Stambeni krediti za zaposlene u inozemstvu

Stambeni krediti za strance – nekretnine u Hrvatskoj

Savjeti / Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. / 02/10/2023 / 36 komentar

Bilo za život ili za odmor, posjedovanje vlastite nekretnine u Hrvatskoj privlačna je ideja mnogima. Trenutno živiš u inozemstvu, a imaš želju vratiti se u Hrvatsku? Često si na odmoru u Hrvatskoj,  a želiš  dolaziti na odmor u svoju nekretninu?

Tvoja prilika za vlastiti dom – stambeni krediti dostupni su zaposlenima u inozemstvu!

Uz povoljne uvjete kreditiranja i pristupačne kamatne stope moguće je realizirati kredit za stambene namjene za sve one koji žive i rade izvan Hrvatske. Namjena kredita može biti kupnja, izgradnja, dogradnja, adaptacija ili rekonstrukcija nekretnine.

Ako živiš i radiš u inozemstvu, ovo je tekst za tebe. Saznaj kako uz pomoć Progreso grupe do željene nekretnine.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Vlastita kuća za odmor – prednosti i nedostaci

Kupnja kuće ili stana izvan stalnog mjesta prebivališta/boravišta je financijska odluka o kojoj treba dobro promisliti. Kao svaka odluka, i ova ima brojne prednosti i nedostatke.

Svakako je isplativa investicija ako u Hrvatskoj provodiš po nekoliko tjedana godišnje, posebice ako je u pitanju godišnji odmor. Cijene smještaja na obali za razdoblje od 2 mjeseca, mogu iznositi jednako kao zbroj godišnjih iznosa za otplatu kredita. Plaćajući taj novac za vlastitu nekretninu, a ne kao trošak najma, s vremenom stvaraš kapital koji ostaje tvoj.

Kupljena nekretnina može poslužiti i kao izvor prihoda. Točnije, nekretninu možeš dati u najam za sve  dane kada u njoj ne provodiš vrijeme.

Vlastitu kuću za odmor uvijek možeš prilagoditi svojim potrebama i željama. Dodatno, tamo možeš čuvati sve stvari koje su ti potrebne za odmor.

U konačnici, kupnja kuće za odmor mogla bi poslužiti kao mjesto za život kada dođe vrijeme za mirovinu.

Uz spomenute materijalne, postoje i nematerijalni razlozi za kupnju kuće izvan zemlje boravka. Recimo, kupljena nekretnina postoje zajedničko mjesto za odmor cijele obitelji.

Na atraktivnim lokacijama, nekretnine su vrlo skupe.

Kvadrat u Zadru i Rijeci platit ćeš nerijetko i više od 3.000 eura, u Dubrovniku od 5.000 eura pa nadalje, dok su cijene pristupačnije na istoku zemlje. Tako je m2 u Osijeku moguće pronaći već od 1.500 eura.

Financiranje dvije nekretnine (jedna u zemlji gdje trenutno živiš i radiš, a druga u Hrvatskoj) sa sobom nosi i veće troškove. Potrebno je plaćati duple režije, osiguranja, a uz sve to i novu ratu za kredit.

Tu je i odražavanje nekretnine. Ako u nekretnini nisi dovoljno često, možda ćeš morati platiti nekome da vodi brigu o njoj.

Treba imati na umu da nekretnine nisu likvidna imovina. Kada ju prodaješ, cilj ti je dobiti najmanje onoliko koliko je plaćena i koliko je u nju uloženo. Ponekad je za to potrebno puno dulje vremena. Mnogi financijski stručnjaci ne predlažu kupnju kuće za odmor, ili bilo koje druge nekretnine, ako ju ne planiraš imati u vlasništvu najmanje 5 godina.

Stambeni krediti za zaposlene u inozemstvu

Nema predodobrenja kredita

Kada kupuješ nekretninu izvan zemlje gdje živiš, važno je razumjeti postupak kupnje putem kredita, budući da se on razlikuje od zemlje do zemlje.

Proces odobrenja stambenog kredita u Hrvatskoj, nije jednak procesu u ostalim zemljama Europe ali i šire.

