Osiguranje od automobilske odgovornosti

Osiguranje od automobilske odgovornosti

U Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.Komentirajte

Policom od automobilske odgovornosti osiguravamo svoju odgovornost prema trećim osobama nastalu uporabom motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

S  obzirom na to da je polica obavezno osiguranje, svaki vlasnik i/ili korisnik vozila upoznat je s osnovnim stavkama same police. Je li to dovoljno?

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Što sve sadrži polica automobilske odgovornosti i kako ona izgleda

Polica se ispisuje u tri primjerka. Danas se sve više susrećemo sa policama koje su ispisane na memorandumu osiguratelja a sve manje sa perforiranim numeriranim policama. Pribavitelj (Progreso) za sebe ostavlja jedan primjerak koji na kraju prosljeđuje osiguratelju (osiguravajućoj kući u kojoj ste ugovorili osiguranje) te dva primjerka predaje vama kao vlasniku ili korisniku vozila. Drugi primjerak police ostati će vama kao dokaz o ugovorenom osiguranju, dok će treći ostati u stanici za tehnički pregled prilikom registracije vozila.

 1. Ugovaratelj
 2. Osiguravajuća kuća
 3. Stanica za tehnički pregled

Polica sadrži podatke o ugovaratelju, osiguraniku, vozilu, osiguranoj svoti po štetnom događaju, početku osiguranja te premiji osiguranja.

Prije liberalizacije tržišta cjenici automobilske odgovornosti tražili su manje podataka za izračun premije. Bilo je dovoljno znati postotak stečenog bonusa, registarsku oznaku te snagu u kilovatima (ukoliko znamo konjsku snagu a želimo saznati kilovate konjsku snagu podijelimo sa 1,36)

Liberalizacija je donijela nadogradnje cjenika koji sada, uz gore navedene podatke, trebaju detalje o vozilu i vlasniku vozila. Ovisno o osiguravatelju važna je

 • pristupna dob vlasnika vozila
 • godina proizvodnje vozila
 • koliko dugo vlasnik vozila ima vozačku dozvolu
 • koliko kilometara vozilo prijeđe u godini dana
 • upravlja li vozilom većinu vremena vlasnik vozila

Sve navedene stavke utječu na premiju ili s doplatcima ili popustima.

Kada zadovoljimo sve preduvjete za izračun premije, ukalkuliramo stečeni bonus i porez od 15% dobili smo „golu policu“.

Kao što je navedeno na samom početku takvom policom štitimo samo treće osobe u slučaju nastanka štetnog događaja. Putem police automobilske odgovornosti krivca prometne nesreće namiriti će se šteta nastala na vozilu drugog sudionika  štetnog događaja (ili više njih). To je razlog zašto nam je pri kupnji obveznog auto osiguranja važna samo cijena a ne i kvaliteta. Kad bismo tom policom štitili vlastitu imovinu, makar i djelomično, bilo bi nam važno kako stoji osiguravajuća kuća koja tom policom jamči pokrivanje štete, visina pokrića na polici, brzina isplate štete itd.

Ovako od klijenata najčešće čujemo: “zanima me samo najjeftinije”; drugim riječima, ne zanima me kako će se drugi sudionik nezgode po toj polici naplatiti, zaboravljajući pritom da su drugi sudionici u prometu njihovi sugrađani, susjedi, kolege, prijatelji i obitelj.

Štitimo druge zato što smo zakonom obavezni ali ne štitimo sebe jer nam to nitko ne uvjetuje.

Najrašireniji dodatak po polici automobilske odgovornosti je osiguranje od posljedice nezgode iz prometne nesreće za vozača i putnike. Koliko neko vozilo ima putnika određujemo uvidom u prometnu dozvolu, u dijelu „broj registriranih mjesta“.

Svjesni činjenice da nam dodatne usluge povećavaju premiju, u stanju smo odbiti ponudu bez da razmotrimo vlastite potrebe.

