APN Krediti

APN subvencionirani krediti u 2018. Sve što ste htjeli znati

U Savjeti od Yetunde Kristina Škorić199 Comments

Kupnja nekretnine najčešće iziskuje novo kreditno zaduženje. Kupiti stan ili kuću bez kredita, danas je gotovo nemoguće. Upravo da bi se pripomoglo građanima i mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja, država je 2017. godine, uz određene izmjene u 2018., kroz Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) usvojila Zakon o subvencioniranju stambenih kredita.

U prethodnoj godini odobreno je 2.328 subvencioniranih kredita. Ova godina donosi nekoliko promjena u samom Zakonu, a osigurana sredstva za subvenciju predviđaju da bi još i više obitelji na ovaj način moglo doći do željene nekretnine.

Progreso vam donosi kratak pregled Zakona i procesa realizacije kredita.

Progreso upitnik za kredit

Članak detaljno obrađuje temu iz naslova. Ako ste samo u potrazi za najpovoljnijom kreditnom linijom i nemate vremena za čitanje, možete odmah ispuniti upitnik za kredit.

Idemo na upitnik!

Ukratko o Zakonu

Podnositelji zahtjeva za subvencionirani kredit ne smiju biti stariji od 45 godina. Krediti se odobravaju isključivo za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće. Dogradnja, dovršetak ili adaptacija postojeće nekretnine ne može biti realizirana ovom vrstom kredita. Isto tako, subvencionirani krediti ne odobravaju se za refinanciranje postojećih stambenih kredita.

Država će subvencionirati cijenu odabrane nekretnine do maksimalno 1.500,00 eura/m2, s porezom, točnije do iznosa od 100.000,00 eura. Dakako, tražitelji kredita mogu podnijeti i veći iznos zahtjeva za kredit, no država će subvencionirati  samo do navedenog iznosa.

Važno je da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život. Ili, ako imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena na prodaju radi kupnje tj. gradnje veće nekretnine. Nekretnina u vlasništvu trebala bi biti prodana u roku od 2 godine od sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

U prethodnoj godini subvencionirala  se polovica mjesečnog obroka prve četiri godine otplate kredita.

Izmjenom Zakona u 2018. odlučeno je da će visina subvencije biti određena indeksom razvijenosti područja u kojem se kupuje ili gradi nekretnina. Postotci subvencije iznosit će od 30% – 51% otplatnog obroka, a subvencija će trajati prvih 5 godina otplate kredita.

Pregled postotka subvencije po skupinama

Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta Gunja, Okučani, Trpinja
Skupina II 48% mjesečnog obroka ili anuiteta Darda, Otok, Skradin
Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta Beli Manastir, Pleternica, Trilj
Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta Đakovo, Petrinja, Vukovar
Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta Drniš, Metković, Ogulin
Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta Vinkovci, Slavonski Brod, Gospić
Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta Osijek, Novi Vinodolski, Šibenik
Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta Zagreb, Split, Rijeka

Rok subvencioniranja moguće je i produžiti za 2 godine, ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta. Također, za 2 godine otplate povećava se subvencija ako se korisniku kredita ili članu njegovog domaćinstva utvrdi invaliditet od najmanje 50%.

Zakon ne dozvoljava davanje kupljene ili izgrađene nekretnine u najam prije isteka roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Definirana je i obveza promjene prebivališta na adresu kupljene ili izgrađene nekretnine u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed nekretnine.

Zanimljivosti iz 2017.

U 2017. godini 10 banaka sudjelovalo je u provedbi subvencioniranih kredita. Prosječna nominalna kamatna stopa na subvencionirani kredit u eurima iznosila je 3,28%, dok je za kredite u kunama iznosila 3,46%. Prosječan ugovoreni rok otplate kredita bio je 20 godina.Od ukupnog broja odobrenih kredita, 92% koristilo se za kupnju nekretnine. Građani su preferirali zaduživanje u kunama te je njih čak 70% odabralo domaću valutu kredita.

Kamate na subvencionirane kredite

Iznos nominalnih kamatnih stopa i dalje nije poznat, no prema Zakonu EKS ne smije prelaziti 3,75% u prvih 5 godina otplate kredita. U daljnje dvije godine otplate kredita, EKS može biti uvećan za 10% u odnosu na prvih 5 godina.

Nije moguće ugovoriti rokove otplate kredita kraće od 15 godina.

Primjer

Klijent je podnio zahtjev za subvencioniranim kreditom u iznosu od 70.000,00 eura. Kupuje nekretninu u Vukovaru. Željeni rok otplate kredita je 20 godina uz kamatnu stopu od 3,20%. Odabrao je otplatu kredita u jednakim anuitetima.

42% navedenog anuieta za vas bi plaćala država prvih 5 godina kredita. To je iznos od 9.960,55 eur. U slučaju da u tom razdoblju dobijete još dvoje djece, iznos bi se gotovo udvostručio. Iz toga proizlazi da bi od ukupno plaćenog iznosa kredita s kamatama, što je 94.863,05 eura, država platila 17.928,99 eur. To je više od 72% ukupno plaćenih kamata po kreditu.

Gdje podnijeti zahtjev za kredit odobren od APN-a?

Zahtjev se podnosi banci ili bankama odabranim od strane APN-a tj. kreditnim institucijama koje zadovoljavaju uvjete za ovaj model kredita. Sve zainteresirane banke već su predale svoje ponude APN-u koji će prema konkurentnosti uvjeta odabrati one najpovoljnije.

Iako još nije poznato koje će poslovne banke sudjelovati, svi zainteresirani građani mogu se već uključiti.

Dostavljeni kreditni zahtjev odnosno dokumentacija trebala biti potpuna i ispravna. U slučaju nepotpune dokumentacije, tražitelj kredita gubi prvotni redoslijed zaprimljenog kreditnog zahtjeva te se njegov zahtjev vraća na početak.

Pretpostavlja se da će početak zaprimanja ovih kreditnih zahtjeva biti u rujnu.

Proces odobravanja kredita

Proces do odobrenja subvencioniranog kredita, sličan je procesu odobrenja klasičnog stambenog kredita.

Dakako, najprije je potrebno odabrati željenu nekretninu, a nakon toga slijedi korak prikupljanja potrebne dokumentacije:

 • dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti
 • dokumentacija nekretnine
 • dokumentacija za APN

U Zakonu se navodi koju dokumentaciju zahtijeva APN:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili uporabu kuće koju namjerava kupiti ili presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova, na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, iz koje je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.

Savjet i pomoć oko prikupljanja ”šume papira” prepustite stručnjacima!

Dokumentacijom za dokazivanjem kreditne sposobnosti banke utvrđuje mogućnost zaduživanja s obzirom na visinu plaće, broj članova kućanstva, poslodavca, duljinu radnog staža i slično. Važno je odabrati nekretninu u skladu s kreditnom sposobnosti.

Progreso će vam pomoći izračunati kreditnu sposobnost i informirati vas o visini vašeg maksimalnog subvencioniranog stambenog kredita!

Dokumentacija o nekretnini služi za utvrđivanje legaliteta nekretnine i vrijednosti same nekretnine.

Procijenjena vrijednost nekretnine trebala bi biti jednaka ili veća od traženog iznosa kredita. Omjer vrijednosti nekretnine i iznosa kredita obično se razlikuje od banke do banke.

Kada vrijednost nekretnine ne zadovoljava kupoprodajnu cijenu nekretnine, tražitelj kredita bi razliku sredstava trebao financirati iz vlastitih sredstava ili kreditom za financiranje učešća.

Banka će svu prikupljenu dokumentaciju obraditi i poslati na odobrenje. Odluka od odobravanju ili neodobravanju kredita trebala bi biti donesena u roku od 8 dana od zaprimanja kreditnog zahtjeva. Ako banka ocijeni kreditni zahtjev prihvatljivim te ga odobri, svoju odluku zajedno s dokumentacijom kreditnog zahtjeva dostavlja APN-u. Duljina procesa donošenja odluke od strane APN-a nije precizirana, no APN je dužan svoju odluku od dodjeli subvencije dostaviti kreditnoj instituciji u roku od 3 dana od dana donošenja.

Po odobrenju kredita pristupa se izradi ugovora o subvencioniranom kreditu kojeg izrađuje poslovna banka. Rok za izradu ugovora je 8 dana od primitka odluke o odobrenju kredita.

Put do subvencioniranog kredita:

APN put do subvencioniranog kredita 2018
APN put do subvencioniranog kredita 2018

Troškovi i uštede

Subvencionirani krediti odobravaju se bez naknade za obradu kredita. Ovisno o poslovnoj banci, kod procesa odobrenja kredita mogu se pojaviti sljedeći troškovi:

 • trošak procjene nekretnine,
 • trošak interkalarne kamate,
 • trošak solemnizacije ugovora o kreditu.

I kod ovih kredita postojat će razlike u uvjetima banaka, izračunima kreditne sposobnosti, kamatnim stopama, troškovima i instrumentima osiguranja kredita. 

Progreso Vam možemo pomoći da na vrijeme odaberete pravi kredit i pripremite dokumentaciju za odobrenje subvencioniranog kredita!

Autor teksta: Yetunde Kristina Škorić

Ne preplaćujte svoje kredite!

Skuplji televizor ima bolju sliku. Skuplji kredit ima veću ratu i ništa više. S Progresom štedite prije svega novac i vrijeme. Ispunite Progreso upitnik za kredit.