U većini drugih zemalja, praksa je da financijska institucija najprije predodobri/odobri kreditni zahtjev za kupnju nekretnine. Predodobrenje ili odobrenje kredita radi se na temelju provjere kreditne sposobnosti. To podrazumijeva provjeru poslodavca, visine plaće, mjesečnih troškova života, urednosti u otplati obveza i slično. Kada je kredit predodobren/odobren, tražitelj kredita može krenuti u potragu za željenom nekretninom u skladu s maksimalnim iznosom kredita koji može dobiti.

U Hrvatskoj je procedura nešto drugačija. Ne postoji predodobrenje/odobrenje kredita (pre-approval). Da bi se kreditni zahtjev razmotrio i poslao na konačno odobrenje, najprije je potrebno pronaći nekretninu koju želiš kupiti.

To bi izgledalo ovako: obaviš razgovor s kupcem, informiraš ga da želiš kupiti nekretninu, a onda mu daš i kaparu te sklopite predugovor o kupnji. Sve to napraviš, bez da znaš hoćeš li nekretninu zaista moći i kupiti. Da, dosta neizvjesno. Za svakog tražitelja kredita to je rizik jer ne zna hoće li njegov kredit biti odobren ili odbijen.

Iako banke ne nude spomenutu opciju predodobrenja, moguće je saznati zadovoljavaš li one najvažnije uvjete kredita, a to je tvoja kreditna sposobnost.

Temeljem osnovne kreditne dokumentacije (platne liste, podaci o kreditnim obvezama) moguće je provjeriti jesi li prihvatljiv kandidat za kredit. To i dalje ne znači da će kredit biti odobren, no zadovoljavanje ovih uvjeta obično znači da postoje velike šanse za odobrenje kredita.

Ovo možemo provjeriti za tebe!

Skrati put do kredita, sve informacije na jednom mjestu. Bez odlaska u banku. Bez čekanja u redovima. Bez dugog čekanja na odgovor.

Kreditna sposobnost – obveze po kreditima u inozemstvu

Za svakog klijenta radi se provjera matematičke kreditne sposobnosti. Ona određuje koliko je moguće zadužiti se te koliki iznos kredita se može realizirati. Izračunava se na temelju primanja i postojećih kreditnih obveza.

Ono što je zajedničko većini zemalja, je postojanje kreditnog izvješća (credit score). Ono sadržava podatke o kreditnim ili drugim obvezama koje tražitelj kredita ima u matičnoj zemlji te urednost u otplati istih.

Kreditna izvješća izdaju određene institucije zemlje koje su zadužene za ovakav oblik izvješćivanja (kreditni registri). U Njemačkoj je SCHUFA, u Nizozemskoj Bureau Krediet Registratie (BKR), a u Hrvatskoj Hrvatski registar obveza po kreditu (HROK).

Kod realizacije stambenog kredita u Hrvatskoj, potrebno je dostaviti podatke o obvezama u zemlji boravišta/prebivališta.

Te obveze umanjuju kreditnu sposobnost pa se samim time smanjuje i mogući iznos kredita.

Uvjeti stambenih kredita za zaposlene u inozemstvu

Krediti se mogu koristiti isključivo za stambene namjene kao što su kupnja, izgradnja, rekonstrukcija ili adaptacija. Namijenjeni su i za državljane RH (neovisno o trenutnoj državi boravišta) i za strance (područje EU).

Kada je riječ o kupnji, kupiti se mogu:

 • Kuće
 • Stanovi
 • Apartmani
 • Kuće za odmor
 • Nekretnine u izgradnji
 • Garaže i parkirališna mjesta

Ako si stranac, a želiš financirati gradnju nekretnine, banka će tražiti da imaš drugu, već izgrađenu nekretninu, koju možeš ponuditi kao osiguranje kredita. Hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu mogu, na atraktivnim lokacijama, graditi nekretninu putem kredita, bez druge zamjenske nekretnine.

