krediti za mlade

Krediti za mlade i drugi financijski proizvodi

U Iz ponude izdvajamo, Savjeti od Yetunde Kristina Škorić, Mag. Oec.4 Comments

Banke nastoje privući i motivirati mlade ljudi koji svoju kreativnost i inovativnost u poslu tek trebaju pokazati. Naime, upravo mladi klijenti predstavljaju plodno tlo za prodaju financijskih proizvoda, ali i za stvaranje dugogodišnjeg partnerstva.

U kataloškoj ponudi većeg broja hrvatskih poslovnih banaka nalazimo „pakete za mlade“, koji najčešće stoje na raspolaganju klijentima od 18. do 30. godine života.

Bogatstvo financijskih proizvoda za mlade

Transakcijski računi

Bilo da je riječ o prvom studentskom poslu ili o stalnom zaposlenju, da bi zaposlenik primio svoju prvu plaću najprije mora otvoriti transakcijski račun u banci. Dakle,  paketi za mlade svakako uključuju transakcijske račune nužne za svakodnevno obavljanje platnoga prometa; tekući računi, žiroračuni i devizni računi.

U posljednje su vrijeme transakcijski računi banaka internetskim i mobilnim bankarstvom prilagođeni dinamičnom životu mladih ljudi.

Plaćanje računa mobitelom, uvid u stanje na računu preko Internet bankarstva pri čemu je mobitel zamjena za token, primanje izvoda o stanju računa na e-mail adresu, ugovaranje dopuštenog prekoračenja putem Interneta  i dr., samo su neke od prilagodbi banaka životu  mladog korisnika.

Debitne i kreditne kartice

U ponudi bankarskih proizvoda redovito se nalaze debitne i kreditne kartice. S namjerom da zadovolje potrebe mladih, banke su prilagodile co-branding kartice životu mladog korisnika.

Co-branding kartica najčešće predstavlja kreditnu karticu koju banka izdaje u suradnji s tvrtkom partnerom (trgovački centar, knjižara, restoran, trgovina s računalnom opremom, odjećom, namještajem i dr.).

Korištenjem co-branding kartice korisnik ostvaruje dodatne pogodnosti (pokloni, popusti, nagradni bodovi i dr. ) kod  svakodnevnih transakcija.

S obzirom na to da primanja koja se ostvaruju prilikom prvog zaposlenja često podrazumijevaju ispodprosječnu plaću, mogućnost korištenja odgode plaćanja ili kupovanja na rate čini platne kartice traženom robom kod mladih ljudi.

S druge strane zahvaljujući karticama mladi mogu kupovati putem Interneta i u inozemstvu, a ako se odluče posjetiti stranu zemlju plaćanje karticom jeftinije je od plaćanja gotovinom.

Vaši prvi krediti

Mogućnost ugovaranja kredita za dodatno školovanje, kredita za rješavanje stambenog pitanja ili nenamjenskog kredita po povoljnijim uvjetima te bez jamca ili sudužnika, znatno utječe na odabir poslovne banke.

Štednja za crne i ružičaste dane

Stvaranje navike štednje iznimno je važno kod mladih ljudi.  Stoga se u ponudi banaka nalaze različiti oblici štednje prilagođeni mladim ljudima.

Banke mladom korisniku pružaju mogućnosti ugovaranja novčanih fondova ili kupnje dionica bez naknade, a u ponudi se nalazi i veliki broj proizvoda iz domene osiguranja (životno osiguranje, osiguranje kredita, osiguranje od nezgode, osiguranje od odgovornosti, zdravstveno, putno, auto osiguranje i sl.) koja su neophodna svakom klijentu.

Burza rada i mladi

Nezaposlenost mladih u Hrvatskoj kontinuirano raste već sedam godina te je u posljednjem tromjesečju prošle godine  stopa nezaposlenosti  kod mladih ljudi iznosila 41,4%.

Prema obrazovnoj strukturi osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine veći broj ukupno nezaposlenih, točnije 62,1%.  Osobe niže razine obrazovanja imaju udio u stopi nezaposlenosti koji iznosi 26,0%, a više i visoke obrazovane osobe udio  od 11,9% u ukupnom broju nezaposlenih.

Dobna struktura nezaposlenih građana Udio u ukupnom broju nezaposlenih
Osobe od 15 do 24 godina starosti 17,30%
Osobe od 25 do 34 godina starosti 23,70%
Osobe od 35 do 44 godina starosti 20,00%
Osobe od 45 do 54 godina starosti 21,80%
Osobe od 55 i više 17,30%

Najveći se broj registriranih nezaposlenih osoba u Hrvatskoj nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji (14,2%), zatim slijede Grad Zagreb (13,0%) i Osječko-baranjska županija (11,3%).