Idemo na upitnik

Komentari

 1. Postovani,
  Djevojka i ja se namjeravamo ženiti u 11.mj iduće godine. S obzirom da je djevojka vlasnica nekretnine i istu ne misli prodavati, molim vas informaciju da li ja mogu dobiti subvenciju ukoliko predam dokumentaciju prije nego budemo službeno u braku. Ja nemam u vlasnistvu nikakvu nekretninu.
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   ako Vaša djevojka u vrijeme subvencioniranih kredita ne bude Vaša supruga ili ako u to vrijeme ne budete živjeli u izvanbračnoj zajednici, Vi možete zatražiti subvenciju.

   Srdačan pozdrav

 2. Poštovani,

  djevojka i ja smo uspješno realizirali stambeni kredit uz APN subvencioniranje za nekretninu na području grada Zagreba. Oboje trenutno imamo prebivališta u drugim gradovima.

  Djevojka će prijaviti prebivalište na novu adresu, a mene zanima moram li to učiniti i ja u propisanom roku od 30 dana s obzirom na to da iako sam na kupoprodajnom ugovoru i ZK upisan kao vlasnik 50% nekretnine nisam nikakav dionik samog kredita (djevojka ga je realizirala samostalno) pa samim time ni korisnik subvencije?

  Hvala.

 3. Poštovani

  Imam u planu zatraziti subvencionalni kredit.Naime kupila bih montaznu kucu,a samim time moram kupiti i zemljiste….
  Ostavinskom raspravom nakon smrti majke brat i ja smo naslijedili kucu pola pola,cijeg se djela ja odricem u njegovu korist!
  Pitanje je slijedece : Dali bih imala pravo na subvencionalni kredit s obzirom na to nasljede kojeg se odricem,i koliko je potrebno novaca za prikupljanje sve te potrebne dokumentacije,s obzirom da mozda mi ne odobre kredit ja bacam taj novac u vjetar?
  I jos jedno pitanje je da cu dobiti stalno zaposlenje tek od 4 mjeseca jer sam trenutno na porodiljnom,placa bi mi bila oko 5000 kn ali prijava na 3100 + terenski dodatak …. da li se sve racuna?Posto zivim u Istri kredit ispod 100.000 eura mi ne dolazi u obzir(s obzirom na cijene zemljista)?
  Hvala
  Srdacan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   nasljedstvo kojeg se odričete ne bi Vam bilo prepreka prilikom realizacije kredita.
   Iznos sredstava potreban za prikupljanje dokumentacije ovisi o namjeni kredita, stanju na terenu (zemljište ili nekretnina) te o banci gdje bi išli u realizaciju kredita. Teško mi je predviditi kolika sredstva biste morali unaprijed angažirati.
   Ukoliko bi Vaša mjesečna primanja iznosila 5.000 kn (terenski Vam može povećati kreditnu sposobnost), bili biste kreditno sposobni za iznos od cca. 40.000 eura. Za veće iznose kredita potrebna su Vam veća primanja koja možete povećati dodatnim primanjima ili kreditno sposobnim sudužnikom.

   Lijep pozdrav

 4. Poštovani,

  Posjedujem 1/4 stana, brat je vlasnik 1/4 i otac ima 1/2. Da li preko subvencije mogu otkupiti njihov dio 3/4.

  Hvala!

 5. Poštovani,

  kupili smo stan preko APN kredita. U stan namjeravamo useliti tek krajem iduće godine.
  Moramo li se prijaviti u stan, napraviti nove osobne i poslati preslike u APN iako nećemo uskoro živjeti u njemu? Čula sam da je rok 30 dana ali mi stanujemo na drugoj adresi i to će se i nastaviti idućih 10-ak mjeseci.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!

  1. Author

   Poštovani,

   potrebno je promijeniti adresu prebivališta u roku od 30 dana od stupanja u posjed stana. Provjerite koji datum stupanja u posjed je naveden u kupoprodajnom ugovoru.
   Možda ne bi bilo loše da provjerite s APNom smeta li im to što neće živjeti na toj adresi idućih nekoliko mjeseci.
   Klijenti koji su imali sličnu situaciju nisu imali problema, no za svaki slučaj se posavjetujte i s APNom.

   Lijep pozdrav

 6. Dali postoji subvencija za nadogradnju kuce s tim da smo dobili materijal od APN-a..Kako nam se povecala familija uređivali bi potkrovlje?A ono sto smo dobili sad nam je malo..

  1. Author

   Poštovani,

   subvencionirani krediti odobravaju se samo za izgradnju i kupnju nekretnina. Namjena dogradnja se ne financira ovim kreditima.
   No, ovo je moguće financirati redovnim stambenim kreditima po trenutno akcijskim uvjetima kreditiranja.

   Dodatno, svakako bi bilo dobro da provjerite postoje li možda kakve mjere za dodjelu dodatnog materijala.

   Srdačan pozdrav

 7. Poštovani, dobio sam subvencionirani stambeni kredit u OTP banci. Kao instrument osiguranje vračanja kredita je polica osiguranja nekretnine od požara vinkulirana u korist OTP banke. Problem je i što imam policu životnog osiguranja od iste bankarske kuće na 30 godina u iznosu 230kn mjesečno…polica nije vinkulirana u korist banke!! Korisnik sam ja i supruga i ne vidim smisao toga i mislim da me je osobni bankar lagano navukao na ugovaranje iako mi je rekao da za APN kredit nije VIŠE uvjet ugovaranje police životnog osiguranja te da je mogu i prekinuti….dali je to istina i koje su posljedice za mene kod jednostranog otkazivanja police.
  lp, Zvonimir

  1. Author

   Poštovani g. Zvonimir,

   nažalost, ne možemo komentirati uvjete odobrenja Vašeg kredita jer s istima nismo upoznati.
   Ono što Vam možemo sa sigurnošću reći da je polica osiguranja nekretnine obvezan instrument kod svih stambenih kredita s zalogom nekretnine.

   Za sve ostalo, svakako provjerite s bankom gdje ste realizirali kredit.

   Lijep pozdrav

 8. Poštovani,

  Prije nekoliko dana odobrena mi je subvencija od strane APNa. U banci su mi rekli da sada oni s njima potpisuju ugovor odnosno salju ga u APN i tek kada APN vrati ugovor, tek onda nastupa potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Na internetu opet citam da nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora sve ide opet u APN. Vise mi nije nista jasno…proslo je dva mjeseca otakad sam potpisao predugovor o kupnji stana…

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   po odobrenju kredita obvezni ste dostaviti ovjereni kupoprodajni ugovor. Banka izrađuje ugovornu dokumentaciju te se ista šalje prema APN-u, a nakon potpisivanja ugovora od strane APN-a, bit ćete pozvani da ugovore potpišete i Vi.

   Svakako provjerite s bankom, gdje Vam je kredit odobren, daljnu proceduru.

   Srdačan pozdrav

 9. Poštovanje
  Zanima me kada će počet isplate kredita?
  L.p

  1. Author

   Poštovani,

   isplate kredit su već započele, a ovise o tome kada je odobren kredit te o tome kada će se dostaviti ovjerena ugovorna dokumentacija.

   Lijep pozdrav

 10. postovani,

  Zanima me koliko se okvirno ceka odgovor apn o odobrenju ili neodobrenju subvencije, nakon sto banka odobri kredit i posalje na apn povjerenstvo?

  1. Author

   Poštovana,

   nisu određeni rokovi odobrenja kredita od strane APN-a. Sve ovisi o količini zahtjeva za odobrenje te složenosti kreditnih zahtjeva.

   Lijep pozdrav

 11. Poštovani
  Prikupila sam sve papire,još jedino moram ovjeriti kod javnog bilježnika da ja i suprug nemamo nekretnina. Imam sve uvijete,kuća je u izgradnji no mogao bi biti problem taj sto se vodi kao obiteljska kuća sa 4 stambene jedinice. Dali imam pravo na subvencioniranje iste ili ne?

 12. Pozdrav, zanima me ako uzmem subvencionirani kredit za prvu nekretninu u kojem roku mogu neometano kupiti drugu nekretninu ako recimo dobijem na lotu? Hvala

 13. Poštovani,

  sa prikupljanjem potrebne dokumentacije odn. izradom glavnog projekta počeli smo prije tri mjeseca. Kako se uvijek nešto otegnulo i iskompliciralo najvjerojatnije nećemo u predviđenom vremenu moći doći do građevinske dozvole, ali imamo sve dokumente za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja.
  Da li se rješenje o uvjetima građenja može predati kao akt za građenje za ostvarivanje prava na kredit? Sve ostale uvjete ispunjavamo.

  Unaprijed hvala

 14. Poštovani,
  ja sam zainteresirana za kupnju stana i nemam nekretninu u svome vlasništvu. Postupak razvoda od supruga koji je suvlasnik kuće (1/3) u kojoj smo stanovali je u tijeku i vjerojatno neće biti okončan do krajnjega roka za prijavu korištenja kredita. Prema tome ja u ovome trenutku ne zadovoljavam uvjete s obzirom da je on pravno još uvijek moj suprug i ima u suvlasništvu kuću. Je li moguće svejedno podnijeti zahtjev, makar s javnobilježničkom ovjerom da će razvod biti gotov u roku od godine dana? Hvala, Ivana

 15. Poštovani
  Da li se produženje subvencioniranja produžuje i na djecu koju već imamo ili samo ako se rodi dijete poslije odobravanja tog kredita? I je li moguće tražiti subvenciju za kupnju kuće ako je muž trenutno u blokadi sa računom npr da se traži veći iznos te da tako podmiri postojeća dugovanja prema banci?