Krediti se odobravaju s maksimalnim rokom otplate do 30 godina, uz uvjet da tražitelj kredita u trenutku otplate nema više od 75 godina. Rok otplate kredita ovisi o bonitetu klijenta, o tome ima li državljanstvo RH te gdje trenutno radi i boravi.

Učešće u kreditu ili depozit obvezna su osiguranja za sve tražitelje kredita. Depozit uglavnom iznosi do 20% iznosa kredita, dok se visina učešća kreće se od 10%-50% kupoprodajne cijene nekretnine.

Primjer učešća

Kupoprodajna cijena kuće koju kupuješ iznosi 200.000 eura. Od toga iznosa, obvezno je učešće u visini od 30%. Tada će iznos kredita biti 140.000 eura, a preostalih 60.000 eura prodavatelju bi trebao/la platiti iz vlastitih sredstava.

Primjer depozita

Ako se za kredit traži depozit, tada je za iznos kredita od 200.000 eura, potrebno uplatiti 15% iznosa na ime depozita. Iznos kredita je 200.000 eura, a 30.000 eura ostaje oročeno u banci sve do konačne isplate kredita. Po otplati kredita vraća se u cijelosti.

Primjer 1.

Stambeni kredit – tražitelj kredita nema hrvatsko državljanstvo

Herman ima njemačko državljanstvo, tamo i živi i radi. Njegova mjesečna primanja iznose 2.950 EUR. Zainteresiran je za kupnju stana u Puli, čija kupoprodajna cijena iznosi 212.000 EUR. Ima 37 godina i nema kreditnih obveza u Njemačkoj.

Nakon provjere kreditne sposobnosti, ovo je bila informativna ponuda za Hermana.

Obvezno učešće – 40% iznosa kupoprodajne cijene: 84.800 EUR

Iznos kredita: 127.200 EUR

Kamatna stopa: 3,30%

Rok otplate: 20 godina

Anuitet: 724,70 EUR

Troškovi: osiguranje imovine, trošak procjene

Primjer 2.

Stambeni kredit – tražitelj kredita je hrvatski državljanin

Lucija živi i radi u Irskoj, ali ima hrvatsko državljanstvo. U Irskoj živi zadnjih 5 godina i ima vlastito učešće od 40.000 EUR. Pronašla je stan u Zagrebu čija je cijena 150.000 EUR. Njezina primanja su 2.350 EUR i nema kreditnih obveza u Irskoj, niti u Hrvatskoj.

Obvezno učešće - 10% iznosa kredita: 15.000 EUR

Iznos kredita: 135.000 EUR

Rok otplate: 30 godina

Kamatna stopa: 3,29%

Anuitet: 590,50 EUR

Troškovi: osiguranje imovine, trošak procjene

Instrumenti osiguranja kredita

Uz vlastita sredstva u kreditu, obvezno osiguranje kredita je i sama nekretnina koja se kupuje, gradi ili renovira. Tako je, za sve namjene kredita, potrebno napraviti procjenu nekretnine. Procjenu najčešće radi ovlašteni procjenitelj banke, ali moguće je dostaviti i procjenu drugog procjenitelja. Trošak procjene najčešće plaća tražitelj kredita odnosno kupac nekretnine.

Trošak procjene nekretnine ovisi o veličini nekretnine, a kreće se u prosjeku od 250 EUR do 500 EUR.

Po realizaciji ovog kredita potrebni su i dodatni instrumenti osiguranja. Obično se traži osiguranje nekretnine te, po potrebi, polica životnog osiguranja.

Polica životnog osiguranja ugovara se na određeni iznos kojim je osiguran slučaj smrti  ili doživljenja korisnika kredita. Premija odnosno obveza za plaćanje može biti mjesečna, godišnja ili jednokratna, a njezin iznos ovisi o iznosu kredita, starosnoj dobi korisnika kredita te njegovom zdravstvenom stanju.

Dokumentacija

Dokumentaciju možemo podijeli na osnovnu, koja se koristi za preliminarne provjere kreditne sposobnosti, i kompletnu, bez koje se zahtjev ne može poslati na odobrenje.

