Matea Škorić, mag. oec.

licencirana kreditna posrednica

Matea Škorić

Matea Škorić, mag. oec. rođena je 14.08.1990. godine u Osijeku. Završila je srednju Ekonomsku i upravnu školu u Osijeku te nakon toga i Ekonomski fakultet u Osijeku čime je stekla zvanje magistrice ekonomije.

Prvo radno iskustvo stekla je radom u računovodstvu javne ustanove. Za vrijeme studiranja stekla je bogato radno iskustvo obavljajući različite studentske poslove. Raznolikost poslova omogućila joj je da razvije komunikacijske vještine.

U ožujku 2017. godine, kao studentica, započela je s radom administrativnih poslova u Progreso grupi. Upravo ju je rad u Progresu zainteresirao za svijet financija te je po završetku fakulteta ostala i raditi.


Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavniji način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!


Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje do 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata


Kreditni upitnik

je najbrži i najjednostavniji način da nas upoznate sa svojim financijskim željama i situacijom. Rješenje će vas već čekati na sastanku u Progresu!

Idemo na kreditni upitnik!
  • Traje do 10 min.
  • Vaši podaci su 100% zaštićeni
  • Zovemo vas u roku od 24 sata