  1. Author

   Poštovana,

   produljenje roka subvencioniranja ostvaruje se samo za djecu rođenu ili usvojenu za vrijeme trajanja subvencije.
   Krediti se odobravaju isključivo za kupnju ili izgradnju nekretnine, stoga nije moguće realizirati veće iznose kredita s namjenom podmirenja posotjećih obveza.

   No, možda postoji mogućnost da Vaš suprug naprije podmiri obveze koje navodite pa da zatim aplicira za kredit u novom krugu prijava.
   Kako bi mogli provjeriti njegove kreditne mogućnosti, potrebni su nam dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 16. Poštovani,

  prvo se ide u banku na dogovor o kreditu pa se onda javljamo na natječaj ili?
  Među papirima potrebnim za prijavu na natječaj ne vidim da se nalazi tipa potvrda banke o kreditnoj sposobnosti.
  znači može se prijaviti za subvencioniranje kredita mada se jos ne zna da li je netko kreditno sposoban?
  Pitam jer mislim aplicirati a imam kredit koji ću vratiti za 3 tjedna, pa da znam imam li vremena još ili moram zatvoriti kredit ranije.

  1. Author

   Poštovana,

   najprije je potrebno provjeriti Vašu kreditnu sposobnosti. Provjerom boniteta određuje se koja banka za Vas je najpovoljnija. Svakako, prilikom odabira banke, provjeravaju se i uvjeti same banke.
   Slobodno nam se javite kako bi provjeriti koliko ste kreditno sposobni te utječe li obveza za kredit koji imate na realizaciju kredita.

   Lijep pozdrav

 17. Pozdrav, zanima me jeli moguće kupiti stan preko APN-a a da stan nije etažiran nego je upisan u “Knjigu položenih ugovora”. Je li dovoljan upis u navedenu knjigu ili je ipak potrebno provesti etažiranje?

  1. Author

   Poštovani,

   moguće je kupiti i nekretnine koje se nalaze u Knjizi položenih ugovora ako one zadovoljavaju ostale propisane uvjete prema APN-u.

   Srdačan pozdrav

 18. Poštovani,

  U vlasništvu sam kuće koja nikada nije dovršena i još uvijek je upisana kao oranica.
  U procesu sam legalizacije i očekujem rješenje ovih dana.

  Zanima me mogu li se prijaviti za subvenciju za dovršetak te kuće te kako bi banke tretirale taj kredit (kao dovršetak ili kao izgradnju)

  Hvala.

  1. Author

   Poštovani,

   APN subvencionira izgradnju nekretnine, ne i dovršetak. Ovisno o stupnju izgrađenosti objekta, možda biste i mogli zatražiti kredit za izgradnju.

   Kako bi provjerili Vaše mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni obrazac i ostavite na potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 19. Supruga i ja ispunjavamo sve uvjete i pronašli smo stan koji je 1/1 u vlasništvu i uredno etažiran ali je zgrada rađena na pravu građenja. Pitanje je da li APN financira i takve slučajeve?

 20. Poštovani,
  Supruga i ja nemamo nekretnina u vlasništvu, ja bih dizao kredit i kupio stan od njenih roditelja, da li to predstavlja neki problem?
  Zahvaljujem na odgovoru

 21. Suprug ima vec postojeci kredit ali ne stambeni. Dali je to problem ako bi predali zahtjev za subvencioniranje?

  1. Author

   Poštovana,

   ako je suprug kreditno sposoban za novi kredit, onda mu stari ne bi trebao smetati.

   Kako bi mogli provjeriti suprugove kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik na i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 22. Poštovani,
  može li samac podnijeti zahtjev za subvencionirani kredit?

  Lijep pozdrav,
  Nikolina

  1. Author

   Poštovani,

   i samci mogu podnijeti zahtjev za subvencionirani kredit.

   Slobodno nam se javite kako bi provjerili Vaše kreditne mogućnosti za APNove kredite.

   Lijep pozdrav

 23. Postovani, dali imamo pravo na sufinanciranje posto smo i suprug i ja zaposleni na odredjeno? Lp

  1. Author

   Poštovana,

   stambeni kredit mogu realizirati i osobe zaposlene na određeno radno vrijeme.

   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 24. Poštovani,

  Nakon smrti supruga kuća je prešla u nasljedstvo meni i našoj malodobnoj djeci. Svakome 1/3. S obzirom da smo mi sada suvlasnici,a djeca ne mogu biti samostalni vlasnici jer su malodobni postoji li mogućnost da mi se to ne smatra vlasništvom. Novi suprug i ja kupujemo stan pa me zanima da li mi to utjece na sudjelovanje u APN-u.

  Hvala

   1. Poštovani,
    Pronašli smo nekretninu/stan uz koji se prodaje i dio zemljišta /okućnice, jeli moguće dobiti subvencije na takav kredit?

    1. Author

     Poštovana,

     nažalost, bez uvida u vlasnički list željene nekretnine, nismo u mogućnosti dati Vam odgovor. Najčešće je moguće kupiti i pripadajuću okućnicu.

     Lijep pozdrav

 25. Poštovani,

  Zanima me dali imam pravo na subvencionirani kredit. Moja žena i ja smo u braku 4 godine, zadnje dvije živimo u Hrvatskoj. Ja sam u 2 godine promijenio 3 posla tako da prihod novaca nije bio konstantan tokom 2 godine (bilo je možda mjesec, dva pauze između poslova). Žena nije bila u radnom odnosu, školovala se u tom periodu. Trenutno nismo u radnom odnosu niti jedno, ali oboje krećemo početkom 9. mjeseca raditi. Sad mene zanima koliko banke gledaju na konstantan prihod novaca i u kojem periodu te koliko igra ulogu sama visina plaće? Možemo li mi po Vašem mišljenju dobiti subvenciju?

  1. Author

   Poštovani,

   obično je potrebno minimalno 3 mjeseca radnog staža na neodređeno kod istog poslodavca. To bi značilo da prije prosinca nemate uvjete za kredit. Ne mogu Vam potvrditi hoće li subvencije potrajati do tada. No, svakako će ih biti i u idućoj godini pa se možete tada prijaviti ukoliko ove propustite.

   Srdačan pozdrav

 26. Poštovana, u slucaju izvabracnih partnera je li potrebna ovjerena izjava parnera i svjedoka o postojanju izvabracne zajednice pa onda ovjerena izjava svakog partnera o neposjedovanju nekretnine ili se to odnosi samo na bracne partnere?

  1. Author

   Poštovana,

   Zakon spominje i bračne i izvanbračne drugove. No, APN ne zna tko je Vaš izvanbračni drug. Stoga, ako on ovjerava izjava o vlasništvu nekretnine, vjerojatno je potrebno priložiti i izjavu u o postojanju izvanbračne zajednice.

   Kako je ovo specifičan upit, svakako bi bilo dobro savjet potražiti i kod APN-a.

   Srdačan pozdrav

 27. Postovini
  Mi smo prosle godine kupili kucu na rok otplate 20 g. .
  Imamo jedno dijete i drugo stize za koji dan
  Zanima me dal imamo.pravo podnjet zahtjev za subvenciju

  1. Author

   Poštovana,

   APN krediti odobravaju se isključivo za kupnju/izgradnju nekretnine. Refinanciranje postojećeg stambenog kredita (koji je bio za kupnju kuće), nije moguće realizirati ovim kreditom.

   Srdačan pozdrav

 28. Poštovani,
  je li točna informacija da se za stambeni kredit može dobiti samo 80% od procjenjene vrijednosti stana? Našli smo stan i sad čekamo da APN raspiše natječaj za prijavu kako bi prikupili potrebnu dokumentaciju, ali nas ova informacija zabrinjava jer u kontekstu kupovine stana nadoknada preostalih 20% je veliki iznos. Unaprijed zahvaljujem na Vašem odgovoru.
  Lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   omjer vrijednosti nekrentine i traženog iznosa kredita ovisi o uvjetima banke. Postoje kreditne linije gdje se kredit odobrava u iznosu od 100% procijenjene vrijednosti ako klijent za to ima bonitet.

   Za detaljnije informacije, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 29. Poštovani,

  Može li se preko APN subvencija uzeti otplata kredita na rate umjesto anuiteta?

  1. Author

   Poštovana,

   otplata kredita može biti i u ratama i u anuitetima, sve ovisi za što imate kreditne sposobnosti i što banka ima u svojoj ponudi.

   Srdačan pozdrav

 30. Pozdrav. Molim Vas dali bih mogla imati pravo na subvencionirani kredit, naime imam kredit na stan u kojem živim na 30g od toga 5 otplaćeno, no pošto su sada kamate povoljnije zanima me dali bih mogla na postojeći stan otvoriti novi subvencionirani kredit na 25g? Hvala na odgovoru

  1. Author

   Poštovana,

   subvencionirani krediti koriste se samo za kupnju ili izgradnju nekretnine, ali ne i za refinanciranje postojećih stambenih kredita (što bi bila namjena u Vašem slučaju). No, zasigurno Vam možemo pronaći model kredita za refinanciranje po povoljnijim kamata nego što ste ih ugovorili prije 5 godina.

