Krediti za pomorce

Gotovinski krediti za pomorce

In Iz ponude izdvajamo, Savjeti by Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.Leave a Comment

Krediti namijenjeni pomorcima i radnicima na pomorskim ribarskim plovilima u hrvatskim su bankama rijetkost.

Realizacija stambenog kredita kojim se financira kupnja nekretnine moguća je i za pomorca, i to u većem broju hrvatskih banaka. Naime osiguranje kredita egzistencijalnom nekretninom psihološki obvezuje dužnika, a banci pruža sigurnost redovite otplate kredita.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Potreba pomoraca za gotovinom i nenamjenskim korištenjem posuđenih novčanih sredstava donedavno nije nailazila na odobrenje hrvatskih banaka. Većem broju hrvatskih građana dostupan, jednostavni brz put do gotovine, za pomorce je predstavljao nemoguću misiju.

Zašto su pomorci rizični dužnici?

Pomorci su ljudi koji svjesno žive opasno, a prema statistici na svjetskim morima u prosjeku svake godine život izgubi 525 ljudi. Stoga instrumenti osiguranja otplate kredita, koje banka zahtjeva kod financiranja pomoraca, znatno poskupljuju cijenu posuđivanja novaca.

U svrhu ocjene kreditne sposobnosti potencijalnog dužnika banka se koristi podacima o redovnim primanjima u proteklom razdoblju, statusu zaposlenja, poslodavcu kod kojeg je potencijalni korisnik kredita zaposlen, kreditnoj opterećenosti klijenta, bračnom statusu, broju uzdržavanih članova kućanstva, stručnoj spremi, imovini i sl.

Donedavno su gotovinski krediti za pomorce predstavljali utopiju. Čini se da sve veći broj banaka prepoznaje u pomorcu kvalitetnog klijenta.

Kreditni rizik banke podrazumijeva moguće novčane gubitke ostvarene zbog neispunjenja kreditnih obveza dužnika (s obzirom na ugovorenu dinamiku i iznose otplate kredita u rokovima dospijeća). U želji za smanjenjem kreditnog rizika banke se koriste instrumentima osiguranja naplate potraživanja od klijenata s kojima je uspostavljen kreditni odnos.

Veliki broj pomoraca sklapa s poslodavcem ugovor o radu na određeno vrijeme. S obzirom na to da se pomorci često zapošljavaju na stranim brodovima te radni vijek provode u inozemstvu, osnovni instrumenti osiguranja naplate kredita u velikoj mjeri gube na značenju.

Pomorac kojega će banka zadužiti

Pomorca će banka smatrati potencijalnim dužnikom ako je državljanin Republike Hrvatske koji ima zaključen ugovor o radu s domaćim ili stranim poslodavcem.

Kreditna sposobnost dužnika se prema uobičajenim pravilima hrvatskih banaka izračunava prema tome ostvaruje li pomorac primanja veća ili manja od prosječne hrvatske neto plaće.

Visina pomorčevih primanja izračunava se na način da se njegova cijela zarada u zadnjih godinu dana podijeli s brojem 12, a dobivena vrijednost predstavlja redovita mjesečna primanja potencijalnog dužnika.

Ako pomorac ostvaruje redovita primanja koja su manja od hrvatske prosječne neto plaće, veći broj banaka zadužiti će ga do 1/3 neopterećenog iznosa plaće. Ako pomorac ostvaruje mjesečna primanja koja visinom nadilaze hrvatsku prosječnu plaću, većina hrvatskih banaka u kreditnu sposobnost uvrstiti će primanja do 2/3 prosječne hrvatske neto plaće.

U izračun kreditne sposobnosti određene su banke voljne uvrstiti naknadu koju pomorac ostvaruje za vrijeme kada ne plovi.

Ugovor o zaposlenju pomorac može sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Banke će kreditirati pomorca koji je produžio ili sklopio novi ugovor u radu (na određeno ili neodređeno vrijeme) najmanje jednom u posljednjih 18 mjeseci.

Za pomorce zaposlene na određeno vrijeme, u trenutku predavanja kreditnog zahtjeva vrijeme provedeno na kopnu ne smije biti dulje od sedam mjeseci.

Dokumentacija potrebna za dokazivanje kreditne sposobnosti pomorca

Za slučaj da banka pozitivno ocijeni kreditnu sposobnost pomorca, dodatan uvjet za kreditiranje predstavlja ostvarivanje statusa klijenta. Status klijenta u banci pomorac može ostvariti naknadno i do tri mjeseca po odobrenju kredita.

Prijenos primanja u banku (u kojoj je kredit realiziran) za cijelo vrijeme otplate kredita predstavlja ugovornu obvezu dužnika.