Najmanji udio u ukupnom broju nezaposlenih građana nalazimo u Ličko-senjskoj županiji (1,2%).

Budućnost mladih ljudi

U ponudi većeg broja hrvatskih poslovnih banaka nalaze se tipični bankarski proizvodi i usluge, kao što su transakcijski računi, platne kartice, krediti, štednje i dr.

Ti su bankarski proizvodi namijenjeni najmlađim naraštajima, studentima, zaposlenima i umirovljenicima. Međutim, u posljednje se vrijeme susrećemo s bankama koje su u cijelosti proizvode i usluge prilagodile tek zaposlenim mladim građanima.

Dakle, izbor proizvoda i usluga iz financijskoga svijeta za mlade zaposlenike nikada nije bio veći.

Svjetlo na kraju tunela

S ciljem da smanji  stopu nezaposlenosti kod mladih ljudi Vlada Republike Hrvatske uvela je novi porezni poticaj za zapošljavanje mladih ljudi.

Prema novoj odluci Vlade poslodavci koji zaposle osobe mlađe od 30 godina na ugovor na neodređeno vrijeme ,  oslobađaju se obveze plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje u razdoblju do pet godina.

Problem kod zapošljavanja mladih ljudi posljedica je niskokvalificirane radne snage i strukture obrazovanja,  koja nije prilagođena zahtjevima tržišta rada.

U tijeku je restrukturiranje i reorganizacija Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s namjerom da se to promjeni. Između ostalog uključuje osnivanje Centara za Informiranje i Savjetovanje o Karijeri (CISOK).

CISOK obuhvaća napredan sustav  informacija o zanimanjima i kretanjima na tržištu rada.  Trebao bi služiti kao vodeći instrument strukovnog usmjeravanja i razvoja karijere mladih ljudi,  jer bi se na taj način omogućilo mladim ljudima profesionalno usmjeravanje prilagođeno potrebama tržišta rada.

Jedna je od mjera kojom Vlada nastoji povećati zaposlenost mladih ljudi  stručno osposobljavanje za rad, ali bez zasnivanja radnog odnosa.  Dakle, Vlada financira radno iskustvo kako bi se olakšao prijelaz iz obrazovnih ustanova na radno mjesto.

Stručnim je osposobljavanjem 2014. godine bilo obuhvaćeno 47,5% građana u ukupnom broju zaposlenih do 30. godine starosti.

Hrvatski  je  zavod za zapošljavanje  u rujnu 2014. godine snizio kriterije prihvatljivosti za sudionike stručnog osposobljavanja, a naknada koju primaju mladi porasla je u siječnju ove godine s 208,00 eura na 312,00 eura.

S obzirom na to da neusklađenost ponuđenih i traženih vještina te slabosti u obrazovnom sustavu dodatno otežavaju stjecanje visokog obrazovanja i time zapošljavanje mladih, izmjene bi trebale povećati potencijal na tržištu rada.

Iz ponude banaka izdvajamo

Utjecaj je banaka na živote mladih ljudi velik.

S obzirom na to da prvi posao često zahtijeva kupnju vlastitog računala, odijela, automobila ili pak osiguranje i održavanje  vozila i dr.,  korištenje dopuštenoga prekoračenja na transakcijskom računu i mogućnost otplate na rate putem kreditnih i debitnih kartica od velike je pomoći mladom zaposleniku.

U Hrvatskoj je veliki broj mladih zaposlen na određeno vrijeme. Prošle je godine na određeno vrijeme zaposleno 70,2% radnika, a na neodređeno vrijeme svega 29,8% radnika.

Rješavanje stambenog pitanja financiranjem iz kredita banaka gotovo je nemoguće za  mlade ljude koji su zaposleni na određeno vrijeme. Banke najčešće traže uvođenje kreditno sposobnog sudužnika u ugovor o kreditu.

Kriterije potencijalnoga korisnika stambenog kredita zadovoljavaju građani  zaposleni 12 mjeseci u kontinuitetu kod istog poslodavca.

Važno je da su potencijalni dužnici uredni u izvršavanju već postojećih obveza po kreditima, platnim karticama, prekoračenjima po transakcijskim računima, potencijalnim obvezama na ime jamstva ili sudužništva i sl., te da nemaju ovrhu na redovitim mjesečnim primanjima.