   Ako ste zainteresirani, popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Srdačan pozdrav

 31. Poštovani,
  Trenutno imam boravište u Zagrebu a prebivalište u drugom gradu.
  Zanima me dali moram prebaciti prebivalište u Zagreb ako želim aplicirati za APN-ov kredit, za nekretninu u Zagrebu?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prije odobrenja APN kredita ne morate prebacivati Vaše prebivalište. Ali u slučaju odobrenja kredita, 30 dana nakon stupanja u posjed nekretnine, obavezni ste prebaciti primanje na adresu nekretnine koju ste kupili.

   Lijep pozdrav

 32. Poštovani,

  kupili bismo stan koji je u suvlasništvu: jedan od vlasnika stana je osoba/firma koja je izgradila zgradu ali je zgrada pod hipotekom i ovrhom jedne banke, tako da je banka suvlasnik.
  Dakle, mi uplaćujemo dio novca za skidanje ovrhe i nakon toga idemo u proces kupnje gdje jedan dio novca isplaćujemo pomenutoj firmi, a drugi dio banci kao suvlasniku.

  Imamo li pravo na subvencionirani kredit? U banci nam nisu mogli dati 100% provjerene informacije.

  Zahvaljujemo na odgovoru, srdačan pozdrav.

 33. Poštovana,
  Možemo li se preko apn-a prijaviti i za subvencioniranje kupnje zemljišta i za izgradnju kuće (obzirom da još nemamo zemljište u svom vlasništvu)…ili se mora imati zemljište u svom vlasništvu, a prijavljujemo se samo za subvencioniranje gradnje kuće? Pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   subvencionirani krediti odobravaju se samo za izgradnju kuće, ali ne i za kupnju zemljišta. To znači da biste morali imati zemljiše u vlasništvu.

   Srdačan pozdrav

 34. Poštovani,
  našli smo nezavršenu kuću koju bi htjeli kupiti.
  Kuća ima lokacijsku i građevinsku dozvolu.
  Lokacijsku dozvolu nema jer kuća nije dovršena za stanovanje. Naime izgrađeni su zidovi i stavljen krov. Instalacije, priključke ni vrata nema. Pa me brine dali bi APN subvencionirao takvu nekretninu?

  Lp

  1. Author

   Poštovani,

   APN ne subvencionira kupnju nekretnina koje nemaju uporabnu dozvolu. Pretpostavljam da ova nekretnina to nema budući da nije završena. Stoga, ne bi bila podobna za ovu vrstu kredita.

   Srdačan pozdrav

 35. Poštovani,

  Imam u suvlasništvu 1/8 dijela kuće, kojeg sam naslijedila. Da li mogu sudjelovati u subvencioniranju uz APN ili nužno moram taj dio darovati ili prodati?

  Zakon izričito navodi da se u vlasništvu ne smije imati stan ili kuća, dok suvlasništvo i zajedničko vlasništvo ne spominje pa me zanima da li je i to ograničenje jednako kao da imam cijelu kuću u vlasništvu?

  Unaprijed zahvaljujem

  1. Author

   Poštovana,

   kako ste i naveli, Zakon definira da tražitelj subvencioniranog kredita ne smije imati u vlasništvu nekretninu. No, kako je riječ o manjem suvlasničkom dijelu, možda postoji mogućnosti izuzeća. Bilo je i takvih slučajeva.

   Svakako bi trebali provjeriti veličinu tog suvlasničkog dijela kako bi Vam mogli dati precizniji odgovor.

   Srdačan pozdrav

 36. Poštovani,

  supruga i ja očekujemo dijete krajem kolovoza, a namjeravamo aplicirati za subvencionirani kredit. Zanima me hoćemo li moći ostvariti dodatne dvije godine subvencioniranja kredita?

  Srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   mislim da nećete moći ostvariti dodatne dvije godine subvencioniranja kredita. Dodatna subvencija se ostvaruje ako se obitelj korisnika kredita poveća za vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Ako se zahtjevi za subvencije predaju tek tijekom rujna (trenutne neslužbene informacije), Vaše dijete će se roditi prije nego započne Vaš ugovor o kreditu.

   Možda postoji kakva mogućnost odstupanja od redovnih uvjeta ukoliko se radi o par dana razlike. Pokušajte provjeriti s APN-om.

   Srdačan pozdrav

 37. Poštovani,

  budući da su najavili subvencionirane kredite u rujnu 2018., ljubazno vas molim pomoć s par pitanja:

  1. Ja sam suvlasnik nekretnine s još dvije osobe, s time da suvlasništvo nije podijeljeno, samo smo svi upisani na cijelu nekretninu i zemljište na kojem nekretnina je.
  Ja bih poklonila svoj dio vlasništa majci. Je li to moguće? I jesam li oslobođena plaćanja poreza na nekretnine?
  2. Suprug je dobio na dar zemljište na kojem se nalazi manji objekt, šupa. Tretira li se to kao nekretnina zbog koje bi nas mogli odbiti za kredit? Naravno, ukoliko bih ja uspjela pokloniti majci suvlasnički dio kuće i zemljišta.

  Hvala unaprijed!
  Marina

  1. Author

   Poštovana,

   Vi možete Vaš dio nekretnine prepisati na Vašu majku. Važno je da joj to prepišete darovnim ugovorom. Na taj način Vaša majka ne bi trebala biti u obvezi plaćanja poreza na nekrentinu. Svakako još provjerite u poreznoj upravi.
   Što se tiče supruga, ako ima samo zemljište s objektom koje nije pogodno za stanovanje, onda mu to neće biti razlog za odbijanje kreditnog zahtjeva.

   Lijep pozdrav

 38. Poštovani,

  zanimaju me poticaji za 2018. godinu te imam pitanje. Supruga je zaposlena na neodređeno u javnoj službi sa prosječnom plaćom od 6800 kn a ja sam zaposlen na neodređeno u državnoj službi sa prosječnom plaćom od 4.900 kn.

  Cijena stana koji namjeravamo kupiti jest 75.000 eura. Imamo vlastitih sredstva u iznosu od otprilike 25.000 eura. Supruga, pošto ima veću plaću, bi podigla kredit od 50.000 eura na 15 godina te bi aplicirali za poticaje odnosno sada bi sklopili predugovor a kredit bi dizali kada se objavi natječaj za poticaje.

  Zanima me da li ispunjavamo uvjete za taj kredit?

  Lijepi pozdrav

  1. Author

   Poštovani,

   prema trenutnim uvjetima za stambene kredite, zadovoljavate uvjete za traženi iznos. Kako točni uvjeti subvencioniranih kredita i dalje nisu poznati, ne možemo Vam precizirati po kojim uvjetima je i moguće realizirati kredit.

   Lijep pozdrav

 39. Vlasnik sam stana, ali je terečen pravom plodouživanja dok gospodin ne premine ili ode u starački dom, tako je već 12 godina. S obzirom na subvencije da li ja posjedujem nekretninu ili ne, odnosno šta ako ju ne uspijem prodati u roku dvije godine ?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   ako stan glasi na Vaše ime, onda, a ne oglasite ga za prodaju, nemate mogućnosti za subvencionirani kredit. U slučaju da ga ne uspijete prodati, kredit se proglašava dospjelim te ste u obvezi podmiriti ga u cjelosti.

   Lijep pozdrav

 40. Poštovani,

  zemljište na kojoj ćemo graditi kuću stoji na mene i dečka, znači pola pola. Ja ću uzimati kredit i zanima me dali trebam biti 100% vlasnik zemljišta ili je zadovoljavajuće i ovako kako je u našem slučaju?!

  Hvala,lp

  1. Author

   Poštovana,

   Vi možete biti nositelj tog kredita i nije nužno da zemljište glasi 100% na Vas. U određenim bankama, Vaš dečko morat će se pojaviti kao sudužnik u kreditu.

   Progreso grupa može Vam pomoći pri pronalasku najpovoljnijeg stambenog kredita.
   Kako bi mogli provjeriti Vaše kreditne mogućnosti, potrebni su nam Vaši dodatni podaci. Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke.

   Lijep pozdrav

 41. Postovana,
  kliko vidimo u planu je novi val subvencioniranja stambenih kredita.
  Moje pitanje prema vama je u kojem trenutku mogu prijevremeno otplatiti kredit.
  Koliko znamo krediti se daju na rok od 15 godina, moj plan je da bih ga otplatio u roku 8-9 godina.
  Citajuci vase odgovore na neke postove zakljucio sam da je moguca prijevremena otplata kredita iskljucivo nakon isteka perioda subvencioniranih godina, u ovom slucaju bi to bilo nakon 5 godina.
  Jesam li u pravu ?
  Najpreciznije tumacenje mogu dobiti u banci u kojoj bih dogovarao kredit, jel tako ?
  hvala unaprijed.

  1. Author

   Poštovani,

   u ranijem krugu subvencioniranih kredita, prijevremena otplata kredita, bez povrata subvencioniranih sredstava, bila je moguća, ali tek nakon proteka 2 godine od isteka roka subvencioniranja. Točnije, ako se kredit subvencionira 4 godine, kredit se prijevremeno može otplatiti nakon 6 godina. Prema novim prijedlozima izmjene Zakona, taj rok bi onda bio 7 godina.

   Progreso grupa može Vam pomoći pri realizaciji subvencioniranog kredita. Ne morate istraživati uvjete po bankama, sve detalje i odgovore na upite možete dobiti na jednom mjestu.

   Pozivam Vas da nam ostavite svoje kontakt podatke kako bismo Vas pravovremeno obavijestili o promjenama kod subvencioniranih kredita.