Koje usluge možemo dodati na policu automobilske odgovornosti

S obzirom na to da se usluge djelomično razlikuju od osiguravatelja do osiguravatelja, osvrnuti ću se na one koje su zastupljene kod većine, kao što su:

 • zaštita bonusa
 • vuča vozila
 • pravna zaštita
 • lom stakla
 • nalet na životinju
 • totalna šteta
 • zamjensko vozilo

Bitno je napomenuti da i kada osiguratelji nude identičnu uslugu, ona se može razlikovati u pokrićima. Uzmimo za primjer zaštitu bonusa. Usluga je prepoznata kod klijenata jer nam omogućuje da zaštitimo svoj bonus u slučaju nastanka štetnog događaja po prihvatljivoj premiji.

Većina osiguratelja nudi navedenu uslugu ali – oprez!  Neke kuće u potpunosti pokrivaju prvu štetu dok druge imaju limit po štetnom događaju u iznosu do 5.000,00 kuna.

OPREZ – limitirana šteta za 50 kn manju premiju

Uzmimo za primjer da na polici imate ugovorenu zaštitu bonusa (limit 5.000,00 kuna) te ste prilikom vožnje u koloni oštetili branik vozila ispred sebe.

Šteta ne izgleda kao velika (nikada ne možemo procijeniti štetu samo vanjskim pregledom jer ne znamo koja su oštećenja nastala ispod branika) i oštećenik se želi naplatiti po vašoj polici.

Ukoliko ste oštetili vozilo srednje klase, bez dodatnih oštećenja, kada se branik ukloni vjerojatno je da će šteta biti manja od 5.000,00 kuna i vaš bonus ostati će zaštićen na sljedećoj obnovi police.

Na iznos djelomične štete ne utječe starost vozila jer se pokriva nova vrijednost!

Ukoliko ste oštetili vozilo više klase vozila i šteta prelazi limit od 5.000,00 kuna na vašoj će se polici prilikom obnove primijeniti malus od 15%.

Razlika u godišnjoj premiji između osiguratelja koji limitiraju štetu i onih koji ju ne limitiraju, ne prelazi 50,00 kuna.

Prilikom prometne nezgode ne možemo birati koje ćemo vozilo oštetiti!

Za primjer možemo uzeti i uslugu zamjenskog vozila. Nužno je obratiti pozornost u kojim uvjetima možete ostvariti pravo na ovu uslugu jer samo ugovaranje ne podrazumijeva da ćete vozilo dobiti bezuvjetno na korištenje.

 1. Pokriće može biti limitirano na način da, ako ste krivac u prometnoj nesreći, imate isključenje usluge.
 2. Druga isključenja su moguća ako štetu ne prijavite za to predviđenoj poslovnici, već štetu prijavite putem telefona ili weba.
 3. Neki osiguravatelji imaju limit prijeđenih kilometara nakon čega slijedi nadoplata po prijeđenom kilometru.
 4. Također, postoje i maksimalan broj dana korištenja zamjenskog vozila, neovisno o tome koliko traje popravak vašeg vozila.

Ovako navedene stavke mogu stvoriti dojam kako je odveć komplicirano odlučiti koja nam je usluga potrebna, a možda i dojam da ukoliko ugovorimo dodatno pokriće ono neće udovoljiti našoj potrebi.

Individualnim pristupom moguće je razmotriti koje vam usluge odgovaraju.

Ako klijent živi ili radi na području u kojem je često izlaženje životinja na cestu, tada je „nalet na životinje“ usluga koju klijentu svakako treba ponuditi.

Ako je klijent većinom sudionik gradskog prometa s rjeđim odlaskom na godišnji odmor na koji putuje autocestom, onda mu svakako treba ponuditi „zaštitu bonusa“ i „lom stakla“. Gradska vožnja uzrokuje česte manje štete, a veća brzina na autocesti uzrok je ne tako rijetkim oštećenjima stakla.

Ako klijent koristi vozilo u poslovne svrhe i bez vozila ne može obavljati svoj posao, nužno ga je upoznati s uslugom „zamjenskog vozila“.

Primjer I.

Klijentica je rođena 1980. godine. Vlasnica je osobnog vozila ZG registarske oznake, snage 77 KW i 50% bonusa. Na polici želi ugovoriti nezgodu za vozača i 4 putnika.

 • Osnovna premija s 50% bonusa iznosi 1.563,14 kuna.

Kad uračunamo porez od 15%, nezgodu za vozača i 4 putnika (118,00 kn) te popust 5% za plaćanje odjednom godišnja premija iznosi 1.826,53 kune.