Osnovna dokumentacija dokazuje visinu redovnih primanja, status zaposlenja te prihvatljivost nekretnine za osiguranje kredita.

To su najčešće platne liste, ugovor o radu i vlasnički list nekretnine.

Da bi dokumentacija bila kompletna, dodatno se dostavlja potvrda poslodavca, predugovor, kreditno izvješće, dokumentacija nekretnine te ostala dokumentacija po potrebi.

Iako nije uvijek nužno, financijske institucije mogu zatražiti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik.

Troškovi

Neki od neizbježnih troškova kod realizacije stambenih kredita su trošak procjene nekretnine, solemnizacija ugovorne dokumentacije kredita, troškovi osiguranja te porez na promet nekretnina.

Solemnizacija je provjera i potvrda podataka ugovora o kreditu te njegova ovjera kod javnog bilježnika.

Visina ovih troškova ovisi ponajprije o iznosu odobrenog kredita, ali i o statusu i kvadraturi nekretnine koja se kupuje.

Porez na promet nekretnina iznosi 3% od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku stjecanja nekretnine i plaća se prilikom svake kupnje nekretnine od fizičke osobe.

Do nekretnine uz minimalan broj dolazaka u banku

Koristeći naše usluge većinu toga možeš napraviti bez da dolaziš u Hrvatsku. Gotovo sva potrebna dokumentacija može se dostaviti elektronskim putem, a kasnije i putem pošte. Najčešće u Hrvatsku trebaš doći tek po odobrenju kredita, da bi se potpisala i ovjerila ugovorna dokumentacija.

Stambeni krediti za zaposlene u inozemstvu

Kratki pregled procesa realizacije stambenog kredita uz pomoć Progreso grupe!

 • Utvrđivanje potreba: telefonskim razgovorom/putem emaila ili online sastanka doznat ćemo što ti je potrebno. Ovo će nam omogućiti da bolje razumijemo tvoje ciljeve i potrebe te da ti pružimo personalizirane ponude za kredit.
 • Analiza opcija: na temelju tvoje kreditne sposobnosti i željenog iznosa kredita, napravit ćemo analizu različitih opcija dostupnih na tržištu. Fokusiramo se na pronalaženje najpovoljnijih kamatnih stopa i uvjeta koji odgovaraju tvojim potrebama.
 • Priprema dokumentacije: kada se odlučiš za stambeni kredit, pomažemo ti u prikupljanju i pripremanju kreditnog zahtjeva za banku. Budi bez brige, detaljno ćemo ti objasniti što je sve potrebno!
 • Obrada kredita: pripremljeni kreditni zahtjev šaljemo prema banci na odobrenje. Tijekom cijelog ovog procesa, komuniciramo s bankom i pravovremeno te informiramo o svakoj promjeni.
 • Odobrenje i isplata kredita: po odobrenju tvog kredita, preostaje ti solemnizirati ugovornu dokumentaciju, da bi se sredstva isplatila na tvoj račun ili na račun prodavatelja nekretnine.

Više o proceduri stambenih kredita za kupnju nekretnine

Znamo koliko stresan može biti postupak odobrenja kredita. Još je stresniji i kompliciraniji kad ne poznaješ proces. Dodatan izazov je i jezična barijera ako ne poznaješ hrvatski jezik.

Zato se u stambeni kredit ne upuštaj sam/a. Potraži svog Progreso savjetnika za pomoć.■

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Podijelite članakYetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

O autoru
Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.

članica uprave i direktorica

Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec. rođena je 05.12.1987. godine.
Nakon završetka srednje ekonomske škole, 2006. godine upisuje Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer financije... [Pročitajte više]

Komentari

 1. Dobar dan,imao sam osobni bankrot u hrvatskoj,neprekidno sam bio blokiran 7god i sud mi je otpisao sam sve dugo sto do sada nisam imao pojma,jer sam odselio i zivim i radim u Njemackoj. Moje pitanje je da li ako imam taj osobni bankrot kao recimo upusan koliko vremena treba proci,da se moze sobiti stambeni kredit u Hr? Ja i zarucnica smo oboje zaposleni vani i voljeli bi uzeti nekretninu na moru. I da dio ovrhe od 1500e sam pdomirio nedavno u cjelosti i nemam vise ovraenja u Hr. Hvala na odgovoru.