Pomorac je banci dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom će potkrijepiti svoju kreditnu sposobnost:

  • presliku osobne iskaznice/putovnice
  • izvornu potvrdu banke o stanju i kumulativu prometa po deviznom računu za tekuću i prethodnu godinu
  • presliku ugovora o radu
  • presliku pomorske knjižice ili matrikule
  • platne liste za posljednjih 12 mjeseci

Da bi smanjile rizičnost naplate potraživanja od pomoraca, veći broj banaka odlučuje se za plasiranje kredita pomorcima koji imaju najmanje pet godina iskustva, proveli su u posljednje tri godine najmanje 18 mjeseci na brodu te im je najveći dopušteni prekid plovidbe iznosio 6 mjeseci.

Uvjeti gotovinskih kredita

Krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu EUR ili USD. Krediti uz valutnu klauzulu u USD odobravaju se jedino pomorcima koji ostvaruju primanja u američkim dolarima.

Primjer :

Usporedba gotovinskih kredita vezanih uz valutnu klauzulu euro.

Za realizaciju kredita pomorcu koji zadovoljava kriterije kreditne sposobnosti nije potreban ni jamac, ni sudužnik, ni nekretnina:

Gotovinski kredit Kreditna linija 1 Kreditna linija 2
Maksimalni iznos kredita 25000 20000
Rok otplate kredita 10 godina 8 godina
Kamatna stopa 6,99% fiksan dvije godine, kasnije je promjenjiva i iznosi 8,28% 9,50% promjenjiva
Efektivna kamatna stopa 7,90% 10,34%
Naknada za obradu kredita bez naknade 2,90%
Mjesečni anuitet 290,14 € (2.217,52 HRK) 298,22 € (2.279,28 HRK)
Sekundarni instrumenti osiguranja polica osiguranja života (mješovito ili riziko) 10,00% depozita i polica osiguranja života

Kredit se uplaćuje s računa korisnika kredita putem trajnog naloga po srednjem tečaju HNB-a. U primjeru je prikazana akcijska kreditna linija 1 te kreditna linija 2 uz standardne uvjete određene poslovne banke.

Standardni uvjeti prikazuju realnu cijenu posuđivanja novaca od banke za klijenta koji se ubraja u rizičnu skupinu dužnika. Kamatna stopa viša je od kamatnjaka na gotovinske kredite po kojim banka plasira novce većem broju hrvatskih građana. Dodatno cijenu posuđivanja novca poskupljuju sekundarni instrumenti osiguranja.

Primjer:

Gotovinski kredit za pomorce, indeksiran valutnom klauzulom USD.

Za realizaciju kredita, kreditno sposobnom pomorcu nisu potrebni dodatni instrumenti osiguranja kao što su jamac, sudužnik ili nekretnina:

Kreditna linija Gotovinski kredit u USD
Maksimalni iznos kredita 25000
Rok otplate kredita 10 godina
Kamatna stopa 7,99% fiksna dvije godine, kasnije je promjenjiva i iznosi 8,29%
Efektivna kamatna stopa 8,45%
Naknada za obradu kredita bez naknade
Mjesečni anuitet 290,14 € (2.217,52 HRK)
Sekundarni instrumenti osiguranja polica osiguranja života (mješovito ili riziko)

Veće iznose kredita pomorci mogu ugovoriti uz dodatni instrument osiguranja, zalog nekretnine.

Primjer:

Gotovinski kredit indeksiran valutnom klauzulom USD.

Za realizaciju kredita banka uvjetuje upis založnog prava na nekretninu. Založna nekretnina ne mora se nalaziti u vlasništvu korisnika kredita.

Kreditna linija Gotovinski kredit u USD
Maksimalni iznos kredita 62.000,00 USD
Rok otplate kredita 8 godina
Kamatna stopa 8,90% promjenjiva
Efektivna kamatna stopa 9,81%
Naknada za obradu kredita 2,90%
Mjesečni anuitet 905,10 USD (6.470,51 HRK)
Sekundarni instrumenti osiguranja založno pravo na nekretnini, osiguranje nekretnine

Na temelju analize opće ekonomske situacije klijenta, koja se odražava na njegovo ostvarivanje redovitih prihoda, banka procjenjuje vjerojatnost nastupa događaja ili uvjeta pod kojima klijent neće biti u stanju ispunjavati preuzete obveze na ime vraćanja kredita.

Posebnu pozornost banka posvećuje procjeni budućeg novčanog toka pomorca te analizi kvalitete instrumenata osiguranja naplate. Status zaposlenja pomorca čini rizičnim klijentom te poskupljuje cijenu posuđivanja novaca od banke.

Donedavno su gotovinski krediti za pomorce predstavljali utopiju. Čini se da sve veći broj banaka prepoznaje u pomorcu kvalitetnog klijenta.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.
O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Leave a Comment