   Srdačan pozdrav

   1. Poštovani, imate li novu informaciju da li je u ovom krugu moguće dogovoriti APN kredit koji je moguće prijevremeno otplatiti (po isteku 2 godine od subvencije) ali *bez plaćanja kamate* za preostali rok kredita? Naime u APN-u ni sami ne znaju odgovor na tome pitanje? :/

    Hvala!

    1. Author

     Poštovani,

     po isteku 2 godine od isteka subvencije, kredit je moguće prijevremeno otplatiti. Kada protekne taj rok, nije potrebno vratiti primljenu subvenciju. Isto tako, kako je riječ o prijevremenoj otplati kredita, kamata na preostali rok kredita se ne plaća.

     Lijep pozdrav

 42. Postovani imam pitanje, zivim sam s ocem, kuca prizemlje je legalizirano i uredno glasi na mog oca,ja na sebi nemam nista, ja bih htio adaptaciju kata. Znam da na osnovu toga nemogu dobit subvencionalni kredit al pitanje je ima li neki drugi nacin? Mozda da kupujem kucu od njega i on mi te novce da i ja normalno zapocnem dogradnu.Jeli to legalno i jeli postoji ta mogucnost?
  I koliko bi trajao proces kupovanja ,prebacivanja,jer je hitno. Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   nažalost, nemamo informaciju hoće li biti moguće realizirati stambeni kredit uz APN za namjenu koja je Vama potrebna te da li je moguće financirati kupnju nekretnine od roditelja.
   Proces kupovanja nekretnine putem kredita poslovne banke traje između 4-6 tjedana.

   Prema posljednjim neslužbenim informacijama, novi krug subvencioniranih kredita krenuo bi tek od jeseni. Stoga, ako Vam je hitno, možda možemo pronaći nekakav drugi model financiranja adaptacije kuće koju želite.

   Pozivam Vas da popunite naš kreditni upitnik i ostavite nam potrebne podatke ili da nam ostavite Vaš kontakt telefon.

   Lijep pozdrav

 43. Pozz. Imamo zemljiste na kojem je u grubo napravljeno prizemlje. Zemljistenposjeduje gradjevinsku dozvolu. Dali ke moguce dobit kredit za izgradnju kuce u cijelosti jer nije u funkciji stanovanja…a to nam je jedina nekretnina??

  1. Author

   Poštovani,

   Vaš upit je specifičan te bi bilo najbolje provjeriti kompletnu dokumentaciju nekretnine. No, prema ovome što ste naveli, Vama bi bio potreban kredit za dovršenje nekretnine, što se prema Zakonu nije kreditiralo.

   Predlažem Vam na pričekamo izmjene Zakona za subvencionirane kredite pa ćemo detaljnije znati udovoljavate li uvjetima ili ne.

   Srdačan pozdrav

 44. Poštovani,

  ukoliko bih dio sredstava za kupnju stana sam financirao, da li bih imao mogućnosti dobiti subvencionirani kredit za ostatak koji mi je potreban. Dakle, ako ne želim podignuti cjelokupni iznos za kupnju stana nego jedan dio već imam, je li to prepreka za eventualno dobivanje ovog kredita. Uzeo bih kredit na period od 15 god, mlađi sam od 45 god. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani,

   naravno, subvencioniranim kreditom moguće je financirati i samo dio kupoprodajne cijene nekretnine. Nije nužno da financirate cijeli iznos ako imate dio vlastitih sredstava.

   Srdačan pozdrav

 45. Što je potrebno i gdje podnijeti dokumentaciju o novorodjenom djetetu da bi se produljila subvencija na još dvije godine?

  1. Author

   Poštovani,

   potrebno je dostaviti Zahtjev APN-u koji mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB korisnika kredita, te podatke o zaključenom ugovoru o subvencioniranom kreditu. Također se prilaže izvadak iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete.
   Sve to možete dostaviti mailom, osobno ili poštom na adresu APN-a.

   Srdačan pozdrav

 46. Poštovani,

  Ako prepišem vlasništvo trenutnog stana na drugu osobu, da li sam ja tada validan kandidat za APN?

  1. Author

   Poštovani,

   budući da još nisu objavljene izmjene ovog Zakona, ne možemo Vam reći hoće li biti kakvih promjena po pitanju vlasništva. No, dosada je bilo da ako u vlasništvu nemate nekretninu, onda imate mogućnosti aplicirati za subvencionirani kredit.

   Svakako pratite naš blog gdje ćemo popratiti nove informacije oko APNovih kredita.

   Srdačan pozdrav

 47. Mogu li aplicirati za APN kredit za kupnju kuce ako muz u svom vlasnistvu ima naslijeđen stan koji bi poklonio svojoj sestri prije kupnje kuce?

  1. Author

   Poštovana,

   ako niti Vi, niti Vaš suprug u vlasništvu ne biste imali nekretninu, onda imate pravo aplicirati za subvencionirani kredit.

   Srdačan pozdrav

 48. Pozdrav,

  Ukoliko imam na svoje ime građevinsko zemljište, imam li pravo dobiti kredit putem APN-a za gradnju na tom istom zemljištu? Ili za kupnju druge kuće bez obzira što imam to zemljište na svoje ime? Ili trebam onda prodati zemljište kako bih mogla ući u to?

  1. Odnosno, bi li isto smetalo ako bi moj muž digao kredit preko APN-A, a ja da imam u svome vlasništvu građevinsko zemljište kao nkegova žena?

  2. Author

   Poštovana,

   prema prošlogodišnjim uvjetima, moguća je realizacija kredita za gradnju nekretnine na tom zemljištu. Zakon je ograničavao kupnju/izgradnju nekretnine samo ako tražitelj kredita ili njegov bračni drug u vlasništvu imaju nekretninu. Zemljište nije navedeno kao prepreka za kreditiranje i ne bi ga trebali prodavati.

   Lijep pozdrav

 49. Poštovana,
  a obzirom da nema previše informacija vezano uz subvencioniranje kredita za izgradnju kuće zanima me par stvari. Supruga i ja u posjedu trenutno nemamo niti jednu nekretninu ni zemljište (zemljište bi kupili), a htjeli bi graditi kuću. Financijske uvjete za dizanje kredita imamo, no problem je što kod gradnje kuće treba hipoteka a nemamo zamjensku nekretninu na koju bi mogli staviti hipoteku tijekom izgradnje kuće. Da li apn-ovi krediti također zahtjevaju hipoteku na neku drugu kuću? Da li je moguće ponuditi hipoteku na zemljište uz ugovaranje životnog osiguranja ili nekih drugih instrumenata osiguranja? Pokušao sam naći tu informaciju ali nigdje nisam našao. U suprotnom ništa od gradnje. Da li apn-ovi krediti subvencioniraju kupnju zemljišta sa izgradnjom ili je potrebno imati vlastito zemljište?

  Unaprijed hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   nema previše informacija, budući da još uvijek nema saznanja o tome hoće li biti novih subvencioniranih kredita ili ne. Prema prošlogodišnjim uvjetima, odobravanje kredita za gradnju kuće koja još nema građevinsku dozvolu, nije bilo moguće. Nije moguće niti financirati kupnju zemljišta. Ali, dozvoljena je hipoteka na zemljište.

   Postoje najave o izmjena Zakona o subvencioniranim kreditima, stoga postoji mogućnost izmjene uvjeta kreditiranja.

   Lijep pozdrav

 50. Poštovani, moze li se prodati nekretnina prije isteka subvencije koja je kupljena kreditom subvencioniranim od države?

  Hvala!

  1. Author

   Poštovana,

   nekretnina se može prodati. No, prema Zakonu, banka će u tom slučaju kredit otkazati i proglasiti dospjelim. Bit ćete obavezni u cjelosti podmiriti sve obveze po kreditu.

   Srdačan pozdrav

 51. Poštovani,
  Imam pitanje vezano za državne poticaje za kupnju prve nekretnine, konkretno stana. Naime, mi smo stan pronašli, dogovorili s vlasnicom da nas pričeka dok ne bude nekih informacija o poticajima za ovu godinu, imate li kakav info kad bi to moglo biti?
  I još jedno pitanje, koliki se iznos kredita može dobiti ovisno o iznosu na koji je stan procijenjen, jeli točno da odobreni kredit ne može prijeći 80% procijenjene vrijednosti??
  Puno hvala na odgovorima.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, nemamo još informacija o tome hoće li i kada ponovno biti APNovih kredita. Odobreni kredit možete biti i 100% vrijednosti nekretnine.

   Srdačan pozdrav

 52. Postovani
  Suprug radi u austriji tamo prima placu
  Dali postoji mogucnost ako bude ponovno odobreno subvencioniranje da se javimo na natjecaj.
  Prebivaliste nam je u Hrvatskoj.

  1. Author

   Poštovana,

   još nije poznato hoće li biti subvencioniranih kredita u ovoj godini te kakvi uvjeti će biti. Prema trenutnoj ponudi stambenih kredita, osobe zaposlene izvan RH, mogu realizirati stambeni kredit u kreditno sposobnog sudužnika ili uz vlastito učešće (40%) u kupoprodajnoj cijeni nekretnine.

   Srdačan pozdrav

 53. Poštovani,

  ukoliko bude budućih subvencija slučajno, je li moguće aplicirati se za kredit ako je zgrada sagrađena, ali unutarnji fini radovi nisu npr. gotovi.