 2. Postovani,

  Zivimo i radimo u švicarskoj, obadva smo HR Drzavljani – imamo prebivaliste i Dokumente. Zelimo kupiti objekt u VZ, za najam i za nas uzvan sezone. Koji je postupak, dali mozemo dobiti Kredit u RH i u kojoj banki mozemo zahtjev?

  Lp Kris

  1. Author

   Poštovani,

   Iz podataka koje ste naveli u svom upitu postoji mogućnost realizacije stambenog kredita za kupnju nekretnine u RH. Potrebno je zadovoljiti neke dodatne uvjete i imati najmanje 20% – 35% vlastitih sredstava.

   Za više informacija, javit ćemo Vam se putem maila.

   Lijep pozdrav

 3. Postovana,

  Zivimo i radimo u Kanadi.
  Hrvatski smo drzavljani htjeli bismo se vratiti.
  Kakve su mogucnosti za dobivanje stambenih kredita s Kanadskim primanjima?

  1. Author

   Poštovani,

   postoji mogućnost realizacije stambenog kredita. Potrebno je zadovoljiti neke dodatne uvjete i imati najmanje 20% – 35% vlastitih sredstava.

   Za više informacija, javit ćemo Vam se putem maila.

   Lijep pozdrav

 4. Pozdrav!
  Zivim i radim u Njemackoj, muz i ja izgradili smo kucu ,2.red od mora u Kastel Stafilicu , u vrijednosti 500 000e.
  Imam kredit na svoje ime 490e mjesecno !
  Da li je moguce da dobijem kredit na nekretninu koju smo izgradili,ca 30-50 000€ da zavrsimo iznutra ,da mozemo iznajmljivati.
  Koja bi bila procedura?
  Hvala unaprijed na odgovoru!

  1. Author

   Poštovana,

   moguće je realizirati kredit za unutarnje uređenje. Nekretnina koju ste izgradili može biti osiguranje kredita.

   Za detaljnije informacije, javite nam se putem kreditnog upitnika. Kontaktirat ćemo Vas u roku 24h i uputiti Vas u uvjete i procedure realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

 5. Dobro veče!

  Da li me možete kontaktirati da zakažemo razgovor. Zainteresovana sam za kredit za kupovinu stana u izgradnji u Zadru. Zaposlena sam u Norveškoj.

  Dostupna sam na WhatsApp i Viber – +47….., takođe Zoom i sl.
  E-mail – ….@g….com

  Lep pozdrav,
  Zorica

 6. Dobar Dan
  Trebam Kredit za renoviranje stana u splitu , oko 10000 eura . Radim u njemackoj i Imam njemacko drzavljanstvo.

 7. Poštovana,vlasnica sam dvije nekretnine u Hr,apartman na moru i stan u Zg.Živim i radim u Njemačkoj.Želim kupiti jos jednu nekretninu na moru.Zanima me da li je za osiguranje kredita dovoljna hipoteka na postojeće nekretnine,ili je potrebna i uplata financijskih sredstva u iznosu od 15 – 30%? Hvala,Nataša

 8. Postovani,
  Radim u Irskoj, državljanin sam RH interesira me da li mogu podići kredit za kupnju nekretnine u RH.

 9. Pozdrav, živim i radim u BiH u drzavnoj firmi, hrvatica sam. Htjela bi kupiti garsonjeru u Zagrebu. Mogu li podići hipotekarni kredit u nekoj od banaka u Hrvatskoj, a da su mi primanja iz BiH. (s obzirom da kod nas nisu euri)
  Hvala pozz

 10. Poštovani,
  Dali postoji maksimalni iznos kredita koji odobravate za hrvate zaposlene u inozemstvu u svrhu izgradnje nekretnine u HR. ?
  Koliko iznosi minimalna kamatna stopa?

