je izračunati

In Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.378 Comments

Izračunajte vlastitu kreditnu sposobnost Prilikom sklapanja ugovora o kreditu, kreditna institucija korisniku kredita stavlja na raspolaganje  određeni iznos novčanih sredstava. Korisnik kredita pritom se obvezuje da će u određeno vrijeme …