  Hvala lijepa i srdačan pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   kod prošlogodišnjih subvencija, bilo je važno da zgrada nije u izgradnji i da ima uporabnu dozvolu. Pretpostavljam da zgrada koju navodite u primjeru nema uporabnu dozvolu i prema ranijim uvjeta, ne bi mogla biti predmetom financiranja. Za sada još nisu poznati uvjeti mogućih subvencija pa Vam ne možemo za sigurnošću odgovoriti na upit. Više ćemo znati ako i kada dođe do novih subvencija.

   Srdačan pozdrav

 54. Pozdrav. Imam namjeru početkom 2018.godine kupiti kuću pa me zanima da li će opet postojati mogučnost kreditiranja putem APN-a i kada otprilike? To bi mi jako dobro došlo.

 55. Poštovani,

  Da li je moguće refinancirati kredit kroz apn na način da se aktuelni stambeni kredit prijavi i nastavi otplaćivati kroz apn?

  Hvala unaprijed na odgovoru.

  1. Author

   Poštovana,

   nažalost, to nije moguće. APNovi krediti odobravali su se samo za kupnju ili izgradnju nekretnine, ali ne i za refinanciranje postojećih stambenih kredita.

   Lijep pozdrav

 56. Postovani,
  Podigla sam kredit uz subvenciju prije mjesec dana al s obzirom da se nesto u obitelji iskompliciralo stan namjeravam prodati.
  Je li moguce stan prodati nekom te ga zatvoriti kreditom te druge osobe?
  Hvala vam!

  1. Author

   Poštovana,

   Vi možete prodati nekretninu, a kupac će prilikom isplate svog kredita podmiriti teret banke za subvencionirani kredit. Morate samo provjeriti imate li kakvu obvezu prema APN-u.

   Lijep pozdrav

 57. Poštovani,

  da li će uskoro biti još apn kredita odnosno subvenicja
  lp
  Jasminka maričić

 58. Pozdrav,
  Zanima me da li se nakon isteka 4 godine poticaja APN-a, kredit može reprogramirat, tojest ako uzmem kredit uz apn poticaje na 15godina da li mogu nakon isteka 4 godine taj kredit zatvorit drugim stambenim kreditom na duži rok otplate?

  hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kredit je moguće reprogramirati u bilo kojem trenutku. No, kako ne bi morali vratiti sredstva primljena od države, to je najbolje učiniti nakon proteka roka subvencioniranja uvećanog za dvije godine. Točnije, ako se kredit subvencionira 4 godine, reprogram kredita, bez povrata subvencije, je moguć nakon 6 godina.

   Srdačan pozdrav

 59. Poštovani,

  mi smo tražili kredit uz subvenciju apn-a koji je veći od 100.000 eur. Da li za ovaj dio koji je preko 100.000 eur mora biti jednaki rok otplate kao i za dio koji subvencionira apn ili može biti i kraći?

 60. Pozdrav,
  ako se zbog posla mora promjeniti prebivalište dali se smije stan iznajmiti

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu, stan se ne smije davati u najam prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita. Također, obvezna je prijava prebivališta na adresu kupljenog stana.

   Ukoliko postupite protivno Zakonu, promijenite prebivalište ili prije navedenog roka iznajmite stan, postoji mogućnost da APN i Banka progalase kredit dospjelim zbog nepridržavanja sukladno odredbama.

   Lijep pozdrav

 61. Dobar dan.
  Ako bude interesa građana za slijedeće subvencije za stambene kredite zanima me kada ce biti objavljen natječaj ? Sanja Petešić iz Zadra

  1. Author

   Poštovana gđo Petešić,

   kako još nije poznato hoće li biti novih subvencija za stambene kredite, nije poznat niti termin objave natječaja.
   Svakako pratite novosti na našem blogu gdje ćemo informirati o evetualnim novim subvencijama.

   Lijep pozdrav

 62. Prvo pitanje..kome se prvo otplačuju rate? Banci ili APN-u? Iz prica drugih o kupnji POS stanova na rok otplate od 30 godina prvih 15 god se plaćalo banci a ostalih 15 APN- i zbog poceka APN-a su morali platiti i do 80000 tisuca kuna..Da li je takav slucaj i sa ovim subvencijama?
  Takoder me zanima prijava prebivalista..posto stoji obaveza prijave prebivalista ako se kupi stan preko subvencije..sto ako se udam pa moram nakon godinu dana promjeniti prebivaliste ili npr.zbog posla.
  Sada sam sama..no ako nadem decka kada cu njega moci prijaviti na adresu.
  I zadnje pitanje? Znaci nitko ne moze znati kamatu po isteku subvencije..to origira dalje banka kako zeli?
  Lp
  Mia

  1. Author

   Poštovana,

   rate ili anuiteti kredita plaćaju se Banci, a Banka bi sredstva odobrena za subvencioniranje kredita primiti od APN-a, unaprijed za tekuću kalendarsku godinu u roku od osam dana od dana dospijeća na naplatu prvog obroka ili anuiteta kredita u tekućoj kalendarskoj godini.

   U obvezi ste prijaviti prebivalište u roku od 30 dana nakon stupanja u vlasništvo nekretnine. U Zakonu se ne navodi što se događa ako morate promijeniti prebivalište dok traje otplata kredita. No, u slučaju da na stan odnosno kuću prodate ili iznajmite sve dok nek protekne rok od 2 godine nakon proteka subvencije, Banka može kredit proglasiti dospjelim. U tom slučaju postoji obveza povrata subvencije.
   Prema Zakonu, ne postoji zabrana prijave budućeg supružnika ili dečka/izvanbračnog partnera na adresu nekretnine.

   Za sada, kamatne stopa nakon isteka subvencije nisu poznate, ovisit će o uvjetima Banke.

   Srdačan pozdrav

 63. kupili bi kuću.zanima me dali mogu dobit kredit pošto radim na određeno

  1. Author

   Poštovani,

   postoji mogućnost realizacije kredita i ako radite na određeno. Važno je da imate minimalno 6 mjeseci staža kod poslodavca.

   Srdačan pozdrav

 64. Poštovani,

  može li se ostvariti pravo na podizanje gotovinskog kredita s otplatom duljom od 15 god? Mene konkretno zanima kredit u iznosu od 30.000 eur s time da sam zaposlen na određeno vrijeme, plaća 5.000 kn tako da bi mi odgovarao kredit čiji mjesečni anuitet ne bi bio veći od 250 eura

  1. Author

   Poštovani,

   gotovinski krediti (bez zaloga hipoteke) ne mogu se podići na rok dulji od 15 godina. Posebice što imate ugovor na određeno radno vrijeme. Kod takvih ugovora, maksimalan rok otplate kredita (bez uključivanja sudužnika) je 10 godina. S anuitetom od cca 250 eura, na 10 godina, mogli biste podići oko 21.000 eura.

   Srdačan pozdrav

 65. Poštovani, Interesira me kada nekretninu mogu početi iznajmljivati? Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   nekretninu smijete dati u najam 2 godine nakon završetka subvencioniranja kredita. Ako Vam primjerice, subvencija traje 4 godine, nekretninu smijete iznajmiti tek 2 godine nakon toga.

   Srdačan pozdrav

 66. Poštovani

  Želim otkupit stan od roditelja, zanima me kompletan postupak. Dali nekretnina odnosno prodavatelj treba poduzeti nesto da bi usao u sustav APN, odnosno koje uvjete treba uadovoljavati nekretnina da bi bilo moguce iskoristit subvenciju? Provjerili smo kreditnu sposobnost, i sada me zanima sto i kako dalje.

  Ugodan dan
  Ivan

  1. Author

   Poštovani,

   nekretnina bi trebala imati uporabnu dozvolu.
   Sljedeći korak je prikupljanje dokumentacije za nekretninu kao i dokumentacije koju traži APN te izrada procjene nekretnine.

   Prikupljenu dokumentaciju dostavljate odabranoj banci koja će pripremiti i kompletirati kreditni zahtjev. Kada je zahtjev kompletan, šalje se prema APN te se čeka odobrenje kredita.

   Lijep pozdrav

 67. Zanima me dali je moguce otkupiti kucu od roditelja. Prije dvije godine sam se ozenio, dobio dijete i da skratim pricu, trebao bi nekako otkupiti tu kucu u kojoj trenutno zivim. Dali se za to moze dobiti APN kredit.

  1. Author

   Poštovani,

   u Zakonu se nigdje ne navodi da nije moguće otkupiti kuću od roditelja. Stoga, postojala bi mogućnost realizacije ovog kredita uz uvjet da imate kreditne sposobnosti za isti.

   Srdačan pozdrav

 68. Poštovani, sin je završio Ekonomski fakultet u Osijeku (u dva navrata nagrađen je i Dekanovom nagradom). Zaposlio se u informatičkoj tvrtki, no razmišlja o odlasku u inozemstvo. Kao roditelji nudimo mu da refinanciranjem roditeljskog stambenog kredita postane vlasnik trosobnog stana u centru grada. Naglašavamo da je u okviru podjele imovine s bratom već postao vlasnik polovine istog stana, a navedenim refinanciranjem postao bi (uz suglasnost brata) vlasnik cijelog stana. Ima li pravo na APN subvencionirani kredit?

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu, ako osoba posjeduje nekretninu u vlasništvu, može se prijaviti za subvencionirani kredita samo ako prodaje tu nekretninu radi kupnje veće. U ovom slučaju, sin ne želi prodati dio nekretnine koji već posjeduje nego želi kupiti drugu polovicu. Stoga, ovu kupnju ne bi bilo moguće financirati subvencioniranim kreditom.