  Srdačan pozdrav

 11. Kolike su kamate na stambeni kredit? Ja radim u Svicarskoj.

  Srdacan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   kamatne stope razlikuju se ovisno o tome imate li hrvatsko državljanstvo te o Vašem bonitetu. Dodatan utjecaj na kamatnu stopu može imati i visina učešća ili depozita.

   Lijep pozdrav

 12. Dobar dan!
  Planiram uzeti stambeni kredit, a jedan od uvjeta je da izvadim izvješće iz kreditnog registra u Austriji, pošto sam tamo zaposlen, ali bez da imam prijavu boravka u Austriji, pa samim time nemam ni bankovni račun otvoren jer mi se plača isplačuje na hrvatski račun.. Sad me zanima gdje i koji su uvjeti da ja dođem do tog registra?

  1. Author

   Poštovani,

   informacije o kreditnom izvješću određene zemlje najbolje je zatražiti kod neke od banaka u Austriji ili kod njihove središnje banke.

   Kako plaću primate u Hrvatskoj, stambeni kredit mogli biste realizirati i bez ishodovanja kreditnog izvješća u Austriji.

   Za detaljnije informacije, javite nam se putem kreditnog obrasca ili na info@progreso.hr.

   Lijep pozdrav

 13. Pozdrav , zanima me kredit za kupnju nekretnine u Hrvatskoj za strance .
  Dali to vrijedi za cijelu Hrvatsku ili kako su mi rekli u Banki PBZ da samo za more i Zagreb .
  Hvala i lp

 14. Cijeneni,
  Hrvatica sam zaposlena u Njemackoj I trebam Kredit za nekretninu u RH.
  Mogu li dobiti online savjetovanje?
  Zahvaljujem,
  dr.sc. Inga Patarcic

   1. Pozdrav…
    Radim u Austriji,želim kupiti stan u Zagrebu…
    Zagrebačka banka me traži kreditno izvješće iz Austrije da mi odobre stambeni kredit…
    Ne znam kako doći do toga izvješća,kome se obratiti,kojoj agenciji…
    Hvala…
    Dejan Beslic
    lp

 15. Poštovani, vaši krediti su samo za državljane R Hrvatske?

 16. Pozdrav,

  Drzavljanka sam Hrvatske ali zadnje 3.5 godine radim i zivim u Kaliforniji. Razmisljam o kupovini nekretnine u Hrvatskoj do 100 000 eura u svrhu iznajmljivanja i odsjedanja kada dodjem preko ljeta. Primanja su mi $72 000 godišnje te bi mogla napraviti depozit od 15-30% na nekretninu.
  Da li bi bilo moguce podignuti kredit za kupovinu nekretnine u Hrvatskoj sa americkim primanjima? Te ukoliko bi, koja bi bila procedura?

  Hvala!
  Dajana Vracar

  1. Author

   Poštovana,

   imate mogućnost realizirati stambeni kredit za kupnju nekretnine. Obično se traži depozit ili učešće u kreditu, a visina ovisi o lokaciji nekretnine i vrsti kredita.

   Za detaljnije uvjete oko kredita, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

   1. Dobar Dan,

    Zanima nas kredit za kupovinu nekretnine u Istri.
    Stalno smo nastanjeni u Kanadi a posto imamo obitelj u Istri imamo zelju za kupovinu stana.
    Mozete li mi poslati neke informacije i kakve su procedure u vezi podizanja kredita za kupovinu nekretnina sa Kanadskim primanjima.
    LP

    1. Author

     Poštovani,

     postoji nekoliko različitih kreditnih linija, a njihovi uvjeti ovise o tome imate li hrvatsko državljanstvo ili ne. Primanja koja ostvarujete u Kanadi su prihvatljiva, a za kupnju nekretnine obvezan je depozit ili učešće. Za više informacija, potrebni su nam neki Vaši dodatni podaci.

     Komunikaciju ćemo nastaviti putem maila kako bi nam mogli dati sve potrebne osobne podatke.

     Lijep pozdrav

     Lijep pozdrav

Imate pitanje ili komentar? Tu smo!