Krediti za edukaciju namijenjeni su prije svega mladim ljudima koji žele ulagati u vlastito obrazovanje, odnosno nastaviti školovanje, koje bi im jednoga dana trebalo omogućiti posao na boljem radnom mjestu i viša primanja. Određene su banke prepoznale takav angažman mladih ljudi i odlučile ga poduprijeti.

Postoje banke koje su se specijalizirale za financiranje obrazovanja u posebnim granama gospodarstva, kao što su primjerice zdravstvo, turizam, financije i dr. Samim time uvjeti kreditiranja mladih ljudi određene stručne spreme, postaju još privlačniji.

Za primjer ćemo navesti kredit za školovanje medicinskih sestara, koji iznosom doseže visokih 20.000,00 eura. Kredit se može ugovoriti  na rok otplate i do 10 godina, uz dodatnu mogućnost ugovaranja počeka i do 12 mjeseci.

Dodatnu pogodnost predstavlja fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme otplate kredita, a za klijenta banke iznosi 6,90% . Uz kredit nije potrebno ugovoriti dodatne instrumente osiguranja, kao što su depozit, riziko osiguranje života, osiguranje od nezgode i dr.

Ako dočekate tridesete s ušteđevinom u rukama, odnosno na bankovnom računu, lakše ćete se nositi s potencijalnim kriznim situacijama kao što su gubitak posla, kupnja novog televizora, osobnog računala, automobila i drugih izdataka koji obično dolaze nenajavljeno, ali i s onim lijepim situacijama kao što je čekanje prinove.

Kasicu prasicu za crne dane iz kataloga banaka predstavlja poseban oblik štednje namijenjen mladima.

Uplate na račun štednje vrše se mjesečno, a štediša sam određuje visinu premije.  Banka će redovite uplate mjesečnih obroka nagraditi dodatnom premijom.

Odnosno, po isteku oročenja te ako je zadovoljen kriterij redovite mjesečne uplate, banka će ukupno obračunatu kamatu uvećati za određenu premiju.  Visina premije ovisi o trajanju oročenja. Dakle, za duži ugovoreni rok oročenja na ukupno obračunatu kamatu dobiva se i veća premija.

Za one koji još uvijek dvoje o uplati štednje, dodatno bi mogla stimulirati kamatna stopa koja se povećava s visinom sredstava na štednom računu.

S obzirom na to da mladi ne vole čekanje u redovima, po isteku oročenja  štedni ulog i ukupna kamata se automatski obnavljaju bez potrebe dolaska u banku.

Zaključak

Hrvatska  je Vlada poduzela određene korake u svrhu poboljšanja položaja mladih na tržištu rada, no potrebne su dodatne mjere. Naglasak je na usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada, promicanju stručne prakse, jačanju kapaciteta hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dr.

Pridavanje veće važnosti obrazovanju i povećanje njegove kvalitete svakako su prioritet kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada.  Međutim, da bi zaposleni mladi ljudi mogli zadovoljiti svakodnevne životne potrebe, ulagati u vlastitu budućnost, putovati, rješavati stambeno pitanje i dr. financijska potpora banaka je neizostavna.

Sindrom izgaranja na poslu današnja je stvarnost. Postalo je sasvim uobičajeno da veći dio dana provodimo na poslu, a ponekad radno vrijeme ne završava ni s dolaskom kući. Vremena za obilaženje banaka nema! Stoga je nužno odabir “pravog“ transakcijskog računa, debitne i kreditne kartice, oblika štednje ili kredita prepustiti u ruke financijskom stručnjaku.

Autor teksta: Vera Maroshi

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Komentari

 1. Poštovani, zanima me da li ja kao korisnik SOR-a mogu biti suduznik u stambenom kreditu sa suprugom koji ima ugovor na neodređeno ?

  1. Author

   Poštovana,

   ovo ovisi o poslovnoj banci i o tome da li im je potreban kreditno sposoban sudužnik ili ne.

   Ukoliko ste i dalje u potrazi za stambenim kreditom, slobodno nam ostavite svoje kontakt podatke putem našeg kreditnog upitnika. Možda Vam možemo pomoći oko pronalaska i realizacije kredita.

   Lijep pozdrav

 2. Pozdrav zanima me tko vrši procjenu umjetničkih djela koja bi stavio pod hipoteku?

  1. Author

   Poštovani,

   najbolje bi bilo da provjerite s bankom gdje dajete umjetnička djela pod zalog. Obično banke imaju popis procjenitelja koje prihvaćaju za procjenu određenih zaloga.

   Srdačan pozdrav

Leave a Comment