   Lijep pozdrav

   1. Poštovani,

    Zanima me jeli suvlasništvo nekretnine prepreka dobivanju subvencije kredita?

    Lijep pozdrav

    1. Author

     Poštovani,

     prema ranijim uvjetima subvencioniranih kredita, postojanje suvlasništva većinom je bila prepreka pri realizaciji kredita. Zasada još nije poznato hoće li i kada biti raspisani uvjeti novih subvencioniranih kredita pa nam nije poznato hoće li suvlasništvo ponovno utjecati na dobivanje kredita.

     Srdačan pozdrav

 69. Poštovani,
  zanima me je li ulazim po godinama starosti u kategoriju onih koji mogu zatražiti subvencionirani kredit jer kriterij “nisu stariji od 45” mi nije potpuno jasan. Dakle, svi koji su navršili 45 nisu stariji od 45 jer nemaju jos 46 ili spadaju u kategoriju starijih od 45?
  Npr. ja imam 45 godina i 4 mjeseca, mogu li podnijeti zahtjev ili ne?

  1. Author

   Poštovana,

   ako još nemate 46 godina, znači da niste stariji od 45 godina, točnije i dalje imate 45 godina te prema Zakonu imate pravo podnijeti zahtjev za kredit.

   Lijep pozdrav

 70. Postovani,vlasnica sam nekretnine koja je u obnovi nakon onih poplava,zanima me dali bi ja imala pravo na ovaj kredit,za dovrsenje nekretnine i moguce prosirenje,hvala.Lp.

  1. Author

   Poštovana,

   ovaj kredit je namijenjem isključivo za kupnju i izgradnju nekretnina osobama koje u vlasništvu nemaju postojeću nekretninu. U slučaju da je i imaju, ista se mora prodati radi kupnje ili izgradnje veće nekretnine. Dovršenje i adaptacije ne mogu se financirati ovom kreditnom linijom.

   Srdačan pozdrav

 71. Postovana, mogu li se kandidirati za APN kredit ako u suvlasnistvu imam nekretninu?

  1. Author

   Poštovana,

   ako u suvlasništvu imate nekretninu, možete se aplicirati za APN kredit uz uvjet da ćete dio nekretnine koju posjedujete prodati radi kupnje ili izgradnje veće nekrenine.

   Lijep pozdrav

 72. Poštovani,

  banka nam je odobrila kredit te je sva dokumentacija sutra spremna za APN. Ono što nas “kopka” je upravo vezano za Uporabnu dozvolu. Kuća koju kupujemo je legalizirana naknadno u procesu legalizacije te se u taj proces ozakonjivanja nezakonite gradnje vlasnica naknadno priključila zajedno s još 2 katastarske čestice. Iz tih razloga vlasnica ne posJeduje klasičnu Uporabnu dozvoju već je svaka od tih čestica u tom predmetu dobila svoje vlastito Djelomično rješenje. Procjenitelj nije uočio ništa sporno, banka je hipoteku kredita odobrila (gotovo 1/1 od procjene), a u nadležnim institucijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u više navrata konzultacija potvrđuju kako je to najviši sudski i pravni dokument u toj konkretnoj preoceduri koji ta nekretnina (kao i ostale iz predmeta) mogu ikad ishodovati i odgovara visini uporabne dozvoli ili akta za građenje. U tom smislu, moje je pitanje je sljedeće; smatrate li da će APN zbog toga, ukoliko stignemo na red, moguće odbiti naš zahtjev? Unaprijed zahvaljujem.

  1. Author

   Poštovana,

   u Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita se navodi da nekretnina koja se kupuje mora imati akt za uporabu. On može biti uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu ili dozvola za upotrebu. Prema Zakonu o gradnji akt za uporabu je svaki akt kojim je građevina ozakonjena odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom.

   Kako Vi posjedujete rješenje kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačuje sa zakonito izgrađenom građevinom, vjerujem da bi to rješenje trebalo biti dostatno i da ne bi trebalo biti problema oko odobrenja kredita.

   Ali kako, nažalost, ne znam na koji će način APN pristupiti pri donošenju odluke o odobrenju/odbijanju Vašeg kreditnog zahtjeva, preostaje Vam čekati odluku APN-a.

   Srdačan pozdrav

 73. Poštovani,

  u vlasništvu imam građevinsko zemljište na kojem je u planu gradnja obiteljske kuće. Imam sve projekte kao i valjanu građevinsku dozvolu te priključak struje i vode. Na zemljištu je započeta gradnja, napravljeni su temelji. Dali mogu dobiti APN kredit za gradnju kuće pošto nisam vlasnik nekretnine jer na čestici ne postoji nekretnina nego samo temeljna ploča.

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu subvencija se može ostvariti i za gradnju nekretnine. Ali, problem je što ste gradnju već započeli pa, u ovisnosti o dokumentaciji koja biste morali priložiti, Vaš zahtjev za kredit mogao bi se tretirati kao stambeni kredit za dovršetak nekretnine, a APN ne subvencionira ovu namjenu kreditiranja.

   Najbolje bi bilo provjeriti dokumentaciju koju imate.

   Srdačan pozdrav

 74. Poštovani,
  ako poslje 4-6-8(ovisno o broju djece) godina kredita koji drzava subvencionira budem u mogućnosti da isplatim kredit u cijelosti iz nekog razloga,šta se onda dešava i dali je to uopće moguće.

  1. Ne moze se prije roka od 15 god otplatit kredit banka uvjetuje s penalima.

   1. Postovani,
    Ako je predano 948 zahtjeva , 20% sredstava maksimalno moze biti odobreno po banci, i ako zaba ima 348 zahtjeva sto to tocno znaci? Da li u prvom krugu npr. bude odobreno za zabu 230 zahtjeva sto je sa ostalima.? Da li ostali idu u drugi krug kao da su prvi predali?

    1. Author

     Poštovani,

     kako je predviđeno 17,5 mil. kn za subvenciju, značilo bi da niti jednoj banci neće biti odobreno više od 3,5 mil kn subvencija. Kada banka dosegne taj limit, ostali zahtjevi predani u toj banci trebali bi biti odbijeni. Koliko kreditnih zahtjeva se može odobiriti za navedeni iznos subvencije, ovisi ponajprije o visini traženih iznosa te ugovorenim rokovima otplate. Nakon što jedna banka dosegne limit, zahtjevi ostalih kreditnih banaka nastavili bi se odobravati prema redoslijedu zaprimanja.
     Prma svemu navedenom, teško je ”kalkulirati” koliko kreditih zahtjeva će se odobriti po jednoj banci te hoće li svi predani zahtjevi jedne banke biti odobreni.

     Srdačan pozdrav

   2. Author

    Poštovana,

    prema Zakonu, minimalni ugovoreni broj godina otplate kredita mora biti 15 godina. No, zasada, nigdje nije uvjetovano da se kredit ne smije prijevremeno otplatiti ako to klijent želi. Prema trenutnim informacijama iz banaka, nakon proteka subvencije, klijent bez penala može prijevremeno otplatiti kredit.

    Lijep pozdrav

 75. Poštovani,

  imate li informaciju hoće li se krediti raspoređivati i prema tome za što će se kredit korisiti (kupnja stana, kupnja kuće, gradnja kuće). Naime, ministar je u jednom razgovoru rekao da će se pola sredstava odobriti za stanove a pola za kuće, a u i samom zakonu i naputku apn-a kaže da će se sredstva raspodjeljivati prema naputku ministra.

  Unaprijed hvala na odgovoru.

  1. Author

   Poštovani,

   nemamo još informaciju o načinu raspodjele subvencioniranih sredstava. Kako ste i sami naveli, u Zakonu stoji da će se raspodjeliti prema odluci ministra, no takva odluka nije objavljena.

   Srdačan pozdrav

 76. Cijenjena,

  Jučer sam sve, baš sve papire predao u PBZ i otišlo je u daljnju obradu. Čitajući ovo, do 15.9. bih trebao dobiti odgovor je li mi odobreno sufinanciranje kredita od strane APN-a. Jesam li u pravu?

  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   kreditna institucija dužna je u roku od osam dana donijeti odluku ispunjavate li uvjete za kredit. U slučaju odobrenja kredita, svoju odluku zajedno s dokumentacijom dostavljaju prema APN-u. Kako nije poznat rok za odobrenje kredita od strane APN-a, ne možemo Vam potvrditi da ćete do 15.09. imati odgovor o odobravanju/neodobravanju subvencioniranja kredita.

   Srdačan pozdrav

   1. Ovo ste sami napisali u ovom članku. Sve je kontradiktorno. APN kao nema rok, ali je ipak dužan u roku 3 dana reći je li odobreno ili nije. Svašta….

    Ctitiram dio Vašeg teksta:
    Banka će svu prikupljenu dokumentaciju obraditi i poslati na odobrenje. Odluka o odobravanju ili neodobravanju kredita trebala bi biti donesena u roku od 8 dana od zaprimanja kreditnog zahtjeva. Ako banka ocijeni kreditni zahtjev prihvatljivim, te ga odobri, svoju odluku zajedno s dokumentacijom kreditnog zahtjeva dostavlja APN-u. Rok za odobrenje kredita od strane APN nije određen Zakonom. No, APN je dužan odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencioniranja kredita dostaviti kreditnoj instituciji u roku od 3 dana od njezinog donošenja. Po odobrenju kredita pristupa se izradi ugovora o subvencioniranom kreditu kojeg izrađuje poslovna banka. Rok za izradu ugovora je 8 dana od primitka odluke o odobrenju kredita.

    1. Author

     Poštovani,

     tako je navedeno u Zakonu. Kada APN donese odluku, mora ju dostaviti banci u roku od 3 dana. Nije definirano koliko vremena će trajati proces donošenja odluke.

     Srdačan pozdrav

  2. Poštovani,

   prema ovome što ste vi napisali, vaš zahtjev bi trebao biti odbijen jer se svi zahtjevi zaprimljeni prije 4.9. trebaju odbiti.

   LP

   1. Author

    Poštovani,

    banke su smjele zaprimati kreditne upite, raditi provjere kreditnih mogućnosti, napraviti procjene nekretnina pa i predodobriti kredit prije navedenog roka. Ali, zahtjevi za kredit koje je banke odobrila, nisu se smjeli slati prema APNu prije 4.9. Takvi zahtjevi se prema Zakonu odbijaju.

    Srdačan pozdrav

 77. Postovani
  Zahtjev je kompletan tek sa procjenom nekretnine i dali se lista sa brojevima racuna tek od 04.09. 2027 ili datum predaje u banci prije toga datuma?
  Hvala

  1. Author

   Poštovani,

   u pravu ste, zahtjev za kredit je kompletan tek kada imate i procjenu nekretnine. APN zaprima zahtjeve za kredit od 4.9. Od tog dana kreirati će se liste predanih kreditih zahtjeva.

   Srdačan pozdrav

 78. Poštovani,

  Gradnju prve nekretnine – obiteljske kuće započeli smo u proljeće ove godine, radovi su u tijeku i potreban nam je kredit kako bi mogli dovršiti gradnju. Možemo li koristiti APN kredit?

  1. Author

   Poštovani,

   Prema Zakonu subvencija se može ostvariti i za gradnju nekretnine. Ali, problem je što ste gradnju već započeli pa, u ovisnosti o dokumentaciji koja biste morali priložiti, Vaš zahtjev za kredit mogao bi se tretirati kao stambeni kredit za dovršetak nekretnine, A APN ne subvencionira ovu namjenu kreditiranja.

   Lijep pozdrav

 79. Postovani,

  Hoce li biti problem ako ja nisam vise vlasnik nekretnine koju sam prije nekog vremena darovala majci ali ona se nije jos uknjizila u zemljisne knjige kao novi vlasnik. Moze li me zbog toga APN odbiti? U medjuvremenu je majka podnijela zahtjev za uknjizbom ali ne znamo kad ce to biti rijeseno.
  Hvala i lijep pozdrav

  1. Author

   Poštovana,

   ako ste majci darovali nekretninu, onda ju više ne posjedujete. Ovjerenom izjavom potvrđujete da niste vlasnik nekretnine i to je dio obvezne dokumentacije u kreditu. Stoga, vjerujem da Vas APN zbog gore navedenog ne bi odbio, može jedino zatražiti dokaz o darovanju nekretnine majci (u slučaju da utvrde da se nekretnina i dalje vodi na Vas).

   Srdačan pozdrav

 80. Postovani, za izgradnju kuce je li potrebna gradjevinska dozvola?

  1. Author

   Poštovani,

   ovisno o poslovnoj banci, za izgradnju kuće potrebna je ili pravomoćna građevinska dozvola ili rješenje o građenju ili potvrda glavnog projekta.

   Srdačan pozdrav

 81. Poštovani,
  planiramo graditi kuću na zemljištu na kojem je postojeća mala kuća u našem vlasništvu(muž i ja pola pola). Prema građevinskoj dozvoli za novu kuću stara kuća tretira se kao zamjenska građevina do izgradnje nove kuće. Planiramo izgraditi veću kuću radi povećanja obitelji. Obuhvaća li zakonodavac i naš slučaj??

  (NN. : …partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.)

 82. Poštovani,
  postoji li mogućnost da banke u razdobjlu prije oglašavanja rezultata natječaja dakle prije dana oglašenog za poćetak prijava po svojim kriterijima sastave redoslijed primanja zahtjeva ili pak manipulacijom završetka procjene jedne klijente tražitelje kredita stave ispred drugih?
  Lijep pozdrav.

 83. Dali se moze dobiti subvencionirani kredit, ako imam namjeru kupnje stana u drugoj županiji od one u kojoj je moje prebivalište?
  Hvala

 84. Postovani
  zivim jos mjesec dana u stanu 50m2 kojeg sam prodala….otac ima napola dovrsenu kucu zivi i prizemlju iste. Ja zelim dovrsiti postojecu gornju etažu te jos nadograditi potkrovlje kako bih dobila 140m2 stambenog prostora….vlasnik je otac….da li imam pravo na apn kredit te kako bih mogla staci to pravo? Hvala

  1. Author

   Poštovana,

   APN krediti dodjeljuju se samo za kupnju kuće ili stana (sa uporabnom dozvolom) odnosno za izgradnju kuće. Primjerice, kada bi kupovali očevu nekretninu, koja bi trebala imati uporabnu dozvolu, imali biste pravo na subvencionirani kredit. No, u Zakonu se nigdje ne navodi da je moguće subvencionirati dogradnju nekretnine. Stoga, te namjene ne mogu se financirati ovih kreditom.

   Srdačan pozdrav

 85. Pozdrav. Zanima me ovako zivimo u kuci svekra i gradili bi jos tu kucu…ni muz ni ja nemamo nikakve nekretnine na sebi,hoce li vrijediti ova subvencija za tu kucu ili bi morali traziti novu kucu ili stan?

 86. Poštovani, u bankama još ništa konkretno ne znaju a na tv-u je rečeno da se trebaju skupiti papiri do 1.9.? Kako je to moguće?

  1. Author

   Poštovana,

   trenutno nema službenog termina za predaju kreditnih zahtjeva. Čeka se objava APN-a. No, neslužbeno, predaja kreditnih zahtjeva prema APN-u, trebala bi biti krajem kolovoza ili početkom rujna. Do tada bi trebali imati kompletnu dokumentaciju kreditnog zahtjeva.

   Srdačan pozdrav

 87. Molim Vas pojašnjenje za moguće povećanje efektivne kamatne stope (EKS ) nakon četiri godine do 10% ( u 5.i 6. otplatnoj godini) Recimo da to bude najcrnji scenarij i da ESK ode na 10%. Može objašnjenje na primjeru kredita 100 000 Eur i rok otplate 15 godna? Kolika bi bila normalna rata na taj iznos kredita , a kolika nakon povećanja EKS od 10% .
  Hvala .
  Lijepi pozdrav!

  1. Author

   Poštovana Marija,

   zahvaljujemo Vam na Vašem upitu.

   Prema Zakonu o subvencioniranim stambenim kreditima, EKS u prve 4 godine ne smije biti veći od 3,75%. Ako bi porastao za 10%, u 5. i 6. godini maksimalno bi mogao iznositi 4,125%.

   Kada bi podignuli kredit od 100.000 EUR, s rokom otplate 15 godina, uz kamatnu stopu od 3,69% (EKS 3,75%), Vaš mjesečni anuitet bi iznosio 724,25 EUR. Kada bi se EKS povećao za 10% u 5. godini otplate kredita, narastao bi i Vaš anuitet kredita na 737,72 EUR. Kamatna stopa bi iznosila 4,05%, a EKS 4,125%.

   Srdačan pozdrav

 88. Pozdrav!

  Hoće li se subvencionirati stan u novogradnji bez uporabne dozvole? Akt o gradnji i ostale papire zgrada posjeduje.
  Iz popisa dokumentacije taj dio nije jasno definiran.
  Dobio sam svakakve informacije i još uvijek nisam siguran…

  Hvala!

  1. Author

   Poštovani,

   neće se subvencionirati kupnja stana bez uporabne dozvole. Nekretnina koja se kupuje mora biti završena i mora imati uporabnu dozvolu.

   Srdačan pozdrav

   1. Poštovani,

    ukoliko za objekt postoji Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968 godine, je li potrebno tražiti i Uporabnu dozvolu, ili Uvjerenje ima funkciju odgovarajućeg akta za građenje odnosno uporabu građevine?
    Unaprijed zahvaljujem.

    1. Author

     Poštovana,

     za nekretnine građene do 15.2.1968. nije potrebno priložiti uporabnu dozvolu. Kod takvih nekretnina najčešće potrebno je priložiti samo uvjerenje katastarskog ureda odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15.2.1968.g. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15.2.1968.

     Srdačan pozdrav

 89. Pozdrav. Imam napola izgradenu kucu sa svim pripadajucim dozvolama. Međutim, temelji kuce se urusavaju i potrebno je nekretninu srusiti i ponovno izgraditi. Dali ja gubim pravo na APN kredit jer moram rusiti a ne dogradit, izgradit? Ili to svejedno spada pod rekonstrukcije i gradnju? Hvala ljepa

  1. Author

   Poštovani,

   prema Zakonu tražitelj kredita ne smije u vlasništvu imati postojeću nekretninu. Ako je i ima, ista se mora prodavati radi kupnje/izgradnje većeg stana ili kuće. Kako Vi već imate nekretninu u vlasništvu, za Vas ne bi postojala mogućnost ovakvog kredita. Eventualno ako je na vlasničkom listu nekretnina koju ste kupili nije upisana kao kuća, nego kao zemljište.
   U slučaju da nemate mogućnosti za ovaj kredit, nude Vam se stambeni krediti za izgradnju nekretnine bez subvencije države.

   Srdačan pozdrav

Leave a Comment