Primjer II.

Klijentica iz prvog primjera želi ugovoriti dodatne usluge zaštite bonusa, lom stakla, nalet na životinju i osiguranje vuče vozila.

 • Osnovna premija sa 50% bonusa iznosi 1.563,14 kuna.

Kada ukalkuliramo porez od 15% na premiju automobilske odgovornosti, zaštitu bonusa (110,00 kn), lom stakla (330,00 kn), nalet na životinju (225,00 kn), vuču (50,00 kn) porez 10% na dopunske usluge te nezgodu za vozača i 4 putnika (118,00kn) godišnje premija iznosi 2.708,41 kunu.

Premiju umanjimo za 30% komercijalnog popusta te 5% popusta za plaćanje odjednom. Konačna godišnja premija iznosi 2.099,89 kuna.

Klijentica je dodatnim uslugama osigurala vozilo od mogućih opasnosti za koje smatra da im je vozilo izloženo. Za dodatnih 273,36 kuna uključila je dodatna pokrića u vrijednosti 605,00 kuna.

Više dodatnih pokrića omogućuje veće popuste!

U narednom primjeru želja mi je prikazati vam kako ovisno o godinama ugovaratelja police automobilske odgovornosti premija za isto vozilo može biti viša.

Primjer I.

Klijent je rođen 1991. godine. Vlasnik je osobnog vozila ZG registarske oznake snage 77 KW i 50% bonusa. Na polici želi ugovoriti nezgodu za vozača i 4 putnika.

 • Osnovna premija sa 50% bonusa iznosi 1.786,45 kuna.

Kada ukalkuliramo porez od 15%, nezgodu za vozača i 4 putnika (118,00 kn) te popust 5% za plaćanje odjednom godišnja premija iznosi 2.173,22 kune.

Primjer II.

Klijent iz prvog primjera želi ugovoriti dodatne usluge zaštite bonusa, lom stakla, nalet na životinju i osiguranje vuče vozila.

 • Osnovna premija sa 50% bonusa iznosi 1.786,45 kuna.
 • Kada ukalkuliramo porez od 15% na premiju automobilske odgovornosti, zaštitu bonusa (110,00 kn), lom stakla (330,00 kn), nalet na životinju (225,00 kn), vuču (50,00 kn) porez 10% na dopunske usluge te nezgodu za vozača i 4 putnika (118,00kn) godišnje premija iznosi 2.965,22 kune.

Premiju umanjimo za 25% komercijalnog popusta te 5% popusta za plaćanje odjednom. Konačna godišnja premija iznosi 2451,62 kune.

Vjerujem da sam do sada napisanim osvijestila kako policom automobilske odgovornosti možemo zaštititi i sebe kao vlasnika vozila i svoje putnike u vozilu. Ne dozvolite si da zanemarite usluge koje su vam dostupne, a ako se odlučite za pojedinu dodatnu uslugu, zamolite zastupnika u osiguranju da vam pojasni sve što vam je nejasno.

U svim primjerima vozilo je zagrebačke registarske oznake (ZG), koja je uz krapinsku registarsku oznaku (KR) premijom najskuplja. Najpovoljniju premiju platiti će vozači sa daruvarskom registarskom oznakom (DA).

Također je bitno napomenuti da u pravilu svi osiguravatelji najviše vjeruju vozačima od 31 do 75 godine starosti. Najveći rizik su mladi vozači, dok će pojedini osiguratelji raznim popustima dodatno nagraditi vozače starije od 60 godina.

Podsjetimo, slobodno formiranje cijena zakonski je omogućeno još 2008. godine, ali su ga osiguravajuće kuće počele primjenjivati tek kada je Hrvatska postala članica EU.

Liberalizacija je omogućila osigurateljima da samostalno procjene rizike, pa shodno tome u toku godine mijenjaju cjenike automobilske odgovornosti.■

Ukoliko je jedan osiguratelj za vaše vozilo ove godine ponudio najnižu premiju, nije pravilo da će premija na obnovi sljedeće godine kod istog osiguratelja biti opet najpovoljnija.

U slučaju štete, najniža premija nije nužno i najpovoljnija premija!

Autor teksta: Petra Mačkić

Podijelite članakNe preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Leave a Comment