Marina Bauk, mag. oec.

licencirana kreditna posrednica

Marina Kalaš Progreso Split

Marina Bauk, mag. oec. rođena je 07.03.1993. godine u Splitu. Diplomirala je 2017.godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu te time stekla zvanje magistra ekonomije. Za vrijeme redovnog studija, 2016. godine, zapošljava se u Splitskoj banci d.d. te postaje dio tima na Projektu konverzije kredita u švicarskim francima.

U svibnju iste godine prelazi u Službu za restrukturiranje i naplatu za građanstvo na mjesto referenta za pripremu i prodaju potraživanja te tu ostaje sve do završetka studija. U studenom 2017 g. prelazi u Brodosplit d.d. u Odjel za financije. Sredinom 2018. godine pridružuje se Progreso grupi gdje svoju karijeru nastavlja kao licencirana kreditna posrednica.


PODIZANJE KREDITA…

…je važna životna odluka. U 5, 10 ili čak 30 godina trajanja nakupi se velika količina novca kojeg možete potrošiti pametnije od plaćanja troškova i kamata loše odabranog kredita.

Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje do 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata

Kreditni upitnik

Ovdje ste da bi pronašli najbolji kredit za sebe. Mi smo ovdje da bi ga pronašli za vas. Jeste li za to da počnemo? Što imamo čekati, počnimo!

Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje do 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata